Opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Antoni lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Bruszewie parafia Sokoły, syn nieżyjących już Feliksa i Antoniny z Faszczewskich z Marianną Matyldą ŚLIWOWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Karoliny z Choińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1889, 35/1889.

CHOIŃSKI Franciszek lat 40, wdowiec po Salomei z Faszczewskich zmarłej 25.10.1886, właściciel cząstkowy, urodzony w Chojanach Pawłowiętach, zamieszkały w Faszczach parafia Sokoły, syn nieżyjących już Jana i Brygidy z Kalinowskich z Józefą DOBKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Tomasza i nieżyjącej już Konstancji z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1889, 18/1889.

CWIKLEWSKI Ignacy lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Skwarkach parafia Płonka, syn Franciszka i Katarzyny z Trochimowiczów z Karoliną STYPUŁKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewie Niedźwiedź, córką Wincentego i nieżyjącej już Apolonii z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 6/1889.

CZAJKOWSKI Melchior lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Wiktora i Teofili z Wnorowskich z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Teofili z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.05.1889, 27/1889.

CZAJKOWSKI Teofil lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Michaliny z Łaskich z Marianną SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Franciszka i nieżyjącej już Ewy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.02.1889, 19/1889.

DŁUŻNIEWSKI Piotr Ignacy lat 50, wdowiec po Mariannie z Gorodzińskich zmarłej 07.05.1887, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn nieżyjących już Piotra i Zuzanny z Żędzianów z Felicją CIBOROWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Konstantego i Katarzyny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1889, 1/1889.

DUCHNOWSKI Jan lat 24, urodzony i zamieszkały w Czochaniu parafia Rutki, syn nieżyjącego już Marcina i żyjącej Karoliny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych z Emilią KONOPKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1889, 13/1889.

GRABOWSKI Franciszek lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Grabowie Starym parafia Zawady, syn nieżyjących już Wincentego i Eleonory z Kuleszów z Rozalią Ludwiką MOJKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Mojkach, córką nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Wiktorii z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.03.1889, 24/1889.

IDŹKOWSKI Stanisław Adolf lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Kowalach parafia Sokoły, syn Stanisława i Marianny z Perkowskich z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewie Niedźwiedź, córką Pawła i Anny z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.10.1889, 33/1889.

JANCZEWSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Święcku Wielkim parafia Dąbrowa Wielka, syn Marcina i Katarzyny z Chorzelskich z Heronimą GRODZKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjących już Błażeja i Elżbiety z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.02.1889, 14/1889.

JAWOROWSKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony w Zalesiu Łabędzkim, zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn Jana i Teresy z Sikorskich z Michaliną PISZCZATOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Feliksa i Ewy z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1889, 37/1889.

KIERZKOWSKI Paweł lat 64, wdowiec po Antoninie z Roszkowskich zmarłej 18.01.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn nieżyjących już Piotra i Agnieszki z Roszkowskich z Katarzyną PISZCZATOWSKĄ lat 26, urodzoną w Piszczatach Kończanach, zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką Franciszka i Karoliny z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.05.1889, 28/1889.

KIERZKOWSKI Wojciech lat 26, wdowiec po Mariannie z Kurzynów zmarłej 07.01.1888, właściciel cząstkowy, urodzony w Kurzynach, zamieszkały w Kropiewnicy Kiernoskach, syn Leopolda i Weroniki z Grodzkich z Urszulą WNOROWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 9/1889.

KŁOSKOWSKI Franciszek lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Roszkowskich z Julianną WNOROWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Maciej i żyjącej Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.07.1889, 29/1889.

KRUSZEWSKI Ignacy lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Płonce Matyskach parafia Płonka, syn Pawła i nieżyjącej już Karoliny z Łapińskich z Franciszką TARGOŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Ludwika i Anastazji z Konopków, właścicieli cząstkowych, ślub 23.09.1889, 31/1889.

KULESZA Franciszek lat 46, wdowiec po Aleksandrze z Leśniewskich zmarłej 10.10.1887, właściciel cząstkowy, urodzony w Kuleszach Podlipnych, zamieszkały w Sikorach Tomkowiętach, syn Benedykta i nieżyjącej już Antoniny z Choińskich z Rozalią SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowiętach, córką Piotra i Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.09.1889, 32/1889.

KULESZA Leopold lat 24, wdowiec po Mariannie z Wądołowskich zmarłej 14.09.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Młynowiętach, syn nieżyjących już Aleksandra i Franciszki z Czajkowskich z Anną Eugenią KURZYNĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Kurzynów, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1889, 36/1889.

LESZCZYŃSKI Antoni lat 23, włościanin, właściciel ziemi, urodzony i zamieszkały w Pażochach parafia Kulesze, syn Juliana i Marcjanny z Czajkowskich z Marcjanną MALESZKO lat 24, urodzoną w Czajkach, zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką Wincentego i Krystyny z Sikorskich, robotników, ślub 11.02.1889, 7/1889.

MIECZKOWSKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony w Mieczkach, zamieszkały w Truskolasach Niewicku parafia Sokoły, syn nieżyjących już Franciszka i Weroniki z Kłoskowskich z Marianną OSTROWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Piotra i Ewy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.03.1889, 23/1889.

ORZECHOWSKI Stanisław lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony w Świętkach, zamieszkały w Mieszkach parafia Rutki, syn Antoniego i Anny z Czochańskich z Marianną WNOROWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką Kazimierza i Urszuli z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1889, 2/1889.

PERKOWSKI Teofil lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn Andrzeja i Rozalii z Sikorskich z Eleonorą CZAJKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjących już Apolinarego i Tekli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1889, 15/1889.

PISZCZATOWSKI Franciszek lat 28, wdowiec po Mariannie z Dąbrowskich zmarłej 15.07.1888, właściciel cząstkowy, syn urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn nieżyjącego już Juliana i żyjącej Franciszki z Babińskich z Władysławą KOBYLIŃSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Łukasza i Marianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1889, 16/1889.

PISZCZATOWSKI Stanisław lat 60, wdowiec po Annie z Pogorzelskich zmarłej 23.03.1884, właściciel cząstkowy, urodzony w Piszczatach Kończanach, zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjących już Antoniego i Agaty z Kobylińskich z Karoliną ZALESKĄ lat 44, wdową po Franciszku zmarłym 31.05.1888, urodzoną w Sikorach Piotrowiętach, zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjących już Feliksa i Marcjanny z Maleszewskich małżonków Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 12.05.1889, 25/1889.

PISZCZATOWSKI Wincenty a Paulo lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Tomasza i nieżyjącej już Józefaty z Dobkowskich z Urszulą ZAWADZKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Zabielnym ,córką Juliana i Anieli z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.03.1889, 21/1889.

POGORZELSKI Aleksander lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Janowiętach, syn nieżyjących już Mikołaja i Teodory z Maleszewskich z Bronisławą TARGOŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką Jakuba i Emilii z Chorków, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1889, 11/1889.

POGORZELSKI Marceli lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn Feliksa i nieżyjącej już Franciszki z Kapiców z Franciszką Michaliną KURZYNĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kurzynach, córką Piotra i Eleonory z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 3/1889.

ROSZKOWSKI Aleksander lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Płonce Kozłach parafia Płonka, syn nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Franciszki z Szepietowskich z Agnieszką LEŚNIEWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Giemzinie, córką Józefa i Magielony z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 8/1889.

STYPUŁKOWSKI Adam lat 24, wdowiec po Wincencie z Nienałtowskich zmarłej 29.10.1888, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn Piotra i Marianny z Stypułkowskich z Cecylią Pauliną MOJKOWSKĄ lat 17, urodzoną w Mojkach, zamieszkałą w Czajkach, córką Ludwika i Cecylii z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.11.1889, 34/1889.

STYPUŁKOWSKI Ignacy lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Franciszki z Choińskich z Bronisławą KULIKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Ludwika i nieżyjącej już Anieli z Gąsowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.03.1889, 20/1889.

STYPUŁKOWSKI Julian lat 37, wdowiec po Józefie z Stypułkowskich zmarłej 15.01.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjących już Feliksa i Antoniny z Perkowskich z Wiktorią Leokadią SREDNICKĄ lat 31, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką nieżyjących już Szymona i Małgorzaty z Płońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 5/1889.

SZYSZKIEWICZ Kazimierz lat 68, wdowiec po Mariannie z Czernawskich zmarłej 30.08.1889, robotnik, urodzony w mieście Kalwarii, zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Marcinkiewiczów z Marianną ROSZKOWSKĄ lat 35, wdową po Ignacym zmarłym 26.08.1886, urodzoną w Łupiance Nowej, zamieszkałej w Kobylinie Cieszymach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Konstancji małżonków Płońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1889, 38/1889.

ŚREDNICKI Piotr lat 62, wdowiec po Elżbiecie z Żrebkowskich zmarłej 01.02.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjących już Franciszka i Anieli z Makowskich z Scholastyką SIKORSKĄ lat 40, urodzoną w Sikorach Piotrowiętach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Juliana i Marcjanny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.07.1889, 30/1889.

TARGOŃSKI Józef lat 46, wdowiec po Rozalii zmarłej 14.02.1887, właściciel cząstkowy, urodzony w Sikorach Wojciechowiętach, zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach, syn nieżyjących już Adama i Karoliny z Wnorowskich z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 55, wdową po Feliksie zmarłym 31.05.1888, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjących już Stefana i Joanny z Zaleskich małżonków Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.05.1889, 26/1889.

TRUSKOLASKI Józef lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Lachach parafia Sokoły, syn Stanisława i nieżyjącej już Anny z Zdrodowskich z Teresą KROPIEWNICKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Rafała i Weroniki z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1889, 10/1889.

WĄDOŁOWSKI Franciszek lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach, syn Pawła i Karoliny z Pogorzelskich z Antoniną DOBKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Stanisława i nieżyjącej już Anny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.11.1889, 40/1889.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kruszewie Starym parafia Zawady, syn nieżyjącego już Zenona i żyjącej Łucji z Ciborowskich z Pauliną POGORZELSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Adama i nieżyjącej już Anny z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.03.1889, 22/1889.

WNOROWSKI Antoni lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn Feliksa i Cecylii z Stypułkowskich z Stefanią Rozalią KURZYNĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Stanisława i Tekli z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1889, 4/1889.

WNOROWSKI Antoni lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach, syn Feliksa i Franciszki z Grodzkich z Teofilą ŚLESZYŃSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Marianny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1889, 17/1889.

WNOROWSKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Julianny z Dąbrowskich z Bronisławą GRODZKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Antoniego i nieżyjącej już Pauliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1889, 12/1889.

ZALESKI Kazimierz lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn Piotra i nieżyjącej już Julianny z Sikorskich z Adelą BUJNOWSKĄ lat 22, urodzoną w Królach, zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Michaliny z Kaliszewskich, ślub 26.11.1889, 39/1889.