Indeks opracował L. Kocoń

ABRAMOWICZ Czesław, syn Piotra lat 23, kucharza, stałego mieszkańca wsi i gminy Czerniewicze w guberni piotrkowskiej i Bronisławy Gazickiej lat 20, urodzony w Łomży 12.09.1901, 466/1901.

AKREJC Antoni, syn Kazimierza Franciszka lat 38, urzędnika Łomżyńskiego Urzędu Skarbowego i Eleonory Piotrowskiej lat 23, urodzony w Łomży 17.01.1901, 64/1901.

ANDRYCHOWSKI Antoni, syn Pawła lat 40, murarza i Franciszki Karaszewskiej lat 34, urodzony w Łomży 09.01.1901, 36/1901.

ANDRZEJCZYK Janina, córka Jana lat 26, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Lubotyń i Marianny Chrostowskiej lat 23, urodzona w Łomży 04.06.1901, 271/1901.

ANDRZEJCZYK Kazimierz, syn Jana lat 30, dozorcy w Łomżyńskim Więzieniu, stałego mieszkańca wsi Koskowo w Gminie Lubotyń i Bronisławy Szamborskiej lat 24, urodzony w Łomży 09.01.1901, 24/1901.

ANTOSIEWICZ Jadwiga, córka Władysława lat 27 i Kamili Funk lat 24, urodzony w Łomży 21.04.1901, 212/1901.

ARCHACKA Zofia, córka Jana lat 32, robotnika i Antoniny Dziubińskiej lat 30, urodzona w Siemieniu 19.10.1901, 496/1901.

ARCHACKI Józef, syn Marcela lat 26, gospodarza i Marcjanny Cieśluk lat 24, urodzony w Podgórzu 07.09.1901, 429/1901.

ARCHACKI Stanisław, syn Stanisława lat 30, gospodarza i Emilii Małs lat 27, urodzony w Podgórzu 10.11.1901, 544/1901.

ARUSIEWICZ Aniela, córka Stanisława lat 32, stałego mieszkańca wsi Słup w gminie Szulborze Koty i Antoniny Męczkowskiej lat 30, urodzona w Łomży 30.01.1901, 65/1901.

BACŁAWSKA Marianna, córka Aleksandra lat 40, robotnika i Marianny Brulińskiej lat 36, urodzona w Łomży 25.07.1893, 58/1901.

BACŁAWSKA Zofia, córka Antoniego lat 26, robotnika i Walentyny Janowskiej lat 18, urodzona w Kupiskach 02.12.1901, 589/1901.

BACŁAWSKI Jan, syn Kazimierza lat 33, robotnika i Franciszki Wądołowskiej lat 30, urodzony w Łomżycy 02.02.1901, 68/1901.

BAGIŃSKA Maria, córka Aleksandra lat 54, starszego felczera i Zofii Lachowskiej lat 53, urodzona w Łomży 15.10.1888, 251/1901.

BAGIŃSKI Józef, syn Marianny lat 26, służącej, urodzony w Łomży 18.09.1895, 262/1901.

BALISZEWSKA Anna, córka Bolesława lat 28, murarza, stałego mieszkańca Piątnicy i Eleonory Benc lat 28, urodzona w Łomży 21.01.1901, 55/1901.

BALISZEWSKA Leokadia, córka Marcelego lat 27, murarza, stałego mieszkańca wsi Jeziorko w gminie Drozdowo i Stanisławy Bęc lat 21, urodzona w Łomży 09.12.1901, 607/1901.

BANACH Czesław, syn Ignacego lat 26, szewca i Heleny Hoffman lat 23, urodzony w Łomży 15.12.1901, 622/1901.

BARANOWSKA Helena, córka Ferdynanda lat 47, gospodarza i Marcjanny Śmiarowskiej lat 35, urodzona w Łomży 19.07.1901, 329/1901.

BARGIELSKI Michał, syn Macieja lat 45, gospodarza i Marianny Sokołowskiej lat 36, urodzony w Łomżycy 29.09.1901, 538/1901.

BARTNICKA Marianna, córka Stanisławy lat 18, robotnicy, urodzona w Łomży 30.09.1901, 467/1901.

BATALION Bronisław, syn Antoniego lat 29, robotnika, stałego mieszkańca wsi Rozwory w gminie Rzekuń i Józefy Napiórkowskiej lat 25, urodzony w Łomży 23.02.1901, 104/1901.

BĄCZEK Marianna, córka Jakuba lat 35, szewca i Józefy Wilimczyk lat 30, urodzona w Łomży 31.03.1901, 151/1901.

BĄKOWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 32, gospodarza i Marianny Nowickiej lat 24, urodzona w Podgórzu 12.01.1901, 22/1901.

BEDNARCZYK Adam, syn Józefa lat 30, gospodarza i Bronisławy Tomaszewskie lat 24, urodzony w Jednaczewie 16.09.1901, 430/1901.

BEDNARCZYK Helena, córka Michała lat 41, gospodarza i Marianny Ostrowskiej lat 40, urodzona w Kupiskach 02.03.1901, 115/1901.

BEDNARCZYK Marianna, córka Floriana lat 40, gospodarza i Augusty Mierzejewskiej lat 33, urodzona w Bożenicy 14.02.1901, 81/1901.

BEKIESIŃSKA Zofia, córka Paulina lat 50, stałego mieszkańca wsi Wola Adamowa w powiecie Płońskim i Anny Bogusławskiej lat 37, urodzona w Łomży 11.04.1901, 178/1901.

BIAŁOBRZEWSKA Stefania, córka Józefa lat 42, dozorcy w łomżyńskim więzieniu, stałego mieszkańca wsi Kamienowo w gminie Troszyn i Józefy Wojciechowskiej lat 40, urodzona w Łomży 17.05.1901, 232/1901.

BIELICKA Jadwiga, córka Izydora lat 37, obywatela i Marii Jabłońskiej lat 26, urodzona w Łomży 18.03.1901, 152/1901.

BIELICKI Jan, syn Franciszka lat 25, robotnika i Heleny Piaseckiej lat 20, urodzony w Łomżycy 01.08.1901, 365/1901.

BIELSKI Antoni, syn Jana lat 33, ogrodnika i Teofili Walczyk lat 28, urodzony w Janowie 12.10.1901, 498/1901.

BLUM Edward, syn Rajmunda lat 35, felczera powiatowego, stałego mieszkańca Wizny i Stanisławy Suchockiej lat 34, urodzony w Łomży 13.10.1901, 526/1901.

BLUSIEWICZ Henryka, córka Antoniego lat 32, rzeźnika i Marii Stefani Kania lat 20, urodzona w Łomży 06.09.1901, 458/1901.

BLUSIEWICZ Kazimiera, córka Antoniego lat 32, rzeźnika i Marii Stefani Kania lat 20, urodzona w Łomży 13.01.1900, 457/1901.

BŁYSZCZYŃSKA Magdalena, córka Franciszka lat 35, stolarza i Teodory Jagielskiej lat 28, urodzona w Łomży 26.05.1901, 252/1901.

BOCHIŃSKI Marian, syn Wincentego lat 27, introligatora i Kazimiery Zasadzińskiej lat 26, urodzony w Łomży 19.08.1901, 422/1901.

BORAWSKA Władysława, córka Jana lat 40, gospodarza i Marianny Wiktorzak lat 24, urodzona w Konarzycach 24.12.1901, 639/1901.

BORKOWSKI Jan, syn Michała lat 26, murarza i Feliksy Wierzbowskiej lat 19, urodzony na Przedmieściu Skowronki 23.06.1901, 301/1901.

BORYSZEWSKI Józef, syn Mateusza lat 36, ogrodnika i Teofili Dębowskiej lat 30, urodzony w Kupiskach 12.05.1901, 221/1901.

BRAJCZEWSKI Adam, syn Franciszka lat 53, robotnika i Teodory Danielewskiej lat 36, urodzony w Łomży 28.12.1893, 166/1901.

BRATZ Jadwiga, córka Konstantego lat 43, aptekarza i Teofili Natalii Markwart lat 33, urodzona w Łomży 13.05.1901, 230/1901.

BRAUN Wincenty, syn Wiktora lat 26, szewca, stałego mieszkańca Stawisk i Adeli Szamborskiej lat 26, urodzony w Łomży 15.04.1901, 181/1901.

BRONOWICZ Kazimierz, syn Kazimierza lat 24, piekarza i Władysławy Dębowskiej lat 24, urodzony w Łomży 27.08.1901, 404/1901.

BRONOWICZ Wacław, syn Piotra lat 37, ślusarza i Józefy Brajczewskiej lat 30, urodzony w Łomży 14.09.1901, 438/1901.

BRONOWICZ Zofia, córka Jana lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kalinowo w gminie Drozdowo i Aleksandry Dudzińskiej lat 26, urodzona w Łomży 17.03.1901, 129/1901.

BRULIŃSKA Regina, córka Antoniego lat 44, robotnika, stałego mieszkańca wsi Boguszyce w gminie Szczepankowo i Anny Zielińskiej lat 33, urodzona w Łomży 02.05.1901, 203/1901.

BRZEZIŃSKA Kazimiera, córka Floriana lat 40, robotnika i Franciszki Marcińczyk lat 40, urodzona w Łomży 15.10.1901, 561/1901.

BRZOZOWSKI Aleksander, syn Zofii lat 17, robotnicy, urodzony w Łomży 10.11.1901, 576/1901.

BRZOZOWSKI Bolesław, syn Edwarda lat 46, robotnika i Rozalii Jazgarzewskiej lat 30, urodzony w Kupiskach 04.06.1901, 261/1901.

BRZOZOWSKI Bolesław, syn Józefa lat 22, robotnika, stałego mieszkańca Wizny i Antoniny Stec lat 18, urodzony w Łomży 05.12.1901, 590/1901.

BRZOZOWSKI Jan, syn Stanisława lat 25, murarza, stałego mieszkańca Jedwabnego i Stanisławy Grochulskiej lat 26, urodzony w Łomży 22.05.1901, 248/1901.

BRZOSTEK Władysława, córka Jana lat 40, strażnika więziennego, stałego mieszkańca Myszyńca i Pauliny Czerwonko lat 35, urodzona w Łomży 10.06.1901, 292/1901.

BUDZIŃSKA Janina, córka Aleksandra lat 27, ogrodnika, stałego mieszkańca wsi Kurki w gminie Bogusze i Antoniny Sidorowicz lat 28, urodzona w Łomży 24.12.1900, 41/1901.

BUKOWSKA Maria Kazimiera, córka Wacława lat 28, urzędnika, stałego mieszkańca wsi Kamieńskie w guberni jekaterynburskiej i Anny Marii Wojan lat 23, urodzona w Łomży 14.06.1899, 272/1901.

BUKOWSKI Franciszek, syn Bronisławy lat 20, służącej, urodzony w Łomży 29.10.1901, 525/1901.

BURBUTOWSKA Maria Helena, córka Franciszka lat 46, gospodarza i Julii Wityńskiej lat 36, urodzona w Giełczynie 10.03.1901, 136/1901.

BZURA Czesław, syn Józefa lat 22, gospodarza i Józefy Dołęgi lat 27, urodzony w Krasce 28.09.1901, 452/1901.

CELIŃSKI Kazimierz, syn Kazimierza lat 45, służącego i Michaliny Kozłowskiej lat 32, urodzony w Łomży 02.02.1901, 73/1901.

CHABEREK Wacław, syn Franciszka lat 30, gospodarza i Marianny Oleszewskiej lat 20, urodzony w Konarzycach 16.12.1901, 613/1901.

CHALAMAŃSKI Leon, syn Tomasza Adolfa lat 34, handlarza, stałego mieszkańca wsi Załuski w gminie Szczuczyn i Balbiny Wojsław lat 36, urodzony w Łomży 13.09.1901, 489/1901.

CHANKOWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 40, robotnika i Anny Rogowskiej lat 33, urodzona w Starej Łomży 27.07.1901, 338/1901.

CHEŁMIŃSKA Jadwiga Zofia, córka Franciszka lat 42, leśniczego i Eugenii Bombińskiej lat 25, urodzona w Jednaczewie 03.03.1901, 366/1901.

CHĘTNIK Aleksander, syn Józefa lat 21, gospodarza i Anny Sokołowskiej lat 21, urodzony w Jednaczewie 05.01.1901, 11/1901.

CHILA Józefa, córka Stanisława lat 52, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kownacinka w gminie Szczuczyn i Izabeli Łapińskiej lat 38, urodzona w Łomży 08.07.1901, 321/1901.

CHLUBICKI Stanisław, syn Jana lat 24, robotnika i Bronisławy Bojarskiej lat 20, urodzony w Łomży 26.10.1901, 519/1901.

CHOINKA Aleksander, syn Jakuba lat 43, gospodarza i Józefy Słomskiej lat 38, urodzony w Kupiskach 03.04.1901, 144/1901.

CHOJNOWSKA Helena, córka Feliksa lat 43, gospodarza i Anny Wasik lat 36, urodzona w Łomży 26.05.1901, 256/1901.

CHOJNOWSKI Kazimierz, syn Piotra lat 40, gospodarza i Anieli Tafiłowskiej lat 24, urodzony w Janowie 03.06.1901, 265/1901.

CHOROMAŃSKA Anastazja, córka Jana lat 40, gospodarza i Julianny Piórkowskiej lat 40, urodzona w Podgórzu 08.04.1901, 167/1901.

CHOROMAŃSKA Walentyna, córka Władysławy lat 26, służącej, urodzona w Siemieniu 14.02.1901, 78/1901.

CIBOROWSKA Janina, córka Antoniego lat 27 i Bolesławy Bronowicz lat 22, urodzona w 30.07.1901, 342/1901.

CIBOROWSKA Weronika, córka Stanisława lat 36 i Walerii Zacharzewskiej lat 30, urodzona w Łomży 14.01.1901, 28/1901.

CIBOROWSKI Witold, syn Agaty lat 34, urodzony w Łomży 29.03.1901, 508/1901.

CIECIERSKA Maria, córka Leopolda lat 26, lokaja i Stanisławy Chmielewskiej lat 23, urodzona w Łomży 29.11.1901, 586/1901.

CIECIERSKA Stanisława, córka Piotra lat 42, dozorcy w łomżyńskim więzieniu i Stanisławy Ramotowskiej lat 32, urodzona w Łomży 08.05.1901, 210/1901.

CIEŚLIK Marianna, córka Leopolda lat 35, robotnika i Marianny Brokowskiej lat 28, urodzona w Giełczynie 08.12.1901, 598/1901.

CIEŚLIK Stanisław, syn Franciszka lat 34, robotnika i Anny Modzelewskiej lat 34, urodzony w Konarzycach 10.11.1901, 550/1901.

CIMOCH Adam, syn Macieja lat 30, robotnika i Ewy Kowalewskiej lat 30, urodzony w Starej Łomży 16.12.1901, 609/1901.

CWALINA Michał, syn Jana lat 30, robotnika i Katarzyny Kamińskiej lat 32, urodzony w Łomży 28.09.1901, 456/1901.

CYCHOL Antoni, syn Jana lat 30, gospodarza i Franciszki Cudnik lat 21, urodzony w Jednaczewie 27.02.1901, 114/1901.

CYMEK Bronisław, syn Teofila lat 50, gospodarza i Józefy Obryckiej lat 40, urodzony w Jednaczewie 22.06.1901, 300/1901.

CYMEK Julianna, córka Stanisława lat 38, gospodarza i Julianny Rachubki lat 26, urodzona w Jednaczewie 02.04.1901, 149/1901.

CYMEK Władysława, córka Apolinarego lat 40, gospodarza i Anny Wiśniewskiej lat 35, urodzona w Jednaczewie 23.02.1901, 99/1901.

CZARKOWSKI Jan, syn Piotra lat 30, robotnika i Rozalii Sota lat 30, urodzony w Skowronkach 21.09.1901, 441/1901.

CZARNIAWSKI Zygmunt Jan, syn Jana lat 30, urzędnika Komitetu Ochrony Lasów i Władysławy Parulewicz lat 24, urodzony w Łomży 11.01.1901, 26/1901.

CZERWIŃSKA Janina, córka Jana lat 40, handlarza mąki i Aleksandry Sulewskiej lat 24, urodzona w Łomżycy 10.11.1901, 574/1901.

DANIELEWICZ Mieczysław, syn Franciszka lat 36 i Jadwigi Chrostowskiej lat 22, urodzony w Łomży 09.02.1901, 76/1901.

DANIELEWSKI Kazimierz, syn Piotra lat 30, gospodarza i Weroniki Jemielitej lat 27, urodzony w Łomży 04.03.1901, 110/1901.

DARDZIŃSKA Zofia, córka Konstantego lat 25, robotnika i Heleny Łukaszewskiej lat 30, , urodzona w Konarzycach 22.08.1901, 393/1901.

DĄBEK Bolesław, syn Stanisława lat 44, robotnika, stałego mieszkańca wsi Ławsk w gminie Wąsosz i Marianny Łepkowskiej lat 40, urodzony w Łomży 12.10.1901, 484/1901.

DĄBKOWSKA Aleksandra, córka Józefa lat 39, robotnika i Bronisławy Dębskiej lat 30, urodzona w Janowie 17.03.1901, 125/1901.

DĄBKOWSKI Józef, syn Józefa lat 54, gospodarza i Marianny Borkowskiej lat 38, urodzony w Kupiskach 15.10.1901, 521/1901.

DĄBKOWSKI Stanisław, syn Adama lat 28, robotnika, stałego mieszkańca wsi Boguszyce w gminie Szczepankowo i Marianny Niedźwieckiej lat 28, urodzony w Łomży 12.01.1901, 25/1901.

DĄBKOWSKI Zygmunt, syn Jana lat 33, szewca, stałego mieszkańca Ostrołęki i Marianny Kalwarczyk lat 30, urodzony w Łomży 08.04.1901, 169/1901.

DĄBROWSKA Helena, córka Kacpra lat 38, gospodarza i Antoniny Brokowskiej lat 28, urodzona w Łomży 27.09.1901, 471/1901.

DĄBROWSKA Teofila, córka Pawła lat 45, obywatela i Antoniny Bronowicz lat 38, urodzona w Łomży 06.02.1901, 72/1901.

DĄBROWSKA Zofia, córka Jana lat 42, gospodarza i Teofili Parzych lat 40, urodzona w Starej Łomży 14.08.1901, 377/1901.

DĄBROWSKA Zofia, córka Józefa lat 40, ogrodnika i Ewy Kaszuby lat 40, urodzona w Starej Łomży 03.08.1901, 368/1901.

DĄBROWSKI Józef, syn Stefani lat 20, służącej, zmarł w Łomży 19.03.1901, 128/1901.

DĄBROWSKI Karol, syn Stanisława lat 53, gospodarza i Małgorzaty Szeligowskiej lat 42, urodzony w Łomży 15.01.1901, 67/1901.

DĄBROWSKI Marian, syn Jana lat 30, dozorcy łomżyńskiego więzienia, stałego mieszkańca wsi Brodowo w gminie Radziłów i Heleny z Ostrych lat 22, urodzony w Łomży 25.03.1901, 146/1901.

DĘBOWSKA Stefania, córka Jana lat 23, gospodarza i Władysławy Just lat 19, urodzona w Kupiskach 23.12.1901, 629/1901.

DĘBOWSKA Władysława, córka Stanisława lat 29, gospodarza i Franciszki Kowalewskiej lat 18, urodzona w Giełczynie 10.02.1901, 82/1901.

DĘBOWSKI Antoni, syn Jana lat 22, gospodarza i Władysławy Just lat 18, urodzony w Kupiskach 17.01.1901, 35/1901.

DĘBOWSKI Jan, syn Wiktora lat 28, gospodarza i Wiktorii Piotrowskiej lat 24, urodzony w Kupiskach 19.12.1901, 632/1901.

DĘBOWSKI Stanisław, syn Wincentego lat 34, obywatela i Stefani Grodzkiej lat 20, urodzony w Łomży 10.11.1901, 552/1901.

DŁUGOZIMA Aleksander, syn Józefa lat 46, gospodarza i Aleksandry Dębowskiej lat 28, urodzony w Kupiskach 15.01.1901, 32/1901.

DMOCHOWSKI Stefan, syn Eugeniusza lat 36, urzędnika Łomżyńskiego Sądu Okręgowego i Heleny Weroniki Aszoff lat 31, urodzony w Łomży 16.03.1901, 154/1901.

DMUCHOWSKA Franciszka, córka Józefa lat 27, gospodarza i Bronisławy Bonus lat 19, urodzona w Łochtynowie 09.02.1901, 79/1901.

DOBKOWSKI Antoni, syn Józefa lat 26, gospodarza, stałego mieszkańca wsi Jakać Stara w gminie Śniadowo i Stanisławy Chełstowskiej lat 23, urodzony w Łomży 24.08.1901, 398/1901.

DOBUSZEWSKI Czesław, syn Bonifacego lat 30, lokaja, stałego mieszkańca wsi i gminy Drozdowo i Natalii Kowalewskiej lat 25, urodzony w Łomży 18.10.1901, 500/1901.

DODA Czesława, córka Antoniego lat 30, robotnika, stałego mieszkańca Piątnicy i Aleksandry Wojtkielewicz lat 20, urodzona w Łomży 03.04.1901, 184/1901.

DODA Helena, córka Aleksandra lat 30, robotnika, stałego mieszkańca Piątnicy i Zofii Purwin lat 40, urodzona w Łomży 31.03.1901, 164/1901.

DODA Marianna, córka Wacława lat 30, robotnika i Bronisławy Kwiatkowskiej lat 25, urodzona w Łomży 21.11.1901, 572/1901.

DOMEŃSKA Franciszka, córka Józefa lat 32, robotnika, stałego mieszkańca wsi Radogoszcz w gminie Troszyn i Marianny Bojarskiej lat 28, urodzona w Łomży 19.02.1901, 95/1901.

DRĄGOWSKA Genowefa, córka Józefa lat 40, kuriera Łomżyńskiego Sądu Okręgowego i Antoniny Boguckiej lat 25, urodzona w Łomży 27.11.1901, 582/1901.

DREBOT Bronisława, córka Jana lat 36, gospodarza i Florentyny Wałkuskiej lat 30, urodzona w Łomżycy 16.09.1901, 436/1901.

DROŻYNER Hieronim, syn Jana lat 30, murarza i Jakobiny Maciejewskiej lat 30, urodzony w Łomży 30.09.1901, 558/1901.

DROŻYŃSKA Jadwiga, córka Grzegorza lat 40, robotnika i Weroniki Buczyńskiej lat 40, urodzona w Kupiskach 29.06.1901, 306/1901.

DRYŻBA Józef, syn Mateusza lat 37, stróża, stałego mieszkańca wsi Łączki w gminie Turośl i Anny Czech lat 39, urodzony w Łomży 25.10.1901, 528/1901.

DUBOIS Jadwiga Maria, córka Henryka lat 31, geometry i Marii Elżbiety Beber lat 33, urodzona w Łomży 27.05.1901, 420/1901.

DUCHNOWSKA Stefania, córka Zofii lat 18, służącej, urodzona w 28.12.1900, 1/1901.

DUCHNOWSKI Antoni, syn Wojciecha lat 28, stróża drogowego i Marianny Adamczyk lat 28, urodzony w Janowie 16.03.1901, 121/1901.

DUCHNOWSKI Józef, syn Jana lat 70, żebraka, stałego mieszkańca Grajewa i Walerii Steckowskiej lat 48, urodzony w Łomży 17.04.1901, 180/1901.

DUDZIŃSKA Marianna, córka Józefa lat 54, robotnika i Eleonory Małachowskiej lat 30, urodzona w Giełczynie 21.01.1901, 50/1901.

DURZYŃSKA Zofia, córka Aleksandra lat 25, robotnika, stałego mieszkańca wsi Krzewo w gminie Drozdowo i Wandy Kowalewskiej lat 20, urodzona w Łomży 24.11.1901, 595/1901.

DYKO Aleksander, syn Władysławy lat 20, służącej, stałej mieszkanki wsi i gminy Szczepankowo, urodzony w Łomży 21.09.1901, 446/1901.

DYMARSKI Aleksander, syn Katarzyny lat 27, służącej, urodzony w Łomży 24.02.1901, 98/1901.

DYMEK Piotr, syn Aleksandra lat 38, dozorcy i Pauliny Sosnowskiej lat 30, urodzona w Łomży 16.11.1901, 560/1901.

DYMEK Piotr, syn Aleksandra lat 38, dozorcy i Pauliny Sosnowskiej lat 30, urodzona w Łomży 16.11.1901, 559/1901.

DZIARSKA Maria, córka Józefa lat 27, szewca i Wandy Kurckiej lat 21, urodzona w Łomży 16.07.1901, 327/1901.

DZIEDZICKI Aleksander, syn Władysława lat 32, gospodarza i Marianny Jackowskiej lat 32, urodzony w Kupiskach 10.05.1901, 218/1901.

DZIEDZICKI Konstanty, syn Józefa lat 30, gospodarza i Anny Lipińskiej lat 29, urodzony w Kupiskach 17.12.1895, 414/1901.

DZIEKOŃSKA Antonina, córka Gabriela lat 22, ubogiego, stałego mieszkańca Nowogrodu i Marianny Bojarskiej lat 28, urodzona w Łomży 05.01.1901, 14/1901.

DZIEKUŃSKA Genowefa, córka Ignacego lat 30, gospodarza i Antoniny Twardowskiej lat 26, urodzona w Konarzycach 19.01.1901, 30/1901.

DZIENISZEWSKA Pelagia, córka Aleksandra lat 42, murarza i Konstancji Dąbrowskiej lat 40, urodzona w Łomży 04.07.1901, 312/1901.

DZIERGOWSKA Anna, córka Piotra lat 36, robotnika Józefy Borawskiej lat 32, urodzona w Łomżycy 22.09.1901, 447/1901.

DZIUBIŃSKA Helena, córka Józefa lat 40, robotnika i Aleksandry Wardzińskiej lat 35, urodzona w Starej Łomży 18.02.1901, 90/1901.

DZIUBIŃSKI Stanisław, syn Józefa lat 40, robotnika i Aleksandry Wardzińskiej lat 35, urodzony w Starej Łomży 18.02.1901, 89/1901.

DZIUBIŃSKI Stanisław, syn Piotra lat 23, gospodarza i Ewy Nowackiej lat 23, urodzony w Starej Łomży 14.12.1901, 604/1901.

DZWONKOWSKI Leon, syn Stanisława lat 38, gospodarza i Michaliny Dzbeńskiej lat 28, urodzony w Siemieniu 18.04.1901, 179/1901.

FRIEDMAN Włodzimierz, syn Józefa lat 33 sztabs ? kapitana trzynastego Biełozierskiego pułku i Walentyny Wilhelminy Sorokiewicz lat 26, urodzony w Łomży 16.04.1901, 242/1901. 28.01.1916 zmieniono nazwisko na Korytkowski.

ELEMBERG Waleria, córka Antoniego lat 33, krawca i Bolesławy Wasilewskiej lat 25, urodzona w Łomży 30.11.1901, 592/1901.

ERYNK Leon, syn Romana lat 52, żebraka i Walerii Fronckiewicz lat 36, urodzony w  Łomży 17.05.1901, 224/1901.

FARFAŁOWICZ Janina, córka Aleksandra lat 40, robotnika i Marianny Sobut lat 38, urodzona w Jednaczewie 27.03.1901, 159/1901.

FERENC Bolesław, syn Feliksa lat 22 i Bronisławy Liżewskiej lat 22, urodzony w Janowie 14.07.1901, 324/1901.

FERENC Kazimierz, syn Franciszka lat 40, gospodarza i Marianny Szabłowskiej lat 38, urodzony w Łomżycy 20.07.1901, 337/1901.

FIERGOLEWSKI Zygmunt, syn Teofila lat 35, ogrodnika i Marianny Kosak lat 36, urodzony w Jednaczewie 20.06.1901, 285/1901.

FIJAŁKOWSKI Zygmunt, syn Saturnina lat 34, urzędnika Łomżyńskiego Urzędu Skarbowego i Marianny Mackiewicz lat 30, urodzony w Łomży 04.12.1900, 18/1901.

FRANKOWSKA Antonina, córka Józefa lat 28, robotnika i Józefy Lis lat 30, urodzona w Łomżycy 28.04.1901, 201/1901.

GACKI Czesław, syn Łukasza lat 47, gospodarza i Marceli Jagielskiej lat 40, urodzony w Łomży 27.07.1901, 340/1901.

GALANEK Stanisław, syn Szczepana lat 27, robotnika, stałego mieszkańca Małego Płocka i Bronisławy Laskowskiej lat 24, urodzony w Łomży 15.01.1901, 39/1901.

GALANEK Stanisława, córka Stanisława lat 22, gospodarza i Józefy Walendziewskiej lat 21, urodzona w Siemieniu 22.08.1901, 396/1901.

GAŁĄZKA Bolesław, syn Nikodema lat 30, gospodarza i Marianny Jankowskiej lat 25, urodzony w Łomży 20.11.1901, 575/1901.

GAŁĄZKA Marianna, córka Józefa lat 40, gospodarza i Anastazji Jarosińskiej lat 40, urodzona w Podgórzu 19.08.1901, 395/1901.

GAWEK Aniela, córka Adama lat 32, gospodarza i Rozalii Szymańskiej lat 28, urodzona w Konarzycach 20.12.1901, 616/1901.

GAWEK Rozalia, córka Jana lat 35, gospodarza i Ewy Szymańskiej lat 33, urodzona w Konarzycach 08.03.1901, 111/1901.

GAWRYCH Jadwiga, córka Juliana lat 36, murarza i Heleny Zapert lat 36, urodzona w Łomży 01.09.1901, 440/1901.

GAWRYCH Józef, syn Jana lat 24, robotnika i Bronisławy Jankowskiej lat 20, urodzony w Łomżycy 06.07.1901, 313/1901.

GAWRYŚ Irena, córka Bolesława lat 25, urzędnika Łomżyńskiej Izby Skarbowej i Władysławy Pogroszewskiej lat 25, urodzona w Łomży 14.11.1901, 626/1901.

GĄSIEWSKI Józef, syn Hieronima lat 35, gospodarza i Zofii Bazydło lat 20, urodzony w Zawadach 09.11.1901, 555/1901.

GĄSIEWSKI Paweł, syn Antoniego lat 36, murarza i Bronisławy Dańkowskiej lat 26, urodzony w Łomży 25.01.1901, 84/1901.

GENISZEWSKA Anna, córka Adama lat 33, rzeźnika i Ewy Popławskiej lat 30, urodzona w Łomży 29.12.1900, 85/1901.

GERŁOWSKI Andrzej, syn Antoniego lat 38, robotnika, stałego mieszkańca wsi Zamość w gminie Troszyn i Marianny Murawskiej lat 30, urodzony w Łomżycy 05.03.1901, 116/1901.

GERWATOWSKI Teodor, syn Szczepana lat 30, ogrodnika i Marcjanny Olszewskiej lat 22, urodzony w Siemieniu 14.05.1901, 226/1901.

GERWIN Eulalia, córka Józefa lat 26, krawca, stałego mieszkańca Giełczyna w gminie Kupiski i Marcjanny Wysmołek lat 28, urodzona w Łomży 12.02.1901, 97/1901.

GETEK Władysława, córka Aleksandra lat 42, gospodarza i Rozalii Wysockiej lat 36, urodzona w na Przedmieściu Zawady 27.10.1901, 523/1901.

GĘDZIELEWSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 23, gospodarza i Julianny Jarosz lat 23, urodzony w Kupiskach 05.01.1901, 9/1901.

GLINKOWSKI Józef, syn Franciszka lat 38, robotnika i Walerii Ostaszewskiej lat 32, urodzony w Łomży 14.05.1901, 225/1901.

GŁOWIŃSKI Henryk Wacław, syn Stanisława lat 26, pisarza, stałego mieszkańca Wizny i Wiktorii Łukaszewskiej lat 24, urodzony w Łomży 13.04.1901, 182/1901.

GODLEWSKI Franciszek, syn Franciszka lat 40, robotnika, od marca w Ameryce i Emilii Dąbrowskiej lat 40, urodzony w Łomży 03.08.1901, 351/1901.

GOŁĘBIEWSKA Weronika, córka Aleksandra lat 23, robotnika, stałego mieszkańca Czyżewa i Józefy Bobrowskiej lat 28, urodzona w Łomży 16.01.1901, 44/1901.

GONSIEWSKA Antonina, córka Antoniego zmarłego w styczniu 1901 i Marianny Jankowskiej lat 24, urodzona w Skowronkach 15.03.1901, 222/1901.

GOSK Józef, syn Ludwika lat 56, służącego, stałego mieszkańca wsi Pruszki Wielkie w gminie Puchały i Scholatyki Dłużniewskiej 45, urodzony w Kupiskach 26.01.1901, 49/1901.

GÓRSKA Helena, córka Józefa lat 48, gospodarza i Antoniny Sniarowskiej lat 22, urodzona w Łomży 02.03.1901, 108/1901.

GRABOWSKA Stanisława, córka Tomasza lat 32, gospodarza i Wiktorii Zysk lat 33, urodzona w Skowronkach 10.06.1901, 293/1901.

GRAJKA Marian, syn Feliksa lat 42, gospodarza i Anny Żelaznej lat 30, urodzony w Kupiskach 29.08.1901, 425/1901.

GRALIŃSKI Józef, syn Stanisława lat 22, w wojsku i Franciszki Ostrowskiej lat 20, urodzony w Kupiskach 28.11.1901, 584/1901.

GRĄDZKA Stanisława, córka Aleksandra lat 24, dorożkarza, stałego mieszkańca Barżykowa w gminie Stawiski i Aleksandry Archackiej lat 23, urodzona w Łomży 08.05.1901, 215/1901.

GRĄDZKI Aleksander, syn Andrzeja lat 50, robotnika i Marianny Choinko lat 37, urodzony w Łomży 25.02.1901, 291/1901.

GREJDUS Wacław, syn Józefa lat 26, robotnika i Florentyny Chętnik lat 26, urodzony w Łomży 28.08.1901, 411/1901.

GROMEK Anna, córka Tomasza lat 36, robotnika i Katarzyny Nurczyk lat 34, urodzona w Łomży 09.05.1901, 240/1901.

GRONDWALD Kazimierz, syn Michała lat 38, stolarza, stałego mieszkańca wsi Rakowo Podlesie w gminie Mały Płock i Julianny Balejko lat 38, urodzony w Łomży 26.06.1901, 326/1901.

GRUCHAWKA Leon, syn Stanisława lat 35, robotnika i Marcjanny Kalista lat 30, urodzony w Podgórzu 28.05.1901, 253/1901.

GRUZIOŁA Antoni, syn Józefa lat 50, robotnika, stałego mieszkańca wsi Usznik w gminie Szczepankowo i Katarzyny Brulińskiej lat 46, urodzony w Łomży 05.07.1894, 304/1901.

GRYCZAN Helena, córka Stanisława lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Niedźwiadna w gminie Szczuczyn i Józefy Surawskiej lat 27, urodzona w Łomży 01.12.1901, 587/1901.

GRYCZEWSKA Natalia, córka Jana lat 30, lokaja i Michaliny Piorunek lat 25, urodzona w Łomży 17.11.1901, 593/1901.

GRYGORYK Stefania, córka Piotra lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Srebna w gminie Szumowo i Rozalii Naszewicz lat 30, urodzona w Łomży 06.04.1901, 176/1901.

GULAN Bolesław, syn Jana lat 20, robotnika i Józefy Niemieńskiej lat 18, urodzony w Łomży 18.12.1901, 617/1901.

GUTOWSKA Maria, córka Julianny lat 24, urodzona w Łomży 15.09.1901, 442/1901.

HARDKOPF Janina, córka Aleksandra lat 25, montera młyna, stałego mieszkańca wsi Kownaty w gminie Drozdowo i Adeliny Strubel lat 22, urodzona w Łomży 02.06.1901, 282/1901.

HERMANOWSKI Stanisław, syn Mariana Stanisława Rafała lat 34, kasiera łomżyńskiego magistratu i Eufemii Franciszki Kąckiej lat 26, urodzony w Łomży 29.07.1901, 380/1901.

HLEBOWSKI Jerzy Stanisław, syn Aleksandra Juliana lat 24, technika warszawsko ? petersburskiej drogi żelaznej, zamieszkałego w Petersburgu i Anny Antoniny Julii Zamieńskiej lat 20, urodzony w Petersburgu 29.03.1900, 20/1901.

IZA Anna, córka Marcelego lat 28, robotnika, stałego mieszkańca wsi Wilanowo w gminie Kubra i Marianny Tyszki lat 19, urodzona w Łomży 25.12.1900, 2/1901.

JABŁECKA Bronisława, córka Pawła lat 39, gospodarza i Anny Zajkowskiej lat 30, urodzona w Giełczynie 23.04.1901, 190/1901.

JABŁOŃSKA Bronisława, córka Antoniego lat 30, robotnika i Franciszki Zalewskiej lat 26, urodzona w Łomży 20.10.1901, 502/1901.

JABŁOŃSKI Aleksander, syn Franciszka lat 58, robotnika i Józefy Obryckiej lat 46, urodzony w Łomży 16.10.1892, 344/1901.

JABŁOŃSKI Stanisław, syn Franciszka lat 58, robotnika i Józefy Obryckiej lat 46, urodzony w Łomży 22.01.1894, 345/1901.

JACKOWSKA Helena, córka Aleksandra lat 40, gospodarza i Elżbiety Piaścik lat 30, urodzona w Jednaczewie 05.01.1901, 7/1901.

JACKOWSKI Piotr, syn Stanisława lat 50, robotnika i Anny Kotary lat 30, urodzony w Podgórzu 29.04.1901, 198/1901.

JAGIELSKA Józefa, córka Cypriana lat 34, gospodarza i Cecylii Sulkowskiej lat 29, urodzona w Pociejewie 31.12.1900, 6/1901.

JANKOWSKI Juliusz, syn Wacława lat 28, murarza, stałego mieszkańca Ciechanowca i Anny Przeździeckiej lat 19, urodzony w Łomży 25.04.1901, 206/1901.

JAROSZ Feliks, syn Adama lat 25, w wojsku i Marianny Kul lat 26, urodzony w 27.04.1901, 194/1901.

JARZĄBEK Wincenta, córka Jana zmarłego w roku 1899 i Julianny Anuszewskiej, urodzona w Kanienowie 16.07.1894, 47/1901.

JASIEWICZ Jerzy Jan, syn Stanisława Kostki Konstantego lat 42, rotmistrza siedemnastego pułku dragonów i Jadwigi Antoniny Dunin ? Brzezińskiej lat 30, urodzony w Łomży 24.11.1900, 228/1901.

JASIŃSKA Aleksandra, córka Aleksandra lat 27, gospodarza i Aleksandry Kotara lat 28, urodzona w Podgórzu 08.08.1901, 359/1901.

JASTRZĘBSKA Aleksandra, córka Aleksandra lat 30, gospodarza i Florentyny Łuby lat 28, urodzona w Łomżycy 17.08.1901, 399/1901.

JASTRZĘBSKA Bronisława, córka Aleksandra lat 30, gospodarza i Florentyny Łuby lat 28, urodzona w Łomżycy 17.08.1901, 400/1901.

JASTRZĘBSKI Jan, syn Michała lat 37, robotnika i Aleksandry Galanek lat 32, urodzony w Konarzycach 20.12.1901, 623/1901.

JASTRZĘBSKI Władysław, syn Antoniego lat 33, robotnika i Justyny Gostkowskiej lat 29, urodzony w Konarzycach 12.05.1901, 223/1901.

JEMIELITA Adela, córka Antoniego lat 40, gospodarza i Anny Muszyńskiej lat 30, urodzona w Łomży 30.03.1901, 143/1901.

JENDA Stanisława, córka Józefata lat 47, gospodarza i Marianny Dąbrowskiej lat 30, urodzona w Łomży 23.05.1901, 233/1901.

JENDRUCZEK Jan, syn Emilii lat 28, służącej, urodzony w Łomży 05.11.1901, 535/1901.

JĘDA Jadwiga, córka Jana lat 26, gospodarza i Stanisławy Kuciejewskiej lat 24, urodzona w Łomży 19.01.1901, 46/1901.

JĘDA Marianna, córka Jana lat 26, gospodarza i Stanisławy Kuciejewskiej lat 24, urodzona w Łomży 19.01.1901, 45/1901.

JODZIO Józef, syn Piotra lat 35, od marca w Ameryce i Karoliny Gutowskiej lat 35, urodzony w Łomży 22.07.1901, 331/1901.

JURCZYK Józefa, córka Antoniego lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kownaty w gminie Drozdowo i Stanisławy Cygańskiej lat 20, urodzona w Łomży 19.03.1901, 131/1901.

JURKOWSKA Anna, córka Władysława lat 40, robotnika i Marianny Szymańskiej lat 36, urodzona w Łomżycy 14.10.1901, 497/1901.

JURZAK Jan, syn Jana lat 49, gospodarza i Katarzyny Łuby lat 34, urodzony w Jednaczewie 18.04.1901, 183/1901.

JUST Kazimierz, syn Stanisława lat 26, robotnika i Aleksandry Sobczyńskiej lat 22, urodzony w Łochtynowie 24.03.1901, 140/1901.

JUST Marianna, córka Antoniego lat 38, gospodarza i Julianny Cholewickiej lat 22, urodzona w Łomżycy 06.12.1901, 597/1901.

KACZYŃSKA Florentyna, córka Kazimierza lat 39, robotnika, stałego mieszkańca wsi Janczewo w gminie Bożejewo i Antoniny Górskiej lat 40, urodzona w Łomży 08.04.1901, 171/1901.

KACZYŃSKA Janina Waleria, córka Szczepana lat 30, urzędnika magistratu, stałego mieszkańca Ostrołęki i Michaliny Teodory Szaniawskiej lat 22, urodzona w Łomży 23.10.1901, 567/1901.

KALIKSTY Aleksandra, córka Marianny lat 22, robotnicy, urodzona w Podgórzu 18.11.1901, 563/1901.

KALINOWSKA Bolesława, córka Konstantego lat 45, robotnika i Ewy Dudzińskiej lat 30, urodzona w Janowie 14.07.1901, 323/1901.

KALINOWSKA Helena, córka Wiktora lat 30, sekretarza Gminnego Sądu w Śniadowie i Wiktorii Sutkowskiej lat 24, urodzona w Łomży 08.11.1901, 548/1901.

KALINOWSKA Józefa, córka Jana lat 30, gospodarza i Aleksandry Piotrowskiej lat 25, urodzona w Starej Łomży 27.11.1901, 577/1901.

KALINOWSKI Bolesław, syn Jana lat 50, robotnika i Marianny Cichej lat 40, urodzony w Łomży 12.10.1901, 499/1901.

KALISTA Wincenty, syn Stanisława lat 37, gospodarza i Bogumiły Olszewskiej lat 37, urodzony w Podgórzu 04.12.1901, 588/1901.

KALISZ Władysław, syn Bronisława lat 27, urzędnika akcyzowego, stałego mieszkańca wsi Skidlewo w powiecie augustowskim i Władysławy Łąkowskiej lat 24, urodzony w Łomży 15.02.1901, 150/1901.

KALISZEWSKI Józef, syn Michała lat 45, robotnika i Małgorzaty Szymańskiej lat 36, urodzony w Łomży 05.02.1901, 71/1901.

KAMALSKI Jan, syn Józefy lat 24, służącej, urodzony w Łomży 24.06.1901, 296/1901.

KAMIŃSKA Aniela, córka Franciszka lat 32, gospodarza i Antoniny Łepkowskiej lat 32, urodzona w Kupiskach 06.07.1901, 305/1901.

KAMIŃSKA Stefania, córka Jana lat 24, robotnika i Katarzyny Zagorzewskiej lat 30, urodzona w Kupiskach 16.03.1901, 127/1901.

KAMIŃSKI Dezyderiusz, syn Juliana ( zmarł siedem dni temu ) i Karoliny Targońskiej lat 40, robotnicy, urodzony w Łomży 23.05.1901, 608/1901.

KAMIŃSKI Józef, syn Stanisława lat 40, gospodarza i Aleksandry Wysockiej lat 30, urodzony w Kupiskach 30.07.1901, 347/1901.

KAMIŃSKI Klemens, syn Konstantego lat 27, gospodarza i Florentyny Żelaznej lat 25, urodzony w Kupiskach 25.11.1901, 578/1901.

KAMIŃSKI Michał, syn Józefa lat 36, gospodarza i Anny Cietrowskiej lat 40, urodzony w Podgórzu 12.10.1901, 480/1901.

KAMIŃSKI Władysław, syn Władysława lat 33, szewca i Feliksy Tadaj lat 25, urodzony w Łomży 24.02.1901, 105/1901.

KARLAK Zofia, córka Piotra lat 38, robotnika i Marianny Wojcickiej lat 34, urodzona w Kupiskach 08.06.1901, 277/1901.

KARWOWSKI Wacław, syn Antoniego lat 34, stróża w magistracie, stałego mieszkańca Piątnicy i Marianny Dąbkowskiej lat 28, urodzony w Łomży 09.04.1901, 196/1901.

KAUSZ Antoni, syn Jana lat 40, zduna i Pauliny Sobiewskiej lat 40, urodzony w Łomży 12.05.1901, 217/1901.

KAZIMIRSKA Marianna, córka Stanisława lat 25, robotnika i Marianny Sechmiestrz lat 24, urodzona w Łomży 12.11.1901, 562/1901.

KĄCZYK Tadeusz, syn Marcelego lat 35, robotnika, stałego mieszkańca wsi Wierzbowo w gminie Długoborz i Bronisławy Leszczyńskiej lat 30, urodzony w Łomży 13.05.1901, 243/1901.

KIEŁCZEWSKI Józef, syn Ignacego lat 26, robotnika, stałego mieszkańca Radziłowa i Marcjanny Gawkowskiej lat 26, urodzony w Łomży 03.08.1901, 353/1901.

KLAMA Bolesław, syn Józefa lat 29, gospodarza i Katarzyny Chętnik lat 32, urodzony w Siemieniu 24.05.1901, 238/1901.

KLIMASZEWSKI Aleksander, syn Teofili z Matyszewskich lat 40, robotnicy, wdowy, urodzony w Łomży 14.08.1901, 389/1901.

KOBRZENIECKA Janina, córka Franciszka lat 38, robotnika i Julianny Armista lat 37, urodzona w Łomży 29.12.1900, 10/1901.

KOCHANOWSKI Władysław, syn Franciszka lat 40, robotnika i Bronisławy Dziemian lat 28, urodzony w Łomżycy 25.12.1901, 634/1901.

KOLENKA Wacław, syn Franciszka, robotnika i Heleny Rytelewskiej lat 22, urodzony w Konarzycach 18.06.1901, 289/1901.

KOŁACZKOWSKA Józefa, córka Tadeusza lat 39, robotnika i Anny Marianny Zajączkowskiej lat 32, urodzona w Łomży 04.04.1901, 160/1901.

KOŁAKOWSKA Marianna, córka Wincentego lat 33, od marca w Ameryce i Adeli Dobkowskiej lat 30, urodzona w Łomży 25.08.1901, 401/1901.

KOŁAKOWSKI Władysław, syn Teofora lat 33, rzeźnika i Marianny Jarnutowskiej lat 26, urodzony w Łomżycy 30.06.1901, 303/1901.

KOMOROWSKA Józefa, córka Jana lat 44 ( zmarł dwa tygodnie przed narodzinami ) i Józefy Boguskiej lat 40, urodzona w Łomżycy 14.08.1901, 381/1901.

KONOPKA Antonina, córka Antoniego lat 47, gospodarza i Marianny Radulskiej lat 40, urodzona w Giełczynie 03.03.1901, 117/1901.

KONOPKA Jan, syn Józefa lat 40, gospodarza i Bogumiły Karpińskiej lat 40, urodzony w Giełczynie 20.05.1901,250/1901.

KONOPKA Władysława, córka Aleksandra lat 44, gospodarza i Aleksandry Kolińskiej lat 40, urodzona w Krasce 04.11.1901, 537/1901.

KORZĄTKOWSKI Henryk, syn Władysława lat 27, szewca i Aleksandry Chludzińskiej lat 28, urodzony w Łomży 05.08.1901, 387/1901.

KOŚCIELECKI Stanisław, syn Teofila lat 27, dozorcy więziennego i Marcjanny Niksa lat 17, urodzony w Łomży 02.11.1901, 534/1901.

KOTARA Bronisława, córka Aleksandra lat 26, robotnika i Anastazji Rutkowskiej lat 34, urodzona w Podgórzu 09.11.1901, 536/1901.

KOTARA Zofia, córka Stanisława lat 40, gospodarza i Agnieszki Raś lat 28, urodzona w Podgórzu 18.09.1901, 435/1901.

KOWALEWSKA Marianna, córka Jana lat 40 i Feliksy Modzelewskiej lat 25, urodzona w Starej Łomży 22.06.1901, 311/1901.

KOWALEWSKA Zofia, córka Aleksandra lat 34, strażnika ziemskiego i Teofili Goralczyk lat 23, urodzona w Łomży 30.01.1901, 74/1901.

KOWALEWSKI Władysław, syn Apolonii lat 22, robotnicy, stałej mieszkanki Jeziorka w gminie Drozdowo, urodzony w Łomży 03.02.1901, 94/1901.

KOWALSKA Czesława, córka Wojciecha lat 44, gospodarza i Franciszki Jarosik lat 40, urodzona w Łomży 20.12.1901, 628/1901.

KOZŁOWSKA Eugenia, córka Stanisława lat 32, robotnika i Anny Marianny Sarafińskiej lat 25, urodzona w Łomży 07.07.1901, 309/1901.

KOZŁOWSKA Jadwiga, córka Franciszka lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Chmielewo w gminie Stawiski i Heleny Jabłońskiej lat 30, urodzona w Łomży 12.03.1901, 124/1901.

KOZŁOWSKI Wincenty, syn Adama lat 50, gospodarza i Teofili Malinowskiej lat 36, urodzony w Siemieniu 05.03.1901, 112/1901.

KRAJEWSKA Antonina, córka Józefa lat 36, gospodarza i Rozalii Kowalewskiej lat 33, urodzona w Kupiskach 08.04.1901, 165/1901.

KROPIELNICKI Jan, syn Magdaleny z Bernatowiczów lat 25, robotnicy, żony Bartłomieja od 10 lat w Ameryce, urodzony w Łomży 25.07.1901, 386/1901.

KRUL Piotr, syn Stanisława lat 38, strażnika ziemskiego i Pauliny Kacmarczyk lat 28, urodzony w Łomży 01.12.1901, 594/1901.

KRYS Antoni, syn Józefa lat 23, robotnika i Józefy Dyżewskiej lat 22, urodzony w Łomży 11.08.1901, 383/1901.

KRYSIAK Jadwiga, córka Stanisława lat 40, stolarza i Michaliny Kłos lat 36, urodzona w Łomży 19.12.1901, 618/1901.

KRYSTOWSKI Leon, syn Michała lat 38, robotnika, stałego mieszkańca Szczepankowa i Zofii Wojciechowskiej lat 36, urodzony w Łomży 06.04.1901, 174/1901.

KRZYŻANOWSKI Marian, syn Aleksandra lat 42, fotografa i Heleny Supniewskiej lat 36, urodzony w Łomży 25.03.1901, 158/1901.

KSEPKA Feliksa, córka Pawła lat 64. Robotnika, stałego mieszkańca wsi Pupkowizna w gminie Turośl i Franciszki Trzcinki lat 37, urodzona w Łomży 02.03.1901, 118/1901.

KUC Michalina, córka Jana lat 36, robotnika , stałego mieszkańca wsi Kramkowo w gminie Bożejewo i Katarzyny Zawadzkiej lat 36, urodzona w Łomży 29.09.1901, 460/1901.

KUCZEWSKA Stanisława, córka Adama lat 23, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Puchały i Bronisławy Brak lat 19, urodzona w Łomży 22.06.1901, 302/1901.

KUKLIŃSKA Franciszka, córka Stanisława lat 50, szewca i Rozalii Kamienowskiej lat 40, urodzona w Łomżycy 09.03.1901, 119/1901.

KULASZEWSKA Bronisława, córka Teofila lat 33, robotnika i Bronisławy Kisielnickiej lat 22, urodzona w Łomży 21.05.1901, 244/1901.

KULESZA Jadwiga, córka Aleksandra lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Janczewo w gminie Bożejewo i Antoniny Jabłońskiej lat 28, urodzona w Łomży 14.10.1901, 495/1901.

KULESZA Romuald, syn Kazimierza lat 32, urzędnika Łomżyńskiego Urzędu Skarbowego i Marii Zalewskiej lat 28, urodzony w Łomży 15.01.1901, 406/1901.

KULIGOWSKI Marian Bonifacy, syn Sylwestra lat 40, urzędnika i Zofii Stanisławy Śleszyńskiej lat 25, urodzony w Łomży 05.06.1901, 423/1901.

KUPIS Wacław, syn Feliksa lat 42, robotnika i Ludwiki Piorunek lat 30, urodzony w Łomży 10.03.1901, 161/1901.

KURELSKA Marianna, córka Juliana lat 49, handlarza, stałego mieszkańca wsi Rakowo Boginie w gminie Drozdowo i Józefy Chludzińskiej lat 40, urodzona w Łomży 30.12.1900, 4/1901.

KURKOWSKA Zofia, córka Józefa lat 28, szewca, stałego mieszkańca wsi Tomczyce w gminie Borowe i Stanisławy Przeździeckiej lat 28, urodzona w Łomży 15.05.1901, 290/1901.

KURZĄTKOWSKI Bronisław, syn Franciszka lat 36, szewca i Antoniny Maliszewskiej lat 38, urodzony w Łomży 03.09.1901, 413/1901.

KWIATKOWSKA Marianna, córka Wiktora lat 30, robotnika i Wiktorii Szczęsnej lat 28, urodzona w Łomżycy 27.03.1901, 139/1901.

LACHOWSKA Marianna, córka Jana lat 40, robotnika i Małgorzaty Malinowskiej lat 36, urodzona w Łomżycy 05.08.1901, 367/1901.

LANKIET Marianna, córka Wilhelma zmarłego pięć miesięcy temu i Marianny Duncer lat 56, urodzona w Krasce 25.04.1881, 564/1901.

LAWENDOWSKA Bronisława, córka Feliksa lat 27, strażnika ziemskiego, stałego mieszkańca wsi Kucze Małe w gminie Jedwabne i Walerii Zalewskiej lat 28, urodzona w Łomży 11.05.1901, 234/1901.

LAWENDOWSKI Romuald, syn Michaliny lat 27, urodzony w Łomży 09.09.1901, 431/1901.

LEWAŃSKA Aleksandra, córka Piotra lat 25, gospodarza i Józefy Sienkiewicz lat 20, urodzona w Siemieniu 11.11.1901, 551/1901.

LINGNAŁ Aleksandra, córka Józefa lat 21, robotnika i Marianny Korzenieckiej lat 20, urodzona w Krasce 26.10.1901, 522/1901.

LIPIŃSKI Aleksander, syn Izydora lat 34, gospodarza i Wiktorii Karaszewskiej lat 32, urodzony w Jednaczewie 08.11.1901, 533/1901.

LIŻEWSKA Sabina Aniela, córka Bolesława lat 23, pomocnika magazyniera w składzie wina, stałego mieszkańca Woli Zambrowskiej w gminie Długoborz i Marii Surawskiej lat 23, urodzona w Łomży 21.01.1901, 52/1901.

LUBIEWSKA Aleksandra, córka Aleksandra lat 23, kuriera Sądu Pokoju, stałego mieszkańca wsi Gostyry w gminie Piski i Zofii Włodkowskiej lat 21, urodzona w Łomży 01.08.1901, 358/1901.

LUSIŃSKA Aleksandra, córka Bronisława lat 27, robotnika i Katarzyny Matulewicz lat 26, urodzona w Łomży 30.12.1901, 640/1901.

LUSZYŃSKI Antoni, syn Jana lat 38, robotnika i Rozalii Piłat lat 42, urodzony w Kupiskach 13.08.1899, 93/1901.

LUTRZYKOWSKA Marianna, córka Aleksandra lat 28, strażnika ziemskiego i Wiktorii Niedźwieckiej lat 27, urodzona w Łomży 01.08.1901, 362/1901.

LUTRZYKOWSKA Zofia, córka Ignacego lat 45, robotnika i Franciszki Salwowskiej lat 42, urodzona w Konarzycach 30.06.1901, 307/1901.

ŁADA Marianna, córka Wiktora lat 33, stałego mieszkańca Nowogrodu i Marty Kalinowskiej lat 30, urodzona w Łomży 02.02.1901, 75/1901.

ŁADA Teodor, syn Wincentego lat 36, robotnika od lipca 1900 w Ameryce i Rozalii Gruchawki lat 37, urodzony w Podgórzu 24.01.1901, 48/1901.

ŁEPKOWSKA Antonina, córka Jana lat 25, gospodarza i Wiktorii Szymańskiej lat 23, urodzona w Łomżycy 15.07.1901, 316/1901.

ŁUBA Czesław, syn Feliksa lat 34, robotnika, stałego mieszkańca wsi Sławiec w gminie Szczepankowo i Emilii Trepanowskiej lat 28, urodzony w Łomży 23.04.1901, 191/1901.

ŁUKASZEWSKA Bolesława, córka Jana lat 32, robotnika i Joanny Andrzejewskiej lat 30, urodzona w Konarzycach 12.11.1901, 569/1901.

MAKAREWICZ Aleksandra, córka Konstantego lat 36, robotnika, stałego mieszkańca wsi Korzeniste w gminie Mały Płock i Marianny Myślińskiej lat 36, urodzona w Łomży 17.08.1901, 384/1901.

MAKOWSKA Janina, córka Piotra lat 27, kuriera, stałego mieszkańca wsi Makowo w gminie Piszczaty i Anny Śliweckiej lat 23, urodzona w Łomży 30.06.1901, 315/1901.

MAKUSIEWICZ Marianna, córka Walentego lat 30, robotnika i Joanny Chodkiewicz lat 27, urodzona w Kupiskach 14.12.1901, 601/1901.

MALINOWSKA Czesława, córka Jana lat 20 i Adeli Piaszczyńskiej lat 20, urodzona w Giełczynie 19.10.1901, 494/1901.

MALINOWSKA Jadwiga Scholastyka, córka Stanisława lat 35, strażnika ziemskiego, stałego mieszkańca Piątnicy w gminie Drozdowo i Teodory Antoniny Cwalińskiej lat 36, urodzona w Łomży 10.02.1901, 96/1901.

MALINOWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 38, gospodarza i Balbiny Orłowskiej lat 28, urodzona w Giełczynie 08.06.1901, 274/1901.

MALINOWSKA Stanisława, córka Konstantego lat 34, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kosaki w gminie Jedwabne i Emilii Szymańskiej lat 32, urodzona w Łomży 04.03.1901, 109/1901.

MALINOWSKI Aleksander, syn Feliksa lat 21, gospodarza i Anastazji Karpińskiej lat 19, urodzony w Giełczynie 06.01.1901, 17/1901.

MALINOWSKI Antoni, syn Stanisława lat 30, robotnika i Anny Sobotki lat 28, urodzony w Łomżycy 03.10.1901, 483/1901.

MALINOWSKI Franciszek, syn Franciszka lat 47, ogrodnika i Ewy Żelaznej lat 48, urodzony w Siemieniu 20.06.1893, 434/1901.

MALINOWSKI Stanisław, syn Józefa lat 29, robotnika i Aleksandry Bogdańskiej lat 30, urodzony w Łomżycy 04.05.1901, 208/1901.

MALINOWSKI Stefan, syn Jana lat 27, robotnika, stałego mieszkańca wsi Dzierzbia w gminie Stawiski i Stanisławy Chodnickiej lat 24, urodzony w Łomży 16.12.1900, 15/1901.

MALINOWSKI Szczepan Henryk, syn Aleksandra lat 32, gospodarza i Anieli Wierzbowskiej lat 27, urodzony w Łomży 26.12.1901, 637/1901.

MALISZEWSKI Kazimierz, syn Jana lat 34, dozorcy i Michaliny Jabłońskiej lat 37, urodzony w Łomży 24.04.1901, 205/1901.

MAŁS Helena, córka Mikołaja lat 38, gospodarza i Anny Dymek lat 38, urodzona w Podgórzu 22.05.1901, 249/1901.

MAŃKIEWICZ Stefania, córka Antoniego lat 38, sadownika i Wiktorii Chmielewskiej lat 37, urodzona w Łomży 20.03.1901, 138/1901.

MASZKE Michał, syn Karola lat 42, stolarza, stałego mieszkańca wsi i gminy Łubki w guberni płockiej i Anny Milewskiej lat 33, urodzony w Łomży 29.09.1901, 492/1901.

MATEJKOWSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 27, robotnika i Heleny Chojnowskiej lat 25, urodzony w Zawadach 14.09.1901, 437/1901.

MATERNIK Stanisława, córka Stanisława lat 28, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Szczepankowo i Antoniny Karaszewskiej lat 25, urodzona w Łomży 07.10.1901, 488/1901.

MATYSZEWSKA Bronisława, córka Franciszka lat 35, gospodarza i Marcjanny Taraszkowskiej lat 28, urodzona w Łomżycy 21.08.1901, 397/1901.

MATYSZEWSKI Gabriel, syn Jana lat 47, gospodarza i Rozalii Ustaszewskiej lat 42, urodzony w Łomżycy 06.08.1901, 372/1901.

MĄCZKA Czesława, córka Franciszka lat 40, kuriera i Marianny Popławskiej lat 40, urodzona w Łomży 16.04.1901, 207/1901.

MEDYKIEWICZ Florentyna, córka Józefa lat 42, robotnika, stałego mieszkańca Piątnicy i Rozalii Adukiewicz lat 30, urodzona w Piątnicy 04.05.1901, 216/1901.

MIERZEJEWSKA Janina, córka Feliksa lat 39, maszynisty sybirskiej linii kolejowej i Heleny Saraszewskiej lat 30, urodzona w Łomży 23.07.1901, 357/1901.

MIERZEJEWSKI Czesław, syn Stanisława lat 30, gospodarza i Józefy Koszykowskiej lat 23, urodzony w Starej Łomży 11.05.1901, 214/1901.

MIERZEJEWSKI Dionizy, syn Piotra lat 40, robotnika i Ewy Gawrych lat 38, urodzony w Łomży 17.01.1901, 531/1901.

MILACZ Władysław, syn Jana lat 40, robotnika, stałego mieszkańca wsi Rutki w gminie Kosaki i Antoniny Stodulskiej lat 30, urodzony w Pociejewie 30.09.1901, 482/1901.

MILEWSKA Franciszka, córka Józefa lat 27, robotnika, od marca w Ameryce i Marianny Piaszczyńskiej lat 27, urodzona w Podgórzu 19.10.1901, 491/1901.

MILEWSKI Aleksander, syn Franciszka lat 30, robotnika, stałego mieszkańca Jeżewa, gminy Stelmachowo i Michaliny Bunosiewicz lat 30, urodzony w Łomży 01.10.1901, 486/1901.

MILEWSKI Paweł, syn Michaliny z Niedźwiedzkich lat 35, wdowy, stałej mieszkanki wsi Skrodzie w gminie Stawiski, urodzony w Łomży 19.04.1901, 185/1901.

MORZE Józef, syn Tomasza lat 38, gospodarza i Zofii Kani lat 25, urodzony w Konarzycach 30.09.1901, 461/1901.

MOSSAKOWSKA Michalina, córka Aleksandra lat 35, strażnika ziemskiego i Katarzyny Konopki lat 34, urodzona w Łomży 28.09.1901, 504/1901.

MROCZKOWSKA Jadwiga, córka Jakuba lat 35, cieśli, stałego mieszkańca wsi Karwowo w gminie Rogienice i Franciszki Dobrowolskiej lat 34, urodzona w Łomży 15.06.1901, 287/1901.

MROCZKOWSKI Kazimierz, syn Władysława lat 37, stolarza i Teofili Tomaszewskiej lat 34, urodzony w Łomży 17.05.1901, 350/1901.

MUCHARSKI Leon, syn Władysława lat 25, gospodarza i Antoniny Tyborowskiej lat 22, urodzony w Łomży 22.09.1901, 455/1901.

MUSZYŃSKA Czesława, córka Michała lat 34, gospodarza i Józefy Łepkowskiej lat 28, urodzona w Łomżycy 21.11.1901, 591/1901.

NAROLEWSKA Regina, córka Michała lat 33, kuriera Rządu Gubernialnego, stałego mieszkańca wsi Pomiany w gminie Bargłów i Heleny Ciecierskiej lat 30, urodzona w Łomży 05.03.1901, 120/1901.

NASIADKA Józef, syn Franciszka lat 27, gospodarza i Antoniny Podlaskiej lat 19, urodzony w Kupiskach 01.01.1901, 3/1901.

NAWROCKI Szczepan, syn Szczepana lat 42, starszego muzykanta ołonieckiego pułku, stałego mieszkańca Przasnysza i Marcjanny Kaczmarskiej lat 35, urodzony w Łomży 16.08.1901, 392/1901.

NAWROCKI Władysław, syn Aleksandra lat 30, szewca, stałego mieszkańca Zambrowa i Marianny Ostrowskiej lat 28, urodzony w Łomży 04.06.1901, 260/1901.

NIEDŹWIECKI Stanisław, syn Stanisława lat 33, gospodarza i Stanisławy Żelaznej lat 20, urodzony w Łomży 26.08.1901, 405/1901.

NIWIŃSKA Wanda, córka Stanisława Leopolda lat 32, pomocnika Naczelnika Powiatu Ostrołęckiego, zamieszkałego w Ostrołęce i Leonory Adukiewicz lat 21, urodzona w Łomży 07.06.1901, 318/1901.

NIEWIŃSKI Aleksander, syn Józefy lat 22, służącej, urodzony w Łomży 24.10.1901, 513/1901.

NORCZYK Anna, córka Bronisława lat 26, robotnika i Anny Kuny lat 25, urodzona w Krasce 06.01.1901, 21/1901.

NOSARZEWSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 37, gospodarza i Julianny Dąbrowskiej lat 25, urodzony w Siemieniu 30.09.1901, 462/1901.

NOŻEWSKA Zofia, córka Ignacego lat 36, sekretarza Kolneńskiego Komisarza Powiatowego i Stanisławy Lichomskiej lat 36, urodzona w Łomży 05.06.1901, 280/1901.

NOŻEWSKI Tadeusz, syn Ignacego lat 36, sekretarza Kolneńskiego Komisarza Powiatowego i Stanisławy Lichomskiej lat 36, urodzony w Łomży 05.06.1901, 279/1901.

OCHROMOWICZ Józefa, córka Józefa lat 56, robotnika stałego mieszkańca wsi i gminy Kowalewszczyzna i Marianny Żebrowskiej lat 35, urodzona w Łomży 17.12.1900, 19/1901.

OGRODNIK Stefania, córka Stanisława lat 28, blacharza, stałego mieszkańca wsi Żąśnik w gminie Lubotyń u Bronisławy Murawskiej lat 28, urodzona w Łomży 12.10.1901, 485/1901.

OKULEWICZ Genowefa, córka Jana lat 34, piekarza  i Aleksandry Bojar lat 28, urodzona w Łomży 15.01.1901, 54/1901.

OKULEWICZ Maria, córka Aleksandra lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Niedźwiadna w gminie Szczuczyn i Aleksandry Dawidowskiej lat 28, urodzona w Łomży 02.06.1901, 263/1901.

OLENDER Ignacy, syn Ignacego lat 25, w służbie wojskowej i Marcjanny Księżyk lat 30, urodzony w Łomży 25.12.1901, 620/1901.

OLSZEWSKA Zofia, córka Marcela lat 44, gospodarza i Ludwiki Listowskiej lat 40, urodzona w Łomży 21.04.1901, 193/1901.

OLSZEWSKA Zofia, córka Paulina lat 44, robotnika i Julianny Kozłowskiej lat 42, urodzona w Siemieniu 29.06.1901, 308/1901.

OLSZEWSKI Józef, syn Aleksandra lat 56, robotnika i Rozalii Pieloch lat 40, urodzony w Podgórzu 05.01.1901, 5/1901.

OPENCHOWSKA Marianna, córka Pawła lat 30, gospodarza i Rozalii Jankowskiej lat 24, urodzona na przedmieściu Zawady 26.01.1901, 63/1901.

OPĘCHOWSKI Zygmunt, syn Piotra lat 28, gospodarza i Józefy Blusiewicz lat 26, urodzony na przedmieściu Zawady 20.05.1901, 239/1901.

ORZECHOWSKA Aniela Anna, córka Józefa lat 49, byłego pomocnika buchaltera i Ludwiki Heronimy Bertsz lat 34, urodzona w Łomży 02.08.1901, 390/1901.

ORZECHOWSKI Antoni, syn Władysława lat 32, stolarza, stałego mieszkańca wsi Jakać Stara w gminie Śniadowo i Ludwiki Stolarskiej lat 32, urodzony w Łomży 10.11.1901, 542/1901.

ORZOŁEK Stefania, córka Walentego lat 38, robotnika i Rozalii Boreckiej lat 34, urodzona w Łomży 22.12.1901, 636/1901.

OSTROWSKA Aniela, córka Walentego lat 39, robotnika i Jadwigi Paszkowskiej lat 30, urodzona w Łomży 17.05.1901, 229/1901.

OSTROWSKA Jadwiga, córka Jana lat 36, kasjera Kolneńskiej Kasy Miejskiej, stałego mieszkańca Kolna i Józefy Brokowskiej lat 36, urodzona w Łomży 08.12.1901, 624/1901.

OŻAROWSKI Stanisław, syn Władysława lat 45, gospodarza, stałego mieszkańca wsi Kułaki w gminie Kosaki i Katarzyny Osuchowskiej lat 35, urodzony w Łomży 05.10.1901, 465/1901.

PAJKO Zofia, córka Stanisława lat 33, szewca, stałego mieszkańca Ostrołęki i Józefy Milewskiej lat 32, urodzona w Łomży 28.04.1894, 566/1901.

PARZYCH Michał, syn Jana lat 64, gospodarza i Eleonory Komorowskiej lat 30, urodzony w Łomżycy 03.10.1901, 473/1901.

PAWŁOWSKA Stanisława Helena, córka Zenona Marcelego lat 42, starszy referent w Łomżyńskim Rządzie Gubernialnym i Pelagii Kacperskiej lat 28, urodzona w Łomży 30.04.1901, 268/1901.

PAWŁOWSKI Marian, syn Franciszka lat 30, robotnika i Aleksandry Domitr lat 25, urodzony w Łomzy 16.08.1901, 530/1901.

PAŹDZIERSKA Stefania, córka Mikołaja lat 38, robotnika, stałego mieszkańca wsi Glinki w gminie Grabowo i Marianny Sabłowskiej lat 36, urodzona w Łomży 13.04.1901, 175/1901.

PERKOWSKA Stanisława, córka Wincentego lat 27, robotnika i Aleksandry Janickiej lat 19, urodzona w Łomżycy 19.12.1901, 633/1901.

PEŻANOWSKA Wacława, córka Stanisława lat 40, kowala, od marca w Ameryce i Rozalii Wałkuskiej lat 30, urodzona w Łomżycy 14.08.1901, 379/1901.

PIASECKI Antoni, syn Jana lat 33, lokaja, stałego mieszkańca osady Rychwał w powiecie Konin i Bronisławy  Świerszcz lat 23, urodzony w Łomży 13.04.1901, 195/1901.

PIASZCZYŃSKI Czesław, syn Stanisława lat 32, gospodarza i Walerii Zaorskiej lat 30, urodzony w Łomżycy 22.07.1901, 348/1901.

PIAŚCIK Florentyna, córka Feliksa lat 30, gospodarza i Marianny Ustaszewskiej lat 26, urodzona w Kupisakch 14.05.1901, 237/1901.

PIĄTEK Józef, syn Józefa lat 37, robotnika i Antoniny Zwierzyńskiej lat 26, urodzony w Siemieniu 03.08.1901, 349/1901.

PIECHARSKA Maria, córka Rozalii lat 28, służącej, urodzona w Łomży 23.10.1901, 507/1901.

PIECZYŃSKI Antoni, syn Łukasza lat 28, gospodarza, od marca w Ameryce i Katarzyny Piaszczyńskiej lat 20, urodzony w Łomżycy 10.10.1901, 470/1901.

PIECZYŃSKI Franciszek, syn Łukasza lat 28, gospodarza, od marca w Ameryce i Katarzyny Piaszczyńskiej lat 20, urodzony w Łomżycy 10.10.1901, 469/1901.

PIECZYŃSKI Józef, syn Jana lat 33, robotnika i Rozalii Janickiej lat 30, urodzony w Łomży 14.09.1901, 454/1901.

PIEŃKOWSKA Kazimiera, córka Ignacego lat 28, robotnika i Ewy Galanek lat 28, urodzona w Jednaczewie 26.11.1901, 579/1901.

PIEŃKOWSKI Aleksander, syn Józefa lat 43, gospodarza i Wiktorii Piaścik lat 40, urodzony w Łomżycy 29.08.1901, 407/1901.

PIEŃKOWSKI Józef, syn Antoniego lat 40, robotnika i Franciszki Zaborskiej lat 40, urodzony w Łomży 23.03.1901, 137/1901.

PIETKOWSKA Maria Jadwiga, córka Bronisława lat 24, urzędnika Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego i Kazimiery Ewy Pusz lat 22, urodzona w Łomży 29.07.1901, 378/1901.

PIONTEK Jan, syn Mateusza lat 50, robotnika i Marcjanny Bąkowskiej lat 30, urodzony w Podgórzu 27.12.1901, 641/1901.

PIORUNEK Maria, córka Zygmunta lat 30, blacharza i Józefy Pawluk lat 25, urodzona w Łomży 07.08.1901, 374/1901.

PIOTROWSKA Marianna, córka Bolesława lat 29, gospodarza i Bronisławy Jarosz lat 27 urodzona w Siemieniu 31.01.1901, 70/1901.

PIOTROWSKI Bronisław, syn Kazimierza lat 24, murarza i Marianny Wąsiewskiej lat 27, urodzony w Łomży 06.10.1901, 472/1901.

PIOTROWSKI Czesław Stanisław, syn Stanisława lat 28, ziemskiego strażnika, stałego mieszkańca Wizny i Teofili Nitkiewicz lat 18, urodzony w Łomży 22.07.1901, 328/1901.

PIOTROWSKI Jeremiasz, syn Stanisława lat 29, stałego mieszkańca Węgrowa i Zofii Vollmer lat 33, urodzony w Czerwonym parafia Kolno 19.03.1900, 298/1901.

PŁOŃSKA Janina, córka Stanisława lat 25, urzędnika Łomżyńskiej Izby Skarbowej i Stanisławy Matoszko lat 20, urodzona w Łomży 29.10.1901, 547/1901.

PODSIAD Feliksa, córka Józefa lat 28, lokaja i Józefy Rózgi lat 18, urodzona w Łomży 30.05.1901, 453/1901.

PODSIAD Marianna, córka Józefa lat 48, gospodarza i Bronisławy Rodowicz lat 35, urodzona w Łomży 18.12.1901, 621/1901.

POKROPOWICZ Piotr, syn Kazimierza lat 38, strażnika ziemskiego, stałego mieszkańca wsi Krzewo w gminie Drozdowo i Agnieszki Pajkowskiej lat 30, urodzony w Łomży 05.10.1901, 474/1901.

POLAKOWSKA Marianna, córka Jakuba lat 45, stróża, stałego mieszkańca wsi Budy Czarnockie w gminie Drozdowo i Barbary Amiołkowskiej lat 40, urodzona w Łomży 22.04.1901, 192/1901.

POLKOWSKA Aleksandra, córka Władysława lat 30, gospodarza i Agnieszki Kalinowskiej lat 32, urodzona w Starej Łomży 18.12.1901, 611/1901.

POLKOWSKA Antonina, córka Franciszka lat 38, gospodarza i Aleksandry Szymańskiej lat 35, urodzona w Kupiskach 12.10.1901, 493/1901.

POLKOWSKI Adam, syn Pawła lat 34, gospodarza i Ksawery Staniszewskiej lat 24, urodzony w Kupiskach 14.07.1901, 320/1901.

POPIOŁEK Magdalena, córka Jana lat 53, kuriera i Emilii Murzyk lat 45, urodzona w Łomży 08.06.1901, 382/1901.

POPKOWSKA Zofia, córka Ignacego lat 28, pisarza, stałego mieszkańca Kolna i Emilii Jarosińskiej lat 28, urodzona w Łomży 03.01.1901, 66/1901.

POPŁAWSKI Jan, syn Józefa lat 25, gospodarza i Józefy Matejkowskiej lat 22, urodzony w Siemieniu 17.11.1901, 571/1901.

PRAŻYCH Szczepan, syn Wiktora lat 24, robotnika i Katarzyny Popiołek lat 20, urodzony w Łomżycy 14.12.1901, 612/1901.

PREJS Józef, syn Władysława lat 45, stolarza, stałego mieszkańca Piątnicy i Feliksy Okorowskiej lat 32, urodzony w Łomży 28.08.1901, 360/1901.

PROSTEK Władysława, córka Stanisława lat 33, robotnika i Heleny Raś lat 28, urodzona w Podgórzu 24.12.1901, 627/1901.

PRUSINOWSKA Aniela, córka Józefa lat 32, kuriera Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego, stałego mieszkańca Piątnicy i Ewy Makowieckiej lat 35, urodzona w Łomży 26.05.1901, 254/1901.

PRZEŹDZIECKA Marianna, córka Marianny lat 35, robotnicy, urodzona w Łomży 21.05.1901, 245/1901.

PRZEŹDZIECKA Melania, córka Feliksa lat 43, stolarza i Heleny Włodkowskiej lat 37, urodzona w Łomży 20.11.1901, 565/1901.

PRZYBYŁOWSKA Elżbieta Zofia, córka Józefa lat 41, urzędnika Łomżyńskiej Izby Skarbowej i Walerii Dudzińskiej lat 34, urodzona w Łomży 21.09.1901, 532/1901.

PRZYBYŁOWSKI Józef, syn Józefa lat 40, gospodarza i Rozalii Szymczyk lat 38, urodzony w Kupiskach 21.10.1901, 506/1901.

PRZYBYŁOWSKI Konstanty, syn Józefa lat 40, gospodarza i Rozalii Szymczyk lat 38, urodzony w Kupiskach 21.10.1901, 505/1901.

PRZYCHODZIN Stanisław, syn Franciszka lat 30, robotnika i Franciszki Wszędyrówny lat 24, urodzony w Konarzycach 30.03.1901, 141/1901.

PSTRĄGOWSKA Aleksandra, córka Daniela lat 44, stałego mieszkańca wsi Tabędz w gminie Zambrów i Julianny Grabowskiej lat 26, urodzona w Łomży 12.12.1901, 602/1901.

PTASZYŃSKI Zygmunt, syn Franciszka lat 40, gospodarza i Michaliny Brokowskiej lat 35, urodzony w Skowronkach 16.02.1901, 91/1901.

PUSZ Edward, syn Franciszka lat 37, obywatela i Barbary Krosty lat 24, urodzony w Łomży 01.10.1901, 490/1901.

PUSZ Henryk, syn Ignacego lat 30, rzeźnika i Bronisławy Dębowskiej lat 22, urodzony w Łomży 21.07.1901, 330/1901.

PUSZ Michał, syn Adama lat 50, murarza i Marianny Dąbrowskiej lat 42, urodzony w Łomży 14.07.1901, 325/1901.

PYSZEWSKA Marianna, córka Bronisławy z Szczęsnych lat 33, wdowy, robotnicy, urodzona w Łomży 21.06.1901, 286/1901.

RACHUBKA Piotr, syn Mateusza lat 53, gospodarza i Teofili Garwychowskiej lat 27, urodzony w Kupiskach 02.08.1901, 373/1901.

RACZKOWSKI Władysław, syn Mariana lat 30, obywatela i Eleonory Dzieniszewskiej lat 20, urodzony w Łomży 31.03.1901, 148/1901.

RADGOWSKI Jan, syn Piotra lat 36, robotnika i Wiktorii Łosiewicz lat 36, urodzony w Janowie 14.06.1901, 275/1901.

RADŁOWSKI Mieczysław Marcin, syn Zygmunta lat 33, gospodarza i Stefanii Burzyńskiej lat 28, urodzony w Łomżycy 11.11.1901, 599/1901.

RAFAŁOWICZ Mieczysław, syn Aleksandra lat 25, pisarza i Walentyny Filipkowskiej lat 26, urodzony w Łomży 25.10.1901, 514/1901.

RAJKOWSKA Marianna, córka Teodora lat 27, gospodarza i Aleksandry Żelaznej lat 19, urodzona w Siemieniu 15.08.1901, 409/1901.

RAJMUNTOWICZ Bronisław, syn Kazimierza lat 28, robotnika i Józefy Gełgut lat 20, urodzony w Kupiskach 21.05.1901, 247/1901.

RANT Aleksander, syn Stanisława lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Cendrowo w gminie Miastkowo i Balbiny Perzan lat 30, urodzony w Łomży 13.10.1901, 509/1901,

RASZ Paweł, syn Piotra lat 37, gospodarza i Katarzyny Podgórskiej lat 34, urodzony w Krasce 14.01.1901, 37/1901.

RATAJ Maria, córka Michała lat 22, robotnika, stałego mieszkańca Wysokiego Mazowieckiego i Józefy Galińskiej lat 20, urodzona w Łomży 08.12.1901, 596/1901.

REJĘKO Bronisław Bolesław, syn Marcela lat 34, robotnika i Pauliny Wałkuskiej lat 34, urodzony w Łomży 17.02.1901, 106/1901.

REMISZEWSKA Janina, córka Feliksa lat 45, dorożkarza, stałego mieszkańca wsi Gocły w gminie Czerwin i Marianny Korytkowskiej lat 33, urodzona w Łomży 15.10.1901, 540/1901.

REMISZEWSKI Kazimierz, syn Wincentego lat 35, sługi kościelnego i Anieli Nierwińskiej lat 33, urodzony w Łomży 05.04.1901, 170/1901.

RESZKO Zofia, córka Ewy lat 32, robotnicy, urodzona w Łomży 31.10.1901, 529/1901.

RĘKIEWICZ Maria, córka Jana lat 33, szewca, stałego mieszkańca Zambrowa i Anastazji Dziubińskiej lat 26, urodzona w Łomży 09.04.1901, 173/1901.

ROGOWSKA Maria, córka Franciszka lat 50, urzędnika Łomżyńskiego Rządu Gubernialnego, stałego mieszkańca wsi Supy w gminie Kubra i Walerii Stanisławy Mościckiej lat 23, urodzona w Łomży 16.07.1900, 130/1901.

ROMANOWSKA Marianna, córka Aleksandra lat 40, gospodarza i Julianny Dębowskiej lat 21, urodzona w Kupiskach 03.12.1901, 585/1901.

ROMANOWSKI Kazimierz, syn Konstantego lat 25, robotnika, stałego mieszkańca wsi Konopki w gminie Kubra i Teofili Gałczyk lat 30, urodzony w Łomży 08.08.1901, 394/1901.

ROMAŃSKI Witold, syn Bronisława lat 40, krawca i Julii Kempińskiej lat 40, urodzony w Łomży 02.01.1901, 8/1901.

RUBLEWSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 32, gospodarza i Marianny Koszykowskiej lat 32, urodzony w Łomży 19.05.1901, 241/1901.

RUDZIEWICZ Marianna, córka Jana lat 55, gospodarza i Pauliny Ciecierskiej lat 40, urodzona w Zawadach 23.07.1901, 335/1901.

RYBAKIEWICZ Józef, syn Marcina lat 40, robotnika, stałego mieszkańca Stawisk i Scholastyki Marcelewskiej lat 30, urodzony w Łomży 10.08.1901, 370/1901.

RYBICKI Wincenty Jan, syn Józefa lat 57, gospodarza i Marianny Mej lat 38, urodzony w Starej Łomży 05.04.1901, 147/1901.

RYTELEWSKA Aleksandra, córka Marcela lat 45, gospodarza i Anieli Wałkuskiej lat 40, urodzona w Bożenicy 03.04.1901, 153/1901.

SADŁOWSKA Aleksandra, córka Mikołaja lat 34, ogrodnika, od maja w Ameryce i Franciszki Wiktorzak lat 20, urodzona w Konarzycach 21.10.1901, 510/1901.

SADOWSKA Anastazja, córka Józefa lat 67, robotnika i Konstancji Sarnackiej lat 33, urodzona w Łomżycy 18.03.1901, 133/1901.

SAKOWSKA Jadwiga, córka Aleksandra lat 34, furmana , stałego mieszkańca wsi Dzierzbia w gminie Stawiski i Weroniki Łukasiewicz lat 30, urodzona w Łomży 25.09.1901, 464/1901.

SALIŃSKA Antonina, córka Antoniny lat 35, służącej, stałej mieszkanki wsi Zalesice w gminie Usznik, urodzona w Łomży 28.04.1901, 202/1901.

SAMSEL Antoni, syn Adama lat 45, kowala, stałego mieszkańca wsi Zalesie w gminie Dylewo i Bronisławy Podbielskiej lat 20, urodzony w Łomży 11.11.1901, 545/1901.

SAMSEL Stefania, córka Adama lat 45, kowala, stałego mieszkańca wsi Zalesie w gminie Dylewo i Bronisławy Podbielskiej lat 20, urodzona w Łomży 11.11.1901, 546/1901.

SARASZEWSKA Jadwiga Eleonora, córka Antoniego lat 26, maszynisty zabajkalskiej drogi żelaznej, zamieszkałego w Irkucku i Antoniny Niedziałkowskiej lat 26 w Łomży zamieszkałej, urodzona w Łomży 25.12.1900, 29/1901.

SARASZEWSKA Janina, córka Teofila lat 37, zarządcy zajazdu, stałego mieszkańca wsi Czarnocin w gminie Drozdowo i Bronisławy Szabłowskiej lat 29, urodzona w Łomży 02.01.1901, 16/1901.

SAROKA Franciszek, syn Józefa lat 56, robotnika i Marianny Nejman lat 32, urodzony w Łomży 19.02.1901, 88/1901.

SAWICKA Julianna, córka Antoniego lat 24, gospodarza i Aleksandry Kanikowskiej lat 24, urodzona w Kupiskach 14.09.1901, 432/1901.

SAWICKA Marianna, córka Jakuba lat 27, szewca i Katarzyny Matys lat 26, urodzona w Łomży 02.09.1901, 421/1901.

SAWICKI Aleksander, syn Stanisława lat 39, gospodarza i Marianny Ciołkowskiej lat 28, urodzony w Podgórzu 26.01.1901, 61/1901.

SAWICKI Czesław, syn Dionizego lat 39, robotnika, stałego mieszkańca Drozdowa i Dominiki Ptaszyńskiej lat 32, urodzony w Łomży 25.05.1901, 284/1901.

SAWICKI Jan, syn Aleksandra lat 38, gospodarza i Franciszki Gronostanskiej lat 28, urodzony w Podgórzu 20.10.1901, 516/1901.

SAWICKI Marceli, syn Wincentego lat 33, gospodarza i Marianny Piotrowskiej lat 28, urodzony w Podgórzu 19.06.1901, 295/1901.

SĘK Janina, córka Wojciecha lat 40, gospodarza i Marianny Romanowskiej lat 30, urodzona w Bożenicy 18.04.1901, 177/1901.

SIELAWA Jan, syn Józefa lat 32, robotnika i Franciszki Karaszewskiej lat 33, urodzony w Jednaczewie 19.12.1901, 625/1901.

SIERZPUTOWSKA Władysława, córka Franciszka lat 25, gospodarza i Wiktorii Łady lat 19, urodzona w Siemieniu 21.03.1901, 135/1901.

SIERZPUTOWSKI Stefan, syn Józefa lat 30, robotnika, stałego mieszkańca Nowogrodu i Teofilii Nowackiej lat 40, urodzony w Łomży 14.06.1901, 281/1901.

SIĘKIEWICZ Marianna, córka Jana lat 42, robotnika i Aleksandry Sokołowskiej lat 30, urodzona w Łomży 18.03.1901, 132/1901.

SIKORSKA Marianna, córka Ludwika lat 38, gospodarza i Stefanii Dębnickiej lat 26, urodzona w Łomży 26.10.1901, 515/1901.

SIKORSKI Józef, syn Ludwika lat 36, gospodarza i Stefanii Dębnickiej lat 26, urodzony w Łomży 07.04.1900, 356/1901.

SIPOWSKA Anna, córka Izydora lat 36, zduna i Wiktorii Waraksa lat 39, urodzona w Łomży 04.07.1901, 352/1901.

SIWIK Franciszka, córka Franciszka lat 28, robotnika, stałego mieszkańca wsi Olkowe w gminie Myszyniec i Marianny Ilius lat 26, urodzona w Łomży 27.10.1901, 520/1901.

SIWIK Honorata, córka Władysława lat 30, stolarza i Aleksandry Wolwark lat 18, urodzona w Łomży 10.01.1901, 60/1901.

SKARZYŃSKA Marianna, córka Antoniego lat 38, gospodarza i Józefy Romanowskiej lat 25, urodzona w Kupiskach 23.12.1901, 615/1901.

SKARAZIŃSKI Antoni, syn Apolinarego lat 36, robotnika, stałego mieszkańca wsi Korzeniste w gminie Mały Płock i Marianny Wieczorek lat 36, urodzony w Łomży 29.03.1901, 142/1901.

SOBOCZYŃSKI Stanisław, syn Marianny lat 24, służącej, stałej mieszkanki wsi Korzeniste w gminie Mały Płock, urodzony w Skowronkach 16.02.1901, 86/1901.

SOBOLEWSKI Adam, syn Hipolita lat 27, robotnika i Anny Łukaszewskiej lat 23, urodzony w Krasce 24.09.1901, 451/1901.

SOKOŁOWSKA Antonina, córka Aleksandra lat 35, robotnika i Marianny Chojka lat 34, urodzona w Starej Łomży 27.07.1901, 333/1901.

SOKOŁOWSKA Zofia, córka Stanisława lat 32, robotnika i Marianny Dziubińskiej lat 27, urodzona w Starej Łomży 07.11.1901, 549/1901.

SOSNOWSKA Stanisława, córka Franciszka lat 42, robotnika i Marcjanny Tyszki lat 42, urodzona w Łomży 20.05.1895, 503/1901.

SOSNOWSKA Władysława, córka Stanisława lat 40, gospodarza i Korneli Pardy lat 30, urodzona w Skowronkach 28.04.1901, 199/1901.

SOSNOWSKI Józef, syn Wincentego lat 38, gospodarza i Heleny Mucharskiej lat 27, urodzony na Przedmieściu Skowronki 09.11.1901, 541/1901.

STACHAŃSKA Bronisława, córka Aleksandra lat 33, robotnika i Marianny Gawrych lat 32, urodzona w Janowie 07.10.1901, 479/1901.

STANISZEWSKA Stefania, córka Władysława lat 38, gospodarza i Wiktorii Zaczek lat 27, urodzona w Kupiskach 06.09.1901, 427/1901.

STASIKOWSKA Marianna, córka Aleksandra lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kownaty w gminie Drozdowo i Elżbiety Choińskiej lat 27, urodzona w Łomży 24.08.1901, 408/1901.

STASZEWSKA Zofia, córka Jakuba lat 50, gospodarza i Balbiny Tyborowskiej lat 37, urodzona w Konarzycach 08.05.1901, 209/1901.

STEC Zofia, córka Anny lat 18, robotnicy, stałej mieszkanki Wizny, urodzona w Łomży 25.02.1901, 102/1901.

STRZELECKI Stanisław, syn Stanisława lat 30, murarza i Marianny Chojnowskiej lat 27, urodzony w Łomży 16.11.1901, 573/1901.

SUCHCICKA Halina Ludwika, córka Edmunda lat 44, obywatela i Ludwiki Ciecierskiej lat 30, urodzona w Łomży 18.08.1900, 364/1901.

SUCHCICKA Jadwiga Franciszka, córka Edmunda lat 44, obywatela i Ludwiki Ciecierskiej lat 30, urodzona w Łomży 04.10.1899, 363/1901.

SULKOWSKI Zygmunt, syn Jana lat 38, gospodarza i Anny Borawskiej lat 33, urodzony w Łomży 05.04.1901, 163/1901.

SUPIŃSKI Jan Zygmunt, syn Aleksandra lat 40, robotnika, stałego mieszkańca wsi Siestrzanki w gminie Jedwabne i Marianny Zalewskiej lat 35, urodzony w Łomży 17.02.1901, 103/1901.

SURAWSKI Feliks, syn Augustyna lat 40, robotnika i Katarzyny Dobrzyckiej lat 42, urodzony w Łomży 15.01.1901, 38/1901.

SUTKOWSKI Bolesław, syn Franciszka lat 27, robotnika, stałego mieszkańca wsi Kosaki w gminie Drozdowo i Marianny Macko lat 22, urodzony w Łomży 20.08.1901, 391/1901.

SZCZĘSNY Ignacy, syn Ignacego lat 36, zduna i Marcjanny Łapińskiej lat 37, urodzony w Łomży 16.04.1894, 355/1901.

SZCZUCKI Mieczysław, syn Walentego Józefa lat 40, poborcy i Wandy Julii z Frantzkich lat 24, urodzony w Łomży 14.05.1901, 231/1901.

SZEWCZYK Stefan, syn Stanisława lat 26, robotnika, stałego mieszkańca Prosienicy w gminie Jasienica i Katarzyny Macko lat 28, urodzony w Łomży 08.01.1901, 42/1901.

SZOSTAK Jan, syn Jana lat 37, murarza i Marianny Pardo lat 42, urodzony w Łomży 12.11.1901, 554/1901.

SZOSTAK Stanisław, syn Władysława lat 26, robotnika, stałego mieszkańca Kalinowa w gminie Drozdowo i Balbiny Matyszewskiej lat 24, urodzony w Kupiskach 14.02.1901, 83/1901.

SZRAJER Franciszek, syn Andrzeja lat 42, gospodarza i Emilii Bzury lat 32, urodzony w Krasce 05.10.1901, 475/1901.

SZTRUBEL Antonina, córka Andrzeja lat 52, gospodarza i Marianny Kuźnickiej lat 42, urodzona w Zawadach 04.06.1901, 278/1901.

SZUDRAWSKA Czesława, córka Bronisławy lat 28, służącej, stałej mieszkanki Piątnicy, urodzona w Łomży 26.07.1901, 388/1901.

SZULC Katarzyna Tomasza, córka Józefa lat 49, urzędnika magistratu i Stefanii Toczyskiej lat 40, urodzona w Łomży 22.09.1901, 476/1901.

SZUMOWSKA Genowefa, córka Franciszka lat 45 i Rozalii Schodnickiej lat 36, urodzona w Łomżycy 08.06.1901, 270/1901.

SZUMOWSKI Władysław, syn Jana lat 42, robotnika i Anny Podsiad lat 35, urodzony w Łomżycy 03.06.1901, 269/1901.

SZWEJKOWSKI Wacław, syn Ignacego lat 30, robotnika i Konstancji Wysockiej lat 24, urodzony w Skowronkach 24.09.1901, 445/1901.

SZYDŁOWSKA Anna, córka Józefa lat 30, robotnika i Anny Sielawy lat 30, urodzona w Starej Łomży 02.06.1901, 267/1901.

SZYMAŃSKA Rozalia, córka Stanisława lat 43, gospodarza i Józefy Sawickiej lat 40, urodzona w Konarzycach 14.08.1901, 385/1901.

SZYMAŃSKI Adam, syn Jana lat 40, gospodarza i Marianny Wałkuskiej lat 32, urodzony w Konarzycach 25.08.1901, 419/1901.

SZYMAŃSKI Antoni, syn Antoniego lat 42, gospodarza i Marianny Łady lat 38, urodzony w Łomżycy 17.03.1901, 134/1901.

SZYMAŃSKI Bolesław, syn Adama lat 37, ogrodnika i Bronisławy Ruchały lat 27, urodzony w Janowie 28.11.1901, 630/1901.

SZYMAŃSKI Franciszek, syn Jana lat 22, gospodarza i Katarzyny Wałkuskiej lat 20, urodzony w Konarzycach 29.01.1901, 59/1901.

SZYMAŃSKI Henryk, syn Ksawerego lat 42, gospodarza i Florentyny Małachowskiej lat 38, urodzony w Kupiskach 02.06.1901, 264/1901.

SZYMAŃSKI Kazimierz, syn Mateusza lat 30, gospodarza i Antoniny Kaszuby lat 28, urodzony w Kupiskach 24.09.1901, 450/1901.

SZYMAŃSKI Zygmunt, syn Stanisława lat 30, gospodarza i Łucji Kijek lat 30, urodzony w Starej Łomży 03.04.1901, 155/1901.

SZYMBORSKA Anna, córka Jakuba lat 32, robotnika i Julianny Wagner lat 30, urodzona w Krasce 27.07.1901, 334/1901.

SZYMBORSKI Zygmunt, syn Jana lat 38, murarza i Małgorzaty Poteraj lat 35, urodzony w Łomży 05.05.1901, 236/1901.

ŚLESZYŃSKI Michał, syn Stefana Kaliksta lat 24, urzędnika Łomżyńskiego Sądu Okręgowego i Marii Makowskiej lat 25, urodzony w Łomży 08.10.1901, 477/1901.

ŚLIWKA Michalina, córka Wincentego lat 45, dozorcy, stałego mieszkańca Czarnocina w gminie Drozdowo i Anny Szczepankowskiej lat 35, urodzona w Łomży 27.09.1901, 487/1901.

ŚMIAROWSKA Wiktoria, córka Jakuba Jan lat 43, gospodarza i Marianny Matyszewskiej lat 30, urodzona w Łomżycy 21.09.1901, 448/1901.

ŚMIAROWSKI Antoni, syn Szczepana lat 42, gospodarza i Marianny Kosel lat 40, urodzony w Łomżycy 16.01.1901, 51/1901.

ŚMIAROWSKI Feliks, syn Aleksandra lat 30, gospodarza i Teresy Abramowicz lat 25, urodzony w Łomżycy 03.11.1901, 539/1901.

ŚWIĘCZKOWSKA Rozalia, córka Stanisławy lat 28, robotnicy, urodzona w Łomży 22.05.1901, 246/1901.

ŚWIĘCZKOWSKI Józef, syn Wawrzyńca lat 40, robotnika, stałego mieszkańca Drozdowa i Rozalii Pieńkowskiej lat 30, urodzony w Łomży 20.04.1901, 189/1901.

ŚWIGUŃSKI Bolesław, syn Wiktorii lat 38, robotnicy, urodzony w Łomży 19.05.1901, 235/1901.

TADAJ Władysław, syn Piotra lat 52, robotnika, stałego mieszkańca wsi Dębowo w gminie Szczepankowo i Antoniny Perzan lat 40, urodzony w Łomży 24.11.1901, 581/1901.

TARCICKA Janina, córka Józefa lat 34, stolarza, stałego mieszkańca wsi Gosatkowo w gminie Sambory Koty i Michaliny Szymańskiej lat 32, urodzona w Łomży 24.07.1901, 371/1901.

TARCZEWSKA Leokadia, córka Józefy lat 20, służącej, urodzona w Łomży 19.04.1901, 186/1901.

TARCZEWSKI Teofil, syn Antoniego lat 34, szewca i Elżbiety Szumskiej lat 33, urodzony w Łomży 22.05.1901, 258/1901.

TARNOWSKA Julianna, córka Hipolita lat 45, robotnika i Marcjanny Bąkowskiej lat 40, urodzona w Podgórzu 25.09.1901, 444/1901.

TARNOWSKI Teodor, syn Pawła lat 26, murarza, stałego mieszkańca wsi Jeziorko w gminie Drozdowo i Walerii Sienkiewicz lat 20, urodzony w Łomży 09.11.1901, 570/1901.

TETKOWSKA Ludwika, córka Antoniego lat 40, murarza i Feliksy Mroczkowskiej lat 30, urodzona w Łomży 15.01.1901, 27/1901.

TITTENBRUN Bronisława, córka Mieczysława Eugeniusza lat 44, pomocnika gubernialnego inżyniera i Anieli Imszenik ? Kondratowicz lat 30, urodzona w Łomży 20.09.1900, 123/1901.

TOCZYŁOWSKA Stanisława, córka Franciszka lat 38, robotnika i Franciszki Chętnik lat 38, urodzona w Siemieniu 25.03.1901, 156/1901.

TOKARSKI Józef, syn Walentego lat 28, robotnika i Jadwigi Kolarowskiej lat 28, urodzony w Łomżycy 06.10.1901, 481/1901.

TOLZDORF Jadwiga, córka Jana lat 35, służącego, stałego mieszkańca Stawisk i Marty Mocarskiej lat 30, urodzona w Łomży 17.11.1901, 568/1901.

TOMASZEWSKA Kornelia, córka Aleksandra lat 21, w służbie wojskowej i Józefy Piaścik lat 20, urodzona w Jednaczewie 20.12.1901, 638/1901.

TOMASZEWSKI Leonard, syn Jana lat 36, gospodarza i Franciszki Rogowskiej lat 21, urodzony w Siemieniu 13.11.1901, 553/1901.

TOMASZEWSKI Wincenty, syn Aleksandra lat 21, syna gospodarza i Józefy Piaścik lat 19, urodzony w Jednaczewie 15.01.1901, 31/1901.

TOMASZEWSKI Władysław, syn Franciszka lat 36, szewca, stałego mieszkańca wsi Stanisławowo w gminie Gawrychy i Emilii Świdorowskiej lat 30, urodzony w Łomży 15.09.1901, 443/1901.

TREPANOWSKI Marian, syn Władysława lat 27, piekarza i Adeli Mroczkowskiej lat 22 , urodzony w Łomży 25.08.1901, 403/1901.

TROJAN Jan, syn Jana lat 30, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Szczepankowo i Łucji Chojnowskiej lat 27, urodzony w Łomży 18.07.1901, 343/1901.

TROJANOWSKA Jadwiga, córka Antoniego lat 40, robotnika i Marianny Korzenieckiej lat 26, urodzona w Łomży 09.05.1901, 213/1901.

TRZASKA Piotr, syn Franciszka lat 40, ogrodnika i Józefy Zajkowskiej lat 37, urodzony w Starej Łomży 05.05.1901, 211/1901.

TRZCINKA Wiktoria, córka Wojciecha lat 38, gospodarza i Bronisławy Miłoszek lat 34, urodzona w Kupiskach 25.12.1901, 614/1901.

TUROLSKI Stanisław, syn Aleksandra lat 22, robotnika i Józefy Burzyńskiej lat 23, urodzony w Łomżycy 26.09.1901, 449/1901.

TUROWSKI Jan, syn Wacława lat 33, szewca, stałego mieszkańca wsi Jemieliste w gminie Goworowo i Marianny Bednarskiej lat 36, urodzony w Łomży 20.06.1901, 310/1901.

TUTAS Helena, córka Stanisława lat 33, ogrodnika i Józefy Dębskiej lat 33, urodzona w Janowie 27.07.1901, 339/1901.

TYBOROWSKA Hilaria Eugenia, córka Antoniego lat 50, urzędnika i Florentyny Arciszewskiej lat 35, urodzona w Łomży 14.01.1901, 162/1901.

TYBOROWSKA Rozalia, córka Floriana lat 23, gospodarza i Antoniny Wysockiej lat 23, urodzona w Kupiskach 02.03.1901, 197/1901.

TYBOROWSKI Piotr, syn Hipolita lat 22, robotnika i Anny Bochińskiej lat 22, urodzony w Łomżycy 11.09.1901, 426/1901.

TYL Anna, córka Teodora lat 32, robotnika i Cecylii Mróz lat 30, urodzona w Łomżycy 26.07.1901, 369/1901.

TYSZKA Jadwiga, córka Władysława lat 40, robotnika i Marianny Wierciszewskiej lat 40, urodzona w Łomży 10.04.1901, 168/1901.

TYSZKA Jan, syn Ludwika Jana lat 53, urzędnika Łomżyńskiego Urzędu Skarbowego i Kamili Zaorskiej lat 40, urodzony w Łomży 02.02.1901, 266/1901.

URBANOWSKA Józefa, córka Józefa lat 43, gospodarza i Bogumiły Małachowskiej lat 38, urodzona w Giełczynie 01.05.1901, 200/1901.

URBANOWSKI Antoni, syn Franciszka lat 45, robotnika i Franciszki Wiśniewskiej lat 36, urodzony w Giełczynie 06.12.1901, 600/1901.

URBANOWSKI Stanisław, syn Jana lat 40, robotnika, stałego mieszkańca Rakowo Podlesie w gminie Mały Płock i Walerii Domańskiej lat 34, urodzony w Łomży 26.08.1901, 412/1901.

URBANOWSKI Stanisław, syn Stanisława lat 35, gospodarza i Justyny Jackowskiej lat 37, urodzony w Giełczynie 23.07.1901, 332/1901.

USTASZEWSKA Józefa, córka Antoniego lat 48, gospodarza i Ewy Malinowskiej lat 32, urodzona w Starej Łomży 02.03.1901, 107/1901.

USTASZEWSKI Bolesław, syn Kazimierza lat 39, gospodarza i Marianny Rzotkiewicz lat 34, urodzony w Starej Łomży 07.12.1901, 603/1901.

USTASZEWSKI Henryk, syn Jakuba lat 42, murarza, stałego mieszkańca wsi i gminy Miastkowo z Aleksandry Malewskiej lat 30, urodzony w Łomży 15.07.1901, 317/1901.

USTASZEWSKI Zygmunt, syn Stanisławy lat 18, służącej, urodzony w Łomży 10.11.1901, 543/1901.

WACHLA Maria, córka Piotra lat 28 zecera i Julii Niedźwieckiej lat 22, urodzona w Łomży 05.08.1901, 376/1901.

WACŁAWSKA Jadwiga, córka Stanisława Bonifacego lat 45, urzędnika Łomżyńskiego Urzędu Skarbowego i Stanisławy Głowczyńskiej lat 37, urodzona w Łomży 14.07.1901, 478/1901.

WAGNER Stanisław, syn Jana lat 34, stolarza i Anny Bubrowskiej lat 32, urodzony w Łomży 25.10.1901, 556/1901.

WALCZYK Bolesław, syn Rozalii lat 30, robotnicy, urodzony w Starej Łomży 20.07.1901, 322/1901.

WALCZYK Izydor, syn Antoniego lat 40 i Bolesławy Kisielnickiej lat 18, urodzony w Starej Łomży 11.11.1901, 557/1901.

WALENDZIEWSKA Stanisława, córka Aleksandra lat 28, ogrodnika i Wiktorii Gerwat lat 28, urodzona w Siemieniu 03.06.1901, 276/1901.

WALEWSKI Stanisław, syn Piotra lat 38, robotnika i Rozalii Łady lat 30, urodzony w Konarzycach 16.05.1901, 219/1901.

WALEWSKI Wacław, syn Piotra lat 38, robotnika i Rozalii Łady lat 30, urodzony w Konarzycach 16.05.1901, 220/1901.

WAŁKUSKA Aniela, córka Wincentego lat 40, gospodarza i Józefy Kalinowskiej lat 27, urodzona w Kupiskach 25.07.1901, 336/1901.

WAŁKUSKA Czesława, córka Stanisława lat 30, gospodarza i Marcjanny Kosel lat 32, urodzona w Konarzycach 22.10.1901, 512/1891.

WAŁKUSKA Janina, córka Floriana lat 24, gospodarza i Rozalii Choromańskiej lat 20, urodzona w Konarzycach 14.08.1901, 375/1901.

WAŁKUSKI Antoni, syn Stanisława lat 30, gospodarza i Józefy Śliwki lat 23, urodzony w Kupiskach 03.08.1901, 346/1901.

WASIK Stanisława, córka Aleksandra lat 40, robotnika, stałego mieszkańca wsi Babiki w gminie Rogienice i Magdaleny Szabłowskiej lat 40, urodzona w Łomży 25.05.1901, 259/1901.

WASIUKANIS Marianna, córka Józefa lat 35, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Komorowo i Franciszki Rant lat 28, urodzona w Łomżycy 28.06.1901, 297/1901.

WAWRZYNIAK Zygmunt, syn Ignacego lat 27, robotnika i Karoliny Rogowskiej lat 22, urodzony w Krasce 17.10.1901, 524/1901.

WĄDOŁOWSKI Franciszek, syn Jana lat 47, gospodarza i Marianny Jurskiej lat 35, urodzony w Siemieniu 18.02.1901, 87/1901.

WEJDLEJT Czesław, stan Stanisławy lat 24, służącej, stałej mieszkanki Szczuczyna, urodzony w Łomży 02.02.1901, 77/1901.

WĘDRAK Władysława, córka Stanisława lat 36, gospodarza i Agnieszki Wilk lat 37, urodzona w Łochtynowie 16.02.1901, 80/1901.

WĘGROWSKI Aleksander, syn Jana lat 27, gospodarza i Henryki Jackowskiej lat 22, urodzony w Jednaczewie 02.02.1901, 69/1901.

WĘGROWSKI Jan, syn Jana lat 25, robotnika i Aleksandry Chaberek lat 24, urodzony w Jednaczewie 19.06.1901, 288/1901.

WĘGROWSKI Wacław, syn Antoniego lat 23, gospodarza i Stanisławy Piotrowskiej lat 21, urodzony w Jednaczewie 09.03.1901, 122/1901.

WIECZOREK Helena, córka Józefa lat 35, robotnika i Małgorzaty Karaszewskiej lat 35, urodzona w Konarzycach 03.08.1901, 361/1901.

WIERZBICKA Helena, córka Feliksa lat 53, robotnika, stałego mieszkańca wsi Zaskrodzie w gminie Stawiski i Anieli Sokołowskiej lat 32, urodzona w Łomży 18.11.1901, 580/1901.

WIERZBICKI Franciszek, syn Pawła lat 23, robotnika i Rozalii Saniewskiej lat 25, urodzony w Łomżycy 02.03.1901, 100/1901.

WIETEWSKI Marian, syn Jana lat 32, mechanika i Marii Chomontowskiej lat 26, urodzony w Łomży 07.07.1901, 314/1901.

WIKTORSKI Adam, syn Wojciecha lat 37, robotnika, stałego mieszkańca wsi i gminy Szczepankowo i Wiktorii Dardzińskiej lat 30, urodzony w Łomży 14.10.1901, 301/1901.

WINIARSKI Stanisław, syn Pauliny lat 48, wdowy, robotnicy, urodzony w Łomży 31.01.1901, 57/1901.

WINKO     Antonina, córka Antoniego lat 42, robotnika i Konstancji Leszczyńskiej lat 40, urodzona w Łomży 19.01.1901, 40/1901.

WISKA Jadwiga, córka Władysława lat 30, murarza i Józefy Kościńskiej lat 35, urodzona w Łomży 25.08.1901, 410/1901.

WIŚNIEWSKA Helena, córka Aleksandra lat 30, szewca, stałego mieszkańca Śniadowa i Marianny Dobrańskiej lat 23, urodzona w Łomży 03.04.1901, 145/1901.

WOJCIECHOWSKI Bolesław, syn Anny lat 19, służącej, urodzony w Łomży 28.10.1901, 527/1901.

WOJCIECHOWSKI Józef, syn Józefa lat 46 i Antoniny Nowackiej lat 36, urodzony w Łomży 25.04.1901, 188/1901.

WOJCIECHOWSKI Stanisław, syn Józefa lat 46 i Antoniny Nowackiej lat 36, urodzony w Łomży 25.04.1901, 187/1901.

WYKOWSKI Władysław, syn Władysława lat 35, robotnika, stałego mieszkańca Drozdowa i Magdaleny Żukowskiej lat 30, urodzony w Łomży 26.10.1901, 518/1901.

WYRWAS Adam, syn Ignacego lat 30, robotnika i Teofili Smakowskiej lat 28, urodzony w Konarzycach 21.10.1901, 511/1901.

WYRWAS Michał, syn Feliksa lat 30, robotnika i Marianny Goralczyk lat 30, urodzony w Łomży 29.09.1901, 463/1901.

WYSMUŁEK Jan, syn Jana lat 40, gospodarza i Anny Kupidłowskiej lat 32, urodzony w Bożenicy 08.12.1901, 605/1901.

ZACHARZEWSKI Czesław, syn Adama lat 42, robotnika, stałego mieszkańca Jedwabnego i Ewy Łuczyńskiej lat 32, urodzony w Łomży 15.01.1901, 43/1901.

ZACZEK Aleksander, syn Jakuba lat 40, gospodarza i Marianny Smekty lat 26, urodzony w Kupiskach 17.02.1901, 92/1901.

ZACZEK Franciszka, córka Stanisława lat 36, murarza, stałego mieszkańca Piątnicy i Heleny Boryszewskiej lat 26, urodzona w Łomży 02.04.1901, 157/1901.

ZACZEK Józef, syn Wiktora lat 44, gospodarza i Anny Zuzgi lat 34, urodzony w Kupiskach 14.01.1901, 34/1901.

ZACZEK Stefan, syn Bolesława lat 45, gospodarza i Marianny Staniszewskiej lat 44, urodzony w Kupiskach 02.09.1901, 424/1901.

ZACZEK Telesfor, syn Piotra lat 30, gospodarza i Julianny Świderskiej lat 20, urodzony w Kupiskach 05.01.1901, 13/1901.

ZACZEK Wiktor, syn Józefa lat 35, strażnika ziemskiego i Heleny Zalewskiej lat 32, urodzony w Łomży 18.12.1901, 619/1901.

ZADROGA Henryk, syn Jana lat 25, urzędnika Łomżyńskiej Izby Skarbowej i Stanisławy Masiejczyk lat 23, urodzony w Łomży 05.11.1901, 606/1901.

ZAJĄCZKOWSKI Władysław, syn Jana lat 26, robotnika i Teodory Orłowskiej lat 23, urodzony w Łomży 19.10.1901, 517/1901.

ZAKRZEWSKA Eugenia, córka Jana lat 25, pisarza w męskim gimnazjum, stałego mieszkańca wsi Budy Stawiskie w gminie Stawiski i Konstancji Modzelewskiej lat 25, urodzona w Łomży 07.04.1901, 172/1901.

ZALEWSKA Aleksandra, córka Juliana lat 25, kowala, stałego mieszkańca wsi Dobrzyjałowo w gminie Rogienice i Teofili Kadłubowskiej lat 25, urodzona w Łomży 12.12.1908, 610/1908.

ZALEWSKA Janina, córka Aleksandra lat 33, robotnika i Franciszki Ostrowskiej lat 28, urodzona w Łomży 25.06.1901, 299/1901.

ZALEWSKA Janina, córka Floriana lat 25, robotnika i Rozalii Kochanowskiej lat 23, urodzona w Łomżycy 11.12.1901, 635/1901.

ZAKRZEWSKA Janina, córka Tomasza lat 31, gospodarza i Anny Brokowskiej lat 32, urodzona w Skowronkach 15.09.1901, 439/1901.

ZALEWSKA Marianna, córka Piotra lat 42, robotnika, stałego mieszkańca wsi Zawady w gminie Kupiski i Ludwiki Kondrackiej lat 40, urodzona w Łomży 08.03.1901, 113/1901.

ZAŁĘSKA Józefa, córka Franciszka lat 52, robotnika i Balbiny Choińskiej lat 46, urodzona w Łomży 19.03.1889, 402/1901.

ZAMBRZYCKA Helena, córka Józefy lat 25, służącej, urodzona w Łomży 02.06.1901, 273/1901.

ZAORSKI Adam, syn Seweryna lat 56, robotnika i Ewy Krupińskiej lat 49, urodzony w Łomży 07.05.1888, 204/1901.

ZAUSKI Edmund, syn Aleksandra lat 29, kowala i Karoliny Krajewskiej lat 20, urodzony w Siemieniu 12.05.1901, 227/1901.

ZAWADZKA Regina, córka Antoniego lat 30, furmana i Józefy Wyżykowskiej lat 22, urodzona w Łomży 14.03.1901, 126/1901.

ZAWADZKI Wacław, syn Wacława lat 37, stolarza, stałego mieszkańca Małego Płocka i Pauliny Popielskiej lat 30, urodzony w Łomży 14.07.1901, 354/1901.

ZDRODOWSKA Jadwiga, córka Stanisława lat 23, ślusarza zamieszkałego w Warszawie i Heleny Rogowskiej lat 23, urodzona w Łochtynowie 03.06.1901, 319/1901.

ZDUŃCZYK Janina, córka Stanisława lat 48, robotnika i Adeli Nikuckiej lat 45, urodzona w Łomży 16.06.1901, 283/1901.

ZIELIŃSKA Czesława, córka Julianny lat 17, służącej, urodzona w Janowie 18.12.1901, 631/1901.

ZIELIŃSKA Marianna, córka Wincentego lat 24, robotnika, stałego mieszkańca wsi Chludnie w gminie Mały Płock i Rozalii Włodarczyk lat 30, urodzona w Łomży 16.07.1901, 341/1901.

ZŁOCH Michalina, córka Stanisława lat 43, robotnika, stałego mieszkańca Nura i Marcjanny Pietuchowskiej lat 30, urodzona w Łomży 12.02.1901, 101/1901.

ZOMBER Bronisława, córka Walentego lat 29, gospodarza i Stefani Malinowskiej lat 19, urodzona w Starej Łomży 05.01.1901, 23/1901.

ZWIERZYŃSKI Franciszek, syn Juliana lat 43, robotnika, stałego mieszkańca wsi Zaruzie w gminie Miastkowo i Wiktorii Włodarczyk lat 36, urodzony w Łomżycy 05.01.1901, 12/1901.

ZYSK Aleksander, syn Franciszka lat 45, gospodarza i Anny Kalinowskiej lat 43, urodzony w Jednaczewie 06.01.1901, 33/1901.

ZYSK Bronisław, syn Władysława lat 26, gospodarza i Franciszki Górskiej lat 26, urodzony w Jednaczewie 27.05.1901, 257/1901.

ZYSK Czesław, syn Aleksandra lat 24, gospodarza i Józefy Kołaczkowskiej lat 17, urodzony w Konarzycach 28.05.1901, 255/1901.

ZYSK Helena, córka Jana lat 38, gospodarza i Marianny Grajdus lat 37, urodzona w Jednaczewie 02.10.1901, 459/1901.

ZYSK Paweł, syn Władysława lat 33, robotnika i Marianny Bubrzyckiej lat 30, urodzony w Kupiskach 26.01.1901, 53/1901.

ZYZNOWSKA Stanisława, córka Stanisława lat 38, robotnika, stałego mieszkańca wsi Szabły Stare w gminie Śniadowo i Ludwiki Szabłowskiej lat 32, urodzona w Łomży 26.01.1901, 56/1901.

ŻALEK Janina, córka Władysława lat 30, urzędnika akcyzowego i Adeli Grodzkiej lat 20, urodzona w Łomży 02.05.1901, 294/1901.

ŻEBROWSKA Marianna, córka Magdaleny lat 30, służącej, urodzona w Łomży 28.01.1901, 62/1901.

ŻUKOWSKA Marianna, córka Jana lat 30, robotnika i Marcjanny Murawskiej lat 24, urodzona w Konarzycach 03.09.1901, 428/1901.

ŻUKOWSKI Aleksander, syn Aleksandra lat 27, robotnika, stałego mieszkańca Wizny i Jadwigi Zarzeckiej lat 22, urodzony w Łomży 26.11.1901, 583/1901.

ŻUKOWSKI Franciszek, syn Aleksandra lat 25, robotnika i Zofii Duchnowskiej lat 20, urodzony w Łomży 07.10.1901, 468/1901.