Opracowano na podstawie publikacji autorstwa Mieczysława Siekiel Zdzienickiego ” Rejestr Metryk Szlacheckich Powiatu Grójeckiego”, zeszyt 6, parafia Lewiczyn. Kalisz 1937.

BEDLIŃSKI Antoni, syn Józefa i Magdaleny Wilskiej, chrzest 02.07.1763. Chrzestni: Szymon z Lipia Tarło starościc goszczyński, chorąży gwardii narodowej i Katarzyna Radlicka łowczanka łomżyńska z Belska.

BEDLIŃSKI Józef z Machcina parafia Sobików z Magdaleną z Wilczego Wilskiej, ślub 30.01.1758. Świadkowie: Jan Grodzicki stolnik smoleński z Zaborowia, Konstanty Grotowski podwojewodzic czerski z Grotowa Dolnego.

BEDLIŃSKI Tomasz, syn Józefa i Magdaleny Wilskiej, chrzest 19.12.1761. Chrzestni: Kazimierz Tarło starosta Skalmierski i Marianna Staniszewska skarbnikowa inowłodzka.

BĘBNOWSKI ODROWĄŻ Michał podczaszy kijowski z Aleksandrą Kacprową N. podstoliną inflantską wdową, ślub 05.11.1729. Świadkowie Wiktor Stamirowski podstoli rawski z Franciszek Spinek miecznik rawski.

BĘSKI Wojciech miecznik bracławski z Domicelą Siemieńską z Głuchowa, ślub 20.02.1746. Świadkowie: Piotr Grzegorzewski, Jan Eysmontt i Stefan Nowicki ( wzmianka, że oryginał tej metryki znajduje się w parafii Worów).

BIAŁKOWSKA Marianna, córka Kazimierza i Heleny, chrzest 02.02.1740. Chrzestni: Franciszek Boniecki z Rykał i Teresa Kozerska z Borut.

BIELIŃSKI Ludwik z Marianną Rudzką, ślub 19.08.1719. Świadkowie: Antoni Suchcicki z Długiej Woli i Stefan Gołębiewski z Długie Woli.

BŁAŻEJEWSKI Antoni z Teresą Nowicką wdową, ślub 12.02.1748. Świadkowie: Tomasz Augustynowicz z Goszczyna i Felicjan Borzęcki z Mogielnicy.

BŁAŻEJEWSKI Mateusz z Teresą Młochowską z Grotowa Dolnego, ślub 20.11.1741. Świadkowie: Mateusz Baranowski z Oczesał, Antoni Bagiński z Pawłowic, Franciszek Jastrzębski z Pabierowic.

BOGATEK Marcjanna Ludwika, córka Józefa i Antoniny, chrzest 04.02.1732. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Barbara Szczepkowska.

BOGATEK Maria, córka Józefa i Antoniny, chrzest 02.08.1735. Chrzestni: Adam Ciszewski i Zofia Grotowska.

BOGATEK Paweł, syn Józefa i Antoniny, chrzest 18.05.1733. Chrzestni: Paweł Koczewski i Zofia Ciszewska.

BOGATEK Zofia, córka Józefa i Antoniny, chrzest 13.05.1740. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Dorota Kiełpińska z Oczesałek.

BOGDAŃSKI Fabian z Agnieszką Wolską, ślub 10.08.1763. Świadkowie: Franciszek Staniszewski skarbnik i Brzeziński.

BONIECKA Brygida, córka Samuela dzierżawcy Zaborówka i Katarzyny, chrzest 23.09.1763. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski kanonik inflantski i Dominika Bęska.

BONIECKA Małgorzata Elżbieta, córka Antoniego i Anny Zabłockiej, chrzest 10.07.1730. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Mikołaj Świerczewski proboszcz lewicki i Joanna Boska sędzina czerska.

BONIECKI Antoni z Anną Zabłocką, ślub 27.01.1727. Świadkowie: Józef Rudzki i Jan Jastrzębski skarbnik podolski.

BORKOWSKA Anna, córka Mateusza i Franciszki Stachówny, chrzest 30.07.1769. Chrzestni: Walenty Ciszewskie organista lewicki i Gertruda Wrzoskiewiczówna z Lewiczyna.

BORKOWSKA Eleonora, córka Józefa i Ludwiki, chrzest 15.02.1763.  Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Boska.

BORKOWSKI Mateusz z Franciszką Stachówną, ślub 30.01.1769. Świadkowie: Michał Staniszewski z Lewiczyna, Walenty Ciszewski organista lewicki i Józef Strużewski.

BOROWSKA Ewa Konstancja, córka Józefa i Teresy, chrzest 26.12.1725. Chrzestni: Paweł Augustynowicz i Jadwiga Falęcka.

BOROWSKA Petronela Antonina, córka Józefa i Teresy, chrzest 08.07.1728. Chrzestni: Mateusz Izydor Grzybowski stolnik czerski i Marcjanna Laskowska.

BORZEWICKA Tekla, córka Wojciecha i Julianny Koryckiej, chrzest 16.09.1780. Chrzestni: Egidjusz Migdał i Petronela Siedlecka ( ceremoniał chrztu odbył się 10.11.1780, chrzestni: Andrzej Puchała komornik warszawski i Rozalia Zaborowska miecznikowa gostyńska).

BOSKA Marianna Józefa Elżbieta, córka Kazimierza starosty stromieckiego i Katarzyny, chrzest 06.07.1741. Chrzestni: ksiądz Jan Kanty Boski pijar z Warszawy i Anna Roszkowska cześnikowa latyczowska, babka dziecka.

BOSKI Andrzej z Konstancją Brzostowiecką, ślub w 20.05.1714. Śwaidkowie: Kazimierz Kurzeniecki cześnik podlaski i Krzysztof Grotowski cześnik drohicki.

BOSKI Antoni Dominik Kacper, syn Kazimierza starosty stromieckiego i Katarzyny, chrzest 19.06.1746. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Anna Boska panna.

BOSKI Felicjan Ksawery Stanisław Piotr, syn Kazimierza starosty stromieckiego i Katarzyny, chrzest 03.05.1740. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski proboszcz lewicki i dziekan grójecki i Anna Roszkowska cześnikowa latyczowska.

BRANECKI Marcin z Zofią Łoską, ślub 20.02.1746. Świadkowie: Józef Petrykowski podkomorzy rawski, Jan Petrzanowski i Wojciech Rylski.

BROCHOCKA Barbara, córka Ignacego i Kunegundy, chrzest 04.12.1763. Chrzestni: Mateusz Oczesalski i Salomea Brzezińska.

BROCHOCKA Salomea, córka Ignacego i Kunegundy, chrzest 18.11.1760. Chrzestni: Antoni Grotowski i Konstancja Brzezińska.

BRZEZIŃSKI Bartłomiej Kazimierz, syn Antoniego i Konstancji, chrzest 24.08.1755. ChrzestniL Antoni Grotowski podwojewodzy czerski i Anna Matefeld Kiełpińska.

CHMIELEWSKA Marianna, córka Antoniego i Anny, chrzest 15.08.1726. Chrzestni: ksiądz Jan Jamontt proboszcz z Błędowa i Teresa Katerlina z Głuchowa.

CHOYNOWSKI Jan z Reginą, ślub 01.02.1795. Świadkowie: Józef Lipink i Adam Ostromęcki.

CHYNOWSKI Stanisław z Zofią Kożuchowską ze Skurowa, ślub 19.11.1765. Świadkowie: Tomasz Kożuchowski z Oczesał i Michał Dębski z Kus.

CIBOROWSKI Sylwester rządca z Zaborowia, wdowiec z Agnieszką Glińską z Bądkowa, ślub 09.10.1785. Świadkowie: Wojciech Gomoliński z Bądkowa i Kazimierz Osiński z Zaborówka.

CIECHOWSKI Michał stolnik sochaczewski z Elżbietą Chajęcką podwojewodzianką warszawską, ślub 06.05.1752. Świadkowie: Józef Okęcki chorąży warszawski, Jan Domański, Antoni Tański.

CISZEWSKA Urszula, córka Walentego i Marianny Sitarczanki, chrzest 28.10.1764. Chrzestni: Franciszek Staniszewski skarbnik bracławski i Dominika Kicka z Kus.

CISZEWSKI Feliks, syn Walentego i Marianny Sitarczanki, chrzest 31.05.1771. Chrzestni: Wojciech Laskowski z Oczesał i Katarzyna Boniecka z Grotowa Dolnego.

CISZEWSKI Rajmund Egidjusz, syn Walentego i Marianny Sitarczanki, chrzest 02.09.1768. Chrzestni: Mateusz Domański z Oczesał i Helena Trentowska z Lewiczyna. Żona Łucja Mielcarzówna. Ślub 28.10.1793.

CISZEWSKI Walenty organista lewicki z Marianną Sitarczanką, ślub 05.02.1764.

CYBULSKA Anna Marianna, córka Andrzeja i Marianny, chrzest 21.03.1729. Chrzestni: ksiądz Adam Orzechowski komendarz lewicki i Marianna Zarankowa wdowa.

CYBULSKA Katarzyna, córka Andrzeja i Marianny, chrzest 20.03.1727. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Mikołaj Świerczewski proboszcz lewicki i Marianna Laskowska.

CYBULSKA Marianna Katarzyna, córka Andrzeja i Marianny, chrzest 27.04.1734. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Teresa Zybułtowska panna.

CYBULSKI Filip Jan, syn Ignacego i Katarzyny, chrzest 09.05.1753. Chrzestni: Wojciech Łosiewski organista z żoną Katarzyną.

CYBULSKI Kajetan Filip ( Filip przekreślono i nadpisano Ignacy ), syn Andrzeja i Marianny, chrzest 23.05.1731. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Zofia Grotowska.

CZAPLICKI Mateusz z Katarzyną Anną Chrzanowską z Zaborowia, ślub 19.02.1759. Świadkowie: Józef Zbierzchowski podkomorzy łomżyński z Belska, Kazimierz Grodzicki z Zaborowia, Wojciech Leśniewski z Grabi.

CZARNECKA Pudencjanna, córka Jana i Rozalii, chrzest 20.05.1762. Chrzestni: Jan Gąsecki z Kus i Marcjanna Laskowska z Grotowa Dolnego.

CZARNECKI Leon, syn Jana i Rozalii, chrzest 11.04.1764. Chrzestni: Jerzy Piątkowski z Lewiczyna i Magdalena Majeranowska z Grotowa.

DĄBROWSKA Katarzyna, córka Pawła i Ludmiły, chrzest 11.11.1751. Chrzestni: Wojciech Bęski z żoną swą Dominiką.

DĄBROWSKI Bonawentura z Franciszką z Hanów Świerczewską wdową z Turowic, ślub 04.07.1764. Świadkowie: Franciszek Staniszewski skarbnik inowłodzki, Dąbrowski, Leon Dąbrowski brat młodożeńca, Józef Bedliński z Długiej Woli.

DĄBROWSKI Józef Damazy Len, syn Bonawentury i Franciszki z Hanów Świerczewskiej, chrzest 31.08.1765. Chrzestni: Józef i Barbara Grzybowscy cześnikostwo czerscy.

DĘBSKI Michał z Katarzyną Perzanowską, ślub 04.03.1737. Świadkowie: Aleksander Kożuchowski i Franciszek Jastrzębski.

DOBROWOLSKI Tomasz, syn Józefa i Krystyny, chrzest 17.11.1759. Chrzestni: Jakub Stępiński i Dorota Wrzoskiewiczowa.

FALKOWSKI Marcin, syn Jakuba i Katarzyny Świerczewskiej, chrzest 02.11.1765. Chrzestni: Andrzej Puchała i Anna Puchalina.

FIJAŁKOWSKI ( FIAŁKOWSKI ) Jakub z Józefatą Kożuchowską z Kociszewa, ślub 27.06.1768. Świadkowie: Józef Piątkowski z Lewiczyna i Walenty Ciszewski organista.

FRANKOWICZ Jan z Katarzyną Falęcką, chrzest 14.11.1729. Świadkowie: Antoni Kowalski, Józef Grabowski i Józef Sulgostowski.

GASPARSKI Jan z Petronelą Wilską, ślub 13.01.1721. Świadkowie: Kazimierz Janiszewski i Adam Szczakowski.

GASZYŃSKI Piotr z Jadwigą Kłokoczanką, ślub 11.02.1745. Świadkowie: Teofil Krzos, Wojciech Tkacz i Sebastian Łuczak.

GĄSECKA Anna Barbara, córka Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 29.11.1773. Chrzestni: Anna Puchalina z Kus i ksiądz Antoni Józef Wilski kanonik inflantski, dziekan grójecki.

GĄSECKA Franciszka Marianna, córka Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 24.03.1776. Chrzestni: Franciszek Markowski z żoną.

GĄSECKA Łucja, córka Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 14.12.1783. Chrzestni: ksiądz Szymon Grott dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Wiktoria Puchalina z Kus,

GĄSECKA Marianna Rozalia, córka Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 10.09.1779. Chrzestni: Joachim Puchała i Wiktoria z Domańskich Puchalina.

GĄSECKI Andrzej, syn Jana i Marianny Świerczewskiej, chrzest 29.11.1751. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Rozalia Janiszewska. Żona Marianna Puchalanka z Kus. Ślub 10.11.1771. Świadkowie: Konstanty Zaborowski regent czerski z Zaborowia, Szymon Zbierzchowski, Wojciech Rylski z Turowic.

GĄSECKI Jan z Marianną Świerczewską, ślub 13.02.1744. Świadkowie: Franciszek Jastrzębski z Turowic, Jan Perzanowski z Podlesia i Paweł Wilski z Wilczego.

GĄSECKI Joachim, syn Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 01.09.1777. Chrzestni: Aleksy wiceregent warszawski i Wiktoria z Domańskich Puchalina z Kus.

GĄSECKI Joachim Jan Ignacy, syn Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 31.08.1772. Chrzestni: Feliks i Anna Puchałowie.

GĄSECKI Kacper Antoni, syn Andrzeja i Marianny Puchalanki, chrzest 06.01.1775. Chrzestni: Józef Puchała z Kus i Helena Babska ze Skurowa.

GĄSECKI Piotr z Jadwigą Staniszewską, ślub 23.11.1715. Świadkowie: Wawrzyniec Staniszewski, Jan Zaleski, Jan Perzanowski.

GĄSIEWICZ Józef z Lewiczyna z Marianną Dudzińską, ślub 04.02.1779. Świadkowie: Wincenty Obrąpalski, Krzysztof Lipczyński, Ludwik Pruszyński, Antoni Gorecki i Antoni Kostrzewski z Oczesał.

GLIŃSKI Franciszek skarbnik nurski z Barbarą Zakliczanką stolnikówną latyczowską, ślub 27.11.1723. Świadkowie: Józef Okęcki stolnikowicz warszawski i Józef Okęcki, bracia rodzeni.

GOLĘDZINOWSKI Ignacy z Pniew parafia Jeziora z Katarzyną Świerczewską z Kus, ślub 03.02.1766. Świadkowie Jan Rylski z Czychr, Michał Dębski z Kus i Felicjan Puchała z Kus.

GOLĘDZINOWSKI Jan z Magdaleną Świerczewską, ślub 16.02.1762. Świadkowie: Józef Świerczewski z Turowic i Franciszek Jastrzębski z Pabierowic.

GOLJAN Jan z Goljan parafia Błędów z Marianną Mrociżkówną z Grotowa Dolnego, ślub 12.02.1744. Świadkowie: Ładysław Kłodnicki z Zaborówka, Ignacy Laskowski z Oczesał, Konstanty Piotrowski z Grotowa Dolnego.

GOLJAN Marianna Teresa, córka Stanisława i Agnieszki, chrzest 26.05.1726. Chrzestni: Antoni i Anna Chmielewscy.

GOŁAWSKA Marianna Róża, córka Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 30.06.1751. Chrzestni: Jan Perzanowski i Franciszka Babicka.

GOŁAWSKA Salomea, córka Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 01.01.1753. Chrzestni: ksiądz Antoni Sokolnicki proboszcz boglewski i Róża z Nieborskich Walicka.

GOŁAWSKI Antoni, syn Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 12.02.1761. Chrzestni: Wojciech Rylski i Ludwika Jarosławska.

GOŁAWSKI Joachim Stanisław, syn Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 08.05.1758. Chrzestni: Jan Domański i Marianna z Boskich Domańska.

GOŁAWSKI Karol Franciszek, syn Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 01.02.1750. Chrzestni: Izydor Grzybowski podkomorzy czerski z żoną swą Bogumiłą.

GOŁAWSKI Paweł, syn Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 09.01.1749. Chrzestni: Jan Domański i Dorota Kiełpińska.

GOŁAWSKI Tomasz z Antoniną Perzanowską, ślub 26.02.1748. Świadkowie: Antoni Grotowski podwojewodzy grójecki, Wojciech Bęski miecznik łomżyński i Wojciech Rylski.

GOŁAWSKI Wawrzyniec, syn Tomasza i Antoniny Perzanowskiej, chrzest 26.08.1759. Chrzestni Tomasz Zaborowski cześnik gostyński i Salomea Jastrzębska z Pabierowic.

GOŁKOWSKA Anna, córka Wawrzyńca i Marianny Wrzoskówny, chrzest 30.05.1725. Chrzestni: Jan Jastrzębski skarbnik podolski i Katarzyna Grotowska babka dziecka.

GOŁKOWSKA Franciszka, córka Wawrzyńca i Marianny Wrzoskówny, chrzest 06.03.1744. Chrzestni: Stefan Paprocki z Oczesał i Katarzyna Linksina z Borut.

GOŁKOWSKA Katarzyna, córka Franciszka i Marianny Linksiny, chrzest 04.04.1748.

GOŁKOWSKA Salomea, córka Franciszka i Marianny Linksiny, chrzest 18.11.1750. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Marianna Błażejewska.

GOŁKOWSKA Zofia, córka Wawrzyńca i Marianny Wrzoskówny, chrzest 17.05.1745. Chrzestni: Franciszek Zaborowski i Marianna Grochowalska z Zaborowia.

GOŁKOWSKI Ambroży, syn Wawrzyńca i Marianny Wrzoskówny, chrzest 19.07.1734. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski promotor lewicki i Zofia Grotowska.

GOŁKOWSKI Franciszek z Marianną Linksiną wdową, ślub 24.11.1747. Świadkowie: Józef Zbierzchowski, Franciszek Gośniewski i Józef Paprocki.

GOŁKOWSKI Prokop Jakub, syn Wawrzyńca i Marianny Wrzoskówny, chrzest 05.07.1741. Chrzestni: ksiądz Jan Jamontt promotor lewicki i Petronela Boska z Zaborówka.

GORECKA Anna Tekla, córka Antoniego i Franciszki Gośniewskiej, chrzest 26.09.1773. Chrzestni: Konstanty Zaborowski regent czerski i Zofia Bobicka komornikowa czerska ze Skurowa, Anna Puchalina i Józef Puchała z Kus.

GORECKA Antonina Honorata, córka Antoniego i Franciszki Gośniewskiej, chrzest 12.01.1778. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik czerwonogrodzki z Miedzechowa, Feliks Puchała z Kus i Wiktoria z Domańskich Puchalina.

GORECKA Marianna Marcjanna, córka Antoniego i Franciszki Gośniewskiej, chrzest 17.08.1775. Chrzestni: Franciszek Markowski skarbnik czerwonogrodzki z żoną swą Marianną z Mościckich.

GOSTYŃSKA Katarzyna Marianna, córka Andrzeja i Ewy Świerczewskiej, chrzest 20.11.1774. Chrzestni: Mateusz Świerczewski i Anna Puchalina.

GOSTYŃSKI Andrzej z Ewą Świerczewską, ślub 04.10.1773. Świadkowie: Felicjan Puchała, Andrzej Gąsecki z Kus, Ignacy  Golędzinowski z Pniew.

GOSTYŃSKI Teodor, syn Andrzeja i Ewy Świerczewskiej, chrzest 29.03.1777. Chrzestni: Józef Puchała i Marianna Gąsecka.

GOŚNIEWSKA Marianna, córka Franciszka i Teresy, chrzest: 09.04.1754. Chrzestni: Sebastian Blaziński i Joanna Jarnicka.

GÓJSKI Szymon z Teresą Dobrowolską, ślub 02.02.1790. Świadkowie: Józef Gąsiewicz i Stefan Skierczyński.

GRABOWSKA Agnieszka Katarzyna, córka Józefa i Rozalii Wrzoskówny, chrzest 19.04.1732. Chrzestni: Antoni i Katarzyna Wrzoskowie, rodzeństwo.

GRABOWSKA Bogumiła, córka Józefa i Rozalii Wrzoskówny, chrzest 24.02.1739. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Bogumiła Paprocka.

GRABOWSKI Ignacy, syn Józefa i Rozalii Wrzoskówny, chrzest 17.06.1735. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski promotor i Dorota Kiełpińska.

GRABOWSKI Józef z Rozalią Wrzoskówną, ślub 18.05.1722. Świadkowie: Aleksander Wrzosek ojciec i Antoni Grotowski.

GRABOWSKI Kazimierz z Katarzyną Borowską, ślub 09.02.1760. Świadkowie: Jan Domański, Michał Grabowski, Antoni Rożecki z Łychowa.

GRABOWSKI Szymon Tadeusz, syn Józefa i Rozalii Wrzoskówny, chrzest 26.10.1722. Chrzestni: Krzysztof Grotowski burgrabia czerski z żoną swą Katarzyną.

GROCHOWALSKA Marianna Zofia, córka Józefa i Marianny, chrzest 13.05.1739. Chrzestni: Wojciech Jasiński i Katarzyna Dąbrowska.

GROCHOWALSKA Zuzanna Klara, córka Józefa i Marianny, chrzest 17.08.1740. Chrzestni: ksiądz Jan Jamontt promotor i Franciszka Kąkolewska.

GROTOWSKA Barbara, córka Jana i Apolonii, chrzest 01.12.1748. Chrzestni: Antoni Grotowski z córką swą Salomeą.

GROTOWSKA Joanna Rozalia Katarzyna, córka Antoniego i Zofii, chrzest 12.05.1722. Chrzestni: ksiądz Jan Wnykowski dziekan grójecki i Katarzyna z Olszewskich Duninowa.

GROTOWSKA Małgorzata, córka Józefa Konstantego i Barbary Gośniewskiej, chrzest 23.01.1746. Chrzestni: Józef i Katarzyna Okęccy chorążostwo warszawski, Adam Modzelewski burgrabia czerski i Anna Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska.

GROTOWSKA Marianna, córka Józefa Konstantego i Barbary Gośniewskiej, chrzest 26.01.1754. Chrzestni: Wojciech Zbierzyński i Dorota Manteuflowa.

GROTOWSKA Marianna, córka Józefa Konstantego i Barbary Gośniewskiej, chrzest 09.08.1756.

GROTOWSKA Róża Regina, córka Antoniego i Zofii, chrzest 30.08.1736. Chrzestni: Walenty Nielubowicz i Zofia Grotowska.

GROTOWSKA Teodora Salomea, córka Antoniego i Zofii, chrzest 27.05.1726. Chrzestni: Bartłomiej Wojciechowski i Jadwiga Pawłowa.

GROTOWSKA Zuzanna Marianna, córka Antoniego i Zofii, chrzest 18.03.1733. Chrzestni: Krzysztof i Katarzyna Grotowscy cześnikostwo drohiccy, burgrabiowie czerscy.

GROTOWSKI Izydor Seweryn, syn Józefa Konstantego i Barbary Gośniewskiej, chrzest 15.05.1758. Chrzestni: Adam Modzelewski komornik czerski i Teofila z Siemiradzkich Modzelewska.

GROTOWSKI Jan z Petronelą Bielawską, ślub 15.01.1748. Świadkowie: Wojciech Rylski, Ignacy Laskowski, Franciszek Gołkowski, Antoni Grotowski i Michał Perzanowski.

GROTOWSKI Józef Konstanty, syn Antoniego i Zofii, chrzest 11.03.1720. Chrzestni: Krzysztof i Katarzyna z Krassowskich Grotowscy, rodzice ojca podwojewodzy i burgrabiowie czerscy. Żona Barbara Gośniewska. Ślub 22.09.1744 ( metryka oryginalna w kościele św. Krzyża w Warszawie).

GROTOWSKI Karol, syn Jana i Petroneli Bielawskiej, chrzest 08.11.1750. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Katarzyna Grotowska z Grotowa Nadolnego.

GROTOWSKI Kwiryn Józef, syn Jana i Petroneli Bielawskiej, chrzest 30.03.1758. Chrzestni: Antoni Brzeziński cześnik owrucki i Konstancja z Oczesalskich Brzezińska.

GROTOWSKI Mateusz Egidiusz Rajmund, syn Józefa Konstantego i Barbary Gośniewskiej, chrzest 01.11.1751. Chrzestni: Antoni i Katarzyna Grotowscy.

GROTOWSKI Urban Józef, syn Antoniego i Zofii Kotyńskiej, chrzest 29.05.1742. Chrzestni: Józef Rudzki sędzic czerski z Rykał i Dorota z Nagórków Kiełpińska wdowa z Oczesałek.

GROTOWSKI Wojciech z Magdaleną Lipską, ślub 06.07.1716. Świadkowie: Jan Jeżewski i Mateusz Szczakowski.

GRZYBOWSKI Mateusz Izydor, syn Teofila i Teresy, chrzest 04.03.1680. Chrzestni: Zygmunt Zbierzchowski z Małej Wsi chorąży łomżyński i Anna Prażmowska wdowa po pisarzu warszawskim.

GRZYBOWSKI Stanisław, syn Teofila i Elżbiety, chrzest 04.03.1666. Chrzestni: ksiądz Walenty Rudzki proboszcz z Goszczyna i Zofia Zawiszyna z Lewiczyna.

GRZYBOWSKI Teofil, pierwsza żona Elżbieta, druga żona Teresa, ślub w roku 1679, właściciela Lewiczyna, podkomorstwo czerscy.

GUTKOWSKI Tomasz z Katarzyną Rudzką, ślub 07.05.1719. Świadkowie: Wawrzyniec Gołkowski z Jasieńca i Paweł Rudzki z Warpęs.

GUTOWSKI Tomasz, syn Tomasza i Antoniny, chrzest 28.04.1754. Chrzestni: Józef Zbierzchowski i Katarzyna Dembińska.

JANICKI Paweł z Agnieszką Wójcicką wdową, ślub 16.02.1757. Świadkowie: Wojciech Bęski miecznik bracławski, Paweł Roman komornik ciechanowski i Joachim Kozłowski.

JARKOWSKA Agnieszka, córka Stanisława i Zofii, chrzest 15.01.1747. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Katarzyna Radlicka.

JARKOWSKA Małgorzata, córka Stanisława i Zofii, chrzest 28.04.1748. Chrzestni: Antoni Głażewski i Agnieszka Włodarczanka.

JARKOWSKI Antoni, syn Franciszka i Agnieszki Rywczanki, chrzest 05.06.1767. Chrzestni: Konstanty Zaborowski regent czerski, podkomorzy łomżyński z Zaborowia i Cecylia Zbierzchowska z Belska.

JARKOWSKI Antoni, syn Stanisława i Jadwigi, chrzest 09.04.1761.

JARKOWSKI Stanisław z Zofią, ślub 05.02.1746. Świadkowie: Paweł Wilski i Michał Zatorski.

JARZYNA Agnieszka, córka Wacława i Rozalii, chrzest 03.06.1731. Chrzestni: Mateusz Izydor Grzybowski stolnik czerski i Prakseda Ostrorogowa wojewodzina.

JASIEŃSKA Magdalena Ludwika, córka Tomasz i Heleny Czarneckiej, chrzest 16.07.1728. Chrzestni: Wojciech Józef Bęski miecznik bracławski i Ludwika Magdalena Brochocka cześnikowa sochaczewska.

JASIŃSKA Józefa Augusta Salomea Róża Limana Justyna, córka Aleksego i Franciszki Jastrzębskiej, chrzest 30.08.1768. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski kanonik inflantski dziekan grójecki i Marianna z Wilkowskich Jasińska burgrabina czerska; Antoni Świeżawski podstoli michałowski i Anna Izdebska burgrabina nurska z Lewiczyna.

JASIŃSKA Marianna Aleksandra, córka Aleksego i Franciszki Jastrzębskiej, chrzest 02.09.1769. Chrzestni: Stanisław Kurnatowski i Salomea Jastrzębska z Pabierowic.

JASTRZĘBSKA Zofia, córka Franciszka i Franciszki Świerczewskiej, chrzest 15.05.1735. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski promotor lewicki i Salomea Młodzianowska.

JASTRZĘBSKI Franciszek z Franciszką Świerczewską, ślub 09.03.1733. Świadkowie: Antoni Prażmowski miecznik czerski , Kazimierz Pracki i Aleksander Kożuchowski.

JASTRZĘBSKI Franciszek z Salomeą Baranowską, ślub 11.08.1737. Świadkowie: Mateusz Gębski i Wawrzyniuec Grotowski.

JASTRZĘBSKI Jan z Elżbietą Czyszkowską wdową, ślub 11.02.1725. Świadkowie: Józef Rudzki i Antoni Suchcicki.

JASTRZĘBSKI Mateusz skarbnikowicz podolski z Marianną Rudzką, ślub 28.02.1724. Świadkowie: Hjacenty Rudzki sędzia rawski, Jan Rudzki skarbnik bracławski, bracia.

KICIŃSKA Konstancja, córka Waleriana pisarza czerskiego i Izabeli, chrzest 17.02.1742. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Orłowski kanonik sandomierski, proboszcz sułowski i Anna Okęcka chorążyna warszawska z Krobowa.

KICIŃSKI Adam, syn Waleriana pisarza czerskiego i Izabeli, chrzest 18.10.1743. Chrzestni: Michał Zatorski i Marianna Krzesiewska. Żona Marcjanna Zbierzchowska podkomorzanka łomżyńska z Belska. Ślub 10.10.1773. Świadkowie: Stanisław Rychłowski kasztelan spicymierski z Boglewic, Paweł Boski chorąży czerski z Lichanic, Jakub Zbierzchowski starosta brodnicki z Belska.

KICKA Petronela Marianna, córka Jakuba i Dominiki Bęskiej, chrzest 29.06.1765. Chrzestni: Konstanty Zaborowski regent czerski i Anna Puchalina z Kus.

KICKI Jakub z Zaborowia z Dominiką Bęską wdową z Zaborówka, ślub 01.07.1764. Świadkowie: Konstanty Zaborowski regent czerski z Zaborowia, Józef Bedliński z Długiej Woli, Wojciech Rylski z Turowic.

KIEŁCZEWSKI Franciszek z Katarzyną Kurnatowską z Grotowa Dolnego, ślub 19.06.1770. Świadkowie: Kazimierz Kurnatowski z Grotowa Dolnego, Jan Trentowski ekonom z Lewiczyna i Kazimierz Piasecki.

KŁODNICKA Kunegunda Katarzyna, córka Władysława i Marianny Boski, chrzest 06.08.1747. Chrzestni: ksiądz Antoni Milwiński promotor i penitencjarz lewicki i Jadwiga Grzegorzewska.

KŁODNICKA Marcjanna Anna, córka Józefa i Eufrozyny, chrzest 06.01.1737. Chrzestni: Józef Jastrzębski i Rozalia Paprocka.

KŁODNICKA Scholastyka Julianna, córka Władysława i Marianny Boski, chrzest 12.02.1742. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Marianna z Kąkolewskich Grochowalska.

KŁODNICKI Piotr Mikołaj, syn Władysława i Marianny Boski, chrzest 08.09.1745. Chrzestni: Mateusz Baranowski i Zofia Grotowska.

KŁODNICKI Władysław z Marianną Boską z Zaborówka, ślub 13.01.1741. Świadkowie: Józef Grochowalski, Józef Kłodnicki, Aleksander Kłodnicki i Rafał Kożuchowski.

KOBYŁECKI Józef z Józefą Jaworską, ślub 26.07.1788. Świadkowie: Konstanty Zaborowski cześnik czerski, Antoni Chądzyński burgrabia warszawski z Jastrzębi.

KOCZAŃSKA Domicela, córka Jakuba i Katarzyny, chrzest 09.05.1726. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Rozalia Baranowska.

KOSTECKI Wojciech z Petronelą z Grzegorzewskich Turowską wdową, ślub 04.02.1721. Świadkowie: Aleksy Wrzosek z Grotowa Dolnego i Jan Urbański rządca z Lewiczyna.

KOWALSKI Antoni z Zofią Faleńską, ślub 16.06.1722. Świadkowie: Antoni Szabański, Wawrzyniec Grotowski i Józef Grabowski.

KOZIETULSKA Marianna Magdalena, córka Józefa i N., chrzest 16.12.1726. Chrzestni: Mateusz Bykowski i Magdalena Bielawska.

KOŻUCHOWSKA Katarzyna Marianna, córka Aleksandra i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 01.12.1727. Chrzestni: Franciszek Zybułtowski i Zuzanna Nielubowiczowa.

KOŻUCHOWSKI Aleksander z Franciszką Janiszewską, ślub 24.01.1727. Świadkowie: Jan Perzanowski i Piotr Gąsecki.

KOŻUCHOWSKI Antoni, syn Walentego i Marianny, chrzest 12.06.1763. Chrzestni: Wojciech Zaborowski regent czerski i Katarzyna Radlicka łowczyna z Belska.

KOŻUCHOWSKI Kazimierz Tomasz, syn Tomasza i Konstancji Gosławskiej, chrzest 07.03.1766. Chrzestni: Franciszek Gośniewski z Oczesł i Liberata Pruszkowska z Bikowa; Walenty Kożuchowski z Łychowa i Katarzyna Dębska z Kus.

KOŻUCHOWSKI Kazimierz Walenty, syn Aleksandra i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 24.02.1731. Chrzestni: Jan Perzanowski i Konstancja Janiszewska wdowa.

KOŻUCHOWSKI Tomasz, syn Aleksandra i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 17.01.1729. Chrzestni: Józef Paprocki i Magdalena Ogrodzieńska, Józef Kłodnicki i Eufrozyna Ogrodzieńska.

KRAJEWSKI Walenty, syn Stanisława i Barbary Zbikalskiej, chrzest 12.02.1775. Chrzestni: Ignacy Juszkiewicz pisarz z Lewiczyna i Katarzyna Krasnodębska z Zaborówka.

KRZEMIŃSKA Józefa Marianna, córka Andrzeja i Agnieszki, chrzest 19.03.1773. Chrzestni: Stanisław Izdebski ekonom z Belska i Anna Izdebska wdowa.

KUNIŃSKA Antonina Monika, córka Stefana i Brygidy Milęckiej, chrzest 21.06.1781. Chrzestni: Michał i Monika Łubieńscy małżonkowie z Ogrodzienic.

KWASKOWSKA Marcjanna Aniela, córka Jana i Zofii Malinowskiej, chrzest 17.03.1760. Chrzestni: Magnuszewski miecznik drohicki i Róża z Nieborskich Walicka kasztelanowa sochaczewska.

KWASKOWSKA Marianna Aniela, córka Jana i Zofii Malinowskiej, chrzest 07.10.1759. Chrzestni: ksiądz Karol Sobecki penitencjarz parafii lewickiej i Konstancja Brzezińska z Grotowa.

KWASKOWSKI Jan dzierżawca Lewiczyna z Zofią Malinowską wdową z Podlesia, ślub 05.02.1759. Świadkowie: Józef Zbierzchowski z Belska, Józef i Wiktor Mecherzyńscy bracia rodzeni nowo zaślubionej i Jakub Zdziarski.

LASKOWSKA Agnieszka, córka Antoniego i Marianny, chrzest 22.05.1754. Chrzestni: Franciszek i Teresa Gośniewscy z Oczesał.

LASKOWSKA Barbara, córka Walentego i Marcjanny, chrzest 05.12.1760. Chrzestni: Antoni i Konstancja Brzezińscy z Grotowa Dolnego.

LASKOWSKA Małgorzata Anna, córka Franciszka i Zuzanny, chrzest 13.07.1738. Chrzestni: Wawrzyniec Wrzosek z Borut i Franciszka Nielubowiczówna z Grotowa Dolnego.

LASKOWSKI Andrzej, syn Hjacentego i Zofii Sosnowskiej, chrzest 25.11.1743. Chrzestni: Wawrzyniec Grotowski z Grotowa Dolnego i Salomea Jastrzębska z Turowic.

LASKOWSKI Franciszek Józef, syn Walentego i Marcjanny, chrzest 02.04.1763. Chrzestni: Franciszek Staniszewski skarbnik inowłodzki z żoną swą Marianną.

LASKOWSKI Grzegorz Józef, syn Wojciecha i Marianny Krajewskiej, chrzest 17.03.1773. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski kanonik inflantski, dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Marianna Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska.

LASKOWSKI Ignacy z Oczesał z Eufrozyną Branecką z Dylewa, ślub 25.02.1748. Świadkowie: Antoni Słąnka skarbnik lwowski, Jan Domański, Józef Grzegorzewski.

LASKOWSKI Izajasz Antoni, syn Franciszka i Zuzanny, chrzest 05.07.1729. Chrzestni: August Wrzosek i Marianna Cybulska.

LASKOWSKI Konstanty z Petronelą Boską, ślub 12.05.1750. Świadkowie: Antoni Grotowski podwojewodzy czerski z Grotowa Nadolnego, Franciszek Jastrzębski z Pabierowic, Walenty Laskowski z Oczesał.

LASKOWSKI Krzysztof, syn Franciszka i Zuzanny, chrzest 02.04.1731. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Marcjanna Wrzoskowa.

LASKOWSKI Mateusz, syn Franciszka i Zuzanny, chrzest 06.03.1735. Chrzestni: ksiądz Paweł Rosołowski komendarz lewicki i Zofia Grotowska.

LASKOWSKI Michał, syn Konstantego i Petroneli Boski, chrzest 03.10.1751. Chrzestni: Marcin Pruski i Anna Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska.

LASKOWSKI Stanisław, syn Konstantego i Petroneli Boski, chrzest 01.10.1760. Chrzestni: Jakub Zwierzchowski i Marianna Zwierzchowska.

LASKOWSKI Stanisław Kostka, syn Hjacentego i Zofii Sosnowskiej, chrzest 21.11.1745. Chrzestni: Franciszek Gośniewski i Marianna Gębska.

LASKOWSKI Wojciech z Marianną Krajewską wdową z Grotowa Dolnego, ślub 19.10.1771. Świadkowie: Jakub Zbierzchowski starosta brodnicki, Wojciech Rylski z Turowic i Tomasz Rożecki z Borut.

LESIEWSKI Jan cześnik bielski z Dankowa z Agnieszką Rudzką cześnikówną czerską z Rykał, ślub 18.06.1775. Świadkowie: Bazyli Walicki wojewoda rawski, Jan Rzeszotarski chorąży rawski, Józef Rudzki cześnik czerski.

LESZCZYŃSKA Franciszka Rozalia, córka Mikołaja i Marianny, chrzest 17.03.1782. Chrzestni: Antoni Kostrzewski z Oczesał i Rozalia Jastrzębska z Borut.

LESZNOWOLSKA Katarzyna, córka Felicjana i Anny, chrzest 25.11.1725. Chrzestni: Andrzej Kuszewski i Katarzyna Linksina.

LESZNOWOLSKI Felicjan, syn Felicjana i Anny, chrzest 30.05.1739. Chrzestni: Jan Perzanowski z Podlesia i Katarzyna Grotowska burgrabianka czerska z Grotowa Górnego.

LESZNOWOLSKI Kazimierz, syn Felicjana i Anny, chrzest 04.03.1735. Chrzestni: ksiądz Paweł Rosołowski komendarz lewicki i Jadwiga Zakrzewska.

LESZNOWOLSKI Paweł, syn Felicjana i Anny, chrzest 06.02.1729. Chrzestni: Mikołaj Gnatowski i Zofia Grotowska.

LESZNOWOLSKI Prokop Izydor, syn Felicjana i Anny, chrzest 24.07.1732. Chrzestni: Władysław Kłodnicki i Rozalia Perzanowska.

LEŚNIEWSKA Antonina, córka Zygmunta i Agnieszki, chrzest 03.05.1753. Chrzestni: Józef Zbierzchowski i Katarzyna Radlicka.

LEŚNIEWSKI Tomasz Apostata, syn Zygmunta i Agnieszki, chrzest 15.12.1764. Chrzestni: Mateusz Laskowski i Marianna Gębska.

LEWICKI Kacper z Magdaleną Brochocką, ślub 29.01.1776. Świadkowie: Mikołaj Świętochowski i Mikołaj Staniszewski.

LICHAŃSKI Kazimierz z Lichanic parafia Wrociszew z Urszulą Zaleską z Jasieniec, ślub 03.02.1728. Świadkowie: Marcin Młochowski i Franciszek Zybułtowski.

LINKSA Eleonora Rozalia, córka Jakuba i Marianny, chrzest 24.02.1743. Chrzestni: Wojciech Lisicki z Kus i Katarzyna Grotowska panna z Grotowa Dolnego.

LINKSA Franciszek Ksawery, syn Józefa i Agnieszki Piotrowskiej, chrzest 07.12.1764. Chrzestni: Franciszek Gośniewski z Oczesał i Agnieszka Staniszewska panna z Lewiczyna.

LINKSA Józef, syn Jakuba i Marianny, chrzest 19.03.1740. Chrzestni Józef Grochowalski z Zaborowia i Dorota Kiełpińska z Oczesałek

LINKSA Marcjanna, córka Józefa i Agnieszki Piotrowskiej, chrzest 03.01.1767. Chrzestni: Mateusz Niwiński ekonom z Lewiczyna i Eleonora Linksianka z Borut.

LISOWSKA Łucja, córka Antoniego i Marianny, chrzest 12.11.1736.

LISOWSKA Rozalia, córka Marcina i Marianny, chrzest 27.08.1758. Chrzestni: Wojciech Rylski i Katarzyna Radlicka łowczyna rawska z Belska.

LISOWSKA Teresa Agnieszka, córka Marcina i Marianny, chrzest 24.04.1729. Chrzestni: Wawrzyniec i Zofia Grotowscy.

LISOWSKI Ignacy Tomasz, syn Marcina i Marianny, chrzest 31.12.1731. Chrzestni: Antoni Wrzosek i Marianna Wrzoskowa.

LUTOSZEWSKI Franciszek, syn Ludwika i Kunegundy, chrzest 11.10.1761. Chrzestni: Jan Kwaskowski z Gniejewic i Barbara Grotowska z Grotowa.

ŁOCHOWSKA Marianna, córka Wojciecha i Zofii, chrzest 11.04.1730. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Świerczewski proboszcz lewicki i Wiktoria Karska chorążyna sochaczewska.

ŁOCHOWSKI Andrzej z Badowa parafia Mszczonów wdowiec z Zuzanną Zalewską z Zaborówka, ślub 20.10.1757. Świadkowie: Felicjan Mokrowiecki, Konstanty Laskowski, Franciszek Zalewski, Józef Kociszewski i Józef Badowski.

ŁODYGOWSKI Stanisław z Marianną, ślub 23.01.1746. Świadkowie: Stanisław Jarkowski, Anna Zbierzchowska i Grzegorzewski dziedzic Wilczogóry.

ŁONIEWSKI Zygmunt z Agnieszką Kowalczanką, ślub 05.03.1753. Świadkowie: Stanisław Piegłowski i Antoni Gorzkowski,

ŁOSKI Jakub z Eufrozyną Staniszewską, ślub 10.02.1750. Świadkowie: Jan Grotowski, Franciszek Gołkowski z Borut, Józef Ogrodzieński z Grotowa Górnego.

ŁUBA Jan z Marianną Kotarską z Zaborówka, ślub 26.07.1773. Świadkowie: Felicjan Puchała, Stefan Domański, Aleksander Łuba, Jakub Domański, Józef Puchała.

MAKOWIECKI Franciszek burgrabia czerski, syn Franciszka i Małgorzaty z Badowskich z Zofią, córką Karola i Franciszki z Bonieckich Ostromęckich, ślub 11.04.1787. Świadkowie: Karol Ostromęcki miecznik zakroczymski, Michał Ostromęcki komornik ziemski czerski i Tomasz Zaborowski.

MALINOWSKI Antoni, syn Bartłomieja rządcy plebana lewickiego i Apolonii, chrzest 06.06.1728. Chrzestni: Antoni Światkowski rządca z Belska i Eufrozyna Korabiowska rządcyna z Zaborówka.

MARCHOCKA Katarzyna, córka Józefa i Marianny, chrzest 22.11.1739. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski proboszcz lewicki i Dorota Kiełpińska z Oczesałek.

MASULEWICZ Michał komornik czerski z Petronelą Jurczewską, ślub 10.07.1724. Świadkowie: Feliks z Bożego Boski sędzia czerski, starosta strumiecki, Wojciech Zdzieszulski, Franciszek Bielawski burgrabia czerski.

MŁODZIANOWSKI Sebastian z Salomeą Szczepkowską, ślub 16.02.1729. Świadkowie: Kacper Biejkowski i Andrzej Cybulski.

MODZELEWSKI Adam komornik czerski z Teofilą Ryszkowską podczaszyną dobrzyńską, ślub 15.09.1749. Świadkowie: Wojciech Bęski miecznik bracławski, Ładysław Kłodnicki i Hjacenty Laskowski.

MOKROWIECKA Justyna Antonina, córka Feliksa i Marianny, chrzest 14.06.1761. Chrzestni: Franciszek Staniszewski skarbnik inowłodzki i Anna Zaborowska miecznikowa gostyńska.

MOKROWIECKI Leon, syn Feliksa i Marianny, chrzest 20.02.1756. Chrzestni: Stefan Staniszewski i Domicela Bęska.

MOKROWIECKI Tomasz, syn Feliksa i Marianny, chrzest 10.03.1758. Chrzestni: Wojciech Bęski miecznik bracławski i Marianna Staniszewska.

MUSZTAF Filip Jakub, syn Józefa i Rozalii Wojciechowskiej, chrzest 14.07.1741. Chrzestni: Józef Paprocki z Oczesał i Teresa Wilska z Zaborówka.

MUSZTAF Józef z Rozalią Wojciechowską, ślub 15.06.1738. Świadkowie: Józef Grotowski, Adam Szczepkowski i Cybulski.

MUSZTAF Zofia, córka Józefa i Rozalii Wojciechowskiej, chrzest 16.05.1739.

OBAROWSKI Paweł z Antoniną Załęską z Kus, ślub 11.05.1768. Świadkowie: Ignacy Cybulski rządca z Lewiczyna, Mateusz Sakowski, Józef Śmiżyński.

OGORDZIEŃSKI Franciszek, syn Józefa i Marianny, chrzest 16.09.1749. Chrzestni: Konstanty Zdrodowski i Teresa Wilska.

OGRODZIEŃSKI Jan z Magdaleną Ostrowską, ślub 06.02.1748. Świadkowie: Jan Grotowski, Józef Kłodnicki, Józef i Antoni Ogrodzieńscy bracia młodziana.

OGRODZIEŃSKI Tomasz Antoni, syn Franciszka i Franciszki Grzegorzewskiej, chrzest 21.12.1765. Chrzestni: Franciszek Staniszewski i Marianna z Magnuszewskich Staniszewska, skarbnikowa inowłodzka.

OLIWIŃSKA Małgorzata, córka Filipa i Marianny Lesińskiej, chrzest 10.07.1780. Chrzestni: Michał Turowski i Katarzyna Krasnodębska.

OLSZEWSKA Petronela, córka Ludwika i Katarzyny, chrzest 29.06.1732. Chrzestni: Antoni Światkowski i Cybulska.

OSIŃSKI Izydor, syn Kazimierza i Urszuli, chrzest 10.05.1759. Chrzestni: Jan Kwaskowski i Scholastyka Kłodnicka.

OSIŃSKI Sebastian, syn Stefana i Wiktorii, chrzest 22.02.1755. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Błażejewska.

OSTROMĘCKA Felicja Aniela, córka Karola i Franciszki Bonieckiej, chrzest 15.10.1781. Chrzestni: Korneliusz Jasiński i Anastazja Ostromęcka.

OSTROMĘCKI Adam z Katarzyną Kaliszówną, ślub 07.02.1792. Świadkowie: Tomasz Zaborowski miecznik gostyński i Michał Ostromęcki komornik czerski.

OSTROMĘCKI Franciszek, syn Karola i Franciszki Bonieckiej, chrzest 14.08.1780. Chrzestni: Jan i Zofia Ostromęccy rodzeństwo.

OSTRORÓG Józef starosta garwoliński z Praksedą Grzybiowską podkomorzanką, ślub 02.09.1722. Świadkowie: Kazimierz Rudziński podczaszy czerski, Antoni Karczewski pisarz czerski, Józef Okęcki stolnik warszawski.

OSTROWSKI Karol, syn Antoniego i Magdaleny Prackiej, chrzest 02.11.1746. Chrzestni: Piotr Leśniewski i Teresa Wilska

PAPROCKA Marianna Katarzyna, córka Józefa i Rozalii, chrzest 06.04.1732. Chrzestni: Wojciech i Marianna Bęscy.

PAPROCKI Franciszek z Zofią Grotowską, ślub 21.01.1791. Świadkowie: Józef Rembieliński.

PAROL Walenty z Kawęczyna parafia Rembiertów z Ewą Brzumińską wdową, ślub 30.07.1718. Świadkowie Franciszek Rostkowski z Prac Wielkich i Szymon Wolski z Kawęczyna.

PERZANOWSKI Felicjan, syn Michała i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 07.07.1747. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Antonina Perzanowska.

PERZANOWSKI Józef Marcin, syn Michała i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 19.11.1742. Chrzestni: Józef Okęcki chorąży warszawski i Marianna z Wolińskich Gębska z Turowic.

PERZANOWSKI Mateusz, syn Michała i Petroneli, chrzest 27.02.1745. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i proboszcz lewicki i Anna Zbierzchowska podkomorzyna.

PERZANOWSKI Stanisław Kostka Feliks, syn Michała i Franciszki Janiszewskiej, chrzest 19.11.1748. Chrzestni: Franciszek Dunin Jastrzębski i Marianna Laskowska z Woli Łychowskiej.

PETRYKOWSKI Tomasz wojszyc rawski z Franciszką Rudzką komornikówną czerską, ślub 09.02.1792. Świadkowie: Tomasz Zaleski i Józef Gogolewski.

PĘCZKOWSKI Antoni cześnik z Romanowa z Marianną Brzezińską podstolanką owrucką, ślub 11.10.1764. Świadkowie: Bazyli Walicki kasztelan sochaczewski z Małej Wsi, Adam Modzelewski komornik czerski z Turowic, Franciszek Staniszewski skarbnik inowłodzki.

PILICHOWSKI Michał z Miedzechowa z Brygidą Młochowską wdową, ślub 04.07.1722. Świadkowie: Kacper Grotowski cześnik drohicki, Aleksander Walicki stolnik rawski.

PIOTROWSKI Antoni Tadeusz, syn Antoniego rządcy z Lewiczyna i Marianny, chrzest 01.11.1741. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski dziekan grójecki i proboszcz lewicki z Salomea Kyrzeniecka.

PIOTROWSKI Franciszek z Jadwigą Szczakowską, ślub 10.02.1727. Świadkowie: Piotr Gąsecki i Piotr Dmoszyński.

PIOTROWSKI Tadeusz z Żerówka z Katarzyną Boniecką wdową z Widowa, ślub 16.07.1771. Świadkowie: Feliks Puchała z Kus, Antoni Cybulski z Gośniewic, Aleksy Puchała vieceregnt warszawski, Szymon Zwierzchowski stolnik kijowski i Wojciech Rylski.

PIOTROWSKI Wojciech wdowiec z Ewą z Świerczewskich Gostyńską wdową, ślub 29.07.1783. Świadkowie: Andrzej Gąsecki i Mateusz Świerczewski z Kus.

PLECZYŃSKA Agata Dorota, córka Walentego i Teresy, chrzest 07.02.1755. Chrzestni: Adam Drożniński i Rudzińska kasztelanowa czerska.

PLECZYŃSKA Marianna, córka Walentego i Teresy, chrzest 20.09.1757. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski i Dominika Bęska.

PLECZYŃSKI Filip Nereusz, syn Walentego i Teresy, chrzest 24.05.1750. Chrzestni: Józef Zbierzchowski podkomorzy łomżyński z Belska i Bogumiła Grzybowska podkomorzyna czerska z Lewiczyna.

PODNIESIEŃSKI Adam, syn Stanisława i Urszuli, chrzest 20.12.1756. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Konstancja Brzezińska.

POLSKOWSKI N., syn Mikołaja i N., chrzest 17.11.1763. Chrzestni: Samuel Boniecki z żoną swą Katarzyną.

POMIAN Mateusz pułkownik z Teresą z Turowskich Gołuchowską wdową, ślub 29.09.1752. Świadkowie: Ignacy Cybulski, Sebastian Błażejewski i Ludwik Wrzosek z Zaborówka.

POPŁAWSKA Marianna, córka Franciszka i Anastazji, chrzest 27.03.1740. Chrzestni: Szymon Tkacz z Oczesał i Magdalena Wardzińska.

POPŁAWSKI Antoni, syn Franciszka i Anastazji, chrzest 16.07.1736.

POROWSKI Jan z Magdaleną Wolską wdową, ślub 11.04.1763. Świadkowie: Franciszek Staniszewski skarbnik inowłodzki, Michał Dębski i Stefan Świerczewski.

PRACKI Franciszek, syn Mateusza i Marianny, chrzest 31.03.1748. Chrzestni: Jan Grotowski i Antonina Bogatkowa.

PUCHAŁA Dominik, syn Feliksa i Wiktorii Domańskiej, chrzest 04.08.1777. Chrzestni: Józef Puchała z Kus i Katarzyna Rylska z Turowic.

PUCHAŁA Jakub, syn Feliksa i Wiktorii Domańskiej, chrzest 27.07.1779. Chrzestni: Andrzej Gąsecki z Kus i Julianna Żebrowska.

PUCHAŁA Joachim, syn Feliksa i Anny Prażmowskiej, chrzest 06.09.1759. Chrzestni: Hadrjan Puchała brat i Marianna Gębska.

PUCHAŁA Kajetan, syn Feliksa i Wiktorii Domańskiej, chrzest 04.08.1777. Chrzestni: Jan Puchała i Marianna z Puchałów Gąsecka.

PUCHAŁA Michał, syn Feliksa i Anny Prażmowskiej, chrzest 06.09.1759. Chrzestni: Aleksy Puchała i Marianna Puchalanka siostra dziecka.

PUDLIŃSKI N., syn Floriana i N., chrzest 03.05.1761. Chrzestni: Jan Gąsecki z Kus i Helena Wrzoskowa z Grotowa Dolnego.

PULKOWSKI Franciszek, syn Michała i Marianny Pliszczanki, chrzest 03.04.1766. Chrzestni: Ignacy i panna Anna Staniszewscy; Mateusz Kaszyński i Józefa Staniszewska, panna z Lewiczyna.

PYRZANOWSKI Franciszek z Katarzyną Heltówną, ślub 22.08.1717. Świadkowie: Krzysztof Grotowski burgrabia czerski i Jan Pyrzanowski z Podlesia.

RADOWICZ Marianna, córka Tomasza i Teodory, chrzest 07.04.1756. Chrzestni: Sebastian Błażejewski i Sabina Linksina.

ROSTKOWSKI Wojciech z Belska z Katarzyną Jakubowską z Belska, ślub 11.07.1773. Świadkowie: Franciszek Jurkowski z Wilczogóry, Wojciech Badyński z Belska, Jan Zamojski i Paweł Kędzierski z Belska.

ROSTWOROWSKI Franciszek stolnik podlaski z Brzesc parafia Cieciszew z Joanną Szymanowską podstoliną warszawską, wdową, ślub 17.05.1718. Świadkowie: Wiktor Godlewski łowczy nurski, Szymon Słomczyński, Jan Wojtkowski.

ROŻECKA Józefa Barbara, córka Tomasza i Marianny Grotowskiej, chrzest 19.03.1778. Chrzestni: Jakub Grotowski kapitan wojsk i Barbara Makowiecka z Goljanek.

ROŻECKA Kunegunda, córka Tomasza i Marianny Grotowskiej, chrzest 04.03.1775. Chrzestni: Stefan Czajkowski podstoli latyczowski i Zofia Grotowska podwojewodzina czerska z Grotowa.

ROŻECKA Kunegunda Teresa, córka Tomasza i Marianny Grotowskiej, chrzest 23.05.1776. Chrzestni: Michał Baranowski podwojewoda czerski i Teresa Staniszewska z Rudy; Maksymilian Jastrzębski z Pabierowic i Anna Baranowska z Ługowej Woli.

ROŻECKA Marianna Róża, córka Antoniego i Rozalii, chrzest 22.08.

ROŻECKI Józef z Anną Boniecką wdową, ślub 08.03.1734. Świadkowie: Krzysztof Grotowski burgrabia czerski, Józef Grabowski, Kazimierz Pracki.

ROŻECKI Mateusz Kazimierz, syn Antoniego i Franciszki Jastrzębskiej, chrzest 26.02.1769. Chrzestni: Konstanty Zaborowski regent rawski i skarbnik mszczonowski z Zaborowia i Dominika Kicka z Grotowa.

ROŻECKI Rafał Karol, syn Tomasza i Marianny Grotowskiej, chrzest 05.11.1772. Chrzestni: Stefan i Regina Czajkowscy ze Szczytów.

RUDAWSKI Antoni Franciszek, syn Karola i Katarzyny Rożeckiej, chrzest 08.10.1764. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski kanonik inflantski, dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Agnieszka Staniszewska panna.

RUDAWSKI Jan Nepomucen, syn Karola i Katarzyny Rożeckiej, chrzest 29.05.1766. Chrzestni: Franciszek Staniszewski skarbnik bracławski i Franciszka Domaradzka panna z Belska.

RUDAWSKI Mikołaj Franciszek Ksawer, syn Józefa i Marianny, chrzest 12.12.1745. Chrzestni: Mateusz Baranowski i Dorota z Nagórków Mandefelowa Kiełpińska wdowa.

RUDNICKI Franciszek, syn Kazimierza rządcy probostwa lewickiego i Małgorzaty, chrzest 05.10.1725. Chrzestni: Andrzej Boski i Marianna Sieklucka.

RUDNICKI Hjacenty komornik grodzki radomski z Anastazją Michałowską chorążyną krakowską, wdową, ślub 20.06.1766. Świadkowie: Antoni Słąnka miecznik czerski z Dylewa i Mikołaj Pruszkowski z Biejkowa.

RUDZKI Jan podkomorzyc czerski z Zofią Boską kasztelanką rawską, ślub 30.09.1719. Świadkowie: Wacław Nieborowski podkomorzy rawski, Hjacenty Rudzki wojski czerski, Antoni Laskowski podczaszy inflantski.

RUDZKI Łukasz z Lekarcic z Marianną Świerczewską, ślub 24.01.1774. Świadkowie: Felicjan Puchała, Andrzej Gąsecki, Stanisław Rudzki, Józef Puchała.

RUDZKI Piotr z Krystyną Oczesalską, ślub 03.02.1725. Świadkowie: Mateusz Baranowski, Kazimierz Janiszewski, Andrzej Cybulski.

RUDZKI Stanisław z Lekarcic z Katarzyną Dębską wdową z Kus, ślub 26.05.1768. Świadkowie: Feliks Puchała z Kus, Marek Rudzki, Andrzej Gąsecki.

RUTKOWSKI Antoni organista z Jasieńca z Heleną Czyszkowską z Lewiczyna, 09.02.1767. Świadkowie: Michał Dębski z Kus, Jan Piątkowski i Mateusz Niwiński.

RYKALSKA DOLIWA Marianna Teresa, córka Sebastiana i Rozalii, chrzest 01.10.1758. Chrzestni: Jan Staniszewski z Gośniewic i Konstancja Brzezińska z Grotowa.

RYKALSKI DOLIWA Wawrzyniec z Rykał kapitan gwardii J.K.M. z Anielą Julianną de Windyki Grzybowską podstolanką nurską, ślub 31.05.1729. Świadkowie: Józef Okęcki stolnik warszawski, Jakub Okęcki, Wojciech Boski miecznik bracławski.

RYLSKA Marcjanna Agnieszka, córka Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 08.01.1766. Chrzestni: Marcin Zbierzchowski podkomorzy łomżyński i Petronela Pruska podczaszyna warszawska z Trzladkowa.

RYLSKI Felicjan Paweł, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 22.01.1770. Chrzestni: Aleksandra Cichocka stolnikowa inflantska z Przecławic, Marcin Osiecki i Katarzyna Kłodnicka.

RYLSKI Jan, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 01.01.1748. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Zofia Grotowska.

RYLSKI Mateusz Józef, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 17.03.1768. Chrzestni: Józef Anioł de Windyki Grzybowski podstoli czerski i Barbara z Walewskich Załuska starościna brodnicka z Błędowa.

RYLSKI Sylwester Hipolit, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 11.01.1761. Chrzestni: Konstanty Zaborowski regent czerski i Katarzyna Radlicka łowczyna rawska.

RYLSKI Tomasz z Akwinu Jan, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 13.03.1763. Chrzestni: Jakub Zbierzchowski podkomorzyc łomżyński z Belska i Marianna Staniszewska skarbnikowa inowłodzka.

RYLSKI Wojciech Józef, syn Wojciecha i Katarzyny Gębskiej z Turowic, chrzest 24.04.1752. Chrzestni: ksiądz Antoni Józef Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Bogumiła z Suffczyńskich Grzybowska podkomorzyna czerska.

RZESZOTARSKA Róża Eleonora Marianna, córka Kazimierza sędziego rawskiego i Teresy Walickiej, chrzest 21.02.1779. Chrzestni: Józef i Anna Waliccy rodzeństwo, wojewodzice rawscy z Małej Wsi.

RZESZOTARSKI Stanisław Kostka, syn Kazimierza sędziego rawskiego i Teresy Walickiej, chrzest 15.11.1782. Chrzestni: Michał Zatorski i Dorota Wiktorowa.

SANKOWSKA Róża, córka Jakuba i Sabiny, chrzest 29.08.1767. Chrzestni: Marcin Chojnacki z Zaborówka i Zofia Piątkowska.

SANKOWSKI Kazimierz z Teresą Przybrańską, ślub 02.02.1752. Świadkowie: Franciszek Jastrzębski i Jan Staniszewski.

SANKOWSKI Marcin z Anną Janiszewską, ślub 17.02.1716. Świadkowie: Adam Drzewiecki i Jerzy Kijanowski.

SANKOWSKI Piotr z Sabiną Linksianką, ślub 14.02.1762. Świadkowie: Antoni Grotowski z Grotowa i Józef Sankowski.

SANKOWSKI Piotr wdowiec z Marianną Iwanicką z Zaborówka, ślub 15.11.1772. Świadkowie: Michał Wilski ekonom z Lewiczyna, Kazimierz Sankowski, Józef Manowski z Głudnej i Józef Piątkowski z Lewiczyna.

SARNACKI Józef wdowiec z parafii Jasieniec z Józefą Gostyńską z Kus, ślub 25.09.1773. Świadkowie: Felicjan Puchała, Andrzej Gąsecki, Andrzej Gostyński, Stanisław Rudzki wszyscy z Kus.

SIELAWSKI August z Justyną z Ogrodzieńskich Świerczewską wdową, ślub 07.10.1787. Świadkowie: Adam Ogrodzieński burgrabia czerski i Andrzej Gąsecki z Kus.

SKOLMOWSKA Franciszka, córka Jana i Marianny, chrzest 24.02.1732. Chrzestni: Paweł Podwysocki i Ludwika Staniszewska.

SKOLMOWSKA Ludwika, córka Jana i Marianny, chrzest 18.01.1729. Chrzestni: ksiądz Kazimierz Mikołaj Świerczewski proboszcz lewicki i Ludwika Staniszewska.

SKOLMOWSKA Małgorzata, córka Jana i Marianny, chrzest 09.07.1730. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Katarzyna Ogrodzieńska.

SKOLMOWSKA Regina, córka Jan i Marianny, chrzest 15.10.1736. Chrzestni: ksiądz Wilski promotor i Katarzyna Ogrodzieńska.

SKURCZYŃSKI Stefan rządca na części kościelnej z Zaborówku, wdowiec z Kunegundą, ślub 09.11.1791. Świadkowie: Feliks Puchała z Kus, Tomasz Majeranowski ekonom ze starostwa będkowskiego.

SKURKOWSKI Teodor rotmistrz kawalerii narodowej z Marcjanną Zaborowską miecznikówną gostyńską, ślub 02.07.1793. Świadkowie: Konstanty Zaborowski cześnik nurski i Korneli Jasiński sędzia czerski.

SŁAWIŃSKI Jakub, syn Jana i Marianny, chrzest 26.07.1765. Chrzestni: Jakub Kicki z Grotowa Dolnego i Barbara Zbierzchowska łowczanka rawska z Belska.

STANISZEWSKI Aleksander wdowiec z Marianną Baranowską, ślub 31.01.1742. Świadkowie: Franciszek Jastrzębski, Gabriel Jastrzębski i Hjacenty Laskowski.

STANISZEWSKI Jan komornik czerski z Katarzyną Rudzką wdową, ślub 20.04.1729. Świadkowie: Zygmunt Staniszewski miecznik warszawski, Karol Klembowski podstoli, Tomasz Czyż, Józef Paprocki, Andrzej Cybulski.

STANISZEWSKI Józef z Ludwiką Laskowską wdową z Widowa, ślub 18.11.1720. Świadkowie: Jan Perzanowski z Podlesia i Wojciech Pierszczyński z Kus.

STANISZEWSKI Józef Hjacenty Bartłomiej, syn Franciszka i Marianny, chrzest 11.02.1765. Chrzestni: Jan Magnuszewski podsędek czerski, Ignacy Staniszewski i panna Agnieszka Staniszewska.

STANISZEWSKI Sebastian Józef Wincenty, syn Franciszka i Marianny, chrzest 21.01.1763. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski kanonik inflantski, dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Anna Puchalina z Kus.

STANISZEWSKI Stefan z Gniejewic z Magdaleną Gutkowską z Borut, ślub 14.07.1755. Świadkowie: Antoni Grotowski podwojewodzic czerski, Konstanty Grotowski z Grotowa Dolnego i Wojciech Staniszewski z Sanek.

STANISZEWSKI Wawrzyniec Hipolit Roch, syn Franciszka i Marianny, chrzest 15.08.1760. Chrzestni: Józef Grzybowski cześnik czerski z Odrzywołka i Katarzyna Radlicka łowczyna rawska.

STARCZEWSKA Małgorzata, córka Michała i Jadwigi, chrzest 05.06.1784. Chrzestni: Tomasz Ogrodzieński z Czerska i Anna Grotowska z Zaborowia.

STARZYŃSKI Michał z Kożuszków parafia Goszczyn z Rozalią Grotowską, ślub 23.02.1784. Świadkowie: Tomasz Rożecki z Jeziory i Wiktor Cieciszewski z Turowic.

STRUŻEWSKA Jadwiga Teresa, córka Stanisława i Marianny Myszkowskiej, chrzest 22.10.1726. Chrzestni: Andrzej Kurzewski dzierżawca Jaroch i Teresa Borowska.

STRUŻEWSKI Stanisław z Marianną Myszkowską, ślub 08.11.1717. Świadkowie: Franciszek Zybułtowski z Kus, Wiktor Słupecki z Kus, Paweł Skalski z Zaborowia.

SUDAJKA Antoni, syn Mikołaja malarza i Marianny Gołębiowskiej, chrzest 02.08.1772. Chrzestni: Feliks Puchała z Kus i Dominika Kicka z Grotowa Dolnego.

SULIGOSTOWSKI Józef z Zofią Żmirowską wdową, ślub 16.02.1722. Świadkowie: Adam Grotowski podczaszy drohicki i Andrzej Boski.

SWOŻYSKI Józef wdowiec z Brygidą Jarkowską, lub 04.02.1770. Świadkowie: Walenty Ciszewski organista lewiczyński i Walenty Wrzoskiewicz z Lewiczyna.

SZABRAŃSKI Józef Gabriel, syn Antoniego i Konstancji, chrzest 18.03.1728. Chrzestni: Antoni i Zofia małżonkowie Kowalscy.

SZCZAKOWSKI Adam z Barbarą Świerczewską, ślub w lutym 1720. Świadkowie: Kazimierz Janiszewski, Andrzej Boski i Jan Rudzki z Lasek.

SZCZAKOWSKI Antoni właściciel Sadkowa z Teresą Janiszewską z Oczesał, ślub 18.02.1719. Świadkowie: Marcin Sankowski z Żórawek i Józef Staniszewski z Kus.

SZCZAKOWSKI Józef z Marianną z Bogdańskich Warszawicką wdową, ślub 18.05.1719. Świadkowie: Wojciech Grotowski z Grotowa Dolnego i Antoni Szczakowski.

SZCZAKOWSKI Wojciech z Dorotą Laskowską wdową, ślub 03.03.1718. Świadkowie: Piotra Szczakowski z Byczyny, Franciszek Szczawiński z Gośniewic i Wilski z Oczesał.

SZCZAWIŃSKA Ewa, córka Franciszka i Anny Olszewskiej, chrzest 24.12.1730. Chrzestni: Andrzej Cybulski i Helena Jasińska.

SZCZAWIŃSKI Franciszek z Anną Olszewską, lub 17.07.1717. Świadkowie: Piotr Gośniewski z Oczesałek i Wojciech Wilski z Oczesał.

SZCZEPKOWSKA Anna, córka Wojciecha i Barbary, chrzest 24.05.1731. Chrzestni: Walenty Wrzosek i Marcjanna Bęska.

SZCZEPKOWSKA Ewa Urszula, córka Adama i Barbary, chrzest 20.03.1729. Chrzestni: Aleksander Lesiewski i Teresa Światkowska.

SZCZEPKOWSKA Katarzyna Ludwika, córka Adama i Barbary, chrzest 04.05.1733. Chrzestni: Józef Jastrzębski i Marianna Cybulska.

SZCZEPKOWSKI Adam z Katarzyną Ciszewską, ślub 07.07.1737. Świadkowie: Adam Ciszewski i Aleksander Kożuchowski.

SZEMPLIŃSKI Kazimierz z Kunegundą Pruską, ślub 30.05.1760. Świadkowie: Bazyli Walicki kasztelan Sochaczewski z Małej Wsi, Franciszek z Załusk Załuski starosta grójecki.

SZUMAŃSKI Franciszek z Rozalią Dębicką, ślub 10.11.1732. Świadkowie: Kazimierz Pracki, Wojciech Staniszewski, Sebastian Młodzianowski.

SZYSZKOWSKA Helena, córka Antoniego i Katarzyny, chrzest 02.03.1748. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Anna z Gruszeckich Grzegorzewska.

ŚLASKI August wdowiec z Antoniną Łubieńską, ślub 24.11.1749. Świadkowie: Ignacy Laskowski i Joachim Puchała.

ŚWIATKOWSKA Katarzyna, córka Antoniego i Teresy Szczepkowskiej, chrzest 15.03.1733. Chrzestni: Andrzej Kiełpiński z żoną Dorotą.

ŚWIATKOWSKI Antoni z Teresą Szczepkowską, ślub 21.02.1729. Świadkowie: Franciszek Zybułtowski, Józef Młochowski i Antoni Grabowski.

ŚWIATKOWSKI Tomasz, syn Antoniego i Teresy Szczepkowskiej, chrzest 06.01.1730. Chrzestni: Franciszek Zybułtowski i Marcjanna Wrzoskowa.

ŚWIERCZEWSKA Ewa, córka Józefa i Franciszki, chrzest 01.01.1761. Chrzestni ksiądz Józef Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Franciszka Chajęcka.

ŚWIERCZEWSKA Ewa, córka Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 26.10.1751. Chrzestni: Stanisław Grotowski i Bęska.

ŚWIERCZEWSKA Gertruda, córka Mateusza i Justyny Ogrodzieńskiej, chrzest 17.03.1780. Chrzestni: Mateusz Rudzki i Ewa Gostyńska.

ŚWIERCZEWSKA Julianna, córka Mateusza i Justyny Ogrodzieńskiej, chrzest 20.06.1781. Chrzestni: Marcin Rudzki z Lekarcic i Ewa Gostyńska z Kus.

ŚWIERCZEWSKA Katarzyna Domicela, córka Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 19.04.1745. Chrzestni: Paweł Wilski i Salomea Grotowska podwojewodzina czerska z Grotowa Dolnego.

ŚWIERCZEWSKA Katarzyna Ludwika, córka Remigjana i Marianny, chrzest 18.12.1725. Chrzestni: Dąbrowski i Jadwiga Domańska.

ŚWIERCZEWSKA Marianna, córka Kazimierza i Agaty, chrzest 17.12.1760. Chrzestni: Jan Gąsecki i Weronika Świerczewska.

ŚWIERCZEWSKA Urszula, córka Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 06.10.1757. Chrzestni: Bęski miecznik bracławski i Katarzyna Dębska z Kus.

ŚWIERCZEWSKA Wiktoria, córka Mateusza i Justyny Ogrodzieńskiej, chrzest 18.12.1783. Chrzestni: Tomasz Ogrodzieński z Kus i Teresa Szynkowa z Tworek.

ŚWIERCZEWSKI Kacper, syn Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 13.01.1743. Chrzestni: Antoni Grotowski podwojewodzy czerski i Teresa Wilska.

ŚWIERCZEWSKI Marcin, syn Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 10.11.1748. Chrzestni: Jakub Grzegorzewski z żoną swą Ludwiką z Gruszeckich.

ŚWIERCZEWSKI Mateusz, syn Stefana i Weroniki Jastrzębskiej, chrzest 21.09.1754. Chrzestni: Stanisław Krzywodolski i Bęska. Żona Justyna Ogrodzieńska. Ślub około 1779 roku.

TARNOWSKA Franciszka Brygida Tekla Pudencjanna, córka Józefa i Anastazji Kucickiej, chrzest 09.10.1778. Chrzestni: Józef Walicki wojewodzic rawski i Pudencjanna Walicka wojewodzina rawska.

TRENTOWSKI Aleksander Józef, syn Jana i Heleny, chrzest z wody 29.03.1770 ( metryka w Grójcu w roku 1775 ).

TRUSZKOWSKI Piotr Celestyn, syn Józefa rządcy z Małej Wsi i Katarzyny, chrzest 22.05.1759. Chrzestni: Szymon Straziński i Marianna Gębska.

TUROWSKI  z Turowic Franciszek z Petronelą Grzegorzewską z Zaborowia, ślub 02.02.1717. Świadkowie: Kazimierz Janiszewski ze Skurowa, Jan Szczepkowski z Turowic i Felicjan Lesznowolski z Oczesał.

WALICKA Justyna Magdalena de Parris, córka Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 02.10.1759. Chrzestni: Joachim Kozłowski i Agnieszka Janicka.

WALICKA Magdalena Monika, córka Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest z wody 29.05.1763. Chrzestni: Jakub Zbierzchowski z Belska i Anna Duninówna, ceremonia odbyła się 02.06.1765. Chrzestni: ksiądz Walenty Żółtowski opat płocki i Bogumiła Grzybowska wdowa, kasztelanowa czerska z Drwalewa.

WALICKA Marianna Anna, córka Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 13.05.1758. Chrzestni: Józef Zbierzchowski podkomorzy łomżyński i Teresa Walicka chorążanka rawska.

WALICKA Tekla Marianna Franciszka, córka Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 10.10.1765. Chrzestni: Kazimierz Walicki kasztelanic sochaczewski.

WALICKA Urszula Pudencjanna Barbara, córka Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 22.11.1760. Chrzestni: Marcin i Barbara Załuscy jeneralstwo J.K.M. z Błędowa.

WALICKI Błażej Franciszek Salezy, syn Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 07.02.1755. Chrzestni: Bartłomiej Tarkowski i Salomea Szczęsna.

WALICKI Klemens Andrzej Michał, syn Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 24.11.1752. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Teresa z Kickich Nieborska kasztelanowa płocka.

WALICKI Piotr Aleksander Mikołaj de Jolentino, syn Bazylego chorążego rawskiego ( 1752 ) i Róży Nieborskiej, chrzest 20.10.1753. Chrzestni: Feliks i Dorota Winklerowie.

WARSZAWICKI Jan z Marianną Bogdańską, ślub 25.11.1715. Świadkowie: Józef Ogrodzieński, Wojciech Boniecki i Franciszek Wrzosek.

WIKTOR Michał z województwa krakowskiego z Marianną Wolską, ślub 28.11.1717. Świadkowie: Franciszek i Wawrzyniec Grotowscy bracia z Grotowa Dolnego i Aleksander Wrzosek.

WILKOWSKI Kazimierz z Katarzyną Brzostowiecką, ślub 06.08.1714. Świadkowie: Andrzej i Antoni Boscy i Aleksander Wrzosek.

WILSKI Aleksander wdowiec z Marianną Pulikowską, ślub 12.09.1773. Świadkowie: Jan Łuba z Zaborówka, Felicjan Strzałkowski z Zaborówka, Antoni Gumkowski z Zaborówka.

WILSKI Mikołaj z Konstancją Janiszewską wdową, ślub 03.02.1732. Świadkowie: Jan Perzanowski, Aleksander Kożuchowski, Adam Szczepkowski.

WILSKI Walenty z Marianną Rudzką, ślub 15.08.1747. Świadkowie: Antoni Skarbek z Sielca Słąnka skarbnik lwowski, Adam Grotowski podwojewodzic czerski z Grotowa Dolnego i Wawrzyniec Grotowski.

WODZIŃSKI Jan z Anielą Kwaskowską cześnikówną inflantską, ślub 28.05.1787. Świadkowie: Tadeusz Kwaskowski i Franciszek Kwaskowski.

WOJCIECHOWSKI Antoni, syn Józefa i Katarzyny Orlikowej, chrzest 28.05.1763. Chrzestni: Wojciech Woźny i Franciszka  Tłognowska.

WOJCIECHOWSKI Józef wdowiec z Katarzyną Orlikową wdową, ślub 21.11.1762. Świadkowie: Szymon Tkacz z Widowa i Kazimierz Sobczyk ze Skurowa.

WOLSKA Agnieszka, córka Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 28.01.1748. Chrzestni: Ignacy Laskowski i Antonina Perzanowska z Podlesia.

WOLSKA Franciszka Wiktoria, córka Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 08.03.1751. Chrzestni: Marianna Borowska i Józef Siackowski z Lewiczyna.

WOLSKA Franciszka Zofia, córka Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 21.05.1760. Chrzestni: Walenty Kożuchowski z Łychowa i Katarzyna Dębska z Kus.

WOLSKA Marianna, córka Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 04.04.1745. Chrzestni: Wojciech Bęski i Dorota Kiełpińska wdowa.

WOLSKI Franciszek Ignacy, syn Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 30.01.1754.

WOLSKI Grzegorz, syn Wojciecha i Marianny, chrzest 10.03.1725. Chrzestni: Jan Gasparski i z Oczesalskich Rudzka.

WOLSKI Józef, syn Jana i Magdaleny Staniszewskiej, chrzest 03.04.1742. Chrzestni: Antoni Jamontt dzierżawca z Grójca i Katarzyna Kasseina z Głuchowa.

WOLSKI Józef ze Skurowa z Urszulą Leśniewską z Piekiełka, ślub 25.02.1766. Świadkowie: Wojciech Borzewicki, Franciszek Gośniewski z Oczesał, Kacper Bogdański, Fabian Bogdański z Wichrodza, Franciszek i Tomasz Kożuchowscy z Oczesał.

WÓJCICKA Magdalena, córka Jana i Magdaleny, chrzest 24.07.1750. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki i Róża Walicka chorążyna rawska, Bazyli Walicki chorąży rawski i Katarzyna Radlicka.

WRZOSEK Antoni, syn Ludwika i Elżbiety Parolówny, chrzest 10.06.1751. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski dziekan grójecki, proboszcz lewicki i Dorota Kiełpińska starościna z Piekiełka.

WRZOSEK Augustyn z Marianną Laskowską, ślub 29.11.1729. Świadkowie: Piotr Kozyrski, Franciszek Zybułtowski, Andrzej Cybulski, Andrzej i Tomasz Młochowscy.

WRZOSEK Dominik, syn Ludwika i Elżbiety Parolówny, chrzest 06.08.1756. Chrzestni: Adam Głuchowski i Anna Głuchowska.

WRZOSEK Kazimierz, syn Ludwika i Elżbiety Parolówny, chrzest 06.03.1761. Chrzestni: Walenty Laskowski i Konstancja Brzezińska

WRZOSEK Ludwik, syn Augustyna i Marianny Laskowskiej, chrzest 08.09.1730. Chrzestni: Józef Rudzki i Teresa Katerlina wdowa. Żona Elżbieta Parolówna, ślub 02.02.1750. Świadkowie: Antoni Grotowski podwojewodzic czerski z Grotowa Dolnego, Franciszek Jastrzębski z Pabierowic, Józef Ogrodzieński z Grotowa Górnego.

WRZOSEK Stanisław Izydor, syn Ludwika i Elżbiety Parolówny, chrzest 09.05.1756. Chrzestni: Konstanty Grotowski i Marianna Błażejewska.

ZABOROWSKA Konstancja Anastazja, córka Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 28.02.1778. Chrzestni: Seweryn Szamota stolnik sochaczewski i Rozalia z Ostromęckich Zaborowska miecznikowa gostyńska.

ZABOROWSKA Ludwika Marianna, córka Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 09.02.1772. Chrzestni: Jakub i Barbara Zbierzchowscy starostowie brodniccy.

ZABOROWSKA Marcjanna Tekla, córka Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 06.02.1774. Chrzestni: Franciszek Szymanowski stolnik warszawski i Marianna Ostromęcka burgabianka czerska.

ZABOROWSKA Róża Helena, córka Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 21.08.1774. Chrzestni: Felicjan i Anna Puchałowie z Kus.

ZABOROWSKA Zofia Domicela, córka Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 14.05.1779. Chrzestni: Andrzej Puchała komornik warszawski i Marianna Jasińska komornikowa grodzka czerska.

ZABOROWSKI Hilary Piotr, syn Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 23.02.1773. Chrzestni: Szymon Zwierzchowski i Eleonora Szymkowska, ( ceremonia odbyła się 02.03.1773, chrzestni: Stanisław Rychłowski kasztelan spicymierski z Boglewic z żoną swą Magdaleną z Łubieńskich).

ZABOROWSKI Marcin Stanisław Kostka, syn Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 19.11.1776. Chrzestni: Tomasz i Agnieszka Zalewscy.

ZABOROWSKI Tadeusz Mateusz Józef, syn Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 14.11.1769. Chrzestni: Jan Szymanowski podstoli warszawski z Zaborówka i Anna Zaborowska miecznikowa gostyńska z Zaborowia.

ZABOROWSKI Wacław Michał, syn Konstantego regenta czerskiego i Marianny Szymanowskiej, chrzest 03.10.1775. Chrzestni: Kazimierz Staniszewski z żoną swą Anną z Łochowskich.

ZAKRZEWSKA Agnieszka, córka Franciszka i Jadwigi, chrzest 15.01.1735. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski promotor i Dorota z Nagórków Mantefelowa Kiełpińska.

ZALEWSKI Paweł z Teresą Jaruzelską, ślub 24.10.1758. Świadkowie: Jerzy Irzak z Lewiczyna, Antoni Irzak, Walenty Włodarczyk, Stanisław Olszewski.

ZAŁĘSKA Marcjanna, córka Adama i Antoniny Jastrzębskiej, chrzest 19.03.1763. Chrzestni: Antoni Kolasiński i Katarzyna Dębska.

ZAŁĘSKI Adam z Oczesał wdowiec z Antoniną Jastrzębską z Kus, ślub 09.05.1762. Świadkowie: Michał Dębski z Kus, Wojciech Lesiowski organista lewicki.

ZAMOJSKA Aniela, córka Michała i Katarzyny Kłodnickiej, chrzest 26.09.1742. Chrzestni: Antoni Szulczewski artysta malarz i Dorota Mandefelowa Kiełpińska z Piekiełka.

ZAMOJSKA Katarzyna, córka Michała i Katarzyny Kłodnickiej, chrzest 17.11.1744. Chrzestni: Michał i Franciszka Zatorscy.

ZAMOJSKI Stanisław, syn Michała i Katarzyny Kłodnickiej, chrzest 20.11.1751. Chrzestni: Antoni i Salomea Rożeccy.

ZATORSKA Salomea, córka Mikołaja i Anny Jurkowskiej, chrzest 17.11.1765. Chrzestni: Wojciech Rylski z Turowic i Cecylia Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska z Belska.

ZATORSKI Michał, syn Mikołaja i Anny Jurkowskiej, chrzest 18.10.1767. Chrzestni: Marianna Zbierzchowska podkomorzyna łomżyńska z Belska i Konstanty Zaborowski regent czerski.

ZATWARDOWICZ Antoni ekonom z Oczesał z Kunegundą z Perkowskich Skurczyńską wdową, ślub 17.11.1800. Świadkowie: Józef Kobyłecki i Michał Skierniewski ze Starej Wsi.

ZAWADZKI Michał Ludwik, syn Jana i Anny, chrzest 29.09.1781.

ZĄBKOWSKA Małgorzata Marianna, córka Mikołaja i Marianny Kasalanki, chrzest 06.07.1776. Chrzestni: Paweł Janicki podstoli radomski z Trzladkowa i Anna Walicka wojewodzianka rawska.

ZĄBKOWSKA Józefa, córka Mikołaja i Marianny Kasalanki, chrzest 07.04.1778. Chrzestni: ksiądz Ignacy Kossowski proboszcz tytularny belski i Zuzanna Doni.

ZĄBKOWSKI ( ZĘBOWSKI ) Mikołaj z Marianną Kasalanką z Małej Wsi, ślub 28.08.1775. Świadkowie: Jan Niemierski, Felicjan Tarkowski ze Starej Wsi, Antoni Branecki i Jan Gizicki z Belska.

ZBIERZCHOWSKA Aleksandra Cecylia, córka Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 28.02.1742. Chrzestni: Antoni Prażmowski cześnik czerski i Anna Okęcka chorążyna warszawska.

ZBIERZCHOWSKA Cecylia, córka Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 27.11.1746. Chrzestni: Stanisław Jarkowski i Barbara Zbierzchowska.

ZBIERZCHOWSKA Ludwika Brygida, córka Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 03.10.1748.

ZBIERZCHOWSKI Bartłomiej, syn Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 24.08.1744 ( ceremonia 27.12.1744 ). Chrzestni: Dorota Kiełpińska z Oczesałek i Stanisław Jarkowski.

ZBIERZCHOWSKI Franciszek, syn Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 21.01.1755. Chrzestni: Józef Cichocki i Katarzyna Radlicka.

ZBIERZCHOWSKI Marcin i Marcjanna, bliźnięta, dzieci Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 07.11.1742. Chrzestni: ksiądz Antoni Wilski proboszcz lewicki i Marianna z Trzcińskich Szawlewska, Jan Szawlewski i Dorota Kiełpińska.

ZBIERZCHOWSKI Paweł Antoni, syn Józefa podkomorzego łomżyńskiego i Anny, chrzest 06.02.1756. Chrzestni: Michał Kwiatkowski i Barbara Radlicka.

ZIELIŃSKI Stanisław podpułkownik kawalerii narodowej z Agnieszką Grotowską, ślub 21.08.1793. Świadkowie: Konstanty Grotowski ojciec nowo zaślubionej i Józef Zieliński brat młodziana.

ŻÓŁTOWSKI Walenty podkomorzyc z Marianną Budzińską, ślub 14.05.1785. Świadkowie: Wiktor Ciszewski kapitan regimentu piechoty, Józef Jasiewicz rządca z Lewiczyna.