Opracował L. Kocoń

CHMIELEWSKI Stanisław lat 22, syn Emilii, robotnicy, urodzony w Orle, zamieszkały w Złotoryi Nowej, dworski służący z Władysławą PARAFIJANCZUK lat 19, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Eleonory z Kaczprzyków, robotników, urodzoną w Lubotyniu, zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 26.02.1906, 7/1906.

DĄBROWSKI Feliks lat 54, syn nieżyjących już Jakuba Jadwigi z Czyżewskich, urodzony i zamieszkały w Michałkach, właściciel cząstkowy z Bronisławą ŁUNIEWSKĄ lat 52, wdową po Konstantym zmarłym 26.04.1904, córką nieżyjących już Antoniego i Antoniny z Nienałtowskich małżonków Skłodowskich, urodzoną  w Brawkach, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 22.08.1906, 12/1906.

DOMAŃSKI Karol lat 29, syn Wojciecha i Anny z Karwowskich, urodzony w Jezierni, zamieszkały na folwarku Rogoś z Anną KONARZEWSKĄ lat 22, córką Ferdynanda i nieżyjącej już Franciszki z Rytelów, urodzoną i zamieszkałą w Kosutach, ślub 28.04.1906, 8/1906.

GOSK Aleksander lat 40, wdowiec po Rozalii z Pacuszków urodzony 21.06.1906, syn nieżyjących Jana Hilarii z Choromańskich, dworskich służących, urodzony w Szulborzu Kotach, zamieszkały w Złotoryi Nowej, dworski służący z Karoliną SYMON lat 29, córką nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Konstancji z Rymfertów, urodzoną w Olszewie, zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 15.07.1906, 10/1906.

JARZĄBEK Jan lat 21, syn Mateusza i nieżyjącej już Marianny z Kozłowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Marcjanną DAWICKĄ lat 20, córką Stanisława i Julianny z Sokołowskich, rolników, Urodzony i zamieszkały w Gaczkowie, ślub 27.11.1906, 16/1906.

KEMPISTY Mikołaj lat 36, syn nieżyjących już Jana i Karoliny z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zarębach Leśnych z Anną SZULBORSKĄ lat 20, córką Franciszka i Pauliny z Świerżewskich, urodzoną w Wiechach, zamieszkałą w Rawach, ślub 26.02.1906, 6/1906.

MEKIELBORG Jan lat 46, wdowiec po Mariannie z Sulęckich zmarłej 31.05.1906, syn Augusta i Julianny z Wysockich, urodzony w Prusach, zamieszkały w Zawistach Podleśnych, robotnik z Weroniką PISAREK lat 35, córką Franciszka i nieżyjącej już Jadwigi z Ferensów, urodzoną w Błęnicach i zamieszkałą w Niemirach, służącą, ślub 15.07.1906, 11/1906.

MICHALIK Antoni lat 41, syn Izydora i nieżyjącej już Gertrudy z Brzostków, rolników, urodzony w Grabownicy, zamieszkały w Nowejwsi z Heleną SIEJK lat 19, córką nieżyjących już Pawła i Katarzyny z Wilków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 21.02.1906, 3/1906.

MIKOŁAJCZYK Jan lat 25, syn Błażeja i Katarzyny z Jastrzębskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Rozalią WILEŃSKĄ lat 29, córką Franciszka i Apolonii z Jastrzębskich, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 20.06.1906, 9/1906.

PAWLUK Edward lat 26, syn Franciszka i nieżyjącej już Petroneli z Kupowych, urodzony i zamieszkały w Zalesiu powiat Sokołów z Julią PLESON lat 22, córką Jana i Józefy z Żebrowskich, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 05.02.1906, 1/1906.

RYSZEWSKI Adam lat 25, syn Ignacego i Agnieszki z Dąbrowskich, urodzony i zamieszkały w Brewkach z Franciszką JABŁONKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Jana i żyjącej Julianny z Terciaków, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 26.02.1906, 5/1906.

RYTEL – TYBURCY Polikarp lat 27, syn Józefa i Marianny z Rytelów – Kuców, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rytelach Święckich z Zofią SKŁODOWSKĄ lat 22, córką Jana i Ludwiki z Murawskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 20.02.1906, 2/1906.

SKŁODOWSKI Franciszek lat 20, syn Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Zakrzewskich, urodzony w Skłodach Średnich, zamieszkały w Grędzicach z Katarzyną KURAK lat 24, córką Adama i Elżbiety z Polaków, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 27.11.1906, 17/1906.

SUBDA Jan lat 26, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Teresy z Zarembów, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Józefą SZKODĄ lat 22, córką Michała i Pauliny z Malinowskich, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi, ślub 25.02.1906, 4/1906.

ZAKRZEWSKI Stanisław lat 24, syn nieżyjących już Franciszka i Józefy z Niemirów, urodzony i zamieszkały przy bracie w Rawach z Anną SWIERŻEWSKĄ lat 20, córką Ignacego i Ewy z Wierzbowskich, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 17.10.1906, 13/1906.

ZARUSKI Antoni lat 26, syn Franciszka i Julianny z Biegajów, urodzony w Kańkowie, zamieszkały w Daniłowie z Adolfiną RUKAT lat 25, córką Albina i Ludwiki z Pietraków, urodzoną i zamieszkałą w Kosutach, ślub 27.11.1906, 18/1906.

ZARUSKI Jan lat 20, syn Tomasza i Rozalii z Socików, urodzony i zamieszkały w Pieckach z Franciszką ZAWADĄ lat 25, córką Stanisława i Zofii z Sapiechów, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 28.10.1906, 15/1906.

ZAWISTOWSKI Feliks lat 28, syn Stanisława i Józefy z Rytelów, urodzony i zamieszkały w Zawistach Podleśnych, właściciel cząstkowy z Michaliną PRZEŹDZIECKĄ lat 22, córką Jana i Feliksy z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Brewkach, ślub 24.10.1906, 14/1906.