Według opracowania księdza Jana Sygańskiego zamieszczonego w dodatkach do Miesięcznika Heraldycznego z lat 1910 – 1911.

ABRAMSBERG Stanisław z Anną Frejówną, 02.02.1777.

ANIOŁEK Ludwik z Marianną Gieppertówną, 25.02.1781. Udzielił Ignacy Strzałkowski kanonik kolegiaty wiślickiej, proboszcz w Makowie. Świadkowie: Józef Wytyszkiewicz kontrregestrant skarbowy prowincji krakowskiej, Antoni Gieppert ławnik i inni.

ANKWICZ de Posławice Stanisław stolnik krakowski z Teklą Sierakowską chorążanką krakowską, 30.12.1759. Udzielił Andrzej Ankwicz kanonik katedry krakowskiej.

ARTEMIEW Jan kapitan wojska rosyjskiego z Marianną Anną Liszkówną, 23.11.1780. Świadkowie: Jan Schmieden pułkownik wojska koronnego, pisarz skarbowy prowincji krakowskiej, Franciszek Schmieden zastępca kapitana tegoż wojska i Jan Samuel Liszke.

BADEN Wawrzyniec z Salomeą Lemalanką, 01.05.1765. Udzielił Józef Kozbiałowicz dziekan skawiński, proboszcz w Sułkowicach. Świadkowie: Franciszek Eichimberger burmistrz, Jan Choroszowicz pisarz prawa magdeburskiego.

BADENI Franciszek kapitan wojska koronnego z Franciszką Piegłowską podkomorzanką siewierską, 22.06.1775. Udzielił Józef Olechowski kanonik katedry krakowskiej, proboszcz w Ruszczy. Świadkowie: Antoni Gruszecki superintendent ceł koronnych prowincji krakowskiej, skarbnik oświęcimsko ? zatorski, Szymon Waligurski miecznikowicz.

BADOWSKI Ignacy Teodor z Katarzyną Świejowską, 19.01.1777. Świadkowie: Antoni Bełchacki i Stanisław Kruszewski.

BADURSKI Andrzej doktor medycyny z Józefą Szasterówną, 16.05.1772.

BAEN Jan kupiec kazimierski z Klarą Kuraszewską, 25.09.1762.

BAJER Michał z Rozalią Binkiewiczówną, 13.02.1762.

BAJER Wojciech kupiec krakowski z Agnieszką Tuszkówną, 23.04.1757. Udzielił Jan Nepomucen Bajer proboszcz w Witowie.

BALLI Piotr z Agnieszką Grzybowską, 24.05.1764. Udzielił Tyburcy Borysławski doktor teologii, przeor Paulinów krakowskich. Świadkowie: Józef Zieliński wójt krakowski i Stanisław Stachowicz.

BARAŃSKI Józef z Rozalią Krymską, 12.11.1763. Świadkowie: Józef Żelichowski i Stanisław Goliński.

BARTHEL Jan  z Teresą Turiani, 30.07.1763. Udzielił Jan Kanty Turiani doktor filozofii, rektor szkół tarnowskich.

BARTSCH Józef kupiec krakowski z Julianną Tuszkową, 05.09.1772.

BEDNARSKI Marcin z Elżbietą Kromerową wdową, 11.02.1775.

BEŁCHACKI Dominik z Ewą Pomerową wdową, 20.05.1769. Udzielił Kazimierz Ostrowski kanonik krakowski.

BEYTNER Godfryd Jan z Marianną Auspiczówną, 26.08.1761. Udzielił Hieronim Wielogłowski sufragan przemyski, scholastyk katedry krakowskiej. Świadkowie: Piotr Gordon superintendent ceł królewskich, Andrzej Moszkowski starosta Barcicki i Józef Rottermund generał wojsk królewskich.

BIAŁOBRZESKI Antoni z Elżbietą Melchiorówną, 04.06.1768.

BIRON Maciej z Teresą Kolbacherówną, 15.11.1765.

BLON Ksawery Fryderyk setnik wojska rosyjskiego z Magdaleną Slegerówną, 20.10.1776. Świadkowie: Kosma Polakow kapitan tegoż wojska i Jan Frysztacki kupiec krakowski.

BŁONIARSKI Wojciech z Katarzyną Orłowską, 04.08.1759.

BOCZKOWSKI Jan z Elżbietą Skrzydłowską, 17.01.1761. Świadkowie: Józef Kopaczyński i Józef Pawłowski.

BOCZKOWSKI Jan z Elżbietą Hendlówną, 12.02.1763. Udzielił Leonard Kiełczewski archiprezbiter infułat.

BOKRZYŃSKI Kazimierz z Katarzyną Sibicką, 30.04.1760. Świadkowie: Jakub Rączkowski i Kazimierz Wolski.

BORKOWSKI Ignacy z Teklą Borkowską, 22.11.1778.

BOROWSKI Grzegorz z Marianną Klicką wdową, 27.07.1775. Świadkowie: Józef Klimowicz podczaszy smoleński i Franciszek de Korab Wojciechowski.

BORYSKI Michał kupiec krakowski z Elżbietą Szwagierkiewiczową, 15.11.1774. Udzielił Ignacy Szwagierkiewicz wikary w Żywcu.

BRANDYSZEWICZ Walenty z Marianną Frączkiewiczówną, 21.11.1764. Świadkowie: Jan Krzyżanowski i Wojciech Umieński.

BRYNK de Krzysztof z Dorotą Słupecką, 20.06.1764. Udzielił Kazimierz Bodurkiewicz doktor obojga praw, kanonik krakowski i skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach. Świadkowie: Szymon Olszewski rządca dóbr Iwanowice i Piotr Wroński.

BRZOZOWSKI Franciszek starosta ożarowski z Teresą Laskiewiczówną, 24.10.1779. Udzielił Michał Sołtyk kantor katedry krakowskiej. Świadkowie: Stanisław Sołtyk kasztelaniec warszawski, Adam Linowski podstolic wschowski.

BUCZKOWSKI Mikołaj z Marianną Stawską, 08.07.1777. Udzielił Franciszek Kosieński kanonik kielecki, proboszcz w Dzierążni. Świadkowie: Stanisław Olejarski sekretarz królewski, subdelegat krakowskiego grodu.

BUKOWSKI Wojciech z Marianną Grodzką, 29.04.1758. Świadkowie: Józef Wałkanowski syndyk Krakowa i inni.

BYLICA Jakub kupiec krakowski z Brygitą Wałtorską, 04.10.1761. Udzielił Stanisław Mamczyński doktor obojga praw, kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Andrzej Kikulinus, Łukasz Szostakiewicz i Michał Wohlman, rajcy krakowscy.

BYLICA Józef z Teresą Wentonówną, 02.07.1763. Świadkowie: Józef Zieliński podwójci prawa magdeburskiego, Adam Krauz ławnik tegoż prawa.

CHARCZEWSKI Władysław kasztelanic słoński z Urszulą Męcińską starościanką radomską, 05.02.1766. Świadkowie: Jan Wielopolski wojewoda sandomierski, Karol de Wielopolskie Myszkowski chorąży wielki koronny, margrabia na Pińczowie, starosta krakowski i Wojciech Męciński starosta radomski.

CYPSER Gotlib ( Bogumił ) z Wiktorią Tobiaszowską, 31.01.1776.

CYRYAK Szymon Piotr z Joanną Chrystyną Rytterin, 06.02.1769.

CHMURZYŃSKI Stanisław z Teresą Szwarczowską, 13.11.1763. Udzielił Franciszek Ziębiński doktor obojga praw, dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych. Świadkowie: Józef Zieleński i Wojciech Wielkodworski.

CHMURZYŃSKI Stanisław z Marianną Jarzęcką, 29.10.1769. Udzielił Antoni Jarzęcki kanonik Wszystkich Świętych.

CHODAKOWSKI Wincenty z Brygitą Dobrzyńską, 23.06.1781. Świadkowie: Walenty i Józef Dobrzyńscy.

CHOROSZOWICZ Jan Chryzostan instygator miejski krakowski z Agnieszką Eichimbergerówną, 30.08.1760. Udzielił Stanisław Mamczyński doktor obojga praw i profesor, kanonik katedry krakowskiej, rektor uniwersytetu jagiellońskiego. Świadkowie: Franciszek Eichimberger, Franciszek Soldadini i Karol Turiani rajcy krakowscy.

CIEPŁOWSKI Kazimierz z Katarzyną Tokarską, wdową, 24.02.1759.

CZAPLICKI Antoni z Heleną Nowopacką, 26.10.1774. Świadkowie: Tomasz Pleszanowski i Wawrzyniec Kotlarski.

CZECH Jan z Jadwigą Sowińską, 17.01.1761.

CZECH Jerzy z Marianną Tomaszkiewiczówną, 08.09.1779. Udzielił Antoni Karmelin doktor filozofii, kanonik kijowski, proboszcz  w Smardzowicach.

CZECHOWSKI Józef komisarz okolicy nawojowskiej z Anną Ungerówną, 11.06.1757. Udzielił Mateusz Błędowski dziekan katedry kujawskiej, proboszcz w Nieszawie. Świadkowie: Franciszek Soldadini burmistrz i inni.

CZEMPIŃSKI Jan z Elżbietą Fergierową wdową, 03.09.1764. Świadkowie: Florian Lasocki i Antoni Fachinetti.

CZERKAWSKI Jacek z Justyną Siedlecką, 10.11.1773. Udzielił Andrzej Jurkowski kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Pleszowie. Świadkowie: Jakub Tobolski pisarz miejski krakowski, Marcin Waryski regens kancelarii miejskiej.

CZERWIŃSKI Mikołaj z parafii Sułoszowa z Anną Offmanową, 11.09.1763. Świadkowie: Kazimierz Zębowski i Karol Kryski.

DAHLKE Ferdynand Krzysztof generał adiutant wojska koronnego z Esterą Linowską podstolanką wschowską, 14.06.1777. Udzielił Zygmunt Linowski z zakonu Pijarów. Świadkowie: Stanisław Sołtyk kasztelaniec warszawski, Józef Wielowiejski starosta rzędowski, Antoni Szujski kapitan gwardii konnej królewskiej.

DĄBROWSKI Maciej z Katarzyną Olszowską, 25.01.1764.

DĄBROWSKI Jakub z Domicilą Oraczowiczówną, 08.10.1774.

DĄBROWSKI Junosza Józef vicesgerens grodu buskiego z Zuzanną Rombertowiczówną córką pułkownika, 26.04.1778. Udzielił Wacław Sierakowski kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Józef Dunin wojski księstwa zatorskiego, vicesgerens grodu oświęcimskiego, Ignacy Lisicki komornik graniczny województwa krakowskiego, Jan Rombertowicz pułkownik wojska koronnego.

DEMBIŃSKI Jan Nepomucen cześnikowicz krakowski z Chrystyną Wiesiołowską łowczanką wieluńską, 02.10.1763. Udzielił Kajetan Sołtyk biskup krakowski. Świadkowie: Jan Wielopolski wojewoda sandomierski, Jan Dembiński cześnik krakowski i N. Wiesiołowski łowczy wieluński.

DEMOLINOW Józef z Marianną Styrkowską, 22.08.1757. Świadkowie: Jan Krzyżanowski i Błażej Wilkoszowski.

DĘBOWSKI Leon z Julianną Sojecką, 03.05.1775.

DOBRSKI Michał pułkownik roty artylerii pieszej z Anną Auspiczową wdową, 31.12.1760. Udzielił Kazimierz Kępski kanonik katedry lwowskiej. Świadkowie: Szymon Polewski łowczy żydaczowski, Franciszek Markowski major artylerii.

DOBRYANOWICZ Michał z Katarzyną Stanczewską 29.01.1769. Świadkowie: Jan Binkiewicz prokurator spraw na ratuszu krakowskim  i Wojciech Wielkodworski.

DOBRZYŃSKI Walenty z Teresą Florkowską, 17.02.1765.

DREWICZ Jerzy Jan pułkownik wojska rosyjskiego carowej Katarzyny II z Zofią Elżbietą von Lorman, 04.04.1771. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter. Świadkowie: Fryderyk Ebselowicz podpułkownik rosyjskiego wojska, komendant Krakowa, Wilhelm Drewicz rotmistrz holenderskiego wojska, Fryderyk hrabia Melini i baron Unger.

DZIANOTTY Franciszek z Barbarą Bartschówną, 30.04.1759.

DZIERZGOWSKI Józef z Antoniną z Sroczyńskich Koturlińską wdową, 17.07.1758. Świadkowie: Józef Sroczyński subdelegat grodzki sandecki i Adam de Mogilnica Ubysz.

DZIEZWIEŃSKI Stanisław notariusz apostolski z Franciszką Paszkowską, 21.06.1766. Świadkowie: Wojciech Paszkowski i Dominik Bełchacki.

DUKIET Wojciech z Teresą Zygiertówną, 18.11.1764. Świadkowie: Jan Krzyżanowski i Józef Piątkowski.

DUKIET Wojciech z Elżbietą Nowakowską, 27.01.1771. Świadkowie: Franciszek Orlikowski i Franciszek Zakluczyński, obywatele krakowscy.

DYCHOWSKI Idzi z Zofią Żyromską, 15.01.1766.

DYDZIŃSKI Kazimierz Michał z Zofią Waxmanówną z parafii Kościelec, 10.08.1773.

DYNAROWSKI Florian z Zofią Dąbrowską, 30.10.1774. Udzielił Jakub Chmurowicz, proboszcz w Gaju. Świadkowie: Józef Grodzicki kasztelanic słoński i Józef Sobienowski.

DYTRYCH Michał z Józefą Mitmanówną, 02.02.1767.

DZIERZGOWSKI Józef z Antoniną z Sroczyńskich Koturlińską wdową, 17.07.1758. Świadkowie: Józef Sroczyński subdelegat grodzki sandecki i Adam de Mogilnica Ubysz.

DZIEZWIEŃSKI Stanisław notariusz apostolski z Franciszką Paszkowską, 21.06.1766. Świadkowie: Wojciech Paszkowski i Dominik Bełchacki.

EBRZELEWICZ Franciszek a Paula pułkownik gwardii konnej królewskiej z Agnieszką Rudnicką, 20.10.1771. Świadkowie: Sebastian Badyni sędzia wielkorządu krakowskiego zamku ? judex magnae procurationis? i Antoni Gruszecki superintendent ceł królewskich.

EKIELSKI Szymon kupiec krakowski z Wiktorią Jingling, 27.01.1759. Udzielił Kazimierz Bodurkiewicz kanonik skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach.

ENGLISCH Antoni z Elżbietą Aslową wdową, 06.02.1770.

FACHINETTI Antoni z Barbarą Feistmantel, 02.07.1772. Udzielił Romuald Laskiewicz doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych, rektor pińczowski.

FAKINETTY Bartłomiej z Anną Eichimbergerówną, 02.09.1775. Udzielił Franciszek Salezy Kosieński kanonik kolegiaty wiślickiej, proboszcz w Dzierążni.

FAYFER Ferdynand z Elżbietą Hallerówną, 24.11.1770.

FEDEROWICZ Wojciech z Katarzyną Sławińską wdową, 25.08.1781.

FLORKOWSKI Wojciech kupiec krakowski z Petronelą Hintzówną, 26.01.1760.

FRĄCZKIEWICZ Jan kupiec krakowski z Marcjanną Orłowską, 15.07.1758. Udzielił Klemens Stanisław Kostka Herka profesor obojga  praw, proboszcz w Koniuszy.

FRISIUS Wilhelm Chrystyan konsyliarz królewski z Anną Fuchs, 08.06.1767.

FRYSZTACKI Jan kupiec krakowski z Urszulą Lichocką, 28.09.1776. Udzielił Andrzej Jurkowski kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Pleszowie.

FUCHS Jan kupiec krakowski z Domitilą Wadowską, 25.04.1772.

FUCHS Józef z Heleną Waryską, 27.10.1779. Udzielił Wojciech Waryski doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Wojciech Mączyński wójt najwyższego prawa magdeburskiego i inni.

FUGIELSKI Tomasz z Franciszką Nowicką, 17.10.1779. Świadkowie: Franciszek Sakowski i Andrzej Martynowski.

GAJOWSKI Jacek z Teresą Taszycką, 30.10.1775. Świadkowie: Jan Schmieden pułkownik wojska koronnego, sekretarz i pisarz skarbowy prowincji krakowskiej, Franciszek Schmieden setnik wojska koronnego.

GAŁECZKA Jan z Julianną Laskiewiczówną, 13.11.1757.

GĄSIOROWSKI Aleksander stolnik latyczowski z Marianną Mejerówną, 30.04.1765. Świadkowie: Antoni Rylski chorążyc żytomierski, Michał Dobrski pułkownik artylerii pieszej, Antoni Mejer podpułkownik tejże artylerii.

GEBEL Zygmunt z Chrystyną Klug, 19.02.1759.

GEGENBAUR Antoni z Agnieszką Piastecką, 20.06.1778.

GITLER Jan z Barbarą Mączyńską, 11.11.1761. Udzielił Andrzej Alardowski przeor cystersów.

GLOGER Jan z Barbarą Lewińską, 22.01.1774.

GLOGER Józef z Elżbietą Jingling, 19.05.1776. Świadkowie: Franciszek Lewiński i Jan Gloger, obywatele krakowscy.

GODEN Józef kapitan artylerii konnej z Marianną Grochowską, 05.02.1766. Świadkowie: Andrzej Grochowski sekretarz królewski, Adam Wielowiejski pułkownik i Stanisław Jaszewski major artylerii konnej.

GOŁKOWSKI Franciszek kapitan wojska pruskiego z Marianną Wernicką, 16.10.1773. Udzielił Franciszek Ziębiński doktor obojga praw, kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Jędrzejowie.

GORĄCZKIEWICZ Dominik z Franciszką Natkańską, 25.08.1781.

GOSTKOWSKI Mikołaj pułkownik cesarsko ? królewski z Marianną Oborską podkomorzanką liwską, 23.05.1780. Udzielił Kasper Paszyc kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Ignacy Stadnicki starosta nowogrodzki, Antoni Gruszecki superintendent skarbowy prowincji krakowskiej.

GRABOWSKI Andrzej z Konstancją Eleonorą Drelinkiewiczówną, 17.07.1776. Świadkowie: Fabian Drelinkiewicz i Stanisław Humanowski.

GRABOWSKI Franciszek z Agnieszką Ogińską, 06.06.1761. Udzielił Antoni Krzanowski doktor teologii, profesor jagielloński, proboszcz u Świętego Floriana.

GRAFF Krzysztof z Joanną Hoffmanin wdową, 24.04.1767.

GREBEL Ignacy kupiec krakowski  z Marianną Tobiaszowską wdową, 14.01.1769. Udzielił Antoni Declos doktor teologii i profesor jagielloński.

GROCHOWSKI Erbs Wojciech podpułkownik wojska koronnego z Wiktorią Krauzówną, 03.06.1761. Udzielił Andrzej Nachrembecki doktor teologii, kanonik sandomierski, scholastyk skalbmierski, proboszcz w Morawicy. Świadkowie: Andrzej Erbs Grochowski sekretarz królewski, Mikołaj Szaster doktor filozofii i medycyny.

GROTOWSKI Jakub pułkownik królewski z Heleną Rychterową podstolanką  krakowską, starościanką nowotarską, 12.01.1771.

GRUNER Jan z Julianną Lewińską, 07.10.1775. Udzielił Jan Kanty Laskiewicz doktor teologii, kanonik regularny grobu Chrystusowego , proboszcz w Wrocimowicach.

GRUSZECKI Antoni celnik koronny z Zofią Stadnicką wdową po podczaszym pomorskim, 06.01.1772. Udzielił Józef Hyczewski archidiakon katedry krakowskiej. Świadkowie: Anastazy Garlicki podwojewodzy sandecki, Maciej Bykowski burgrabia łęczycki i Jan Schmieden podpułkownik koronny.

GUTOWSKI Wojciech z Agnieszką Borsukowską, 10.02.1778. Udzielił Jakub Niegowicki dziekan kolegiaty Św. Anny, proboszcz w Zielonkach.

HALLER Andrzej z Marianną Laskiewiczówną, 28.01.1770.

HANKOWSKI Jan z Wiktorią Ekielską wdową, 14.11.1773.

HANKOWSKI Wincenty z Teklą Ekielską, 28.09.1776.

HARDEMAN Jan z Brygitą Porcelanką, 20.11.1763. Udzielił Hieronim Wielogłowski sufragan przemyski.

HASSELBERG Antoni z Agnieszką Frankowską, 18.11.1772. Świadkowie: Antoni Kłosowski i Stanisław Piotrowski.

HASSELGVIST Karol doktor medycyny z Marianną Fuchsówną, 19.09.1779. Udzielił Ignacy Strzałkowski kanonik wiślicki. Świadkowie: Stanisław Sołtyk kasztelanic warszawski i inni.

HENDEL Stanisław z Anną de Loran, 01.02.1765. Świadkowie: Jan Bieńkiewicz prokurator spraw prawa magdeburskiego na ratuszu krakowskim i inni.

HENNIG Ignacy z Salomeą Moykowską, 26.02.1764. Świadkowie: Stanisław Pączkowski wójt prawa magdeburskiego i Jakub Moykowski.

HEYNE Jerzy kupiec z Jarosławia z Konstancją Paszkówną, 29.06.1763.

HINTZ Franciszek z Joanną z Cienkiewiczów Czernecką wdową, 10.01.1763.

HOPPE Antoni z Katarzyną Siodełkiewiczówną, 25.04.1780. Udzielił Jan Cyranka proboszcz w Wieliczce. Świadkowie: Piotr Konopka i Józef Kubecki.

HOYNOW Franciszek z Zofią Woroniecką, 01.11.1766. Świadkowie: Wojciech Umieński i Jacek Oraczowski.

JAKUBOWSKI Franciszek z parafii Tarnów, stolnik inflancki z Heleną Filipowską wdową, 03.07.1763. Świadkowie: Andrzej Moszkowski starosta Barcicki, Antoni Dąbski starosta grabowski, Józef Oborski Sacrae Regiae Majestatis et Republicae capitaneus generalis.

JANETTY Jan z Rozalią Michalską, 05.11.1762.

JANICKI Paweł z Reginą Oratowską wdową, 13.08.1760.

JANISZEWSKI Marcin z Czajowic z Rozalią Kurowską, 23.10.1765. Świadkowie: Michał Piekarzowski i Jakub Słoński.

JANOWSKI Mikołaj z Dorotą Krzyżanowską wdową, 08.11.1772. Świadkowie: Kazimierz Mołodziejski i Karol Wąchowski.

JANOWSKI Walenty z Katarzyną Borsuchowską, 26.01.1761. Świadkowie: Franciszek Brodziński i Marcin Krzyżanowski.

JASIŃSKI Józef z Franciszką Szymańską, 26.10.1765. Świadkowie: Jan Czechowski i Jakub Jędrzejowski.

JASZEWSKI Stanisław pułkownik gwardii konnej z Marianną Moszczeńską wdową, 02.02.1771. Udzielił Adam Łętowski kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Andrzej Moszkowski starosta Barcicki, Stanisław Moszczeński miecznik i Franciszek Dydyński starosta krzeczowski.

JEROWSKI Franciszek major wojska koronnego z Petronelą Grochowską, 12.01.1775. Udzielił Ignacy Bieńkowski kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Ignacy Zakrzewski sędzia oświęcimski i Franciszek Wieński subdelegat krakowskiego grodu.

JEZIERSKI Michał w Katarzyną Kutlinowską, 13.01.1770.

JINGLING Crystyan z Małgorzatą Waxmanówną, 13.11.1763.

JĘDRZEJOWSKI Jakub z Katarzyną Piotrowską, 08.05.1763. Świadkowie: Michał Jakubowski i Jan Andrychowski.

JOKOWSKI Kazimierz z Teresą Chebanowską, 04.05.1765. Udzielił Antoni Jarzęcki doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych.

JORDAN Onufry łowczyc oświęcimski z Kunegundą Zielińską, 16.05.1773. Świadkowie: Ignacy Żuchowski stolnik chełmiński, Faustyn de Zakliczyn Jordan łowczyc oświęcimski i Jakub Michałowski łowczy bracławski.

JUSZCZAKIEWICZ Jan z Marcjanną Sękowszczanką, 15.06.1766.

KABAS Jan kupiec wrocławski z Eleonorą Modranianką, 12.02.1765.

KAJERSKI Jan z Barbarą Hertlówną, 27.11.1760. Świadkowie: Michał Wieruński prokurator spraw prawa magdeburskiego i inni.

KAMERCEL Józef z Dorotą Krzanowską, 01.05.1765.

KAMIEŃSKI Antoni z Zofią Zarębską, 13.04.1776. Świadkowie: Andrzej Szczygielski i inni.

KARAŚ Karol syn Ignacego łowczego połockiego z Franciszką Rusocką, 23.05.1759. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Andrzej Grochowski i Józefr Wilkowski.

KARCZEWSKI Jan z Franciszką z Dąbrowskich Miecznikowską wdową, 30.04.1763. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter. Świadkowie: Jan Wielopolski wojewoda sandomierski, Józef Wielopolski syn chorążego wielkiego koronnego, Józef Wielopolski starosta lanckoroński.

KASPARI Jan z Magdaleną Wagnerówną, 22.11.1767. Udzielił Andrzej Poszman proboszcz w Bolechowicach.

KASPERKIEWICZ Sebastian z Julianną Paszakowską, 05.06.1771. Świadkowie: Maciej Paszakowski i Sebastian Koziński.

KASTOWSKI Karol z Apolonią Francówną, 26.02.1764. Udzielił Kazimierz Czerwiński doktor filozofii, profesor jagielloński, proboszcz w Proszowicach. Świadkowie: Ignacy Staniszewski i Kazimierz Mamczyński.

KĘPSKI Józef sędzia podkomorski wielicki z Jadwigą Deriakubowiczową wdową, 16.06.1761. Udzielił Jakub Dzianotty dziekan proszowski, proboszcz w Pobiedniku. Świadkowie: Andrzej Kikulinus rajca krakowski i Szymon Poleński łowczy buski.

KIEŁCZEWSKI Józef podżupek wielicki z Anną Gordonówną sędzianką krakowską, 10.02.1768. Udzielił Dominik Kiełczewski syfragan chełmski, kanonik krakowski. Świadkowie: Teofil Załuski starosta chęciński, N. Pieński cześnik krakowski i Stanisław Łętowski podkomorzy krakowski.

KIERMAJER Józef z Marianną Bartschówną, 16.05.1772. Udzielił Jakub Dzianotty dziekan proszowski, proboszcz w Pobiedniku.

KIERSKI Jan z Zuzanną Stradomską, 13.05.1778. Udzielił Józef Antoni Declos doktor teologii, profesor jagielloński, kanonik u Św. Floriana.

KLEMKE Fryderyk z Julianną z Bajerów Tomaszkiewiczową wdową, 16.02.1765.

KLOPE Fryderyk kupiec krakowski z Antoniną Hallerówną, 29.09.1770.

KLUG Andrzej z Chrystyną Dydrychówną, 05.02.1766.

KŁOSOWSKI Antoni prokurator spraw na ratuszu krakowskim, sekretarz królewski z Anastazją Bajerówną, 22.08.1778. Udzielił Karol Marxen proboszcz u Św. Mikołaja, archidiakon kolegiaty Wszystkich Świętych.

KOLENDOWICZ Wojciech kupiec krakowski z Agnieszką Grabowską 27.04.1757.

KOMALSKI Andrzej z Agnieszką Terlecką, 09.10.1782. Udzielił Wojciech Sokołowski doktor filozofii, dziekan kolegiaty olkuskiej. Świadkowie: Józef Łukomski komisarz dóbr Szembeka i Józef Modleński administrator dóbr tegoż.

KOMARADZKI Jan de Pleszów z Marianną Matyszkówną, 03.02.1761. Świadkowie: Józef Sroczyński subdelegat krakowskiego grodu i Jan Lgocki.

KOMORNICKI Stanisław z Reginą Dankowską, 16.10.1779. Udzielił Sebastian Dankowski penitencyarz kolegiaty Św. Anny. Świadkowie: Wawrzyniec Miedziński notariusz apostolski i Franciszek Grzybowski obywatel krakowski.

KOPACZYŃSKI Józef z Joanną Blondelówną, 26.05.1760. Świadkowie: Łukasz Orłowski, Walenty i Mikołaj Janowscy.

KORPALSKI Jacek z Marianną Kozieńską, 07.01.1779. Świadkowie: Jacek Gajowski rewizor komory królewskiej i inni.

KORYTOWSKI Kazimierz stolnik bracławski z Magdaleną Rombertowiczówną, 24.11.1778. Udzielił Jan Nepomucen Gaworski doktor i profesor obojga praw, kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Zebrzydowicach.

KOSICKI Aleksander z Dorotą Olejowską, 15.06.1776.

KOSIŃSKI Michał z Marianną Chełczeńską, 09.07.1763. Udzielił Stanisław Barański doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Józef Barański i Walenty Mistalski.

KOSSA Antoni Jan kupiec krakowski z Antoniną Presmejerin, 20.10.1770.

KOWALEWSKI Stanisław z Jadwigą Siaduchówną, 06.06.1767. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter.

KOWNACKI Stanisław z Salomeą Kobielską, 06.04.1780. Świadkowie: Krzysztof Kierzmański i Piotr Koźmiński.

KOZŁOWSKI Jan z Joanną Pińską, 22.04.1767.

KOZŁOWSKI Stanisław z Franciszką Kłosowską, 22.02.1764. Udzielił Kazimierz Bodurkiewicz kanonik katedry krakowskiej, proboszcz w Iwanowicach. Świadkowie: Wojciech Antonowski kontreregestrant komory koronnej i Jan Bienkiewicz prokurator spraw prawa magdeburskiego.

KRAJOWSKI Michał z parafii Poręba z Reginą Rozborską z parafii Paczułtowice, 20.05.1780. Udzielił Wincenty Ptaszyński doktor filozofii, altarzysta kościoła Mariackiego. Świadkowie: Walenty Rudkowski i Wojciech Rzewuski.

KRASUSKI Józef pułkownik królewski z Heleną Michalczowską wdową po skarbniku nurskim, 10.06.1758. Świadkowie: Dominik de Gledzianów Bełchacki stolnik czernichowski, Antoni Bełchacki łowczy zatorski i Jacek Poddębski.

KRASUSKI Lasota Józef z Elżbietą Treflerową, 25.07.1764. Udzielił Józef Declos profesor teologii, kanonik kolegiaty u Wszystkich  Świętych i u Św. Floriana.

KROMPOLC Franciszek kupiec krakowski z Marianną Kopcieńską, 13.11.1774. Udzielił Antoni Kopcieński prebendarz w Szczepanowie.

KRYGIER Jan z Konstancją Biling, 25.04.1777. Świadkowie: Jerzy Turner komisarz królewski i inni.

KRYSZKIER Mateusz z Salomeą Przygodzińską, 13.11.1768. Świadkowie: Karol Kryszkier i Maciej Przygodziński, obywatele krakowscy.

KRZKOWSKI Ignacy z Wiktorią Gajewską, 30.07.1763. Świadkowie: Stanisław Adamowski i Jan Zagórski.

KRZYŻAN Ignacy chorąży milicji krakowskiej z Teresą Perzynówną, 14.02.1767. Udzielił Stanisław Patelski profesor jagielloński.

KRZYŻANOWSKI Antoni z Magdaleną Komoniowską, 06.01.1772.

KUBASZOWSKI Wojciech z Rozalią Brzozowską wdową, 30.11.1765. Udzielił Józef Szybalski doktor filozofii, senior bursy filozofów. Świadkowie: Stefa Gnoiński i Józef Wytyszkiewicz kontraregestrant małopolski.

KUBECKI Benedykt z Marianną Anną Ulbrichtową wdową, 06.08.1775. Świadkowie: Józef Kubecki i Wincenty Pączkowski.

KUDELSKI Kaspar z Zofią Śmiałkiewiczówną, 05.08.1758. Świadkowie: Józef Jagielski i Stanisław Ziębłowski.

KULA Józef z Jadwigą Dywessówną, 25.11.1772.

KULECKI Józef z Marianną Feistmantlówną, 14.02.1767. Udzielił Leonard Kiełczerwski doktor obojga praw, kanonik katedry krakowskiej, archipresbyter infułat. Świadkowie: Franciszek Soldadini, Jerzy Sohnner i Józef Feistmantel, rajcy krakowscy.

LAKARYER Jan z Zamościa z Anną Paszkówną, 20.10.1763.

LAMELL Antoni Józef z Agatą Bajerówną, 05.02.1782.

LAMELL Jan z Apolonią Piątkowską, 15.01.1772. Świadkowie: Michał Piątkowski i Stanisław Pączkowski.

LEONARD Mikołaj doktor medycyny z Anastazją Szumlańską, 16.01.1778. Świadkowie: Józef Korczak Szumlański kapitan wojska koronnego, Wincenty Szymczykiewicz notariusz apostolski i regens kancelarii biskupiej.

LESSYNG Andrzej aptekarczyk z Zamościa z Anną Mitmanówną, 07.08.1763.

LEWACZEK Jan  z Ludwiną Bellówną, 07.02.1763.

LGOCKI de Lgota Stanisław skarbnik łęczycki z parafii Birków z Teresą Miklaszewską wdową po komorniku siewierskim, 01.09.1764. Udzielił Jakub Marciszewski doktor obojga praw, kanonik katedry krakowskiej, proboszcz w Koniuszy. Świadkowie: Paweł Barski, Jan Kanty Głowacki i Stanisław Kosecki.

LICHOCKI Filip syndyk miasta Krakowa z Justyną Mamczyńską, 08.07.1780. Udzielił  Stanisław Minocki dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych, kanonik sandomierski i skalbmierski. Świadkowie: Józef Lichocki instygator na ratuszu krakowskim i Antoni Major przeor Karmelitów u św. Tomasza.

LIKE Karol z Wiktorią Awedykówną, 25.07.1767. Udzielił Szymon Awedyk kanonik pilicki. Świadkowie: Wojciech Awedyk subdelegat krakowskiego grodu i inni.

LIPSKI Paweł z Barbarą Zemłowską, 24.04.1758. Świadkowie: Kazimierz Barchanowski, Wojciech Czechowski i Jan Domagalski.

LISICKI Ignacy podczaszy owrucki z Franciszką Zakrzewską stolnikówną, 20.09.1759. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter.

LISZKE Chrystyan z Marianną Fachinetti wdową, 20.11.1765. Udzielił Jan Kanty Laskiewicz doktor teologii, kanonik regularny grobu Chrystusowego ( Miechowita ), notariusz apostolski.

LITZKE Karol z Katarzyną Lindzay wdową, 10.05.1767,

LUBECKI Kazimierz z Kunegundą Gogulską wdową, 09.01.1782.

LUCCY Jan Nepomucen doktor medycyny z Elżbietą de Laskiewicz Bajerówną, 17.01.1779. Udzielił Wojciech Waryski doktor filozofii.

ŁABAJOWSKI Andrzej de Grybów z Marianną Hanową wdową, 02.10.1762. Świadkowie: Józef i Marcin Bylica.

ŁABOSZYŃSKI Marcin z Elżbietą Ladislaówną, 08.01.1764.

ŁOWCZEŃSKI Wincenty z Marianną Forelwegierówną, 09.06.1774. Udzielił Andrzej Szopiarski doktor teologii i profesor jagielloński, kanonik u św. Floriana. Świadkowie: Wojciech Mączyński wójt najwyższego prawa magdeburskiego i inni.

ŁUKOMSKI Wincenty z Eleonorą Łubieńską, 15.02.1779. Świadkowie: Józef Łukomski i Walenty Maciejowski.

MAJOWSKI Morawiec Kajetan Jan Nepomucen geometra królewski z Salomeą Hallerówną, 16.05.1781. Udzielił Franciszek Ziębiński doktor obojga praw, dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Jędrzejowie. Świadkowie: Józef hrabia Wielopolski i Antoni hrabia Ankwicz.

MAŁECKI Adam z Agnieszką Myszkowską, 21.10.1775. Udzielił Stanisław Patelski doktor teologii i profesor jagielloński, proboszcz u św. Szczepana.

MARCINKOWSKI Zygmunt z Franciszką Muszyńską, 05.07.1767.

MARGRAF Jan z Anną Tesserin, 10.02.1781. Świadkowie: Maciej Witalski i Marcin Czulicki.

MĄCZYŃSKI Jan Kanty z Magdaleną Dzianotty, 22.07.1769.

MĄCZYŃSKI Wojciech ławnik najwyższego prawa magdeburskiego na zamku krakowskim z Marianną Dzianotty, 15.07.1764. Udzielił Jakub Dzianotty dziekan proszowski, proboszcz w Pobiedniku. Świadkowie: Karol Turiani, Franciszek Saldadini, rajcy, Jakub Dzianotty wójt i sędzia miasta Krakowa.

MĘKARSKI de Mękarzów Rafał cześnik ziemi liwskiej z Elżbietą Borowską, 24.09.1760. Świadkowie: Jan Wieruski subdelegat krakowskiego grodu i Antoni Domaniewski podstoli bracławski.

MICHALSKI Adam z Marianną Parzelską, 18.05.1780. Udzielił Józef Olechowski archidiakon katedry krakowskiej.

MICHALSKI Stanisław z Petronelą Hinczówną, 14.09.1777. Udzielił Józef Alojzy Putanowicz doktor teologii i profesor jagielloński, proboszcz w Opatowcu. Świadkowie: Karol Marxen doktor obojga praw, proboszcz u św. Mikołaja i Franciszek Michalski z zakonu Dominikanów.

MICHAŁOWSKI Feliks chorążyc krakowski z Marianną Rutkowską cześnikówną płocką, 17.09.1763. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter. Świadkowie: Ignacy de Skrzynno Dunin Rzuchowski stolnikowicz chełmiński, Anastazy Garlicki podwojewodzy sandecki i Zygmunt Złotnicki.

MIEDZIŃSKI Justynian Wawrzyniec notariusz apostolski z Katarzyną Gorczyńską, 30.10.1779. Udzielił Stanisław Minocki doktor obojga praw, kanonik skalbmierski. Świadkowie: Wincenty Szymczykiewicz regens kancelarii biskupiej krakowskiej i Kazimierz Łukański regens kancelarii konsystorskiej.

MIKA Karol z Józefą Ulbrichtówną, 13.06.1775.

MIKSZTEIN Andrzej z Małgorzatą Rosmani wdową, 04.10.1780.

MIŁKOWSKI Piotr porucznik z pułku konnego Hieronima Wielopolskiego koniuszego wielkiego koronnego z Zuzanną Rudnicką, 22.11.1766. Udzielił Dominik Kiełczewski sufragan chełmski, kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Jan Zakrzewski regens grodu krakowskiego, Franciszek Sielnicki komornik zatorski i Jan Rychliński podczaszy bracławski.

MIRZEJOWSKI Ignacy z Magdaleną Mączyńską, 10.02.1782. Udzielił Ignacy Kajetan Sołtyk biskup krakowski. Świadkowie: Józef Wytyszkiewicz kontraregestrant skarbowy małopolski i Wojciech Mączyński wójt najwyższego prawa magdeburskiego.

MŁODKOWSKI Jan Kanty z parafii Leńcze z Salomeą Kłosowską, 14.10.1772. Świadkowie: Adam Rogowski skarbnik nurski, Tomasz Przyborowski subdelegat oświęcimski i Szymon Szymański.

MOLARSKI Karol z Kunegundą Sawicką, 21.07.1759. Świadkowie: Józef Jagielski i Wojciech Oleksiński.

MOLĘCKI Michał z Zofią Prastella, 25.11.1758. Udzielił Kazimierz Bodurkiewicz kanonik skalbmierski, proboszcz w Iwanowicach.

MOLIKOWSKI Stefan z Dorotą Małyszkową wdową, 10.01.1763. Świadkowie: Szymon Rymiński i Józef Lichocki.

MOLITOR Franciszek z Katarzyną Gankielówną, 26.09.1762. Udzielił Szymon Awedyk kanonik pilicki, proboszcz w Ogrodzieńcu. Świadkowie: Józef Ortaszewski i Stanisław Brzeziński.

MORBITZER Andrzej kupiec krakowski z Marianną Sohnnerówną, 21.10.1758. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Jerzy Sohnner i Józef Feistmantel, rajcy krakowscy.

MORBITZER Stanisław z Marianną Górecką, 03.10.1778. Udzielił Jan Kanty Laskiewicz doktor teologii, kanonik regularny grobu Chrystusowego.

MORELLI Emanuel doktor medycyny z Katarzyną Laskiewiczówną, kwiecień 1760. Udzielił Franciszek Potkański sufragan krakowski.

MORSZTYN de Raciborsko Joachim kasztelanic wiślicki, starościc Skotnicki z Salomeą de Wielopole Wielopolską córką Jana wojewody sandomierskiego, starosty lanckorońskiego i Marianny z Jabłonowskich, 03.03.1764. Świadkowie: Stanisław Dembiński cześnik krakowski, Jan Dembiński podczaszy krakowski, Józef Konarski kasztelaniec biecki, Jan Nepomucen Dembiński komornik królewski.

MOSZCZYŃSKI Michał z Marianną Suchodolską, 10.11.1768. Świadkowie: Walenty Jaworski prokurator spraw krakowskiego grodu i Jacek Czechanowski.

MOSZKOWSKI Andrzej starosta Barcicki z Urszulą Gordonową wdową, 13.02.1763. Świadkowie: Leonard Kiełczewski archipresbyter, Andrzej Moszczyński kasztelan inowrocławski i Jan Puszet starosta duninowski.

MOSZKOWSKI Antoni sędzia ziemi wieluńskiej z Teresą Linowską podstolanką wschowską, 26.12.1773. Świadkowie: Anastazy Garlicki podwojewodzy sandecki, Stanisław i Józef Chomentowscy, Michał Niegolewski.

MROZOWSKI Jan z parafii Wieliczka z Marianną Palecką, 16.10.1776. Świadkowie: Maciej Mrozowski, Wojciech Piątkowski, rajcy wieliccy.

MSZALNICKI Wojciech z Marianną Orlikowską wdową, 28.11.1782. Udzielił Franciszek Minocki doktor obojga praw, kanonik katedry krakowskiej.

MURRAY Mikołaj Emanuel kapitan pułku Masalskiego z Katarzyną Borowską wdową, 15.06.1782.

NAYMAN Karol pułkownik milicji miejskiej krakowskiej z Elżbietą Biolinową wdową, 10.11.1764. Świadkowie: Baltazar Hintz, Michał Florkowski i Jan Kozłowski, rajcy krakowscy.

NOWICKI Wawrzyniec z Teresą Kwaczyńską, 25.02.1764. Świadkowie: Kazimierz Kwaczyński i Józef Nowicki.

ODRZYWOLSKI Michał pułkownik gwardii konnej królewskiej z Joanną Tynecką, córką Pawła, stolnika bydgoskiego, 15.08.1759.

ORŁOWSKI Andrzej sekretarz królewski z Agnieszką Baperówną, 23.11.1765. Świadkowie: Karol Jaworski notariusz apostolski, prokurator spraw konsystorza krakowskiego i inni.

ORŁOWSKI Wincenty z Barbarą Dąbrowską, 18.05.1765. Świadkowie: Józef Kopaczeński i Kazimierz Mołodeński.

OSIECKI Antoni z Katarzyną Kiełtyczanką, 26.05.1762. Świadkowie: Antoni Plewiński i Mikołaj Mrozowski.

OŚMIECKI Jan z Różą Dzwonkowską, 14.01.1778. Świadkowie: Kazimierz Zabawski, Antoni Zaręba i Jakub Dąbrowski.

OTWINOWSKI Feliks łowczyc pomorski z Agnieszką Szasterówną, 20.05.1770. Świadkowie: Piotr Szaster, Wojciech Grochowski i Maciej Bajer.

PALUSZYŃSKI Jan z Wiktorią Jagielską, 08.07.1759. Świadkowie: Józef Jagielski i Szymon Gierczuchowski.

PAŁCZYŃSKI Jakub z Marianną Lipieńską, 10.08.1765. Świadkowie: Kazimierz Górnicki i Wincenty Orłowski.

PANKOWSKI Stanisław z Katarzyną Słomską, 05.08.1780.

PAPROCKI Aleksy z Teresą Soldadini, 26.02.1759. Udzielił Łukaszewicz kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Franciszek Soldadini, Karol Turiani, rajcy krakowscy, Jakub Dzianotty ławnik krakowski.

PASZYŃSKI Piotr z Anną Bogucką, 25.08.1764. Udzielił Stanisław Barański doktor filozofii, profesor jagielloński, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Walenty Jaworski subdelegat piotrkowskiego grodu i Bonawentura Przyborowski.

PAULISCHEK Jerzy Jan z Franciszką Prinklin z diecezji wiedeńskiej, 26.11.1775. Udzielił Maciej Borkowski z zakonu Maryanów.

PIETRASIEWICZ Michał z Marianną Pałaszowską, 22.07.1780. Świadkowie: Tomasz Pałaszowski i Jan Polakowski.

PILCHOWSKI Wojciech z Katarzyną Naporską, 21.10.1769.

PONTE Antoni z Chrystyną Mieczkówną, 20.07.1782. Świadkowie: Franciszek Ast i Franciszek Gradowski.

POPIEL Aleksander z Marianną Kulczycką wdową, 26.01.1761. Świadkowie: Walenty Kozłowski i Wojciech Wójcicki.

POSZMAN Jan z Katarzyną Wagnerową wdową, 27.07.1758. Udzielił Szymon Awedyk kanonik pilicki. Świadkowie: Jan Frączkiewicz i Jan Erbs.

POTOCKI Józef starosta halicki z Elżbietą Wielopolską wojewodzianką sandomierską, 04.06.1767. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter. Świadkowie: Jan Wielopolski hrabia na Żywcu i Pieskowej Skale, wojewoda sandomierski, Karol de Wielopolskie Myszkowski chorąży wielki koronny, starosta krakowski i Józef Wielopolski starosta lanckoroński.

PRESZLICH Ignacy z Agnieszką Trzcinkowską, 14.10.1757. Świadkowie: Krzysztof Trzcinkowski i Stanisław Chażalski.

PRZĄDŁOWSKI Kazimierz z Zofią Nobiszówną, 28.01.1759. Świadkowie: Henryk Nobisz i Wojciech Umieński.

PRZYBOROWSKI Józef subdelegat grodu krakowskiego i oświęcimskiego z Zofią Bielską, 12.09.1779. Udzielił Józef Kłosieński proboszcz w Poborowicach. Świadkowie: Ignacy de Zakrzów Zakrzewski sekretarz cesarsko królewski, sędzia ziemski czchowski, Bogusław Ślaski starosta bocheński, Franciszek Salezy de Olbrachcice Bielski podczaszy inowrocławski.

PUCHMILLNEZ Franciszek z Franciszką Cossa, 09.05.1775. Świadkowie: Antoni Cossa kupiec krakowski i Kazimierz Wolleber.

PUCEK Ignacy z Zuzanną Maszowską, 21.12.1779. Udzielił Wojciech Waryski doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Zygmunt Kaszewicz notariusz apostolski i Dominik Pucek.

PUTANOWICZ Kazimierz z Józefą Heleną Bodlewską, 26.11.1763. Świadkowie: Maciej Bykowski, Dominik Miłaszewski i Stanisław Łapanowski.

RADWAN Ludwik z parafii Kazimierza Wielka z Zofią Dębińską, 03.02.1771. Udzielił Leonard Kiełczewski archipresbyter. Świadkowie: Antoni Gruszecki superintendent ceł koronnych i N. Rylant pisarz cłowy.

RATKIEWICZ Jakub z Teresą Podolską, 03.05.1772.

RODA Augustyn z Marianną Waryską, 21.10.1769. Udzielił Tomasz Waryski kustosz kościoła Maryackiego. Świadkowie: Mikołaj Florkowski i Maciej Bajer rajcy krakowscy, Jakub Tobolski sekretarz królewski.

ROGALLIN Fryderyk kupiec z Leszna w Wielkopolsce z Zuzanną Bilingową wdową z Krakowa, 12.02.1760.

ROSMANI Józef Andrzej kupiec krakowski z Małgorzatą Tomaszkiewiczówną, 20.06.1764. Świadkowie: Józef Bartsch i Józef Feistmantel rajcy krakowscy, Józef Haller kupiec krakowski.

ROSMANI Paweł z Katarzyną Sztumerówną, 04.02.1781. Świadkowie: Józef Siebieniowski i Jan Czech kupcy krakowscy.

ROZWADOWSKI Andrzej z Rozalią Wentzlową wdową, 11.02.1759. Świadkowie: Stanisław Fachinetti i Stanisław Laskiewicz, ławnicy krakowscy.

RUCIŃSKI Jan z Zofią Puckiewiczówną, 07.05.1768. Udzielił Maciej Luzarkiewicz kanonik Wszystkich Świętych proboszcz w Iwanowicach.

RUTKOWSKI Walenty z Apolonią Molęcką, 23.11.1776. Świadkowie: Jan Kozłowski rajca krakowski, Piotr i Michał Molęcki rajcy kleparscy.

RYBOLDI Karol żołnierz artylerii królewskiej z Anną Lubszczeńską, 25.10.1757. Świadkowie: Jan Lubszczeński i Franciszek Czechowski.

RYDALSKI Andrzej z Wiktorią Kubaszowską, 23.01.1766. Udzielił Józef Szybalski doktor filozofii, kanonik Św. Michała na zamku krakowskim, senior bursy filozofów. Świadkowie: Wojciech Kubaszowski i Józef Wytyszkiewicz.

RYDEL Mikołaj z Teofilą Nidecką wdową, 24.01.1761.

RYKMAN Józef z Anną Zaydliczówną, 26.09.1764. Świadkowie: Jan Łodziński i Samuel Szulc.

RYLSKI Antoni chorąży wojska koronnego z Elżbietą Soldadini, 25.01.1761.

RZECZNIKOWSKI Tomasz z Zofią Slagiewiczówną, 17.09.1777. Udzielił Ignacy Strzałkowski kanonik skalbmierski, proboszcz w Makowie.

SAMNOCKI Antoni z parafii Oświęcim z Salomeą Awedyk, 04.09.1773. Świadkowie: Wojciech Awedyk subdelegat krakowskiego grodu i inni.

SARWI Franciszek z Franciszką Florkowską, 16.11.1777. Udzielił Józef Putanowicz doktor teologii i profesor jagielloński, proboszcz w Opatowcu. Świadkowie: Wojciech i Michał Florkowscy.

SCHINDLER Józef z Maksymilianną de Martini, 05.08.1758.

SCHMID Andrzej z Magdaleną Laskiewiczówną, 25.01.1761. Udzielił Michał Mrugaczowski doktor filozofii i profesor jagielloński, proboszcz w Olkuszu. Świadkowie:  Jan Gałeczka rajca krakowski i Stanisław Laskiewicz ławnik krakowski.

SCHMIEDEN Franciszek z Barbarą Bartschówną, 03.06.1772. Świadkowie: Jan Schmieden podpułkownik koronny i sekretarz królewski, Józef Bartsch rajca krakowski.

SCHMUCH Wawrzyniec Jerzy z Rozalią Puczkiewiczówną, 13.04.1776. Świadkowie: Jan Karczewski i Jan Ruciński.

SCHUAR Franciszek z Marianną Lennerówną, 26.10.1782. Świadkowie: Wojciech Cercha i Sebastian Glixeli, obywatele krakowscy.

SIELSKI Jakub a Anną Brzechwianką, 16.07.1758. Świadkowie: Sebastian Wojciechowski i Józef Wolański.

SMETT Aleksander kapitan pułku jazdy konnej z Jadwigą Rychterówną, 06.05.1775. Świadkowie: Bartłomiej Majowski notariusz apostolski i proregens kancelarii biskupiej krakowskiej, Jan Zieleński sekretarz królewski, podwójci krakowski.

SMOLEŃSKI Jan z Teresą Żmudzińską wdową, 02.08.1769.

SNOPOWSKI Jan z Barbarą Małecką, 24.07.1757.

SOBIENIOWSKI Józef z Zofią Rudzką, 28.05.1757. Udzielił Jakub Lewisz proboszcz w Radziszowie. Świadkowie: Stanisław Fachinetti i Antoni Nayman kupcy krakowscy.

ŚREDNICKI Tomasz z Marcjanną Grabowską, 14.06.1780. Świadkowie: Stanisław Średnicki i Jan Kustoszewski.

STASZOWSKI Jan z Katarzyną Jaszczyńską, 15.06.1760. Świadkowie: Łukasz Orłowski i Józef Kopaczyński.

STEFAŃSKI Józef z Marianną Suchodolską wdową, 20.05.1772. Udzielił Maciej Zieleniewicz przełożony kaplicy królewskiej na zamku krakowskim, proboszcz w Czernichowie.

STENIRSCHA Michał z Marianną Dyndurską, 29.08.1770. Świadkowie: Stanisław Krupski i Andrzej Sowiński.

STRASZ Antoni z Joanną Psarską wdową, 24.03.1762. Świadkowie: Jan Jordan starosta siemiechowski, Stanisław Morski stolnik sandecki.

STRAUZ Jan z Anną Biling, 08.09.1761.

STRAUZ Józef z Konstancją Klugową wdową, 08.09.1760. Udzielił Stanisław Mamczyński doktor obojga praw i profesor, kanonik katedry krakowskiej, rektor Uniwersytetu Jagielońskiego. Świadkowie: Antoni Tobiaszowski i Jan Strauz.

STYRKOWSKI Józef z Franciszką Wyczyńską, 04.05.1766. Świadkowie: Szymon Gierczuchowski i Marcin Styrkowski,

SUDARSKI Antoni z parafii Olkusz z Marianną Bajerską wdową z parafii Sławków, 05.05.1773. Świadkowie: Walenty Mistalski i Michał Michałowski.

SUŁKOWSKI Wojciech z Agnieszką Śmiałkiewiczówną, 09.01.1764. Świadkowie: Józef Wałkanowski syndyk na ratuszu krakowskim i Kasper Kudelski.

SZASTER Jan z Julią Gałeczką wdową, 05.05.1770. Udzielił Gerard Laskiewicz z zakonu Karmelitów. Świadkowie: Piotra Szaster rajca krakowski, Stanisław Laskiewicz i Antoni Gieppert, kupcy krakowscy.

SZMEN Jan z Marianną Hertlówną, 25.07.1764. Świadkowie: Jakub Hertel i Antoni Kromer.

SZOSTAKIEWICZ Antoni Jakub doktor filozofii i medycyny z Katarzyną Skrzypkowską, 20.04.1776. Świadkowie: Wawrzyniec Fijałkowski i Mikołaj Jurkowski.

SZULC Ludwik z Zuzanną Naymanówną, 01.05.1766. Świadkowie: Józef Wielopolski starosta lanckoroński , Joachim Morsztyn starosta Skotnicki.

SZWARC Jan kupiec krakowski z Elżbietą Waryską, 03.02.1773. Udzielił Tomasz Waryski kustosz kościoła Maryackiego. Świadkowie: Michał Florkowski rajca i kupiec krakowski, Wojciech Mączyński wójt najwyższego prawa magdeburskiego i Jakub Tobolski sekretarz królewski.

SZYMAŃSKI Józef z Joanną Wyszkonti, 06.02.1757. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Łukasz Szostakiewicz, Jerzy Sohnner, Józef Feistmantel, rajcy krakowscy.

SZYMAŃSKI Szymon z Urszulą Chaczyńską, 25.11.1761.

SZYMAŃSKI Szymon z Katarzyną Wagnerówną, 22.11.1767. Udzielił Andrzej Poszman proboszcz w Bolechowicach. Świadkowie: Baltazar Szulc, Michał Wohlman i Michał Florkowski, rajcy krakowscy.

SZYMAŃSKI Antoni z Marianną Wardyńską wdową, 08.01.1778. Świadkowie: Jan Nepomucen Łancucki i Antoni Kozłowski.

SZYMAŃSKI Szymon z Anną Puczkiewiczową, 06.10.1781. Udzielił Antoni Kamelin kanonik katedry kijowskiej, proboszcz w Smardzowicach. Świadkowie: Zygmunt Kaszewicz i Walenty Zieliński.

SZYMCZYKIEWICZ Wincenty Ferreriusz regens kancelarii biskupiej z Teklą Ściborówną Rylską córką skarbnika dobrzyńskiego, 18.07.1776. Udzielił Józef Olechowski doktor obojga praw, kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Józef Dobrzański kanonik katedry krakowskiej, dziekan kolegiaty kieleckiej, Maciej Jaxa Bykowski burgrabia łęczycki i Franciszek Prus Szczepanowski pisarz skarbowy koronny.

TACEL Karol z Małgorzatą Sztumerówną, 25.09.1782.

TACEL Karol z Marianną de Fontani Entnerową wdową, 30.11.1782. Świadkowie: Franciszek Stańczowski i Franciszek Krompolc, kupcy krakowscy.

TASZYC Franciszek z Katarzyną Gegenbaurówną, 19.01.1778. Świadkowie: Adam Łętowski kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Michał Florkowski i Antoni  Gegenbaur.

TENNER Józef z Anną Płoszowską, 17.01.1761. Udzielił Mikołaj Pietrzykowski proboszcz w Sieciechowie.

TERGEN Beniamin kupiec krakowski z Elżbietą Turiani, 29.05.1762. Udzielił Jakub Dzianotty dziekan proszowski, proboszcz w Pobiedniku.

TOMASZKIEWICZ Joachim z Konstancją Majerhofferówną, 30.01.1779. Świadkowie: Piotr Szaster rajca krakowski, Józef Haller kupiec krakowski, Andrzej Rosmani ławnik krakowski.

TOMASZOWSKI Franciszek z parafii Szczurowa z Ocieszalską z Krakowa, 20.10.1763.

TOPORKIEWICZ Błażej z Franciszką Miciowską, 18.05.1774.

TREFLER Teodor z Marianną Eichimbergerówną, 23.01.1771. Udzielił Alojzy Trefler doktor obojga praw, proboszcz w Palcowicach. Świadkowie: Franciszek Eichimberger i Michał Wohlman rajcy krakowscy.

TREYTLER Franciszek z Elżbietą Lichocką, 17.05.1777. Świadkowie: Józef Lichocki instygator na ratuszu krakowskim i Filip Lichocki syndyk tegoż ratusza.

TUCZĘPSKI Józef z Wiktorią Kaszewiczówną, 26.01.1766. Udzielił Andrzej Lipiewicz doktor obojga praw, kustosz kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Igołomii i Luborzycy. Świadkowie: Zygmunt Kaszewicz notariusz apostolski, Jan Wojciechowski susceptant grodu krakowskiego, Karol Jaworski notariusz apostolski i prokurator spraw konsystorza krakowskiego.

TURIANI Józef aptekarz krakowski z Marianną Hallerówną, 24.11.1770.

TURNER Jerzy z Katarzyną Mitmanówną, 18.01.1761.

TUSZEK Wojciech z Franciszką Gieppertówną, 29.06.1765. Udzielił Szymon Awedyk  kanonik kolegiaty pilickiej, proboszcz w Ogrodzieńcu. Świadkowie: Karol Tuszek i Józef Bartsch rajcy krakowscy, Wojciech Awedyk subdelegat biecki, sędzia podkomorski salin wielickich.

TYLLI Tadeusz Franciszek z Agnieszką Jankiewiczówną, 21.05.1757. Udzielił Antoni Krzanowski kanonik u Św. Floriana, profesor jagielloński, proboszcz w Smardzowicach.

ULBRYCHT Józef kupiec krakowski z Marianną Cechtmagerówną, 09.07.1759. Świadkowie: Józef Florkowski, Jerzy Sohnner i Józef Feistmantel, rajcy krakowscy.

ULRYCH Franciszek z Katarzyną Glaserową wdową, 11.04.1770.

ULRYCH Jan z Kunegundą Nowicką, 15.01.1758. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter.

UNGIER Antoni z Franciszką Wilkoszewską, 20.07.1777.

UŚCIŃSKI Franciszek z Małgorzatą Lubścińską, 04.10.1779.

WAGNER Leopold z Barbarą Simuzówną, 13.06.1767. Świadkowie: Jakub Turiani i Antoni Cossa.

WALCHELLBER Kazimierz z Urszulą Żelichowską, 30.11.1776. Świadkowie: Józef Lichocki instgator i prokurator spraw na ratuszu krakowskim, Walenty Zieleński regens tegoż ratusza.

WALIGÓRSKI Jan z Rozalią Trelińską, 13.02.1757. Świadkowie: Jan Klein i Michał Bobowski

WALTER Antoni z Heleną Laskiewiczówną, 18.10.1760.

WARYSKI Wincenty z Heleną Fachinetti, 06.08.1777. Świadkowie: Jan Kubecki i Bartłomiej Fachinetti.

WASILEWSKI Jan Kanty z Eleonorą Łodzińską, 21.08.1762. Udzielił Cyprian Małachowski z zakony Pijarów. Świadkowie: Jan Pieniążek i Andrzej Tomicki.

WAXMAN dr Korabniki Andrzej syn stolnika nowogrodzkiego z Katarzyną Dydzińską stolnikówną mozyrską, 24.02.1778. Udzielił Andrzej Jurkowski kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Pleszowie. Świadkowie: Józef Waxman subtalio Sacrae Regiae Majestatis militum i Ignacy Majowski generał adiutant wojsk królewskich.

WAXMAN in Korabniki Józef burgrabia krakowskiego zamku z Elżbietą de Erbs Hincziwą, 18.08.1770. Udzielił Jan Rygalski doktor teologii i profesor jagielloński. Świadkowie: Karol Waxman i Walenty Dobrzyński.

WERNER Wacław z Brygitą Waluszewiczówną, 05.05.1781. Udzielił Karol Marxen doktor obojga praw, scholastyk kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz u św. Mikołaja. Świadkowie: Jan Czechowski i Wawrzyniec Potaczewski.

WĘŻYK Jan z Heleną Romanowską, 11.08.1764. Świadkowie: Wojciech Więckowski i Jacek Sulikowski.

WIELOWIEJSKI Jan z Kunegundą z Kawieńskich Wolfową wdową, 25.06.1758. Świadkowie: Franciszek Kawieński i Józef Wielowiejski.

WIELOWIEJSKI Józef starosta rzędowski, podkomorzy królewski z Marianną Moszkowską starościanką barcicką, 06.02.1780. Udzielił Bartłomiej Jaszewski kanonik katedry inflanckiej, proboszcz w Rosi. Świadkowie: Leonard Kiełczewski  archipresbyter  infułat, Stanisław Jaszewski podpułkownik wojska koronnego, Józef Kiełczewski żupnik wielicki i Antoni Szujski starosta demidowski.

WIERZCHANOWSKI Jan de Grabie z Anną Jastrzębską wdową z Krakowa, 12.11.1760. Udzielił Jakub Molęcki doktor filozofii, senior penitencjarzy kościoła Maryackiego. Świadkowie: Michał Florkowski, Stanisław Fachinetti, rajcy.

WIĘCKOWSKI Jan Kanty z Katarzyną Puckówną, 23.04.1768. Udzielił Ignacy Bieńkowski kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Michał Florkowski rajca, Marcin Waryski regens kancelarii na ratuszu krakowskim.

WILLANT Franciszek z Marcjanną Groberową wdową, 13.08.1775. Świadkowie: Antoni Łączkowski pisarz królewski i Jan Wolski kupiec krakowski.

WINCZEWSKI Franciszek z Marianną Bieńkiewiczówną, 11.10.1760. Udzielił Antoni Wojciechowski profesor teologii, kanonik u św. Floriana. Świadkowie: Andrzej Aydaszowski, Kazimierz Boksiński i Jakub Badurski.

WITKOWSKI Franciszek z parafii Niedźwiedź z Reginą Senkowszczanką, 18.09.1773. Udzielił Andrzej Szopiarski profesor teologii, kanonik kolegiaty u św. Floriana. Świadkowie: Walenty Długoński i Jan Juszczakiewicz.

WITKOWSKI Józef z Magdaleną Pykówną, 04.02.1759. Świadkowie: Jan Krzyżanowski i Szymon Gierczuchowski.

WODAŃSKI Florian z Barbarą Szydkoską, 24.04.1768. Udzielił Ignacy Miedziński kanonik św. Michała na zamku krakowski, Świadkowie: Jan Palczowski i Antoni Suchodolski.

WOHLMAN Michał z Marianną Bartschówną, 19.01.1765. Świadkowie: Józef Bartsch i Baltazar Szulc, rajcy krakowscy.

WOJAKOWSKI Jakub z Marianną Krauzówną, 31.05.1759. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Mikołaj Szaster doktor filozofii i medycyny, Wojciech Awedyk subdelegat krakowski i biecki.

WOLF Antoni Franciszek z Rozalią Laskiewiczówną, 11.11.1778. Udzielił Karol Lochman kanonik kolegiaty kieleckiej, scholastyk skalbmierski, proboszcz w Sławkowie. Świadkowie: Franciszek Dzianotty, Wincenty i Franciszek Laskiewicz.

WOLF Walenty kupiec krakowski z Katarzyną de Mariani Ulrychową wdową, 26.06.1774.

WOŁCZYKOWSKI Józef z parafii Gostyń z Magdaleną Golańską, 28.05.1768. Udzielił Józef Gorzeński kanclerz katedry krakowskiej.

WOROBECKI Andrzej z Elżbietą Gajowską, 30.01.1766. Udzielił Antoni Jarzeński doktor filozofii, kanonik Wszystkich Świętych. Świadkowie: Jakub Gajowski i Antoni Wróblewski.

WYTYSZKIEWICZ Józef doktor obojga praw z Agnieszką Bartschówną wdową, 19.08.1772.

ZABAWSKI Stefan z Ulicy z Eufrozyną Lisicką z Łętowni, 22.05.1758. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Józef Janicki, Józef Czyżowski i Jan Złodzki.

ZAJĄCZKOWSKI Józef z Magdaleną Uzewską, 28.04.1760. Świadkowie: Jakub Moykowski, Jakub Badurski i Marcin Kopczyński.

ZALESKI Jan z Brygitą Dzianotty, 12.04.1761. Świadkowie: Jakub, Piotr i Franciszek Dzianottowie.

ZALESKI Jan z Joanną Mierzejowską wdową, 13.04.1771. Świadkowie: Błażej Łabęcki i Wawrzyniec Świegrowski.

ZAMOYSKI Klemens ordynat z księżną Konstancją Czartoryską łowczanką koronną, 09.08.1763. Udzielił Jan Stadnicki kanonik katedry krakowskiej. Świadkowie: Stanisław Czartoryski łowczy koronny, Józef Masalski podskarbi nadworny litewski, Stanisław Dunin starosta zatorski, Andrzej Moszkowski starosta Barcicki, Jan Dembiński cześnik krakowski, Stanisław Ożarowski generał wojsk wielkiego księstwa litewskiego.

ZAMOYSKI Onufry z Teresą Wrońską, 12.01.1771. Udzielił Kazimierz Bodurkiewicz kanonik katedry krakowskiej, proboszcz w Morawicy. Świadkowie: Marcin Krzyżanowski i Józef Jaguszowski.

ZARĘBA Augustyn z Anną Szaniawską, 29.07.1780. Udzielił Karol Marxen kanonik kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz u św. Mikołaja. Świadkowie: Tomasz Kikulinus i Wincenty Szymczykiewicz regens kancelarii biskupiej krakowskiej.

ZIELEŃSKI Jakub z Magdaleną Duchowiczówną, 04.02.1775.

ZIELEŃSKI Józef z Elżbietą Gronkowską, 15.05.1759. Świadkowie: Jan Zieleński podwójci prawa magdeburskiego i Tomasz Rechowicz notariusz apostolski.

ZIELEŃSKI Józef z Reginą Stayzonową wdową, 24.06.1769. Udzielił Franciszek Ziębiński doktor obojga praw, dziekan kolegiaty Wszystkich Świętych, proboszcz w Jędrzejowie. Świadkowie: Michał Bieroński i Karol Jaworski.

ZIELEŃSKI Walenty prokurator spraw prawa magdeburskiego z Agnieszką Ungierówną, 21.05.1760. Udzielił Jacek Łopacki archipresbyter. Świadkowie: Karol Turiani burmistrz krakowski, Łukasz Szostakiewicz i Stanisław Fachinetti, rajcy krakowscy.

ZIELIŃSKI Józef z Marianną Skwarczówną, 19.06.1764. Świadkowie: Antoni Rozmanowski i Kasper Podolski.

ZIERNICKI Ignacy z Katarzyną Kozińską, 02.02.1782. Świadkowie: Wojciech Józefski i Józef Górecki.

ZYTKOWSKI Walenty z Kunegundą Laskowską wdową, 17.02.1781. Świadkowie: Kazimierz Grzybowski i Jan Grabowski.

ŻMUDZIŃSKI Antoni ławnik najwyższego prawa magdeburskiego z Teresą Koczwarską, 09.09.1767.

ŻUŁAWSKI Ignacy z Marianną z Grochowskich Godenową wdową, 30.12.1769.