Opracował L. Kocoń

ANIOŁEK Jan lat 31, szewc, urodzony w Sobociu, zamieszkały w Warszawie, syn Franciszka i Teofili z Lewandowskich z Stefanią JAWOROWSKĄ lat 28, urodzoną w Milewie Zabielnym, zamieszkałą w Warszawie, córką Marianny, wdowy, ślub 11.07.1897, 32/1897.

BABIŃSKI Stanisław lat 24, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kurowie parafia Waniewo, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Michaliny z Pogorzelskich z Teodorą DANIELEWICZ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Jana i Joanny z Targońskich, włościan, robotników, ślub 18.10.1897, 37/1897.

CZAJKOWSKI Błażej lat 48, wdowiec po Karolinie z Sikorskich zmarłej 13.11.1896, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn nieżyjących już Józefa i Marianny z Kuleszów z Małgorzatą SIKORSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowietach, córką Aleksandra i Justyny z Krzewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 10/1897.

CZAJKOWSKI Ignacy lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Wacława i  nieżyjącej już Karoliny z Stypułkowskich z Marianną WNOROWSKĄ lat 27, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących już Wincentego i Magdaleny z Kulikowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 24/1897.

CZAJKOWSKI Teofil lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Tomasza i Emilii z Czajkowskich z Józefatą KIERZKOWSKĄ lat 21, urodzoną w Kierzkach, zamieszkałą w Milewie Zabielnym, córką nieżyjących już Józefa i Karoliny z Łapińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 23/1897.

CZAJKOWSKI Teofil lat 27, urodzony i zamieszkały w Czajkach, syn Wiktora i Teofili z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych z Zofią KŁOSKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Młynowiętach, córką Grzegorza i nieżyjącej już Teofili z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 20/1897.

DRĄGOWSKI Kacper lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Łatkach, syn nieżyjącego już Seweryna i żyjącej Marianny z Babińskich z Apolonią SIKORSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Piotrowiętach, córką Stanisława i Joanny z Ciborowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 16/1897.

DZIENISZEWSKI Jan lat 25, urodzony i zamieszkały w Chlebiotkach Starych parafia Zawady, syn Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych z Anastazją ZALESKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Józefa i Anastazji z Żędzianów, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 19/1897.

FRANKOWSKI Konstanty lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Cieszymach, syn Romana i Jadwigi z Kobylińskich z Marianną ŚLIWOWSKĄ lat 20 i 6 miesięcy, urodzoną w Duchnach, zamieszkałą w Gołaszach Puszczy parafia Kulesze, córką nieżyjących już Paulina i Wiktorii z Grochowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 20.07.1897, 34/1897.

GOŁASZEWSKI Stanisław lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kapustach parafia Rutki, syn Piotra i Franciszki z Jaworowskich z Konstancją ZALESKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką Stanisława i nieżyjącej już Marceli z Jaworowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 18/1897.

GRODZKI Konstanty lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Górskich parafia Rutki, syn Antoniego i Teofili z Kossakowskich z Leokadią FASZCZA lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kropiewnicy Kiernoskach, córką Kacpra i Konstancji z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.11.1897, 40/1897.

HERMANOWSKI Jakub Wincenty lat 28, ślusarz, urodzony w Radulach, zamieszkały w Łapach Barwikach parafia Płonka, syn Jana i nieżyjącej już Antoniny z Kowalewskich z Stefanią MILEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Bo9rzymach, córką Stanisława i Pauliny z Markowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 06.06.1897, 31/1897.

JABŁONOWSKI Ignacy lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłonowie Kątach parafia Płonka, syn nieżyjącego już Apolinarego i żyjącej Franciszki z Dworakowskich z Michaliną KURZYNĄ lat 21 i 5 miesięcy, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Stanisława i Tekli z Czajkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1897, 13/1897.

JABŁONOWSKI Józef lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłonowie Kątach parafia Płonka, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Gertrudy z Łupińskich z Franciszką LEŚNIEWSKĄ lat 21, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Kłoskowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1897, 12/1897.

KALINOWSKI Jan Roch lat 21 i 5 miesięcy, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Faszczach parafia Sokoły, syn Józefa i Józefy z Faszczewskich z Wincentą KROPIEWNICKĄ lat 19, urodzoną w Kropiewnicy Raciborach, zamieszkałą w Milewie Zabielnym, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Anny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 15.02.1897, 14/1897.

KAPICA Romuald lat 25, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Milewie Zabielnym, syn Stanisława i Salomei z Strękowskich z Józefą GARBOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Garbowie Starym, córką Adama i Tekli z Garbowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 5/1897.

KOSSAKOWSKI Bolesław lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Pruszkach Wielkich parafia Puchały, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Ludwiki z Kulikowskich z Michaliną SIKORSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Antoniego i Wiktorii z Ożarowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 7/1897.

KRUSZEWSKI Ignacy lat 58, wdowiec po Ludwice zmarłej 15.12.1896, robotnik, urodzony w Stypułkach Szymanach, zamieszkały w Garbowie Nowym, syn nieżyjących już Jana i Teresy z Niecieckich z Franciszką CHOIŃSKĄ lat 41, urodzoną w Wiźnie, zamieszkałą w Kobylinie Kuleszkach, służącą, córką nieżyjących już Adama i Katarzyny z Osieckich, ślub 10.02.1897, 11/1897.

KRUSZEWSKI Wincenty lat 29, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kruszewie Brodowie parafia Sokoły, syn Andrzeja i Marianny z Czajkowskich z Stefanią FRANKOWSKĄ lat 26, urodzoną w Kurzynach, zamieszkałą w Frankach Piaskach, córką Antoniego i Marceli z Kierzkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 15/1897.

KUCZEREWICZ Konstanty lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kłoskach Młynowiętach, syn Macieja i nieżyjącej już Marianny z Wasilewskich z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 32, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Kuzelach, córką nieżyjących już Pawła i Honoraty z Kossakowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 4/1897.

KULESZA Adolf lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Śliwowie parafia Rutki, syn Jana i Ewy z Grodzkich z Leonią WĄDOŁOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Kłoskach Młynowiętach, córką Piotra i Karoliny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 9/1897.

KULESZA Jan lat 28, włościanin, robotnik, urodzony i zamieszkały w Kamiance Tyborach parafia Jabłonka, syn nieżyjącego już Adama i żyjącej Mariann y Kapustowny z Franciszką Bolesławą LEŚNIEWSKĄ lat 25, urodzoną w Warszawie, zamieszkałą w Stypułkach Giemzinie, córką Grzegorza i Anny z Łoksów, właścicieli cząstkowych, ślub 18.10.1897, 38/1897.

KULESZA Romuald lat 36, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Grodzkich Starych parafia Kulesze, syn nieżyjących już Adama i Konstancji z Żajkowskich z Salomeą ŚLESZYŃSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Weroniki z Mierzwińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 21/1897.

KULESZA Tomasz lat 61, wdowiec po Mariannie z Pruszyńskich zmarłej 19.09.1894, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłoni parafii tejże, syn nieżyjących już Kazimierza i Marianny z Koćmierowskich z Emilią JAWOROWSKĄ lat 42, wdową po Adolfie zmarłym 15.09.1893, urodzoną w Tyborach, zamieszkałą w Piszczatach Piotrowiętach, córka Jana i Anieli z Gołaszewskich małżonków Mioduszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 27/1897.

MOJKOWSKI Roman lat 34, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mojkach, syn Stanisława i Tekli z Dobkowskich z Michaliną SIKORSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Sikorach Tomkowietach, córką Kazimierza i Tekli z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 26.01.1897, 3/1897.

POGORZELSKI Władysław lat 26, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Pieniążkach, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Antoniny z Kierzkowskich z Franciszką KOBYLIŃSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Cieszymach, córką Łukasza o Marianny z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 6/1897.

PRUSZYŃSKI Stanisław lat 22, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Bujnach parafia Sokoły, syn Łukasza i Franciszki z Pruszyńskich z Feliksą HERMANOWSKĄ lat 24, urodzoną i zamieszkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Tomasza i Józefaty z Kobylińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 25/1897.

ROSZKOWSKI Adolf lat 36, wdowiec po Aleksandrze z Łapińskich zmarłej 16.12.1896, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Jabłonowie Wypychach parafia Płonka, syn nieżyjących już Józefa i Julianny z Jabłonowskich z Józefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 28, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Szymanach, córką nieżyjącego już Piotra i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1897, 2/1897.

ROSZKOWSKI Feliks lat 33, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Płonce Kościelnej parafii tejże, syn Feliksa i Anny z Roszkowskich z Stefanią STYPUŁKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Stypułkach Borkach, córką Józefa i Saturniny z Maleszewskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 28/1897.

ROSZKOWSKI Stanisław lat 50, wdowiec po Wiktorii z Zaleskich zmarłej 19.11.1896, właściciel cząstkowy, urodzony w Kobylinie Kruszewie, zamieszkały w Sikorach Janowiętach, syn nieżyjących już Tomasza i Marianny z Średnickich z Franciszką WNOROWSKĄ lat 50, wdowa po Antonim zmarłym 22.04.1892, urodzoną i zamieszkałą w Zalesiu Łabędzkim, córką nieżyjących już Stefana i Franciszki z Wnorowskich małżonków Zaleskich, właścicieli cząstkowych, ślub 31.10.1897, 39/1897.

SITOWICZ Feliks lat 25, włościanin, właściciel gruntu, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn nieżyjącego już Rocha i żyjącej Marianny z Bogusów z Konstancją ROSZKOWSKĄ lat 25, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Macieja i Teofili z Truskolaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 22.02.1897, 17/1897.

STANIEWICZ Piotr lat 33, wdowiec po Emilii Franciszce z Kozłowskich zmarłej 09.10.1896, drogowy dziesiętnik, urodzony w Romaszkach, zamieszkały w Strękowej Górze parafia Zawady, syn nieżyjącego już Tomasza, włościanina i żyjącej Katarzyny z Golmantowiczów z Anną JAMIOŁKOWSKĄ lat 22, urodzoną i zamieszkałą w Kapicach Lipnikach, córką Mikołaja i Albertyny z Hermanowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 16.08.1897, 36/1897.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 35, wdowiec po Mariannie z Czerwińskich zmarłej 31.12.1896, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Stypułkach Szymanach, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Aleksandry z Piekutowskich z Józefą LEŚNIEWSKĄ lat 40, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewie Niedźwiedź, córką Franciszka i nieżyjącej już Julianny z Jamiołkowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.02.1897, 8/1897.

ŚLESZYŃSKI Stanisław lat 48, wdowiec po Mariannie Grodzkich zmarłej 26.02.1896, właściciel czastkowy, urodzony w Mieszkach, zamieszkały w Wnorach Kuzelach, syn nieżyjących już Piotra i Pauliny z Dąbrowskich z Feliksą SIKORSKĄ lat 39, wdową po Teofilu zmarłym 15.07.1889, urodzoną w Kamieńskuch, zamieszkałą w Piszczatach Kończanach, córką nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Emilii z Niwińskich małżonków Kamińskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.03.1897, 26/1897.

ŚWIĘTKOWSKI Dominik lat 56, wdowiec po Feliksie z Makowskich zmarłej 29.03.1897, robotnik, urodzony w Wnorach Kuzelach, zamieszkały w Makowie, syn nieżyjących już Antoniego i Elżbiety z Trzasków z Teofilą JANKOWSKĄ lat 33, urodzoną w Piszczatach Piotrowiętach, zamieszkałą w Makowie, służącą, córką nieżyjących już Jana i Katarzyny z Supińskich, ślub 10.05.1897, 29/1897.

TRUSKOLASKI Feliks lat 35, wdowiec po Franciszce z Olędzkich, zmarłej 07.11.1896, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Truskolasach Lachach parafia Sokoły, syn nieżyjącego już Konstantego i żyjącej Aleksandry z Duchnowskich z Zofią KŁOSKOWSKĄ lat 20, urodzoną i zamieszkałą w Czajkach, córką Walentego i Emilii z Kalinowskich, właścicieli cząstkowych, ślub 25.01.1897, 1/1897.

WIEWIEROWSKI Adolf lat 24, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Kobylinie Borzymach, syn Franciszka i Scholastyki z Targońskich z Józefą Ewą TRUSKOLASKĄ lat 23, urodzoną i zamie3szkałą w Kobylinie Pieniążkach, córką Ludwika i nieżyjącej już Joanny z Łaskich, właścicieli cząstkowych, ślub 01.06.1897, 30/1897.

WNOROWSKI Adolf lat 30, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Wandach, syn Pawła i nieżyjącej już Anieli z Wnorowskich z Antoniną MAKOWSKĄ lat 34, urodzoną w Maleszewie Porkusach, zamieszkałą w Garbowie Starym, córką nieżyjących już Jana i Rozalii z Wądołowskich, włościan, właścicieli gruntu, ślub 22.02.1897, 22/1897.

WNOROWSKI Stanisław lat 28, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Wnorach Starych, syn Leopolda i Felicji z Stypułkowskich z Joanną WNOROWSKĄ lat 23, urodzoną i zamieszkałą w Wnorach Starych, córką nieżyjących już Franciszka i Cecylii z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, ślub 08.08.1897, 35/1897.

ŻAJKOWSKI Konstanty lat 37, wdowiec po Michalinie z Zambrzyckich zmarłej 22.06.1897, robotnik, urodzony w Grodzkich Starych, zamieszkały w Wnorach Wypychach syn Leona i Eleonory z Bagińskich z Antoniną DRĄGOWSKĄ lat 23, urodzoną w Idźkach Średnich, zamieszkałą w Wnorach Wypychach, córką nieżyjących już Wincentego i Aleksandry z Idźkowskich, ślub 11.07.1897, 33/1897.