Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Kacper lat 30, szlachetny, dziedzic części w Zambrzycach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Katarzyny z Zambrzyckich, już nieżyjących z Katarzyną DOBKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Piotra i Petroneli z Sikorskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 10.11.1835, 25/1835.

CZAJKOWSKI Michał lat 20, szlachcic w Kuleszach Litwie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Kaliksta i Anny z Kalinowskich z Agnieszką DĄBROWSKĄ lat 22, córką Łukasza i Anieli z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 19.01.1835, 1/1835.

DĄBROSKI Karol lat 24, szlachcic w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich, szlachty z Marianną CZARNOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Stefana i Petroneli z Świątkowskich, już nieżyjących, w Czarnowie zrodzoną, w Wnorach Wandach na służbie zostającą, ślub 26.01.1835, 2/1835.

DĄBROWSKI Piotr lat 19, szlachcic w Wnorach Kuzelach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Łukasza i Anieli z Bagińskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną WNOROWSKĄ lat 22, córką Kazimierza i Anieli z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.03.1835, 13/1835.

FRANKOWSKI Feliks lat 38, szlachetnie urodzony w Frankach Dąbrowie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Zachariasza i nieżyjącej już Franciszki z Roszkowskich z Teklą MAKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Drągowskich, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 08.06.1835, 20/1835.

FRANKOWSKI Stanisław lat 24, szlachcic w Frankach Piaskach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Joanny z Garbowskich, szlachty z Julianną ŁAPIŃSKĄ lat 18, córką Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Łapińskich, szlachty, w Płonce Kozłach zrodzoną, w Kurzynach zamieszkałą, ślub 23.02.1835, 7/1835.

GOŁECKI Maciej lat 25, włościanin, wdowiec w Zawadach zamieszkały, urodzony w Sikorach Bartkowiętach, syn włościan Michała i Marianny, już nieżyjących z Magdaleną NIEDŹWIEDZKĄ lat 22, córką włościan Mikołaja i Józefaty, w Wybranych zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.11.1835, 26/1835.

GRABOWSKI Józef lat 18, szlachcic w Kierzkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Eleonory z Mojkowskich, szlachty z Elżbietą KIERZKOWSKĄ lat 21, córką Jakuba i Anieli z Kuleszów, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 17.02.1835, 5/1835.

GRODZKI Tomasz lat 50, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Agaty z Grodzkich, już nieżyjących z Marianną STYPUŁKOWSKĄ z pierwszego ślubu również Stypułkowską lat 37, wdową po Wojciechu zmarłym 16.05.1829, córka szlachetnych Antoniego i Antoniny z Leśniewskich małżonków Jamiołkowskich, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Stypułkach Giemzinie zamieszkałą, ślub 12.07.1835, 22/1835.

JAMIOŁKOWSKI Stanisław lat 21, szlachcic w Kłoskach Młynowietach zamieszkały, w Truskolasach Starych urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Joanny z Porowskich z Anastazją FRANKOWSKA  lat 15, córka szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Zaleskich, w Kłoskach Młynowietach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.05.1835, 18/1835.

JAWOROWSKI Sylwester lat 38, wdowiec, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Zofii z Roszkowskich, szlachty z Joanną SIKORSKĄ lat 34, wdową po Tadeuszu zmarłym 02.11.1832, córką Mateusza i Katarzyny z Wołkowudzkich małżonków Pogorzelskich, szlachty cząstkowych już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną, w Milewie Zabielnym na gospodarstwie zamieszkała, ślub 02.03.1835, 16/1835.

KALINOSKI Stanisław lat 18, szlachcic w Kalinowie Starym przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca i Antoniny z Majewskich z Urszulą SZLESZYŃSKĄ lat 21, córką Józefa i Franciszki z Bagińskich, szlachty cząstkowych w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.02.1835, 4/1835.

KŁOSKOWSKI Piotr lat 21, szlachcic w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Katarzyny z Zaleskich, szlachty z Antoniną DĄBROWSKĄ lat 22, córką Jakuba i Zofii z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.03.1835, 15/1835.

KOBYLIŃSKI Adam lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Stypułkowskich z Marcjanną DRĄGOWSKĄ lat 33, córką szlachetnych Nikodema i nieżyjącej już Małgorzaty z Mojkowskich, w Kobylinie Łatkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1835, 32/1835.

KROPIEWNICKI Jan lat 22, szlachcic w Kropiewnicy Gajkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Konstancji z Ciborowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną ZALESKĄ lat 22, córką Wincentego i Agaty z Piszczatowskich, szlachty cząstkowych, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.02.1835, 3/1835.

KROPIEWNICKI Paweł lat 34, szlachetny, dziedzic części w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Agatą KROPIEWNICKĄ lat 17, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Kropiewnickich, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.11.1835, 27/1835.

KULESZA Maciej lat 18, szlachcic w Kalinówce Basiach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Scholastyki z Mioduszewskich, szlachty z Julianną TARGOŃSKĄ lat 21, córką Franciszka i Magdaleny z Grodzkich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.02.1835, 8/1835.

KULIKOWSKI Antoni lat 40, wdowiec, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Małgorzaty z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Józefatą WILCZEWSKĄ lat 18, córką włościanki Petroneli, w Zawadach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkałą, ślub 24.02.1835, 9/1835.

MAKOWSKI Mateusz lat 28, szlachetnie urodzony, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i Wiktorii z Garbowskich, już nieżyjących z Krystyną KOBYLIŃSKĄ lat 16, córką szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Wnorowskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.11.1835, 28/1835.

MĘRZYŃSKI Grzegorz lat 44, szlachcic, wdowiec, dróżnik gościńca bitego w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały, w Jaworach urodzony, syn Wawrzyńca i Marianny z Uszyńskich, szlachty już nieżyjących z Agnieszką KURZYNĄ lat 26, córka szlachetnych Szymona i Joanny z Targońskich, już nieżyjących, w Kurzynach zrodzoną i tamże zamieszkała, ślub 23.05.1835, 17/1835.

ROSZKOWSKI Piotr lat 30, szlachcic w Roszkach Ziomakach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Jabłonowskich z Jozefatą KROPIEWNICKĄ lat 22, córka szlachetnych Andrzeja i Konstancji z Ciborowskich, już nieżyjących, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.06.1835, 19/1835.

RUDNICKI Marcin lat 27, włościanin w Wnorach Starych w pokomornym zamieszkały, w Niziołkach Dobkach urodzony, syn Baltazara i nieżyjącej już Kunegundy z Kulikowskich, włościan z Rozalią OSTROWSKĄ lat 28, córką Piotra i nieżyjącej już Katarzyny, włościan, w Zawrociu urodzoną, w Wnorach Wandach przy siostrze swej zamieszkałą, ślub 02.03.1835, 14/1835.

SRZEDNICKI Antoni lat 29, szlachcic w Kobylinie Łatkach przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Anieli z Dąbrowskich z Franciszka OSSOWSKĄ lat 16, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny, w Wierciszewie zrodzoną, w Zalesiu przy stryjnie zostającą, ślub 26.11.1835, 33/1835.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 29, szlachcic w Stypułkach Giemzinie przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały, urodzony w Warszawie, syn szlachetnych Bonawentury i Anny z Górskich z Rozalią ŚNIECIŃSKĄ lat 27, córką szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Cecylii, urodzoną w Noskach Smitkach, w Stypułkach Giemzinie na służbie zostającą, ślub 22.11.1835, 30/1835.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 19, szlachcic w Stypułkach Święchach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Katarzyny z Stypułkowskich, szlachty z Julianną PERKOWSKĄ lat 21, córką Pawła i Wiktorii z Targońskich, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.02.1835, 10/1835.

SZUMOWSKI Józef lat 50, włościanin w Kobylinie Borzymach zamieszkały, w Tykocinie urodzony, syn włościan Franciszka i Marianny, już nieżyjących z Franciszką ZĄBEK z pierwszego małżeństwa Kamińską lat 56, wdową po Macieju, włościaninie zmarłym 15.07.1833, córką Antoniego i Heleny małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 13.07.1835, 23/1835.

TARGOŃSKI Wojciech lat 19, szlachcic w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Sikorskich, szlachty z Agnieszką BABIŃSKĄ lat 18, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Sikorskich, szlachty, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1835, 12/1835.

TRUSKOLASKI Marcin lat 23, szlachcic w Truskolasach Lachach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Eleonory z Perkowskich, szlachty już nieżyjących z Dominiką KROPIWNICKĄ lat 20, córką Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Wnorowskich, szlachty w Kropiwnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.02.1835, 6/1835.

WNOROWSKI Andrzej lat 50, wdowiec w Frankach Dąbrowie rolniczo zamieszkały, urodzony w Wnorach Wandach, syn włościan Wojciecha i Marianny, już nieżyjących z Antoniną DOŁKOWSKĄ lat 38, wdową po włościaninie Wojciechu zmarłym 08.05.1824, córką włościan Franciszka i Zofii małżonków Sitowicz, już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 20.07.1835, 24/1835.

ZAJKOWSKI Antoni lat 31, w Kobylinie Borzymach w służbie zostający, urodzony w Ciborach Chrzczonach, syn Marianny, już nieżyjącej z Anną WYSOCKĄ lat 24, córką Jana i nieżyjącej już Marianny, w Hermanowcach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach w służbie zostającą, ślub 22.11.1835, 29/1835.

ZAMBRZYCKI Piotr lat 24, wdowiec, szlachcic w Zambrzycach Starych przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała i Anny, szlachty z Weroniką SRZEDNICKĄ lat 20, córką Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Babińskich, szlachty, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1835, 11/1835.

ZAWADZKI Piotr lat 26, szlachetny, dziedzic części w Kapicach i Milewie Leśnym, w Milewie Leśnym zamieszkały i urodzony, syn szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Julianną JAWOROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Tomasza i Petroneli z Kulikowskich, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy babce zamieszkałą, ślub 23.11.1835, 31/1835.

ŻENDZIAN Jan lat 30, szlachcic, wdowiec, dziedzic części w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Srzednickich z Rozalią DAŃKOWSKĄ lat 29, córka szlachetnych Macieja i Teresy z Garbowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.06.1835, 21/1835.