Opracowano na podstawie publikacji autorstwa Mieczysława Siekiel Zdzienickiego ” Rejestr Metryk Szlacheckich Powiatu Grójeckiego”, zeszyt 4, parafia Jasieniec. Kalisz 1937.

ANUSIEWICZ Justyna, córka Jana i Zuzanny, chrzest 25.09.1729. Chrzestni: Stanisław Makowski i Helena Bagińska.

ARCISZEWSKA Katarzyna, córka Stanisława i Zofii Łychowskiej, chrzest 23.10.1644. Chrzestni: Jan Arciszewski i Anna Biedrzycka.

ARCISZEWSKA Strzelisława, córka Stanisława i Zofii Łychowskiej, chrzest 03.06.1646. Chrzestni: Zygmunt Pniewski i Marianna Łychowska.

ARCISZEWSKI Adam, syn Stanisława i Zofii Łychowskiej, chrzest 04.08.1647. Chrzestni: Feliks Olszewski i Katarzyna Zamłyńska.

BABSKA Marianna, córka Wacława i Ewy, chrzest 24.06.1691. Chrzestni: Jan Zbroski i Agnieszka Turowska.

BADOWSKA Franciszka, córka Wojciecha i Barbary, chrzest 23.03.1681. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Katarzyna Badowska.

BADOWSKI Franciszek, syn Pawła i Katarzyny Pabierowskiej, chrzest 04.10.1682. Chrzestni: Piotr Sztyk nauczyciel i Dorota Kaczorowska.

BARANOWSKI Stanisław, syn Jana i Anny, chrzest 26.09.1636. Chrzestni: Andrzej Zamojski i Małgorzata Zamojska.

BARSZCZEWSKI Kacper, syn Adama i Krystyny Gośniewskiej, chrzest 06.01.1664. Chrzestni: Władysław Lisowski i Maria Olszamowska.

BEDUŃSKA ( BEDOŃSKA ) Konstancja, córka Pawła i Katarzyny Gośniewskiej, chrzest 16.11.1692. Chrzestni: Jakub Zbroski i Anna Pniewska.

BEDUŃSKA ( BEDOŃSKA ) Kunegunda, córka Pawła i Katarzyny Gośniewskiej, chrzest 27.11.1701.

BEDUŃSKA ( BEDOŃSKA ) Zofia, córka Pawła i Katarzyny Malinowskiej, chrzest 20.05.1686. Chrzestni: Paweł Zwierzchowski i Agnieszka Malinowska.

BEDUŃSKI ( BEDOŃSKI ) Jan, syn Pawła i Katarzyny Gośniewskiej, chrzest 17.06.1696.

BEDUŃSKI ( BEDOŃSKI ) Paweł z Katarzyną Malinowską, ślub 20.05.1685. Świadkowie: Jan Murawski i Jan Chojecki.

BERENT  Ignacy Fabian Jan Onufry, syn Augustyna i Tekli Wolskiej, chrzest 04.01.1796. Chrzestni: Ignacy Lipink i Katarzyna Okęcka; Onufry Okęcki i Barbara Młochowska.

BERENT Marianna, córka Augustyna i Tekli Wolskiej, chrzest 03.02.1799. Chrzestni: Antoni Montrezor pułkownik i Katarzyna Zawadzka; Antoni Domański sędzia ziemski i Anna Zawadzka cześnikowa; Ignacy Lipink i Magdalena Zawadzka.

BEREZOWSKI Dominik Stanisław, syn Mateusza i Ewy, chrzest 16.08.1769. Chrzestni: Stanisław Bieniecki pułkownik i Katarzyna Okęcka skarbnikowa czerska; Mikołaj Ignacy Bieniecki i Rozalia Drozdowska.

BĘBNOWSKI Krzysztof, syn Stanisława cześnika sochaczewskiego i Heleny Duninówny, chrzest 17.09.1690. Chrzestni: Mateusz i Marianna Grzegorzewscy.

BĘBNOWSKI Tomasz Samuel, syn Stanisława cześnika sochaczewskiego i Heleny Duninówny, chrzest 22.12.1686.

BIEDASZEWSKA Marianna, córka Józefa i Marianny, chrzest 14.01.1781.

BIEDNIECKI Feliks Józef, syn Stanisława i Anny, chrzest 07.02.1771. Chrzestni: Konstanty Zaborowskie i Katarzyna Okęcka skarbnikowa czerska; Józef Grzegorzewski miecznik czerski i Zaborowska.

BIEDRZYCKI Marcin, syn Józefa i Anny Ogrodzieńskiej, chrzest 11.11.1693. Chrzestni: Stanisław Młochowski i Helena Bębnowska.

BIEDZYCKI Tomasz, syn Sebastiana i Marianny Bielawskiej, chrzest 09.01.1731. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski kasztelan ciechanowski i Zuzanna Zdzieszulska.

BIELAWSKA Felicja, córka Stanisława i Katarzyny Rudzkiej, chrzest 08.01.1697. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Maria Gołkowska.

BIELAWSKI Jakub, syn Karola i Anny, chrzest 23.07.1753. Chrzestni: ksiądz Eustachy Skarbek Słąnka kanonik kielecki, proboszcz jasieniecki i Anna Kaliszowa chorążyna dobrzyńska.

BIELAWSKI Józef, syn Józefa i Marianny, chrzest 18.04.1736. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Ludwika Lisowska.

BIELAWSKI Józef, syn Stanisława i Katarzyny Rudzkiej, chrzest 01.06.1699. Chrzestni: Jakub Zbroski z Gniewiewic i Katarzyna Lasocka. Żona Marianna.

BIEŃKOWSKA Zofia, córka Jana i Marianny, chrzest 19.06.1683. Chrzestni: Andrzej Zamojski i Zamojska.

BIERZANOWSKA Zofia, córka Adama i Krystyny Gośniewskiej, chrzest 17.05.1665. Chrzestni: Jan Gasparkowicz i Dąbrowska.

BIERZANOWSKI Adam z Krystyną Gośniewską, ślub 05.02.1663. Świadkowie: Tomasz Osiemborowski, Stefan Malinowski, Stanisław i Florian Laskowscy z Pitalewa.

BŁAŻEJEWSKA Małgorzata, córka Adama i Katarzyny Rożeckiej, chrzest 1781. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Anna Traczowa.

BŁAŻEJEWSKI Michał Mateusz, syn Adama i Katarzyny Rożeckiej, chrzest 24.04.1778. Chrzestni: Aleksander Żółtowski podkomorzyc gostyński z Machnatki i Marianna Rożecka, Michał Rylski i Scholastyka Kłodnicka.

BŁĘDOWSKI  z Błędowa Hieronim z Zofią Lisowską, ślub 20.01.1686. Świadkowie: Hiacenty Bębnowski podstoli bracławski, Hiacenty Zaleski i Jan Kotyński.

BOGATEK Dominik z Anną Lisowską, ślub 09.02.1680. Świadkowie: Janusz Lisowski, Jan Lisowski, Andrzej Ogrodzieński i Kazimierz Rudzki.

BOGLEWSKI Konstanty, syn Kacpra z Boglewic i Marianny Szałapskiej, chrzest 28.10.1657. Chrzestni: Jan Remigjan Boglewski podsędek czerski i Urszula Prażmowska.

BOGUCKA Agata Apolonia, córka Mateusza ekonoma JW. biskupa kijowskiego i Katarzyny, chrzest 06.02.1775. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik czerwonogrodzki z żoną swą Marianną Mościcką.

BONIECKA Agnieszka, córka Jana i Katarzyny, chrzest 05.12.1637. Chrzestni: Jan Głoskowski i Anna N.

BONIECKA Anna, córka Walentego i Konstancji, chrzest 29.07.1664. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Agnieszka Boniecka.

BONIECKA Jadwiga Teresa, córka Walentego i Zofii Rogowskiej, chrzest 19.10.1691. Chrzestni: Stanisław i Katarzyna Deszczyna.

BONIECKA Marcjanna, córka Krzysztofa i Krystyny Szczakowskiej, chrzest 06.01.1693. Chrzestni: Walenty Boniecki i Konstancja Pawłowska.

BONIECKA Marianna, córka Krzysztofa i Krystyny Szczakowskiej, chrzest 24.06.1695. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Helena Duninówna.

BONIECKA Zuzanna, córka Marcina i Zofii, chrzest 04.01.1635. Chrzestni: Spytek Rylski i Zuzanna Pabierowska.

BONIECKI Jan z Katarzyną Żelechyńską, ślub 12.01.1662. Świadkowie: Szymon Łapczyński i Wojciech Grobicki.

BONIECKI Samuel, syn Antoniego i Anny Zabłockiej, chrzest 09.08.1632. Chrzestni: Barbara Prażmowska miecznikowa czerska.

BONIECKI Stanisław, syn Walentego i Zofii Rogowskiej, chrzest 29.11.1869. Chrzestni: Franciszek Grzybowski podsędek czerski z żoną swą Teofilą.

BONIECKI Wojciech, syn Krzysztofa i Krystyny Szczakowskiej, chrzest 31.12.1689. Chrzestni: Paweł Małaszewski i Marianna Boniecka.

BONIECKI Wojciech, syn Krzysztofa i Krystyny Szczakowskiej, chrzest 24.04.1690. Chrzestni: Paweł Małaszewski i Zofia Boniecka.

BORKOWSKI Józef Antoni, syn Wiktoryna i Petroneli, chrzest 07.12.1786.

BORKOWSKI Marceli Franciszek, syn Franciszka i Doroty, chrzest 31.10.1779. Chrzestni: Marceli Markowski skarbnik czerwonogrodzki i Franciszka Górecka.

BORKOWSKI Stanisław z Kozewa z Zuzanną z Gośniewic Gośniewską, ślub  10.12.1670. Świadkowie: Mateusz Rusiecki i Krzysztof Gośniewski z Gośniewic.

BOROWIECKI Antoni Paweł, syn Piotra i Teresy, chrzest w lutym 1734.

BOROWSKA Izabela Kazimiera, córka Jana i Agnieszki Wojciechowskiej, chrzest 22.04.1798. Chrzestni: Antoni Domański sędzia czerski i Zofia Strzyżewska, Romuald Zalewski i Katarzyna Strzyżewska.

BOROWSKA Katarzyna Marianna, córka Ignacego i Marianny, chrzest 29.04.1765. Chrzestni: Jakub Domański skarbnik łukowski i Marianna Borowska z Łychowa.

BOROWSKA Zofia, córka Pawła i Zofii, chrzest 20.04.1640. Chrzestni: Piotr Łychowski i Katarzyna Pabierowska.

BOROWSKI Celestyn Feliks Józef, syn Jana i Agnieszki Wojciechowskiej, chrzest 17.04.1797.

BRACISŁAWSKI Andrzej, syn Marcina i Zofii Pniewskiej, chrzest 27.11.1695. Chrzestni: Franciszek Cieszkowski i Marianna Zbroska.

BRANECKA Jadwiga, córka Hieronima i Anny Bielskiej, chrzest 15.09.1679.

BRANECKA Małgorzata, córka Franciszka i Ewy Kuńskiej, chrzest 04.07.1717.

BRANECKI Aleksy, syn Aleksego i Zofii, chrzest 09.03.1646. Chrzestni: Zygmunt Pniewski i Anna Biedrzycka.

BRANECKI Franciszek, syn Hieronima i Anny Bielskiej, chrzest 15.10.1677. Chrzestni: Władysław Omieciński i Klara Loska.

BRANECKI Jakub, syn Andrzeja i Anny Rudzkiej, chrzest 27.05.1681.

BRANECKI Krzysztof, syn Hieronima i Anny Bielskiej, chrzest 08.09.1682. Chrzestni: Jan i Anna Ogrodzieńscy.

BRANKOWSKA Marianna, córka Michała i Zofii Gośniewskiej, chrzest 17.08.1703. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Marianna Dłotowska.

BRODOWSKA Marianna, córka Pawła i Katarzyny, chrzest 29.01.1676. Chrzestni: Stanisław Malinowski i Marianna Gośniewska.

BRZEZIŃSKA Anna, córka Jana i Marianny, chrzest 25.07.1742. Chrzestni: Tomasz Rędzina i Eufrozyna Branecka.

BRZEZIŃSKI Kazimierz Izydor, syn Jana i Marianny, chrzest 23.02.1740. Chrzestni: Jakub i Elżbieta Grzegorzewscy.

BRZEZIŃSKI ? DUNIN Antoni, syn Franciszka i Teresy, chrzest 08.10.1684.

BYKOWSKA Katarzyna, córka Jana i Anny Andrychiewicz, chrzest 25.05.1790. Chrzestni: Jan Zambrzycki stolnik nurski z żoną swą Katarzyną z Klickich.

BYKOWSKA Konstancja Julianna, córka Baltazara i Józefy Jabłońskiej, chrzest 24.02.1798. Chrzestni: Józef Grobicki i Aniela Montrezorowa, Igbacy Lipink i Marianna Grobicka.

BYKOWSKI Feliks z Franciszką Grzegorzewską, ślub 02.07.1792. Świadkowie: Seweryn Szamota i Jan Domański.

BYKOWSKI Wojciech Józef, syn Baltazara i Józefy Jabłońskiej, chrzest 11.04.1796. Chrzestni: Józef Kędzierski komornik sochaczewski i Wiktoria Męderska.

BYLINA Feliks, syn Wojciecha i Marcjanny Kociszewskiej, chrzest 10.01.1688. Chrzestni: Wojciech Grzegorzewski i Marianna Żelechińska.

BYLINA Marianna, córka Wojciecha i Marcjanny Kociszewskiej, chrzest 10.01.1688. Chrzestni: Wojciech Grzegorzewski i Marianna Żelechińska.

CHLEWIŃSKI Aleksander, syn Marcina i Zofii, chrzest 01.07.1634. Chrzestni: Jan Lekarski i Anna Falęcka.

CHMIELEWSKA Marianna, córka Jana i Jadwigi, chrzest 08.09.1675. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Ewa Ogrodzieńska.

CHOCIANOWSKI Antoni Onufry, syn Franciszka rządcy z Jasieńca i Barbary, chrzest 1787. Chrzestni: Seweryn Szamota skarbnik warszawski i Katarzyna Okęcka cześnikowa czerska.

CHOCIMSKA Domicella Klara, córka Andrzeja i Ewy Drejewicz, chrzest 07.08.1768. Chrzestni: Józef Grzegorzewski miecznik czerski właściciel Budziszynka i Barbara z Pruszkowskich Cybulska komornikowa czerska.

CHOCIMSKI Ignacy Józef, syn Andrzeja i Ewy Drejewicz, chrzest  07.08.1768. Chrzestni: ksiądz Grzegorz Zambrzycki i Ewa Grzegorzewska miecznikowa czerska.

CHOJECKA Urszula, córka Jakuba i Jadwigi, chrzest 14.10.1660. Chrzestni: Jan Zbroski i Anna Rudzka.

CHOJNACKA Teresa, córka Mikołaja i Reginy, chrzest 27.09.1677. Chrzestni: Paweł Beduiński i Marianna Mroczkowa.

CHOJNOWSKA Katarzyna, córka Jana ekonoma z Gniejewic i Reginy, chrzest 05.05.1800. Chrzestni: Jan Zieliński łowczy czerski i Marianna Domańska sędzina czerska.

CHOJNOWSKA Zuzanna Klara, córka Jana ekonoma z Gniejewic i Reginy, chrzest 09.08.1798. Chrzestni: Antoni Domański i Teresa Zaborowska miecznikowa gostyńska.

CHYNOWSKA Elżbieta Katarzyna, córka Kajetana i Wiktorii Wieruszewskiej, chrzest 19.11.1787. Chrzestni: Kacper Kosiarski i Jadwiga Świerczewska.

CHYNOWSKI Stanisław Wilhelm, syn Kajetana i Wiktorii Wieruszewskiej, chrzest 06.04.1789. Chrzestni: Feliks Rylski i Franciszka Chynowska.

CICHOCKI Jakub Dominik, syn Franciszka i Elżbiety, chrzest 04.08.1754. Chrzestni: Jan Montrezor z Osin i Joanna Kaczmarczanka z Boglewic.

CIOŁKOWSKA Katarzyna, córka Wojciecha i Małgorzaty, chrzest 14.02.1674. Chrzestni: Mikołaj Izbiński i Katarzyna Żelechińska.

CYBULSKA vel CEBULSKA Anna, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 25.12.1766. Chrzestni: Stanisław Rychlowski sędzia Trybunału Piotrkowskiego i Katarzyna Radlicka.

CYBULSKA vel CEBULSKA Anna, córka Wojciecha i Katarzyny, chrzest 17.09.1763.

CYBULSKA vel CEBULSKA Domicella, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 15.05.1770. Chrzestni: Antoni Cybulski i Marianna Staniszewska.

CYBULSKA vel CEBULSKA Józefa, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 16.03.1779. Chrzestni: Jan i Ewa z Zaborowskich Ostromęccy.

CYBULSKA vel CEBULSKA Katarzyna, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 30.04.1769. Chrzestni: Michał Ostromęcki burgrabia piotrkowski z żoną swą Marianną.

CYBULSKA vel CEBULSKA Maria Antonina, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 11.05.1777. Chrzestni: Tomasz Zaleski skarbnik liwski i Montrezorowa.

CYBULSKA vel CEBULSKA Paulina Małgorzata, córka Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 09.06.1768. Chrzestni: Kazimierz i Marianna z Łochowskich Staniszewscy.

CYBULSKI vel CEBULSKI Daniel, syn Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 30.11.1774. Chrzestni: Teodor Sianka i Teodora Rudzka.

CYBULSKI vel CEBULSKI Joachim Anastazy, syn Nikodema komornika czerskiego i Barbary Pruszkowskiej, chrzest 29.04.1771. Chrzestni: Tomasz Zaleski z żoną swą Agnieszką.

CYBULSKI vel CEBULSKI Józef Walenty, syn Antoniego i Justyny Ostromęckiej, chrzest 05.08.1778. Chrzestni: Antoni Domański i Marianna Bizińska.

CZARNIAWSKI Walenty z Agnieszką Gawłowską, ślub 24.01.1661. Świadkowie: Przecław Boglewski podstoli czerski, Andrzej Żelechiński i Stanisław Gawłowski.

CZOSNOWSKI Jan, syn Walentego i Rozalii Zdanowskiej, chrzest 31.01.1790. Chrzestni: Walenty Cyngat ekonom z Kukał i Eleonora Pulczycka z Drwalewic.

CZYSZKOWSKI Antoni Dionizy Bonifacy Jan Nepomucen, syn Adama i Zofii Opackiej, chrzest 16.05.1743. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Anna Rudzka.

DĄBROWSKA Agnieszka Józefata, córka Jakuba Prokopa i Franciszki Kłodnickiej, chrzest 03.04.1771. Chrzestni: Andrzej Ogrodzieński z Ogrodzienic i Franciszka Turowska z Turowic burgrabina czerska.

DĄBROWSKA Anna, córka Krzysztofa z Dąbia i Zofii, chrzest 25.07.1633. Chrzestni: Jan Osiemborowski i Katarzyna Zamłyńska.

DĄBROWSKA Anna, córka Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 19.07.1680. Chrzestni: Aleksander Papieski i Agnieszka Ogrodzieńska.

DĄBROWSKA Elżbieta Małgorzata, córka Walentego i Agnieszki Żelechińskiej, chrzest 07.07.1669. Chrzestni: Przecław Boglewski subdelegat czerski i Anna Żelechińska.

DĄBROWSKA Ewa Katarzyna, córka Bonawentury i Franciszki Hanówny burgrabiów czerskich, chrzest 05.09.1774, Chrzestni: Tomasz Dąbrowski i Marianna Osiecka z Turowic.

DĄBROWSKA Franciszka, córka Andrzeja i N., chrzest 05.08.1643. Chrzestni: Paweł nauczyciel i Marianna Kicińska z Częstoniewa.

DĄBROWSKA Franciszka, córka Michała i Marianny, chrzest 28.03.1770. Chrzestni: Andrzej Puchała komornik ziemski warszawski i Zuzanna Domańska, Antoni Domański i Marianna Domańska.

DĄBROWSKA Józefata Franciszka, córka Bonawentury i Franciszki Hanówny burgrabiów czerskich, chrzest 1776. Chrzestni: Franciszek Domański skarbnik łukowski z siostrą swą Zuzanną z Kurczowej Wsi.

DĄBROWSKA Katarzyna, córka Leona i Zuzanny Domańskiej, chrzest 09.09.1790. Chrzestni: Józef Rożecki metrykant skarbu koronnego i Katarzyna z Łagodzińskich Okęcka cześnikowa czerska.

DĄBROWSKA Marianna, córka Franciszka i Agnieszki, chrzest 13.08.1767. Chrzestni: Stefan Domański podwojewodzy czerski i Katarzyna Dmoszyńska z Turowic.

DĄBROWSKA Rozalia, córka Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 04.09.1683. Chrzestni: Krzysztof Żelechiński i Agnieszka Osiemborowska.

DĄBROWSKA Teresa, córka Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 15.07.1685. Chrzestni: Adam i Katarzyna Zbroscy.

DĄBROWSKA Zofia. Córka Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 30.11.1690. Chrzestni: Abraham Osiemborowski i Branecka.

DĄBROWSKI Andrzej, syn Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 06.12.1678. Chrzestni: Mikołaj i Zofia Zbroscy.

DĄBROWSKI Florian Józef, syn Leona i Zuzanny Domańskiej, chrzest 19.03.1791. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Agnieszka Jaroszewiczowa.

DĄBROWSKI Hiacenty, syn Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 09.09.1681. Chrzestni: Aleksander Branecki i Zofia Osiemborowska.

DĄBROWSKI Jakub Prokop, syn Józefa i Katarzyny, chrzest 02.08.1743. Chrzestni: Stefan Domański i Felicjanna Czyszkowska. Żona Agnieszka Kłodnicka.

DĄBROWSKI Jakub Walenty, syn Walentego i Zofii Osiemborowskiej, chrzest 23.07.1693. Chrzestni: Jakub i Marianna Zbroscy.

DĄBROWSKI Kazimierz, syn Walentego i Agnieszki Żelechińskiej, chrzest 16.03.1675. Chrzestni: Teofil Grzybowski podkomorzy czerski i Jadwiga Żelechińska.

DĄBROWSKI Krzysztof, syn Jana z Dąbia i Jadwigi, chrzest 07.09.1631. Chrzestni: Anna z Jasieńca i Jan Oczosalski z Pitalewa.

DĄBROWSKI Mateusz, syn Józefa i Agnieszki, chrzest 19.09.1784. Chrzestni: Feliks Rylski i Rozalia Jastrzębska.

DĄBROWSKI Samuel Antoni, syn Bonawentury i Franciszki Hanówny burgrabiów czerskich, chrzest 10.06.1774. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth i Kunegunda Żydowiecka.

DĄBROWSKI Tomasz, syn Józefa i Barbary, chrzest 10.12.1727. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski jenerał i Eleonora Boska starościna.

DĄBROWSKI Walenty z Agnieszką Żelechińską, ślub 13.02.1668. Świadkowie: Paweł Żelechiński cześnik wiski, Przecław Boglewski podstoli czerski, Janusz Lisowski i Andrzej Ogrodzieński.

DĄBROWSKI Wojciech z Teresą Lubiszewską, ślub 14.01.1674. Świadkowie: Przecław Boglewski podstoli i Onufry Boglewski podsędek.

DECINPOWSKI Wojciech, syn Adama i Katarzyny, chrzest 15.04.1741. Chrzestni: Wojciech Zamojski i Agata Gębska.

DŁUSKA Agata, córka Gabriela i Anny, chrzest 04.02.1754. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Katarzyna z Grzegorzewskich Staniszewska cześnikowa latyczowska.

DŁUSKA Katarzyna, córka Józefa i Zofii, chrzest 27.04.1766. Chrzestni: Gabriel Dunin Jastrzębski i marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska.

DŁUSKA Magdalena Franciszka, córka Józefa i Zofii, chrzest 21.05.1761. Chrzestni: Franciszek Dunin Jastrzębski i Franciszka z Jastrzębskich Rożecka.

DŁUSKA Rozalia, córka Józefa i Katarzyny Gozdowskiej, chrzest 28.09.1782. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth proboszcz jasieniecki i Marianna Dłubiowska.

DŁUSKI Adam Roch, syn Józefa i Zofii, chrzest 16.08.1756. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Rozalia z Młochowskich Duninowa Jastrzębska.

DŁUSKI Kazimierz, syn Józefa i Zofii, chrzest 03.03.1758. Chrzestni: Wojciech Kalisz łowczy buski i Franciszka z Hanów Świerczewska.

DŁUSKI Michał Aleksander, syn Józefa i Zofii, chrzest 12.09.1767. Chrzestni: Aleksander Luba skarbnik owrucki i Magdalena z Lasockich Domańska.

DŁUSKI Paweł, syn Kazimierza i Jadwigi Zwierzchowskiej, chrzest 10.01.1715. Chrzestni: Jan Młochowski i Marianna Gośniewska.

DŁUSKI Stanisław, syn Józefa i Katarzyny Gozdowskiej, chrzest 09.05.1790. Chrzestni: Józef Rożecki metrykant skarbu koronnego i Aniela  Montrezorowa z Łychowa.

DMOSZYŃSKA Franciszka, córka Jakuba i Agaty, chrzest 30.09.1753. Chrzestni: Józef Cichocki stolnik chełmiński z żoną swą Aleksandrą.

DMOSZYŃSKA Marianna Petronela, córka Jakuba i Agaty, chrzest 11.10.1757.

DMOSZYŃSKA Petronela Rozalia, córka Jakuba i Agaty, chrzest 12.05.1760. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński wikariusz jasieniecki i Rozalia Mroczkówna z Pitalewa.

DMOSZYŃSKA Zofia, córka Jakuba i Agaty, chrzest 15.05.1763. Chrzestni: Marcin Osiecki i Franciszka z Jastrzębskich Rożecka.

DMOSZYŃSKI Jan Onufry Ignacy, syn Jakuba i Agaty, chrzest 16.07.1769. Chrzestni: Florian i Anna Puchałowie z Kuss i Antoni Osiecki z Turowic z Marianną Puchalanką.

DMOSZYŃSKI Jan Stefan Kazimierz, syn Jakuba i Agaty, chrzest 13.01.1765. Chrzestni: ksiądz Michał Niżczycki kanonik płocki, proboszcz czerski i jasienicki i Ewa Grzegorzewska skarbnikowa rzeczycka.

DMOSZYŃSKI Piotr, syn Jakuba i Agaty, chrzest 04.06.1756. Chrzestni: Jan Domański skarbnik łukowski z żoną swą Marianną.

DOLIŃSKA Petronela, córka Stanisława i Agnieszki Orłowskiej, chrzest 26.05.1688. Chrzestni: Paweł Lipink i Marianna Zbroska.

DOLIŃSKI Stanisław z powiatu sandomierskiego z Agnieszką Orłowską, ślub 14.07.1687. Świadkowie: Jan Ogrodzieński z Łychowa i Karol Kozietulski z Jastrzębi.

DOMAŃSKA Agnieszka, córka Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 10.01.1712. Chrzestni: Paweł ze Skrzynna Dunin Głuśniewski cześnik sochaczewski i Marianna Gołkowska z Jasieńca.

DOMAŃSKA Antonina, córka Jana i Marianny Boski, urodzona w roku 1753, chrzest 05.03.1759. Chrzestni: Franciszek Kalisz chorąży dobrzyński i Ludwika Grzegorzewska stolnikowa rzeczycka.

DOMAŃSKA Antonina, córka Jana i Marianny Boski, chrzest 19.02.1742.

DOMAŃSKA Barbara Katarzyna, córka Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 08.12.1706. Chrzestni: Jan Antoni Kotyński.

DOMAŃSKA Elżbieta, córka Jana i Marianny Boski, chrzest 12.07.1751. Chrzestni: Krzysztof Choiński podkomorzy warszawski z żoną.

DOMAŃSKA Joanna, córka Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 22.06.1708. Chrzestni: Łukasz Kaznowski i Marianna Małachowska z Zamościa.

DOMAŃSKA Katarzyna Barbara, córka Stefana i Małgorzaty Orlewskiej, chrzest 01.05.1757. Chrzestni: Wojciech Kalisz łowczy buski i Katarzyna Grzegorzewska.

DOMAŃSKA Konstancja, córka Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 17.06.1713. Chrzestni: Józef Zaleski i Katarzyna Rudzka  z Warpęs.

DOMAŃSKA Marianna, córka Wawrzyńca i Agnieszki, chrzest 04.03.1736.

DOMAŃSKA Marianna Agata Dorota, córka Stefana i Małgorzaty Orlewskiej, chrzest 08.02.1755. Chrzestni: Wojciech Chojecki i Aleksandra Cichocka stolnikowa chełmska.

DOMAŃSKI Adam Wincenty Franciszek, syn Franciszka i Antoniny Pruszkowskiej, chrzest 31.03.1787. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Anna Orzechowska z Jasieńca.

DOMAŃSKI Franciszek ( później napisano Jakub ), syn Jana i Marianny Boski, urodzony w roku 1741. Chrzest 10.01.1752. Vhrzestni: Aleksander Cichocki z żoną swą Aleksandrą. Żona Antonina Pruszkowska.

DOMAŃSKI Franciszek Józef, syn Stefana i Małgorzaty Orlewskiej, chrzest 19.05.1769. Chrzestni: Józef Sołtyk kasztelan warszawski i Zofia z Lasockich Bobicka komornikowa grodzka czerska, Michał Bobicki komornik grodzki czerski i Marianna Lasocka skarbnikowa łęczycka. Żona Marianna.

DOMAŃSKI Ignacy, syn Franciszka Józefa i Marianny, chrzest 27.07.1797.

DOMAŃSKI Jakub Ignacy, syn Antoniego sędziego ziemskiego czerskiego i Marianny Kawieckiej, chrzest 04.08.1798. Chrzestni: Aleksy Puchała pisarz warszawski i Józefa Rutkowska.

DOMAŃSKI Jan, syn Stefana i Magdaleny Lasockiej, chrzest 17.05.1771. Chrzestni: Antoni Domański i Marianna Sandomirska.

DOMAŃSKI Jan, syn Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 25.05.1704, chrzczony w Grójcu. 1751 skarbnik bracławski, 1759 łukowski. Żona Marianna Boska.

DOMAŃSKI Mikołaj Adam, syn Antoniego sędziego ziemskiego czerskiego i Marianny Kawieckiej, chrzest 07.05.1798. Chrzestni: Jakub Kawiecki i Barbara Rożecka.

DOMAŃSKI Stefan, syn Wawrzyńca i Jadwigi Kozłowskiej, chrzest 08.09.1715. Chrzestni: Władysław Boski podczaszy sochaczewski i Antonina Bębnowska z Falęcina. Łowczy liwski 1755, później podwojewodzy czerski. Pierwsza żona Małgorzata Orlewska. Druga żona Magdalena Lasocka.

DOMAŃSKI Wawrzyniec Roman Hipolit, syn Franciszka i Antoniny Pruszkowskiej, chrzest 12.08.1788.

DROBOLSKA Marianna, córka Jana i Anny Laskowskiej, chrzest 08.06.1693.

DRZEWIECKA Petronela, córka Andrzeja i Konstancji, chrzest 01.06.1704. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Zofia Żukowska zCzęstoniewa.

DUNIN Józef, syn N. i N., chrzest 13.03.1701. Chrzestni: Kazimierz Zawadzki i Ludwika Szczuczanka.

DZIĘGIELEWSKI Feliks Grzegorz, syn Andrzeja i Małgorzaty, chrzest 29.05.1797. Chrzestni: Paweł Zambrzycki chorąży wojsk  i Elżbieta Zambrzycka.

DZIUBIŃSKA Małgorzata, córka Józefa i Marianny, chrzest 26.07.1767. Chrzestni: Stefan Domański podwojewodzy i Barbara Cybulska komornikowa czerska z Gośniewic.

DZIUBIŃSKI Tadeusz, syn Józefa i Marianny, chrzest 29.11.1758. Chrzestna: Justyna Cybulska.

FALĘCKA Anna, córka Pawła Barana i Anny, chrzest 25.10.1637. Chrzestni: Osiemborowski i Anna Zamojska.

FALĘCKA Anna Agnieszka, córka Mikołaja i Marianny, chrzest 05.02.1692. Chrzestni: Mateusz Bębnowski i Krystyna Boniecka.

FALĘCKA Ewa, córka Wojciecha z Falęcina i Ewy, chrzest 08.06.1630. Chrzestni: Zygmunt Gawłowski i Anna Gurbska.

FALĘCKA Jadwiga, córka Pawła Barana i Jadwigi Turowskiej, chrzest 01.05.1644. Chrzestni: Andrzej i Jadwiga Zamojscy z Małego Zamościa.

FALĘCKA Jadwiga, córka Wojciecha i Marianny, chrzest 04.10.1685. Chrzestni: Aleksander Szczakowski i Barbara Ludkowska.

FALĘCKA Krystyna, córka Mikołaja i Marianny, chrzest 02.06.1686. Chrzestni: Jan Zamojski i Falęcka.

FALĘCKA Marianna, córka Andrzeja Dzięgiela i Marianny Laskowskiej, chrzest 08.04.1668. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Marianna Staniszewska.

FALĘCKA Marianna, córka Mikołaja i Marianny, chrzest 09.09.1683. Chrzestni: Stefan Orłowski Katarzyna Mroczkowa.

FALĘCKA Zofia, córka Mikołaja i Marianny, chrzest 19.05.1689. Chrzestni: Krzysztof Boniecki i Marianna Gośniewska.

FALĘCKA Zofia, córka Pawła Barana i Jadwigi Turowskiej, chrzest 24.02.1648. Chrzestni: Paweł Sitek i Zofia Głoskowska z Jasieńca.

FALĘCKA Zuzanna, córka Pawła Barana i Jadwigi Turowskiej, chrzest 10.08.1640. Chrzestni: Paweł i Zofia.

FALĘCKI Andrzej Dzięgiel z Marianną Laskowską, ślub 17.02.1664. Świadkowie: Andrzej Żelechiński, Kacper Boglewski, Marcin i Mateusz Praccy i Stanisław Turowski.

FALĘCKI Antoni, syn Pawła i N. Laskowskiej. Chrzest 10.06.1734. Chrzestni: Antoni Zaborowski i Maria z Bożego Boska.

FALĘCKI Franciszek, syn Wojciecha i Teresy, chrzest 02.02.1749. Chrzestni: Marcin Wierzbicki i Marianna Zamojska.

FALĘCKI Jan, syn Tomasza Somona i Zofii, chrzest 07.06.1679. Chrzestni: Stanisław Kostecki i Zofia z Sikut.

FALĘCKI Józef, syn Mikołaja i Marianny, chrzest 13.04.1675. Chrzestni: Wojciech Kociszewski i Marianna Szczakowska.

FALĘCKI Krzysztof, syn Tomasza i Doroty, chrzest 03.09.1688. Chrzestni: Piotr Sztyk i Marianna Szczakowska.

FALĘCKI Marcin, syn Mikołaja i Marianny, chrzest 09.11.1673. Chrzestni: Mateusz Rusiecki i Krystyna Zamojska.

FALĘCKI Mikołaj, syn Pawła Barana i Jadwigi Turowskiej, chrzest 08.12.1645. Chrzestni: Bartłomiej Łochowski i Anna Piekarska. Żona Marianna.

FALĘCKI Stanisław, syn Andrzeja Dzięgiela i Marianny Laskowskiej, chrzest 31.07.1666. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Krystyna Łanowska.

FALĘCKI Stefan, syn Mikołaja i Marianny, chrzest 26.12.1677. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Anna Prażmowska.

FALĘCKI Wawrzyniec, syn Jakuba i Zofii, chrzest 11.04.1675. Chrzestni: Paweł Beduński i Marianna Szyszkowska.

FALĘCKI Wojciech, syn Tomasza i Doroty, chrzest 12.04.1682. Chrzestni: Stanisław Zbroski i Jadwiga Staniszewska.

FALKOWSKA Marcjanna, córka Józefa i Józefaty Kożuchowskiej, chrzest 21.10.1775. Chrzestni: Mikołaj Leszczyński z Kociszewa i Marianna Dmoszyńska.

FALKOWSKI Dominik, syn Józefa i Józefaty Kożuchowskiej, chrzest 04.08.1771. Chrzestni: Kazimierz Osiecki skarbnik czerski i Rozalia Drozdowa.

FALKOWSKI Nikodem Marcin, syn Józefa i Józefaty Kożuchowskiej, chrzest 14.09.1769. Chrzestni: Marcin Osiecki i Katarzyna Dmoszyńska.

FOLJACKA Wiktoria Ewa, córka Franciszka i Urszuli, chrzest 23.12.1783. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Barbara Dubiecka.

GALIŃSKI Tomasz, syn Józefa i Rozalii, chrzest 21.12.1764. Chrzestni: Jakub Dmoszyński i Zuzanna Domańska.

GASIŃSKI Mateusz, syn Józefa i Jadwigi Kłokoczanki, chrzest 17.04.1748. Chrzestni: Piotr Ogrodzieński i Marianna Staniszewska.

GAWŁOWSKI Jakub, syn Adama i Agnieszki Laskowskiej, chrzest 21.07.1686. Chrzestni: Paweł Kurzewski i Anna Pracka.

GĄSECKA Agata, córka Franciszka i Marianny, chrzest 31.01.1674. Chrzestni: Wojciech Ciołkowski i Marianna Gośniewska.

GĄSECKA Antonina Justyna, córka Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 19.06.1782. Chrzestni: Jakub Domański skarbnik łukowski i Antonina z Domańskich Sebastyanowiczowa.

GĄSECKA Magdalena, córka Marcina i Zofii Bieńkowskiej, chrzest 22.07.1675. Chrzestni: Adam Linksa i Ewa Ogrodzieńska.

GĄSECKI Franciszek, syn Marcina i Zofii Bieńkowskiej, chrzest 09.10.1681. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Zofia Zbroska.

GĄSECKI Marcin z Zofią Bieńkowską, ślub 20.01.1673. Świadkowie: Łukasz Radoskowski i Hiacenty Turowski.

GĄSECKI Piotr Paweł, syn Wojciecha i Marianny, chrzest 01.07.1675. Chrzestni: Dominik Bogarek i Żelechińska cześnikowa.

GĘBSKA Barbara, córka Walentego i Marianny Wolskiej, chrzest 05.12.1697. Chrzestni: Piotr Gębski i Magdalena Orłowska.

GĘBSKA Franciszka Marianna, córka Pawła i Marianny Orłowskiej, chrzest 14.03.1696. Chrzestni: Antoni Kotyński i Marianna Zbroska.

GĘBSKA Zuzanna, córka Walentego i Marianny Wolskiej, chrzest 09.09.1698.

GĘBSKI Franciszek, syn Walentego i Marianny Wolskiej, chrzest 21.02.1702. Chrzestni: Krzysztof Loski i Marianna Dłotowska.

GĘBSKI Franciszek Dominik, syn Walentego i Marianny Wolskiej, chrzest 03.10.1700. Chrzestni: Jan Kotyński i Teresa Słąnczyna.

GĘBSKI Kazimierz, syn Piotra i Anny Pabierowskiej, chrzest 03.03.1689. Chrzestni: Krzysztof Łoski i Zofia Boniecka.

GĘBSKI Mateusz, syn Piotra i Anny Pabierowskiej, chrzest 14.02.1695. Chrzestni: Jan Kotyński i Elżbieta Piotrowska.

GĘBSKI Paweł, syn Prokopa i Rozalii Brodeckiej, chrzest 25.01.1687. Chrzestni: Józef Gośniewski i Anna Gębska.

GĘBSKI Wawrzyniec Justynian, syn Piotra i Marianny Izbieńskiej, chrzest 05.09.1720. Chrzestni: Jan Jastrzębski z Pabierowic i Magdalena Łuszczewska z Wilczogóry.

GŁOBIEŃSKA Marianna, córka Bartłomieja i Marianny, chrzest 16.03.1704. Chrzestni: Wojciech Brzeziński i Ludwika Lisicka.

GŁOSKOWSKI Aleksy Józef, syn Antoniego i Franciszki Domańskiej, chrzest 29.07.1725. Chrzestni: Wawrzyniec Domański i Aleksandra Wolińska.

GŁOSKOWSKI Antoni Feliks, syn Antoniego i Franciszki Domańskiej, chrzest 09.06.1720. Chrzestni: Władysław Boski cześnik czerski i Jadwiga Domańska z Częstoniowa.

GŁUSIEŃSKI Błażej Antoni, syn Wawrzyńca i Ewy Młodeckiej, chrzest 04.02.1707.

GŁUSKI Aleksy, syn Kazimierza i Jadwigi Zwierzchowskiej, chrzest 12.07.1712. Chrzestni: Józef Okęcki i Zofia Łoska z Pabierowic.

GOLIŃSKA Marianna Antonina, córka Ignacego i Katarzyny, chrzest 29.03.1787.

GOLIŃSKI Antoni, syn Ignacego i Katarzyny, chrzest 01.02.1789. Chrzestni: Dionizy Trzciński ekonom z Jasieńca i Katarzyna Paprocka.

GOLIŃSKI Wawrzyniec, syn Ignacego i Katarzyny, chrzest 08.08.1791.

GOŁKOWSKA Franciszka, córka Wawrzyńca i Marianny Grotowskiej, chrzest 10.03.1719. Chrzestni: Antoni Grotowski i Zuzanna Zdzieszulska.

GOŁKOWSKA Katarzyna Kunegunda, córka Wawrzyńca i Marianny Grotowskiej, chrzest 04.03.1716. Chrzestni: Krzysztof Grotowski podstoli drohicki i Katarzyna Zawiszyna,

GOŁKOWSKI Andrzej Krzysztof, syn Wawrzyńca i Marianny Grotowskiej, chrzest 19.01.1714. Chrzestni: Władysław Boski cześnik sochaczewski i Grotowska burgrabianka czerska.

GOŁKOWSKI Franciszek Ksawery Ambroży, syn Wawrzyńca i Marianny Grotowskiej, chrzest 16.12.1711. Chrzestni: Krzysztof Grotowski stolnik drohicki, burgrabia czerski i Katarzyna Warszawicka z Krobowa.

GOŁKOWSKI Mikołaj Józef, syn Andrzeja i Jadwigi, chrzest 23.01.1705. Chrzestni: Adam i Krystyna Paproccy.

GOŁKOWSKI Tomasz Antoni, Wawrzyńca i Marianny Grotowskiej, chrzest 04.01.1713. Chrzestni: Wawrzyniec Domański z Częstoniewa i Katarzyna Grotowska.

GORAJSKA Franciszka, córka Szymona i Marianny, chrzest 12.02.1793.

GORZECHOWSKI Hipolit, syn Jana ekonoma z Gniejewic i Heleny, chrzest 15.08.1796.

GOŚNIEWSKA Agata, córka Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 09.02.1667. Chrzestni: Walenty Łychowski i Ewa Laskowska.

GOŚNIEWSKA Agnieszka, córka Pawła z Sikut i Zofii, chrzest 14.01.1634. Chrzestni: Jan Lekarski i Katarzyna Gośniewska.

GOŚNIEWSKA Anna, córka Jana z Gośniewic i Agnieszki, chrzest 23.07.1632. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Jadwiga Jasieńska.

GOŚNIEWSKA Ewa, córka Jana i Anny, chrzest 21.09.1634. Chrzestni: Jan N. i Dorota Laskowska z Polichna.

GOŚNIEWSKA Jadwiga, córka Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 25.10.1653. Chrzestni: Jakub Rudzki i Marianna Zamojska.

GOŚNIEWSKA Jadwiga, córka Mateusza i Zuzanny, chrzest 23.09.1648. Chrzestni: Jan Lekarski i Marianna Jasieńska.

GOŚNIEWSKA Jadwiga, córka Pawła s Sikut i Marianny, chrzest 06.09.1639. Chrzestni: Andrzej Wolski i Zofia Dzięgielowa.

GOŚNIEWSKA Justyna, córka Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 25.09.1654. Chrzestni: Walenty Łychowski i Marianna Trajanówna.

GOŚNIEWSKA Katarzyna, córka Mateusza i Zofii, chrzest 01.05.1654. Chrzestni: Paweł Turowski i Dorota Laskowska.

GOŚNIEWSKA Krystyna, córka Jana i Doroty, chrzest 08.05.1638, Chrzestni: Piotr Kozerski i Zofia Magnuszewska.

GOŚNIEWSKA Marianna, córka Franciszka i Marianny, chrzest 10.03.1746. Chrzestni: Józef Grochowalski i Marianna Grochowalska.

GOŚNIEWSKA Marianna, córka Jana i Anny, chrzest 10.04.1641. Chrzestni: Stanisław Magnuszewski i Anna.

GOŚNIEWSKA Marianna, córka Józefa i Marianny Piotrowskiej, chrzest 18.03.1691. Chrzestni: Stefan Łoski i Marianna Lachowska.

GOŚNIEWSKA Marianna, córka Stanisława i Katarzyny Jezierzyńskiej, chrzest 19.02.1669. Chrzestni: Mikołaj Falęcki i Jadwiga Staniszewska.

GOŚNIEWSKA Teodora, córka Adama i Krystyny Olszamowskiej, chrzest 30.10.1666. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Ewa Głoskowska.

GOŚNIEWSKA Zofia, córka Andrzeja i Magdaleny Dąbrowskiej, chrzest 21.03.1724. Chrzestni: ksiądz Józef Mańkowski i Agnieszka Gujska.

GOŚNIEWSKA Zofia, córka Jakuba i Agnieszki, chrzest 11.04.1658. Chrzestni: Jan Zbroski i Anna Żelechińska.

GOŚNIEWSKA Zofia, córka Jana i Anny, chrzest 02.05.1631. Chrzestni: Adam Łychowski i Anna Kozicka.

GOŚNIEWSKA Zofia, córka Mateusza i Zofii, chrzest 04.03.1650. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Anna Turowska.

GOŚNIEWSKI Adam z Jadwigą wdową po Stefanie Malinowskim, ślub 25.01.1665. Świadkowie: Aleksander Olszamowski i Walenty Laskowski.

GOŚNIEWSKI Aleksy, syn Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 22.07.1657.

GOŚNIEWSKI Franciszek, syn Andrzeja i Konstancji Chojnackiej, chrzest 29.01.1700. Chrzestni: Jan Rostkowski i Teodora Bielawska.

GOŚNIEWSKI Franciszek, syn Stanisława i Katarzyny Jezierzyńskiej, chrzest 26.10.1676. Chrzestni: Wawrzyniec nauczyciel i Agnieszka Gośniewska.

GOŚNIEWSKI Jakub, syn Stanisława i Marianny, chrzest 25.07.1632. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Jadwiga Łychowska. Żona Agnieszka.

GOŚNIEWSKI Jerzy, syn Piotra z Koziegłów i Zofii, chrzest 23.08.1648. Chrzestni: Jan Oczesalski i Anna Biedrzycka.

GOŚNIEWSKI Józef, syn Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 17.03.1661. Chrzestni: Stanisław Gośniewski i Elżbieta Bogatkowa.

GOŚNIEWSKI Kacper z Marianną Falęcką wdową, ślub 18.02.1670. Świadkowie: Janusz Lisowski i Wojciech Górski z Żyrowa.

GOŚNIEWSKI Paweł, syn Krzysztofa i Zofii Łychowskiej, chrzest 04.07.1663. Chrzestni: Jan Staniszewski komornik grodzki czerski i Marianna Kożuchowska.

GOŚNIEWSKI Paweł, syn Stanisława i Katarzyny Jezierzyńskiej, chrzest 09.01.1672. Chrzestni: Andrzej Bogatek i Marianna Boska.

GOŚNIEWSKI Paweł z Małego Żyrowa z Elżbietą Bogatkówną, ślub 22.11.1662. Świadkowie: Andrzej i Paweł Żelechińscy i Przecław Boglewski podstoli czerski.

GOŚNIEWSKI Piotr, syn Mateusza i Zofii, chrzest 06.08.1651. Chrzestni: Jan Zbroski i Marianna Jasieńska.

GOŚNIEWSKI Stanisław, syn Pawła z Sikut i Ewy, chrzest 23.10.1631. Chrzestni: Bartłomiej Laskowski i Jadwiga z Jasieńca.

GOŚNIEWSKI Stanisław, syn Stanisława i Marianny, chrzest 24.11.1630. Chrzestni: Adam Laskowski i Dorota Wągrodzka.

GOŚNIEWSKI Walenty, syn Andrzeja i Agnieszki, chrzest 15.02.1630. Vhrzestni: Jerzy organista jasieński i Dorota N.

GOŚNIEWSKI Wojciech, syn Kacpra i Marianny Falęckiej, chrzest 06.04.1676. Chrzestni: Marcin Górski i Jadwiga Staniszewska.

GÓRECKA Marianna, córka Wojciecha i Marianny, chrzest 08.09.1724.

GÓRECKA Rozalia, córka Antoniego i Franciszki Gośniewskiej, chrzest 02.09.1780. Chrzestni: Mateusz Grotowski i Marianna Markowska skarbnikowa czerwonogrodzka.

GÓRSKI Kajetan Wawrzyniec, syn Kazimierza i Katarzyny Magdaszewskiej, chrzest 01.08.1707. Chrzestni: Jan Antoni Kotyński metrykant Skarbu Koronnego i Jadwiga Kozłowska z Falęcina.

GÓRSKI Marcin z Dorotą Staniszewską, ślub 08.02.1675. Świadkowie: Jan Gośniewski i Kacper Laskowski.

GÓRSKI Mikołaj z Heleną Gawłowską, ślub 31.01.1663. Świadkowie: Jan Boglewski podsędek, Andrzej Żelechiński, Andrzej Gozdzki cześnik czerski, Przecław Boglewski podstoli czerski.

GRABCZYŃSKA Marianna, córka Michała i Apolonii Dmoszewskiej, chrzest 08.09.1730. Chrzestni: Sebastian Ogrodzieński  i Marianna Markowska z Miedzechowa.

GROTOWSKA Marianna, córka Krzysztofa i Marianny, chrzest 29.07.1736. Chrzestni: Aleksander Parol i Apolonia Zaleska.

GROTOWSKI Aleksander Józef, syn Krzysztofa i Katarzyny Krassowskiej, chrzest 12.03.1694.

GROTOWSKI Andrzej, syn Łukasza i Anna Falęckiej, chrzest 09.11.1660. Chrzestni: Paweł Staniszewski i Katarzyna Boglewska.

GROTOWSKI Antoni, syn Krzysztofa i Katarzyny Krassowskiej, chrzest 29.12.1692. Chrzestni: Walerian Grotowski i Agnieszka Zbroska.

GROTOWSKI Krzysztof, syn Antoniego i Zofii, chrzest 07.03.1728. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski jenerał wojsk i Zuzanna Nielubowiczowa.

GROTOWSKI Wojciech, syn Łukasza i Anna Falęckiej, chrzest 01.05.1662. Chrzestni: Melchior Boniecki i Agnieszka Zamojska.

GRZEGORZEWSKA Antonina Justyna, córka Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Antoniny, chrzest 07.07.1749. Chrzestni: Marcin Młochowski i Marianna Młochowska.

GRZEGORZEWSKA Eleonora Józefa, córka Jakuba z Grzegorzewic stolnika rzeczyckiego i Ludwiki, chrzest 26.02.1741. Chrzestni: Adam Modzelewski i Ludwika Kożuchowska.

GRZEGORZEWSKA Marianna, córka Jakuba z Grzegorzewic stolnika rzeczyckiego i Ludwiki, chrzest 19.02.1742. Chrzestni: Jan Domański i Eufrozyna Branecka.

GRZEGORZEWSKA Marianna, córka Wojciecha i Marianny Mirowskiej, chrzest 09.03.1661. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Katarzyna Staniszewska.

GRZEGORZEWSKA Marianna Barbara, córka Andrzeja z Grzegorzewic i Julianny, chrzest 18.08.1776. Chrzestni: Nikodem Cybulski i Katarzyna Okęcka.

GRZEGORZEWSKA Marianna Franciszka, córka Jakuba z Grzegorzewic cześnika liwskiego i Katarzyny Bogusławskiej, chrzest 29.02.1757. Chrzestni: Wojciech Kalisz i Franciszka Nielubowiczowa.

GRZEGORZEWSKA Tekla Franciszka, córka Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Ewy Bienieckiej, chrzest 29.09.1772. Chrzestni: Antoni Strzelecki i Eufrozyna Laskowska.

GRZEGORZEWSKI Franciszek, syn Stanisława i Katarzyny Łychowskiej, chrzest 06.04.1649. Chrzestni: Zygmunt Pabierowski i Anna Oczesalska.

GRZEGORZEWSKI Ignacy, Florian i Wojciech, dzieci Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Antoniny, chrzest 26.02.1749. Chrzestni: Konstanty Kurczewski i Franciszka Chojecka; Krzysztof Chojecki i Marianna Domańska.

GRZEGORZEWSKI Jan Józef, syn Jakuba z Grzegorzewic cześnika liwskiego i Katarzyny Bogusławskiej, chrzest 27.05.1758. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski stolnikowicz rzeczycki i Julianna Kaliszówna chorążanka dobrzyńska.

GRZEGORZEWSKI Józef, syn Jakuba z Grzegorzewic cześnika liwskiego i Katarzyny Bogusławskiej, chrzest 14.02.1756.

GRZEGORZEWSKI Ludwik Onufry, syn Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Ewy Bienieckiej, chrzest 14.04.1762. Chrzestni: Szymon Kurkowski zakrystian jasieniecki i Katarzyna z Grzegorzewskich Niesiołowska.

GRZEGORZEWSKI Maksymilian, syn Jakuba z Miedzechowa i Jadwigi, chrzest 14.10.1642. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Anna Wilska.

GRZEGORZEWSKI Marcin, syn Andrzeja i Katarzyny, chrzest 28.11.1651. Chrzestni: Marianna Jasieńska z Jasieńca.

GRZEGORZEWSKI Michał Stanisław, syn Sebastiana i Zofii Makowskiej, chrzest 23.09.1691. Chrzestni: Jan Kotyński i Anna Bębnowska.

GRZEGORZEWSKI Mikołaj, syn Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Antoniny, chrzest 01.01.1751. Chrzestni: Michał Rembecki i Łucja Płoszyńska.

GRZEGORZEWSKI Piotr Jan, syn Józefa z Grzegorzewic skarbnika rzeczyckiego i Ewy Bienieckiej, chrzest 06.08.1763. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski stolnikowicz rzeczycki i Eleonora Grzegorzewska.

GRZEGORZEWSKI Władysław, syn Jakuba z Grzegorzewic stolnika rzeczyckiego i Ludwiki, chrzest 26.08.1737. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Warszawicka.

GULCZEWSKA Katarzyna Zofia, córka Michała i Barbary Butowskiej, chrzest 28.04.1709. Chrzestni: Wawrzyniec Domański z Częstoniewa i Zuzanna Zawadzka.

GULCZEWSKI Jakub Krzysztof, syn Michała i Barbary Butowskiej, chrzest 28.04.1709. Chrzestni Stanisław Branecki i Marianna Rędzinianka.

HUMIECKI Tomasz z Zofią Gośniewską, ślub 08.01.1674. Świadkowie: Mateusz Chojecki i Piotr Rusiecki.

IWANOWSKA Zuzanna, córka Antoniego i Marianny, chrzest 24.08.1756. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński i Marianna Trzasczyna chorążyna buska.

IZBIEŃSKI Aleksy, syn Wojciecha i Marianny, chrzest 14.08.1714. Chrzestni: Walenty Gębski z Pitalewa i Katarzyna Rudzka z Warpęs.

JAKUBOWSKA Zofia, córka Franciszka i Ewy, chrzest 08.05.1784. Chrzestni: Jan Sadowski i Franciszka Kielanowska z Jasieńca.

JANICKI Kazimierz, syn Kazimierza i Marianny, chrzest 02.03.1689. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Obrąpalski proboszcz jasieniecki i Felicjanna Lesiewska.

JANISZEWSKA Katarzyna, córka Hiacentego i Justyny Ogrodzieńskiej, chrzest 14.12.1698. Chrzestni: Kazimierz Janiszewski i Zofia Opacka.

JANISZEWSKA Krystyna, córka Jerzego i Anny, chrzest 25.09.1674. Chrzestni: Jan i Zofia Turowscy.

JANISZEWSKA Marianna, córka Hiacentego i Konstancji Łuszczewskiej, chrzest 05.02.1705. Chrzestni: Józef Antoni Turowski i Katarzyna Zybułtowska.

JANISZEWSKA Marianna, córka Andrzeja i Katarzyny, chrzest 06.01.1672.

JANISZEWSKI Hiacenty, pierwsza żona Justyna Ogrodzieńska, druga żona Konstancja Łuszczewska, ślub 1704.

JANISZEWSKI Jan Franciszek, syn Hiacentego i Konstancji Łuszczewskiej, chrzest 22.05.1707. Chrzestni: Jan Antoni Kotyński metrykant Skarbu Koronnego i Zofia Jarzynina  z Turowic.

JASIEŃSKA Jadwiga, córka Stanisława z Jasieńca i Jadwigi, chrzest 14.03.1631. Chrzestni: Marcin Wilkomirski i Jadwiga Laskowska.

JASIEŃSKA Magdalena, córka Tomasza i Heleny, chrzest 16.07.1728. Chrzestni: Wojciech Boski i Magdalena Brochowska z Turowic.

JASIEŃSKA Marianna, córka Franciszka i Zofii, chrzest 25.02.1704. Chrzestni: Piotr i Krystyna Gośniewscy.

JASIEŃSKI Antoni z Goljanek parafia Błędów z Zofią Jaworską, ślub 02.11.1690. Świadkowie: Stefan Turobojski i Józef Gośniewski z Pabierowic.

JASIEŃSKI Ksawery Antoni, syn Aleksego i Franciszki Jastrzębskiej, chrzest 16.06.1767. Chrzestni: Nowakowski i Rozalia Jastrzębska; Stefan Domański podwojewodzy czerski i Barbara Cybulska komornikowa czerska z Jasieńca.

JASTRZĘBSKI Andrzej z Kozietuł z Anną Olszamowską wdową po Adrianie Okręglickim, ślub 07.02.1668. Świadkowie: Krzysztof Gośniewski i Marcin Świerczewski.

JASTRZĘBSKI Andrzej z Kozietuł z Marianną Grzegorzewską z Miedzechowa, ślub 29.02.1669. Świadkowie: Mateusz Miedzechowski z Miedzechowa i Walenty Laskowski z Gośniewic.

JASTRZĘBSKA DUNIN Agnieszka, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 21.01.1749. Chrzestni: Franciszek Kalisz i Salomea Jastrzębska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Antonina, córka Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 12.06.1725. Chrzestni: Antoni Staniszewski i Anna Siemieńska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Antonina, córka Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 27.03.1727.

JASTRZĘBSKA DUNIN Cecylia, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 07.12.1770. Chrzestni: Fabian Bogdański z Lasek i Franciszka z Jastrzębskich Bogdańska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Franciszka Agata, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 20.02.1742. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Agata Gębska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Katarzyna, córka Jana i Felicjanny Gośniewskiej, chrzest 18.04.1722. Chrzestni: Jan Zwoliński i Zofia Grotowska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Konstancja, córka Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest 13.09.1719. Chrzestni: Jerzy Obrąpalski kleryk i Agnieszka Młochowska z Gośniewic.

JASTRZĘBSKA DUNIN Krystyna, córka Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest 10.09.1705. Chrzestni: Franciszek Branecki z Woli Łychowskiej i Zofia Łoska z Pabierowic.

JASTRZĘBSKA DUNIN Krystyna, córka Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest 12.09.1708. Chrzestni: Wawrzyniec Domański z Częstoniewa i Marianna Rędzinianka.

JASTRZĘBSKA DUNIN Magdalena, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 02.04.1746. Chrzestni: ksiądz Eustachy Skarbek Słąnka proboszcz jasieniecki i Anna Kaliszowa.

JASTRZĘBSKA DUNIN Małgorzata, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 13.07.1739. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Domańska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marcjanna Weronika, córka Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 25.01.1717. Chrzestni: Karwowski z Budziszyna i Katarzyny Linksina z Jasieńca.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 02.09.1748. Chrzestni: Franciszek Pięta Gośniewski i Dorota Kiełpińska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 11.01.1752. Chrzestni: Jakub Dmoszyński i Marianna Kłodnicka z Turowic.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 21.01.1749. Chrzestni: Józef Młochowski i Joanna Leszczyńska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna, córka Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest w lipcu 1703. Chrzestni: ksiądz Andrzej Milewski altarysta jasieniecki i Felicjanna Jastrzębska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna, córka Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 16.01.1703. Chrzestni: Jerzy i Agnieszka Minostowscy.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna Anna, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 01.02.1767. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth i Anna Puchalina, Teodor Paszkowski i Zofia z Lasockich Bobicka.

JASTRZĘBSKA DUNIN Marianna Zofia, córka Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 18.03.1713. Chrzestni: Kazimierz Kurzewski i Anna Bogatkowa z Jasieńca.

JASTRZĘBSKA DUNIN Petronela, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 06.06.1756. Chrzestni: Wojciech Kalisz łowczy buski i Małgorzata z Orlewskich Domańska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Rozalia Anastazja, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 22.08.1760. Chrzestni: Jan Malinowski i Franciszka Jastrzębska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Rozalia Helena, córka Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 23.08.1739. Chrzestni: Stefan Świerczewski i Marianna Młochowska.

JASTRZĘBSKA DUNIN Teodora Marianna Anastazja Petronela, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 31.03.1761. Chrzestni: ksiądz Adam Dunin Jastrzębski proboszcz z Promny i Julianna Kaliszówna.

JASTRZĘBSKA DUNIN Urszula, córka Stanisława i Marianny, chrzest 03.10.1701. Chrzestni: Stanisław Piotrowski i Ewa Wiejakowa.

JASTRZĘBSKA DUNIN Wiktoria Franciszka, córka Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 10.03.1743. Chrzestni: Marcin Młochowski i Marianna Gębska z Turowic.

JASTRZĘBSKI DUNIN Adam Franciszek, syn Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 11.11.1753. Chrzestni: Marianna Domańska stolnikowa łukowska i Józef Grzegorzewski skarbnik rzeczycki.

JASTRZĘBSKI DUNIN Adam Jan, syn Franciszka Szymona i Franciszki, chrzest 24.12.1733. Chrzestni: Józef Jastrzębski i Zofia Grotowska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Aleksander Jan, syn Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 17.12.1758. Chrzestni: Jan Domański skarbnik łukowski i Julianna Kaliszówna chorążanka dobrzyńska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Antoni, syn Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 24.05.1708. Chrzestni: Wawrzyniec Dunin Głusieński i Agnieszka Janiszewska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Benedykt, syn Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 31.03.1715.Chrzestni: Walenty Gębski i Szczepkowska z Turowic.

JASTRZĘBSKI DUNIN Franciszek Szymon, syn Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 20.02.1705. Chrzestni: Jakub  Jastrzębski z Gośniewic i Ewa Zbroska z Pabierowic. Pierwsza żona Franciszka, druga żona Salomea Baranowska, ślub 1738.

JASTRZĘBSKI DUNIN Gabriel, syn Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 28.03.1720. Chrzestni: Gabriel Młochowski z Miedzechowa i Jadwiga Domańska z Warpęs. Żona Rozalia Młochowska.

JKASTRZĘBSKI DUNIN Jakub, syn Pawła i Marianny, chrzest 26.07.1742. Chrzestni: Antoni Młochowski i Marianna Staniszewska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Jakub z Marianną Gośniewską, ślub 05.07.1676. Świadkowie: Tomasz Humiecki i Jakub Jastrzębski.

JASTRZĘBSKI DUNIN Jan, syn Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest 29.06.1713. Chrzestni: Wojciech Staniszewski i Katarzyna Rudzka z Warpęs.

JASTRZĘBSKI DUNIN Jan Antoni, syn Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 18.06.1764. Chrzestni: Mikołaj Zygmunt Kalisz chorąży dobrzyński i Franciszka z Jastrzębskich Rożecka.

JASTRZĘBSKI DUNIN Jan Nepomucen Feliks, syn Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 23.05.1743. Chrzestni: Adam Modzelewski komornik graniczny czerski  i Marianna Gębska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Krzysztof, syn Jakuba i Marianny Petrykowskiej, chrzest 23.08.1722. Chrzestni: Jan Jastrzębski z Pabierowic i Marianna Grabowska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Maksymilian Dionizy, syn Franciszka Szymona i Salomei Baranowskiej, chrzest 06.10.1754. Chrzestni: Stefan Domański i Aleksandra Cichocka.

JASTRZĘBSKI DUNIN Mikołaj, syn Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 27.12.1751. Chrzestni: Adam Jastrzębski i Aleksandra Cichocka stolnikowa chełmska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Paweł Karol, syn Jakuba i Konstancji Rędzinianki, chrzest 23.01.1701. Chrzestni: Kazimierz Rędzina i Marianna Małaszewska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Seweryn, syn Jana i Felicjanny Zwierzchowskiej, chrzest 28.10.1700.

JASTRZĘBSKI DUNIN Tomasz, syn Gabriela i Rozalii Młochowskiej, chrzest 11.12.1747. Chrzestni: Józef Młochowski i Salomea Grotowska.

JASTRZĘBSKI DUNIN Walenty, syn Pawła i Bogumiły, chrzest 24.02.1734. Chrzestni: Jan Domański i Marianna Staniszewska.

JAWORSKA Anna, córka Jana i Zuzanny Laskowskiej, chrzest 16.07.1662. Chrzestni: Aleksander Olszamowski i Marianna Laskowska.

JAWORSKA Petronela, córka Jana i Zuzanny Laskowskiej, chrzest 09.06.1668. Chrzestni: Jan Staniszewski i Marianna Oczesalska.

JAWORSKI Bartłomiej, syn Jana i Zuzanny Laskowskiej, chrzest 28.07.1671.

JAWORSKI Jan, syn Jana i Zuzanny Laskowskiej, chrzest 26.12.1660. Chrzestni: Jan Zbroski i Marianna Laskowska.

JEDLIŃSKA Marianna, córka Kacpra i Elżbiety Kociszewskiej, chrzest 06.08.1680. Chrzestni: Stanisław Kostecki i Krystyna Zamojska.

JEDLIŃSKI Antoni, syn Kazimierza i Elżbiety Zamojskiej, chrzest 17.06.1684. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Rafalski wikariusz jasieniecki i Krystyna Zamojska.

JEDLIŃSKI Wojciech, syn Kazimierza i Elżbiety Zamojskiej, chrzest 28.03.1688. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Ewa Ogrodzieńska.

JESZEWSKI Jan z Zuzanną Kałuszewską, ślub 15.02.1673. Świadkowie: Łoski i Samuel Jeszewski.

JEŻOWSKA Zofia, córka Wojciecha i Marianny, chrzest 02.02.1660. Chrzestni: Paweł Rudzki i Katarzyna Kamieńska.

JUSZKIEWICZ Józefa Marianna Salomea, córka Ignacego i Marianny Jakubowskiej, chrzest 04.01.1793. Chrzestni: Franciszek Juszkiewicz z siostrą Franciszką Juszkiewiczówną.

KALISZ Adam Jan Tomasz, syn Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 20.12.1774.

KALISZ Bonawentura Adam Franciszek, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 14.07.1761. Chrzestni: Adam Modzelewski komornik grodzki czerski i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska.

KALISZ Felicjanna Małgorzata, córka Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 07.06.1760. Chrzestni: Anna Kaliszowa chorążyna dobrzyńska i Władysław Grzegorzewski stolnik rzeczycki, Jan Malinowski i Julianna Kaliszówna chorążanka dobrzyńska.

KALISZ Franciszka, córka Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 09.03.1764. Chrzestni: Marianna Kryńska stolnikowa dobrzyńska i Andrzej Kalisz chorąży dobrzyński.

KALISZ Grzegorz Nikodem, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 22.05.1759. Chrzestni: Tomasz Zaborowski i Marianna z Kaliszów Kryńska.

KALISZ Jadwiga, córka Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 18.10.1766. Chrzestni: Walenty Falęcki i Katarzyna Kurkowska.

KALISZ Joanna Marianna, córka Franciszka i Anny Domańskiej, chrzest 10.09.1724. Chrzestni: Kazimierz Oczesalski i Katarzyna Ogrodzieńska.

KALISZ Julianna Konstancja, córka Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 16.02.1771. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth proboszcz goszczyński i Marianna z Zaborowskich Rożecka komornikowa czerska.

KALISZ Karol Boromeusz Antoni, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 04.11.1770. Chrzestni: Tomasz Dąbrowski burgrabia czerski i Marianna Osiecka z Turowic.

KALISZ Katarzyna Franciszka, córka Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest z wody 16.03.1769. Chrzestni: Kacper Piotrowski i Gertruda Leszczyńska. Ceremoniał chrztu odbył się 11.06.1769. Chrzestni: Aleksander Wojciech Żółtowski z żoną swą Julianną z Machnatki.

KALISZ Ludwik Bartłomiej, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 26.08.1769. Chrzestni: Nikodem Cybulski komornik ziemski czerski z żoną swą Barbarą.

KALISZ Mateusz, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 29.07.1772. Chrzestni: Marcin Osiecki skarbnik płocki z Turowic i Franciszka Ostromęcka z Jasieńca.

KALISZ Mateusz Franciszek, syn Wojciecha i Anny Pruszkowskiej, chrzest 24.10.1762. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Anna z Januszewskich Kaliszowa chorążanka dobrzyńska.

KALISZ Piotr Franciszek, syn Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 08.12.1767. Chrzestni: Aleksy Jasieński komornik czerski i Anna Kaliszowa chorążanka dobrzyńska; Tomasz Siekierzyński i Marianna Domańska skarbnikowa łukowska; Korneliusz Jasieńki burgrabia czerski i Franciszka Jasieńska komornikowa czerska.

KALISZ Seweryn Feliks, syn Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 26.02.1793. Chrzestni: Józef Rożecki metrykant Skarbu Koronnego i Marianna Zaborowska miecznikowa gostyńska.

KALISZ Stanisław, syn Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 31.05.1766. Chzrestni: Antoni Lacki i Dorota Leszczyńska.

KALISZ Teodor Wincenty Dionizy, syn Mikołaja chorążego dobrzyńskiego i Franciszki Rożeckiej, chrzest 06.04.1777. Chrzestni: Franciszek i Marianna  z Mościckich Markowscy skarbnikowie czerwonogrodzcy.

KALISZ Wojciech, syn Franciszka i Anny Domańskiej, chrzest 23.04.1726. Chrzestni: Józef Okęcki i Jadwiga Domańska. W 1759 łowczy buski. Pierwsza żona Anna Bykowska, druga żona Anna Pruszkowska, ślub ok. roku 1759.

KARSKI Sebastian z Katarzyną z Zamojskich Miesiulską wdową, ślub 25.01.1662. Świadkowie: Stanisław Grzegorzewski, Paweł i Andrzej Zamojscy.

KARWOWSKA Eufrozyna, córka Józefa i Jadwigi, chrzest 28.10.1742. Chrzestni: Gabriel Jastrzębski i Eufrozyna Branecka.

KAWECKA Krystyna, córka Franciszka i Agnieszki Janiszewskiej, chrzest 20.09.1688. Chrzestni: Jan Turowski i Katarzyna Stachlewska.

KAWECKI Franciszek z Brzumina parafia Rembertów z Agnieszką Janiszewską z Turowic, ślub 24.11.1684. Świadkowie: Wojciech Turowski i Józef Gośniewski z Pabierowic.

KIELESZYŃSKI Józef, syn Kazimierza i Jadwigi, chrzest 21.03.1751. Chrzestni: Aleksander Staniszewski i Justyna Cybulska; Franciszek Jastrzębski i Marianna Staniszewska.

KŁOCZEWSKI Mikołaj, syn Jakuba i Felicjanny, chrzest 16.11.1638. Chrzestni: Zygmunt Pniewski i Małgorzata Zalewska.

KŁODNICKA Franciszka, córka Władysława i Marianny, chrzest 24.02.1753. Chrzestni: Adam Dunin Jastrzębski i Marianna Domańska.

KŁODNICKA Rozalia, córka Aleksandra i Marianny Ogrodzieńskiej, chrzest 21.03.1731. Chrzestni: Hiacenty Ogrodzieński i Katarzyna Linksina z Pitalewa.

KŁODNICKI Bogumił, syn Władysława i Marianny, chrzest 08.03.1750. Chrzestni: Adam Modzelewski i Marianna Trzaskowa.

KŁODNICKI Franciszek, syn Aleksandra i Marianny Ogrodzieńskiej, chrzest 06.01.1741. Chrzestni: Łukasz Ogrodzieński i Franciszka Nielubowiczówna.

KŁODNICKI Józef Antoni, syn Aleksandra i Marianny Ogrodzieńskiej, chrzest 14.04.1724. Chrzestni: Jan Woliński i Aleksandra Dębieńska.

KŁODNICKI Marek Dominik, syn Aleksandra i Marianny Ogrodzieńskiej, chrzest 13.04.1729. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Katarzyna Warszawicka.

KŁODNICKI Tomasz Krzysztof, syn Aleksandra i Marianny Ogrodzieńskiej, chrzest 17.02.1736. Chrzestni: Władysław Kłodnicki i Rozalia Rędzina.

KŁODZIKIEWICZ Marianna, córka Ludwika i Antoniny, chrzest 13.03.1768. Chrzestni: Antoni Mroczek burgrabia czerski i Marianna Dziubińska.

KOCISZEWSKA Antonina, córka Józefa i Jadwigi, chrzest 13.06.1752. Chrzestni: Marcin Młochowski i Barbara Staniszewska.

KOCISZEWSKA Katarzyna, córka Wojciecha z Kociszewa i Agnieszki z Bonieckich Zamojskiej, chrzest 06.05.1669. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Elżbieta Gośniewska.

KOCISZEWSKI Adrian, syn Wojciecha z Kociszewa i Agnieszki z Bonieckich Zamojskiej, chrzest 04.09.1666. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Zofia Rudawska.

KOCISZEWSKI Franciszek, syn Wojciecha z Kociszewa i Agnieszki z Bonieckich Zamojskiej, chrzest 09.10.1670. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Krystyna Zamojska.

KOCISZEWSKI Mikołaj, syn N. i Anny, chrzest 19.11.1673. Chrzestni: Walerian Jasieński  i Turowska.

KOCISZEWSKI Wojciech z Kociszewa z Agnieszką z Bonieckich Zamojską, wdową po Pawle Zamojskim, ślub 24.10.1665. Świadkowie: Andrzej Ogrodzieński, Mateusz Turowski i Stanisław Laskowski z Pitalewa.

KORZEŃSKA Marianna, córka Jana i Marianny, chrzest 01.01.1703. Chrzestni: Stanisław i Anna Boscy.

KOTYŃSKA Agrypina Klara, córka Jana i Franciszki Przysieckiej, chrzest 30.08.1705. Chrzestni: Ankerfill regim. kwatermistrz wojsk I.K.M. Króla Saskiego i Helena Grzegorzewska podkomorzyna warszawska.

KOTYŃSKA Katarzyna Marcjanna, córka Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 07.11.1694.

KOTYŃSKA Marianna Marta, córka Jana i Zuzanny, chrzest 23.01.1704. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Obrąpalski proboszcz jasieniecki i Magdalena Gołkowska.

KOTYŃSKA Salomea Agnieszka, córka Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 07.12.1697. Chrzestni: Stanisław Bębnowski i Urszula Służewska.

KOTYŃSKA Zofia, córka Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 10.02.1699.

KOTYŃSKI Adam, syn Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 20.01.1688. Chrzestni: Kazimierz Kowalski subdelegat drohicki i Marianna Korycka.

KOTYŃSKI Izydor Benedykt, syn Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 07.04.1693. Chrzestni: Stanisław Bębnowski miecznik sochaczewski i Zuzanna Kowalikowska.

KOTYŃSKI Jan Piotr Celestyn, syn Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 13.07.1690. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski sędzia czerski i Zuzanna Kowalska.

KOTYŃSKI Józef Gabriel, syn Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 03.09.1698. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski miecznik czerski i Anna Gołkowska.

KOTYŃSKI Kazimierz Józef, syn Jana Antoniego i Elżbiety Żabińskiej, chrzest 12.01.1687. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Marianna Zbroska.

KOWALSKI Jakub, syn Stanisława i Marianny, chrzest 03.07.1796. Chrzestni: Ignacy Lipink i Barbara Młochowska podkomorzyna czerska.

KOŻUCHOWSKA Barbara, córka Aleksandra i Franciszki, chrzest 04.12.1740. Chrzestni: Józef Winkler i Ludwika Kożuchowska.

KOŻUCHOWSKA Franciszka, córka Walentego i Marianny, chrzest 09.07.1768. Chrzestni: Walenty Zaleski i Katarzyna Dębska.

KOŻUCHOWSKI Jan Bonawentura, syn Walentego i Marianny, chrzest 07.07.1765. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Franciszka Duninówna Jastrzębska.

KOŻUCHOWSKI Józef, syn Aleksandra i Franciszki, chrzest 20.07.1733. Chrzestni: Jan Domański i Paweł Kurzewski, Rozalia Perzanowska i Salomea Młodzianowska.

KOŻUCHOWSKI Marcin, syn Sebastiana i Marianny, chrzest 20.08.1734. Chrzestni: Jan Domański sędzia czerski i Rostkowska.

KRAJEWSKA Anna Marianna, córka Józefa i Józefy, chrzest 25.01.1763. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Anna Kaliszówna chorążyna dobrzyńska.

KRAJEWSKA Teresa, córka Piotra ekonoma z Gośniewic, chrzest 10.10.1785. Chrzestni: Jakub Bogusławski i Katarzyna Pawłowska.

KRAJEWSKI Jakub, syn Bartłomieja i Doroty Miskówny, chrzest 08.07.1683. Chrzestni: Franciszek Brzozowski i Konstancja Rudzka.

KRAJEWSKI Marcin, syn Franciszka i Agnieszki, chrzest 05.11.1789. Chrzestni: Jan Goliński i Anna Wysocka.

KRAJEWSKI Mateusz, syn Jana i Apolonii Janiszewskiej, chrzest 12.09.1799. Chrzestni: Józef Strzałkowski ekonom jasieniecki i Grembska.

KROMIEŃSKI Stanisław, syn Wojciecha i Jadwigi, chrzest 1667. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Marianna Olszewska.

KUDELSKI Jan Karol, syn Aleksandra i Elżbiety Jastrzębskiej, chrzest 27.01.1686. Chrzestni: Stanisław Bębnowski cześnik sochaczewski i Zofia Jastrzębska.

KURKOWSKA Marianna, córka Jana i Katarzyny, chrzest 30.03.1760. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński i Magdalena Trzasczanka chorążanka buska.

KUROWSKA Emerencjanna, córka Stanisława i Marianny, chrzest 16.01.1681. Chrzestni: Franciszek i Marianna Zbroscy.

KUROWSKI Józef, syn Stanisława i Marianny, chrzest 19.05.1683. Chrzestni: Kazimierz Okęcki i Marianna Kłosowska.

KURZĄTKOWSKI Tomasz Antoni, syn Wojciecha i Franciszki Staniszewskiej, chrzest 29.03.1769. Chrzestni: Władysław Dunin Mieczyński sędzia sochaczewski i Józefa Magnuszewska.

KURZEWSKA Anna, córka Pawła i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 16.07.1691.

KURZEWSKI Jakub, syn Pawła i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 15.07.1685. Chrzestni: Józef Gośniewski i Jadwiga Staniszewska.

KURZEWSKI Józef, syn Pawła i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 23.03.1688. Chrzestni: Paweł Papieski i Dorota Pabierowska.

KURZEWSKI Kazimierz, syn Pawła i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 01.03.1694. Chrzestni: ksiądz Markowski proboszcz boglewski i Dorota Gośniewska.

KURZEWSKI  Paweł z Kurzeszyna z Konstancją Gośniewską z Gośniewic, ślub 08.02.1684. Świadkowie: Jan Wierzchowski i Grzegorz Kawecki.

KURZEWSKI Stanisław, syn Pawła i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 21.09.1696. Chrzestni: Krzysztof Turowski i Marianna Dłotowska.

KWASKOWSKI Dominik Kajetan Piotr Wawrzyniec, syn Jana i Zofii Mecherzyńskiej, chrzest 26.12.1762. Chrzestni: Józef Petrykowski cześnik dobrzyński i Marianna Mecherzyńska.

KWASKOWSKI Michał Franciszek Łukasz, syn Jana i Zofii Mecherzyńskiej, chrzest 23.09.1763. Chrzestni: Piotr Ogrodzieński skarbnik żytomierski z żoną swą Rozalią.

KWASKOWSKI Szymon Tadeusz Karol, syn Jana i Zofii Mecherzyńskiej, chrzest 02.11.1760. Chrzestni: Stefan Domański i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska; Wojciech Kalisz łowczy buski i Barbara Brzezińska miecznikowa dobrzyńska.

LASKOWSKA Anna, córka Marcina i Ewy Gośniewskiej, chrzest 09.04.1664. Chrzestni: Bartłomiej Staniszewski i Krystyna Bierzwiedzka.

LASKOWSKA Anna, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 02.06.1635. Chrzestni: Jan Lekarski i Elżbieta Głoskowska.

LASKOWSKA Anna, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 01.06.1652. Chrzestni: Paweł Zalaszewski i Katarzyna Zamłyńska.

LASKOWSKA Anna, córka Stanisława i Marianny Wolskiej, chrzest 21.03.1688. Chrzestni: Stanisław Wolski i Marianna N.

LASKOWSKA Bogumiła, córka Hiacentego i Zofii Sosnowskiej, chrzest 27.02.1747. Chrzestni: Dąbrowski i Anna Komornicka z Rytomoczydeł.

LASKOWSKA Dorota, córka Jana i Doroty, chrzest 31.12.1692. Chrzestni: Jan Gośniewski i Gośniewska.

LASKOWSKA Elżbieta, córka Stanisława i Marianny Wolskiej, chrzest 24.05.1693. Chrzestni: Jakub Zbroski i Katarzyna Grotowska.

LASKOWSKA Emerencjanna, córka Stanisława i Marianny Wolskiej, chrzest 03.02.1691. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Jadwiga Złotnikówna.

LASKOWSKA Jadwiga, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 01.10.1645. Chrzestni: Wawrzyniec Wągrodzki i Marianna Pniewska.

LASKOWSKA Jadwiga Róża, córka Antoniego i Marianny Staniszewskiej, chrzest 02.09.1758. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński proboszcz jasieniecki i Katarzyna Borowska panna.

LASKOWSKA Katarzyna, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 19.02.1632. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Katarzyna.

LASKOWSKA Konstancja, córka Jana i Katarzyny Kurowskiej, chrzest 29.02.1674. Chrzestni: Stanisław Chomicki i Felicjanna Zbroska.

LASKOWSKA Magdalena, córka Hiacentego i Katarzyny, chrzest 25.07.1742. Chrzestni: Mateusz Dębski i Anna Brudzińska.

LASKOWSKA Marcjanna, córka Walentego i Marcjanny Rudzkiej, chrzest 07.01.1768. Chrzestni: Nikodem Cybulski komornik ziemski czerski z żoną swą Barbarą z Pruszkowskich.

LASKOWSKA Marianna, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 26.03.1641. Chrzestni: Stefan Magnuszewski z Łychowa i Marianna Grotowska.

LASKOWSKA Marianna, córka Stanisława i Marianny Wolskiej, chrzest 03.06.1689. Chrzestni: Walenty Boniecki i Konstancja Wolska.

LASKOWSKA Teresa, córka Walentego i Ewy Gośniewskiej, chrzest 17.10.1658. Chrzestni: Paweł Zakrzewski i Anna Oczesalska.

LASKOWSKA Zofia, córka Mateusza i Marianny Olszamowskiej, chrzest 04.05.1665. Chrzestni: Jan Turowski i Krystyna Turowska.

LASKOWSKA Zuzanna, córka Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 02.09.1633. Chrzestni: ksiądz Jan Karwański wikariusz jasieniecki i Agnieszka Magnuszewska.

LASKOWSKA Zuzanna, córka Piotra i Eufrozyny, chrzest 12.08.1733. Chrzestni: ksiądz Józef Rudzki i Helena Bagińska z Olszam.

LASKOWSKI Adam, syn Hiacentego i Zofii Sosnowskiej, chrzest 20.12.1749. Chrzestni: Mateusz Cybulski i Urszula Charszeńska.

LASKOWSKI Adam, syn Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 12.07.1650. Chrzestni:  Mateusz Tomasz Sadowski i Katarzyna Olszewska.

LASKOWSKI Andrzej, syn Stanisława i Felicjanny Nagórczanki, chrzest 29.12.1680. Chrzestni: Adam Linksa i Zofia Zawiszyna.

LASKOWSKI Jan z Katarzyną Kurowską, ślub 16.08.1671. Świadkowie: Kazimierz Staniszewski i Paweł Olszewski.

LASKOWSKI Józef, syn Walentego i Marcjanny Rudzkiej, chrzest 18.03.1770. Chrzestni: Stefan Domański podwojewodzy  czerski i Marianna z Boskich Domańska wdowa po niegdy skarbniku łukowskim; Marcin Osiecki i Zuzanna Domańska.

LASKOWSKI Kacper z Marianną Staniszewską, ślub 12.07.1659. Świadkowie: Kacper Boglewski z Falęcina i Paweł Olszewski z Kurczowej Wsi.

LASKOWSKI Kazimierz, syn Piotra i Eufrozyny, chrzest 30.03.1737. Chrzestni: Piotr Gębski i Elżbieta Kożuchowska.

LASKOWSKI Krzysztof, syn Pawła i Zofii, chrzest 10.09.1649. Chrzestni: Bartłomiej Głoskowski i Marianna Grotowska.

LASKOWSKI Marcin, syn Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 26.10.1639. Żona Ewa Gośniewska.

LASKOWSKI Mateusz, syn Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 02.03.1643. Chrzestni: Jan Oczesalski i Anna Biedrzycka z Woli Łychowskiej. Żona Marianna Olszamowska.

LASKOWSKI Mateusz, syn Piotra i Katarzyny z Ogrodzienic, chrzest 23.02.1740. Chrzestni: Mateusz Lipink i Marianna Domańska.

LASKOWSKI Piotr, syn Walentego i Ewy Gośniewskiej, chrzest 27.06.1668. Chrzestni: Mateusz Rusiecki i Jadwiga Staniszewska.

LASKOWSKI Sebastian, syn Walentego i Ewy Gośniewskiej, chrzest 06.01.1655.

LASKOWSKI Stanisław, syn Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 23.09.1636. Chrzestni: Magnuszewski i Anna Boniecka.

LASKOWSKI Stanisław, pierwsza żona Felicjanna Nagórczanka, druga żona Marianna Wolska, ślub ok.1687.

LASKOWSKI Wojciech, syn Mateusza i Doroty Wągrodzkiej, chrzest 21.03.1648. Chrzestni: Andrzej Żelechiński i Olszewska.

LASOTA Ewa, córka Mikołaja burgrabiego czerskiego i Jadwigi Lisieckiej, chrzest 26.11.1711.

LEKARSKA Anna, córka Jana i Doroty, chrzest 15.03.1638. Chrzestni: Abraham Głoskowski i Anna Wysoczyna.

LEKARSKA Ewa, córka Jana i Doroty, chrzest  07.10.1629. Chrzestni: Stanisław Jasieński z Jasieńca i Dorota Laskowska z Gośniewic.

LEKARSKA Felicja, córka Jana i Doroty, chrzest 03.12.1632.

LEKARSKA Helena, córka Jana i Doroty, chrzest 24.04.1631.

LESZCZYŃSKI Andrzej Stefan, syn Józefa i Katarzyny Jastrzębskiej, chrzest 27.12.1768. Chrzestni: Michał Bobicki komornik graniczny czerski i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska wdowa; Jakub Domański skarbnikowicz łukowski i Zofia Bobicka.

LESZCZYŃSKI Ignacy Wawrzyniec, syn Józefa i Katarzyny Jastrzębskiej, chrzest 09.08.1774. Chrzestni: Józef Sołtyk kasztelan warszawski i Katarzyna Wrzoskowa z Kocieszowa.

LESZCZYŃSKI Marcin Andrzej, syn Józefa i Katarzyny Jastrzębskiej, chrzest 02.02.1767. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth i Magdalena z Lasockich Domańska, Stefan Domański łowczy inflantski i Zuzanna Domańska.

LESZCZYŃSKI Mikołaj, syn Andrzeja i Joanny Turowskiej, chrzest 01.09.1739. Chrzestni: Sebastian Ogrodzieński i Anna Turowska.

LESZCZYŃSKI Paweł, syn Andrzeja i Joanny Turowskiej, chrzest 02.01.1735. Chrzestni: Józef Jastrzębski i Marianna Ogrodzieńska.

LESZNOWOLSKA Katarzyna, córka Antoniego i Franciszki, chrzest 24.02.1752. Chrzestni: ksiądz Antoni Sokolnicki i Agnieszka Skolimowska.

LEWICKA Elżbieta, córka Jakuba i Marianny, chrzest 02.02.1634. Chrzestni: Stanisław Boniecki z Warpęs i Anna Rosołowska z Turowic.

LEWICKI Feliks, syn Jakuba i Marianny, chrzest 22.05.1633. Chrzestni: Stanisław Magnuszewski i Marianna.

LINKS Anna, córka Michała Antoniego i Katarzyny, chrzest 04.09.1704. Chrzestni: Walenty Rogoziński organista i Anna Janowska.

LINKS Adam z Heleną Głoskowską, ślub 09.021671. Świadkowie: Janusz Lisowski i Marcin Górski.

LINKS Adam, syn Adama i Heleny Głoskowskiej, chrzest 13.06.1681. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Ewa Papieska.

LINKS Eleonora Joanna, córka Adama i Heleny Głoskowskiej, chrzest 21.07.1678. Chrzestni: Jan Zbroski i Zofia Ogrodzieńska.

LINKS Magdalena Anna, córka Jakuba i Marianny Lisickiej, chrzest 1738. Chrzestni: Michał Linksa i Ewa Opacka z Gośniewic.

LINKS Michał Antoni, syn Adama i Heleny Głoskowskiej, chrzest 03.11.1675. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski i Grotowska. Żona Katarzyna.

LIPNIK Franciszek, syn Pawła i Anny Gniewoszówny, chrzest 04.01.1688. Chrzestni: Adam Boglewski łowczy łomżyński i Krystyna Lipnikówna.

LIPNIK Michał Antoni, syn Mateusza i Petroneli, chrzest 29.10.1746. Chrzestni: Mateusz Cybulski z żoną.

LIPNIK Paweł Jerzy, syn Pawła i Anny Gniewoszówny, chrzest 06.08.1685. Chrzestni: Adam Boski podczaszy rawski i Teresa Przyłuska.

LISICKA Joanna Konstancja, córka Antoniego i Marianny, chrzest 21.02.1724. Chrzestni: ksiądz Józef Mańkowski proboszcz jasieniecki i Rozalia Grabowska.

LISICKA Marianna, córka Franciszka i Anny, chrzest 25.05.1721. Chrzestni: Jan Sulik i Anna Dąbkowa.

LISICKI Wojciech, syn Franciszka i Anny, chrzest 18.04.1718. Chrzestni: Władysław Boski z Boglewic podstoli sochaczewski i Zuzanna Gębska.

LISOWSKA Agnieszka, córka Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 09.01.1651. Chrzestni: Jan Oczesalski i Jadwiga Kobylska.

LISOWSKA Antonina, córka Franciszka i Konstancji Turowskiej, chrzest 21.12.1733. Chrzestni: Michał Okęcki stolnik warszawski i Małachowska.

LISOWSKA Felicjanna, córka Jana i Anny, chrzest 04.01.1673. Chrzestni: Stanisław Ogrodzieński i Anna Okęcka.

LISOWSKA Jadwiga, córka Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 18.10.1648. Chrzestni: Piotr Biedrzycki i Zofia Ogrodzieńska.

LISOWSKA Joanna, córka Franciszka i Konstancji Turowskiej, chrzest 02.02.1730. Chrzestni: Łukasz Ogrodzieński i Joanna z Turowskich Leszczyńska z Kociszewa.

LISOWSKA Magdalena, córka Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 12.06.1666. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Katarzyna Łochowska.

LISOWSKA Marcjanna, córka Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 08.01.1661. Chrzestni: Władysław Lisowski i Katarzyna Ogrodzieńska.

LISOWSKA Marianna, córka Janusza i Zofii Słąnczanki, chrzest 08.09.1669. Chrzestni: Marcin Górski i Agnieszka Zbroska.

LISOWSKI Franciszek, syn Jana i Katarzyny, chrzest 03.12.1630.

LISOWSKI Franciszek, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 28.10.1653. Chrzestni: ksiądz Paweł Lisowski proboszcz czerski i Zofia Ogrodzieńska.

LISOWSKI Jakub, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 1659. Chrzestni: Jakub Rudzki i Perzanowska.

LISOWSKI Jan, syn Franciszka i Konstancji Turowskiej, chrzest 06.06.1738. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski z Olszam i Anna Opacka z Gośniewic.

LISOWSKI Jan, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 26.12.1649. Chrzestni: Chynowski i Biedrzycka.

LISOWSKI Kazimierz Mateusz, syn Franciszka i Konstancji Turowskiej, chrzest 07.03.1723. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Zuzanna Nielubowiczowa z Kurczowej Wsi.

LISOWSKI Marcin, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 10.09.1662. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Jadwiga Rembowska.

LISOWSKI Mikołaj, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 09.12.1663. Chrzestni: Jan Zbroski i Katarzyna Skarbkówna Słąnczanka.

LISOWSKI Paweł, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 04.06.1658. Chrzestni: Paweł Zakrzewski i Anna Psarska.

LISOWSKI Stanisław, syn Jana i Zofii Rudawskiej, chrzest 26.05.1652. Chrzestni: Jakub Zbroski i Lisowska.

LISOWSKI Wawrzyniec, syn Janusza i Zofii Słąnczanki, chrzest 06.08.1671. Chrzestni: Jan Ogrodzieński  i Anna Linxina.

LUTOSZEWSKA Konstancja Kunegunda, córka Pawła i Marianny Kacperkowicz, chrzest 20.02.1785. Chrzestni: Antoni Mroczek burgrabia czerski i Magdalena Domańska podwojewodzina czerska z Warpęs.

LUTOSZEWSKA Ludwika, córka Pawła i Marianny Kacperkowicz, chrzest 06.07.1785. Chrzestni: Grzegorz Winkler podczaszy inflantski i Konstancja Winklerówna.

ŁAZIEŃSKA Elżbieta, córka Mateusza i Marianny Gośniewskiej, chrzest 10.10.1678.

ŁAŹNIEWSKI Stefan, syn Andrzeja i Marianny, chrzest 26.12.1675. Chrzestni: Jan Chojecki i Marianna Gośniewska.

ŁĄCKA Agnieszka, córka Franciszka i Marcjanny Okręglickiej, chrzest 06.01.1661. Chrzestni: Aleksander Olszamowski i Jadwiga Staniszewska.

ŁĄCKA Petronela, córka Jana i Doroty Badowskiej, chrzest 17.05.1688. Chrzestni: Jan Minostowski i Rozalia Badowska.

ŁĄCKI Andrzej, syn Franciszka i Marcjanny Okręglickiej, chrzest 17.11.1662. Chrzestni: Jan Jaworski i Marianna Laskowska.

ŁĄCZYŃSKA Anna, córka Daniela i Anny, chrzest 01.11.1728. Chrzestni: Józef Okęcki stolnik warszawski i Helena Bagińska.

ŁĘTOWSKA Aniela Antonina, córka Stanisława ekonoma z Częstoniewa i Marianny Guzowskiej, chrzest 16.06.1799. Chrzestni: Ignacy Lipink i Józefa Rożecka.

ŁĘTOWSKA Róża Marianna, córka Stanisława ekonoma z Częstoniewa i Marianny Guzowskiej, chrzest 08.09.1793. Chrzestni: Franciszek Domański i Ewa Okęcka.

ŁĘTOWSKI Sylwester, syn Stanisława ekonoma z Częstoniewa i Marianny Guzowskiej, chrzest 06.01.1796. Chrzestni: Seweryn Szamota i Agnieszka Dłużewska; Antoni Ciborowski i Barbara Młochowska; Jan Karosz i Katarzyna Zawadzka.

ŁOJEWSKI Józef, syn Mateusza i Petroneli, chrzest 01.03.1795. Chrzestni: Franciszek Chocianowski i Marianna Juszkiewiczowa.

ŁOSIŃSKA Marianna, córka Mateusza i Marianny, chrzest01.03.1681.

ŁOSKI Andrzej, syn Krzysztofa i Katarzyny z Pabierowskich Uwielińskiej, chrzest 26.11.1681. Chrzestni: Jerzy Gośniewski i Marianna Oczesalska.

ŁOSKI Krzysztof z Katarzyną z Pabierowskich Uwielińską wdową, ślub 30.07.1679. Świadkowie: Jan Ogrodzieński i Jan Turowski.

ŁUBA Agnieszka, córka Aleksandra i Joanny Brochockiej, chrzest 23.01.1773. Chrzestni: Tomasz i Agnieszka Zalescy właściciele Zbroszy.

ŁUBA Agnieszka Marianna, córka Aleksandra i Joanny Brochockiej, chrzest 18.04.1765. Chrzestni: ksiądz Michał Niżczycki proboszcz jasieniecki, kanonik płocki i Marianna Borowska z Łychowa.

ŁUBA Antonina Katarzyna, córka Aleksandra skarbnika owruckiego i Eufrozyny Brochockiej, chrzest: 01.05.1759. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski stolnik buski i Katarzyna z Grzegorzewskich Staniszewska cześnikowa latyczowska.

ŁUBA Katarzyna Franciszka, córka Aleksandra i Joanny Brochockiej, chrzest 28.03.1763. Chrzestni: ksiądz Antoni Demuth i Katarzyna z Borowskich Grabowska.

ŁUBA Prakseda Symforoza, córka Aleksandra i Joanny Brochockiej, chrzest 18.07.1777. Chrzestni: Julian Staniszewski z Rudy i Marianna Staniszewska cześnikówna latyczowska.

ŁUBA Samuel Franciszek, syn Aleksandra skarbnika owruckiego i Eufrozyny Brochockiej, chrzest 02.10.1762. Chrzestni: Stefan Domański łowczy inflantski i Joanna z Brochockich Łubowa.

ŁUBA Samuel Jan, syn Aleksandra skarbnika owruckiego i Eufrozyny Brochockiej, chrzest 27.11.1751. Chrzestni: Franciszek Branecki i Helena Zamojska.

ŁUBA Tekla, córka Aleksandra i Joanny Brochockiej, chrzest 24.09.1767.

ŁUBA Wojciech, syn Aleksandra skarbnika owruckiego i Eufrozyny Brochockiej, chrzest 29.03.1761. Chrzestni: Józef Świerczewski i Franciszka Rożecka.

ŁUBIEŃSKI Chryzostom, syn Michała podkomorzego J.K.M. i Moniki Gąsiorowskiej, chrzest 27.01.1781. Chrzestni: Antoni Federowicz i Gertruda Szczakowska.

ŁUCZYŃSKA Anna, córka Adama i Zofii, chrzest 28.02.1634. Chrzestni: Aleksander Magnuszewski i Anna Zbroska.

ŁUSZCZEWSKI Hiacenty, syn N. i N., chrzest 20.08.1698. Chrzestni: Józef Skarbek Słąnka i Zofia Miedzechowska.

ŁYCHOWSKA Barbara, córka Marcina z Łychowa i Marianny Brzumińskiej, chrzest 10.12.1634.

ŁYCHOWSKA Dorota, córka Marcina z Łychowa i Marianny Brzumińskiej, chrzest 01.11.1644.

ŁYCHOWSKA Marianna, córka Krzysztofa z Wólki Łychowskiej ( alias Tworki ) i Katarzyny, chrzest 12.03.1641. Chrzestni: Jan i Marianna Łychowscy.

ŁYCHOWSKI Adam, syn Walentego Turczyna i Marianny Rudawskiej, chrzest 11.02.1663. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Zofia Turowska.

ŁYCHOWSKI Grzegorz, syn Krzysztofa z Wólki Łychowskiej ( alias Tworki ) i Katarzyny, chrzest 15.03.1665. Chrzestni: Walenty i Zofia Łychowscy.

ŁYCHOWSKI Ludwik, syn Franciszka i Agnieszki, chrzest 03.10.1659. Chrzestni: Wespazjan i Marianna Pniewscy.

ŁYCHOWSKI Paweł, syn Krzysztofa z Wólki Łychowskiej ( alias Tworki ) i Katarzyny, chrzest 27.01.1646.

ŁYSZKOWSKI Jakub, syn Kazimierza i Marianny, chrzest 01.05.1674.

MAGNUSZEWSKA Zofia, córka Aleksandra i Agnieszki, chrzest 20.02.1635. Chrzestni: Paweł Rudzki i Zofia Słąnczyna.

MAGNUSZEWSKA Zuzanna, córka Aleksandra i Agnieszki, chrzest 27.05.1632. Chrzestni: Feliks i Katarzyna Zamłyńscy z Kurczowej Wsi.

MAJKOWSKA Zofia, córka Franciszka i Anny, chrzest 20.04.1678. Chrzestni: Adam Wąsowicz i Anna Turowska.

MALIKOWSKI Franciszek Andrzej, syn Jana i Ewy Bieniszewskiej, chrzest 19.02.1792.

MALINOWSKA Anna, córka Stefana i Krystyny Olszamowskiej, chrzest 25.07.1664. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Jadwiga Staniszewska.

MALINOWSKI Łukasz, syn Pawła i Marianny, chrzest 15.10.1799. Chrzestni: Jan Kuliszewski i Franciszka Rutkowska.

MALINOWSKI Stanisław z Konstancją, wdową, ślub 18.02.1673. Świadkowie: Krzysztof Gośniewski i Jan Chojecki.

MALINOWSKI Wojciech Stefan, syn Stefana i Krystyny Olszamowskiej, chrzest 23.04.1663. Chrzestni: Jan Zbroski i Anna Rudawska.

MAŁASZEWSKA Anna, córka Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 15.03.1693. Chrzestni: Walenty Boniecki i Anna Bogatkowa.

MAŁASZEWSKA Katarzyna, córka Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 25.11.1691. Chrzestni: Jakub Zbroski i Helena Bębnowska.

MAŁASZEWSKA Zofia, córka Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 29.04.1696. Chrzestni: Franciszek Pniewski i Marianna Zbroska.

MAŁASZEWSKI Józef Antoni, syn Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 25.03.1698. Chrzestni: Piotr Szczuka cześnik czerski i Barbara Dąbrowska.

MAŁASZEWSKI Ludwik, syn Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 27.08.1689. Chrzestni: Krzysztof Stamirowski i Zofia Lisowska.

MAŁASZEWSKI Wojciech, syn Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 15.04.1702. Chrzestni: Adam Leszczyński i Ludwika Szczuczanka.

MARKOWSKA Konstancja Kunegunda, córka Andrzeja i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 14.06.1732. Chrzestni: Antoni Trojanowski i Konstancja Malińska.

MARKOWSKA Marianna Anna, córka Andrzeja i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 03.09.1725. Chrzestni: Józef Słąnka podczaszy czerski i Aleksandra Wolińska.

MARKOWSKA Tekla Franciszka Anna, córka Franciszka skarbnika czerwonogrodzkiego i Marianny, chrzest 13.08.1769. Chrzestni: Feliks i Anna Puchałowie, Roch Ogrodzieński i Franciszka Mościcka, Ignacy Mościcki i Małgorzata Mościcka z Warszawy.

MARKOWSKA Zuzanna Rozalia, córka Andrzeja i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 13.08.1737. Chrzestni: Franciszek Branecki i Konstancja Ogrodzieńska.

MARKOWSKI Antoni Jan, syn Andrzeja i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 16.06.1724.

MARKOWSKI Antoni Modest Jan, syn Franciszka skarbnika czerwonogrodzkiego i Marianny, chrzest  16.06.1765. Chrzestni: Ossoliński biskup i Marianna z Boskich Domańska wdowa, skarbnikowa łukowska z Kurczowej Wsi.

MARKOWSKI Ludwik, syn Andrzeja i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 25.09.1742. Chrzestni: Okęcki chorąży warszawski i Marianna Domańska.

MECHERZYŃSKA Honorata Marianna, córka Józefa i Marianny, chrzest 10.01.1762. Chrzestni: Jan Kwaskowski cześnik inflantski i Kunegunda z Grzegorzewskich Mieczyńska cześnikowa czernichowska.

MECHERZYŃSKI Paweł Jan Krzysztof Kazimierz, syn Józefa i Marianny, chrzest 24.01.1764. Chrzestni: Kazimierz Okęcki chorąży warszawski i Zofia Kwaskowska cześnikowa inflantska.

MĘKARSKI Jan, syn Marcina i Marianny, chrzest 05.05.1763. Chrzestni: Jakub Ostromęcki i Zuzanna Domańska skarbnikówna łukowska z Kurczowej Wsi.

MIEDZECHOWSKA Marianna, córka Jana i Zofii, chrzest 24.08.1632. Chrzestni: Stanisław Jasieński z Jasieńca i Jadwiga z Turowic.

MIEDZECHOWSKA Marianna, córka Kacpra i Jadwigi, chrzest 02.01.1634. Chrzestni: Jan Lekarski i Zofia Sokołowska.

MIEDZECHOWSKA Zofia, córka Mateusza Jurga z Miedzechowa i Anny, chrzest 04.03.1639. Chrzestni: Jan Turowski i Małgorzata Żelechińska.

MIEDZECHOWSKI Adam, syn Mateusza Jurga z Miedzechowa i Anny, chrzest 20.12.1630.

MIEDZECHOWSKI Aleksander, syn Jana Gołąba i Jadwigi, chrzest 23.03.1642. Chrzestni: Piotr z Woli Łychowskiej i Jadwiga Grzegorzewska.

MIEDZECHOWSKI Józef z Anną Rykalską, ślub 17.05.1680. Świadkowie: Jakub Rykalski i Mateusz Miedzechowski.

MIEDZECHOWSKI Marcin z Zofią Żelechińską, ślub 02.07.1664. Świadkowie: Paweł Żelechiński podczaszy wiski, Przecław Boglewski stolnik czerski i Jan Remigjan Boglewski podsędek czerski.

MIEDZECHOWSKI Stanisław, syn Jana Gołąba i Jadwigi, chrzest 02.08.1634. Chrzestni: ksiądz Aleksy z Drwalewa i Anna Żelechińska.

MIEDZECHOWSKI Stanisław, syn Mateusza Jurga z Miedzechowa i Anny, chrzest 25.04.1652. Chrzestni: Jan Oczesalski i Marianna Giżewska.

MIEDZECHOWSKI Szymon, syn Mateusza Jurga z Miedzechowa i Anny, chrzest 11.12.1647. Chrzestni: Wawrzyniec Gutowski i Katarzyna Grzegorzewska.

MIKLASZEWSKI Józef, syn Stanisława i Zuzanny Ciemiernickiej, chrzest 21.07.1713. Chrzestni: Walenty Gębski z Pitalewa i Katarzyna Mroczkowa z Jasieńca.

MINOSTOWSKA Marianna, córka Jana i Agnieszki Zwierzchowskiej, chrzest 01.02.1702. Chrzestni: Jan Jastrzębski i Jadwiga Petrykowska.

MINOSTOWSKI Aleksy, syn Jana i Agnieszki Zwierzchowskiej, chrzest 08.07.1707. Chrzestni: Jan Jastrzębski i Jadwiga Zwierzchowska panna z Pabierowic.

MINOSTOWSKI Hilary, syn Jana i Agnieszki Zwierzchowskiej, chrzest 12.01.1712. Chrzestni: Jan Zieliński i Marianna Antoniowa.

MINOSTOWSKI Jan z Jadwigą Ogrodzieńską, ślub 28.06.1680. Świadkowie: Andrzej Ogrodzieński i Kazimierz Ogrodzieński.

MINOSTOWSKI Paweł, syn Jana i Agnieszki Zwierzchowskiej, chrzest 12.01.1712. Chrzestni: Jan Kostecki i Agnieszka Jachówna z Jasieńca.

MINOSTOWSKI Szymon, syn Jana i Agnieszki Zwierzchowskiej, chrzest 27.09.1703. Chrzestni: Stanisław Kosecki i Katarzyna Łoska.

MŁOCHOWSKA Brygida Ewa, córka Marcina i Anny Zbroskiej, chrzest 03.10.1719. Chrzestni: Mikołaj Gnatowski z Gniejewic i Marianna Gołkowska z Jasieńca.

MŁOCHOWSKA Brygida Justyna, córka Jana i Agnieszki Jastrzębskiej, chrzest 26.09.1721. Chrzestni: Sebastian Grabowski i Marianna Jstrzębska.

MŁOCHOWSKA Franciszka Teresa, córka Stanisława i Ewy Janiszewskiej, chrzest 21.09.1696.

MŁOCHOWSKA Józefa Dorota, córka Pawła i Barbary Rykaczewskiej, chrzest 22.03.1790. Chrzestni: Stefan Domański podwojewodzy czerski i Katarzyna z Łagodzińskich Okęcka cześnikowa czerska.

MŁOCHOWSKA Julianna, córka Walentego i Marianny Rykalskiej, chrzest 21.06.1784. Chrzestni: Józef Turowski komornik grodzki czerski i Barbara Cybulska komornikowa czerska.

MŁOCHOWSKA Katarzyna, córka Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 26.04.1756. Chrzestni: Marcin Wierzbicki i Joanna Leszczyńska z Kociszewa.

MŁOCHOWSKA Katarzyna Barbara, córka Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 10.12.1749. Chrzestni: Jan Domański i Marianna Grzegorzewska.

MŁOCHOWSKA Ludwika, córka Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 06.04.1738. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Ludwika Grzegorzewska.

MŁOCHOWSKA Marianna, córka Józefa i Felicjanny Mlekickiej, chrzest 30.04.1797. Chrzestni: Józef Chmielewski i Eleonora Skarżyńska.

MŁOCHOWSKA Marianna Antonina, córka Gabriela i Brygidy Rudzkiej, chrzest 16.08.1712. Chrzestni: Wawrzyniec Domański z Częstoniewa i Grotowska z Grotowa.

MŁOCHOWSKA Marianna Ewa, córka Józefa i Felicjanny Mlekickiej, chrzest 1792. Chrzestni: Paweł Młochowski komornik czerski z żoną Barbarą z Rykaczewskich.

MŁOCHOWSKA Rozalia Ludwika, córka Marcina i Anny Zbroskiej, chrzest 09.09.1723. Chrzestni: Mateusz Baranowski i Zuzanna Nielubowiczowa z Kurczowej Wsi.

MŁOCHOWSKA Teresa, córka Jana i Agnieszki Jastrzębskiej, chrzest 27.08.1716. Chrzestni: Michał Linksa i Barbara Gębska z Pitalewa.

MŁOCHOWSKI Antoni, syn Marcina i Anny Zbroskiej, chrzest 09.06.1721. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Obrąpalski proboszcz jasieniecki i Brygida Młochowska z Miedzechowa.

MŁOCHOWSKI Antoni Feliks, syn Marcina i Anny Zbroskiej, chrzest 10.06.1731. Chrzestni: Jastrzębski i Marianna Wrzoskowa.

MŁOCHOWSKI Antoni Onufry, syn Pawła i Barbary Rykaczewskiej, chrzest 24.05.1801.

MŁOCHOWSKI Feliks Tomasz, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 19.12.1752. Chrzestni: Józef Cichocki i Ludwika Bielawska.

MŁOCHOWSKI Hipolit Michał Józef Tadeusz, syn Pawła i Barbary Rykaczewskiej, chrzest 13.08.1788. Chrzestni: Franciszek Ksawery Rostworowski kasztelan zakroczymski z żoną swą Izabelą z Małachowskich.

MŁOCHOWSKI Józef Ignacy, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 20.03.1759. Chrzestni: Ignacy Kiciński starosta kozienicki i Anna z Kicińskich Okęcka chorążanka warszawska; Filip Kiciński i Marianna Okęcka chorążanka warszawska.

MŁOCHOWSKI Mateusz, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 24.12.1754. Chrzestni: Piotr Ogrodzieński skarbnik żytomierski z żoną swą Rozalią.

MŁOCHOWSKI Paweł, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 24.05.1761. Chrzestni: Tomasz Zaborowski miecznik gostyński i Salomea Dunin Jastrzębska; Piotr Ogrodzieński skarbnik żytomierski i Rozalia z Młochowskich Duninowa Jastrzębska. Żona Barbara Rykaczewska.

MŁOCHOWSKI Paweł Sebastian, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest21.01.1743. Chrzestni: Marcin Młochowski i Jastrzębska z Pabierowic.

MŁOCHOWSKI Piotr Jan, syn Antoniego i Marianny Kozietulskiej, chrzest 02.07.1764. Chrzestni: Józef Turowski cześnik nowogrodzki i Zofia Bobicka burgrabianka czerska.

MŁOCHOWSKI Walenty, syn Jana i Agnieszki Jastrzębskiej, chrzest 10.02.1719. Chrzestni: Jan Jastrzębski z Pabierowic i Teresa Łoska.

MŁOCHOWSKI Walenty Józef, syn Stanisława i Ewy Janiszewskiej, chrzest 11.04.1694. Chrzestni: Tomasz Turowski i Teresa Laskowska.

MŁODZIANOWSKA Anna, córka Sebastiana i Salomei Szczepkowskiej, chrzest 25.06.1736. Chrzestni: Dorota de Manteufel Kiełpińska i ksiądz Józef Mańkowski, kanonik katedralny, dziekan grójecki, proboszcz jasienicki.

MŁODZIANOWSKI Mikołaj Florian, syn Sebastiana ( nie żył 07.09.1738 ) i Anny Zabłockiej, chrzest 07.09.1738. Chrzestni: Mateusz Gębski i Salomea Jastrzębska.

MOCZULSKA Justyna, córka Romana i Katarzyny, chrzest 28.09.1783. Chrzestni: Tomasz Zaleski podczaszy owrucki i Barbara Cybulska; Andrzej Staniszewski i Anna Cybulska.

MOCZULSKA Rozalia, córka Romana i Katarzyny, chrzest 04.02.1796. Chrzestni: Ignacy Lipink i Katarzyna Zawadzka.

MODZELEWSKA Anna Kunegunda, córka Adama i Anny Zbroskiej, chrzest 26.07.1739.

MODZELEWSKA Zofia Anna, córka Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 31.07.1774. Chrzestni: Szymon Krukowski i Marianna Ostroska.

MODZELEWSKA Zofia Marianna, córka Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 21.11.1777. Chrzestni: Antoni Mroczek burgrabia grodzki czerski i Zaleska miecznikowa owrucka; Tomasz Zaleski i Kunegunda Mroczkowa.

MODZELEWSKI Aleksy Józef, syn Mateusza ekonoma z Miedzechowa i Agnieszki, chrzest 1781. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik czerwonogrodzki z żoną swą Marianną Modzelewską.

MODZELEWSKI Franciszek Wincenty Kazimierz, syn Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 23.04.1781. Chrzestni: Kazimierz Okęcki cześnik czerski i Justyna Rychłowska kasztelanowa spicymierska z Boglewic; Józef Grzybowski podstoli czerski i Marianna ze Zbierzchowskich Kicińska; Marcin Zbierzchowski i Elżbieta Gogolewska.

MODZELEWSKI Grzegorz Nikodem, syn Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 13.03.1785. Chrzestni: Nikodem Cybulski komornik ziemski czerski z żoną swą Barbarą.

MODZELEWSKI Ignacy Antoni, syn Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 12.08.1776.

MODZELEWSKI Józef Kazimierz, syn Antoniego burgrabiego czerskiego i Magdaleny Krawcówny, chrzest 29.02.1784. Chrzestni: Józef Turowski komornik ziemski czerski i Magdalena Domańska podwojewodzina czerska.

MODZELEWSKI Michał Franciszek, syn Kazimierza i Katarzyny z Chomentowa Chomentowskiej, chrzest 23.09.1705. Chrzestni: Marcin Dąbrowski i Teresa Sierakowska.

MODZELEWSKI Stanisław, syn Adama i Anny Zbroskiej, chrzest 18.02.1732. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski kasztelan ciechanowski i Barbara Prażmowska.

MOKROWIECKI Mateusz, syn Feliksa i Marianny Staniszewskiej, chrzest 16.12.1754. Chrzestni: Jan Staniszewski burgrabia czerski i Salomea Jastrzębska; Antoni Młochowski z żoną.

MONTREZOR Bogumiła Petronela, córka Antoniego i Anieli Radzikowskiej, chrzest 01.06.1789 ( ceremonia 15.09.1789 ). Chrzestni: Nikodem Cybulski komornik ziemski czerski i Ewa z Puchałów Chudzińska burgrabianka warszawska.

MONTREZOR Ignacy Julian, syn Antoniego i Anieli Radzikowskiej, chrzest 18.02.1791 ( ceremonia 03.04.1791 ). Chrzestni: Adam Kiciński chorąży, komisarz cywilno ? wojskowy czerski i Katarzyna Okęcka skarbnikowa czerska; Antoni Chudziński burgrabia warszawski i Marianna z Szymanowskich Zaborowska podczaszyna czerska.

MONTREZOR Józef Hipolit, syn Antoniego i Anieli Radzikowskiej, chrzest 18.08.1776. Chrzestni: Kazimierz Okęcki skarbnik czerski i Barbara Cybulska.

MONTREZOR Marianna Kordula, córka Antoniego i Anieli Radzikowskiej, chrzest 21.10.1792. Chrzestni: Józef metrykant Skarbu Koronnego i Barbara Różeccy właściciele Turowic.

MONTREZOR Wincenty Jan z Dukli, syn Antoniego i Anieli Radzikowskiej, chrzest 07.03.1779. Chrzestni: Wilhelm Montrezor pułkownik i Marianna Michałowska.

MOTYKOWSKA Józefa Antonina, córka Jana i Elżbiety, chrzest 27.03.1768. Chrzestni: Wojciech Grabowski i Antonina Karczewska z Jasieńca.

MROCZEK Elżbieta Katarzyna, córka Andrzeja i Ludwiki Gębskiej, chrzest 19.11.1741. Chrzestni: Maciej Gębski i Elżbieta Rossochowska.

MROCZEK Katarzyna, córka Kazimierza i Joanny, chrzest 10.11.1681. Chrzestni: Andrzej i Anna Kurowscy.

MROCZEK Kazimierz, pierwsza żona Joanna, druga żona Marianna Ogrodzieńska, ślub 19.06.1685. Świadkowie: Stanisław Petrykowski z Ogrodzienic, Jan Zamojski i Jan Ogrodzieński.

MROCZEK Małgorzata, córka Kazimierza i Joanny, chrzest 10.07.1684. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Agnieszka Zamojska.

MROCZEK Petronela Barbara, córka Antoniego burgrabiego czerskiego i Kunegundy Modzelewskiej, chrzest 28.11.1763. Chrzestni: Adam Modzelewski komornik grodzki czerski i Teofila z Siemiradzkich Modzelewska.

NARTOWSKI Samuel z parafii Ludkówka z Zofią Bierzwiedzką, ślub 20.02.1691. Świadkowie: Józef Gośniewski z Gośniewic, Rafał Gniewiewski z parafii Mszczonów, Jan Płaska i Krzysztof Brzumiński z parafii Ludkówka.

NIEDZIELSKI Jakub, syn Jana i Konstancji Piotrowskiej, chrzest 04.07.1690. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Zofia Boniecka.

NIELUBOWICZ Krystyna, córka Stanisława i Zuzanny, chrzest 25.11.1727. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski jenerał i Salomea Branecka.

NIEMIROWSKA Julianna, córka Wojciecha i Agnieszki Załęskiej, chrzest 21.06.1788. Chrzestni: Ignacy Goliński i Katarzyna Rylska.

NIETYKSA Jan Gwalbert Bonawentura, syn Józefa i Marianny Staniszewskiej, chrzest 13.07.1779. Chrzestni: Stanisław Szamota stolnik czerski z żoną swą Balbiną z Gołańczewskich.

NOWAKOWSKI Marcin, syn Walentego i Marianny Staniszewskiej, chrzest 08.11.1769. Chrzestni: ksiądz Michał Niżczycki kanonik płocki, proboszcz jasieniecki i Marianna Staniszewska z Woli Łychowskiej.

NOWOMIEJSKI Maksymilian, syn Mikołaja i Marianny, chrzest 12.07.1760. Chrzestni: Franciszek Rozbicki i Helena Chrześnicka.

NUDZIELSKA Anna, córka Krzysztofa i Katarzyny, chrzest 01.06.1652. Chrzestni: Aleksander Kurowski  i Agnieszka Zamojszczanka.

OBRĄPALSKA Marianna, córka Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 21.03.1724. Chrzestni: Mikołaj i Anna Zamojscy z Zamościa.

OBRĄPALSKI Damazy Tomasz, syn Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 04.12.1712. Chrzestni: Jan Górski z Kruków i Zofia Słąnkowa.

OBRĄPALSKI Franciszek, syn Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 03.08.1716. Chrzestni: Michał Linxa i Anna Lisicka z Miedzechowa.

OBRĄPALSKI Grzegorz, syn Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 25.11.1721. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Obrąpalski proboszcz jasieniecki i Jadwiga Domańska kolatorka kościoła jasienieckiego.

OBRĄPALSKI Józef, syn Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 10.03.1713. Chrzestni: Antoni Staniszewski i Rudowska z Woli Łychowskiej.

OBRĄPALSKI Walenty Andrzej, syn Antoniego i Zofii Laskowskiej, chrzest 15.02.1719. Chrzestni: Jerzy Obrąpalski z Kosowa województwa podlaskiego i Helena Grzegorzewska.

OBUSZEŃSKA Barbara, córka Antoniego i Krystyny, chrzest 06.12.1711. Chrzestni: Jakub Zbroski i Rudzka z Warpęs.

OCZESALSKA Anna, córka Kazimierza skarbnika bracławskiego i Kunegundy, chrzest 17.10.1723. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski jenerał i Anna Rostworowska chorążanka czerska.

OCZESALSKA Dorota, córka Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 28.07.1637. Chrzestni: Kacper Rykalski i Anna Boniecka.

OCZESLASKA Dorota, córka Stanisława i Zofii Łychowskiej, chrzest 29.12.1648. Chrzestni: Adam Łychowski i Anna Gośniewska.

OCZESALSKA Katarzyna, córka Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 13.11.1653. Chrzestni: Jan Rossochowski i Katarzyna Laskowska.

OCZESALSKA Katarzyna, córka Jana i Marianny, chrzest 09.11.1646.

OCZESALSKA Marianna, córka Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 06.09.1641. Chrzestni: Aleksander Magnuszewski i Katarzyna Turowska.

OCZESALSKA Marianna Paulina, córka Stanisława i Marianny, chrzest 04.02.1703. Chrzestni: Jerzy Oczesalski i Agnieszka Grzegorzewska.

OCZESALSKA Zofia, córka Jana i Marianny, chrzest 10.04.1648.

OCZESALSKI Cyprian Antoni, syn Stanisława i Marianny, chrzest 06.06.1708. Chrzestni: Józef Słąnka łowczy czerski z żoną.

OCZESALSKI Franciszek, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 22.03.1643. Chrzestni: Lisowski z Częstoniewa i Marianna Rykalska.

OCZESALSKI Jan, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 22.06.1650. Chrzestni: Piotr Oczesalski i Zofia Lisowska.

OCZESALSKI Jan Piotr, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 07.06.1648. Chrzestni: Bernard Oborski z Belska i Marianna Gujska.

OCZESALSKI Józef, syn Wojciecha i Ewy Gośniewskiej, chrzest 09.03.1697. Chrzestni: Jan Miastowski i Magdalena Zbroska.

OCZESALSKI Mateusz, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 19.02.1647. Chrzestni: Adam Żelechiński i Łychowska.

OCZESALSKI Mikołaj, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 06.12.1645. Chrzestni: Wojciech Pabierowski i Katarzyna Turowska.

OCZESALSKI Remigjan, syn Jana i Anny Rykalskiej, chrzest 09.10.1644. Chrzestni: Zacharjasz Boglewski i Anna Wolska z Magierowej Woli.

OGRODZIEŃSKA Agnieszka Rozalia, córka Dominika Łukasza i Konstancji Warszewickiej, chrzest 25.01.1720. Chrzestni: Franciszek Grotowski i Marianna Ogrodzieńska z Kociszewa.

OGRODZIEŃSKA Anna, córka Stanisława i Elżbiety Dmowskiej, chrzest 02.08.1715. Chrzestni: Stanisław Branecki i Elżbieta Branecka.

OGRODZIEŃSKA Barbara, córka Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 06.12.1667. Chrzestni: Wojciech Kociszewski i Agnieszka Słąnczanka żona Wojciecha Turowskiego.

OGRODZIEŃSKA Elżbieta, córka Jana i Zofii Lisowskiej, chrzest 14.02.1646. Chrzestni: Kacper Lisowski i Ogrodzieńska.

OGRODZIEŃSKA Elżbieta, córka Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 25.10.1664. Chrzestni: Stanisław Grzegorzewski i Elżbieta Ogrodzieńska.

OGRODZIEŃSKA Jadwiga, córka Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 14.09.1680. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Krystyna Zamojska.

OGRODZIEŃSKA Katarzyna, córka Jana i Zofii Lisowskiej, chrzest 10.04.1641. Chrzestni: Kacper Ogrodzieński i Marianna Lisowska.

OGRODZIEŃSKA Katarzyna, córka Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 30.10.1658. Chrzestni: Wojciech Kwiatkowski i Anna Oczesalska.

OGRODZIEŃSKA Katarzyna Barbara, córka Szymona i Klary Kotejskiej, chrzest 30.11.1730. Chrzestni: Sebastian Młodzianowski i Marianna Ogrodzieńska.

OGRODZIEŃSKA Konstancja, córka Jana i Zofii Lisowskiej, chrzest 10.04.1651. Chrzestni: Jan Staniszewski i Agnieszka Dłużyńska.

OGRODZIEŃSKA Kunegunda, córka Szymona i Klary Kotejskiej, chrzest 06.08.1729. Chrzestni: Walenty i Zuzanna Nielubowiczowie.

OGRODZIEŃSKA Magdalena Agnieszka, córka Stanisława i Elżbiety Dmowskiej, chrzest 19.03.1702.

OGRODZIEŃSKA Magdalena Rozalia, córka Franciszka i Franciszki Grzegorzewskiej, chrzest 27.03.1767. Chrzestni: Piotr Ogrodzieński skarbnik żytomierski i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska; Jakub Domański skarbnik łukowski  i Rozalia Ogrodzieńska skarbnikowa żytomierska.

OGRODZIEŃSKA Marcelina Anna, córka Józefa i Konstancji Grotowskiej, chrzest 12.05.1695. Chrzestni: Walenty Grotowski i Katarzyna N.

OBRODZIEŃSKA Marianna Małgorzata, córka Stanisława i Elżbiety Dmowskiej, chrzest 27.06.1717. Chrzestni: Sebastian Grzegorzewski i Marcjanna T.

OGRODZIEŃSKA Petronela, córka Józefa i Konstancji Grotowskiej, chrzest 01.07.1707. Chrzestni: Antoni Staniszewski z Jasieńca i Anna Turowska wdowa z Kociszewa.

OGRODZIEŃSKA Zofia, córka Wojciecha i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 25.04.1694. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Katarzyna Biejkowska.

OGRODZIEŃSKI Abraham, syn Wawrzyńca i Barbary Palczewskiej z Zastruża, chrzest 14.03.1645.

OGRODZIEŃSKI Adam Józef, syn Józefa i Konstancji Grotowskiej, chrzest 04.08.1698. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Krystyna Grotowska.

OGRODZIEŃSKI Antoni Wespazjan, syn Stanisława i Elżbiety Dmowskiej, chrzest 20.01.1703. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Anna Branecka.

OGRODZIEŃSKI Dionizy Piotr, syn Franciszka i Franciszki Grzegorzewskiej, chrzest 08.04.1769. Chrzestni: Piotr z Ogrodzienic i Słąnczyna Ogrodzieński skarbnik żytomierski z żoną swą Rozalią.

OGRODZIEŃSKI Dominik Łukasz, syn Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 06.08.1676. Żona Konstancja Warszewicka.

OGRODZIEŃSKI Fabian Sebastian, syn Wojciecha i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 04.03.1699. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Agnieszka Biejkowska.

OGRODZIEŃSKI Franciszek, syn Józefa i Konstancji Grotowskiej, chrzest 14.10.1696. Chrzestni: Walenty Grotowski i Katarzyna Warszewicka.

OGRODZIEŃSKI Franciszek, syn Wawrzyńca i Jadwigi, chrzest 13.10.1654. Chrzestni: Jan Oczesalski i Jadwiga Rudzka.

OGRODZIEŃSKI Franciszek Ksawery, syn Dominika Łukasza i Konstancji Warszewickiej, chrzest 14.10.1717. Chrzestni: Antoni Grotowski i Katarzyna Kurowska.

OGRODZIEŃSKI Franciszek Wincenty, syn Adama burgrabiego grodzkiego czerskiego i Wiktorii Szynkówny, chrzest 06.04.1783. Chrzestni: Antoni Rykowski z Mirowic i Brygida Rudzka z Rykał podczaszyna czerska.

OGRODZIEŃSKI Hiacenty, syn Krzysztofa i Jadwigi z Sokołowa Sokołowskiej, chrzest 20.08.1672. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Agnieszka Oczesalska.

OGRODZIEŃSKI Jakub, syn Krzysztofa i Zofii, chrzest 19.03.1679. Chrzestni: Stanisław Kostecki i Zofia Zakrzewska.

OGRODZIEŃSKI Jakub Adam, syn Stanisława i Elżbiety Dmowskiej, chrzest 10.08.1705. Chrzestni: Stefan Gośniewski i Agnieszka Frankowa z Jasieńca.

OGRODZIEŃSKI Jan, syn N. z Ogrodzienic i Marianny, chrzest 20.05.1637.

OGRODZIEŃSKI Jan Bartłomiej, syn Dominika Łukasza i Konstancji Warszewickiej, chrzest 19.08.1725. Chrzestni: Wawrzyniec Domański i Aleksandra Wolińska.

OGRODZIEŃSKI Jerzy, syn Kazimierza i Maksymilianny, chrzest 10.04.1675. Chrzestni: Marcin Rembowski i Zofia Ogrodzieńska.

OGRODZIEŃSKI Józef, syn Krzysztofa i Zofii, chrzest 15.03.1671. Chrzestni: Janusz Lisowski i Agnieszka Ogrodzieńska. Żona Konstancja Grotowska.

OGRODZIEŃSKI Józef Kacper, syn Antoniego i Agnieszki, chrzest 06.01.1737. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Katarzyna Warszewicka.

OGRODZIEŃSKI Kazimierz z Anną Zawiszanką, ślub 16.07.1676. Świadkowie: Stefan Zawisza i Krzysztof Ogrodzieński.

OGRODZIEŃSKI Marcin, syn Wawrzyńca i Barbary Palczewskiej z Zastruża, chrzest 19.03.1650.

OGRODZIEŃSKI Mateusz Kazimierz, syn Pawła i Anny ( Marianny ) Gośniewskiej, chrzest 22.02.1701. Chrzestni: Kazimierz Ogrodzieński i Anna Biedrzycka.

OGRODZIEŃSKI Mateusz Michał, syn Wojciecha i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 22.09.1691. Chrzestni: Antoni Kotyński i Zofia Drążdżewska.

OGRODZIEŃSKI Stanisław, syn Kazimierza i Maksymilianny, chrzest 10.04.1675. Chrzestni: Stanisław Rędzina i Eleonora Rembowska.

OGRODZIEŃSKI Stanisław, syn Stanisława i Zofii Lisowskiej, chrzest 20.03.1649. Chrzestni: Jan Oczesalski i Anna Boglewska.

OGRODZIEŃSKI Stanisław, syn Szymona i Klary Kotejskiej, chrzest 22.05.1732. Chrzestni: Michał Ogrodzieński  i Zuzanna Nielubowiczowa z Kurczowej Wsi.

OGRODZIEŃSKI Stanisław Antoni, syn Dominika Łukasza i Konstancji Warszewickiej, chrzest 18.05.1702. Chrzestni: Antoni Grotowski i Katarzyna Warszewicka.

OGRODZIEŃSKI Szymon, syn Pawła i Anny ( Marianny ) Gośniewskiej, chrzest 25.10.1705. Chrzestni: Mikołaj Rudawski z Olszam i Katarzyna Glińska z Turowic. Żona Klara Kotejska.

OGRODZIEŃSKI Szymon, syn Wojciecha i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 24.10.1695. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Jadwiga Wierzchowska.

OGRODZIEŃSKI Wawrzyniec, pierwsza żona Jadwiga, druga żona Zofia Sztykówna, ślub 16.07.1672.

OKĘCKI Adam Wincenty Klemens, syn Kazimierza skarbnika czerskiego ( 1774 ), wojskiego czerskiego ( 1778 ) i Katarzyny Łagodzińskiej, chrzest 23.11.1773. Chrzestni: Antoni Strzelecki organista jasieniecki i Marianna Ostrowska.

OKĘCKI Michał Wincenty Ignacy Józef, syn Kazimierza skarbnika czerskiego ( 1774 ), wojskiego czerskiego ( 1778 ) i Katarzyny Łagodzińskiej, chrzest 07.10.1778. Chrzestni: Wawrzyniec Pudłowski i Marianna Bobińska.

OKOLSKI Walenty, syn N. i Heleny, chrzest 15.02.1655.

OKRĘGLICKA Konstancja, córka Adriana i Anny Olszamowskiej, chrzest 27.02.1665. Chrzestni: Jan Łącki i Jadwiga N.

OKRĘGLICKI Adrian z Anną Olszamowską, ślub 04.07.1663. Świadkowie: Jan Gozdzki, Aleksander Okręglicki, Jakub i Aleksander Olszamowscy.

OLSZAMOWSKA Dorota, córka Aleksego i Zofii, chrzest 21.06.1658.

OLSZAMOWSKA Zofia, córka Krzysztofa i Anny, chrzest 20.11.1632. Chrzestni: Jakub Grzegorzewski z Miedzechowa i Zofia Lisowska z Częstoniewa.

OLSZAMOWSKI Ludwik, syn Łukasza z Olszam i Doroty, chrzest 28.08.1631. Chrzestni: Stanisław Jasieński i Regina Kociszewska.

OLSZAMOWSKI Paweł, syn Aleksandra i Marianny z Siekluk, chrzest 30.01.1663. Chrzestni: Krzysztof i Anna Turowscy.

OLSZEWSKA Helena, córka Pawła i Anny Boglewskiej, chrzest 23.04.1673. Chrzestni: Franciszek Polkowski i Anna Zawiszanka.

OLSZEWSKA Katarzyna, córka Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 22.05.1631. Chrzestni: Aleksander Magnuszewski i Katarzyna Dembińska.

OLSZEWSKA Małgorzata, córka Pawła i Anny Boglewskiej, chrzest 09.05.1669. Chrzestni: Feliks Olszewski i Ewa Głoskowska.

OLSZEWSKA Marianna, córka Krzysztofa i Anny, chrzest 11.08.1630. Chrzestni: Abraham Głoskowski i Jadwiga Kobylińska z Kobylina.

OLSZEWSKA Teresa, córka Feliksa i Konstancji Mroczkówny, chrzest 09.07.1671. Chrzestni: Mikołaj Mroczek i Marianna Olszewska.

OLSZEWSKI Andrzej, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 02.11.1641. Chrzestni: Jan Gołowański i Anna Oczesalska.

OLSZEWSKI Fabian Sebastian, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 29.01.1651. Chrzestni: Wawrzyniec Olszewski i Katarzyna Lisowska.

OLSZEWSKI Feliks, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 30.08.1648. Żona Konstancja Mroczkówna.

OLSZEWSKI Feliks, syn Pawła i Anny Boglewskiej, chrzest 25.08.1670. Chrzestni: Janusz Lisowski i Dorota Staniszewska.

OLSZEWSKI Mikołaj, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 16.06.1649. Chrzestni: Adam Żelechiński i Otylia Boglewska.

OLSZEWSKI Piotr Konstanty, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 28.07.1639.

OLSZEWSKI Remigjan, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 1643. Chrzestni: Adam Żelechiński i Małgorzata Żelechińska.

OLSZEWSKI Władysław, syn Feliksa i Marianny Falęckiej, chrzest 04.02.1635. Chrzestni: Jakub Zbroski ze Zbroszy i Anna Falęcka z Falęcina.

OSIEMBOROWSKI Mateusz Franciszek, syn Tomasza i Katarzyny Staniszewskiej, chrzest 22.09.1661. Chrzestni: Jan Zbroski i Jadwiga Staniszewska.

OSTROMĘCKA Agata Marianna, córka Karola i Franciszki Borowieckiej, chrzest 26.01.1772. Chrzestni: Kazimierz Okęcki skarbnik czerski i Elżbieta Szymkowska.

PABIEROWSKA Anna, córka Wiktora i Zofii Żerowskiej, chrzest 29.03.1649. Chrzestni: Jan Lekarski i Gośniewska.

PABIEROWSKA Dorota, córka Stanisława z Pabierowic i Anny, chrzest 02.02.1643. Chrzestni: Stanisław Turowski i Agnieszka z Zamościa babka dziecka.

PABIEROWSKA Felicjanna, córka Zygmunta i Małgorzaty Skulskiej, chrzest 28.12.1666. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Marianna Laskowska.

PABIEROWSKA Katarzyna, córka Wiktora i Zofii Żerowskiej, chrzest 26.11.1651. Chrzestni: Walenty Wolski i Elżbieta Głoskowska.

PABIEROWSKA Konstancja, córka Wojciecha i Katarzyny Pabierowskiej, chrzest 04.03.1635. Chrzestni: Andrzej Oczesalski z Polichna i Małgorzata Żelechińska z Miedzechowa.

PABIEROWSKA Krystyna, córka Jakuba i Marianny Gośniewskiej, chrzest 13.03.1700. Chrzestni: Michał Linxa i Katarzyna Łoska.

PABIEROWSKA Marianna, córka Stanisława z Pabierowic i Anny, chrzest 01.02.1630.

BAPIEROWSKA Zofia, córka Jana i Zofii, chrzest 10.03.1641.

PABIEROWSKI Andrzej, syn Stanisława z Pabierowic i Anny, chrzest 02.07.1640.

PABIEROWSKI Florian, syn Jakuba i Marianny z Ogrodzienic, chrzest 04.05.1670. Chrzestni: Sebastian Staniszewski i Ewa Głoskowska.

PABIEROWSKI Franciszek, syn Jakuba i Marianny Gośniewskiej, chrzest 23.11.1693. Chrzestni: Jan Minostowski i Agnieszka Gralewska.

PABIEROWSKI Franciszek, syn Wojciecha i Katarzyny Pabierowskiej, chrzest 05.05.1636. Chrzestni: Adam Warszewicki i Małgorzata Pabierowska.

PABIEROWSKI Hieronim, syn Stanisława z Pabierowic i Anny, chrzest 30.09.1636.

PABIEROWSKI Jakub, syn Jakuba i Marianny Gośniewskiej, chrzest 21.11.1690. Chrzestni: Jakub Zbroski i Katarzyna Przyłuska.

PABIEROWSKI Łukasz, syn Jakuba i Marianny z Ogrodzienic, chrzest 15.10.1677. Chrzestni: Wojciech Turowski i Marianna Wierzchowska.

PABIEROWSKI Mikołaj, syn Jakuba i Marianny z Ogrodzienic, chrzest 09.12.1671.

PABIEROWSKI Mikołaj, syn Wojciecha i Katarzyny Pabierowskiej, chrzest 29.04.1638.

PABIEROWSKI Walenty, syn Jakuba i Marianny z Ogrodzienic, chrzest 14.02.1681.

PABIEROWSKI Zygmunt, syn Wiktora i Zofii Żerowskiej, chrzest 31.03.1642. Chrzestni: Zygmunt Pabierowski i Zuzanna Zbroska. Żona Małgorzata Skulska.

PAPIESKI Mateusz, syn Aleksandra i Ewy, chrzest 21.02.1680. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Ewa Linxina.

PAROL Brygida, córka Bartłomieja i Marianny Okuniówny, chrzest 24.09.1734. Chrzestni: Stanisław Tylicki i Jadwiga Wojciechowa.

PAROL Jan Franciszek, syn Łukasza i Agnieszki Liszewskiej, chrzest 02.12.1789. Chrzestni: Józef Świętochowski i Teresa Kielanowska.

PAROL Marianna, córka Jakuba i Marianny, chrzest 15.04.1731. Chrzestni: Jastrzębski i Marianna Morawicka.

PAROL Marianna, córka Łukasza i Agnieszki Liszewskiej, chrzest 11.08.1793.

PAROL Mateusz, syn Bartłomieja i Marianny Okuniówny, chrzest 26.09.1732. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Marianna Oberdowska z Olszam.

PAROL Paweł, syn Franciszka i Anny, chrzest 11.01.1698.

PARYS Andrzej, syn Wojciecha i Marianny, chrzest 14.11.1699. Chrzestni: Jakub Jastrzębski i Elżbieta Duninówna.

PARYS Walenty, syn Jana i Anny Uwielińskiej, chrzest 01.02.1690. Chrzestni: Walenty Boniecki i Zofia Śmigielska.

PAWŁOWSKA Józefa, córka Franciszka i Małgorzaty, chrzest 21.02.1781. Chrzestni: ksiądz Leon Rożecki altarysta jasieniecki i Marianna Rudzka.

PAWŁOWSKA Marianna Cecylia, córka Franciszka i Małgorzaty, chrzest 05.12.1778. Chrzestni: Józef Jakubowski i Marianna Ogrodzieńska z Jasieńca.

PEPEL Józef, syn Jana i Konstancji Głuchowskiej, chrzest 30.06.1708. Chrzestni: Franciszek Branecki z Woli Łychowskiej i Anna Turowska z Kociszewa.

PER Marianna Tekla, córka Józefa i Katarzyny, chrzest 11.09.1796. Chrzestni: Józef Rożecki i Anna Zawadzka; Jan Borowski i Franciszka Radzikowska, Ludwik Montrezor i Tekla Zawadzka.

PERZANOWSKA Katarzyna, córka Michała i Józefy, chrzest 1772. Chrzestni: Stanisław Zamojski i Urszula Pawłowska.

PERZANOWSKI Wojciech, syn Michała i Józefy, chrzest 21.04.1770. Chrzestni: Marcin Zbierzchowski podkomorzy łomżyński i Marianna Bieniecka; Zabokrzycki i Rozalia Drozdowska.

PIOTROWSKA Jadwiga, córka Marcina i Zofii Zbroskiej, chrzest 04.10.1682. Chrzestni: Stanisław Piotrowski i Krystyna Turowska.

PIOTROWSKA Katarzyna, córka Marcina i Zofii Zbroskiej, chrzest 01.11.1694. Chrzestni: Krzysztof i Krystyna Turowscy.

PIOTROWSKA Marianna, córka Stanisława i Urszuli, chrzest 02.02.1707. Chrzestni: Wojciech Żegocki i Marianna Marcinowa.

PIOTROWSKI Aleksander, syn Marcina i Zofii Zbroskiej, chrzest 15.07.1688. Chrzestni: Jan Turowski i Ludwika Gębska.

PIOTROWSKI Józef, syn Stanisława i Urszuli, chrzest 13.03.1704. Chrzestni: Aleksander i Anna Borkowscy.

PIOTROWSKI Mateusz, syn Jana i Zofii Pabierowskiej, chrzest 14.01.1687. Chrzestni: Jakub Zbroski i Krystyna Turowska.

PIOTROWSKI Stanisław, syn Marcina i Zofii Zbroskiej, chrzest 24.08.1698. Chrzestni: Jakub Zbroski i Katarzyna Trąbczyńska.

PNIEWSKA Izabela, córka Kazimierza i Konstancji, chrzest 09.01.1675. Chrzestni: Tomasz Humiecki i Marianna Pniewska.

PNIEWSKA Marianna, córka Stanisława pisarza czerskiego i Doroty Libiszewskiej, chrzest 12.05.1662. Chrzestni: Wespazjan Pniewski i Katarzyna z Zawiszów Zbroska.

PNIEWSKA Zofia, córka Zygmunta i Marianny, chrzest 23.04.1646. Chrzestni: Stanisław Bylina i Marianna Żelechińska.

PNIEWSKA Zuzanna, córka Stanisława pisarza czerskiego i Doroty Libiszewskiej, chrzest 16.08.1664. Chrzestni: Piotr Rudzki i Katarzyna Zawiszanka.

PNIEWSKI Franciszek Walenty, syn Kazimierza i Konstancji, chrzest 10.02.1673. Chrzestni: Wespazjan i Marianna Pniewscy.

PNIEWSKI Hieronim, syn Jana i Marianny Boski, chrzest 30.09.1638.

PNIEWSKI Hieronim, syn Stanisława pisarza czerskiego i Doroty Libiszewskiej, chrzest 27.03.1663. Chrzestni: Ludwik Oborski i Marianna z Boskich Pniewska.

PNIEWSKI Kazimierz, syn Zygmunta i Marianny, chrzest 21.02.1641. Chrzestni: Zachariasz Pniewski. Żona Konstancja.

PNIEWSKI Ludwik, syn Stanisława pisarza czerskiego i Doroty Libiszewskiej, chrzest 19.10.1666. Chrzestni: Abraham Biejkowski i Marianna z Boskich Pniewska.

PNIEWSKI Tomasz, syn Jana i Jadwigi, chrzest 20.12.1652. Chrzestni: Jan i Anna Pniewscy z Łychowa.

POKRZYWNICKI Michał z województwa płockiego parafii dzierzwięskiej z Zofią Zaborowską z Turowic, ślub 26.11.1686. Świadkowie: Adam Kozietulski z Kozietuł, Kazimierz Magdaleński z Małej Zbroszy parafia Promna i Aleksander Grotowski.

POZNAŃSKI Wiktor, syn Jakuba z Prac i Anny, chrzest 14.01.1740. Chrzestni: Józef Pracki i Jadwiga Falęcka.

PRACKI Jan, syn Tomasza i Krystyny Magnuszewskiej, chrzest 12.06.1649. Chrzestni: Aleksy Magnuszewski i Jadwiga Borowska.

PRAŻMOWSKI Piotr z Felicjanną Zbroską, ślub 17.02.1675. Świadkowie Paweł Biejkowski i Teofil Grzybowski podkomorzy czerski.

PRAŻMOWSKI Wawrzyniec Franciszek, syn Piotra i Felicjanny Zbroskiej, chrzest 30.08.1676. Chrzestni: Franciszek Prażmowski i Katarzyna Zbroska.

PROCHOCKA Anna, córka Franciszka i Marianny, chrzest 10.06.1680. Chrzestni: Sebastian Żelechiński i Anna Turowska.

PROTASIEWICZ Piotr Ignacy, syn Jana i Anny, chrzest 02.08.1758. Chrzestni: Michał Perzanowski i Katarzyna Borowska oboje z Łychowa.

PRUSZKOWSKA Elżbieta, córka Wincentego i Felicjanny Zaleskiej, chrzest 20.11.1790. Chrzestni: Jan Kiciński z Broniszewa i Antonina Domańska skarbnikowa łukowska.

PRUSZKOWSKA Julianna Marcelina Aniela, córka Wawrzyńca podkomorzego J.K.M. i Marianny z Zambrzyckich, chrzest 1793. Chrzestni: Jan Zambrzycki stolnik nurski i Marianna z Ostromęckich Pruszkowska cześnikowa dobrzyńska; Mikołaj Pruszkowski cześnik dobrzyński i Katarzyna z Klickich Zambrzycka stolnikowa nurska.

PRUSZKOWSKA Tekla Agnieszka, córka Wincentego i Felicjanny Zaleskiej, chrzest 23.09.1796. Chrzestni: Ignacy Lipink i Agnieszka Rudzka.

PRUSZKOWSKI Jan Mikołaj Tomasz, syn Wincentego i Felicjanny Zaleskiej, chrzest 31.12.1790. Chrzestni: Mikołaj Pruszkowski cześnik dobrzyński i Agnieszka Zaleska cześnikówna owrucka; Tomasz Zaleski cześnik owrucki i Marianna Pruszkowska cześnikówna dobrzyńska.

PRUSZKOWSKI Jan Szymon Tomasz, syn Wincentego i Felicjanny Zaleskiej, chrzest 30.10.1792. Chrzestni: Tomasz Zaleski z żoną swą Agnieszką.

PRUSZKOWSKI Seweryn Dionizy, syn Wincentego i Felicjanny Zaleskiej, chrzest 16.10.1793. Chrzestni: Wawrzyniec Pruszkowski podkomorzy z żoną swą Marianną z Zambrzyckich.

PRUSZKOWSKI Wincenty cześnikowicz dobrzyński, burgrabia czerski z Felicjanną Zaleską cześnikówną nurską, ślub 26.01.1789. Świadkowie: Seweryn Szamota skarbnik warszawski, Michał Ostromęcki i Nikodem Cybulski komornicy czerscy.

PRZYBYSŁAWSKI Stanisław z Zofią Łychowską, ślub 08.09.1666. Świadkowie: Przecław Boglewski stolnik czerski i Mikołaj Grabowski.

PRZYBYSŁAWSKI Szymon, syn Stanisława i Zofii Łychowskiej, chrzest 1667. Chrzestni: Jan Gadkiewicz i Jadwiga Staniszewska.

PUCHAŁA Brygida, córka Feliksa i Agnieszki Markowskiej, chrzest 22.09.1755. Chrzestni: Franciszek Kalisz z żoną swą Anną z Januszewskich.

PUCHAŁA Tekla Justyna, córka Feliksa i Wiktorii, chrzest 25.09.1781. Chrzestni: Franciszek i Marcjanna Markowscy skarbnikowie czerwonogrodzcy.

PUCHAŁA Wiktor z Anną Zamojską, ślub 30.01.1667. Świadkowie: Janusz Lisowski, Marcin Górski, Stanisław Zamojski i Jan Ogrodzieński.

RADOSKOWSKA Katarzyna, córka Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 24.03.1674. Chrzestni: Bogatek i Katarzyna Żelechińska.

RADOSKOWSKA Ludwika, córka Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 17.12.1667. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Anna z Prażmowa Żelechińska.

RADOSKOWSKI Feliks, syn Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 31.08.1670. Chrzestni: Wojciech Kociszewski i Dorota Staniszewska.

RADOSKOWSKI Jan, syn Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 30.08.1671. Chrzestni: Sebastian Staniszewski i Turowska.

RADOSKOWSKI Józef, syn Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 17.03.1676.

RADOSKOWSKI Ludwik, syn Łukasza i Anny Młochowskiej, chrzest 18.08.1668. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Jadwiga Staniszewska.

RADOSKOWSKI Łukasz z Anną Młochowską, ślub 01.02.1666. Świadkowie: Przecław Boglewski podstoli czerski, Jan Zbroski, Andrzej Żelechiński, Mateusz Laskowski.

RADWAŃSKI Jan, syn Wojciecha i Jadwigi, chrzest 10.05.1683. Chrzestni: Janusz Lisowski i Zofia Rudawska.

RAPACKA Gertruda, córka Antoniego i Zofii Młodeckiej, chrzest 27.03.1757. Chrzestni: ksiądz Antoni Demuth i Antonina Grzegorzewska skarbnikówna rzeczycka.

REGULSKA Anna, córka Jana i Doroty, chrzest 09.04.1649. Chrzestni: Bartłomiej Głoskowski i Katarzyna Pabierowska.

REGULSKI Jan, syn Jana i Doroty, chrzest 28.12.1645. Chrzestni: Abraham Głoskowski i Jadwiga Gołębiowa.

REMISZEWSKA Józefa, córka Floriana i Katarzyny, chrzest 17.03.1799.

RĘDZINA Agnieszka Marcjanna, córka Tomasza i Róży Nietyxianki, chrzest 30.01.1737. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Marianna Jastrzębska.

RĘDZINA Aleksander, syn Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 12.07.1671. Chrzestni: Marcin Górski i Agnieszka Rudzka.

RĘDZINA Antoni, syn Tomasza i Róży Nietyxianki, chrzest 19.02.1732. Chrzestni: Nietyxa burgrabia czerski i Jastrzębska z Mięsów.

RĘDZINA Elżbieta, córka Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 19.11.1676. Chrzestni: Stanisław Kurowski i Elżbieta Staniszewska.

RĘDZINA Jadwiga, córka Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 28.10.1681. Chrzestni: Stanisław Petrykowski i Zofia Ogrodzieńska.

RĘDZINA Jadwiga Teresa, córka Tomasza i Róży Nietyxianki, chrzest 1733. Chrzestni: Antoni Prażmowski miecznik czerski z żoną.

RĘDZINA Kazimierz, syn Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 27.02.1673. Chrzestni: Stanisław Lisowski i Anna Okęcka.

RĘDZINA Konstancja, córka Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 26.07.1679. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Zbroska.

RĘDZINA Marianna, córka Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 28.01.1684. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Rafalski i Katarzyna Petrykowska.

RĘDZINA Stanisław, syn Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 06.05.1688. Chrzestni: Marcin Górski i Zofia Staniszewska.

RĘDZINA Tomasz Antoni, syn Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 09.12.1685. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Anna Zbroska.

RĘDZINA Wojciech, syn Kazimierza i Anny Bonieckiej, chrzest 10.04.1675. Chrzestni: Andrzej Ogrodzieński i Anna Okęcka.

RĘKOWIECKA Jadwiga, córka Jana i Marianny Lisowskiej, chrzest 14.10.1760. Chrzestni: ksiądz Antoni Demuth proboszcz goszczyński i Franciszka Duninówna Jastrzębska.

ROBOWSKI Marcin z Jadwigą Mirowską wdową po Jakubie Lisowskim podstolim czerskim, ślub 11.10.1660. Świadkowie: Andrzej i Kazimierz Krzysztof Ogrodzieńscy.

ROSTKOWSKA Katarzyna, córka Jakuba i Katarzyny, chrzest 04.08.1635. Chrzestni: Stanisław Magnuszewski i Anna Falęcka.

ROŻECKA Antonina, córka Antoniego i Franciszki Duninówny Jastrzębskiej, chrzest 17.01.1762. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński proboszcz jasieniecki i Anna z Januszewskich Kaliszowa wdowa, chorążanka dobrzyńska.

ROŻECKA Katarzyna, córka Antoniego i Salomei, chrzest 19.01.1760. Chrzestni: ksiądz Antoni Demuth i Barbara Pruszkowska cześnikówna dobrzyńska.

ROŻECKI Kacper, syn Antoniego i Salomei, chrzest 08.01.1756. Chrzestni: Józef Zbierzchowski podkomorzy łęczycki i Małgorzata z Orlewskich Domańska łowczyna liwska.

RUDAWSKA Marianna, córka Mikołaja i Marianny Światkowskiej, chrzest 07.03.1702.

RUDAWSKI Józef, syn Mikołaja i Marianny Światkowskiej, chrzest 16.03.1704. Chrzestni: Józef Wężyk Rudzki i Ludwika Łaszczyńska.

RUDAWSKI Wojciech i Zofia, dzieci Mikołaja i Marianny Światkowskiej, chrzest 28.03.1706. Chrzestni: ksiądz Andrzej Milewski i Helena Bębnowska córka Mateusza Łoskiego i Marianny Babskiej.

RUDOWSKI Karol, syn Józefa i Marianny Bębnowskiej, chrzest 11.10.1740. Chrzestni: Stanisław Kożuchowski i Marianna Gębska.

RUDZIŃSKI Anastazy Wojciech Walenty, syn Franciszka i Rozalii Jastrzębskiej, chrzest 14.04.1739. Chrzestni: Walenty Siekierka z żoną Marianną z Jastrzębskich.

RUDZKA Anna, córka Jakuba i Krystyny, chrzest 22.05.1654.

RUDZKA Anna, córka Piotra i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 20.07.1665.

RUDZKA Anna, córka Wojciecha i Agnieszki Lisowskiej, chrzest 22.07.1670. Chrzestni: Janusz Lisowski i Agnieszka Zbroska.

RUDZKA Brygida, córka Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 21.05.1693. Chrzestni: Jan Kotyński i Anna Okęcka.

RUDZKA Franciszka, córka Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 01.03.1697. Chrzestni: Kazimierz Rudzki i Konstancja Dłużewska.

RUDZKA Franciszka Józefa Marianna, córka Walentego i Marianny Zaleskiej, chrzest 26.03.1772. Chrzestni: Tomasz Zaleski i Agnieszka Zaleska właściciele Zbroszy.

RUDZKA Jadwiga, córka Marcina i Małgorzaty, chrzest 17.09.1678.

RUDZKA Katarzyna, córka Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 16.04.1681. Chrzestni: Jan Zbroski i Skolmowska.

RUDZKA Konstancja Teresa, córka Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 15.02.1680. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Obrąpalski proboszcz jasieniecki i Okuniowa.

RUDZKA Marcjanna, córka Wojciecha i Agnieszki Lisowskiej, chrzest 26.12.1668. Chrzestni: Marcin Górski i Jadwiga Grotowska.

RUDZKA Marianna, córka Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 04.01.1688. Chrzestni: Rudzki i Anna Łoska.

RUDZKA Marianna, córka Józefa z Wielkiej Rudy i Salomei Nowodworskiej, chrzest 06.12.1707. Chrzestni: Władysław Boski podstoli rawski z Boglewic.

RUDZKI Aleksander, syn Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 1695.

RUDZKI Antoni, syn Aleksandra i Konstancji Skolmowskiej, chrzest 16.05.1689. Chrzestni: Franciszek Gołkowski i Katarzyna Olszewska.

RUDZKI Gabriel, syn Pawła i Małgorzaty Bonieckiej, chrzest 30.05.1635. Chrzestni: Stanisław Boniecki i Katarzyna Zamłyńska.

RUDZKI Jakub, syn Piotra i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 27.07.1654. Chrzestni: Jakub Zbroski i Pniewska.

RUDZKI Jan Kajetan, syn Józefa z Wielkiej Rudy i Salomei Nowodworskiej, chrzest 03.02.1705. Chrzestni: Jan Trzebiński i Marianna Zybułtowska.

RUDZKI Jan Tomasz Gabriel, syn Walentego i Marianny Zaleskiej, chrzest 26.03.1772. Chrzestni: Brygida Rudzka z Rykał i Konstanty Zaborowski.

RUDZKI Mikołaj, syn Jakuba i Jadwigi Gośniewskiej, chrzest 20.09.1657. Chrzestni: Laskowski i Rudzka.

RUDZKI Mikołaj, syn Piotra i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 06.12.1667. Chrzestni: Sebastian Rudzki z Sanek i Anna Rudawska.

RUDZKI Paweł z Anną Biedrzycką z Żelechina, ślub 05.07.1660. Świadkowie: Andrzej Paweł Żelechiński cześnik wiski, Hjacenty Turowski i Stanisław Arciszewski.

RUDZKI Wojciech z Agnieszką Lisowską córką Janusza Lisowskiego, ślub 22.02.1667. Świadkowie: Paweł Rudzki z Warpęs, Andrzej Żelechiński, Adam Słąnka, Andrzej Ogrodzieński.

RUDZKI Wojciech z Katarzyną Żelechińską córką niegdy cześnika wiskiego, ślub 18.09.1679. Świadkowie: Adam Boski cześnik czerski i Janusz Lisowski.

RUSOCKA Agnieszka, córka Adama i Krystyny, chrzest 04.01.1637. Chrzestni: Jan Osiemborowski i Katarzyna Olszamowska.

RUTKOWSKA Magdalena, córka Konstantego i Franciszki, chrzest 28.04.1799.

RUTKOWSKI Antoni Ignacy, syn Konstantego i Franciszki, chrzest 25.05.1797. Chrzestni: Józef Rożecki i Barbara Młochowska żona miernika.

RYBCZYŃSKI Wincenty, syn Stanisława i Klary Szynkówny, chrzest 22.07.1771. Chrzestni: Szymon Kurkowski i Eufrozyna Laskowska.

RYKACZEWSKI Piotr, syn Jakuba i N., chrzest 02.06.1631.

RYKALSKI Józef Ignacy, syn Karola i Magdaleny, chrzest 16.01.1736. Chrzestni: Mateusz Złotnik i Małgorzata Krętowa.

RYLSKA Katarzyna, córka Andrzeja i Katarzyny, chrzest 09.05.1774. Chrzestni: Walenty Rylski i Zuzanna.

RYLSKA Marianna, córka Maksymiliana i Zofii, chrzest 25.03.1648. Chrzestni: Walery Okęcki i Agnieszka Orłowa.

RYLSKA Petronela Magdalena, córka Wojciecha i Katarzyny Gębskiej, chrzest 29.05.1754. Chrzestni: Antoni Sławiński pisarz sochaczewski i Marianna Osiecka skarbnikowa płocka.

RYLSKI Hjacenty Anastazy, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej, chrzest 03.09.1756. Chrzestni: Józef Petrykowski komornik warszawski i Katarzyna Borowska panna.

RYLSKI Krzysztof, syn Marcina i Zofii, chrzest 17.09.1746. Chrzestni: Spytek Rylski i Magdalena Skrodzka.

RYLSKI Michał Franciszek, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej, chrzest 03.10.1757. Chrzestni: Tomasz Zaborowski miecznik gostyński i Zofia Malinowska.

RYLSKI Tomasz Gracjan, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej, chrzest 13.12.1750. Chrzestni: Michał Rembecki i Łucja Płoszyńska.

SARNECKA Katarzyna Franciszka, córka Józefa i Katarzyny, chrzest 28.02.1771. Chrzestni: Feliks Puchała z żoną Anną.

SARNECKI Antoni Marceli, syn Michała i Teresy Bujalskiej, chrzest 18.06.1799. Chrzestni: ksiądz Feliks Toczyski proboszcz jasieniecki i Barbara Rożecka.

SARNECKI Franciszek Wincenty, syn Józefa i Katarzyny, chrzest 06.04.1766. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska z Kurczowej Wsi, wdowa.

SIEKIERZYŃSKA Marianna, córka Tomasza skarbnika bracławskiego z Jezierzan parafia Tarczyn i Julianny Kaliszówny, chrzest 27.01.1763. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski stolnik rzeczycki i Anna z Januszewskich Kaliszowa właścicielka Olszam.

SIEKLUCKA Barbara, córka Józefa i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 30.09.1703. Chrzestni: Stanisław i Zofia ubodzy parafianie.

SIEKLUCKA Kunegunda Eleonora, córka Józefa i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 23.02.1701. Chrzestni: Kazimierz Zawadzki i Ludwika Szczuczanka.

SIEKLUCKA Zofia, córka Józefa i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 07.03.1699. Chrzestni: Jan Dłutowski i Katarzyna Zwoleńska.

SIEKLUCKI Józef, syn Józefa i Konstancji Gośniewskiej, chrzest 13.03.1709. Chrzestni: Józef Rudzki i Zuzanna Zawadzka.

SIEKLUCKI Stanisław z Podwierzbia parafii Gościmskiej w krakowskim z Marianną Żelechińską z Miedzechowa, ślub 02.03.1688. Świadkowie: Walenty Dąbrowski z Woli Łychowskiej i Wojciech Sieklucki z Podwierzbia.

SIELAWSKA Gertruda, córka Karola i Anny, chrzest 20.03.1752. Chrzestni: ksiądz Eustachy Skarbek Słąnka proboszcz jasieniecki i Marianna Domańska.

SIELAWSKI Bartłomiej, syn Karola i Anny, chrzest 25.08.1749. Chrzestni: Julian Nielubowicz i Marianna Domańska.

SIELAWSKI Jakub, syn Karola i Anny, chrzest 22.07.1757. Chrzestni: Jakub Grzegorzewski cześnik liwski i Anna Kaliszowa.

SIELSKA Apolonia Marianna, córka Tomasza i Heleny Rożańskiej, chrzest 13.02.1762. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik dobrzyński z żoną Marcjanną.

SIELSKA Brygida Julianna, córka Tomasza i Heleny Rożańskiej, chrzest 16.09.1764. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Julianna z Kaliszów z Siekierzan Siekierzyńska; Jakub Dmoszyński i Rozalia z Młochowskich Jastrzębska.

SIELSKI Aleksy, syn Mateusza i Marianny, chrzest 17.07.1760. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński proboszcz jasieniecki i Ludwika Grzegorzewska stolnikowa rzeczycka.

SIEMOŃSKA Aniela, córka Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 16.03.1787. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth proboszcz jasieniecki i Katarzyna Zambrzycka stolnikowa nurska z Miedzechowa.

SIEMOŃSKA Józefa, córka Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 23.03.1800.

SIEMOŃSKA Małgorzata Elżbieta, córka Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 10.07.1785. Chrzestni: Michał Ciszewski i Małgorzata Pulkowska.

SIEMOŃSKA Marianna, córka Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 06.04.1792. Chrzestni: Piotr Zambrzycki z Miedzechowa i Katarzyna Zawadzka z Olszam.

SIEMOŃSKI Wawrzyniec Michał, syn Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 14.09.1788. Chrzestni: Józef Rożecki metrykant Skarbu Koronnego i Katarzyna Zambrzycka stolnikowa nurska; Michał Zawadzki i Magdalena Bykowska.

SIEMOŃSKI Wincenty Wojciech, syn Aleksandra ekonoma z Miedzechowa i Magdaleny Zdziarskiej, chrzest 05.04.1798. Chrzestni: Paweł Wolski z Kurczowej Wsi i Magdalena Zawadzka stolnikowa.

SKOLMOWSKA ( SKOLIMOWSKA ) Anna, córka Andrzeja i N., chrzest 11.10.1707. Chrzestni: Wojciech Staniszewski z Gośniewic i Anna Mękarska z Warpęs.

SKOLMOWSKA ( SKOLIMOWSKA ) Teresa, córka Jana i Marianny, chrzest 17.10.1734. Chrzestni: Domański i Katarzyna Linxina.

SKOLMOWSKI ( SKOLIMOWSKI ) Józef, syn Władysława i Agnieszki Ogrodzieńskiej, chrzest 14.10.1714. Chrzestni: Krzysztof Grotowski burgrabia czerski i Jadwiga Domańska  z Częstoniewa.

SKOLMOWSKI ( SKOLIMOWSKI ) Marcin, syn Andrzeja i N., chrzest 11.10.1707. Chrzestni: Tomasz Wąż podstoli podlaski i Salomea Rudzka.

SKOWROŃSKI Jan, syn Michała i Barbary, chrzest 19.02.1760. Chrzestni: Jan Domański skarbnik łukowski i Anna Kaliszowa chorążyna dobrzyńska.

SKRZECZKOWSKI Bartłomiej z Marianną Lisowską, ślub 25.07.1675. Świadek: Andrzej Ogrodzieński.

SŁONAWSKA Jadwiga, córka Piotra i Marianny, chrzest 11.10.1643. Chrzestni: Jan Zbroski i Dorota Laskowska.

SKARBEK ? SŁONKA Katarzyna Barbara, córka Józefa Kazimierza łowczego czerskiego z Główczyna i Teresy Wężykówny Rudzkiej, chrzest 18.11.1698. Chrzestni: Wojciech i Felicjanna Rudzcy.

SKARBEK ? SŁĄNKA Marianna Anna, córka Józefa Kazimierza łowczego czerskiego z Główczyna i Teresy Wężykówny Rudzkiej, chrzest 01.08.1697. Chrzestni: Samuel i Barbara Słąnkowie.

SMARCZEWSKA Kunegunda, córka Piotra i Jadwigi Domańskiej, chrzest 01.08.1760. Chrzestni: Wojciech Rudzki i Róża Mroczkówna.

SMOLEŃSKA Ewa Anastazja, córka Jakuba i Salomei, chrzest 22.12.1784. Chrzestni: Paweł Młochowski burgrabia czerski i Urszula Baczyńska ekonomowa z Kukał.

SMOLEŃSKA Franciszka Katarzyna, córka Jakuba i Salomei, chrzest 05.04.1779. Chrzestni: ksiądz Antoni Demuth proboszcz jasieniecki i Bogumiła Ciborowska burgrabina czerska.

SMOLEŃSKI Antoni Jakub, syn Jakuba i Salomei, chrzest 26.07.1782. Chrzestni: Feliks Puchała z Warpęs i Antonina z Pruszkowskich Domańska.

SMOLIŃSKI Ignacy Antoni, syn Stefana i Anny Nowakowskiej, chrzest 12.06.1785. Chrzestni: Franciszek Rudziński ekonom z Gośniewic i Marianna Milbrańska.

SMOLIŃSKI Jan, syn Stefana i Franciszki, chrzest 24.08.1783. Chrzestni: Ksawery i Barbara Milbrańscy.

SOKOŁOWSKA Agnieszka Konstancja, córka Pawła i Marianny, chrzest 16.01.1701. Chrzestni: Kazimierz i Katarzyna Ogrodzieńscy.

SOKOŁOWSKA Barbara Tekla, córka Franciszka i Domiceli Cybulskiej, chrzest 13.09.1800.

SOKOŁOWSKA Kunegunda, córka Andrzeja i Marianny, chrzest 13.02.1703. Chrzestni: Jan Kotyński i Agnieszka Gośniewska.

SOKOŁOWSKI Antoni, syn Franciszka i Domiceli Cybulskiej, chrzest 29.11.1799 ( urodził się  w roku 1790 ). Chrzestni: Nikodem Cybulski sędzia czerski i Joanna z Ostromęckich Cybulska sędzina czerska.

SOKOŁOWSKI Franciszek z Domicelą Cybulską, ślub 16.04.1789. Świadkowie: Jakub Domański skarbnik łukowski z Kurczowej Wsi i Józef Rożecki metrykant Skarbu Koronnego z Turowic.

SOKOŁOWSKI Mikołaj, syn Andrzeja i Marianny, chrzest 10.12.1704. Chrzestni: Mikołaj Rudawski i Franciszka Kotyńska.

SOSNOWSKA Agata, córka Franciszka Ksawerego i Katarzyny, chrzest 12.02.1786. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth proboszcz jasieniecki i Antonina Domańska skarbnikowa łukowska.

SOSNOWSKA Antonina, córka Franciszka Ksawerego i Katarzyny, chrzest 08.06.1788. Chrzestni: Andrzej Rozbicki i Konstancja Goljanowa.

SOSNOWSKA Tekla Domicela Ewa, córka Franciszka Ksawerego i Katarzyny, chrzest 06.08.1793. Chrzestni: Franciszek Domański i Ewa Okęcka.

SOSNOWSKI Józef Antoni, syn Franciszka Ksawerego i Katarzyny, chrzest 07.01.1781. Chrzestni: Tomasz Zaleski cześnik owrucki i Antonina Szczygielska łowczanka liwska z Zamościa.

SOSNOWSKI Mateusz Józef, syn Franciszka Ksawerego i Katarzyny, chrzest 22.02.1784. Chrzestni: Jan Dmochowski i Justyna Wolska.

SOWIŃSKI Stanisław, syn Wojciecha i Katarzyny, chrzest 08.08.1728. Chrzestni: Franciszek Branecki i Magdalena Staniszewska panna.

STAMIROWSKA Agnieszka, córka Krzysztofa i Marianny, chrzest 08.01.1684. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Anna Bogatkowa.

STAMIROWSKI Krzysztof, pierwsza żona Marianna, druga żona Zofia z Podlesia Lisowska wdowa po Januszu Lisowskim, ślub 20.06.1686. Świadkowie: Stanisław Petrykowski, Jan Minostowski i Paweł Olszewski z parafii Lewiczyn.

STANISZEWSKA Agnieszka, córka Aleksandra i Marianny, chrzest 21.01.1756. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński i Marianna z Boskich Domańska skarbnikowa łukowska.

STANISZEWSKA Agnieszka, córka Kazimierza i Teresy Zamojskiej, chrzest 25.12.1697.

STANISZEWSKA Agnieszka Petronela, córka Franciszka i Agnieszki Czyszkowskiej, chrzest 28.10.1691. Chrzestni: Franciszek Grzegorzewski i Marianna Zbroska.

STANISZEWSKA Anastazja Agnieszka, córka Andrzeja i Katarzyny Grzegorzewskiej, chrzest 13.04.1755. Chrzestni: Józef Biliński i Ludwika Grzegorzewska stolnikowa rzeczycka.

STANISZEWSKA Anna, córka Franciszka i Agnieszki Czyszkowskiej, chrzest 29.05.1688. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Katarzyna Petrykowska.

STANISZEWSKA Anna Marianna, córka Seweryna i Krystyny, chrzest 24.08.1725. Chrzestni: Wawrzyniec Domański i Aleksandra Wolińska.

STANISZEWSKA Barbara Marianna, córka Franciszka i Agnieszki Czyszkowskiej, chrzest 06.12.1686. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Jadwiga Staniszewska.

STANISZEWSKA Elżbieta, córka Aleksandra i Marianny, chrzest 08.07.1751. Chrzestni: Marcin Młochowski i Marianna Staniszewska.

STANISZEWSKA Helena, córka Stefana Michała i Barbary Ogrodzieńskiej, chrzest 17.08.1739. Chrzestni: Franciszek Brocki organista jasieniecki i Teresa Gujska.

STANISZEWSKA Helena Klara, córka Jana burgrabiego czerskiego i Marianny Grzegorzewskiej, chrzest 02.08.1762. Chrzestni: Stefan Domański łowczy liwski i Eleonora Grzegorzewska panna.

STANISZEWSKA Jadwiga Teresa, córka Wojciecha i Anny Mękarskiej, chrzest 15.10.1714. Chrzestni: Franciszek Branecki z Woli Łychowskiej i Jadwiga Domańska z Częstoniewa.

STANISZEWSKA Józefa Kalasanta Małgorzata, córka Franciszka skarbnika inowłocławskiego  i Marianny, chrzest 08.07.1759. Chrzestni: Ludwika Jarosławska i Jan Magnuszewski sędzic.

STANISZEWSKA Katarzyna, córka Jana burgrabiego czerskiego i Marianny Grzegorzewskiej, chrzest 02.08.1771. Chrzestni: Stefan Domański podwojewodzic czerski i Anna Biedniecka.

STANISZEWSKA Katarzyna Zofia, córka Wojciecha i Anny Mękarskiej, chrzest 05.05.1719. Chrzestni: Wawrzyniec i Marianna Gołkowscy.

STANISZEWSKA Krystyna, córka Kazimierza i Teresy Zamojskiej, chrzest 20.11.1691.

STANISZEWSKA Magdalena, córka Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 19.07.1682. Chrzestni: Jan Ogrodzieński i Marianna Petrykowska.

STANISZEWSKA Marianna, córka Aleksandra i Marianny, chrzest 04.03.1753. Chrzestni: Franciszek Kalisz chorąży dobrzyński i Aleksandra Cichocka stolnikowa chełmska  z Jasieńca, wdowa.

STANISZEWSKA Marianna, córka Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 10.04.1679. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski i Zofia Zawiszyna.

STANISZEWSKA Marianna, córka Stefana Michała i Barbary Ogrodzieńskiej, chrzest 24.09.1728. Chrzestni: Wawrzyniec Domański i Helena Bagińska z Olszam.

STANISZEWSKA Marianna, córka Stefana Michała i Barbary Ogrodzieńskiej, chrzest 07.12.1732. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Helena Bagińska z Olszam.

STANISZEWSKA Marianna Prakseda, córka Andrzeja i Katarzyny Grzegorzewskiej, chrzest 23.07.1753. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewiczyński i Marianna Puławska starościna warszawska.

STANISZEWSKA Zofia, córka Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 10.05.1676. Chrzestni: Stanisław Ogrodzieński i Joanna.

STANISZEWSKA Zofia, córka Hieronima i Katarzyny, chrzest 14.05.1678. Chrzestni: Wojciech i Krystyna Turowscy.

STANISZEWSKA Zofia Magdalena, córka Stefana i Marianny, chrzest 19.06.1746. Chrzestni: ksiądz Eustachy Skarbek Słąnka proboszcz jasieniecki i Barbara Wojewódzka.

STANISZEWSKI Aleksander, syn Wojciecha i Marianny Grotowskiej, chrzest 23.07.1703. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski i Zofia Dąbrowska.

STANISZEWSKI Aleksander Bonawentura, syn Kazimierza i Jadwigi Brzozowskiej, chrzest 14.07.1675. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski i Marianna Laskowska.

STANISZEWSKI Andrzej, syn Kazimierza i Jadwigi Brzozowskiej, chrzest 11.11.1676. Chrzestni: Wojciech Turowski i Teresa Żelechińska.

STANISZEWSKI Andrzej Piotr, syn Wojciecha i Anny Mękarskiej, chrzest 06.02.1717. Chrzestni: Władysław Boski cześnik sochaczewski i Marianna Młochowska z Miedzechowa.

STANISZEWSKI Antoni, syn Aleksandra i Marianny, chrzest 12.06.1745. Chrzestni: Walenty Sokolnicki i Katarzyna Grzegorzewska stolnikowa stężycka.

STANISZEWSKI Benedykt Józef, syn Andrzeja i Katarzyny Grzegorzewskiej, chrzest 04.04.1752. Chrzestni: Konstanty Zaborowski i Józefa Zaborowska.

STANISZEWSKI Benedykt Wojciech, syn Wojciecha i Anny Mękarskiej, chrzest 01.04.1709. Chrzestni: Władysław Boski cześnik rawski i Agnieszka Zbroska wdowa z Gośniewic.

STANISZEWSKI Cyprian Aleksander, syn Jana burgrabiego czerskiego i Marianny Grzegorzewskiej, chrzest 09.01.1764. Chrzestni: Józef Grzybowski cześnik czerski i Katarzyna Winklerowa cześnikowa inflantska.

STANISZEWSKI Fabian Sebastian, syn Aleksandra i Marianny, chrzest 27.01.1743. Chrzestni: Hjacenty Laskowski i Rozalia Cybulska z Gośniewic.

STANISZEWSKI Florian, syn Kazimierza i Teresy Zamojskiej, chrzest 23.05.1703. Chrzestni: Stanisław Ogrodzieński i Helena Grzegorzewska.

STANISZEWSKI Franciszek z Elżbietą z Ogrodzienic Ogrodzieńską, ślub 18.02.1673. Świadkowie: Janusz Lisowski i Adam Okęcki.

STANISZEWSKI Franciszek, syn Aleksandra i Wiktorii, chrzest 30.11.1734. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski kasztelan ciechanowski i Rychłowska.

STANISZEWSKI Franciszek, syn Jerzego i Katarzyny Turowskiej, chrzest 06.03.1681. Chrzestni: Aleksander Papieski i Konstancja Turowska.

STANISZEWSKI Franciszek, syn Kazimierza i Jadwigi Brzozowskiej, chrzest 26.02.1688. Chrzestni: Adam Okęcki i Prakseda Rusiecka.

STANISZEWSKI Grzegorz, syn Aleksandra i Wiktorii, chrzest 19.03.1733. Chrzestni: Jan Domański i Anna Modzelewska.

STANISZEWSKI Grzegorz Józef, syn Kazimierza i Teresy Zamojskiej, chrzest 09.03.1695. Chrzestni: Jakub i Marianna Zbroscy.

STANISZEWSKI Hieronim Seweryn Michał, syn Ludwika  i Joanny Olszewskiej, chrzest 16.09.1713. Chrzestni: Wojciech Zdziecieszalski i Zuzanna Staniszewska z Łychowa.

STANISZEWSKI Jakuba, syn Franciszka i Marianny z Oczesał Oczesalskiej, chrzest 15.07.1669. Chrzestni: Majewski i Ewa Głoskowska.

STANISZEWSKI Jan, syn Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 18.06.1680. Chrzestni: Jan i Zofia Ogrodzieńscy.

STANISZEWSKI Józef, syn Aleksandra i Wiktorii, chrzest 18.06.1737. Chrzestni: Wojciech Jarochowski i Teresa Gujska.

STANISZEWSKI Józef, syn Kazimierza i Teresy Zamojskiej, chrzest 16.03.1693. Chrzestni: Jan Kotyński i Dorota Górska.

STANISZEWSKI Józef, syn Stefana Michała i Barbary Ogrodzieńskiej, chrzest 22.03.1730. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski kasztelan ciechanowski i Anna Branecka z Woli Łychowskiej.

STANISZEWSKI Kazimierz, syn Franciszka i Marianny z Oczesał Oczesalskiej, chrzest 12.03.1671. Chrzestni: Jan Zbroski i Marianna Olszewska. Żona Teresa Zamojska.

STANISZEWSKI Ksawery Walerian Mateusz, syn Jana burgrabiego czerskiego i Marianny Grzegorzewskiej, chrzest 16.02.1761. Chrzestni: Jan Kwaskowski cześnik liwski z żoną swą Zofią z Mecherzyńskich.

STANISZEWSKI Mateusz, syn Aleksandra i Marianny, chrzest 24.02.1749. Chrzestni: Józef Dąbrowski i Franciszka Nielubowiczowa.

STANISZEWSKI Michał, syn Wojciecha i Anny Mękarskiej, chrzest 14.10.1721. Chrzestni: Mikołaj Gnatowski i Teresa Gaisza.

STANISZEWSKI Michał Remigjan, syn Stefana Michała i Barbary Ogrodzieńskiej, chrzest 01.10.1743. Chrzestni: Józef Laskowski i Anna Kaliszowa.

STANISZEWSKI Mikołaj z Bońkowej Wsi parafia Wrociszew z Zofią Błędowską wdową z Częstoniewa, ślub 02.03.1688. Świadkowie: Franciszek Zalewski z Palczewa parafia Wrociszew i Stanisław Liszewski.

STANISZEWSKI Mikołaj, syn Aleksandra i Marianny, chrzest 04.09.1746. Chrzestni: Jan Domański i Barbara Staniszewska.

STANISZEWSKI Piotr, syn Franciszka i Marianny z Oczesał Oczesalskiej, chrzest 09.08.1668. Chrzestni: Remigjan Oczesalski i Anna Omiecińska.

STANISZEWSKI Piotr, syn Kazimierza i Jadwigi Brzozowskiej, chrzest 06.08.1684. Chrzestni: Marcin Gujski i Zofia Ogrodzieńska.

STANISZEWSKI Remigjan Franciszek, syn Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 03.10.1677. Chrzestni: Janusz Lisowski i Anna Prażmowska.

STANISZEWSKI Samuel z Rudy parafia Jeziorka z Katarzyną Łochowską z Warpęs, ślub 14.02.1684. Świadkowie: Kazimierz Staniszewski z Woli Pogroszewskiej.

STANISZEWSKI Stanisław, syn Franciszka i Marianny Łychowskiej, chrzest 20.04.1666. Chrzestni: Kazimierz Szczawiński i Dorota Staniszewska.

STANISZEWSKI Stefan Michał, syn Wojciecha i Marianny Grotowskiej, chrzest 29.08.1701. Chrzestni: Michał Kamieński i Katarzyna Zbroska. Żona Barbara Ogrodzieńska.

STANISZEWSKI Walenty, syn Franciszka i Agnieszki Czyszkowskiej, chrzest 06.02.1685.

STANISZEWSKI Wojciech, syn Franciszka i Elżbiety z Ogrodzienic Ogrodzieńskiej, chrzest 18.04.1674. Chrzestni: Andrzej i Zofia Ogrodzieńscy. Żona Marianna Grotowska.

STANISZEWSKI Wojciech Jakub, syn Wojciecha i Marianny Grotowskiej, chrzest 09.04.1699. Chrzestni: Jakub Zbroski i Anna Kamieńska.

SULGOSTOWSKI Kacper Jan, syn Józefa i Katarzyny, chrzest 11.01.1713. Chrzestni: Wawrzyniec Domański z Częstoniewa i Elżbieta Ogrodzieńska.

SZAMOTA Józef Wincenty, syn Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 02.04.1791. Chrzestni: Wojciech Grzegorzewski i Barbara Rożecka z Turowic.

SZAMOTA Ludwika, córka Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 03.06.1789. Chrzestni: Jan Skorupka podkomorzy i Franciszka Grzegorzewska.

SZAMOTA Marianna Antonina Aniela, córka Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 22.08.1792. Chrzestni: Feliks Bykowski podkomorzy, komisarz cywilno ? wojskowy powiatu rawskiego i Katarzyna Zambrzycka stolnikowa nurska.

SZAMOTA Prakseda Franciszka Magdalena, córka Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 25.07.1786. Chrzestni: ksiądz Józef Poradowski kanonik i Franciszka Grzegorzewska miecznikówna czerska.

SZAMOTA Walenty Konstanty, syn Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 23.02.1800. Chrzestni: Antoni Domański sędzia czerski i Agnieszka z Zajączkowskich Bronikowska.

SZAMOTA Wojciech, syn Seweryna skarbnika warszawskiego i Jadwigi Grzegorzewskiej, chrzest 20.04.1783. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig Demuth proboszcz jasieniecki i Szmotowa stolnikowa sochaczewska.

SZCZAKOWSKI Walerian z Konstancją Solecką, ślub 06.03.1685. Świadkowie: Mateusz Grzegorzewski podstarości czerski i Marcin Górski.

SZCZEPAŃSKI Józef Stanisław, syn Franciszka i Wiktorii Dmoszyńskiej, chrzest 15.01.1775. Chrzestni: Maksymilian Dunin Jastrzębski z Pabierowic i Katarzyna Dmoszyńska.

SZCZEPKOWSKA Katarzyna Ludwika, córka Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 07.03.1728. Chrzestni: Adam Szczepkowski i Rozalia Perzanowska.

SZCZEPKOWSKA Krystyna, córka Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 19.04.1718. Chrzestni: Antoni Staniszewski z Gośniewic i Krystyna Kurowska z Turowic.

SZCZEPKOWSKA Rozalia Apolonia, córka Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 11.02.1724. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Świerczewski proboszcz lewiczyński i Marianna Sosnowska z Kukał.

SZCZEPKOWSKA Zofia, córka Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 05.05.1717. Chrzestni: Jan Jastrzębski z Pabierowic i Marianna Gołkowska z Jasieńca.

SZCZEPKOWSKI Antoni Zygmunt, syn Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 02.05.1719. Chrzestni: Franciszek Czyszkowski i Konstancja Noiszewska.

SZCZEPKOWSKI Jan Kacper, syn Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 14.01.1716. Chrzestni: Jan Turowski z Turowic i Jadwiga Kurowska.

SZCZEPKOWSKI Józef, syn Adama i Barbary, chrzest 13.05.1735. Chrzestni: Jan Centkowski i Marianna Duninowa.

SZCZEPKOWSKI Józef Joachim, syn Jana i Marianny Kurowskiej, chrzest 02.04.1720. Chrzestni: Kazimierz Janiszewski ze Skurowa i Elżbieta Czyszkowska z Małego Zamościa.

SZCZEPKOWSKI Stanisław, syn Adama i Barbary, chrzest 08.05.1737. Chrzestni: Franciszek Jastrzębski i Rozalia Perzanowska.

SZCZEPKOWSKI Tomasz, syn Adama i Katarzyny, chrzest 21.12.1746. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Marianna Wierzbicka.

SZCZUCKA Jadwiga Teresa, córka Grzegorza i Konstancji Zaleskiej, chrzest 05.10.1708. Chrzestni: Szymon Jastrzębski i Zuzanna Zawadzka panna.

SZCZUCKI Wojciech Stefan, syn Grzegorza i Konstancji Zaleskiej, chrzest 25.12.1705. Chrzestni: Wojciech Staniszewski z Gośniewic i Felicjanna Jastrzębska z Pabierowic.

SZCZUKA Marianna Renata, córka Piotra i Franciszki, chrzest 21.08.1695. Chrzestni: Stanisław Bębnowski i Anna Okęcka.

ŚWIADKOWSKI Konstanty Wojciech, syn Antoniego i Teresy, chrzest 14.04.1738. Chrzestni: Stefan Świerczewski i Marianna Galińska.

ŚWIDERSKI Roch, syn N. i N., chrzest 16.01.1704. Chrzestni: Wojciech Zybułtowski i Zofia Siemaranka.

ŚWIĘCKI Prokop, syn Mateusza i Agnieszki, chrzest 04.07.1719.

ŚWIERCZEWSKA Marianna Magdalena, córka Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 01.04.1740. Chrzestni: Gabriel Jastrzębski i Salomea z Baranowskich Jastrzębska.

ŚWIERCZEWSKI Adam Franciszek Antoni, syn Józefa i Franciszki z Hanów, chrzest 17.10.1762. Chrzestni: Karol Dłużewski chorąży kijowski z żoną Katarzyną z Hanów.

ŚWIERCZEWSKI Marcin z Katarzyną z Kozietuł Kozietulską, ślub 25.10.1666. Świadkowie: Wojciech Turowski, Adam, Samuel i Eustachy Słąnki i Franciszek Chynowski.

TAŃSKA Marianna, córka Michała i Jadwigi, chrzest 02.08.1752. Chrzestni: Jakub Dmoszyński i Antonina Cybulska.

TAŃSKI Antoni Franciszek, syn Michała i Jadwigi, chrzest 27.01.1750. Chrzestni: Józef Grzegorzewski skarbnik rzeczycki i Katarzyna Rylska.

TAŃSKI Marcin Stanisław, syn Michała i Jadwigi, chrzest 12.01.1755. Chrzestni: Antoni Tański i Salomea Magnuszewska miecznikowa dobrzyńska.

TAŃSKI Wojciech, syn Michała i Jadwigi, chrzest 24.04.1746. Chrzestni: ksiądz Eustachy Skarbek Słąnka proboszcz jasieniecki i Katarzyna Grzegorzewska stolnikowa latyczowska.

TARASIEWICZ Rozalia Antonina, córka Jana i Teresy, chrzest 22.10.1759. Chrzestni: Antoni Rędzina miecznik wieluński i Rozalia Mieczyńska cześnikówna czernichowska.

TARASIEWICZ Wojciech, syn Jana i Teresy, chrzest 02.04.1759. Chrzestni: Jakub Wilski i Franciszka Mroczkówna.

TRACKA Kunegunda, córka Kazimierza i Zofii Marcewiczówny, chrzest 1712. Chrzestni: Adam Zbroski i Konstancja Zbroska z Dużej Zbroszy.

TRZASKA Józef, syn Adama chorążego buskiego i Marianny Paprockiej, chrzest 24.03.1753. Chrzestni: Adam Prusiński i Magdalena Trzasczanka, chorążanka buska.

TRZASKA Kazimierz, syn Adama chorążego buskiego i Marianny Paprockiej, chrzest 09.03.1751. Chrzestni: Krzysztof Bielaski burgrabia czerski i Anna Wolska.

TRZCIŃSKA Anna, córka Michała i Zofii, chrzest 29.07.1726. Chrzestni: Wawrzyniec Domański i Marianna Skalska.

TRZCIŃSKA Katarzyna, córka Michała i Zofii, chrzest 29.02.1730. Chrzestni: Wojciech Zamojski i Marianna Wierzbicka.

TRZCIŃSKA Marianna, córka Michała i Zofii, chrzest 06.08.1723. Chrzestni: Antoni Janiszewski i Magdalena Trzcińska.

TRZCIŃSKA Rozalia, córka Michała i Zofii, chrzest 11.09.1735. Chrzestni: Bielawski z Uwielin z żoną.

TRZCIŃSKI Antoni Walery, syn Michała i Zofii, chrzest 29.01.1731. Chrzestni: Sebastian Grabowski i Katarzyna Mroczkowa z Jasieńca.

TRZEBIŃSKA Prakseda, córka Walentego i Marianny Okęckiej, chrzest 30.09.1661. Chrzestni: Kazimierz Pniewski i Zofia Lisowska.

TRZEBIŃSKI Kazimierz, syn Stefana i N., chrzest 28.03.1642. Chrzestni: Jan Oczesalski i Katarzyna Turowska.

TUCZKOWSKI Jakub Filip, syn Filipa i Ewy, chrzest 30.04.1797. Chrzestni: Józef Szymański i Barbara Młochowska.

TUROBOJSKA Jadwiga, córka Szymona i Anny, chrzest 14.10.1690.

TUROBOJSKI Stefan z Badowa Nagórnego i Katarzyna Gośniewska z Gośniewic, ślub 25.02.1669. Świadkowie: Adam Badowski z Badowa Górnego i Mateusz Rusiecki z Gośniewic.

TUROWSKA Anna, córka Hjacentego i Marianny z Prażmowa Prażmowskiej, chrzest 21.11.1657. Chrzestni: Wojciech Turowski i Anna Prażmowska.

TUROWSKA Anna, córka Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 24.07.1689. Chrzestni: Krzysztof Żelechiński i Teresa Laskowska.

TUROWSKA Anna Ewa, córka Jakuba i Marianny Lubosiewskiej, chrzest 28.07.1788. Chrzestni: Jakub Domański skarbnik łukowski i Ewa Okęcka stolnikówna czerska.

TUROWSKA Anna Jadwiga, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 05.09.1676. Chrzestni: Adam Słąnka i Anna Żelechińska.

TUROWSKA Ewa, córka Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 20.05.1688. Chrzestni: Rudzki i Agnieszka Turowska.

TUROWSKA Ewa, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 04.02.1674.

TUROWSKA Jadwiga, córka Jana i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 28.09.1635. Chrzestni: Aleksander Magnuszewski i Anna ze Skrzynna Słąnczyna.

TUROWSKA Jadwiga, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 10.10.1678. Chrzestni: Hjacenty i Katarzyna Turowscy.

TUROWSKA Justyna, córka Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 06.10.1684. Chrzestni: Piotr Prażmowski i Krystyna Turowska.

TUROWSKA Katarzyna, córka Pawła i Anny, chrzest 31.10.1640. Chrzestni: Piotr Polski i Marianna Przyłuska.

TUROWSKA Katarzyna, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 06.03.1671. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Krystyna Turowska.

TUROWSKA Krystyna, córka Stanisława i Anny, chrzest 10.05.1654. Chrzestni: Paweł Turowski i Anna Biedrzycka.

TUROWSKA Marianna, córka Kacpra z Turowic i Doroty, chrzest 31.12.1631. Chrzestni: Stanisław Jasieński z Jasieńca i Ewa Boniecka.

TUROWSKA Marianna, córka Stanisława i Krystyny, chrzest 25.04.1653. Chrzestni: Marcin Turowski i Anna Oczesalska.

TUROWSKA Marianna, córka Wacława i N., chrzest 09.03.1646. Chrzestni: Stanisław Turowski i Katarzyna Turowska.

TUROWSKA Marianna, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 20.06.1668. Chrzestni: Paweł Turowski i Jadwiga Staniszewska.

TUROWSKA Marianna, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 08.08.1682. Chrzestni: Jan Turowski i Bogumiła Słąnczanka.

TUROWSKA Urszula, córka Józefa i Brygidy Młochowskiej, chrzest 26.10.1739. Chrzestni: Stefan Świerczewski i Marianna Brzezińska.

TUROWSKA Urszula, córka Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 14.04.1680. Chrzestni: Jan Turowski i Marianna Morawska.

TUROWSKA Zofia, córka Pawła i Marianny Lisowskiej, chrzest 12.04.1660. Chrzestni: Franciszek Rudzki i Katarzyna Turowska.

TUROWSKI Aleksander, syn Hjacentego i Marianny z Prażmowa Prażmowskiej, chrzest 09.08.1668. Chrzestni: Piotr Prażmowski i Anna Krosnowska.

TUROWSKI Andrzej, syn Stanisława i Agnieszki, chrzest 01.12.1647. Chrzestni: Stanisław Turowski i Jadwiga Zamojska.

TUROWSKI Bartłomiej z Sadkowa parafia Worów z Zofią Gnatowską z Polichna, ślub 01.03.1688. Świadkowie: Jan Zamojski i Kazimierz Rędzina.

TUROWSKI Dominik Antoni, syn Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 12.08.1696. Chrzestni: Wojciech i Urszula Turowscy.

TUROWSKI Fabian Sebastian, syn Jana i Krystyny, chrzest 08.01.1686. Chrzestni: Wojciech i Agnieszka Turowscy.

TUROWSKI Franciszek Mikołaj, syn Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 03.12.1692. Chrzestni: Marcin Laskowski i Zofia Turowska.

TUROWSKI Hjacenty, syn Mateusza i Agnieszki Grzegorzewskiej, chrzest 22.08.1665. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Anna Chojnowska.

TUROWSKI Hjacenty, syn Wojciecha i Agnieszki Słąnczanki, chrzest 22.08.1666. Chrzestni: Piotr z Prażmowa Prażmowski i Turowska z Prażmowa.

TUROWSKI Klemens Andrzej, syn Jakuba i Marianny Lubosiewskiej, chrzest 09.12.1790. Chrzestni: Seweryn Szamota i Katarzyna z Łagodzińskich Okęcka stolnikowa czerska.

TUROWSKI Krzysztof z Anną Turowską, ślub 24.10.1666. Świadkowie: Janusz Lisowski, Andrzej i Jan Ogrodzieńscy, Stanisław i Paweł Turowscy.

TUROWSKI Mikołaj, syn Hjacentego i Marianny z Prażmowa Prażmowskiej, chrzest 10.02.1656. Chrzestni: Zygmunt Wlewski i Anna Prażmowska. Żona Katarzyna Stanisławska.

TUROWSKI Piotr, syn Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 29.04.1686. Chrzestni: Wojciech Stanisławski i Barbara Wysocka.

TUROWSKI Stanisław, syn Mikołaja i Katarzyny Stanisławskiej, chrzest 02.10.1691. Chrzestni: Jakub Zbroski i Teresa Prażmowska.

TUROWSKI Wojciech, syn Jana i Katarzyny Słąnczanki, chrzest 12.04.1639. Chrzestni: Stanisław Boniecki i Małgorzata Żelechińska. Żona Agnieszka Słąnczanka.

TYLKOWSKA Marianna, córka Józefa i Ludwiki, chrzest 13.09.1750. Chrzestni: Józef Grzegorzewski i Marianna Domańska z Kurczowej Wsi.

TYMIŃSKA Marianna Zuzanna, córka Stefana i Zuzanny Kurowskiej, chrzest 11.09.1691. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Mańkowski proboszcz boglewski i Zofia Miedzechowska.

TYMIŃSKI Polidon Franciszek, syn Stefana i Zuzanny Kurowskiej, chrzest 25.10.1689. Chrzestni: Krzysztof Żelechiński i Marianna N.

UZDOWSKA Marianna, córka Wojciecha i Anny, chrzest 18.02.1646. Chrzestni: Wojciech Zbroski i Katarzyna Turowska.

WALEWSKA Jozefata, córka Pawła i Anny, chrzest 11.03.1751. Chrzestni: Tomasz Goławski i Marianna Kłodnicka z Turowic.

WALEWSKI Tomasz, syn Franciszka i Marianny, chrzest 29.01.1749. Chrzestni: Wojciech Staniszewski i Urszula Charzeńska.

WIDOWSKI Kacper z Teresą Radwańską, ślub 31.01.1663. Świadkowie: Jakub i Mikołaj Zbroscy i Hieronim Siedmioracki.

WIDOWSKI Walenty, syn Jana i Marianny, chrzest 09.01.1670.

WINKLER Józef, syn Józefa cześnika inflantskiego i Katarzyny z Kącina parafia Grójec, chrzest 04.03.1754. Chrzestni: Władysław Grzegorzewski kasztelan ciechanowski i Marianna Domańska skarbnikowa łukowska.

WITUŁOWSKI Krzysztof z Marianną Laskowską, ślub  11.02.1664. Świadkowie: Adam Słąnka, Paweł Turowski i Stanisław Laskowski.

WLEWSKA Elzbieta, córka Zygmunta i Doroty Oczesalskiej, chrzest 06.11.1657. Chrzestni: Pniewski i Anna Laskowska.

WLEWSKI Andrzej, syn Zygmunta i Doroty Oczesalskiej, chrzest 19.11.1654. Chrzestni: Jan Oczesalski i Jadwiga Rudzka.

WLEWSKI Jan, syn Zygmunta i Doroty Oczesalskiej, chrzest 14.05.1663. Chrzestni: Zygmunt Pniewski.

WLEWSKI Mikołaj, syn Zygmunta i Doroty Oczesalskiej, chrzest 1656. Chrzestni: ksiądz Andrzej Wilski dziekan i proboszcz grójecki i Marianna Pniewska.

WŁODKO Antonina, córka Kazimierza i Barbary Szyszkowskiej, chrzest 09.01.1700.

WODZIMOWSKI Antoni Aleksander, syn Antoniego i Marianny Walewskiej, chrzest 12.06.1768. Chrzestni: Aleksander Łuba i Wiktoria Zbroska ze Zbroszy.

WOJCIECHOWSKI Krzysztof, syn Wojciecha i Ewy, chrzest 14.09.1724. Chrzestni: Kazimierz Piekosiewicz i Zofia Samborska panna.

WRONOWSKI Antoni, syn Pawła i Katarzyny, chrzest 09.04.1764.

WYBORSKA Kunegunda, córka Jana i Anny Karpińskiej, chrzest 30.07.1786. Chrzestni: Jan Rozbicki i Ludwika Zarzycka z Jasieńca.

WYCZECHOWSKI Jan, syn Jana i Doroty, chrzest 10.05.1637.

WYLEZIŃSKA Katarzyna, córka Franciszka i Małgorzaty Sadkowskiej, chrzest 17.10.1793. Chrzestni: Stanisław Łętowski ekonom z Częstoniewa i Wiktoria Chynowska z Turowic.

WYLEZIŃSKA Marcjanna, córka Franciszka i Małgorzaty Sadkowskiej, chrzest 12.01.1800.

WYLEZIŃSKI ZIMAK Franciszek rządca z Kociszewa z Małgorzatą Sadkowską, ślub 11.07.1790. Świadkowie: Walenty Siekierka z Kociszewa  i Franciszek Gankiewicz ekonom z Ogrodzienic.

WYLEZIŃSKI Ignacy Wiktor, syn Franciszka i Małgorzaty Sadkowskiej, chrzest 01.08.1791. Chrzestni: Paweł Młochowski z żoną Barbarą z Rykaczewskich.

WYLEZIŃSKI Józef Antoni, syn Jana i Antoniny, chrzest 11.04.1752.

WYSOCKA Anna Ludwika, córka Jakuba i Franciszki, chrzest 19.01.1761. Chrzestni: Mikołaj Żernicki wojski brzesko ? kujawski i Anna Kaliszowa.

WYSOCKA Ewa Barbara, córka Jakuba i Franciszki, chrzest 04.03.1774. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik czerwonogrodzki i Anastazja Staniszewska; Stefan Domański podwojewodzy czerski i Marianna Markowska skarbnikowa czerwonogrodzka.

WYSOCKI Antoni Jan, syn Stanisława i Brygidy, chrzest 13.06.1779. Chrzestni: Jan Sadkowski z Zamościa i Katarzyna Wodnicka z Jasieńca.

WYSOCKI Jan Wincenty, syn Jakuba i Franciszki, chrzest 19.01.1761. Chrzestni: Wojciech Kalisz łowczy buski i Ludwika Bielawska.

WYSZYŃSKI Adam, syn Jana i Anny, chrzest 28.04.1668. Chrzestni: Aleksander Rudzki i Anna Olszewska.

ZAKRZEWSKA Marianna, córka Jana i Marianny, chrzest 03.05.1682. Chrzestni: Stefan Orłowski i Krystyna Zamojska.

ZAKRZEWSKI Szymon Jan, syn Wojciecha i Marianny, chrzest 01.02.1798. Chrzestni: Antoni Barzyński i Marianna Siekierzyna.

ZALESKA Antonina, córka Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 12.06.1722. Chrzestni: Mikołaj Gnatowski i Marianna Morawicka z Falęcina.

ZALESKA Ewa, córka Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 18.12.1718. Chrzestni: Antoni Głoskowski i Marianna Domańska.

ZALESKA Jadwiga, córka Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 25.08.1707. Chrzestni: Antoni Staniszewski z Jasieńca i Katarzyna Małaszewska z Zamościa.

ZALESKA Jadwiga, córka Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 04.10.1716. Chrzestni: Franciszek Gołkowski i Katarzyna Linxina.

ZALESKI Franciszek, syn Łukasza i Apolonii Falęckiej, chrzest 01.10.1730. Chrzestni: Jakub i Marianna Zamojscy.

ZALESKI Ludwik Franciszek, syn Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 03.10.1713. Chrzestni: Antoni Staniszewski i Teofila Słąnczyna z Jasieńca.

ZALESKI Paweł, syn Adama i Teresy Wierzbickiej, chrzest 24.03.1703. Chrzestni: Józef Grzegorzewski i Katarzyna Pabierowska.

ZALESKI Wawrzyniec, syn Łukasza i Apolonii Falęckiej, chrzest 14.08.1729. Chrzestni: Franciszek Branecki i Marianna Tumanowa.

ZALEWSKA Katarzyna, córka Andrzeja i Justyny, chrzest 16.03.1760. Chrzestni: Antoni Rożecki i Joanna Łubina skarbnikowa owrucka.

ZALEWSKA Katarzyna Małgorzata, córka Kacpra i Marianny, chrzest 05.06.1764. Chrzestni: Paweł Wronowski i Marianna Borowska, oboje z Jasieńca.

ZALEWSKI Jan, syn Józefa i Zofii, chrzest 01.05.1783. Chrzestni: Tomasz Zalewski cześnik owrucki i Aniela Montrezorowa.

ZALEWSKI Wincenty, syn Andrzeja i Justyny, chrzest 01.04.1758. Chrzestni: ksiądz Antoni Sokolnicki proboszcz boglewski i Katarzyna z Grzegorzewskich Staniszewska.

ZAŁĘSKI Kazimierz, syn Adama i Elżbiety, chrzest 28.02.1728. Chrzestni: Piotr Gębski z Pabierowic i Petronela Kłodnicka z Gośniewic.

ZAŁĘSKI Mikołaj Hjacenty, syn Franciszka i Joanny, chrzest 06.06.1759. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński i Magdalena Trzasczanka.

ZAMBRZYCKA Ewa Barbara, córka Jana stolnika nurskiego i Katarzyny Klickiej, chrzest 25.05.1785. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Agnieszka Jaroszewska.

ZAMBRZYCKI Kajetan Dominik, syn Jana stolnika nurskiego i Katarzyny Klickiej, chrzest 06.08.1786. Chrzestni: Antoni Czarnecki i Marianna Maliszewska.

ZAMOJSKA Agnieszka, córka Marcina i Anny, chrzest 08.12.1645.

ZAMOJSKA Anna, córka Andrzeja i Anny, chrzest 10.07.1646. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Zamojska.

ZAMOJSKA Anna, córka Jana i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 12.07.1687. Chrzestni: Andrzej i Zofia Ogrodzieńscy.

ZAMOJSKA Anna, córka Pawła i Jadwigi, chrzest 26.07.1645. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Anna Zamłyńska.

ZAMOJSKA Anna, córka Szymona i Marianny Widlickiej, chrzest 20.05.1766.

ZAMOJSKA Anna, córka Wojciecha i Ewy, chrzest 06.06.1650. Chrzestni: Piotr Rylski i Anna Zamojska.

ZAMOJSKA Antonina, córka Szymona i Marianny Widlickiej, chrzest 20.12.1756. Chrzestni: Szymon Kurkowski i Anna Zamojska.

ZAMOJSKA Barbara, córka Jana i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 06.12.1685. Chrzestni: Sebastian Rylski i Teresa N.

ZAMOJSKA Barbara, córka Krzysztofa i Marianny, chrzest 29.06.1629. Chrzestni: Piotr i Anna Zamojscy.

ZAMOJSKA Elżbieta, córka Andrzeja i Anny, chrzest 17.11.1640. Chrzestni: Wawrzyniec Zamojski i Barbara Machowa.

ZAMOJSKA Ewa, córka Mateusza i Zofii Zamojskiej, chrzest 27.08.1717. Chrzestni: Jan Sulik i Dorota.

ZAMOJSKA Franciszka, córka Michała i Katarzyny, chrzest 12.03.1747. Chrzestni: Walenty Sokolnicki i Staniszewska.

ZAMOJSKA Franciszka, córka Michała i Marianny, chrzest 06.04.1757. Chrzestni: Wojciech Kalisz i Helena Staniszewska.

ZAMOJSKA Franciszka Marianna, córka Michała i Katarzyny, chrzest 04.03.1761. Chrzestni: ksiądz Piotr Wyszyński proboszcz jasieniecki i Franciszka Duninówna Jastrzębska.

ZAMOJSKA Jadwiga, córka Jakuba i Zuzanny Łoski, chrzest 16.01.1719. Chrzestni: Andrzej Łoski z Gąsek i Marianna Morawicka z Falęcina.

ZAMOJSKA Joanna, córka Jana i Cecylii, chrzest 20.05.1694. Chrzestni: Krzysztof Turowski i Marianna Lisowska.

ZAMOJSKA Justyna Joanna, córka Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 15.10.1727. Chrzestni: Franciszek Branecki i Joanna Turowska.

ZAMOJSKA Katarzyna, córka Krzysztofa i Marianny, chrzest 11.04.1634. Chrzestni: Jakub Przyłuski i Katarzyna Miłkowa.

ZAMOJSKA Katarzyna, córka Marcina i Anny, chrzest 15.03.1648. Chrzestni: Andrzej Kowalik i Anna Zamojska.

ZAMOJSKA Katarzyna, córka Pawła i Jadwigi, chrzest 10.01.1647. Chrzestni: Andrzej i Katarzyna Zamojscy.

ZAMOJSKA Kunegunda Anna, córka Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 22.02.1714. Chrzestni: Piotr Gębski z Pabierowic i Agnieszka Ogrodzieńska z Kociszewa.

ZAMOJSKA Magdalena, córka Bartłomieja i Zofii Zamojskiej, chrzest 20.07.1677. Chrzestni: Wojciech Turowski i Krystyna Zamojska.

ZAMOJSKA Marcjanna, córka Jakuba i Zuzanny Łoski, chrzest 15.02.1706. Chrzestni: Wojciech Łoski i Marianna Morawicka z Zamościa.

ZAMOJSKA Marianna, córka Pawła i Agnieszki z Bończy, chrzest 26.08.1653. Chrzestni: Andrzej Zamojski i Zofia Gośniewska.

ZAMOJSKA Marianna, córka Wojciecha i Krystyny, chrzest 28.04.1666. Chrzestni: Jan Miłkowski i Anna Zamojska.

ZAMOJSKA Marianna, córka Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 08.03.1717. Chrzestni: Franciszek Lisicki z Uwielin i Katarzyna Brzezińska z Kociszewa.

ZAMOJSKA Petronela, córka Pawła i Agnieszki z Bończy, chrzest 30.04.1664. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Zofia Zamojska panna.

ZAMOJSKA Róża Małgorzata, córka Jakuba i Anny Chrzanowskiej, chrzest 17.08.1738. Chrzestni: Dominik Falęcki i Joanna Jastrzębska z Pabierowic.

ZAMOJSKA Salomea, córka Michała i Katarzyny, chrzest 15.04.1749. Chrzestni: Dominik Ogrodzieński i Franciszka Nielubowiczówna.

ZAMOJSKA Teresa, córka Jakuba i Zuzanny Łoski, chrzest 20.05.1713. Chrzestni: Franciszek Mroczek z Jasieńca i Agnieszka Jastrzębska z Pabierowic.

ZAMOJSKA Zofia, córka Krzysztofa i Marianny, chrzest 29.04.1638. Chrzestni: Jan Osiemborowski i Wojczyńska.

ZAMOJSKA Zofia, córka Wojciecha i Ewy, chrzest 28.04.1647.

ZAMOJSKI Aleksy Franciszek, syn Jakuba i Zuzanny Łoski, chrzest 08.07.1708. Chrzestni: Andrzej Milewski altarysta jasieniecki i Zamojska z Zamościa.

ZAMOJSKI Andrzej, syn Michała i Katarzyny, chrzest 30.11.1764. Chrzestni: ksiądz Antoni Kunig ? Demuth proboszcz goszczyński i Anna Kaliszowa chorążyna dobrzyńska.

ZAMOJSKI Antoni, syn Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 13.06.1724. Chrzestni: Stanisław Ogrodzieński z żoną swą Katarzyną.

ZAMOJSKI Bartłomiej z Zofią Zamojską, ślub 01.03.1666. Świadkowie: Janusz Lisowski i Mateusz Laskowski.

ZAMOJSKI Franciszek, syn Antoniego i Rozalii Rożeckiej, chrzest 08.10.1779. Chrzestni: Antoni Domański burgrabia czerski i Konstancja Goljanowa.

ZAMOJSKI Grzegorz, syn Adama z Zamościa Dużego i Małego i Marii, chrzest 28.02.1629.

ZAMOJSKI Jakub, syn N. i Krystyny, chrzest 02.07.1682. Chrzestni: Maksymilian Zawisza i Zofia Łużewska.

ZAMOJSKI Jan, syn Melchiora i Anny, chrzest 12.05.1638. Chrzestni: Jan Kociszewski i Dorota Rykalska.

ZAMOJSKI Jan, syn Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 18.06.1730. Chrzestni: ksiądz Józef Mańkowski kanonik pułtuski i Helena Bagińska.

ZAMOJSKI Józef, syn Bartłomieja i Marianny, chrzest 11.03.1679. Chrzestni: Marcin Oborski i Zofia Zawiszyna.

ZAMOJSKI Józef, syn Szymona i Marianny Widlickiej, chrzest 19.03.1759.

ZAMOJSKI Kacper z Magdaleną Szkulską, wdową po niegdy Zygmuncie Pabierowskim, ślub 01.06.1671. Świadkowie: Janusz Lisowski, Andrzej ze Słąnczyna Ogrodzieński i Marcin Górski.

ZAMOJSKI Krzysztof, syn Wojciecha i Ewy, chrzest 01.04.1641. Chrzestni: Paweł Zamojski i Marianna Zamojska.

ZAMOJSKI Maksymilian Paweł, syn Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 21.10.1712. Chrzestni: Paweł Małaszewski i Konstancja Badowska z Kociszewa.

ZAMOJSKI Mateusz, syn Michała i Katarzyny, chrzest 28.02.1746. Chrzestni: Franciszek Ogrodzieński i Marianna Domańska.

ZAMOJSKI Mateusz, syn Wojciecha i Jadwigi, chrzest 16.02.1676. Chrzestni: Krzysztof Ogrodzieński i Eleonora Rembowska.

ZAMOJSKI Piotr, syn Pawła i Agnieszki z Bończy, chrzest 02.07.1657.

ZAMOJSKI Samuel, syn Wojciecha i Ewy, chrzest 12.11.1643. Chrzestni: Andrzej Zamojski i Anna Uliniecka.

ZAMOJSKI Stanisław, syn Jakuba i Anny Chrzanowskiej, chrzest 08.05.1735. Chrzestni: Franciszek Michrowski i Rozalia Rędzina.

ZAMOJSKI Stanisław, syn Jana i Agnieszki Biejkowskiej, chrzest 28.05.1684. Chrzestni: Kazimierz Rędzina i Anna Okęcka.

ZAMOJSKI Stanisław, syn Mateusza i Anny, chrzest 05.05.1709. Chrzestni: Jan Jastrzębski z Pabierowic i Marianna Małaszewska z Zamościa.

ZAMOJSKI Szymon, syn Jakuba i Zuzanny Łoski, chrzest 29.10.1704. Chrzestni: Franciszek Żukowski i Anna Żukowska.

ZAMOJSKI Szymon, syn Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 15.10.1721. Chrzestni: Szymon Ogrodzieński i Marianna Turowska. Żona Marianna Widlicka.

ZAMOJSKI Tomasz Walenty, syn Jana i Cecylii, chrzest 21.12.1691. Chrzestni: Stanisław Falęcki i Marianna.

ZAMOJSKI Wincenty, syn Antoniego i Rozalii Rożeckiej, chrzest 05.04.1782. Chrzestni: Antoni Mroczek burgrabia czerski i Anna Zbroska.

ZAMOJSKI Wojciech, syn Wojciecha i Ludwiki Małaszewskiej, chrzest 21.04.1719. Chrzestni: Kazimierz Piekosiewicz i Marianna Gołkowska z Jasieńca.

ZAWADZKA Katarzyna, córka Wojciecha kapitana wojsk i Katarzyny Łuszczewskiej, chrzest 01.03.1785. Chrzestni: Antoni Mroczek burgrabia czerski i Anna Bieniecka rotmiostrzowa.

ZAWISZA Marianna, córka Maksymiliana i Zofii Kurowskiej, chrzest 04.07.1680. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski i Zofia Zawiszyna.

ZBROSKA Anna, córka Jakuba i Ewy Trąbczyńskiej, chrzest 14.03.1699. Chrzestni: ksiądz Paweł Makowicz z Lewiczyna i Ludwika Trąbczyńska.

ZBROSKA Anna, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 27.10.1653.

ZBROSKA Anna, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 01.06.1660. Chrzestni: ksiądz Stanisław Zyskowski proboszcz goszczyński i wrociszewski i Anna Zawiszyna.

ZBROSKA Domicella, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 18.05.1668. Chrzestni: Mikołaj Zbroski i Katarzyna Janicka.

ZBROSKA Elżbieta, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 11.11.1657. Chrzestni: Zygmunt i Marianna Pniewscy.

ZBROSKA Helena, córka Jakuba i Ewy Trąbczyńskiej, chrzest 12.03.1702. Chrzestni: Marcin Łoski i Felicjanna Jastrzębska.

ZBROSKA Konstancja, córka Jana i Zuzanny, chrzest 19.09.1650.

ZBROSKA Marianna, córka Jakuba i Ewy Trąbczyńskiej, chrzest 22.09.1696. Chrzestni: Piotr Włodek i Teofila Trąbczyńska.

ZBROSKA Marianna, córka Jana i Agnieszki Markowskiej, chrzest 09.06.1665. Chrzestni: Rafał Turzyna kasztelan sochaczewski i Anna z Szałapskich Prażmowska.

ZBROSKA Marianna, córka Jana i Zuzanny, chrzest 22.03.1643. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Katarzyna Turowska.

ZBROSKA Zofia, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 12.11.1652. Chrzestni: Tomasz Słupecki i Anna Boglewska.

ZBROSKA Zofia, córka Jana i Agnieszki Markowskiej, chrzest 12.08.1668. Chrzestni: Adam Okęcki i Zofia Zbroska.

ZBROSKA Zofia, córka Jana i Zuzanny, chrzest 14.03.1656. Chrzestni: Andrzej Gujski i Dorota Walewska.

ZBROSKA Zofia, córka Krzysztofa i Katarzyny, chrzest 10.05.1680. Chrzestni: Kazimierz i Agnieszka Ogrodzieńscy.

ZBROSKA Zofia Apolonia, córka Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 06.07.1665. Chrzestni: Stanisław Komorowski i Marcjanna Lewicka.

ZBROSKI Adam, syn Franciszka i Doroty Skolmowskiej, chrzest 28.09.1688. Chrzestni: Jan Zbroski i Katarzyna Skolmowska.

ZBROSKI Adam Szymon, syn Franciszka i Doroty Skolmowskiej, chrzest 27.10.1689. Chrzestni: Mateusz Grzegorzewski sędzia czerski i Marianna Zbroska.

ZBROSKI Dominik Stanisław, syn Adama i Franciszki Zabrzeskiej, chrzest 30.08.1694. Chrzestni: Jakub Zabrzeski i Katarzyna Zbroska.

ZBROSKI Franciszek, syn Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 12.09.1654. Chrzestni: Andrzej Babecki i Anna.

ZBROSKI Hjacenty, syn Adama i Franciszki Zabrzeskiej, chrzest 21.08.1695. Chrzestni: Jakub Biejkowski i Ewa Zbroska.

ZBROSKI Jakub, syn Jana i Agnieszki Markowskiej, chrzest 29.07.1667. Chrzestni: Wiktor Okęcki i Zofia Samborska. Żona Ewa Trąbczyńska.

ZBROSKI Jakub, syn Jana i Zuzanny, chrzest 24.09.1659. Chrzestni: Jan Lisowski i Prażmowska.

ZBROSKI Jan Franciszek, syn Jana i Agnieszki Markowskiej, chrzest 19.06.1666. Chrzestni: Przecław Boglewski podsędek czerski i Zofia Okęcka.

ZBROSKI Ludwik, syn Jana i Zuzanny, chrzest 30.08.1653. Chrzestni: Jan Oczesalski i Anna Biedrzycka.

ZBROSKI Michał, syn Jana i Agnieszki Markowskiej, chrzest 23.08.1671. Chrzestni: Piotr Prażmowski i Marianna Turowska.

ZBROSKI Michał Adam, syn Jakuba i Ewy Trąbczyńskiej, chrzest 22.09.1693. Chrzestni: Piotr Szczuka subdelegat mielnicki i Marianna Zbroska.

ZBROSKI Mikołaj, syn Franciszka i Doroty Skolmowskiej, chrzest 30.11.1690. Chrzestni: Piotr Prażmowski podsędek czerski i Katarzyna Skolmowska.

ZBROSKI Stanisław, syn Krzysztofa i Katarzyny, chrzest 24.07.1682. Chrzestni: Jan Wierzchowski i Anna Targowska.

ZBROSKI Stanisław Antoni, syn Jakuba i Katarzyny Zawiszanki, chrzest 10.10.1666. Chrzestni: Janusz Biejkowski i Zofia ze Zbroskich Suzdzieńska.

ZBROSKI Tomasz Franciszek, syn Adama i Franciszki Zabrzeskiej, chrzest 05.01.1697. Chrzestni: Stanisław Zabrzeski i Boska.

ZBROSKI Wojciech, syn Wojciecha i Zuzanny Pabierowskiej, chrzest 02.04.1645. Chrzestni: Piotr Biedrzycki i Katarzyna Pabierowska.

ZBROSKI Wojciech Stanisław, syn Jakuba i Urszuli, chrzest 22.03.1652. Chrzestni: Andrzej i Agnieszka.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Jadwiga Katarzyna, córka Krzysztofa i Zofii Baranowskiej, chrzest 16.09.1683. Chrzestni: Piotr  Żelechiński kasztelan pomorski i Zofia Miedzechowska.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Joanna Małgorzata, córka Krzysztofa i Marianny Zaleskiej, chrzest 1701. Chrzestni: Józef Grzybowski kasztelan włodzimirski i Eleonora.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Marianna, córka Krzysztofa i Małgorzaty, chrzest 23.04.1630. Chrzestni: Adam Łychowski i Konstancja Turowska.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Marianna, córka Krzysztofa i Zofii Baranowskiej, chrzest 05.08.1695. Chrzestni: Jan Gołuchowski i Marianna Słąnczanka.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Marianna, córka Mikołaja i Elżbiety, chrzest 10.08.1639. Chrzestni: Abraham Olszewski i Dorota Olszamowska.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Marianna Katarzyna, córka Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 29.03.1661. Chrzestni: Paweł Rudzki i Anna Żelechińska.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Zofia, córka Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 14.03.1656. Chrzestni: Piotr Mlekicki i Barbara Biedrzycka.

ZELECHIŃSKA ( ŻELECHIŃSKA ) Zofia, córka Mikołaja i Elżbiety, chrzest 06.03.1630. Chrzestni: Jan Bogatek i Zofia Turowska z Miedzechowa.

ZELECHIŃSKI ( ŻELECHIŃSKI ) Adam, syn Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 20.02.1653. Chrzestni: Adam Boglewski i Ludwika Żelechińska.

ZELECHIŃSKI ( ŻELECHIŃSKI ) Bartłomiej, syn Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 25.08.1665. Chrzestni: Piotr Prażmowski i Agnieszka Żelechińska.

ZELECHIŃSKI ( ŻELECHIŃSKI ) Jakub, syn Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 16.07.1662. Chrzestni: Paweł Żelechiński i Anna Załuska.

ZELECHIŃSKI ( ŻELECHIŃSKI ) Krzysztof, syn Andrzeja i Jadwigi Boglewskiej, chrzest 21.10.1657. Chrzestni: Zygmunt Pniewski podkomorzy czerski, podstarosta stężycki i Katarzyna Boglewska. Żona Zofia Baranowska.

ZELECHIŃSKI ( ŻELECHIŃSKI ) Sebastian, syn Pawła i Anny Prażmowskiej, chrzest 30.01.1661. Chrzestni: Olbracht Prażmowski podkomorzy czerski i Małgorzata Żelechińska.

ZWIERZCHOWSKA ( WIERZCHOWSKA ) Agnieszka, córka Jana i Marianny Piotrowskiej, chrzest 06.01.1676. Chrzestni: Stanisław Piotrowski i Anna Turowska.

ZWIERZCHOWSKA ( WIERZCHOWSKA ) Agnieszka, córka Wojciecha z Pabierowic i Doroty Gośniewskiej, chrzest 04.01.1679. Chrzestni: Aleksander Papieski i Zofia Zaborowska.

ZWIERZCHOWSKA ( WIERZCHOWSKA ) Franciszka Józefa, córka Wincentego i Małgorzaty, chrzest 07.03.1797.

ZWIERZCHOWSKA ( WIERZCHOWSKA ) Jadwiga, córka Jana i Marianny Piotrowskiej, chrzest 18.10.1684. Chrzestni: Piotr Sztyk nauczyciel i Ewa Ogrodzieńska.

ZWIERZCHOWSKA ( WIERZCHOWSKA ) Konstancja, córka Jana i Marianny Piotrowskiej, chrzest 19.01.1679. Chrzestni: Wojciech Zwierzchowski i Ewa Papieska.

ZWIERZCHOWSKI ( WIERZCHOWSKI ) Franciszek, syn Jana i Marianny Piotrowskiej, chrzest 11.09.1682. Chrzestni: Jan Turowski i Katarzyna Zaleska.

ZWIERZCHOWSKI ( WIERZCHOWSKI ) Konstanty, syn Wojciecha z Pabierowic i Doroty Gośniewskiej, chrzest 26.03.1680. Chrzestni: Stanisław Laskowski i Krystyna Turowska.

ZWIERZCHOWSKI ( WIERZCHOWSKI ) Wojciech  z Zofią Turowską, ślub 12.02.1676. Świadkowie: Janusz Lisowski i Wojciech Turowski.

ZWIERZCHOWSKI ( WIERZCHOWSKI ) Wojciech z Pabierowic  z Dorotą Gośniewską z Gośniewic, ślub 14.02.1678. Świadkowie: Aleksander Branecki i Hjacenty Turowski.

ZWOLSKI Michał Paulin, syn Wiktora i Marianny, chrzest 01.11.1734. Chrzestni: Józef Okęcki i Zuzanna Nielubowiczówna.

ZYBUŁTOWSKA Ewa Anna, córka Wojciecha i Magdaleny Milanowiczówny, chrzest 07.01.1703.

ZYBUŁTOWSKA Helena Konstancja, córka Wojciecha i Magdaleny Milanowiczówny, chrzest 16.03.1702. Chrzestni: Mikołaj Tarło i księżna Helena Ogińska wojewodowa płocka.

ZYBUŁTOWSKA Katarzyna, córka Antoniego i Zofii, chrzest 29.11.1752. Chrzestni: Mateusz Cybulski i Petronela Grotowska.

ZYBUŁTOWSKA Teresa, córka Wojciecha i Magdaleny Milanowiczówny, chrzest 20.10.1700. Chrzestni: Zygmunt Zybułtowski i Katarzyna Duninówna Szpotówna.

ZYBUŁTOWSKA Zuzanna Małgorzata, córka Franciszka i Katarzyny Trąbińskiej, chrzest 25.07.1714. Chrzestni: Jakub Zbroski i Katarzyna Zybułtowska.

ZYBUŁTOWSKI Andrzej Kajetan, syn Wojciecha i Magdaleny Milanowiczówny, chrzest 01.01.1706. Chrzestni: Franciszek Chociński stolnik mielnicki i Anna Tarłówna starościanka goszczyńska.

ZYBUŁTOWSKI Stanisław Józef, syn Wojciecha i Magdaleny Milanowiczówny, chrzest 10.06.1704. Chrzestni: Józef Tarło i Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska.