Opracował L. Kocoń

CZARNECKI Andrzej lat 32, robotnik, wdowiec po Józefie z Dańkowskich zmarłej 11.08.1891, urodzony w Burzynie Kościelnym, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Myślińskich z Michaliną HRECHORCZUK lat 41, urodzoną w Bokinach parafia Waniewo, zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, córką nieżyjących już Jana i Marianny z Filoników, ślub 04.11.1891, 30/1891.

DĄBROWSKI Feliks Maciej lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Julianny z Mojkowskich z Michaliną KŁOSKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Świgoniach, córką Macieja i Krystyny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.05.1891, 20/1891.

DĄBROWSKI Jan lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjącego już Bernarda i żyjącej Cecylii z Wnorowskich z Rozalią FRANKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką Wilhelma i Teresy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.06.1891, 24/1891.

DĄBROWSKI Paweł lat 22, robotnik, urodzony w Jaworach parafia Rutki, zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn Marcjanny z Grabowskich, wdowy z Bronisławą OSTROWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, córką Joachima i Katarzyny z Płońskich, robotników, ślub 21.09.1891, 28/1891.

FRANKOWSKI Adam lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjącego już Leopolda i żyjącej Karoliny z Drągowskich z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką Łukasza i nieżyjącej już Antoniny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1891, 13/1891.

FRANKOWSKI Adolf lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Święchach, syn nieżyjącego już Stanisława i Antoniny z Stypułkowskich z Franciszką CHOIŃSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjącego już Marcina i żyjącej Salomei z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1891, 6/1891.

GARBOWSKI Jan Ezechiel, wdowiec po Teodorze z Maleszewskich zmarłej 16.04.1891, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Jana i Rozalii z Kłoskowskich z Aleksandrą STYPUŁKOWSKĄ lat 35, wdową po Franciszku zmarłym 06.09.1890, urodzoną w Jamiołkach Kowalach, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjących już Marcina i Antoniny z Gierłachowskich małżonków Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.07.1891, 26/1891.

GARBOWSKI Paweł lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Franciszka i Teofili z Piszczatowskich z Teofilą KRUSZEWSKĄ lat 22, urodzoną w Kłoskach Młynowiętach, zamieszkałą w Garbowie Starym, córką nieżyjących już Jakuba i Anny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.06.1891, 22/1891.

GRODZKI Jan lat 33, właściciel cząstkowy, syn urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn Feliksa i Julianny z Kobylińskich z Antoniną FRANKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Romualda i Jadwigi z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1891, 8/1891.

JAROŃCZYK Apolinary lat 29, wdowiec po Teofili z Kazimierskich zmarłej 22.04.1891, włościanin, robotnik, urodzony w Kobylinie Kuleszkach, zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn Wojciecha i nieżyjącej już Anny z Pasków z Zofią DRĄGOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką nieżyjącego już Serwacego i żyjącej Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.05.1891, 19/1891.

JAWOROWSKI Franciszek lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony w Sikorach Bartkowiętach, zamieszkały w Garbowie Nowym, syn Faustyna i Cecylii z Wądołowskich z Teofilą STYPUŁKOWSKĄ lat 29, wdową po Janie zmarłym 11.04.1890, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Julianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.05.1891, 17/1891.

KURZYNA Roch lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Piaskach, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Petroneli z Świętkowskich z Antoniną DOBKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Saturnina i Julianny z Łukaszewiczów, właścicieli cząstkowych, ślub 09.06.1891, 23/1891.

KURZYNA Stefan Feliks lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn Stanisława i nieżyjącej już Julianny z Kurzynów z Klementyną DOBKOWSKĄ, wdową po Janie zmarłym 03.01.1891, właścicielką cząstkową, urodzoną w Jamiołkach Rawkach parafia Sokoły, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Damazego i nieżyjącej już Marcjanny z Konopków małżonków Porowskich, ślub 10.11.1891, 32/1891.

LENCZEWSKI Adolf lat 55, wdowiec po Karolinie z Pogorzelskich zmarłej 26.10.1889, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn nieżyjących już Stanisława i Marcjanny z Rogowskich z Franciszką FRANKOWSKĄ lat 44, wdową po Stanisławie zmarłym 20.02.1890, urodzoną w Milewie Żółtkach, zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką nieżyjących już Ignacego i Katarzyny z Kapiców małżonków Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1891, 15/1898.

PISZCZATOWSKI Julian lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Mateusza i nieżyjącej już Teofili z Kierzkowskich z Izabelą Barbarą KURZYNĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kurzynach, córką Ignacego i Teofili z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1891, 5/1891.

ROSZKOWSKI Adam lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Gajkach, syn Ignacego i Izabeli z Łupińskich z Salomeą Antoniną KIERZKOWSKĄ lat 23, urodzoną w Kurzynach, zamieszkałą w Kropiewnicy Kiernoskach, córką Leopolda i Weroniki z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1891, 12/1891.

ROSZKOWSKI Władysław lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Woli parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Krzysztofa i żyjącej Julianny z Kuleszów z Antoniną DĄBROWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjącego już Bernarda i żyjącej Cecylii z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1891, 7/1891.

RZĄCA Antoni lat 31, wdowiec po Bronisławie z Stypułkowskich zmarłej 02.11.1891, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn nieżyjących już Grzegorza i Marianny z Leśniewskich z Kamilą PISZCZATOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Franciszka i Aleksandry z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.11.1891, 33/1891.

SIKORSKI Szczepan lat 26, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Romualda i Marianny z Grodzkich z Anielą SZAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną w Jabłonce, zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką Michała i Rozalii z Niewiarowskich, robotników, ślub 03.02.1891, 11/1891.

STYPUŁKOWSKI Julian lat 30, wdowiec po Emilii z Mężyńskich zmarłej 01.07.1891, właściciel cząstkowy, urodzony w Stypułkach Święchach, zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Pauliny z Stypułkowskich z Emilią MOJKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Mojkach, córką Stanisława i Tekli z Dobkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.08.1891, 27/1891.

STYPUŁKOWSKI Melchior lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjących już Jana i Konstancji z Maleszewskich z Anną DOBKOWSKĄ lat 29, wdową po Leopoldzie zmarłym 03.09.1888, urodzoną w Grabowie Nowym, zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Jakuba i nieżyjącej już Bibianny z Grabowskich małżonków Grabowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.06.1891, 21/1891.

STYPUŁKOWSKI Wincenty lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marianny z Łuniewskich z Konstancją ZALESKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką Mikołaja i Julianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1891, 3/1891.

SZLESZYŃSKI Stanisław lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Górskich parafia Rutki, syn Karola i Franciszki z Trzasków z Zofią CZAJKOWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Eleonory z Gąssowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.02.1891, 14/1891.

SZYMANOWICZ Jakub lat 21, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Szlasach Łopienitych parafia Rutki, syn Józefa i Karoliny z Czochańskich z Stefanią  ŻAJKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Nowym, córką Rajmunda i nieżyjącej już Emilii z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.01.1891, 2/1891.

ŚREDNICKI Franciszek lat 20 i 9 miesięcy, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Petroneli z Łapińskich z Marcjanną ŚWIĘTKOWSKĄ lat 30, urodzoną w Świętkach parafia Rutki, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Pawła i Marianny z Kruszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 13.07.1891, 25/1891.

ŚWIĘTKOWSKI Ignacy lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony w Sikorach Bartkowiętach, zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Anny z Sikorskich z Amelią JUCZEJKĄ lat 25, urodzoną w Hermanach parafia Tykocin, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Florentyny z Kuczewskich, robotników, ślub 12.01.1891, 1/1891.

ŚWIĘTKOWSKI Józef lat 41, wdowiec po Michalinie z Gosków zmarłej 11.12.1890, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn nieżyjących już Stanisława i Petroneli z Drągowskich z Karoliną ZALESKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką nieżyjącego już Modesta i żyjącej Teofili z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1891, 9/1891.

WIŚNIEWSKI Feliks lat 45, młynarz, urodzony w Kucicy, zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Sokolnickich z Stanisławą DABULEWICZ lat 21, urodzoną w Simnie parafia Kalwaria, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Paszukaniców, ślub 19.05.1891, 18/1891.

WNOROWSKI Jan lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Julianny z Dąbrowskich z Stefanią WNOROWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Agnieszki z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1891, 10/1891.

ZALEWSKI Antoni lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Starym parafia Rutki, syn Aleksandra i Konstancji z Piekarskich z Florentyną ROSZKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Janowiętach, córką Stanisława i Wiktorii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.11.1891, 31/1891.

ZAWADZKI Stefan lat 29, robotnik, urodzony w Bronowie parafia Wizna, zamieszkały w Kobylinie Kuleszkach, syn Walentego i Marianny z Jabłońskich z Anastazją BAGIŃSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjącego już Wiktora i żyjącej Florentyny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.10.1891, 29/1891.

ZIMOROWICZ Franciszek lat 23, robotnik, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Stanisława i Franciszki z Czajkowskich z Małgorzatą KŁOSKOWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Zachariasza i nieżyjącej już Katarzyny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1891, 4/1891.

ŻAJKOWSKI Antoni Jan lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Targoniu Wielkim parafia Zawady, syn nieżyjących już Franciszka i Salomei z Targońskich z Anną GARBOWSKĄ lat 30, wdową po Fabianie zmarłym 22.04.1890, urodzoną  Frankach Piaskach, zamieszkałą w Sikorach Janowiętach, córką Wilhelma i Teresy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.04.1891, 16/1891.