Opracował L. Kocoń

CZYŻEWSKA Katarzyna lat 58, wdowa, wyrobnica, z domu Wroniecka, zmarła w Uścianku 18.03.1843, 11/1843.

DĄBKOWSKA Agnieszka lat 3, córka Tomasza, rolnika lat 38 i Franciszki, zmarła w Świerżach Leśniewku 20.09.1843, 69/1843.

DĄBKOWSKA Karolina 4 miesiące, córka Józefa, rolnika lat 33 i Rozalii, zmarła w Świerżach Leśniewku 21.06.1843, 48/1843.

DĄBKOWSKA Teofila lat 3, córka Augustyna, rolnika lat 27 i Józefy Czyżewskiej, zmarła w Świerżach Leśniewku 25.07.1843, 59/1843.

DĄBKOWSKI Józef lat 4, syn Jana, rolnika lat 40 i Wiktorii Kietlińskiej, zmarł w Świerżach Leśniewku 01.08.1843, 62/1843.

DMOCHOWSKA Małgorzata lat 60, wdowa, córka niewiadomych rodziców, z jałmużny się utrzymująca, zmarła w Zarębach Poświątnych 27.12.1843, 79/1843.

GODLEWSKI Feliks lat 48, kawaler, wyrobnik, syn Józefa i Barbary, zmarł w Świerżach Zielonych 27.12.1843, 78/1843.

GRABOWSKA Agnieszka lat 80, wdowa po Janie, zmarła w Nienałtach Brewkach 04.04.1843, 19/1843.

GRABOWSKI Jan 1 rok, syn Antoniego, rolnika lat 28 i Anny Dąbkowskiej, zmarł w Nienałtach Brewkach 25.07.1843, 58/1843.

GRZEGORCZUK Dominik lat 20, włościanin, syn Wiktorii, wdowy i niewiadomego ojca, zmarł w Nienałtach 19.06.1843, 46/1843.

KEMPISTY Marcin lat 70, rolnik, syn niewiadomych rodziców, zmarł w Rawach Gackowie 04.02.1843, 6/1843. Żona Kunegunda Rawa.

KIEMPISTA Agnieszka lat 17, córka Piotra, rolnika i Zuzanny, zmarła w Zarębach Leśnych 22.03.1843, 15/1843.

KIEMPISTY Antoni lat 6, syn Stanisława, rolnika i Anny, zmarł w Rawach Gaczkowie 06.05.1843, 28/1843.

KIEMPISTY Feliks lat 4, syn Piotra, rolnika lat 46 i Anny Ugniewskiej, zmarł w Nienałtach Michnach 06.08.1843, 64/1843.

KIEMPISTY Jan lat 8, syn Stanisława, rolnika lat 53 i Katarzyny, zmarł w Rawach Gaczkowie 15.06.1843, 43/1843.

KONARZEWSKA Franciszka lat 67, wdowa po Piotrze, zmarła w Uścianku Wielkim 06.06.1843, 40/1843. Syn Franciszek, rolnik lat 47.

KOWALEWSKI Jan lat 87, wyrobnik, syn niewiadomych rodziców, zmarł w Kossutach 11.03.1843, 8/1843. Żona Marcjanna Mierzejewska.

KULESZA Katarzyna lat 3, córka Ignacego, rolnika lat 34 i Marianny, zmarła w Grędzicach 04.05.1843, 27/1843.

KWIATKOWSKI Stanisław lat 60, z jałmużny się utrzymujący, zmarł w Kossutach 01.09.1843, 66/1843. Żona Franciszka Sieyk.

LASKOWSKI Franciszek lat 4, syn Marianny, wyrobnicy, zmarł w Nienałtach 21.06.1843, 47/1843.

MARIANNA niewiadomego nazwiska, lat 70, z jałmużny się utrzymująca, zmarła w Uścianku Wielkim 02.05.1843, 26/1843.

NIEMIERA Aniela lat 40, z domu Rawa, zmarła w Kempistych Borowych 06.04.1843, 20/1843. Mąż Jan, rolnik.

NIEMIERA Feliks lat 9, syn Stanisława i Małgorzaty, zmarł w Zarębach Leśnych 20.09.1843, 70/1843.

NIEMIERA Jan lat 9, syn Andrzeja i Józefy, zmarł w Kempistych Borowych 06.06.1843, 39/1843.

NIEMIERA Katarzyna lat 11, córka Andrzeja, wyrobnika lat 47 i Rozalii, zmarła w Kiempistych Borowych 16.06.1843, 44/1843.

NIEMIERA Katarzyna lat 4, córka Franciszka, wyrobnika lat 24 i Marianny Załuski, zmarła w Nienałtach Szymanach 01.08.1843, 60/1843.

NIEMIERA Marianna lat 2, córka Andrzeja, wyrobnika lat 47 i Rozalii, zmarła w Kempistych Borowych 14.06.1843, 42/1843.

NIEMIERA Marianna lat 63, wdowa, córka niewiadomych rodziców, zmarła w Kempistych Borowych 18.01.1843, 3/1843.

NIEMIERA Michał 6 miesięcy, syn Franciszka, rolnika lat 24 i Marianny, zmarł w Nienałtach 14.07.1843, 53/1843.

NIEMIERA Rozalia lat 3, córka Zygmunta, rolnika lat 43 i Marianny, zmarła w Rawach Gaczkowie 24.05.1843, 35/1843.

NIEMIERA Witalis lat 9, syn Józefa i Franciszki, zmarł w Nienałtach Szymanach 02.08.1843, 63/1843.

NIEMIERA Zofia 6 miesięcy, córka Tomasza, wyrobnika i Józefy Uścińskiej, zmarła w Uścianku 29.01.1843. 4/1843.

NIENAŁTOWSKA Julianna lat 4, córka Ignacego i Rozalii, zmarła w Nienałtach 14.07.1843, 52/1843.

NIENAŁTOWSKA Katarzyna lat 2, córka Antoniego, wyrobnika lat 50 i Julianny, zmarła w Nienałtach Szymanach 19.07.1843, 56/1843.

NIENAŁTOWSKI Jakub lat 2, syn Walentego, rolnika lat 30 i Magdaleny Świerzewskiej, zmarł w Nienałtach Brewkach 30.04.1843, 23/1843.

NIKODYMOWSKI Piotr lat 55, wyrobnik, zmarł w Kossutach 01.08.1843, 61/1843. Żona Franciszka Księżek.

NOWICKA Magdalena lat 60, z domu Skłodowska, wdowa po Józefie, utrzymująca się z jałmużny, zmarła w Nienałtach Niestępowie 24.03.1843, 16/1843.

OŁTARZEWSKA Rozalia lat 38, panna, córka Grzegorza i Barbary, utrzymująca się ze służby, zmarła w Nienałtach 19.03.1843, 13/1843.

OZNOSKA Franciszka lat 40, zmarła w Niemierach 14.10.1843, 73/1843. Mąż Adam, wyrobnik.

PIEŃKOWSKA Antonina lat 5, córka Ignacego, rolnika lat 25 i Marianny, zmarła w Skłodach Stachach 15.05.1843, 31/1843.

PLESON Józef lat 3, syn Grzegorza i Marianny, zmarł w Rawach Gaczkowie 18.05.1843, 32/1843.

RADZIEWSKA Katarzyna lat 26, córka Bartłomieja i Marianny Ordyńskiej małżonków  Leśniak, zmarła w Kossutach 14.09.1843, 68/1843.

RADZISZEWSKI Grzegorz lat 13, syn Mikołaja, wyrobnika lat 40 i Marianny, zmarł w Kossutach 01.06.1843, 38/1843.

RAWA Marta lat 3, córka Wojciecha, rolnika lat 35 i Eleonory, zmarła w Rawach Gaczkowie 14.05.1843, 30/1843.

ROSTKOWSKI Franciszek 12 dni, syn Józefa, wyrobnika lat 56 i Wiktorii, zmarł w Kiempistych Borowych 19.07.1843, 55/1843.

ROSTKOWSKI Jan lat 4, syn Józefa i Julianny Nutkowskiej, zmarł w Zarębach Leśnych 27.10.1843, 74/1873.

ROSTKOWSKI Michał 1 rok, syn Józefa i Julianny Nutkowskiej, zmarł w Zarębach Leśnych 11.11.1843.

RYTEL Andrzej lat 70, rolnik, syn Adama i Konstancji, zmarł w Świerżach Kończanach 18.03.1843, 12/1843. Żona Agnieszka Budziszewska.

SIEYK Bernard lat 75, wyrobnik, wdowiec, zmarł w Kossutach 16.07.1843, 54/1843.

SIEYK Jan lat 3, syn Tomasza, szewca i Katarzyny Rutkowskiej, zmarł w Brewkach Zakościelnych 21.07.1843, 57/1843.

SKŁODOWSKA Franciszka lat 4, córka Franciszka, rolnika i Ludwiki, zmarła w Rawach Gackowie 25.03.1843, 17/1843.

SKŁODOWSKA Julianna lat 3, córka Franciszka i Katarzyny Zawistowskiej, zmarła w Skłodach Stachach 12.02.1843, 7/1843.

SKŁODOWSKA Magdalena lat 25, córka Jana i Antoniny małżonków Rytel, zmarła w Skłodach Stachach 05.07.1843, 50/1843. Mąż Józef, rolnik lat 27.

SKŁODOWSKA Marianna lat 59, córka Jana i Ludwiki małżonków Kempistych, zmarła w Nienałtach Brewkach 21.03.1843, 14/1843. Mąż Tomasz.

SKŁODOWSKA Marianna lat 49, córka Macieja i Joanny małżonków Dąbkowskich, zmarła w Świerżach Kończanach 30.01.1843, 5/1843. Mąż Marcin, wyrobnik, lat 58.

SKŁODOWSKI Paweł lat 40, wyrobnik, syn Joachima i Franciszki Rawy, zmarł w Świerżach Zielonych 02.09.1843, 67/1843. Żona Michalina Raczkowska.

SZULBORSKI Jan lat 4, syn Antoniego, wyrobnika lat 40 i Heleny Zakrzewskiej, zmarł w Zarębach Leśnych 20.11.1843, 76/1843.

ŚLIWOSKA Franciszka lat 38, córka Szymona i Konegundy małżonków Niemiera, zmarła w Kempistych Borowych 30.12.1842, 1/1843. Mąż Jan lat 40.

ŚWIDERSKI Józef lat 6, syn Stanisława, rolnika lat 36 i Anastazji, zmarł w Świerżach Zielonych 30.09.1843, 72/1843.

ŚWIERZEWSKA Antonina lat 9, córka Jana, rolnika lat 47 i Marianny, zmarła w Świerżach Zielonych 20.05.1843, 34/1843.

ŚWIERZEWSKI Franciszek lat 3, syn Jana, rolnika lat 47 i Marianny, zmarł w Świerżach Zielonych 20.05.1843, 33/1843.

ŚWIERZEWSKI Józef lat 2, syn Andrzeja i Marcjanny Zakrzewskiej, zmarł w Skłodach Piotrowicach 25.08.1843, 65/1843.

ŚWIERZEWSKI Stanisław lat 3, syn Józefa i Józefy, zmarł w Świerżach Leśniewku 06.07.1843, 51/1843.

ULATOWSKI Maciej lat 81, ksiądz były proboszcz Zuzelski, emeryt, syn niewiadomych rodziców, zmarł w Brewkach Poświątnych  13.03.1843, 9/1843.

UŚCIŃSKA Józefa lat 2, córka Stanisława, rolnika lat 46 i Franciszki, zmarła w Rawach Gaczkowie 11.05.1843, 29/1843.

UŚCIŃSKA Paulina lat 5, córka Ignacego, lat 40, rolnika i Marianny Rytel, zmarła w Uścianku Wielkim 15.04.1843, 21/1843.

WOJTKOWSKA Marianna lat 51, córka rodziców niewiadomych, zmarła w Skłodach Stachach 13.03.1843, 10/1843. Mąż Mateusz, rolnik.

WYSZOŁMIERSKA Rozalia lat 64, z domu Grodzka, zmarła w Rawach Gackowie 01.04.1843, 18/1843. Mąż Franciszek lat 59.

WYSZOMIERSKI Franciszek lat 70, rolnik, wdowiec, zmarł w Rawach Gaczkowie 30.04.1843, 24/1843.

ZAKRZEWSKA Bogumiła lat 3, córka Józefa i Marianny, zmarła w Rawach Gaczkowie 12.06.1843, 41/1843.

ZAREMBA Antonina lat 19, córka Wojciecha, wyrobnika lat 50 i Barbary Niemiery, zmarła w Grabowie 27.04.1843, 22/1843.

ZAWISTOWSKA Franciszka lat 2, córka Jana i Antoniny, zmarła w Rawach Gaczkowie 01.05.1843, 25/1843.

ZAWISTOWSKI Wawrzyniec lat 2, syn Piotra, rolnika lat 47 i Anny Zakrzewskiej, zmarł w Kempistych Borowych 30.09.1843, 71/1843.

ZIELIŃSKA Eleonora lat 58, wyrobnica, córka Stanisława i Marianny małżonków Tomaszewskich, zmarła w Świerżach Kończanach 30.12.1842, 2/1843. Mąż Tomasz, wyrobnik, lat 52.

ŻEBROWSKA Marianna lat 8, córka Ignacego i Petroneli, zmarła w Nienałtach Doniczkach 27.05.1843, 36/1843.

ŻEBROWSKA Rozalia lat 5, córka Wincentego, rolnika lat 41 i Salomei, zmarła w Uścianku Wielkim 18.06.1843, 45/1843.

ŻEBROWSKA Wiktoria lat 11, córka Wincentego, rolnika lat 41 i Salomei, zmarła w Uścianku 21.06.1843, 49/1843.

ŻEBROWSKI Antoni lat 5, syn Feliksa, wyrobnika lat 36 i Marianny, zmarł w Uścianku Wielkim 29.05.1843, 37/1843.

ŻEBROWSKI Franciszek 4 miesiące, syn Ignacego i Petroneli Jabłonowskiej, zmarł  w Nienałtach Doniczkach 07.12.1843, 77/1843.