Opracował L. Kocoń

BANASZUK Józef lat 24, syn nieżyjącego już Mateusza i żyjącej Aleksandry z Wilków, rolników, urodzony w Kamińskich, zamieszkały w Grzymkach z Rozalią JUDASZ lat 18, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Elżbiety z Wilków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 24.01.1900, 1/1900.

BUDZISZEWSKI Stanisław lat 33, syn Adama i Felicjanny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Zielonych z Antoniną NIENAŁTOWSKĄ lat 23, córką Antoniego i Józefy z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 29.11.1900, 25/1900.

FIDURA Mikołaj lat 26, syn Franciszka i Anieli Gryczynów, urodzony i zamieszkały w Fidurach z Katarzyną RUTKOWSKĄ lat 29, wdową po Michale zmarłym 24.04.1899, córką Stanisława i Ewy z Ferenców małżonków Biegajów, urodzoną w Małkini Dolnej, zamieszkałą w Kańkowie, ślub 25.02.1900, 16/1900.

GODLEWSKI Adolf lat 30, syn Konstantego i Konstancji z Janczewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Godlewie Milewku z Antoniną OŁTARZEWSKĄ lat 27, córką nieżyjącego już Modesta i żyjącej Konstancji z Żebrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 13.02.1900, 5/1900.

GODLEWSKI Feliks lat 28, syn Saturnina i Antoniny z Dmochowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kominie Zamku z Anną DĄBKOWSKĄ lat 19, córką Walentego i Teresy z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 29.11.1900, 26/1900.

GRALIK Wojciech Józef lat 29, syn Jana i Barbary z Bodzanów, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rytelach Olechnach z Bronisławą POLAK lat 21, córką nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Malców, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 20.02.1900, 9/1900.

JASTRZĘBSKI Piotr lat 22, syn Jana i Franciszki z Graczyków, rolników, urodzony i zamieszkały w Kalinowie z Józefą PLESON lat 20, córką nieżyjącego już Kazimierza i żyjącej Anny z Dziaków, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach, ślub 20.02.1900, 10/1900.

KALIŚ Jan lat 45, wdowiec po Katarzynie z Fabijańskich zmarłej 11.02.1899, syn Tomasza i Anny z Rukatów, rolników, urodzony w Niegowcu, zamieszkały w Kańkowie z Aleksandrą GROMEK lat 23, córką Adama i Elżbiety z Predlów, rolników, urodzoną w Ruskołękach, zamieszkałą w Kańkowie, ślub 01.12.1900, 28/1900.

KIETLIŃSKI Pius lat 24, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Barbary z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Franciszką MICHALSKĄ lat 26, córką Tomasza i Marianny z Karpińskich, urodzoną i zamieszkałą w Pieckach, ślub 25.02.1900, 15/1900.

KOPCZEWSKI Józef lat 26, syn Franciszka i Weroniki z Jagielskich, dróżników Warszawsko – Petersburskiej Linii Kolejowej, urodzony w Zawistach Podleśnych, zamieszkały w Uścianku z Martą DĄBKOWSKĄ lat 23, córką Adama i Marianny z Czyżewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 21.11.1900, 23/1900.

KURAK Józef lat 24, syn Antoniego i Scholastyki z Piekutów, urodzony i zamieszkały w Mianowie z Stanisławą FRONTCZYK lat 19, córką Józefa i Ewy z Bonczyków, robotników, urodzoną w Ruskołękach, zamieszkałą w Zarębach, ślub 13.02.1900, 6/1900.

MIKOŁAJCZYK Józef lat 29, wdowiec po Franciszce z Warelów zmarłej 10.12.1899, syn nieżyjącego już Rocha i żyjącej Apolonii z Jabłonków, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej z Rozalią DUCKĄ lat 25, córką Mateusza i Katarzyny z Polaków, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 13.02.1900, 4/1900.

NIENAŁTOWSKI Franciszek lat 35, wdowiec po Wiktorii z Cekałów zmarłej 04.07.1900, syn nieżyjących już Tomasza i Katarzyny z Borkowskich, robotników, urodzony w Ostrowi, zamieszkały w Komorowie, robotnik z Rozalią WARELCZUK lat 36, córką nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Franciszki z Antoniaków, urodzoną w Kańkowie, zamieszkałą w Niemierach, ślub 27.08.1900, 20/1900.

PISAREK Jan lat 25, syn Anieli, urodzony w Broku, zamieszkały na służbie w Kańkowie z Marianną ŻEBROWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Józefy z Zawistowskich, robotników, urodzoną w Zarębach Leśnych, zamieszkałą przy matce w Zarębach Kościelnych, ślub 13.02.1900, 3/1900.

ROSTKOWSKI Józef lat 28, syn Wiktora i Marianny z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Heleną RAWĄ lat 18, córką Franciszka i Karoliny z Niemierów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 24.10.1900, 21/1900.

RYSZEWSKI Marceli lat 21, syn Szymona i Franciszki z Janczewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Janczewie Wielkim z Heleną DMOCHOWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Feliksa i Karoliny z Swierżewskich, właścicieli cząstkowych , urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Kempistych, ślub 21.02.1900, 12/1900.

RYTEL Leopold lat 31, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rostkach Wielkich z Rozalią KAZIMIERCZUK lat 25, córką nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Marianny z Uścińskich, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 20.02.1900, 11/1900.

SKŁODOWSKI Adam lat 22, syn Stanisława i Franciszki z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Leśniewku z Rozalią SWIERZEWSKĄ lat 32, córką Jana i Barbary z Rytelów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 20.02.1900, 8/1900.

SKŁODOWSKI Józef lat 28, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Swierzewskich, właścicieli domu, urodzony i zamieszkały w Skłodach Średnich z Anną GRABOWSKĄ lat 24, córką Marcina i Antoniny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Grabowie, zamieszkałą w Skłodach Piotrowicach, ślub 25.02.1900, 14/1900.

SKŁODOWSKI Józef lat 34, syn nieżyjącego już Leona i żyjącej Felicjanny z Swierżewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach z Teofilą SWIERZYŃSKĄ lat 23, córką Filipa i Pauliny z Tryniszewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 25.02.1900, 13/1900.

SKŁODOWSKI Władysław lat 33, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Agnieszki z Żochowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Skłodach Piotrowicach z Sabiną UŚCIŃSKĄ lat 18, córką Pawła i Bolesławy z Niemierów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Brewkach, ślub 26.02.1900, 17/1900.

SZCZEŚNIAK Piotr lat 28, syn Stanisława i Balbiny z Jakubików, robotników, urodzony i zamieszkały w Rytelach Święckich z Franciszką LUTOSTAŃSKĄ lat 19, córką Stanisława i Rozalii z Dębków, robotników, urodzoną w Smolewie, zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 26.02.1900, 19/1900.

SZYMAŃSKI Bronisław lat 32, syn nieżyjącego już Aleksandra i żyjącej Joanny z Kamińskich, robotników, urodzony w Niemierach, zamieszkały w Nienałtach Niestempnowie z Marianną SIEJK lat 26, córką Tomasza i Franciszki z Ołdakowskich, robotników, urodzoną w Chmielewie, zamieszkałą w Nienałtach Niestempnowie, ślub 26.02.1900, 18/1900.

TYMIŃSKI Antoni lat 24, syn Jana i Pauliny z Złotkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Tymiankach Adamach z Marianną SKŁODOWSKĄ lat 18, córką Franciszka i Pauliny z Ogonowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 29.11.1900, 27/1900.

WAGNER Piotr lat 24, syn Piotra i Petroneli z Żochowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Długich Grodzickich z Anną ZIENKIEWICZ lat 18, córką Marcelego i Julianny z Sołowińskich, rolników, urodzoną w Zarębach, zamieszkałą w Brewkach, ślub 07.02.1900, 2/1900.

WARELCZUK Feliks lat 26, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Rozalii z Żachów, rolników, urodzony i zamieszkały w Kańkowie z Elżbietą SIKORSKĄ lat 23, córką Leopolda i Marianny z Wojcickich, robotników, urodzoną w Broku, zamieszkałą na służbie w Kańkowie, ślub 12.11.1900, 22/1900.

WRÓBLEWSKI Józef lat 30, syn Grzegorza i Karoliny z Małeckich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Stefanią ROSTKOWSKĄ lat 18, córką Franciszka i Marianny z Rytelów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 14.02.1900, 7/1900.

ZAWADZKI Kazimierz lat 24, syn Franciszka i Rozalii z Kowalczyków, urodzony i zamieszkały w Kalinowie z Michaliną PŁOTCZYK lat 21, córką Kaliksta i Anny z Sokołowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 26.11.1900, 24/1900.