Opracował L. Kocoń

BIERNACIUK Jakub lat 25 miesięcy 5 ( parafia Jabłonkowska ), z rolnictwa żyjący, w Laskowcu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwego Adama od lat 7 nieżyjącego, w Pażochach Wnorach gminie Kuleskiej przedtem zamieszkałego i Marianny lat 60 z uczciwą Katarzyną SKRZYPKOWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Antoniego lat 46, z rolnictwa żyjącego w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Konstancji z Liżewskich lat 36, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 17.11.1810.

BUDKIEWICZ Kazimierz lat 32, służbą za parobka trudniący się, w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Aleksandra i Anny, w mieście Rożanej w Kordonie Moskiewskim przed zejściem zamieszkałych z sławetną Anną CHOIŃSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnych Andrzeja, rolnika od lat 16 nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Krajewskich lat 50 w tymże Zambrowie zamieszkałej i tamże przy matce zostającą, ślub 09.02.1811.

BURCZAK Adam lat 26 ( parafia Ostrowska ), w Wądołkach Borowych gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Jakuba Grzymały w służbie za furmana zostający, syn uczciwych Józefa i Urszuli od lat 11 nieżyjących, w Zakrzewku gminie Jelonkowskiej przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Anną SASINOWSKĄ lat 24 ( parafia Zambrowska ), w Wądołkach Borowych u tegoż Grzymały w służbie za dziewkę zostającą, córką urodzonych Tomasza od lat 16 nieżyjącego, w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej przed zejściem zamieszkałego i żyjącej Rozalii z Dąbrowskich lat 56, ślub 14.02.1811.

CHOSZCZEWSKI Nikodem lat 34 ( parafia Zambrowska ), sławetny, wdowiec, z rolnictwa żyjący, syn sławetnych Tomasza od lat 3 nieżyjącego i Marianny z Zygleyczów lat 70, w Zambrowie zamieszkały z uczciwą Franciszką BARTCZUK lat 29 ( parafia Zambrowska ), w Sandziwujach przy matce swej zostającą, córką uczciwego Tomasza od lat 26 nieżyjącego i Marianny z Rydzewskich lat 60, ślub 11.07.1810.

CIECIERSKI Franciszek Ksawery lat 19 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Wawrzyńca lat 63, z rolnictwa żyjącego, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Franciszki z Kamionowskich, już nieżyjącej, przy ojcu zostający z urodzoną Anną SANIEWSKĄ lat 18 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Tomasza od lat 9 nieżyjącego, w Gardlinie Dąb gminie Zambrowskiej przed zejściem zamieszkałego i Rozalii z Ciecierskich  lat 50, w tejże wsi przy matce zamieszkałej, ślub 14.02.1811.

CIECIERSKI Stanisław lat 39 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Cieciorkach Dębie gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn urodzonego Michała od lat 18 nieżyjącego i Barbary z Ciecierskich od lat 29 nieżyjącej w tychże Cieciorkach przedtem zamieszkałych z urodzoną Małgorzatą CZARTORYSKĄ lat 30 ( parafia Miastkowska ), w tychże Cieciorkach przy urodzonym Tomaszu Tyszce, szwagrze swym zostającą, córką urodzonych Wawrzyńca od lat 27 nieżyjącego i Barbary z Jankowskich od lat 20 nieżyjącej, w Jankowie gminie Miastkowskiej przedtem zamieszkałych, ślub 25.11.1810.

CZARNIECKI Leon lat 25, służbą za parobka trudniący się, w Długoborzu Chłopskim gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Tomasza i Zofii już nieżyjących, we wsi Iszkołkach w pobliżu miasta Nowogroda w Kordonie Moskiewskim przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Antoniną KALIŃSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Józefa lat 48 i Wiktorii z Makarowiczów lat 44, z rolnictwa żyjących, w Długoborzu Chłopskim zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 07.02.1811.

DĄBROWSKI Wojciech lat 28, z rolnictwa żyjący, w Krajewie Ćwikłach gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Franciszka od lat 2 nieżyjącego i Agnieszki z Krajewskich w tejże wsi przedtem zamieszkałych z urodzoną Franciszką GROCHOWSKĄ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana lat 50, z rolnictwa żyjącego w Grochach Łantownicy gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Eleonory z Gosków lat 45, przy rodzicach zostającą, ślub 06.02.1811.

DMOCHOWSKI Tomasz lat 23 miesięcy 2 ( parafia Rosochacka ), z rolnictwa żyjący, w Bieńkach Starych gminie Rosochackiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Kazimierza od lat 7 nieżyjącego i Anny z Dmochowskich od lat 13 nieżyjącej, w tychże Bieńkach przedtem zamieszkałych z urodzoną Katarzyną ZAŁUSKĄ lat 19 miesięcy 3 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jakuba lat 55, z rolnictwa żyjącego w Osowcu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Agaty z Kołomyjskich lat 50, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 11.02.1811.

GOSK Gabriel Józef lat 46 ( parafia Rosochacka ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Jana od lat 10 nieżyjącego i Marianny z Zarembów od lat 7 nieżyjącej z urodzoną Anastazją WDZIĘKOŃSKĄ lat 30 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonego Idziego lat 56, gospodarza z rolnictwa żyjącego w tejże wsi Wdziękoniu zamieszkałego Marianny z Krajewskich od lat 4 nieżyjącej, przy ojcu swym zostającą, ślub 16.09.1810.

GOSK Maciej lat 31 miesięcy 5 ( parafia Rosochacka ), gospodarz z rolnictwa żyjący we wsi Głodowo Dąb gminie Kołakowskiej zamieszkały, syn urodzonych Jana od lat 3 nieżyjącego i Marianny z Gosków od lat 23 nieżyjącej z urodzoną Zuzanną ŁADĄ lat 16 miesięcy 4 ( parafia Kołakowska ), córką urodzonego Antoniego lat 45, gospodarza z rolnictwa żyjącego w tejże wsi Głodowie zamieszkałego i Katarzyny z Modzelewskich lat 30, w Tabądzu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłej i przy tejże matce zostającej, ślub 01.08.1810.

JARCZEWSKI Stanisław lat 27 ( parafia Piskowska ), z rolnictwa żyjący w Wądołkach Buczkach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Joachima od lat 4 nieżyjącego i żyjącej Magdaleny Mateuszowny lat 50 z włościanką Agnieszką CHOROMAŃSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką włościan Kacpra lat 46, z rolnictwa żyjącego w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkałego i nieżyjącej już Katarzyny z Siemiatyckich, przy ojcu zamieszkałej, ślub 07.02.1811.

JASTRZĘBSKI Michał lat 23 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Wojciecha lat 57, z rolnictwa żyjącego, w Krajewie Ćwikłach gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Katarzyny z Zarembów od lat 16 nieżyjącej, przy ojcu zostający z urodzoną Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 28 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Mateusza od lat 17 nieżyjącego i Wiktorii z Modzelewskich również nieżyjącej, w Zagrobach Zakrzewie gminie Zambrowskiej przed zejściem zamieszkałych, w tejże wsi przy urodzonym Ludwiku Zakrzewskim, bracie swym rodzonym zostającą, ślub 09.02.1811.

KIENDZIERCZUK Wojciech lat 22 miesięcy 6 ( parafia Zambrowska ), syn uczciwego Macieja lat 60, z rolnictwa żyjącego i Agaty z Borowskich lat 45 w Wądołkach Borowych gminie Zambrowskich zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostający z uczciwą Antoniną OSTASZEWSKĄ lat 18, córką uczciwego Pawła już nieżyjącego, w Górkach gminie Kuleskiej przedtem zamieszkałego i żyjącej Agnieszki z Żurowickich lat 40, w Woli Zambrowskiej zamieszkałej i tamże przy matce zostającej, ślub 21.10.1810.

KIENDZIERSKI Celestyn lat 45, sławetny, wdowiec, majster profesji bednarskiej w Grzymałach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn nieżyjących już Jana i Marianny, w Strzelcach Kościelnych parafii tejże przedtem zamieszkałych z Franciszką z Banaszczuków SKRZECZAK lat 26 ( parafia Zambrowska ), córką włościanina Antoniego od lat trzech nieżyjącego i Katarzyny z Cholewickich lat 70, wdową po Łukaszu, w Długoborzu Chłopskim z matką zamieszkałą, ślub 26.05.1810.

KOCZMIEROWSKI Florian lat 32 ( parafia Kołakowska ), z rolnictwa żyjący w Czosakach Dąb gminie Kołakowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Gabriela od lat 20 nieżyjącego i Anny z Łętowskich od lat 10 nieżyjącej, w Podłatkach Leśniewie gminie Kołakowskiej przed zejściem zamieszkałych z urodzoną Konstancją CIECIERSKĄ lat 26 ( parafia Zambrowska ), w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej przy matce swej zostającą, córką urodzonych Marcina od lat 18 nieżyjącego i Marianny z Ołdakowskich lat 50, ślub 20.02.1811.

KOŁODZIEJCZYK czyli ŻAKIEWICZ Jakub lat 36 miesięcy 7 ( parafia Andrzejewska ), z rolnictwa żyjący, w Godlewie Cechnach gminie Andrzejewskiej zamieszkały, syn włościan Filipa lat 70, podobnież z rolnictwa żyjącego i w tejże wsi zamieszkałego i Justyny Stanisławowny od lat 28 nieżyjącej z włościanką Marianną MARKOWSKĄ lat 31 ( parafia Zambrowska ), córką włościan Jakuba lat 60 i Krystyny z Grądzkich lat 50, z rolnictwa żyjących, w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałych, przy rodzicach zostającą, ślub 19.02.1811.

KONOPKA Wojciech lat 35 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Konopkach Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Idziego od lat 10 nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Leśniewskich lat 78 z urodzoną Anną GODLEWSKĄ lat 20 ( parafia Andrzejewska ), córką urodzonych Romualda lat 47, z rolnictwa żyjącego, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Ewy z Tyborowskich lat 37, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 09.02.1811.

KOSSAKOWSKI Michał lat 28 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, majster kunsztu zduńskiego, w Grabówce Wolińskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn sławetnych Macieja od lat 4 nieżyjącego i Katarzyny z Łubnickich, w mieście Zambrowie zamieszkałych z sławetną Marianną KACZYŃSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Tomasza lat 71 i Ewy z Szwyderskich lat 55, z rolnictwa żyjących, w Zambrowie zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 05.02.1811.

KOSSAKOWSKI Szymon lat 25 ( parafia Kołakowska ), syn urodzonych Pawła lat 67, z rolnictwa żyjącego w Krajewie Ćwikłach gminie Kołakowskiej na gospodarstwie osiadłego i Jadwigi z Saniewskich lat 50, przy rodzicach zostający z urodzoną Marianną KRAJEWSKĄ lat 20 ( parafia Jabłonkowska ), córką urodzonych Franciszka lat 50, z rolnictwa żyjącego, w Krajewie Białym gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Katarzyny z Krajewskich lat 49, przy rodzicach zostającą, ślub 18.02.1811.

KOSTOWSKI Franciszek lat 35 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), wdowiec, majster kunsztu szewskiego w Sandziwujach Prątniku gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwego Tomasza od lat 26 nieżyjącego i Petroneli z Rydzewskich lat 60 z szlachetną Katarzyną BRAJCZEWSKĄ lat 18 miesięcy 7 ( parafia Piekucka ), w tychże Sandziwujach u Wielmożnego Stanisława Badowskiego w służbie zostającą, córką szlachetnej Marcjanny lat 50, w Łomży w Klasztorze Panieńskim do usług zostającej, ślub 14.11.1810.

KRUSZEWSKI Jan lat 26 ( parafia Czyżewska ), z rolnictwa żyjący, w Wądołkach Borowych gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Kazimierza lat 50 i Jozefaty z Stefanów lat 48, z rolnictwa żyjących, w Michałowie Wielkim gminie Czyżewskiej zamieszkałych z włościanką Marianną Anną WASZKIEWICZ lat 21 ( parafia Zambrowska ), córką włościan Antoniego lat 45 i Katarzyny Grzegorczykowny lat 50, z rolnictwa żyjących, w Wądołkach Borowych zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 03.02.1811.

KWAŚNIEWSKI Grzegorz lat 26 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej urodzony i zamieszkały, syn uczciwego Walentego już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Dębskich lat 40 z uczciwą Marianną Marcellak lat 19 miesięcy 9 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Józefa lat 40 i Łucji z Wilczków lat 45, z wyrobku żyjących, w tejże wsi zamieszkałych, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 01.11.1810.

LENIEWSKI Stanisław lat 27, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej urodzony i w tejże wsi u Wielmożnego Antoniego Krajewskiego, Wójta Gminy Zambrowskiej za parobka służący, syn uczciwego Stanisława już nieżyjącego i Marianny z Wdziękońskich lat 56 z uczciwą Jadwigą WRÓBLEWSKĄ lat 19 ( parafia Jabłonkowska ), córką uczciwego Bartłomieja lat 54, z rolnictwa żyjącego i Marianny lat 46, w Wdziękoniu zamieszkałych i tamże w domu rodzicielskim zostającą, ślub 01.11.1810.

LEŚNIEWSKI Grzegorz lat 29 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Cieciorkach Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Bartłomieja, już nieżyjącego, w tejże wsi przed zejściem zamieszkałego i Teresy z Tyszków lat 45 z urodzoną Katarzyną KLIMASZEWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Jana lat 60, z rolnictwa żyjącego i Anny z Konopków lat 50, w Nagórkach Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałych, tamże przy rodzicach zostającą, ślub 07.02.1811.

LIŻEWSKI Wojciech lat 34 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn włościan Jana od miesięcy dwóch nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Puciłów lat 50 z włościanką Rozalią PIEKUT lat 21 ( parafia Zambrowska ), w Woli Zambrowskiej przy matce zostającą, córką włościan Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Szwedów lat 60, ślub 16.02.1811.

MARKOWSKI Marcin lat 33, z wyrobku żyjący w Grochach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Bartłomieja i Małgorzaty z Brajczewskich już nieżyjących, w Rykaczach gminie Zambrowskiej przedtem zamieszkałych z uczciwą Rozalią ZALESKĄ lat 19 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Antoniego lat 50 i Krystyny z Modzelewskich lat 30, z rolnictwa żyjących, w Czartosach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkałych i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 24.01.1811.

PODBIELSKI Maciej lat 23 ( parafia Zambrowska ), gospodarz z rolnictwa żyjący, w Grochach Łantownicy gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn urodzonych Franciszka od lat 19 nieżyjącego i Marianny z Grochowskich, w tejże wsi przedtem zamieszkałych z urodzoną Marianną Petronelą ZAREMBĄ lat 19 ( parafia Rosochacka ), w Zagrobach Łantownicy gminie Zambrowskiej przy matce swej zamieszkałej, córką urodzonych Mikołaja od lat 14 nieżyjącego, w Zarembach Kramkach gminie Rosochackiej przedtem zamieszkałego i Jozefaty z Ossowskich lat 43, ślub 03.02.1811.

ROMANOWICZ Szymon lat 33 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący w mieście Zambrowie zamieszkały, syn sławetnych Adama od lat 22 nieżyjącego i Kunegundy z Meleszewskich od lat 3 nieżyjącej z uczciwą Rozalią LIŻEWSKĄ lat 17 ( parafia Zambrowska ), córką Michała lat 46, z rolnictwa żyjącego w Grabówce Wolińskiej gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Brygidy z Długoborskich lat 33, przy rodzicach zostającą, ślub 27.09.1810.

ROSZYMOWICZ Józef lat 28, w Grzymałach gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Jana Święckiego w służbie za parobka zostający, rodem zaś ze wsi Chuter parafii Kuleśnik, guberni Smoleńskiej, syn uczciwych Marka i Tekli, tamże przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Franciszką LENDZIOSZEK lat 25 ( parafia Lubotyńska ), u tegoż Święckiego w służbie za dziewkę zostającą, córką uczciwych Wojciecha od lat 5 nieżyjącego i Marianny, we wsi Tułobinie gminie Lubotyńskiej przed zejściem zamieszkałych, ślub 20.02.1811.

SANIEWSKI Wojciech lat 25 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Wiśniewie Dąb gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Piotra od lat 12 nieżyjącego i Petroneli z Grochowskich, w tymże Wiśniewie przedtem zamieszkałych z urodzoną Antoniną CIECIERSKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Grzegorza od lat 10 nieżyjącego i Marianny z Klimaszewskiej od lat 21 nieżyjącej, w Cieciorkach przedtem zamieszkałych, w tejże wsi przy urodzonym Adamie Ciecierskim, bracie swym zostającą, ślub 31.01.1811.

SASINOWSKI Maciej lat 43 ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Sasinach Łantownicy gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkały, syn urodzonych Wojciecha od lat 15 nieżyjącego i Zofii z Szabłowskich od lat 9 nieżyjącej z urodzoną Franciszką PRZEŹDZIECKĄ lat 18 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Szczęsnego lat 50, z rolnictwa żyjącego, w Dąbkach Łantownicy gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałego i Kunegundy z Dąbkowskich lat 49, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 21.02.1811.

SKRZYPKOWSKI Andrzej lat 22 ( parafia Jabłonkowska ), syn uczciwego Piotra lat 55, z rolnictwa żyjącego, w Wierzbowie gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Heleny z Kukawków lat 70, tamże w domu rodzicielskim zostający z sławetną Dorotą Scholastyką LIŻEWSKĄ lat 20 miesięcy 9 ( parafia Zambrowska ), córką sławetnego Bartłomieja lat 68, z rolnictwa żyjącego, w Zambrowie Zamieszkałego i Katarzyny z Kalinowskich lat 50, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 04.11.1810.

SKRZYPKOWSKI Paweł lat 23 miesięcy 4 ( parafia Zambrowska ), w Woli Zambrowskiej gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn uczciwych Grzegorza lat 60 i Franciszki z Sapińskich lat 50, z wyrobku żyjących w tejże wsi zamieszkałych z uczciwą Marcjanną PRUSZKOWSKĄ lat 17 miesięcy 5 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Floriana lat 45, z rolnictwa żyjącego, w Grabówce Wolińskiej gminie Zambrowskiej zamieszkałego i Wiktorii z Kozłowskich lat 48, w domu rodzicielskim zostającej, ślub 08.11.1810.

STRZESZEWSKI Mateusz lat 26 i pół ( parafia Zambrowska ), z rolnictwa żyjący, w Tabądzu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadły, syn urodzonych Szymona od lat 11 nieżyjącego i żyjącej Marianny z Mieczkowskich lat 53 z urodzoną Marianną Katarzyną MODZELEWSKĄ lat 22 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Jana od lat 6 nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Dąbrowskich lat 54, w tymże Tabądzu przy matce swej zamieszkałej, ślub 23.02.1811.

TYBOROWSKI Bartłomiej lat 27 ( parafia Puchalska ), z wyrobku żyjący, w Puchałach gminie tejże zamieszkały, syn sławetnych Łukasza od lat 24 nieżyjącego i Katarzyny, w Pęsach gminie Puchalskiej przed zejściem zamieszkałych z sławetną Konstancją RUDNICKĄ lat 23 ( parafia Zambrowska ), w Zambrowie przy sławetnym Jakubie Liżewskim wuju swym zostającą, córką sławetnych Szymona lat 07, z wyrobku żyjącego, w Zambrowie zamieszkałego i Marianny z Liżewskich już nieżyjącej, ślub 17.02.1811.

WARDA Jacenty lat 32 ( parafia Lubińska ), w Porytem Jabłoni gminie Zambrowskiej u Wielmożnego Piotra Mleczka w obowiązku karbowego zostający, we wsi zaś Grabowiec parafii Bielskiej urodzony, syn uczciwych Adama i Agaty z Jakubowskich już nieżyjących w Grabowcu przedtem zamieszkałych z uczciwą Anielą KWAŚNIEWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką uczciwego Walentego już nieżyjącego, przedtem Porytem Jabłoni zamieszkałego i Małgorzaty z Dębskich lat 40, w tejże wsi przy uczciwym Błażeju, bracie swym zostającą, ślub 01.11.1810.

WDZIĘKOŃSKI Franciszek lat 26 ( parafia Jabłonkowska ), syn urodzonego Idziego lat 60, z rolnictwa żyjącego, w Wdziękoniu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Marianny z Krajewskich od lat 4 nieżyjącej, przy ojcu zostający z urodzoną Marianną OSSOWSKĄ lat 20 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonych Józefa lat 50, z rolnictwa żyjącego, w Osowcu gminie Zambrowskiej na gospodarstwie zamieszkałego i Petroneli z Dąbrowskich lat 40, przy rodzicach zostającą, ślub 24.01.1811.

WILKOWOJSKI Leon lat 42 miesięcy 4 ( parafia Tykocińska ), wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący w Giermanach gminie i powiecie Tykocińskim zamieszkały, syn urodzonych Pawła i Magdaleny z Górskich, już nieżyjących, w tejże wsi przedtem zamieszkałych z urodzoną Marianną KRAJEWSKĄ lat 34 miesięcy 7 ( parafia Zambrowska ), córką urodzonego Marcina lat 84 w Nagórkach Jabłoni gminie Zambrowskiej na gospodarstwie osiadłego i Julianny z Szumowskich lat 58, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 19.08.1810.

WIŚNIEWSKI Tomasz lat 28 miesięcy 4 ( parafia Zambrowska ), syn urodzonych Daniela lat 68, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Marianny z Saniewskich lat 51, przy rodzicach w Wiśniewie Dąb zamieszkały z Katarzyną WIŚNIEWSKĄ lat 21 9 parafia Zambrowska ), córką urodzonych Kazimierza, gospodarza z rolnictwa żyjącego lat 60 i Jozefaty z Milewskich od lat 8 nieżyjącej, w Wiśniewie Dąb przy ojcu zostającą, ślub 27.06.1810.

ZALESKI Jan lat 34 ( parafia Zambrowska ), majster kunsztu zduńskiego w Pstrągach gminie Zambrowskiej zamieszkały, syn szlachetnych Tomasza i Cecylii Ciecierskiej, już nieżyjących, w Baczach Mokrych gminie Puchalskiej przed zejściem zamieszkałych z uczciwą Franciszką WRÓBLEWSKĄ lat 22, córką uczciwych Augustyna lat 50 i Franciszki z Wiśniewskich lat 51, z rolnictwa żyjących, w Pruszkach Jabłoni gminie Zambrowskiej zamieszkałych, w domu rodzicielskim zostającą, ślub 07.02.1811.

ZAORSKI Józef lat 55 ( parafia Lubotyńska ), urodzony, wdowiec, gospodarz z rolnictwa żyjący w Chmielewie gminie Lubotyńskiej zamieszkały, syn urodzonych Wawrzyńca od lat 31 nieżyjącego i Marianny z Chmielewskich od lat 33 nieżyjącej z urodzoną Agnieszką DĄBKOWSKĄ lat 41 ( parafia Zambrowska ), w Dąbkach Łantownicy przy rodzonym bracie swym Janie dotąd zostającą, córką urodzonych Jakuba od lat 28 nieżyjącego i Tekli z Krajewskich od lat 21 nieżyjącej, ślub 18.07.1810.

ZARZECKI Józef lat 30 miesięcy 2 ( parafia Zambrowska ), sławetny, gospodarz z rolnictwa żyjący, w Zambrowie zamieszkały, syn sławetnego Wawrzyńca od lat 15 nieżyjącego i Marianny z Zgleczewskich lat 60 z sławetną Katarzyna z Czarkowskich ROMANOWICZ  lat 25, córką sławetnych Wojciecha lat 50, gospodarza z rolnictwa żyjącego i Rozalii z Piasczyńskich lat 48 na Poświątnym Zambrowskim zamieszkałych, wdową po Stanisławie od roku nieżyjącego, w tymże Zambrowie na gospodarstwie po swym mężu zamieszkałą, ślub 06.06.1810.