Opracował L. Kocoń

CZARNOWSKI Piotr lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich z Marianną POGORZELSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką Jakuba i Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1887, 34/1887.

DAŃKOWSKI Władysław lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Pawłowiętach, syn nieżyjących już Józefa i Rozalii z Zaleskich z Kunegundą DAŃKOWSKĄ lat 30, wdową po Hipolicie zmarłym 26.09.1885, urodzoną w Guniach, zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką nieżyjących już Mikołaja i Marianny z Kossakowskich małżonków Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.10.1887, 26/1887.

DĄBROWSKI Jan lat 50, wdowiec po Bogumile z Dąbrowskich zmarłej 14.04.1887, właściciel cząstkowy, urodzony w Nowejwsi, zamieszkały w Wnorach Wandach, syn nieżyjących już Jakuba i Marianny z Dołęgowskich z Julianną FASZCZEWSKĄ lat 38, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjącego już Gabriela i żyjącej Scholastyki z Zawadzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.10.1887, 29/1887.

FALKOWSKI Wincenty lat 39, wdowiec po Franciszce z Stypułkowskich zmarłej 19.05.1886, właściciel cząstkowy, urodzony w Jamiołkach Kłosach, zamieszkały w Stypułkach Giemzinie, syn nieżyjących już Szymona i Anny z Jamiołkowskich z Marianną CIBOROWSKĄ lat 30, wdową po Stanisławie zmarłym 03.05.1885, urodzoną w Sikorach Tomkowiętach, zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Antoniego i nieżyjącej już Karoliny z Kulikowskich małżonków Mężyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.02.1887, 11/1887.

FASZCZEWSKI Władysław lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Faszczach parafia Sokoły, syn Antoniego i nieżyjącej już Urszuli z Radłowskich z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 35, wdową po Stanisławie zmarłym 01.04.1884, właścicielką cząstkową, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjących już Jakuba i Agnieszki małżonków Zaleskich, ślub 21.02.1887, 17/1887.

FRANKOWSKI Stanisław lat 38, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn nieżyjących już Ignacego i Marcjanny z Garbowskich z Konstancją ROSZKOWSKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 20.12.1886, właścicielką cząstkową, urodzoną w Frankach Dąbrowie, zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką nieżyjących już Kaliksta i Marianny z Babińskich małżonków Roszkowskich, ślub 24.10.1887, 28/1887.

FRANKOWSKI Stanisław lat 38, wdowiec po Antoninie z Stypułkowskich zmarłej 10.04.1887, właściciel cząstkowy, urodzony w Kobylinie Łatkach, zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn nieżyjących już Sylwestra i Julianny z Grabowskich z Franciszką MILEWSKĄ lat 41, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Żółtkach, córką nieżyjących już Ignacego i Katarzyny z Kapiców, właścicieli cząstkowych, ślub 18.07.1887, 24/1887.

GOSK Julian lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony w Mieszkach, zamieszkały w Ożarach parafia Rutki, syn Walentego i nieżyjącej już Kunegundy z Gołaszewskich z Zofią CZAJKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Michaliny z Łaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1887, 32/1887.

GÓRSKI Stanisław lat 64, wdowiec po Franciszce z Targońskich zmarłej 14.03.1887, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniu Witach parafia Zawady, syn nieżyjących już Wiktora i Marianny z Żajkowskich z Marianną KRUSZEWSKĄ lat 50, wdową po Janie zmarłym 08.04.1885, urodzoną  Bruszewie, zamieszkałą w Makowie, właścicielką cząstkową, córką nieżyjących już Tomasza i Barbary z Łapińskich małżonków Jamiołkowskich, ślub 22.11.1887, 35/1887.

GRODZKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Świętkach parafia Rutki, syn Aleksandra i nieżyjącej już Franciszki z Wnorowskich z Apolonią BAGIŃSKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1887, 10/1887.

KLIMASZEWSKI Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniach Wielkich parafia Zawady, syn Aleksandra i Emilii z Fronckiewiczów z Klementyną TARGOŃSKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartyczkach, córką Stanisława i nieżyjącej już Franciszki z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1887, 4/1887.

KŁOSKOWSKI Dionizy lat 27, ubogi, urodzony w Kropiewnicy Gajkach, zamieszkały w Kropiewnicy Kiernoskach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Roszkowskich z Józefą STARKIEWICZ lat 53, służącą, urodzoną w Zarębach Warchołach, zamieszkałą w Kropiewnicy Kiernoskach, córką nieżyjących już Adama i Rozalii z Balkowskich, włościan, ślub 21.02.1887, 13/1887.

KORZYŃSKI Franciszek lat 26, urodzony i zamieszkały w Kiermusach parafia Tykocin, syn Jana i Marcjanny z Polisów, właścicieli cząstkowych z Marianną Rozalią POGORZELSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Wincentego i nieżyjącej już Anny z Wysockich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1887, 7/1887.

KOSTRO Józef lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony w Żochach Starych, zamieszkały w Rusi Nowej parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Franciszki z Olędzkich z Ludwiką LEŚNIEWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką Apolinarego i Marianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.11.1887, 30/1887.

KROPIEWNICKI Stanisław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn nieżyjących już Teofila i Balbiny z Roszkowskich z Stefanią LEŚNIEWSKĄ lat 21, urodzona w Frankach Dąbrowie, zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Maksymiliana i Ludwiki z Gierłachowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.07.1887, 25/1887.

KRUSZEWSKI Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Młynowiętach, syn Andrzeja i Franciszki z Roszkowskich z Konstancją KRUSZEWSKĄ lat 33, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Młynowiętach, córką nieżyjących już Jakuba i Anny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.06.1887, 22/1887.

KRZEWSKI Stanisław lat 50, wdowiec po Katarzynie z Piszczatowskich zmarłej 06.04.1887, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Plewkach parafia Rutki, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Franciszki z Jamiołkowskich z Krystyną Marianną FRANKOWSKĄ lat 41, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką nieżyjących już Ignacego i Marianny z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.05.1887, 19/1887.

KULESZA Benedykt lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kuleszach Podawcach parafia Kulesze, syn Michała i nieżyjącej już Marcjanny z Choińskich z Kamilą Wiktorią MOJKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Mojkach, córką Feliksa i Marianny z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1887, 18/1887.

KULIKOWSKI Antoni lat 36, wdowiec po Rozalii z Wądołowskich zmarłej 24.04.1885, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn Ludwika i nieżyjącej już Anieli z Gąssowskich z Kamilą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Choińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1887, 2/1887.

KURZYNA Feliks lat 50, wdowiec po Józefie z Stypułkowskich zmarłej 08.02.1886, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Michała i Józefy z Wojnów z Władysławą WNOROWSKĄ lat 28, urodzoną i zamie3szkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących już Franciszka i Cecylii z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1887, 14/1887.

LEŚNIEWSKI Ignacy lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Giemzinie, syn Józefa i Antoniny z Duchnowskich z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewie Niedźwiedź, córką Paulina i Konstancji z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.05.1887, 21/1887.

MODZELEWSKI Piotr lat 50, wdowiec po Teofili z Kossakowskich zmarłej 25.05.1865, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Modzelach parafia Rutki, syn nieżyjących Macieja i Magdaleny z Kuleszów z Emilią KOBYLIŃSKĄ lat 48, wdową po Stanisławie zmarłym 02.08.1884, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, właścicielką cząstkową, córką nieżyjących już Stanisława i Marianny z Milewskich małżonków Żajkowskich, ślub 07.06.1887, 23/1887.

MOJKOWSKI Grzegorz lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mojkach, syn Juliana i nieżyjącej już Katarzyny z Lenczewskich z Bronisławą PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Antoniego i Marianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1887, 31/1887.

MOJSA Wincenty lat 27, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Wiktorii z Kapiców z Anną DAŃKOWSKĄ lat 35, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką nieżyjących już Józefa i Rozalii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1887, 12/1887.

PERKOWSKI Marceli lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn Jana i Weroniki z Kurzynów z Salomeą WĄDOŁOWSKĄ lat 24, służącą, urodzoną Ciborach Gołeckich, zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Franciszka i nieżyjącej już Franciszki z Krzewskich, ślub 07.02.1887, 5/1887.

PISZCZATOWSKI Franciszek lat 23, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Wilhelma i Julianny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych z Marianną POGORZELSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką Kajetana i nieżyjącej już Apolonii z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.10.1887, 27/1887.

PISZCZATOWSKI Kazimierz lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn Antoniego i Marianny z Piszczatowskich z Teofilą KROPIEWNICKĄ lat 18, urodzoną w Kurzynach, zamieszkałą w Makowie, córką nieżyjących już Bernarda i Weroniki z Mojkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1887, 15/1887.

PISZCZATOWSKI Wincenty lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn Tomasza i nieżyjącej już Józefy z Makowskich z Jozefatą POGORZELSKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką Mikołaja i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1887, 9/1887.

POGORZELSKI Wojciech lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjącego już Franciszka Ksawerego i żyjącej Apolonii z Truskolaskich z Stefanią Zofią ŻAJKOWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Aleksandra i Wiktorii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1887, 8/1887.

RZĄCA Antoni lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn nieżyjących już Grzegorza i Marianny z Leśniewskich z Bronisławą STYPUŁKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Jana i Urszuli z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.02.1887, 3/1887.

RZĄCA Stanisław Marcin lat 37, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn Antoniego i Julianny z Kulikowskich z Kunegundą KOZŁOWSKĄ lat 36, wdową po Mikołaju zmarłym 29.04.1885, urodzoną i zamieszkałą w Rzącach parafia Sokoły, córką nieżyjących już Józefa i Jozefaty z Rzaców małżonków Drągowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.02.1887, 16/1887.

SIKORSKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Marcina i Krystyny z Maleszewskich z Franciszką WNOROWSKĄ lat 36, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Feliksa i Scholastyki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.11.1887, 33/1887.

STYPUŁKOWSKI Józef lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony w Stypułkach Borkach, zamieszkały w Leśniewie Niedźwiedź, syn Paulina i Konstancji z Stypułkowskich z Adolfiną Bronisławą LEŚNIEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Giemzinie, córką Józefa i Antoniny z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.05.1887, 20/1887.

WNOROWSKI Antoni lat 48, wdowiec po Mariannie z Bagińskich zmarłej 03.04.1886, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn nieżyjących już Bartłomieja i Teresy z Zaleskich z Antoniną PERKOWSKĄ lat 35, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Andrzeja i Anny z Ostrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 31.01.1887, 1/1887.

ZALESKI Feliks lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapicach Starych, syn Stanisława i nieżyjącej już Józefy z Kurzynów z Stefanią Franciszką TRUSKOLASKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką Józefa i Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 14.02.1887, 6/1887.