Indeks opracował L. Kocoń

BIAŁY Bronisław, syn Piotra lat 33, właściciela cząstkowego i Pauliny Grzymały lat 32, urodzony w Podłatkach Leśniewie 26.01.1897, 12/1897.

BORZYMOWSKI Aleksander, syn Karola lat 31, włościanina, robotnika i Marianny Łubnickiej lat 28, urodzony w Wybranych 30.10.1897, 142/1897.

BRULIŃSKI Władysław, syn Władysława lat 32, właściciela cząstkowego i Marianny Białej lat 21, urodzony w Rembiszewie Zegadłach 23.10.1897, 138/1897.

BRZOZOWSKI Paweł, syn Antoniego lat 32, włościanina, rolnika i Ewy Kołakowskiej lat 28, urodzony w Kołakach 20.01.1897, 9/1897.

CHOIŃSKI Jan, syn Stanisława lat 28, właściciela cząstkowego i Michaliny Ostrowskiej lat 22, urodzony w Guniach 16.02.1897, 27/1897.

CHOROMAŃSKI Kazimierz, syn Antoniego zmarłego 10.11.1897 i Emilii Czajkowskiej lat 32, urodzony w Kossakach 20.11.1897, 158/1897. Ślub w Kołakach 05.02.1923 z Apolonią Grodzką. Kolejny ślub w Kołakach 16.05.1927 z Heleną Choińską.

CZAJKOWSKA Bronisława, córka Jana lat 36, włościanina, rolnika i Józefy Piątek lat 22, urodzona w Kołomyi 26.08.1897, 102/1897. Ślub w Kołakach 18.02.1919 z Antonim Zarzeckim.

DĄBROWSKI Antoni, syn Franciszka lat 56, właściciela cząstkowego i Ludwiki Kotowskiej lat 30, urodzony w Gosiach Leśnicy 09.05.1897, 68/1897.

DĄBROWSKI Kazimierz, syn Franciszka lat 50, szlachcica, robotnika i Heleny Zaręby lat 46, urodzony w Rembiszewie Studziankach 24.10.1897, 136/1897.

DĄBROWSKI Władysław, syn Bronisława lat 32, szlachcica, robotnika i Teofili Faszczy lat 30, urodzony w Rzembikach 30.05.1897, 70/1897.

DĄBROWSKI Władysław, syn Wojciecha lat 30, włościanina, rolnika i Józefy Zaleskiej lat 28, urodzony w Kołomyjce 11.04.1897, 57/1897.

DOŁĘGOWSKI Aleksander, syn Jana lat 46, właściciela cząstkowego i Józefy Zakrzewskiej lat 35, urodzony w Szczodruchach 17.07.1897, 88/1897.

DYBOWSKA Eleonora, córka Aleksandra lat 26, włościanina, rolnika i Józefy Słonickiej lat 25, urodzona w Kołomyi 09.05.1897, 67/1897.

DYBOWSKI Leopold, syn Rocha lat 40, włościanina, rolnika i Heleny Łopieńskiej lat 26, urodzony w Kołomyi 02.05.1897, 64/1897.

FASZCZA Władysław, syn Rajmunda lat 32, właściciela cząstkowego i Józefy Ożarowskiej lat 35, urodzony w Faszczach 20.05.1897, 69/1897.

FRĄCKIEWICZ Helena, córka Józefa lat 38, włościanina, sadownika i Marianny Kalinowskiej lat 31, urodzona w Wybranych 08.09.1897, 108/1897.

GAWKOWSKA Zofia, córka Władysława lat 43, właściciela cząstkowego i Anny Jałbrzykowskiej lat 30, urodzona w Łętowie 03.02.1897, 22/1897. Ślub w Kołakach 22.02.1922 z Pawłem Kołakowskim.

GODLEWSKA Regina, córka Jana lat 38, szlachcica, gminnego pisarza i Sabiny Wądołowskiej lat 25, urodzona w Kołakach 28.01.1897, 24/1897.

GODLEWSKI Aleksander, syn Jana lat 25, włościanina, rolnika i Agnieszki Zaniewskiej lat 19, urodzony w Gosiach Sokolej Łące  22.02.1897, 30/1897.

GOŁASZEWSKI Feliks, syn Piotra lat 35, szlachcica, robotnika i Anny Mrozowskiej lat 30, urodzony w Otoli 02.05.1897, 63/1897.

GOŁASZEWSKI Jan, syn Kazimierza lat 45, właściciela cząstkowego i Kamili Zaręby lat 30, urodzony w Wróblach 20.11.1897, 156/1897.

GOSIEWSKA Bolesława, córka Andrzeja lat 28, właściciela cząstkowego i Anieli Milewskiej lat 27, urodzona w Rembiszewie Zegadłach 24.09.1897, 121/1897. Ślub w Jabłonce 07.02.1921 z Pawłem Wróblewskim.

GOSIEWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 33, właściciela cząstkowego i Kamili Czarkoskiej lat 29, urodzona w Czosakach 13.12.1897, 169/1897. Ślub w Kołakach 23.11.1932 z Adamem Janem Przeździeckim.

GOSIEWSKA Stefania, córka Ludwika lat 42, właściciela cząstkowego i Marianny Kołomyjskiej lat 30, urodzona w Gosiach Leśnicy 08.07.1897, 84/1897.

GOSIEWSKI Aleksander, syn Ignacego lat 26, właściciela cząstkowego i Marianny Łady lat 20, urodzony w Rembiszewie Studziankach 08.11.1897, 147/1897. Ślub w Kuleszach 23.02.1925 z Marianną Bagińską.

GOSIEWSKI Aleksander, syn Macieja lat 28, właściciela cząstkowego i Magdaleny Brulińskiej lat 23, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 28.02.1897, 34/1897.

GOSIEWSKI Franciszek, syn Karola lat 25, właściciela cząstkowego i Stanisławy Wiśniewskiej lat 20, urodzony w Podłatkach Leśniewie 11.10.1897, 127/1897.

GOSIEWSKI Jan, syn Adama lat 35, właściciela cząstkowego i Bronisławy Grodzkiej lat 30, urodzony w Gosiach Leśnicy 22.08.1897, 100/1897. Ślub w Kołakach 24.02.1925 z Stefanią Szeligowską.

GOSIEWSKI Stanisław, syn Bolesława lat 25, właściciela cząstkowego i Anny Zaleskiej lat 26, urodzony w Szczodruchach 25.11.1897, 160/1897.

GRABOWSKA Zofia, córka Ignacego lat 24, włościanina, rolnika i Marianny Tyszki lat 27, urodzona w Czarnowie 09.04.1897, 53/1897.

GRABOWSKI Antoni, syn Feliksa lat 36, właściciela cząstkowego i Florentyny Uszyńskiej lat 30, urodzony w Czachach 24.10.1897, 140/1897.

GRABOWSKI Marian, syn Adama lat 38, włościanina, stróża na drodze i Franciszki Świderskiej lat 30, urodzony w Kossakach 03.10.1897, 126/1897. Ślub w Kołakach 25.07.1921 z Heleną Kuleszą.

GRABOWSKI Stanisław, syn Apolinarego lat 28, właściciela cząstkowego i Julianny Tyborowskiej lat 19, urodzony w Czosakach 25.02.1897, 31/1897.

GRABOWSKI Zygmunt, syn Adama lat 50, właściciela cząstkowego i Marianny Baczewskiej lat 26, urodzony w Kołakach 13.03.1897, 51/1897.

GRODZKA Wanda, córka Jana lat 43, właściciela cząstkowego i Marianny Kossakowskiej lat 27, urodzona w Kossakach 09.04.1897, 55/1897. Ślub w Kołakach 22.02.1922 z Janem Świerzewskim.

GRONOSTAJSKI Stefan, syn Ludwika lat 42, właściciela cząstkowego i Aleksandry Podnieskiej lat 30, urodzony w Czachach 18.07.1897, 90/1897.

GUMOWSKA Stefania, córka Józefa lat 36, właściciela cząstkowego i Maksymili Krajewskiej lat 30, urodzona w Łętowie 13.01.1897, 6/1897. Ślub w Kołakach 03.03.1919 z Antonim Kalinowskim.

JAŁBRZYKOWSKA Michalina, córka Wincentego lat 28, właściciela cząstkowego i Heleny Supińskiej lat 22, urodzona w Łętowie 27.09.1897, 123/1897.

JAŁBRZYKOWSKA Tomina, córka Konstantego lat 28, właściciela cząstkowego i Antoniny Zaręby lat 27, urodzona w Kruszy 07.11.1897, 145/1897.

JAŁBRZYKOWSKI Romuald, syn Franciszka lat 39, właściciela cząstkowego i Józefy Mioduszewskiej lat 35, urodzony w Kruszy 30.05.1897, 71/1897.

JASTRZĘBSKI Konstanty, syn Jana lat 40, właściciela cząstkowego i Konstancji Lutostańskiej lat 28, urodzony w Czachach 28.03.1897, 50/1897.

KALINOWSKA Zofia, córka Jakuba lat 30, włościanina, robotnika i Marianny Piekutowskiej lat 28, urodzona w Czachach 02.05.1897, 66/1897. Ślub w Kołakach 17.02.1920 z Franciszkiem Dąbrowskim.

KALINOWSKI Stanisław, syn Jakuba lat 30, włościanina, robotnika i Marianny Piekutowskiej lat 28, urodzony w Czachach 02.05.1897, 65/1897.

KAMIŃSKA Eleonora, córka Franciszka lat 29, włościanina, robotnika i Marianny Kamionowskiej lat 29, urodzona w Łubnicy 28.02.1897, 33/1897. Ślub w parafii Św. Jana w Warszawie 19.06.1923 z Janem Kur.

KAMIŃSKI Czesław, syn Salomei lat 30, urodzony w Kruszy 13.04.1897, 59/1897.

KOŁAKOWSKA Wiktoria, córka Tomasza lat 50, właściciela cząstkowego i Justyny Chromińskiej lat 40, urodzona w Kruszy 26.04.1897, 61/1897.

KOŁAKOWSKI Paweł, syn Aleksandra lat 28, właściciela cząstkowego i Anny Olszewskiej lat 22, urodzony w Kossakach 24.01.1897, 13/1897.

KOŁAKOWSKI Stefan, syn Tomasza lat 22, właściciela cząstkowego i Marianny Śledziewskiej lat 30, urodzony w Czachach 10.01.1897, 4/1897.

KONOPKA Aleksander, syn Jana lat 47, właściciela cząstkowego i Emilii Zaleskiej lat 30, urodzony w Undach 30.05.1897, 73/1897.

KOSIKOWSKA Michalina, córka Franciszka zmarłego 21.03.1897 i Marcjanny Baczewskiej lat 45, urodzona w Kossakach 22.07.1897, 91/1897.

KOSSAKOWSKA Aleksandra, córka Aleksandra lat 37, właściciela cząstkowego i Franciszki Gosiewskiej lat 30, urodzona w Wiśniówku 01.06.1897, 72/1897.

KOSSAKOWSKA Bronisława, córka Karola lat 36, szlachcica, robotnika i Teofili Wiśniewskiej lat 33, urodzona w Ćwikłach Rupiach 07.09.1897, 109/1897.

KOSSAKOWSKA Eugenia, córka Telesfora lat 39, właściciela majątku Kossaki i Anny Skarzyńskiej lat 23, urodzona w Kossakach 09.07.1897, 92/1897. Ślub w Poniatowie, diecezji płockiej 14.02.1925 z Józefem Sierotą vel Szrocińskim.

KOSSAKOWSKI Bolesław, syn Jana lat 30, szlachcica, stróża przy drodze i Michaliny Krajewskiej lat 24, urodzony w Gosiach 14.09.1897, 116/1897.

KOSSAKOWSKI Czesław, syn Franciszka lat 40, robotnika i Julianny Polakowskiej lat 36, urodzony w Szczodruchach 31.01.1897, 19/1897.

KOSSAKOWSKI Franciszek, syn Michała lat 34, właściciela cząstkowego i Marianny Tyborowskiej lat 30, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 25.08.1897, 101/1897. Ślub w Kołakach 13.07.1927 z Heleną Kuleszą.

KOSSAKOWSKI Jan, syn Franciszka lat 35, właściciela cząstkowego i Bronisławy Ożarowskiej lat 33, urodzony w Kossakach 13.11.1897, 151/1897. Ślub w Kołakach 27.01.1925 z Marianną Mieczkowską.

KOSSAKOWSKI Mikołaj, syn Pawła lat 34, właściciela cząstkowego i Bronisławy Kołomyjskiej lat 32, urodzony w Ćwikłach Krajewie 12.12.1897, 168/1897.

KOSSAKOWSKI Paweł, syn Marcela lat 32, właściciela cząstkowego i Florentyny Święckiej lat 27, urodzony w Zaniach 28.01.1897, 14/1897.

KOSSAKOWSKI Wacław, syn Kajetana lat 46, właściciela cząstkowego i Rozalii Groszkiewicz lat 40, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 17.09.1897, 115/1897. Ślub w Kołakach 08.02.1926 z Adelą Kozacką.

KOTOWSKA Teofila, córka Franciszka lat 43, właściciela cząstkowego i Marianny Zakrzewskiej lat 37, urodzona w Kruszy 08.03.1897, 39/1897.

KOTOWSKI Eugeniusz, syn Aleksandra lat 31, właściciela cząstkowego i Bronisławy Kaczyńskiej lat 21, urodzony w Saniach 01.01.1897, 1/1897. Ślub w Puchałach 21.02.1922 z Aleksandrą Ołdakowską.

KOTOWSKI Piotr, syn Piotra lat 30, właściciela cząstkowego i Marianny Kalinowskiej lat 25, urodzony w Czachach 22.02.1897, 29/1897.

KOTOWSKI Romuald, syn Jana lat 35, właściciela cząstkowego i Rozalii Kuleszy lat 25, urodzony w Łętowie 18.09.1897, 113/1897. Ślub w Sokołach 13.02.1926 z Kamilą Jamiołkowską.

KOTOWSKI Stefan, syn Władysława i Teofili Bochińskiej lat 31, urodzony w Kołomyi 24.04.1897, 81/1897.

KOWALSKI Stanisław, syn Macieja lat 55, włościanina, robotnika i Wiktorii Mojkowskiej lat 45, urodzony w Kołomyi 18.03.1897, 45/1897.

KOZACKI Bolesław, syn Jana lat 36, włościanina, rolnika i Wiktorii Kuleszy lat 30, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 20.01.1897, 11/1897. Ślub w Kołakach 02.06.1934 z Anną Kamińską.

KRAJEWSKA Adela, córka Michała lat 46, właściciela cząstkowego i Faustyny Wyrzykowskiej lat 30, urodzona w Wiśniówku 27.02.1897, 35/1897. Ślub w Kołakach 27.01.1920 z Kazimierzem Krajewskim.

KRAJEWSKA Helena, córka Andrzeja lat 44, właściciela cząstkowego i Teofili Zaręby lat 28, urodzona w Ćwikłach Rupiach 05.12.1897, 165/1897.

KRAJEWSKA Józefa, córka Antoniego lat 30, właściciela cząstkowego i Marcjanny Zaleskiej lat 24, urodzona w Czosakach 19.03.1897, 42/1897.

KRAJEWSKA Józefa, córka Wiktora lat 50, szlachcica, robotnika i Tekli Szeligowskiej lat 38, urodzona w Ćwikłach Rupiach 21.03.1897, 43/1897.

KRAJEWSKA Sabina, córka Kazimierza lat 33, właściciela cząstkowego i Marianny Wojno lat 22, urodzona w Głodowie 09.12.1897, 167/1897. Ślub w Kołakach 16.04.1923 z Stefanem Krajewskim.

KRAJEWSKI Adolf, syn Karola lat 43, właściciela cząstkowego i Karoliny Zaniewskiej lat 35, urodzony w Ćwikłach Rupiach 10.04.1897, 56/1897.

KRAJEWSKI Bolesław, syn Piotra lat 26, właściciela cząstkowego i Józefy Kotowskiej lat 30, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 13.06.1897, 76/1897. Ślub w Kołakach 04.07.1942 z Bolesławą Zakrzewską.

KRAJEWSKI Jan, syn Grzegorza lat 48, właściciela cząstkowego i Franciszki Gumowskiej lat 34, urodzony w Łętowie 11.07.1897, 87/1897. Ślub w Puchałach 14.02.1922 z Aleksandrą Gacką.

KRAJEWSKI Wacław, syn Karola lat 29, właściciela cząstkowego i Stanisławy Krajewskiej lat 24, urodzony w Łętowie 13.01.1897, 7/1897.

KRASZEWSKA Zofia, córka Jana lat 35, właściciela cząstkowego i Anny Jałbrzykowskiej lat 29, urodzona w Kruszy 14.11.1897, 157/1897.

KROLIKOWSKI Józef, syn Franciszka lat 28, włościanina, robotnika i Franciszki Strucińskiej lat 21, urodzony w Wybranych 22.10.1897, 141/1897.

KRUSZEWSKI Stefan, syn Leopolda lat 46, właściciela cząstkowego i Kamili Leśniewskiej lat 35, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 31.01.1897, 21/1897.

KULESZA Adam, syn Teofila lat 40, właściciela cząstkowego i Julianny Gosiewskiej lat 35, urodzony w Gosiach Sokolej Łące 22.01.1897, 10/1897.

KULESZA Władysław, syn Grzegorza lat 40, właściciela cząstkowego i Marianny Modzelewskiej lat 32, urodzony w Rembiszewie Zegadłach 16.09.1897, 114/1897. Ślub w Wysokiem Mazowiecku 14.02.1922 z Jadwigą Zarębą.

LASKOWSKA Bolesława, córka Leopolda lat 35, właściciela cząstkowego i Bronisławy Gawkowskiej lat 30, urodzona w Czosakach 20.10.1897, 135/1897.

LEŚNIEWSKI Bolesław, syn Mateusza lat 45, właściciela cząstkowego i Konstancji Święckiej lat 35, urodzony w Podłatkach Leśniewie 01.03.1897, 37/1897.

LEŚNIEWSKI Stanisław, syn Jana lat 34, właściciela cząstkowego i Stanisławy Mieczkowskiej lat 30, urodzony w Podłatkach Leśniewie 29.07.1897, 104/1897. Ślub w Kołakach 01.07.1924 z Marianną Leśniewską.

LEŚNIEWSKI Wiktor, syn Juliana lat 26, właściciela cząstkowego i Marianny Grodzkiej lat 27, urodzony w Podłatkach Leśniewie 15.10.1897, 131/1897.

ŁAPIŃSKA Antonina, córka Tomasza lat 26, właściciela cząstkowego i Klary Łady lat 26, urodzona w Undach 04.03.1897, 38/1897. Ślub w Kołakach 11.05.1920 z Leonem Kuleszą. Kolejny ślub w Kołakach 30.07.1928 z Wacławem Kuleszą.

ŁAPIŃSKI Jan, syn Wiktora lat 35, właściciela cząstkowego i Bronisławy Dworakowskiej lat 24, urodzony w Undach 27.11.1897, 161/1897. Ślub w Szumowie 20.02.1924 z Marianną Szumowską.

ŁUBNICKA Justyna, córka Franciszka lat 32, właściciela cząstkowego i Franciszki Gosiewskiej lat 34, urodzona w Rembiszewie Zegadłach 17.10.1897, 134/1897.

ŁUBNICKI Hipolit, syn Konstantego lat 37, właściciela cząstkowego Joanny Przeździeckiej lat 30, urodzony w Czosakach 01.12.1897, 164/1897.

ŁUBNICKI Józef, syn Konstantego lat 30, właściciela cząstkowego i Aleksandry Mioduszewskiej lat 28, urodzony w Rembiszewie Studziankach 07.11.1897, 146/1897.

MAKOWSKI Konstanty, syn Andrzeja lat 26, właściciela cząstkowego i Walentyny Kuleszy  lat 32, urodzony w Czachach 06.08.1897, 93/1897.

MALESZEWSKI Józef, syn Adama lat 33, robotnika i Bronisławy Sarnackiej lat 33, urodzony w Łętowie 09.03.1897, 40/1897.

MALESZEWSKI Stefan, syn Stanisława lat 37, właściciela cząstkowego i Stanisławy Kołakowskiej lat 30, urodzony w Kruszy 18.11.1897, 155/1897.

MARCZAK Jan, syn Jana lat 32, włościanina, robotnika i Józefy Ziękiewicz lat 32, urodzony w Kołomyjce 18.08.1897, 96/1897.

MICHAŁOSKA Helena, córka Antoniego lat 30, włościanina, robotnika i Teofili Konopki lat 28, urodzona w Otolu 02.02.1897, 18/1897.

MIECZKOWSKA Konstancja, córka Franciszka lat 33, właściciela cząstkowego i Franciszki Konopki lat 32, urodzona w Wiśniówku 23.03.1897, 47/1897.

MILEWSKA Julianna, córka Władysława lat 44, właściciela cząstkowego i Franciszki Lutostańskiej lat 40, urodzona w Saniach 29.06.1897, 78/1897.

MILEWSKI Józef, syn Jana lat 37, właściciela cząstkowego i Marianny Szymborskiej lat 30, urodzony w Saniach 09.08.1897, 95/1897.

MILEWSKI Stanisław, syn Jana lat 46 i Teofili Kołakowskiej lat 40, urodzony w Głodowie 22.11.1897, 159/1897.

MIODUSZEWSKA Stefania, córka Jana lat 26, właściciela cząstkowego i Emilii Niewiarowskiej lat 27, urodzona w Rembiszewie Studziankach 02.09.1897, 106/1897.

MIODUSZEWSKA Stefania, córka Konstantego lat 28, właściciela cząstkowego i Antoniny Leśniewskiej lat 28, urodzona w Rembiszewie Studziankach 27.12.1897, 170/1897.

MIODUSZEWSKA Zofia, córka Teofila lat 25, właściciela cząstkowego i Władysławy Kućmierowskiej lat 22, urodzona w Rembiszewie Zegadłach 28.02.1897, 32/1897.

MIODUSZEWSKI Wacław, syn Bronisława lat 33, właściciela cząstkowego i Walentyny Gościckiej lat 25, urodzony w Rembiszewie Zegadłach 11.07.1897, 85/1897. Ślub w Jabłonce 09.02.1926 z Emilią Mioduszewską.

OLSZEWSKI Józef, syn Łukasza lat 26, właściciela cząstkowego i Anny Brzozowskiej lat 28, urodzony w Kołakach 20.06.1897, 80/1897.

OŁDAKOWSKA Karolina, córka Kajetana lat 30, właściciela cząstkowego i Franciszki Kotowskiej lat 28, urodzona w Podłatkach Małych 31.08.1897, 105/1897.

ORŁOWSKA Bronisława, córka Aleksandra lat 30, włościanina, sługi kościelnego i Michaliny Jankowskiej lat 34, urodzona w Kołakach 13.02.1897, 26/1897. Ślub w Kołakach 03.02.1926 z Tomaszem Grabowskim.

ORŁOWSKI Mikołaj, syn Aleksandra lat 29, włościanina, rolnika i Karoliny Grabowskiej lat 28, urodzony w Kołakach 09.09.1897, 110/1897. Ślub w Kołakach 22.11.1921 z Anastazją Kuleszą.

OSTROWSKI Franciszek, syn Juliana lat 27, szlachcica, robotnika i Pauliny Białej lat 24, urodzony w Rembiszewie Zegadłach 22.08.1897, 99/1897.

OŻAROWSKA Helena, córka Franciszka lat 27, właściciela cząstkowego i Emilii Gosk lat 27, urodzona w Kossakach 05.09.1897, 107/1897. Ślub w Kołakach 10.02.1925 z Aleksandrem Zagrobą.

OŻAROWSKI Franciszek, syn Stanisława lat 35, właściciela cząstkowego i Ewy Ciecierskiej lat 28, urodzony w Kossakach 13.06.1897, 74/1897.

PĘSKA Bolesława, córka Damazego lat 37, właściciela cząstkowego i Anny Głębockiej lat 28, urodzona w Podłatkach Małych 16.09.1897, 112/1897.

PĘSKI Stanisław, syn Adolfa lat 28, właściciela cząstkowego i Antoniny Leśniewskiej lat 28, urodzony w Podłatkach Małych 18.03.1897, 46/1897.

PIOTROWSKI Władysław, syn Stanisława lat 45, szlachcica, robotnika i Anny Grabowskiej lat 44, urodzony w Czachach 18.10.1897, 133/1897.

POPŁAWSKI Marcel, syn Łukasza lat 26, właściciela cząstkowego i Bronisławy Milewskiej lat 22, urodzony w Gosiach Leśnicy 13.08.1897, 98/1897.

PRZEŹDZIECKA Bolesława, córka Feliksa lat 26, właściciela cząstkowego i Magdaleny Brulińskiej lat 22, urodzona w Rembiszewie Zegadłach 21.11.1897, 154/1897. Ślub w Jabłonce 07.02.1921 z Janem Bruszkiewiczem.

PRZEŹDZIECKI Wacław, syn Michała lat 29, właściciela cząstkowego i Marianny Zawistowskiej lat 39, urodzony w Kossakach 31.05.1897, 75/1897.

RAKOWSKI Bolesław, syn Mikołaja lat 32, włościanina, robotnika i Rozalii Ciołek lat 32, urodzony w Wybranych 03.01.1897, 2/1897.

RAWA Stefania, córka Adama lat 28, właściciela cząstkowego i Wiktorii Milewskiej lat 22, urodzona w Kruszy 07.11.1897, 148/1897.

REMBISZEWSKI Szczepan, syn Kacpra lat 53, właściciela cząstkowego i Magdaleny Gołaszewskiej lat 40, urodzony w Undach 31.01.1897, 15/1897.

RUDNICKI Bolesław, syn Michała lat 30, właściciela cząstkowego i Władysławy Zaniewskiej lat 24, urodzony w Guni 13.11.1897, 152/1897. Ślub w Kołakach 29.10.1930 z Anną Gosk.

RURKOWSKA Zofia, córka Aleksandra lat 27, włościanina, robotnika i Józefy Sierzputowskiej lat 21, urodzona w Wybranych 03.01.1897, 3/1897.

RYKACZEWSKA Zofia, córka Walentego lat 43, właściciela cząstkowego i Teofili Grodzkiej lat 36, urodzona w Czachach 01.03.1897, 36/1897.

SAKOWICZ Adolf, syn Adolfa lat 40, włościanina, ekonoma i Józefy Kowalczyk lat 30, urodzony w Kołomyi 14.10.1897, 130/1897. Ślub w parafii wojskowej w Warszawie 09.10.1932 z Karoliną Wiśniewską.

SANIEWSKA Zofia, córka Pawła lat 30, właściciela cząstkowego i Bronisławy Rzodkiewicz lat 22, urodzona w Rembiszewie Zegadłach 23.11.1897, 162/1897. Ślub w Jabłonce 24.10.1922 z Mieczysławem Aleksandrem Górskim.

SANIEWSKI Zygmunt, syn Walentego lat 32, właściciela cząstkowego i Marianny Kołakowskiej lat 28, urodzony w Saniach 24.10.1897, 139/1897.

SIERZPUTOWSKA Franciszka, córka Ludwika lat 44, szlachcica, cieśli i Marianny Krajewskiej lat 44, urodzona w Kossakach 19.04.1897, 58/1897.

SIERZPUTOWSKI Feliks, syn Franciszka lat 48, właściciela cząstkowego i Emilii Roszkowskiej lat 44, urodzony w Kossakach 19.04.1897, 60/1897.

SIERZPUTOWSKI Stanisław, syn Józefa lat 37, szlachcica, stolarza i Teofili Maleszewskiej lat 36, urodzony w Kossakach 19.09.1897, 120/1897.

SKARZYŃSKI Stanisław, syn Damazego lat 44, właściciela cząstkowego i Marianny Werpachowskiej lat 27, urodzony w Kołakach 13.01.1897, 8/1897.

STANKIEWICZ Maria, córka Stanisława lat 41, organisty i Stanisławy Łopińskiej lat 30, urodzona w Kołakach 13.02.1897, 54/1897.

SZABŁOWSKI Czesław, syn Pawła lat 36, właściciela cząstkowego i Emilii Faszczy lat 28, urodzony w Faszczach 13.11.1897, 153/1897. Ślub w Zambrowie 02.07.1921 z Bolesławą Przeździecką.

SZCZEPANKOWSKI Jan, syn Kacpra lat 40, włościanina, robotnika i Franciszki Domitr lat 40, urodzony w Kołomyjce 15.03.1897, 41/1897.

SZELIGOWSKA Bronisława, córka Marcela lat 33, właściciela cząstkowego i Anny Kossakowskiej lat 20, urodzona w Gosiach Sokolej Łące 13.02.1897, 23/1897.

SZELIGOWSKI Idzi, syn Jana lat 41, właściciela cząstkowego i Stanisławy Gosiewskiej lat 30, urodzony w Saniach 18.02.1897, 25/1897.

ŚLIWOSKA Zofia, córka Stanisława lat 38, właściciela cząstkowego i Marianny Maciaszyk lat 28, urodzona w Faszczach 13.11.1897, 149/1897. Ślub w Jabłonce15.02.1922 z Mieczysławem Wysockim.

ŚWIĘCKA Helena, córka Ignacego lat 32, włościanina, robotnika i Anny Tworkowskiej lat 28, urodzona w Wybranych 20.01.1897, 17/1897.

TABĘDZKI Franciszek, syn Józefa lat 36, szlachcica, robotnika i Marianny Mioduszewskiej lat 27, urodzony w Zaniach 29.03.1897, 49/1897.

TARGOŃSKA Marianna, córka Stefana lat 30, właściciela cząstkowego i Franciszki Bardzińskiej lat 25, urodzona w Czachach 29.01.1897, 16/1897.

TYSZKA Marianna, córka Jana lat 35, włościanina, rolnika i Julianny Maleszewskiej lat 31, urodzona w Czarnowie 10.01.1897, 5/1897.

WARDZIŃSKI Stanisław, syn Franciszka lat 23, włościanina, robotnika i Kamili Kalinowskiej lat 24, urodzony w Gosiach Leśnicy 13.10.1897, 132/1897.

WĄDOŁOWSKA Marianna, córka Stanisława lat 30, właściciela cząstkowego i Michaliny Grabowskiej lat 29, urodzona w Czachach 17.07.1897, 89/1897. Ślub w Kołakach 09.02.1920 z Marianem Jastrzębskim.

WERPACHOWSKA Stefania, córka Jana lat 34, właściciela cząstkowego i Anny Zaręby lat 30, urodzona w Faszczach 21.03.1897, 44/1897.

WIŚNIEWSKI Antoni, syn Juliana lat 55, właściciela cząstkowego i Wiktorii Kossakowskiej lat 40, urodzony w Wiśniówku 13.06.1897, 77/1897.

WIŚNIEWSKI Jan, syn Antoniego lat 26, włościanina, robotnika i Ksawery Rakowskiej lat 22, urodzony w Kołomyi 28.09.1897, 125/1897.

WIŚNIEWSKI Józef, syn Teofila lat 28, właściciela cząstkowego i Antoniny Czerwińskiej lat 22, urodzony w Kołakach 14.02.1897, 52/1897.

WIŚNIEWSKI Władysław, syn Damazego lat 55, włościanina, rolnika i Franciszki Kuleszy lat 28, urodzony w Czarnowie 26.04.1897, 62/1897.

ZAGROBA Julianna, córka Józefa lat 27, właściciela cząstkowego i Anastazji Gardockiej lat 24, urodzona w Szczodruchach 15.02.1897, 28/1897.

ZAKRZEWSKI Konstanty, syn Franciszka lat 36, włościanina, robotnika i Pauliny Chmielewskiej lat 36, urodzony w Czarnowie 13.03.1897, 48/1897.

ZAKRZEWSKI Mikołaj, syn Romualda lat 42, właściciela cząstkowego i Julianny Kotowskiej lat 35, urodzony w Guni 27.11.1897, 163/1897.

ZALESKA Aleksandra, córka Włodzimierza lat 37, właściciela cząstkowego i Wiktorii Łubnickiej lat 25, urodzona w Podłatkach Małych 12.12.1897, 166/1897. Ślub w parafii Św. Augustyna w Warszawie 08.09.1924 z Łukaszem Głowackim.

ZALESKA Michalina, córka Józefa lat 42, właściciela cząstkowego i Marianny Zaręby lat 35, urodzona w Czosakach 26.06.1897, 82/1897. Ślub w Kołakach 11.02.1920 z Tomaszem Saniewskim.

ZALESKA Władysława, córka Juliana lat 36, właściciela cząstkowego i Elżbiety Czarnowskiej lat 25, urodzona w Podłatkach Leśniewie 11.07.1897, 86/1897. Ślub w Kołakach 23.02.1925 z Bolesławem Gałązką.

ZALESKA Władysława, córka Wiktora lat 33, szlachcica, robotnika i Wiktorii Wińskiej lat 30, urodzona w Kossakach 27.08.1897, 103/1897.

ZALESKI Feliks, syn Juliana lat 28, właściciela cząstkowego i Aleksandry Ugniewskiej lat 26, urodzony w Saniach 26.09.1897, 122/1897. Ślub w Kołakach 11.02.1929 z Rozalią Milewską.

ZALESKI Stanisław, syn Józefa lat 33, szlachcica, robotnika i Łucji Kierznowskiej lat 30, urodzony w Kołakach 05.10.1897, 124/1897. Ślub w Pietkowie 08.06.1926 z Zofią Mojsą.

ZANIEWSKI Stanisław, syn Franciszka lat 46, właściciela cząstkowego i Teofili Modzelewskiej lat 32, urodzony w Zaniach 01.02.1897, 20/1897.

ZANIEWSKI Władysław, syn Stanisława lat 26, właściciela cząstkowego i Michaliny Grochowskiej lat 21, urodzony w Ćwikłach Rupiach 20.09.1897, 118/1897.

ZARZECKA Stefania, córka Michała lat 35, włościanina, rolnika i Wiktorii Konert lat 33, urodzona w Kołomyjce 07.11.1897, 144/1897.

ZAWISTOWSKI Marcel, syn Leopolda lat 30, właściciela cząstkowego i Rozalii Krajewskiej lat 30, urodzony w Kruszy 08.07.1897, 83/1897. Ślub w Puchałach 30.01.1928 z Aleksandrą Zaniewską.

ZIĘKIEWICZ Aleksandra, córka Grzegorza lat 28, włościanina, rolnika i Emilii Kossakowskiej lat 28, urodzona w Kołomyjce 08.08.1897, 94/1897.

ZIĘKIEWICZ Antoni, syn Józefa lat 38, włościanina, rolnika i Leokadii Lutostańskiej lat 37, urodzony w Kołomyjce 14.10.1897, 129/1897.

ZIĘKIEWICZ Jan, syn Franciszka lat 32, włościanina, rolnika i Franciszki Frąckiewicz lat 23, urodzony w Kołomyjce 12.09.1897, 111/1897. Ślub w Łomży 19.09.1922 z Józefą Walendziewską.

ZIĘKIEWICZ Kazimiera, córka Józefa lat 38, włościanina, robotnika i Franciszki Krajewskiej lat 40, urodzona w Kołakach 13.09.1897, 117/1897.

ZIĘKIEWICZ Kazimierz, syn Stanisława lat 39, włościanina, rolnika i Anny Czajkowskiej lat 30, urodzony w Kołomyjce 13.11.1897, 150/1897.

ŻEBROWSKI Józef, syn Jana lat 28, właściciela cząstkowego i Emilii Grabowskiej lat 27, urodzony w Kołakach 15.06.1897, 79/1897.