Opracował L. Kocoń

CIBOROWSKI Józef lat 27, robotnik, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Borkach, syn nieżyjącego już Łukasza i żyjącej Antoniny z Rakowiczów z Marianną DĄBROWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Jana i Apolonii z Uszyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 21.01.1895, 1/1895.

CZAJKOWSKI Michał lat 50, wdowiec po Emilii z Targońskich zmarłej 12.08.1893, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Garbowie Starym, syn nieżyjącego już Hipolita i żyjącej Franciszki z Stypułkowskich z Salomeą STYPUŁKOWSKĄ lat 48, wdową po Adolfie zmarłym 22.09.1894, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjących już Stanisława i Julianny z Mężyńskich małżonków Mężyńskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.07.1895, 32/1895.

CZOCHAŃSKI Mikołaj lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czochaniu parafia Rutki, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Kuleszów z Eleonorą WĄDOŁOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Jana i Emilii z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 15/1895.

DĄBROWSKI Franciszek lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Julianny z Mojkowskich z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Tomasza i Antoniny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.05.1895, 29/1895.

DĄBROWSKI Wojciech lat 36, wdowiec po Aleksandrze z Szymborskich zmarłej 17.02.1895, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Markowiętach parafia Jabłoń, syn Feliksa i nieżyjącej już Marianny z Jabłońskich z Marianną FRANKOWSKĄ lat 42, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką Grzegorza i Bogumiły z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.06.1895, 31/1895.

DOBKOWSKI Apolinary lat 39, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Pajewie parafia Tykocin, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Józefaty z Truskolaskich z Julianną FRANKOWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką Ignacego i nieżyjącej już Karoliny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1895, 40/1895.

DOBKOWSKI Melchior lat 34, robotnik, urodzony w Sikorach Piotrowiętach, zamieszkały w Czajkach, syn Apolinarego Leopolda i nieżyjącej już Marianny z Sikorskich z Antoniną PISZCZATOWSKĄ lat 33, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką Wojciecha i nieżyjącej już Teofili z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1895, 27/1895.

FRANKOWSKI Paulin lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn Romualda i Ludwiki z Kobylińskich z Bronisławą MALESZEWSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Karoliny z Pomianów, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 17/1895.

FRANKOWSKI Wacław Michał lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Frankach Dąbrowie, syn Franciszka i Marianny z Jabłonowskich z Stefanią MAKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Makowie, córką Marcela i Michaliny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1895, 25/1895.

GOŁASZEWSKI Jan Maurycy lat 24, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kapicach Lipnikach, syn Wiktora i Antoniny z Łapińskich z Franciszką KULESZĄ lat 22, urodzoną w Kropiewnicy Gajkach, zamieszkałą w Milewie Żółtkach, córką nieżyjących już Antoniego i Rozalii z Buczyńskich, ślub 25.11.1895, 41/1895.

GRABOWSKI Aleksander lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony w Mężeninie, zamieszkały w Szepietowie Wawrzyńcach parafia Dąbrowa Wielka, syn Franciszka i Teofili z Mańkiewiczów z Aleksandrą ANTONOWICZ lat 36, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką nieżyjących już Grzegorza i Franciszki z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1895, 9/1895.

GRODZKI Aleksander lat 65, wdowiec po Franciszce z Wnorowskich zmarłej 10.11.1886, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Świętkach parafia Rutki, syn nieżyjących już Wincentego i Franciszki z Golanowskich z Salomeą PISZCZATOWSKĄ lat 50, wdową po Pawle zmarłym 15.01.1895, urodzoną w Plewkach, zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjących już Jana i Marianny z Zambrzyckich małżonków Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.11.1895, 38/1895.

JAWOROWSKI Antoni lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony w Stypułkach Koziołkach, zamieszkały w Piszczatach Piotrowiętach, syn Antoniego i Julianny z Stypułkowskich z Julianną GARBOWSKĄ lat 17, urodzoną w Mieszkach, zamieszkałą w Sikorach Bartkowiętach, córką Feliksa i niezamężnej Marianny Śleszyńskiej, ślub 04.02.1895, 8/1895.

KALIŚCIŃSKI Makary lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony w Kapicach Lipnikach, zamieszkały w Tartaku Nowym parafia Rutki, syn Pawła i nieżyjącej już Marianny z Babińskich z Apolonią WNOROWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjących już Antoniego i Joanny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.09.1895, 33/1895.

KŁOSKOWSKI Maciej lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Świgoniach, syn nieżyjących już Macieja i Krystyny z Perkowskich z Kamilą DOBKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Pauliny z Piszczatowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 3/1895.

KRUSZEWSKI Antoni lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Koziołkach, syn Teodora i Franciszki z Czajkowskich z Karoliną PISZCZATOWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Feliksa i Ewy z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.11.1895, 36/1895.

KRZEWSKI Stanisław lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, syn Józefa i Krystyny z Wilińskich z Anną POGORZELSKĄ lat 17, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką Jakuba i Wiktorii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 2/1895.

KULESZA Feliks lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wyknie Starym parafia Kulesze, syn Jana i nieżyjącej już Teofili z Czarnowskich z Emilią TARGOŃSKĄ lat 18, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką Konstantego i Anny z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 13/1895.

KULESZA Piotr lat 27, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Zegadłach parafia Kołaki, syn Wincentego i Marty z Kruszewskich z Marcelą SIKORSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką Jana i nieżyjącej już Julianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1895, 26/1895.

KULESZA Teofil lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn Juliana i Teofili z Wnorowskich z Cecylią OSTROWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką Piotra i Ewy z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 18/1895.

KULIKOWSKI Feliks lat 28, włościanin, drobny posiadacz, urodzony w Stelmachowie, zamieszkały w Targoniach Wielkich parafia Zawady, syn nieżyjących już Stanisława i Marianny z Grzechowskich z Józefą KOBYLIŃSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Wojciechowiętach, córką Franciszka i Anny z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1895, 23/1895.

KULIKOWSKI Jan lat 54, wdowiec po Weronice z Konopków zmarłej 04.10.1895, robotnik, urodzony w Kobylinie Borzymach, zamieszkały Kobylinie Cieszymach, syn nieżyjących już Józefa i Barbary z Amelią SIKORSKĄ lat 47, wdową po Franciszku zmarłym 16.02.1893, urodzoną w Kobylinie Pogorzałkach, zamieszkałą w Sikorach Tomkowiętach, córką nieżyjących już Antoniego i Feliksy z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.11.1895, 39/1895.

KWESIELEWICZ Anastazy lat 40, wdowiec po Józefie z Chonków zmarłej 18.02.1892, nauczyciel szkółki parafialnej, urodzony w Morgach parafia Łankieliszki, zamieszkały w Sokołach, syn Józefa i nieżyjącej już Amelii z Dziwulskich z Julianną FASZCZEWSKĄ lat 24, urodzoną w Jamiołkach Godziebach, zamieszkałą w Czajkach, córką Jana i nieżyjącej już Zofii z Niwińskich, ziemian, ślub 06.02.1895, 12/1895.

MALESZEWSKI Bolesław lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn Wiktora i Gertrudy z Sikorskich z Władysławą POGORZELSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Łatkach, córką Pawła i Emilii z Milewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1895, 21/1895.

NIECIECKI Julian lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony w Kolonii Karaś na Kaukazie, zamieszkały w Kapicach Lipnikach, syn nieżyjącego już Dominika i żyjącej Anny Margraby z Szwargierusów z Walerią Katarzyną IDŹKOWSKĄ lat 30, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Raciborach, córką Macieja i nieżyjącej już Teofili z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1895, 24/1895.

PERKOWSKI Leopold lat 31, właściciel cząstkowy, urodzony w Perkach Wypychach, zamieszkały w Perkach Lachach parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Perkowskich z Julianną GOŁASZEWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wandach, córką nieżyjących już Konstantego i Marianny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1895, 11/1895.

PERKOWSKI Teofil lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Józefaty z Frankowskich z Apolonią POGORZELSKĄ lat 20, zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Adolfa i Saturniny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 16/1895.

PISZCZATOWSKI Paweł lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjących już Pawła i Antoniny z Zawadzkich z Aleksandrą BUJNOWSKĄ lat 35, urodzoną w Zalesiu Starym, zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjącego już Andrzeja i żyjącej Michaliny z Kaliszewskich, włościan, ślub 18.11.1895, 37/1895.

PISZCZATOWSKI Paweł lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Piszczatach Kończanach, syn Tomasza i Antoniny z Maleszewskich z Franciszką KŁOSKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Świgoniach, córką nieżyjących już Macieja i Krystyny z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.05.1895, 30/1895.

PISZCZATOWSKI Walenty lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony Piszczatach Piotrowiętach, syn Walentego i Karoliny z Kurzynów z Teofilą RZĄCĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką Wojciecha i nieżyjącej już Józefaty z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 4/1895.

POGORZELSKI Adam lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pogorzałkach, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Aleksandry z Kierzkowskich z Adolfiną TRUSKOLASKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Dąbrowie, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Julianny z Duchnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1895, 19/1895.

ROSZKOWSKI Jan lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Łupiance Starej parafia Płonka, syn Marcina i Rozalii z Łupińskich z Kazimierą POGORZELSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Antoniny z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1895, 22/1895.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, syn Teodora i Marceli z Garbowskich z Stefanią SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Ignacego i Konstancji z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 5/1895.

SIKORSKI Lucjan lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Babinie parafia Tykocin, syn nieżyjącego już Faustyna i żyjącej Marianny z Wyszyńskich z Zofią CHIBOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką Karola i Pauliny z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.02.1895, 14/1895.

STRENKOWSKI Adolf Ignacy lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn Stanisława i Ludwiki z Zaleskich z Marianną GĄSSOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Kruszewie, córką Konstantego i nieżyjącej już Józefy z Zambrzyckich, właścicieli cząstkowych, ślub 18.02.1895, 20/1895.

ŚLESZYŃSKI Jan lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn Stanisława i Marianny z Grodzkich z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką Feliksa i Franciszki z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1895, 10/1895.

ŚNIECIŃSKI Józef lat 20, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Perkach Bujenkach parafia Sokoły, syn Aleksandra i Weroniki z Idźkowskich z Walerią MOJKOWSKĄ lat 20, urodzoną w Mojkach, zamieszkałą w Czajkach, córką Ludwika i Cecylii z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 6/1895.

WNOROWSKI Franciszek lat 34, wdowiec po Mariannie z Wnorowskich zmarłej 04.09.1895, właściciel cząstkowy, urodzony  i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Karoliny z Wnorowskich z Marianną ŚWIĘTKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką Feliksa i nieżyjącej już Marcjanny z Czochańskich, właścicieli cząstkowych, ślub 11.11.1895, 35/1895.

ZAMBRZYCKI Bolesław lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Daniela i Marcjanny z Zambrzyckich z Marianną DAŃKOWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką nieżyjących już Józefa i Rozalii z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 28.01.1895, 7/1895.

ŻAJKOWSKI Ksawery lat 52, wdowiec po Tekli z Łońskich zmarłej 25.09.1895, robotnik, urodzony w Milewie Zabielnym, zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjących już Mateusza i Emilii z Gąssowskich z Florentyną KIERZKOWSKĄ lat 53, wdową po Mateuszu zmarłym 30.07.1892, urodzoną w Piętkach Żebrach, zamieszkałą w Kobylinie Borzymach, córką nieżyjących już Józefa i Anny małżonków Kostro, ślub 04.11.1895, 34/1895.

ŻĘDZIAN Franciszek lat 32, wdowiec po Bronisławie zmarłej 23.05.1894, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Żędzianach parafia Tykocin, syn Macieja i Urszuli z Simackich z Konstancją POGORZELSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pogorzałkach, córką Jana i Apolonii z Krassowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.02.1895, 28/1895.