Opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Mikołaj lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Konstancji z Sikorskich z Julianną POGORZELSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą przy swoim bracie w Kobylinie Pogorzałkach, córką nieżyjącej już Karoliny z Jaworowskich, wdowy, ślub 25.01.1886, 4/1886.

BARSZCZEWSKI Władysław lat 22, robotnik, urodzony w Zawadach, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn Kazimierza i Marianny z Kowalewskich, włościan, robotników za Joanną Żędzian lat 37, wdową po Franciszku zmarłym 16.06.1880, służącą, urodzoną w Sierkach, zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, córką Jana i nieżyjącej Franciszki z Renkiewiczów małżonków Ciborowskich, włościan, ślub 15.02.1886, 10/1886.

CHOIŃSKI Władysław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Guniach Ostrów parafia Kołaki, syn nieżyjących już Onufrego i Franciszki z Wądołowskich z Teodorą DĄBROWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących już Juliana i Balbiny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 23.11.1886, 37/1886.

CIBOROWSKI Konstanty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Krzewskich z Ludwiką PISZCZATOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Bartłomieja i Wiktorii z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1886, 7/1886.

CIBOROWSKI Leopold lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym, syn Wincentego i Antoniny z Zaleskich z Domicelą PISZCZATOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Bartłomieja i Wiktorii z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1886, 6/1886.

FRANKOWSKI Feliks lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Antoniny z Kurzynów z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką nieżyjących już Stanisława i Teresy z Srebrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1886, 18/1886.

FRANKOWSKI Roman lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie, syn Feliksa i Agnieszki z Roszkowskich z Karoliną ZALESKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Macieja i Apolonii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.03.1886, 26/1886.

GARBOWSKI Tomasz lat 31, wdowiec po Józefie z Wnorowskich zmarłej 30.09.1885, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn nieżyjących już Ludwika i Elżbiety z Roszkowskich z Aleksandrą WNOROWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką Stefana i Adolfiny z Strynkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1886, 3/1886.

JAMIOŁKOWSKI Napoleon lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Kłosach, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Marcjanny z Stypułkowskich z Cecylią STYPUŁKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Piotra i Marianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1886, 8/1886.

JAROSZEWSKI Stanisław lat 29, wdowiec po Franciszce z Tworakowskich zmarłej 26.05.1885, włościanin, urodzony i zamieszkały w Kruszewie Wypychach parafia Sokoły, syn Wojciecha i Franciszki z Łodków z Franciszką ROSZKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Macieja i Teofili z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1886, 21/1886.

KALINOWSKI Jan Stefan lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Maleszewie Łynkach parafia Zawady, syn nieżyjących już Franciszka i Pauliny z Maleszewskich z Rozalią KOWALEWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Jana i Emilii z Niecieckich, robotników, ślub 08.03.1886, 25/1886.

KONOPKA Andrzej lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach, syn Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Babińskich z Aleksandrą PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Grzegorza i Joanny z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.03.1886, 23/1886.

KROPIEWNICKI Julian lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kurzynach, syn nieżyjących już Bernarda i Weroniki z Mojkowskich z Teofilą POGORZELSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Feliksa i Franciszki z Kapiców, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1886, 1/1886.

KROPIEWNICKI Piotr lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Kiernoskach, syn Macieja i nieżyjącej już Pauliny z Kropiewnickich z Emilią KAMIŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Stanisława i nieżyjącej już Józefaty z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.03.1886, 24/1886.

KRZEWSKI Wiktor lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, syn Jana i Magdaleny z Grabowskich z Marianną Anastazją POGORZELSKĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Adama i Emilii z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.03.1886, 27/1886.

ŁUPIŃSKI Paweł lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łupiance Starej parafia Płonka, syn Wawrzyńca i Julianny z Roszkowskich z Marcjanną CIBOROWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Augustyna i Antoniny z Żędzianów, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1886, 2/1886.

MAKOWSKI Piotr lat 36, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Makowie, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Wiktorii z Garbowskich z Pauliną MAKOWSKĄ lat 48, wdową po Zachariaszu zmarłym 16.04.1883, właścicielką cząstkową, urodzoną w Frankach Dąbrowie, zamieszkałą w Makowie, córką nieżujących już Wilhelma i Rozalii z Kropiewnickich małżonków Jabłonowskich, ślub 04.03.1886, 22/1886.

MAKOWSKI Teodor lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Makowie, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Wiktorii z Garbowskich z Wincentą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, służącą, urodzoną w Stypułkach Borkach, zamieszkałą w Makowie, córką Juliana i Jozefaty z Rogowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.11.1886, 35/1886.

PERKOWSKI Antoni lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Perkach Wypychach parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Sylwestra i żyjącej Zofii z Perkowskich z Antoniną KROPIEWNICKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Rafała i Weroniki z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1886, 13/1886.

PISZCZATOWSKI Kazimierz lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn nieżyjących już Marcina i Agnieszki z Wnorowskich z Karoliną KONOPKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1886, 9/1886.

PISZCZATOWSKI Michał lat 48, wdowiec po Felicjannie zmarłej 19.04.1884, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn nieżyjącego już Norberta i żyjącej Marianny z Trzasków z Emilią SIKORSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Marcina i Krystyny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.10.1886, 34/1886.

POGORZELSKI Aleksander lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjących już Mateusza i Teofili z Kurzynów z Zofią Anną POGORZELSKĄ lat 20, urodzoną w Kobylinie Pogorzałkach, córką Adama i Konstancji z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1886, 11/1886.

POGORZELSKI Jan lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn Franciszka i Katarzyny z Strynkowskich z Michaliną FRANKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką Antoniego i Marceli z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1886, 16/1886.

ROSZKOWSKI Ignacy lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie, syn Jana i Apolonii z Pruszyńskich z Katarzyną CZAJKOWSKĄ lat 24, urodzoną w Czajkach, zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Apolonii z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.09.1886, 32/1886.

SIKORSKI Aleksander lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony w Sikorach Pawłowiętach, zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach, syn Piotra i Franciszki z Wnorowskich z Joanną Marianną MALESZEWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, córką nieżyjących już Jana i Marcjanny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1886, 5/1886.

SIKORSKI Mateusz lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Pawłowiętach, syn nieżyjącego już Walentego i żyjącej Emilii z Żajkowskich z Julianną SIKORSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowiętach, córką Tomasza i Teofili z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1886, 12/1886.

SMARKIEWICZ Ludwik lat 60, wdowiec po Franciszce Mariannie z Perkowskich zmarłej 09.06.1886, kowal, urodzony w Wiechach, zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny z Strusiów z Klarą DĄBROWSKĄ lat 52, wdową po Bartłomieju zmarłym 01.02.1883, urodzoną w mieście Włoszczewie, zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących już Mateusza i Marianny z Sakiewskich małżonków Banaszkiewiczów, ślub 18.07.1886, 30/1886.

STYPUŁKOWSKI Ignacy lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn Tomasza i nieżyjącej już Elżbiety z Wnorowskich z Stanisławą Katarzyną FILONIK lat 21, urodzoną w Garbowie Starym, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjących już Antoniego i Wiktorii z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.10.1886, 33/1886.

ŚLESZYŃSKI Stanisław lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mieszkach parafia Rutki, syn Szymona i Anny z Kalinowskich z Marianną ZALESKĄ lat 26, urodzoną w Sikorach Janowiętach, zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką nieżyjących już Hilarego i Rozalii z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.03.1886, 28/1886.

WĄDOŁOWSKI Adolf lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Anny z Zaleskich z Julianną SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką nieżyjących już Antoniego i Anastazji z Maciorkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.11.1886, 36/1886.

WIEWIEROWSKI Jan lat 70, wdowiec po Juliannie z Gąssowskich zmarłej 22.11.1885, właściciel cząstkowy, urodzony w Łosi, zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjących już Daniela i Anny z Grądzkich z Józefą MILEWSKĄ lat 44, wdową po Wincentym zmarłym 22.08.1881, urodzoną w Ożarach, zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką nieżyjących już Franciszka i Anny z Rakowskich małżonków Łukasiewiczów, ślub 01.03.1886, 17/1886.

WNOROWSKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Czaczkowskich z Anastazją ROSZKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Makowie, córką Jana i Tekli z Makowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1886, 19/1886.

WNOROWSKI Franciszek lat 32, robotnik, urodzony w Wnorach Starych, zamieszkały w Makowie, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Stypułkowskich z Konstancją KRASSOWSKĄ lat 22, urodzoną w Krassowie Częstkach, zamieszkałą w Makowie, córką Macieja i nieżyjącej już Rozalii z Pułoskich, robotników, ślub 10.08.1886, 31/1886.

WNOROWSKI Franciszek lat 29, robotnik, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Julianny z Garbowskich z Marcjanną KURZYNĄ lat 33, wdową po Wojciechu zmarłym 08.01.1883, urodzoną w Stypułkach Szymanach, zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Pogorzelskich małżonków Dobkowskich, ślub 17.02.1886, 14/1886.

WNOROWSKI Kazimierz Konstanty lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Józefy z Kuleszów z Teofilą ŚLESZYŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Weroniki z Mierzwińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.06.1886, 29/1886.

ZALESKI Antoni lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn Teofila i nieżyjącej już Marianny z Garbowskich z Adolfiną Wiktorią CZAJKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką Adama i nieżyjącej już Saturniny z Kuleszów , właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1886, 20/1886.

ŻAJKOWSKI Ładysław lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn Hipolita i Marianny z Piszczatowskich z Agatą RZĄCĄ lat 28, urodzoną i Zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Wojciecha i Józefaty z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub  22.02.1886, 15/1886.