Opracował L. Kocoń

BARTOLD Jan lat 20, syn Ignacego i nieżyjącej już Józefy z Pogorzelskich, urodzony i zamieszkały w Rytelu Wszołkach z Franciszką ZAWISTOWSKĄ lat 21, córką Bronisława i Bronisławy z Ołtarzewskich, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 22.01.1907, 1/1907.

BRZOZOWSKI Władysław lat 18, syn Pawła i Apolonii z Dembowskich, rolników, urodzony w Chmielewie, zamieszkały w Skłodach Średnich, robotnik z Bronisławą SKŁODOWSKĄ lat 20, córką Adolfa i Marianny z Mikołajczyków, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 14.04.1907, 9/1907.

BUDZISZEWSKI Adam Walenty lat 25, syn nieżyjących już Józefa i Rozalii z Zarembów, , właścicieli cząstkowych, urodzony w Budziszewie Śledzianach, zamieszkały w Skłodach Średnich z Anną RYTEL lat 29, córką Stanisława i nieżyjącej już Antoniny z Załusków, drobnych rolników, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 06.02.1907, 3/1907.

CZYŻEWSKI Stanisław lat 19, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Ludwiki z Ołtarzewskich, , właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Uścianku z Anastazją ROSTKOWSKĄ lat 25, córką Wiktora i Marianny z Pogorzelskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 01.05.1907, 11/1907.

DĄBROWSKI Bolesław lat 31, syn Jana i Emilii z Grabowskich, , właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rytelach Wszołkach z Ewą GRABOWSKĄ lat 23, córką Jana i Marty z Kietlińskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grabowie, ślub 10.02.1907, 7/1907.

DMOCHOWSKI Władysław lat 18, syn Stanisława i Rozalii z Niemirów, , właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Uścianku z Marianną CZYŻEWSKĄ lat 18, córką Jana i Emilii z Łuniewskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 10.02.1907, 4/1907.

DONCER Piotr lat 21, syn nieżyjącej już Katarzyny, urodzony w Królach, zamieszkały w Złotoryi Starej, służący z Apolonią DOŁKOWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Juliana i żyjącej Scholastyki z Radomskich, urodzoną w Gostkowie, zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 30.04.1907, 10/1907.

GODLEWSKI Franciszek lat 25, syn nieżyjącego już Adolfa i żyjącej Pauliny z Dąbkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kuleszkach Małych z Zofią ZAWISTOWSKĄ lat 17, córką Kazimierza i Antoniny z Nienałtowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kępistych, ślub 03.07.1907, 16/1907.

GODLEWSKI Jakub lat 24, syn Antoniego i Marianny z Jastrzębskich, urodzony w Daniłowie, zamieszkały w Pułaziu z Adolfą LESZCZUK lat 17, córką Grzegorza i Katarzyny z Żyśków, urodzoną i zamieszkałą w Niemirach, ślub 21.05.1907, 12/1907.

GODLEWSKI Jakub lat 27, syn Stanisława i Marianny z Wojtkowskich, , właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Uścianku Dębiance z Weroniką ROSTKOWSKĄ lat 19, córką Pawła i nieżyjącej już Rozalii z Niemirów, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kempistych, ślub 10.02.1907, 8/1907.

JUDASZ Kajetan lat 26, syn nieżyjących już Stanisława i Ewy z Wilków, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Jadwigą ZAREMBĄ lat 18, córką Józefa i Wincenty z Jastrzębskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną w Zarębach Kościelnych, zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 10.02.1907, 6/1907.

JUDASZ Szymon lat 44, syn nieżyjącego już Grzegorza i żyjącej Ewy z Lipińskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Józefą GROMEK lat 29, wdową po Antonim zmarłym 24.02.1904, córką nieżyjących już Franciszka i Marianny z Ziemaków małżonków Morawskich, rolników, urodzoną w Nieskorzu, zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 16.07.1907, 18/1907.

KACPRZAK Karol lat 56, wdowiec po Rozalii z Keslerów zmarłej 01.12.1906, syn nieżyjących już Jana i Kunegundy z Jabłonków, urodzony i zamieszkały w Chmielewie, rolnik z Urszulą STODOŁKĄ lat 48, córką nieżyjących już Andrzeja i Eufemii z Wróblów, robotników, urodzoną w Kalinowie, zamieszkałą w Kępistych, ślub 19.06.1907, 15/1907.

KULESZA Antoni lat 25, syn nieżyjących już Feliksa i Joanny z Tymińskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Grędzicach, zamieszkały przy bracie w Ołtarzach Gołaczach z Julią SKŁODOWSKĄ lat 17, córką Aleksandra i Bolesławy z Niemirów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 10.07.1907, 17/1907.

KULESZA Bolesław lat 20, syn Wincentego i Apolonii z Kozłowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Niemirach z Heleną DĄBKOWSKĄ lat 22, córką Konstantego i Joanny z Łuniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 23.10.1907, 23/1907.

LIPIŃSKI Paweł lat 26, syn nieżyjącego już Emiliana i żyjącej Józefy z Klamrzyńskich, urodzony w Ostrołęce, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, pocztylion z Jadwigą RAKOWSKĄ  lat 18, córką nieżyjącego już Maksymiliana i żyjącej Kamili z Żebrowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 15.10.1907, 21/1907.

NIENAŁTOWSKI Piotr lat 32, wdowiec po Mariannie z Malinowskich zmarłej 28.09.1906, syn nieżyjących już Franciszka i Scholastyki z Fertaków, urodzony w Pętkowie, zamieszkały w Smolewie, dworski służący z Bronisławą PLESON lat 32, córką Antoniego i nieżyjącej już Emilii z Włostowskich, rolników, urodzoną w Dmochach Glinkach, zamieszkałą w Kosutach, ślub 27.05.1907, 13/1907.

NIENAŁTOWSKI Stanisław lat 28, syn Ignacego i nieżyjącej już Emilii z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kiełczach z Heleną ROSTKOWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Aleksandry z Wojtkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Stachach, ślub 19.11.1907, 26/1907.

ROSTKOWSKI Mikołaj lat 29, wdowiec po Antoninie z Socików zmarłej 23.04.1906, syn nieżyjących już Ignacego i Benedykty z Dmochowskich, urodzony i zamieszkały w Zawistach Nadburznych, robotnik z Marianną STODOŁKĄ lat 21, córką Stanisława i Józefy z Wardaszków, robotników, urodzoną w Dąbrowie, zamieszkałą w Kępistych, ślub 18.06.1907, 14/1907.

SIEJK Władysław lat 26, syn Piotra i nieżyjącej już Katarzyny z Domaszewskich, rolników, urodzony w Kosutach, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, robotnik z Zofią GAWKOWSKĄ lat 20, córką Floriana i Anny z Kruszewskich, robotników, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 01.09.1907, 19/1907.

SKUPIEWSKI Stanisław lat 34, wdowiec po Józefie z Rostkowskich zmarłej 24.06.1907, syn Feliksa i nieżyjącej już Pauliny z Zakrzewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie Wielkim z Anną SKŁODOWSKĄ lat 22, córką Franciszka i Pauliny z Ogonowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 03.09.1907, 20/1907.

STELMASZCZUK Michał lat 42, wdowiec po Antoninie z Pawłowskich zmarłej 20.08.1906, syn nieżyjących już Tomasza i Franciszki z Bartnickich, urodzony w Białymstoku, zamieszkały w Szulborzu Wielkim z Bronisławą SUPEŁ lat 19, córką Ignacego i Feliksy z Puchalskich, rolników, urodzoną w Leśniewku, zamieszkałą w Grędzicach, ślub 22.10.1907, 22/1907.

TYSZKA Franciszek lat 24, syn nieżyjących już Teofila i Marianny z Rostkowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Kempistych z Emilią WYSZOŁMIERSKĄ lat 22, córką Tomasza i Marianny z Mysztalewskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 10.02.1907, 5/1907.

WILEŃSKI Tomasz lat 44, syn Franciszka i Rozalii z Terciaków, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Heleną DZIERKA lat 20, córką nieżyjącego już Pawła i żyjącej Marcjanny z Warackich, rolników, urodzoną w Chmielewie, zamieszkałą w Rawach, ślub 23.10.1907, 24/1907.

WYSZOŁMIERSKI Bronisław lat 26, syn nieżyjącego już Tomasza i żyjącej Marianny z Mysztalewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rawach z Bolesławą SKŁODOWSKĄ lat 21, córką Pawła i Feliksy z Kempistych, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Słodach Średnich, zamieszkałą w Grędzicach, ślub 29.10.1907, 25/1907.

ZAKRZEWSKI Franciszek lat 23, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zakrzewie Zalesiu z Łucją BUDZISZEWSKĄ lat 20, córką Aleksandra i Walerii z Rostkowskich, , właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Grędzicach, ślub 05.02.1907, 2/1907.