Opracował L. Kocoń

BAŃKOWSKI Czesław lat 28, syn nieżyjącego już Ignacego i żyjącej Ewy z Kamieńskich, drobnych właścicieli, urodzony w Smolewie, zamieszkały w Zuzeli z Marianną ZAKRZEWSKĄ lat 25, córką Jakuba i Florentyny z Kuleszów, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kietlance, ślub 22.02.1911, 8/1911.

BOGUCKI Wiktor lat 26, syn Rocha i Marianny z Jemielitych, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Ołtarzach Gołaczach z Bolesławą PĘTKOWSKĄ lat 22, córką Feliksa i nieżyjącej już Emilii z Rostkowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Kietlance, ślub 07.02.1911, 2/1911.

FASZCZA Władysław lat 30, syn nieżyjącego już Edwarda i żyjącej Marianny z Sulikowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Faszczach z Stefanią PIĘTKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Feliksa i żyjącej Wincenty z Skłodowskich, rolników, urodzoną w Zgleczewie, zamieszkałą w Nienałtach, ślub 04.07.1911, 12/1911.

GRABOWSKI Stanisław lat 20, syn nieżyjących już Ignacego i Marcjanny z Pieńkowskich, drobnych posiadaczy, urodzony i zamieszkały w Leśniewku z Zofią GRABOWSKĄ lat 21, córką Adama i Aleksandry z Skłodowskich, drobnych posiadaczy, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 09.07.1911, 13/1911.

JADCZAK Konstanty Stanisław lat 21, syn Anny, urodzony w Warszawie, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Bronisławą WILEŃSKĄ lat 23, córką Leona i Rozalii z Jadczaków, robotników, urodzoną w Złotoryi Starej, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 24.01.1911, 1/1911.

JADCZAK Teofil lat 40, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Dziaków, urodzony w Kosutach, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Zofią ŚWIERŻEWSKĄ lat 21, córką Jana i Bronisławy z Godlewskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 21.02.1911, 5/1911.

JAWORSKI Feliks lat 26, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Kazimiery z Jakubowskich, robotników, urodzony  i zamieszkały w Wyszkowie, ślusarz z Marianną DUCKĄ lat 27, córką Mateusza i Katarzyny z Polaków, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Nowej, ślub 01.10.1911, 16/1911.

JUDASZ Józef lat 31, syn nieżyjącego już Piotra i żyjącej Franciszki z Siejków, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Starej z Wiktorią KAŃKOWSKĄ lat 16, córką nieżyjących już Rocha i Anny z Małkińskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Broku, zamieszkałą przy opiekunie w Złotoryi Starej, ślub 21.02.1911, 7/1911.

LITWA Michał lat 23, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Marianny z Rukatów, robotników, urodzony w Kosutach, zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Anną FRĄCZYK lat 24, córką Józefa i Ewy z Bączyków, robotników, urodzoną w Ruskołęce, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 20.02.1911, 4/1911.

MALEC Paweł lat 65, wdowiec po Teofili z Kępistych zmarłej 28.02.1907, syn nieżyjących już Kazimierza i Anny z Sobolów, urodzony i zamieszkały w Chmielewie, drobny właściciel z Marcjanną ŚWIERŻYŃSKĄ lat 61, wdową po Stanisławie zmarłym 20.09.1906, córką nieżyjących już Jana i Franciszki z Dembków małżonków Warackich, urodzoną w Chmielewie, zamieszkałą w Rawach, ślub 13.09.1911, 15/1911.

MOŚCICKI Jan lat 18, syn Konstantego i nieżyjącej już Józefy z Dąbrowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Adolfowie z Antoniną SKŁODOWSKĄ lat 22, córką Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Zakrzewskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Skłodach Średnich, zamieszkałą w Grędzicach, ślub 20.06.1911, 10/1911.

NIEMIRA Jan lat 29, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Franciszki z Kuleszów, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach z Heleną UŚCIŃSKĄ lat 24, córką Pawła i Bolesławy z Niemirów, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 03.09.1911, 14/1911.

NIENAŁTOWSKI Feliks lat 25, syn nieżyjącego już Adolfa i żyjącej Marcjanny z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach Niestempnowie z Anną WOLEŃSKĄ lat 19, córką Pawła i nieżyjącej już Rozalii z Polaków, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 21.11.1911, 17/1911.

PARYS Piotr lat 31, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Teofili z Czarkowskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Kaczkowie z Marianną MŁODZIANOWSKĄ lat 18, córką Józefa i Katarzyny z Karpińskich, drobnych właścicieli, urodzoną w Złotoryi Starej, zamieszkała w Kosutach, ślub 21.02.1911, 6/1911.

SKŁODOWSKI Jan lat 41, wdowiec po Stefani z Pieńkowskich zmarłej 30.07.1910, syn nieżyjących już Leona i Feliksy z Świerżewskich, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach, drobny właściciel z Zofią SKŁODOWSKĄ lat 23, córką Adolfa i nieżyjącej już Józefy z Nienałtowskich, drobnych właścicieli, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 14.02.1911, 3/1911.

SOCIK Władysław lat 23, syn Stanisława i nieżyjącej już Karoliny z Kazimierczuków, rolników, urodzony w Kałęczynie, zamieszkały w Złotoryi Nowej z Franciszką GROMEK lat 16, córką Tomasza i Agaty z Fabijańskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 26.06.1911, 11/1911.

SUBDA Bolesław lat 23, syn nieżyjącego już Franciszka i żyjącej Anny z Kędzierskich, robotników, zamieszkały w Kosutach z Zofią WALERCZUK lat 19, córką Rozalii, urodzoną w Niemirach, zamieszkałą w Kosutach, ślub 27.11.1911, 18/1911.

WILEŃSKI Antoni lat 20, syn Franciszka i Apolonii z Jastrzębskich, drobnych właścicieli, urodzony i zamieszkały w Gaczkowie z Ludwiką ZAORSKĄ lat 22, córką Aleksandra i Pauliny z Smakosów, robotników, urodzoną Truszkach Krukach, zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 01.06.1911, 9/1911.