Opracował L. Kocoń

BAUER Jan lat 25, syn Jana i8 Elżbiety z Chyterów, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Królach Małych z Zofią KONARZEWSKĄ lat 22, córką nieżyjących już Teofila i Marianny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy siostrze z Świerżach Zielonych, ślub 04.06.1912, 26/1912.

BĄCZYK Adam lat 26, syn Stanisława i Julianny z Wierzbowskich, robotników, urodzony w Ruskołęce, zamieszkały w Nienałtach Niestempnowie z Heleną NIENAŁTOWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Adolfa i żyjącej Marcjanny z Szulborskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach Niestempnowie, ślub 18.02.1912, 19/1912.

BIEŻYŃSKI Stanisław Henryk lat 29, syn Jana i Florentyny z Olszewskich, rolników, urodzony w Szreńsku powiat Mława, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, pisarz Sądu Gminnego z Józefą Bronisławą EKIERT lat 17, córką Józefa i Julianny z Leoniaków, właścicieli domu, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 27.10.1912, 33/1912.

DMOCHOWSKI Konstanty lat 36, syn Marcelego i Ewy z Perkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zarębach Warchołach z Franciszką ŚWIERŻEWSKĄ lat 37, wdową po Stanisławie zmarłym 06.07.1910, córką Macieja i Pelagii z Grodzkich małżonków Kietlińskich, urodzoną w Uścianku, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 29.01.1912, 3/1912.

GRZEŚCZUK Józef lat 23, syn Jana i Bronisławy z Bystrzynickich, rolników, urodzony i zamieszkały w Mianowie z Marianną DAWIDCZYK lat 20, córką Stanisława i Julianny z Sokołowskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 06.02.1912, 4/1912.

GRZYMAŁA Teofil lat 30, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Eleonory z Dąbkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Grzymałach z Anną ŚWIERŻEWSKĄ lat 24, córką Konstantego i Bolesławy z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 14.02.1912, 16/1912.

GRZYMAŁA Teofil lat 28, syn Stanisława i Eleonory z Włostowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Kaczynie Starym, zamieszkały w Ołdakach Grodzickich z Marianną NIENAŁTOWSKĄ lat 23, córką Jana i nieżyjącej już Rozalii z Skłodowskich, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 14.02.1912, 15/1912.

JAKUBIK Jan lat 21, syn Franciszka i Albiny z Ryciaków, urodzony w Jakubikach, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, robotnik z Feliksą WANIEWSKĄ lat 22, córką Walentego i Marianny z Kuciów, handlarzy, urodzoną Drozdowie, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 16.09.1912, 31/1912.

KAMIEŃSKI Walenty lat 28, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny z Kietlińskich, robotników, urodzony w Zarębach Kościelnych, zamieszkały w Warszawie, robotnik z Heleną LIZURAJ lat 17, córką Franciszka i Marianny z Roślaków, robotników, urodzoną w Kowalewce, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 04.11.1912, 34/1912.

KARPIŃSKI Stanisław lat 24, syn nieżyjącego już Jerzego i żyjącej Elżbiety z Żachów, urodzony i zamieszkały w Złotoryi Nowej z Ewą PACURĄ lat 22, córką Józefa i Marcjanny z Rutkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Złotoryi Starej, ślub 13.02.1912, 14/1912.

KOŁODZIEJ Jan lat 18, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Bronisławy z Wojtczuków, rolników, urodzony w Rytelach, zamieszkały w Rostkach Daćbogach, robotnik z Elżbietą OGONOWSKĄ lat 18, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Anny z Jakubików, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rostkach Daćbogach, ślub 18.02.1912, 21/1912.

KONOPKA Władysław lat 20, syn nieżyjących już Antoniego i Marianny z Zarembów, urodzony w Zambrowie, zamieszkały w Lubotyniu, robotnik z Julią GAWKOWSKĄ lat 17, córką Stanisława i Anny z Sobieskich, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 22.09.1912, 32/1912.

KOPCZEWSKI Adam lat 29, syn Franciszka i Weroniki z Jaczalskich, urodzony w Zarębach Podleśnych, zamieszkały w Uścianku, robotnik z Anną CZYŻEWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Leona i żyjącej Rozalii z Subdów, urodzoną w Uścianku, zamieszkałą w Warszawie, służącą, ślub 24.11.1912, 36/1912.

LIPSKI Antoni lat 23, syn Wincentego i Anny z Godlewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Lipskich z Heleną ROSTKOWSKĄ lat 23, córką nieżyjących już Walentego i Pauliny z Nienałtowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Leśniewku, ślub 06.02.1912, 5/1912.

LIPSKI Władysław lat 37, wdowiec po Albinie z Ogonowskich zmarłej 13.09.1911, syn Jana i Franciszki z Sarnowskich, urodzony i zamieszkały w Uścianku Dębiance z Heleną SKŁODOWSKĄ lat 24, córką Jana i Marianny z Swierżewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 10.02.1912, 9/1912.

LIZURAJ Antoni Stanisław lat 26, syn Franciszka i Marianny z Sroślaków, urodzony w Cieślewicach gubernia Warszawska, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, ceglarz z Anną LASKOWSKĄ lat 23, córką Pawła i Teofili z Kietlińskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kietlance, ślub 01.09.1912, 30/1912.

NIENAŁTOWSKI Jan lat 32, syn Tomasza i Karoliny z Ugniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Nienałtach z Heleną KONARZEWSKĄ lat 17, córką Jana i Karoliny z Kuleszów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Uścianku, ślub 06.02.1912, 6/1912.

NOWACKI Stanisław lat 30, syn Józefa i Apolonii z Piekutowskich, rolników, urodzony i zamieszkały w Czyżewie Sutkach z Anną KURAK lat 17, córką Adama i Elżbiety z Zalewskich, rolników, urodzoną i zamieszkałą w Gaczkowie, ślub 14.02.1912, 17/1912.

PAWŁOWSKI Adam lat 26, syn Stanisława i Pauliny z Grajewskich, urodzony w Kępistych, zamieszkały w Uścianku, robotnik z Józefą KOPCZEWSKĄ lat 27, córką Franciszka i Weroniki z Jaczalskich, urodzoną w Zawistach Podleśnych, zamieszkałą w Uścianku, ślub 24.11.1912, 37/1912.

PĘTKOWSKI Bronisław lat 25, syn nieżyjącego już Jana i żyjącej Marianny z Szulborskich, drobnych posiadaczy, urodzony i zamieszkały w Pętkowie Wymiarowie z Marianną ZŁOTKOWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Teofili z Kuleszów, drobnych posiadaczy, urodzoną w Kamiance Stokowie, zamieszkałą w Kietlance, ślub 20.02.1912, 24/1912.

PIEKUT Jan lat 22, syn Franciszka i nieżyjącej już Anny z Kwiecińskich, urodzony i zamieszkały w Nieskorzu z Zofią SUCHODOLSKĄ lat 20, córką Stanisława i Marianny z Rutkowskich, urodzoną i zamieszkałą w Pieckach, ślub 22.07.1912, 28/1912.

PŁECHCIŃSKI Jan lat 28, syn Antoniego i Julianny z Krysiaków, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Ołtarzach Gołaczach z Anną BOBROWSKĄ lat 24, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Rostkowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 11.02.1912, 10/1912.

RAKOWSKI Florian lat 25, syn nieżyjącego już Maksymiliana i żyjącej Kamili z Żebrowskich, właścicieli domu, urodzony i zamieszkały w Zarębach Kościelnych z Heleną PLESON lat 23, córką Jana i Józefy z Żebrowskich, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, ślub 12.02.1912, 11/1912.

RAWA Józef lat 38, wdowiec po Zofii z Drewnowskich zmarłej 23.03.1909, syn Antoniego i Marty z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Kietlance, zamieszkały w Gąsiorowie z Anastazją ZAKRZEWSKĄ lat 20, córką Bolesława i Emilii z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 13.02.1912, 12/1912.

ROMATOWSKI Mieczysław lat 25, syn nieżyjących już Ludwika i Teofili z Konarzewskich, rolników, urodzony w Brajczewie Sierzputach, zamieszkały w Chorzelach z Marianną NIEMIRĄ lat 24, córką nieżyjących już Jana i Heleny z Skłodowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Nienałtach, ślub 03.07.1912, 27/1912.

ROSHE Karol Julian lat 66, wdowiec po Dorocie z Rydelów zmarłej 16.04.1907, syn nieżyjących już Gotliba i Anieli z Rakowskich, urodzony w Drozdowie, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, robotnik z Magdaleną SKŁODOWSKĄ lat 39, córką Jana i nieżyjącej już Antoniny z Niemirów, urodzoną i zamieszkałą w Świerżach Zielonych, ślub 19.05.1912, 25/1912.

ROSTKOWSKI Stanisław lat 26, syn Franciszka i Rozalii z Nienałtowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Zawistach Podleśnych z Elżbietą ZAWISTOWSKĄ lat 39, wdową po Aleksandrze zmarłym 02.02.1911, córką nieżyjących już Antoniego i Kunegundy z Rytelów małżonków Maliszewskich, urodzoną w Rytelach, zamieszkałą w Kępistych, ślub 07.02.1912, 7/1912.

RUTKOWSKI Antoni lat 27, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Magdaleny z Polaków, rolników, urodzony i zamieszkały w Kańkowie z Aleksandrą DUCKĄ lat 20, córką Antoniego i Rozalii z Korzebiów, urodzoną i zamieszkałą w Pieckach, ślub 23.01.1912, 2/1912.

SKŁODOWSKI Aleksander lat 25, syn Piotra i Teofili z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Pankach z Heleną SKŁODOWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Antoniego i żyjącej Marianny z Zawistowskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Skłodach Stachach, ślub 18.02.1912, 22/1912.

SIEROTA Aleksander lat 33, syn Wawrzyńca i Karoliny z Popławskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Kałęczynie z Bolesławą ZAREMBĄ lat 21, córką Józefa i Wincenty z Jastrzębskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną w Zarębach Kościelnych, zamieszkałą w Skłodach Średnich, ślub 13.02.1912, 13/1912.

SOBIESKI Aleksander lat 22, syn Tomasza i Kunegundy z Rucińskich, robotników, urodzony w Złotoryi Nowej, zamieszkały w Niemirach z Marcjanną PACIOCH lat 18, córką Franciszka i Eleonory z Płotczyków, robotników, urodzoną w Ruskołęce, zamieszkałą w Niemirach, ślub 01.09.1912, 29/1912.

TRZCIŃSKI Tomasz Jan lat 33, syn nieżyjącego już Józefa i żyjącej Julianny z Artowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Rytelach Wszołkach z Anną ZAKRZEWSKĄ lat 19, córką Dominika i Marianny z Łuniewskich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Rawach, ślub 18.02.1912, 18/1912.

TYMIŃSKI Franciszek lat 21, syn Walentego i Kamili z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, urodzony w Tymiankach Moderkach, zamieszkały w Tymiankach Pachołach z Zofią KIETLIŃSKĄ lat 18, córką Konstantego i Bronisławy z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Kietlance, ślub 07.02.1912, 8/1912.

WILEŃSKI Józef lat 25, syn Antoniego i nieżyjącej już Rozalii z Wróblów, robotników, urodzony w Daniłowie, zamieszkały w Świerżach Kończanach, robotnik z Anną MIODUSZEWSKĄ lat 23, córką Marianny, urodzoną w Bieńkach Nowych, zamieszkałą w Świerżach Kończanach, ślub 19.02.1912, 23/1912.

WŁAŹNIK Jakub lat 25, syn nieżyjącego już Stanisława i żyjącej Marianny z Łukasiaków, urodzony w Gniejewicy powiat Grójec, zamieszkały w Zarębach Kościelnych, robotnik z Martą MIŁOWICKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Józefa i żyjącej Franciszki z Dąbrowskich, urodzoną w Podmianowie, zamieszkałą w Zarębach Kościelnych, służącą, ślub 21.01.1912, 1/1912.

ZAKRZEWSKI Stanisław lat 29, syn Adama i Albiny z Grabowskich, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Godlewie Wielkim z Antoniną KIEMPISTĄ lat 21, córką Franciszka i Bronisławy z Niemirów, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą w Zarębach Leśnych, ślub 18.02.1912, 20/1912.

ZAKRZEWSKI Stanisław lat 27, syn Andrzeja i Adolfiny z Niemirów, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały w Świerżach Kończanach z Elżbietą ŻEBROWSKĄ lat 25, córką nieżyjących już Stanisława i Julianny z Piętków, właścicieli cząstkowych, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Nienałtach, ślub 20.11.1912, 35/1912.