Opracował L. Kocoń

BRZOZKA Wawrzyniec lat 57, wdowiec po Katarzynie z Zaruskich zmarłej 15.05.1898, syn nieżyjących już Piotra i Katarzyny z Jabłonków, urodzony w Nieskorzu, zamieszkały w Pieckach z Marcjanną RACIBORSKĄ lat 31, córką Ignacego i Anny z Rostkowskich, urodzoną w Kosutach, zamieszkałą w Pieckach, ślub 25.07.1901, 20/1901.

DŁUGOŁĘCKI Piotr lat 24, syn nieżyjącego już Henryka i żyjącej Józefy z Szponków, rolników, urodzony w Rytelach Święckich, zamieszkały w Długich Kamińskich z Marianną ZAWISTOWSKĄ lat 24, córką Piotra i Józefy z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Swierżach Zielonych, ślub 12.02.1901, 10/1901.

DONCEW Wincenty lat 48, wdowiec po Balbinie z Zaruskich zmarłej 29.08.1901, syn Jana i Marianny z Rostkowskich, urodzony w Godlewie Gorzejewie parafia Andrzejewo, zamieszkały w Pętkowie Wielkim, robotnik z Teofilą WIERZBOWSKĄ lat 34, córką Franciszka i Marianny z Michalaków, urodzoną w Lubotynie, zamieszkałą w Grędzicach, służącą, ślub 26.11.1901, 30/1901.

DUSZYŃSKI Antoni lat 27, wdowiec po Bronisławie z Przastków zmarłej 17.11.1900, syn Józefa i nieżyjącej już Anny z Sienkiewiczów, urodzony i zamieszkały w Ostrowi, szewc z Rozalią POLAK lat 21, córką Jakuba i nieżyjącej już Małgorzaty z Grzymkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 03.09.1901, 22/1901.

FILIPOWICZ Wincenty lat 23, syn Faustyna i Ewy z Wardzińskich, rolników, urodzony w Sadownym, zamieszkały w Oceptym (?) z Ewą MIKOŁAJCZYK lat 22, córką Błażeja i Katarzyny z Jastrzębskich, rolników, urodzona i zamieszkała w Złotoryi Starej, ślub 14.01.1901, 1/1901.

GODLEWSKI Adolf lat 25, syn Feliksa i Teofili z Godlewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Godlewie Miernikach z Adolfą TYMIŃSKĄ lat 18, córką Ludwika i Katarzyny z Skoniecznych, rolników, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Skłodach Stachach, ślub 01.10.1901, 24/1901.

JAKUBIK Józef lat 30, wdowiec po Ewie z Pawluków zmarłej 15.09.1900, syn nieżyjącego już Walentego i żyjącej Magdaleny z Pawłowskich, urodzony w Gutach, zamieszkały w Rytelach Olechnach z Rozalią SIEJK lat 18, córką nieżyjących już Pawła i Katarzyny z Wilków, rolników, urodzoną j zamieszkałą przy opiekunie w Złotoryi Starej, ślub 16.09.1901, 23/1901.

JURCZAK Rafał lat 57, wdowiec po Mariannie z Kowalewskich zmarłej 13.02.1894, syn nieżyjących już Jakuba i Anastazji z Krzemińskich, robotników, urodzony w Smolewie, zamieszkały w Kempistych, robotnik z Karoliną KOZŁOWSKĄ lat 50, wdową po Jakubie zmarłym 26.10.1899, córką nieżyjących już Piotra i Elżbiety z Radomskich małżonków Lipków, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Pętkowie Wielkim, zamieszkałą w Kempistych, ślub 13.02.1901, 12/1901.

KAŁUSSOWSKI Ignacy lat 37, syn Mariana i Heleny z Puzdrów, urodzony w Radziłowicach, zamieszkały w Bronikach, właściciel ziemi z Antoniną FETKOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Edwarda i żyjącej Barbary z Radziwanowiczów, właścicieli majątku ziemskiego, urodzoną w Złotoryi, zamieszkałą w Zarębach, ślub 30.01.1901, 4/1901.

KOŁOMIŃSKI Jan lat 26, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Marianny z Godlewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Kietlance z Józefą ŻEBROWSKĄ lat 31, wdową po Józefacie zmarłym 16.07.1900, córką nieżyjących już Jakuba i Ludwiki z Rostkowskich małżonków Pasztaleńców, rolników, urodzoną w Chmielewie, zamieszkałą w Rawach, ślub 04.06.1901, 17/1901.

KORCZAKOWSKI Jan lat 23, syn Antoniego i Marianny z Podlesiów, rolników, urodzony w Złotoryi, zamieszkały w Niemierach, służący dworski z Anną OŚCIŁOWSKĄ lat 25, córką Franciszka i Scholastyki z Ogrzewalskich, robotników, urodzoną w Ruskołękach, zamieszkałą w Niemierach, służącą, ślub 05.05.1901, 16/1901.

NIENAŁTOWSKI Andrzej lat 27, syn nieżyjących już Franciszka i Feliksy z Swierzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Zielonych z Emilią SKŁODOWSKĄ lat 19, córką Jana i Marianny z Swierzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 06.02.1901, 7/1901.

OLSZEWSKI Antoni lat 32, syn nieżyjących już Sylwestra i Teofili z Krystosików, rolników, urodzony i zamieszkały przy bracie w Szulborzu Kozach z Bronisławą CZYŻEWSKĄ lat 33, wdową po Władysławie zmarłym 10.07.1893, córką Jana i Józefy z Swierzewskich małżonków Kempistych, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Skłodach Średnich, zamieszkałą przy ojcu w Grędzicach, ślub 17.02.1901, 14/1901.

PAWŁOWSKI Stanisław lat 33, syn Baltazara i Petroneli z Płocieńskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Szulborzu Wielkim z Natalią KALINOWSKĄ lat 27, córką Marcina i Bibianny z Rostkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Obiecanej, zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 29.01.1901, 3/1901.

RAWA Hipolit lat 18, syn nieżyjącego już Jakuba i żyjącej Anny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rawach z Józefą RAFALUK lat 17, córką Marcelego i Ewu z Judaszów, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 05.02.1901, 6/1901.

ROSTKOWSKI Andrzej lat 23, syn Pawła i Rozalii z Niemierów, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Adolfiną NIENAŁTOWSKĄ lat 25, córką Tomasza i Karoliny z Ugniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 13.02.1901, 13/1901.

SKŁODOWSKI Franciszek lat 58, wdowiec po Mariannie z Podbielskich zmarłej 04.01.1897, syn Józefa i Agnieszki z Świerżewskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Skłodach Średnich z Katarzyną ZAREMBĄ lat 39, córką Piotra i Franciszki z Nienałtowskich, robotników, urodzoną w Dąbrowie, zamieszkałą przy siostrze w Skłodach Średnich, ślub 21.10.1901, 25/1901.

SKUPIEWSKI Feliks lat 50, wdowiec po Paulinie z Zakrzewskich zmarłej 01.11.1900, syn nieżyjących już Franciszka i Teresy z Ołowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie, rolnik z Marianną SOBIESKĄ lat 37, wdową po Janie zmarłym 28.01.1891, córką nieżyjących już Feliksa i Eleonory z Kuleszów małżonków Kuleszów, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 26.11.1901, 28/1901.

SKŁODOWSKI Józef lat 29, syn nieżyjących już Franciszka i Agnieszki z Żochowskich, urodzony i zamieszkały w Skłodach Piotrowicach, rolnik z Aleksandrą SKŁODOWSKĄ lat 35, wdową po Antonim zmarłym 08.09.1899, córką Adama i Józefy z Skłodowskich małżonków Świerżewskich, rolników, urodzoną w Świerżach Kończanach, zamieszkałą w Skłodach Piotrowicach, ślub 05.08.1901, 21/1901.

SLADEWSKI Ignacy lat 25, syn nieżyjących już Stanisława i Rozalii z Szlachcińskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Nagoszewie z Marianną FERENC lat 18, córką Stanisława i Katarzyny z Polaków, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 28.01.1901, 2/1901.

SOCIK Ludwik lat 23, syn Adama i Katarzyny z Borowych, rolników, urodzony i zamieszkały w Kańkowie z Michaliną RZEMPOŁUCH lat 21, córką Józefa i Rozalii z Fabijańskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi, ślub 12.02.1901, 8/1901.

STANIASZEK Grzegorz Edmund lat 45, syn nieżyjących już Jakuba i Magdaleny z Żebrowskich, urodzony w Andrzejewie, zamieszkały w Zarębach, stróż przy urzędzie gminnym z Marianną RAKOWICZ lat 23, córką Macieja i Marii  z Szymańskich, robotników, urodzoną w Wólce, zamieszkałą w Kempistych, ślub 19.11.1901, 27/1901.

WILEŃSKI Adam lat 28, wdowiec po Józefie z Biaruszów zmarłej 25.03.1899, syn Stanisława i Barbary z Swierwińskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Julianną KSIĄŻEK lat 22, córką nieżyjących już Franciszka i Apolonii z Wszołkowskich, rolników, urodzoną w Jasienicy, zamieszkałą w Zarębach, służącą, ślub 26.11.1901, 29/1901.

WRZAL Bolesław lat 30, syn nieżyjącego już Wojciecha i żyjącej Marianny z Flisowskich, rolników, urodzony w Woginie gubernia Siedlecka, zamieszkały w Warszawie z Zofią PAWŁOWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Pauliny z Grajewskich, służących na Warszawsko – Petersburskiej Linii Kolejowej, urodzoną i zamieszkałą na przejeździe Kempiste, ślub 11.06.1901, 18/1901.

ZAKRZEWSKI Adolf lat 27, wdowiec po Helenie z Konarzewskich zmarłej 27.06.1900, syn Franciszka i Emilii z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Zakrzewie Zalesiu, zamieszkały w Świerżach Zielonych z Heleną NIEMIERĄ lat 36, wdową po Janie zmarłym 25.10.1898, córką Antoniego i Antoniny z Nienałtowskich małżonków Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 05.02.1901, 5/1901.

ZALEWSKI Antoni lat 32, syn Stanisława i Agnieszki z Duckich, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej z Marcjanną ZADROŻNĄ lat 28, córką nieżyjących już Wincentego i Pauliny z Duckich, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Złotoryi Nowej, ślub 15.07.1901, 19/1901.

ZAŁUSKA Bolesław lat 22, syn nieżyjącego już Wawrzyńca i żyjącej Marianny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Godlewie Gorzejewie z Adolfiną TYSZKĄ lat 17, córką nieżyjących już Wojciecha i Emilii z Swierzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Kosutach, zamieszkałą w Grędzicach, na służbie tam zostającą, ślub 18.02.1901, 15/1901.

ZAWISTOWSKI Bolesław lat 35, syn Zygmunta i Marianny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zawistach Nadbużnych z Zofią ZAKRZEWSKĄ lat 23, córką nieżyjących już Kajetana i Antoniny z Uścińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 12.02.1901, 11/1901.

ŻULIŃSKI Kazimierz lat 59, wdowiec po Rozalii z Wojdylaków zmarłej 12.08.1901, syn Baltazara i Franciszki z Tyszków, robotników, urodzony w Głęboczu parafia Szumowo, zamieszkały w Niemierach, służący dworski z Aleksandrą ŻEBROWSKĄ lat 33, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Marcjanny z Sienickich, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 27.10.1901, 26/1901.

ŻYŚK Jan lat 29, syn Pawła i Justyny z Rukatów, rolników, urodzony i zamieszkały w Supienżnym z Julianną ZAWADĄ lat 26, wdową po Walerym zmarłym 15.04.1894, córką Józefa i katarzyny z Mikołajczyków małżonków Sobieskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Kańkowie, ślub 12.02.1901, 9/1901.