Indeks opracowała J. Garbowska

ALEKSANDER, włościanin z Kobylina Kruszewa z Marianną Perkowską 06.02.1685. 84/1685

BRZOZOWSKI Paweł z Marianną Frankowską z Frank Dąbrowy, 27.11.1685.88/1685

CHOIŃSKI Wawrzyniec z Piszczat z Zofią włościanką z Leśniewa, 02.10.1685. 97/1685

DANIŁO, włościanin z Makowa z Teodorą włościanką z Kobylina Kruszewa 02.05.1685. 93/1685

FILIPKOWSKI Walenty, włościanin z Magdaleną Wnorowską z Wnor Kuzel, 28.08.1685. 96/1685

JAMIOŁKOWSKI Andrzej z Katarzyną Milewską z Milewa Zabielnego, 30.10.1685. 98/1685

KOBYLIŃSKI Felicjan z Kobylina Borzym z Zofią Kobylińską, 26.11.1685. 101/1685

KOBYLIŃSKI Stanisław Kobylina Kuleszk z Ewą Kobylińską z Kobylina Latek, 01.12.1685. 104/1685

KONOPKA Jakub z Katarzyną Pogorzelską z Kobylina Pogorzałk, 11.11.1685. 99/1685

KROPIEWNICKI Kazimierz z Kropiewnicy z Teresą Kropiewnicką, 11.02.1685. 85/1685

KURZYNA Szymon z Ewą Kłoskowską z Kłosk Młynowiąt, 29.07.1685. 95/1685

LEŚNIEWSKI Łukasz z Leśniewa z Ewą Stypułkowską, 04.03.1685. 89/1685

LEŚNIEWSKI Walenty z Dorotą Stypułkowską z Stypułk Koziołk, 22.07.1685. 94/1685

MALESZEWSKI Maciej z Elżbietą Sikorską z Milewa Zabielnego, 01.12.1685. 103/1685

MILEWSKI Stefan z Ewą Gąsowską z Kobylina Kruszewa, 26.02.1685.87/1685

PAWEŁ włościanin z Łucją Zelaziowną z Makowa 27.11.1685 102/1685

ROMANOWSKI Józef z Marianną Kobylińską z Kobylina Borzym, 05.03.1685. 91/1685

SIKORSKI Aleksander z Milewa z Zofią Sikorską, 02.02.1685. 82/1685

TRUSKOLASKI Stanisław z Elżbietą Wnorowską z Wnor Kuzel, 11.02.1685. 86/1685

WAWRZYNIEC włościanin z Frank Piask z Jadwigą włościanką z Wnor Wand 02.05.1685 92/1685

WNOROWSKI Jakub z Zofią Pogorzelską z Sikor, 04.03.1685. 90/1685

ZALESKI Jakub z Eufrozyną Lulanka z Kobylina Kościelnego (Borzym), 18.11.1685. 100/1685

ZALESKI Józef z Anną Kapicą z Kapic, 02.02.1685. 83/1685