Opracował L. Kocoń

CZAJKOWSKI Maciej Konstanty lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn nieżyjącego już Apolinarego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką nieżyjącego już Wincentego i żyjącej Konstancji z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1896, 11/1896.

CZAJKOWSKI Nikodem lat 32, wdowiec po Kamili z Garbowskich zmarłej 08.03.1896, właściciel cząstkowy, urodzony w Kruszewie Brodowie, zamieszkały w Sokołach, syn nieżyjących już Grzegorza i Teofili z Grabowskich z Władysławą Marianną PERKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Makowie, córką nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Michaliny z Makowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 05.10.1896, 18/1896.

GÓRSKI Teodor lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony w Targoniu Witach, zamieszkały w Kapicach Lipnikach, syn Cypriana i Emilii z Kapiców z Władysławą PISZCZATOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córką Franciszka i Aleksandry z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1896, 13/1896.

JABŁONOWSKI Konstanty lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłonowie Kątach, parafia Płonka, syn nieżyjących już Jana i Emilii z Kulikowskich z Stefanią STYPUŁKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką nieżyjących już Franciszka i Bronisławy z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.11.1896, 22/1896.

JABŁOŃSKI Stanisław lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Krytułach parafia Zawady, syn Andrzeja i nieżyjącej już Honoraty z Marianną Kazimierą NIECIECKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Ludwika i Anny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.01.1896, 1/1896.

KOBYLIŃSKI Piotr lat 43, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Rozalii z Bagińskich z Marianną SIKORSKĄ lat 26, urodzoną w Kobylinie Kruszewie, zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Seweryna i nieżyjącej już Emilii z Krzewskich, włościan, robotników, ślub 18.10.1896, 19/1896.

KONOPKA Stanisław lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Konopkach Pokrzywnicy parafia Zawady, syn Franciszka i Bibianny z Grabowskich z Leonią ZALESKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Pawłowiętach, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Czarnowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 04.02.1896, 7/1896.

ŁAPIŃSKI Tomasz lat 19, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kropiewnicy Raciborach, syn nieżyjących już Karola i Bogumiły z Wojnów z Michaliną FRANKOWSKĄ lat 19, urodzoną i zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Emilii z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1896, 3/1896.

MALESZEWSKI Ludwik lat 35, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Janowiętach, syn Bartłomieja i nieżyjącej już Klementyny z Zaleskich z Marianną GARBOWSKĄ lat 19, urodzoną w Sikorach Janowiętach, zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1896, 10/1896.

MĘŻYŃSKI Teofil lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjącego już Gabriela i żyjącej Franciszki z Dobkowskich z Antoniną ZALESKĄ lat 18 i 8 miesięcy, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Teodozjusza i Antoniny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.07.1896, 16/1896.

MOJKOWSKI Józef lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mojkach, syn Juliana i nieżyjącej już Katarzyny z Lenczewskich z Marianną KURZYNĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Feliksa i nieżyjącej już Józefy z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1896, 5/1896.

PŁOŃSKI Jan lat 23, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Płonce Kozłach parafia Płonka, syn Sylwestra i Marianny z Łapińskich z Marianną FALKOWSKĄ lat 20 i 10 miesięcy, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Giemzinie, córką Wincentego i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1896, 8/1896.

POGORZELSKI Antoni lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Sikorach Pawłowiętach, syn nieżyjącego już Macieja i żyjącej Emilii z Żędzianów z Kamilą DANIELEWICZ lat 38, urodzoną i zamieszkałą w Makowie, córką nieżyjących już Franciszka i Marianny z Michałowskich, ślub 27.01.1896, 2/1896.

POGORZELSKI Marceli lat 60, wdowiec po Wiktorii z Drągowskich zmarłej 24.04.1896, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Kruszewie, syn nieżyjących już Jana i Petroneli z Piszczatowskich z Kamilą WNOROWSKĄ lat 26, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką Jana i Konstancji z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, ślub 24.08.1896, 17/1896.

ROSZKOWSKI Andrzej lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Roszkach Bieńkach parafia Płonka, syn Marcina i Teresy z Duchnowskich z Marianną ŻAJKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Piotra i Weroniki z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 03.02.1896, 6/1896.

ROSZKOWSKI Antoni lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony w Kobylinie Kruszewie, zamieszkały w Sikorach Janowiętach, syn Stanisława i Wiktorii z Zaleskich z Bronisławą KULESZĄ lat 29, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, służącą, córką nieżyjących już Stanisława i Julianny z Płońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.06.1896, 15/1896.

SZELIGOWSKI Karol lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Ładach Polnych parafia Puchały, syn Juliana i nieżyjącej już Magdaleny z Leśniewskich z Józefą NIECIECKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Ludwika i Anny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 10.02.1896, 9/1896.

WĄDOŁOWSKI Seweryn lat 41, wdowiec po Antoninie z Zaleskich zmarłej 26.09.1895, włościanin, właściciel gruntu, zamieszkały w Semnikach parafia Trostjany, syn Stanisława i Anny z Moczarskich z Karoliną FRANKOWSKĄ lat 33, wdową po Romanie zmarłym 31.08.1889, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Macieja i nieżyjącej już Apoloni z Zaleskich małżonków Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1896, 12/1896.

WNOROWSKI Teofil lat 32, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn Pawła i nieżyjącej już Anieli z Wnorowskich z Anną PERKOWSKĄ lat 21, urodzoną w Czochaniu parafia Rutki, zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką Piotra i Teofili z Drągowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 23.11.1896, 24/1896.

WYSZOMIERSKI Konstanty lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Chojanach Pieckach parafia Kulesze, syn Franciszka i Franciszki z Kierzkowskich z Hieronimą GOŁASZEWSKĄ lat 16, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Seweryny z Rosochackich, właścicieli cząstkowych, ślub 19.10.1896, 20/1896.

ZALESKI Maciej lat 65, wdowiec po Apolonii z Zaleskich zmarłej 15.03.1889, właściciel cząstkowym, urodzony i zamieszkały w Zalesiu Łabędzkim, syn nieżyjących już Jana i Marcjanny z Kuleszów z Marianną TARGOŃSKĄ lat 63, wdową po Józefie zmarłym 04.09.1895, urodzoną w Zalesiu Łabędzkim, zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką nieżyjących już Stefana i Joanny z Zaleskich, małżonków Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.11.1896, 21/1896.

ZDRODOWSKI Józef lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Lachach parafia Sokoły, syn Jana i Joanny z Jabłonowskich z Stefanią WNOROWSKĄ lat 24, wdową po Gabrielu zmarłym 22.12.1895, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Wiktora i Teofili z Wnorowskich małżonków Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 09.11.1896, 23/1896.

ZDRODOWSKI Szczepan lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Zdrodach Nowych parafia Płonka, syn nieżyjącego już Marcina i żyjącej Marianny z Jabłonowskich z Leokadią TRUSKOLASKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Starych, córką Józefa i Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, ślub 27.01.1896, 4/1896.

ŻĘDZIAN Szczepan lat 45, wdowiec po Antoninie z Wnorowskich zmarłej 28.10.1895, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Hermanach parafia Tykocin, syn nieżyjącego już Benedykta i żyjącej Teofili z Pogorzelskich z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 34, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Święchach, córką nieżyjących już Jana i Julianny z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, ślub 17.02.1896, 14/1896.