Opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Wawrzyniec lat 29, syn Andrzeja i Anastazji Jamiołkowskiej, zamieszkały w Bruszewie z Franciszką JOACHYMCZUK, włościanką, 09.02.1813, 56/1813.

BRZOZOWSKI Jakub lat 36, ekonom urodzony w parafii Poświętne, syn Bartłomieja i Agnieszki, zamieszkały w Kruszewie z Marianną OLSZEWSKĄ lat 36, urodzoną w parafii Kuczyn, zamieszkałą w Raciborach Nowych, córką Wojciecha i Petroneli Łuniewskiej, 27.05.1812, 5/1812.

CZAJKOWSKI Ignacy Jan lat 23, syn Tadeusza i Marianny Stypułkowskiej, zamieszkały w Czajkach parafia Kobylin z Anielą CZAJKOWSKĄ lat 20, córką Mateusza i Agnieszki, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 28.02.1813, 81/1813.

FASZCZEWSKI Grzegorz lat 29, syn Józefa i Antoniny Bruszewskiej, zamieszkały w Faszczach z Anną BRZOZOWSKĄ lat 16, córką Jana i Katarzyny Kalinowskiej, zamieszkałą tamże, 21.02.1813, 71/1813.

FILIPKOWSKI Józef Teobaldy lat 29, sekretarz Prefektury Departamentu Łomżyńskiego, syn Wojciecha, rejenta powiatu kolneńskiego i Antoniny Budziszewskiej, zamieszkały w Dominium Rakowo parafia Drozdowo z Józefą Anielą SOKOŁOWSKĄ lat 18, córką Józefa, bywszego Exaktora publicznych podatków Ziemi Bielskiej i Zuzanny Lewickiej, zamieszkałą w Bruszewie, 01.03.1813, 86/1813.

GRABOWSKI Paweł lat 49, wdowiec, syn Grzegorza i Konstancji Zambrzyckiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Marianną BUDLEWSKĄ lat 50, wdową po Jakubie Idźkowskim, córką Andrzeja i Katarzyny Truskolaskiej, zamieszkałą tamże, 24.06.1812, 14/1812.

GRODZKI Paweł lat 35, syn Andrzeja i Marianny, zamieszkały w Wnorach Wypychach parafia Kobylin z Franciszką RACIBORSKĄ lat 26, córką Antoniego i Marianny Rzący, zamieszkałą w Dworakach Pikatach, 28.02.1813, 80/1813.

IDŹKOWSKI Bartłomiej lat 43, wdowiec, syn Feliksa i Klary Roszkowskiej, zamieszkały w Idźkach Średnich z Marianną IDŹKOWSKĄ lat 21, córką Andrzeja i Barbary Pęzy, zamieszkałą w Idźkach Młynowskich, 27.05.1812, 6/1812.

IDŹKOWSKI Benedykty lat 23, syn Wojciecha i Marianny Budlewskiej, zamieszkały w Idźkach Młynowskich z Franciszką IDŹKOWSKĄ lat 24, córką Krzysztofa i Krystyny Jamiołkowskiej, zamieszkałą tamże, 28.02.1813, 84/1813.

JAMIOŁKOWSKI Franciszek Wawrzyniec lat 21, syn Walentego i Rozalii, zamieszkały w Jamiołkach z Katarzyną BRUSZEWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Franciszki Szrednickiej, zamieszkałą w Bruszewie, 16.02.1813, 68/1813.

KRUSZEWSKI Stanisław lat 29, syn Marcina i Antoniny Dworakowskiej, zamieszkały w Kruszewie Brodowie z Marianną RZĄCĄ lat 20, córką Mateusza i Agaty, urodzoną w Rzącach, 05.07.1812, 15/1812.

LEŚNIEWSKI Stanisław lat 25, syn Adama i Ewy Kruszewskiej, zamieszkały w Mojkach parafia Kobylin z Apolonią TRUSKOLASKĄ lat 23, córką Jana i Petroneli Kruszewskiej, zamieszkałą w Truskolasach Lachach, 28.02.1813, 83/1813.

ŁAPIŃSKI Mateusz lat 45, wdowiec, syn Marcina i Marianny, zamieszkały w Łapach Barwikach, parafia Poświętne z Marcjanną PERKOWSKĄ lat 23, córką Fabiana i Małgorzaty Perkowskiej, zamieszkałą w Perkach Lachach, 02.02.1813, 50/1813.

ŁUPIEŃSKI Walenty lat 33, syn Franciszka i Anny, zamieszkały w Płonce Strumiance parafia Płonka z Konstancją KRUSZEWSKĄ lat 21, córką Mateusza i Marianny Płońskiej, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 06.03.1813, 87/1813.

MALINOWSKI Marcin lat 59, wdowiec, syn Franciszka i Rozalii, zamieszkały w Brzozowie Korabiach parafia Poświętne z Petronelą ROGOWSKĄ lat 26, wdową po Jakubie Łapińskim, córką Michała i Rozalii Drągowskiej, zamieszkałą w Perkach Bujenkach, 27.11.1812, 41/1812.

OŁDAKOWSKI Józef lat 39, urodzony w parafii Bielskiej, syn Antoniego i Katarzyny Hryniewickiej, zamieszkały w Pęzach z Agnieszką PENZĄ lat 26, córką Jana i Marianny Jabłońskiej, zamieszkałą tamże, 27.11.1812, 42/1812.

PERKOWSKI Franciszek lat 27, syn Fabiana i Agnieszki Drągowskiej, zamieszkały w Drągach z Agnieszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 29, córką Ignacego i Marianny Zdrodowskiej, zamieszkałą w Pęzach, 24.11.1812, 37/1812.

PERKOWSKI Mateusz lat 34, syn Szymona i Katarzyny Perkowskiej, zamieszkały w Perkach Lachach z Marianną PERKOWSKĄ lat 24, córką Antoniego i Rozalii Zimnoch, zamieszkałą tamże, 24.11.1812, 39/1812.

PERKOWSKI Wojciech lat 27, syn Bartłomieja i Marianny Kuleszy, zamieszkały w Brzóskach Gromkach parafia Wysokie Mazowieckie z Katarzyną JAMIOŁKOWSKĄ lat 20, córką Jana i Marianny Duchnowskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 28.02.1813, 82/1813.

ROSZKOWSKI Franciszek lat 33, syn Mateusza i Ewy, zamieszkały w Łupiance Starej parafia Płonka z Rozalią CZAJKOWSKĄ lat 26, córką Wawrzyńca i Krystyny Idźkowskiej, zamieszkałą w Truskolasach Olszynie, 21.02.1813, 70/1813.

ROSZKOWSKI Szymon Tadeusz lat 23, syn Krzysztofa i Marianny Perkowskiej, zamieszkały w Roszkach Chszczonach parafia Płonka z Teresą Jadwigą IDŹKOWSKĄ z domu Idźkowska lat 53, wdową po Jakubie, córką Kazimierza i Anny Malinowskiej, zamieszkałą w Idźkach Średnich, 21.02.1813, 72/1813.

ROSZKOWSKI Walenty lat 20, syn Wojciecha i Katarzyny, zamieszkały w Roszkach Wodźkach parafia Płonka z Anielą JAMIOLKOWSKĄ lat 18, córką Mateusza i Eleonory Truskolaskiej, zamieszkałą w Jamiołkach Piotrowiętach, 25.02.1813, 73/1813.

ROSZKOWSKI Wojciech lat 68, wdowiec, syn Antoniego i Konstancji, zamieszkały w Roszkach Wodźkach parafia Płonka z Krystyną GĄSOWSKĄ lat 33, urodzoną w parafii Suraż, córką Antoniego i Konegondy, zamieszkałą w Dworakach Staśkach, 14.02.1813, 61/1813.

STYPUŁKOWSKI Krzysztof lat 30, wdowiec, syn Mateusza i Katarzyny Leśniewskiej, zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź z Marianną KRUSZEWSKĄ lat 25, córką Wojciecha i Teresy Idźkowskiej, zamieszkałą w Kruszewie Brodowie, 24.11.1812, 40/1812.