Opracował L. Kocoń

ANTONOWICZ Bernard lat 50, wdowiec po Józefie z Kobylińskich zmarłej 09.01.1889, właściciel cząstkowy, urodzony w Sikorach Piotrowiętach, zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn nieżyjących już Jana i Joanny z Konopków z Bronisławą IDŹKOWSKĄ lat 38, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką nieżyjącego już Macieja i żyjącej Agnieszce z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.11.1890, 37/1890.

BAGIŃSKI Józef lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Antoniny z Wądołowskich z Marianną WNOROWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką Jana i Konstancji z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 11/1890.

CIBOROWSKI Aleksander lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Bartkowiętach, syn Macieja i Franciszki z Targońskich z Felicją DOBKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką nieżyjących już Stanisława i Anny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 02.05.1890, 19/1890.

CIBOROWSKI Stanisław lat 46, wdowiec po Mariannie z Grodzkich zmarłej 08.11.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Krzewskich z Salomeą PISZCZATOWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Mateusza i nieżyjącej już Teofili z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.10.1890, 34/1890.

CZAJKOWSKI Edward lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Michaliny z Łaskich z Józefą RZĄCĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Wojciecha i Józefy z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 8/1890.

CZAJKOWSKI Paweł lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Karoliny z Truskolaskich z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 36, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką nieżyjących już Wincentego i Apolonii z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1890, 5/1890.

DAŃKOWSKI Fabian Franciszek lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Marianny z Perkowskich z Natalią SIKORSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką nieżyjącego już Walentego i żyjącej Emilii z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.11.1890, 38/1890.

DĄBROWSKI Antoni lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn Antoniego i Marianny z Rzonców z Pauliną Krystyną FALKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką nieżyjącego już Sylwestra i żyjącej Teodory z Konopków, właścicieli cząstkowych, ślub 27.05.1890, 23/1890.

DOBKOWSKI Franciszek lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony w Rzącach, zamieszkały Stypułkach Szymanach, syn Franciszka i Antoniny z Pogorzelskich z Józefą ROSZKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Gajkach, córką Jana i Pauliny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.06.1890, 25/1890.

FASZCZEWSKI Jan lat 47, wdowiec po Zofii z Niwińskich zmarłej 03.05.1890, robotnik, urodzony i zamieszkały w Jamiołkach Godziebach parafia Sokoły, syn nieżyjących już Franciszka i Anny z Dobkowskich z Józefatą KOCHAŃSKĄ lat 39, urodzoną w Kozikach parafia Puchały, zamieszkałą w Czajkach, córką nieżyjących już Dominika i Marianny z Faszczewskich, robotników, ślub 11.08.1890, 29/1890.

FRANKOWSKI Franciszek lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn Wilhelma i Teresy z Czajkowskich z Wiktorią KROPIEWNICKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką Antoniego i Elżbiety z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.09.1890, 30/1890.

FRANKOWSKI Jan lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn Romualda i Jadwigi z Kobylińskich z Franciszką BABIŃSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Antoniego i Marianny z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.10.1890, 32/1890.

FRANKOWSKI Józef lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn nieżyjących już Ignacego i Marcjanny z Garbowskich z Feliksą DOBKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Tomasza i nieżyjącej już Konstancji z Zalewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.05.1890, 20/1890.

GĄSSOWSKI Adam Wacław lat 27, wdowiec po Franciszce z Kapiców zmarłej 21.11.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn Józefa i nieżyjącej już Franciszki z Ciborowskich z Stefanią TARGOŃSKĄ lat 23, urodzoną w Zalesiu Łabędzkim, zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Józefa i nieżyjącej już Rozalii z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1890, 4/1890.

IDŹKOWSKI Apolinary lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, syn Grzegorza i Karoliny z Rzędzianów z Emilią ŁAPIŃSKĄ lat 24, urodzoną w Pszczółczynie, zamieszkałą w Kropiewnicy Raciborach, córką nieżyjących już Faustyna i Pauliny z Kropiewnickich, robotników, ślub 20.10.1890, 33/1890.

JABŁOŃSKI Franciszek lat 59, wdowiec po Mariannie z Chmielewskich zmarłej 03.10.1890, włościanin, robotnik, urodzony w Złotorii, zamieszkały w Stelmachowie parafia Tykocin, syn nieżyjących już Marcina i Petroneli z Kamińskich z Julianną ROSZKOWSKĄ lat 40, wdową po Wojciechu zmarłym 15.03.1884, robotnicą, urodzoną w Sikorach Tomkowiętach, zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, córką nieżyjących już Wincentego i Katarzyny z Targońskich małżonków Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.11.1890, 35/1890.

KAMIŃSKI Tomasz lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn Feliksa i Marianny z Jabłonowskich z Stanisławą Domicellą POGORZELSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Feliksa i nieżyjącej już Franciszki z Kapiców, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 7/1890.

KOSSAKOWSKI Aleksander lat 40, wdowiec po Ewie z Łubów zmarłej 04.03.1889, właściciel cząstkowy, urodzony w Ostatkach, zamieszkały w Kałęczyn parafia Rutki, syn Walentego i nieżyjącej już Julianny z Gosków z Władysławą Stefanią TARGOŃSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartyczkach, córką Seweryna i Antoniny z Żędzianów, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 15/1890.

ŁAPIŃSKI Stanisław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mieszkach parafia Rutki, syn Szymona i nieżyjącej już Franciszki z Śleszyńskich z Władysławą KURZYNĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Młynowiętach, córką Wiktora i Petroneli z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1890, 3/1890.

MAJEWSKI Władysław lat 24, robotnik, urodzony w Janczewie, zamieszkały w Makowie, syn Ignacego i Bronisławy z Modzelewskich z Konstancją OSTROWSKĄ lat 23, urodzoną w Kapicach Starych, zamieszkałą w Makowie, córką Rafała i Florentyny z Makowskich, robotników, ślub 07.09.1890, 31/1890.

MAKOWSKI Teofil lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Makowie, syn nieżyjących już Konstantego i Teresy z Brzozowskich z Józefą SIKORSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Antoniego i nieżyjącej już Józefy Filipiny z Niecieckich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 14/1890.

MILEWSKI Józef lat 36, wdowiec po Kamili z Dąbrowskich zmarłej 11.03.1890, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Leśnym, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Zofii z Żędzianów z Franciszką GRODZKĄ lat 24, urodzoną w Kobylinie Łatkach, zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Feliksa i Julianny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.05.1890, 22/1890.

OLSZEWSKI Franciszek lat 40, wdowiec po Franciszce z Wilczyńskich zmarłej 31.03.1887, urzędnik kolejowy, urodzony w Orchowcu, zamieszkały w Wólce parafia Mława, syn Grzegorza i nieżyjącej już Balbiny z Jerozalskich z Antoniną OLSZEWSKĄ lat 36, urodzoną w Opocznie, zamieszkałą w Warszawie, córką nieżyjących już Augusta i Ludwiki z Krajewskich, ślub 22.01.1890, 2/1890.

PERKOWSKI Franciszek Konstanty lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony w Brzozowie Chabdach parafia Poświętne, zamieszkały w Czajkach, syn Jana i Bogumiły z Brzozowskich z Apolonią SIKORSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Zabielnym, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Józefy z Grochowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.11.1890, 36/1890.

POGORZELSKI Benedykt lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn Franciszka i Aleksandry z Kierzkowskich z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Żółtkach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Emilii z Hermanowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 6/1890.

POGORZELSKI Izydor lat 55, wdowiec po Aleksandrze z Dąbrowskich zmarłej 08.12.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Wojciechowiętach, syn nieżyjących już Marcina i Barbary z Sikorskich z Balbiną ŻAJKOWSKĄ lat 40, wdową po Kazimierzu zmarłym 03.02.1879, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką nieżyjących już Andrzeja i Zuzanny z Stypułkowskich małżonków Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.01.1890, 1/1890.

POGORZELSKI Wojciech lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Bystrowskich z Stefaią DZIERŻEK lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Andrzeja i Karoliny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 24.11.1890, 39/1890.

SIKORSKI Jan lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Piotrowiętach, syn Ignacego i Konstancji z Pogorzelskich z Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Milewie Zabielnym, córką Marcela i Konstancji z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 10/1890.

SIKORSKI Zachariasz lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym, syn nieżyjących już Franciszka i Konstancji z Targońskich z Marianną PERKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Ludwiki z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 12/1890.

SKORULSKI Julian lat 25, włościanin, robotnik, urodzony w Kowalewszczyźnie parafia Waniewo, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn Wojciecha i Karoliny z Półkośników z Józefą ZAWADZKĄ lat 22, urodzoną w Waniewie, zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, córką Wincentego i Marianny z Janeczków, włościan, robotników, ślub 26.11.1890, 40/1890.

SOKOŁOWSKI Wojciech lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Chojanach Pawłowiętach parafia Kulesze, syn nieżyjących już Mateusza i Marianny z Grodzkich z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 35, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Katarzyny z Dąbrowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.06.1890, 24/1890.

STYPUŁKOWSKI Józef lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn Stanisława i Teofili z Garbowskich z Konstancją GRABOWSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką Wiktora i Karoliny z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.05.1890, 21/1890.

STYPUŁKOWSKI Julian lat 39, wdowiec po Wiktorii z Średnickich zmarłej 29.03.1890, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjących już Feliksa i Julianny z Perkowskich z Wiktorią STYPUŁKOWSKĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Aleksandry z Piekutowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.04.1890, 18/1890.

TARGOŃSKI Jan lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wypychach, syn nieżyjących już Mateusza i Julianny z Grodzkich z Feliksą WNOROWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką Antoniego i nieżyjącej już Joanny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1890, 16/1890.

WĄDOŁOWSKI Teofil lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Nowym, syn Piotra i Marianny z Modzelewskich z Joanną TARGOŃSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką nieżyjących już Wiktora i Teofili z Żajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.07.1890, 27/1890.

WĄDOŁOWSKI Wiktor Wojciech lat 38, wdowiec po Emilii z Pogorzelskich zmarłej 05.01.1890, właściciel cząstkowy, urodzony w Maleszewie parafia Zawady, zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjących już Wojciecha i Franciszki z Maleszewskich z Franciszką DĄBROWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką Łukasza i Konstancji z Frankowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1890, 9/1890.

WNOROWSKI Ksawery lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn Marcina i nieżyjącej już Weroniki z Grodzkich z Aleksandrą PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Franciszka i Franciszki z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1890, 13/1890.

WRÓBLEWSKI Andrzej lat 33, wdowiec po Paulinie z Łapińskich zmarłej 06.06.1890, robotnik, urodzony w Kuleszach Wyknie, zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, syn nieżyjącego Jana i Marianny z Kuleszów z Boną ROSZKOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką Agnieszki, służącej, ślub 08.07.1890, 28/1890.

ZAMBRZYCKI Adolf lat 20, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Apolinarego i Marianny z Kuleszów z Karoliną WNOROWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjących już Wojciecha i Cecylii z Łapińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 07.07.1890, 26/1890.

ŻAJKOWSKI Ksawery lat 47, wdowiec po Feliksie z Kobylińskich zmarłej 17.10.1889, robotnik, urodzony w Milewie Zabielnym, zamieszkały w Zawadach parafii tejże, syn nieżyjących już Mateusza i Emilii z Gąssowskich z Teklą SZLESZYŃSKĄ lat 50, wdową po Feliksie zmarłym 19.04.1889, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Wincentego i Małgorzaty z Sęków, robotników, ślub 17.02.1890, 17/1890.