Indeks opracował L. Kocoń

BOROWSKA Julianna 11 miesięcy, córka Stefana i Józefy Jabłońskiej, zmarła w Misztalach 26.12.1906, 41/1906.

CHOIŃSKI Leon lat 74, gospodarz urodzony w Pieckach, parafia Kulesze, syn Wincentego, mąż Marcjanny Rosochackiej, zmarł w Jezierni 17.03.1906, 9/1906.

CZERNIAK Zofia rok i 6 miesięcy, córka Stanisława i Stanisławy Gołaszewskiej, gospodarzy, zmarła w Kamiance 30.03.1906, 10/1906.

DĄBROWSKA Anna 4 lata i 3 miesiące, córka Ignacego i Bronisławy Kossakowskiej, gospodarzy, zmarła w Perkach 11.08.1906, 24/1906.

GODLEWSKA Balbina lat 64, gospodyni, wdowa po Franciszku, zmarła w Mioduszach Wielkich 11.04.1906, 11/1906.

GODLEWSKA Marianna lat 23, panna, córka Aleksandra i Anny Dąbrowskiej, gospodarzy, zmarła w Trzaciance Trzciance 15.08.1906, 25/1906.

GOSIEWSKI Piotr Paweł 1 rok, syn Daniela i Wiktorii Sutkowskiej, gospodarzy, zmarł w Misztalach 14.07.1906, 17/1906.

IWANOWSKA Józefa 7 dni, córka Franciszka i Apolonii Krajewskiej, zmarła w Kamiance 26.11.1906, 38/1906.

JAŹWIŃSKI Stanisław 2 tygodnie, syn Stanisława i Karoliny Mioduszewskiej, gospodarzy, zmarł w Mioduszach Wielkich 16.08.1906, 26/1906.

KALINOWSKI Feliks lat 74, gospodarz, syn Franciszka, mąż Antoniny Czyżewskiej, zmarł w Trzciance 17.02.1906, 5/1906.

KONCZEWSKA Józefa rok i 2 miesiące, córka Konstantego i Feliksy z Zaleskich, zmarła w Litewce 27.01.1906, 3/1906.

KOZIKOWSKA Janina 7 dni, córka Kazimiera i Aleksandry Wądołkowskiej, robotników, zmarła w Kamiance 26.02.1906, 6/1906.

KRAJEWSKA Anna lat 32, gospodyni, córka Bonifacego i Józefy Jabłońskiej małżonków Kołakowskich, urodzona w Górkach, parafia Kulesze, żona Władysława, zmarła w Misztalach 04.05.1906, 12/1906.

KRAJEWSKA Julia 5 miesięcy, córka Władysława i Anny Kołakowskiej, gospodarzy, zmarła w Misztalach 06.10.1906, 33/1906.

KRAJEWSKI Julian 3 miesiące, syn Władysława i Anny Kołakowskiej, gospodarzy, zmarł w Misztalach 17.07.1906, 18/1906.

KRASSOWSKA Antonina 2 lata i 6 miesięcy, córka Mikołaja i Marianny Dmochowskiej, gospodarzy, zmarła w Mioduszach Stoku 19.08.1906, 28/1906.

KRASSOWSKA Władysława 4 lata, córka Władysława i Marcjanny Niewiarowskiej, gospodarzy, zmarła w Mioduszach Stoku 17.12.1906, 39/1906.

KRUSZEWSKA Antonina lat 40, gospodyni, córka Jana i Marianny małżonków Tyborowskich, urodzona w Tyborach, wdowa po Władysławie, zmarła w Wólce 26.05.1906, 14/1906.

KULESZA Anna lat 58, robotnica, córka Stanisława i Wiktorii Kozłowskiej małżonków Parafińskich, wdowa po Józefie, zmarła w Wólce 16.09.1906, 30/1906.

ŁOZIŃSKA Katarzyna z domu Świerczewska lat 77, gospodyni, żona Marcina, zmarła w Kamiance 08.01.1906, 2/1906.

MALINOWSKI Zygmunt Julian 10 tygodni, syn Melchiora i Marcjanny Marii Grabińskiej, nauczycieli, zmarł w Jabłonce 06.08.1906, 21/1906.

MĘTECKA Antonina z domu Chmielewska lat 86, gospodyni, wdowa po Wojciechu, zmarła w Wólce 02.02.1906, 4/1906.

MICHALSKI Aleksander lat 63, gospodarz, syn Franciszka i Józefy, mąż Marianny z Grabowskich, zmarł w Wólce 04.01.1906, 1/1906.

MIODUSZEWSKA Aleksandra lat 55, gospodyni, córka Stanisława i Marianny małżonków Dmochowskich, wdowa po Danielu, zmarła w Mioduszach Wielkich 24.11.1906, 37/1906.

MIODUSZEWSKI Konstanty 3 lata, syn Stanisława i Elżbiety Gołaszewskiej, gospodarzy, zmarł w Mioduszach Stoku 16.10.1906, 35/1906.

MISZTALEWSKI Władysław  9 miesięcy, syn Franciszka i Balbiny Fijałkowskiej, robotników, zmarł w Jabłonce 10.08.1906, 23/1906.

MISZTALEWSKI Władysław 1 dzień, syn Jana i Emilii Mioduszewskiej, gospodarzy, zmarł w Stasiowiętach 19.05.1906, 13/1906.

MOŚCICKA Cecylia 10 tygodni, córka Antoniego i Katarzyny Kossakowskiej, gospodarzy, zmarła w Mioduszach Wielkich 08.03.1906, 8/1906.

MYSIEWICZ Wacława 10 miesięcy, córka Władysława i Pauliny Krajewskiej, gospodarzy, zmarła w Tyborach 07.08.1906, 22/1906.

PRZEŹDZIECKI Wojciech lat 43, sługa kościelny, syn Tomasza i Franciszki, urodzony w Wiechach, parafia Andrzejewo, mąż Walerii Krajewskiej, zmarł w Jabłonce 16.08.1906, 27/1906.

ROSZKOWSKA Kajetana lat 57, córka Józefa i Anny Roszkowskiej małżonków Rogowskich, urodzona w Łopiance Starej, parafia Płonka Kościelna, żona Konstantego, zmarła w Jabłonce 01.09.1906, 29/1906.

SANIEWSKA Józefa 1 rok, córka Józefa i Marianny Marcyk, robotników, zmarła w Kamiance 01.08.1906, 19/1906.

SIENICKI Teofil 2 lata i 2 miesiące, syn Antoniego i Karoliny Godlewskiej, ubogich, Jezierni 07.03.1906, 7/1906.

ŚWIĘCKA Marianna lat 86, właścicielka cząstkowa, córka Wojciecha Zaręby, żona Tomasza, zmarła w Mioduszach Wielkich 30.09.1906, 32/1906.

TYBOROWSKA Marianna 4 miesiące, córka Jana i Katarzyny Drewnowskiej, gospodarzy, zmarła Tyborach 07.10.1906, 34/1906.

TYBOROWSKI Maciej lat 96, właściciel cząstkowy, urodzony w Trzciance, syn Jana i Marianny Wińskiej, mąż Karoliny Kordman, zmarł w Jabłonce 06.11.1906, 36/1906.

TYMIŃSKA Zofia 5 miesięcy, córka Aleksandra i Julii Rydelewskiej, robotników, zmarła w Kamiance 07.07.1906, 16/1906.

USZYŃSKI Władysław rok i 4 miesiące, syn Aleksandra i Weroniki Mieczkowskiej, gospodarzy, zmarł w Mioduszach Wielkich 18.12.1906, 40/1906.

WIERCISZEWSKI Władysław 7 dni, syn Ignacego i Marianny Mioduszewskiej, gospodarzy, zmarł w Mioduszach Stoku 06.08.1906, 20/1906.

ZARĘBA Stanisława 2 miesiące, córka Aleksandra i Walerii Zaręby, gospodarzy, zmarła w Mioduszach Stoku 24.09.1906, 31/1906.

ŻOCHOWSKA Stanisława 8 lat, córką Wincentego i Marianny Golaszewskiej, gospodarzy, zmarła w Żochach 20.06.1906, 15/1906.