Indeks opracował L. Kocoń

CHOIŃSKI Władysław lat 25, robotnik, syn Anastazji, urodzony w Długoborzu zamieszkały w Krajewie Białym, parafia Zambrów z Anną MIODUSZEWSKĄ lat 22, córką Franciszka, rolnika i Józefy Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Wielkich, ślub 16.02.1887, 7/1887.

CIECIERSKI Marceli Fabian lat 27, właściciel cząstkowy, syn Pawła i nieżyjącej już Wiktorii Sasinowskiej, urodzony i zamieszkały w Cieciorkach, parafia Zambrów z Walerią MISZTALEWSKĄ lat 18, córką Melchiora i Karoliny Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Stasiowiętach, ślub 08.02.1887, 4/1887.

DANOWSKI Ludwik lat 38, włościanin, syn Antoniego i nieżyjącej już Małgorzaty Tyborowskiej, urodzony w Kuleszach Podlipnem, parafia Kulesze, zamieszkały w Tyborach Trzciance z Marcjanną DWORAKOWSKĄ lat 21, robotnicą, córką nieżyjącego już Tadeusza i Augusty Tyborowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Trzciance, ślub 30.04.1888, 10/1888.

DĄBROWSKI Ignacy lat 43, właściciel cząstkowy, wdowiec po Małgorzacie Skarzyńskiej zmarłej 22.11.1886, syn nieżyjących już Jana i Marianny Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Perkach z Bronisławą KOSSAKOWSKĄ lat 21, córką Kazimierza, właściciela cząstkowego i Stanisławy Skarzyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Żochach, ślub 24.01.1887, 1/1887.

GOŁASZEWSKI Julian lat 44, robotnik, wdowiec po Mariannie Zaleskiej zmarłej 30.10.1886, syn nieżyjących już Stanisława i Balbiny Zaręby, urodzony w Gołaszach Górkach, zamieszkały w Kuleszach Wyknie Nowym, parafia Kulesze z Karoliną KULESZĄ lat 37, robotnicą, córką nieżyjących już Leona i Kunegundy Grodzkiej, urodzoną w Kuleszach Litewce, parafia Kulesze, zamieszkałą w Tyborach Momotach, ślub 22.02.1887, 12/1887.

GÓRSKI Stefan lat 41, właściciel, syn Adama i nieżyjącej już Julii Biedkowskiej, urodzony w Ossowce, parafia Narewka, zamieszkały w Podinie, parafia Wyszonki z Zofią Nepomuceną Heleną WIŃSKĄ lat 23, właścicielką, córką nieżyjących już Ludwika i Marianny Żabiera, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 08.05.1887, 13/1887.

GWARDJAK Wiktor lat 23, włościanin, syn  nieżyjącego już Wacława i Anny Łuniewskiej, urodzony i zamieszkały w Łętownicy, parafia Zambrów z Aleksandrą WŁOSTOWSKĄ lat 28, wdową po Antonim zmarłym 14.10.1885, córką Kazimierza, właściciela cząstkowego i Leokadii Uszyńskiej, urodzoną w Jabłonowie, parafia Andrzejewo, zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 03.10.1887, 15/1887.

JAŁBRZYKOWSKI Franciszek lat 27, właściciel cząstkowy, syn Romualda i Anieli Wądołowskiej, urodzony i zamieszkały w Kruszy, parafia Kołaki z Józefą MIODUSZEWSKĄ lat 24, córką Pawła, właściciela cząstkowego i Marianny Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stasiowiętach, ślub 14.02.1887, 6/1887.

KACZYŃSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Józefa i Marianny Kołakowskiej, urodzony i zamieszkały w Kaczynie Starym, parafia Dąbrowa Wielka z Rozalią KROPIŃSKĄ lat 24, córką nieżyjących już Franciszka, właściciela cząstkowego i Marianny Mioduszewskiej, urodzoną w Jabłonce Świerczewie, zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 14.02.1887, 5/1887.

KOBOSKO Jakub lat 59, właściciel cząstkowy, wdowiec po Rozalii Grodzkiej, syn nieżyjących już Franciszka i Marianny Mościckiej, urodzony w Chojanach Stankowiętach, zamieszkały w Kuleszach Litwie Starej, parafia Kulesze z Antoniną ALEKSIEJ lat 51, wdową po Jefimiu zmarłym 17.03.1881, służącą, córką nieżyjących już Pawła i Joanny Kryńskiej małżonków Niemyskich, urodzoną w Niemyjanie Skłodach, parafia Winna, zamieszkałą w Jabłonce Świerczewie, ślub 19.11.1888, 13/1888.

KOSSEWSKI Julian lat 33, zarządca, syn nieżyjących już Piotra i Katarzyny Jesionek, urodzony w Lubotyniu, parafii tejże, zamieszkały w Tyborach Kamiance z Karoliną ŻOCHOWSKĄ lat 60, wdową po Jakubie zmarłym 25.12.1885, córką Stanisława i Marianny Jemielitej małżonków Grabińskich, urodzoną w Grochach Szlacheckich, parafia Zambrów, zamieszkałą w majątku Tybory Kamianka, ślub 21.02.1887, 11/1887.

KRASZEWSKI Tomasz lat 47, właściciel cząstkowy, wdowiec po Urszuli Saniewskiej, syn nieżyjących już Józefa i Zuzanny Zagroby, urodzony i zamieszkały w Stasiowiętach z Ludwiką WRÓBLEWSKĄ lat 40, wdową po Łukaszu, córką nieżyjących już Stanisława i Marianny Burawskiej małżonków Kołakowskich, urodzoną w Ciosakach parafia Kołaki, zamieszkałą w Litewce, ślub 24.01.1888, 1/1888.

KULESZA Łukasz lat 26, właściciel cząstkowy, syn Adama i Julianny Gołaszewskiej, urodzony w Kuleszach Wyknie Starym, zamieszkały w Wnorach Wiechach, parafia Kulesze z Julianną MIODUSZEWSKĄ lat 17, córką Mikołaja, właściciela cząstkowego i Marianny Boguckiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stasiowiętach, ślub 16.07.1888, 12/1888.

MATUSIELAŃSKI Adam lat 26, włościanin, syn nieżyjącego już Jana i Felicjanny Zawiszy, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka z Weroniką MENTECKĄ lat 23, robotnicą, córką nieżyjącego już Wojciecha i Antoniny Chmielewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 06.02.1888, 3/1888.

MIODUSZEWSKI Józef lat 29, właściciel cząstkowy, syn Aleksandra i nieżyjącej już Konstancji Wiśniewskiej, urodzony i zamieszkały w Lutostani, parafia Puchały z Anną DĄBROWSKĄ lat 25, córką Walentego, właściciela cząstkowego i Marianny Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 24.01.1888, 2/1888.

MYSTKOWSKI Wincenty lat 48, stolarz, wdowiec po Annie Korytkowskiej, syn nieżyjących już Grzegorza i Rozalii Pochulskiej, urodzony w Mystkach Rzymie parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały w Jabłonce z Franciszką BAGIŃSKĄ lat 30, wdową po Franciszku zmarłym 15.07.1873, córką nieżyjącego już Konrada i Marianny Święckiej, urodzoną w Dębie, parafia Kulesze, zamieszkałą w Litewce, ślub 29.04.1888, 9/1888.

ORŁOWSKI Telesfor lat 24, włościanin, wdowiec po Mariannie Lipskiej, syn Melchiora i nieżyjącej już Anny Kochanowskiej, urodzony i zamieszkały w Kamiance z Bronisławą TYBOROWSKĄ lat 24, robotnicą, córką nieżyjącego już Kazimierza i Marcjanny Krajewskiej, urodzoną w Tyborach Żochach, zamieszkałą w Misztalach, ślub 17.07.1887, 14/1887.

OŻAROWSKI Piotr lat 28, właściciel cząstkowy, syn Edwarda i Marianny Gołaszewskiej, urodzony i zamieszkały w Jabłonce z Marianną Bronisławą SKARZYŃSKĄ lat 20, córką Pawła i Antoniny Przeździeckiej, urodzoną w Dmochach Mrozach, parafia Czyżewo, zamieszkałą przy bracie w Jabłonce, ślub 25.01.1887, 2/1887.

PĘSKI Adam lat 22, syn Pawła i Barbary Modzelewskiej, urodzony i zamieszkały w Konopkach, parafia Puchały z Władysławą MIODUSZEWSKĄ lat 20, córką Piotra i Elżbiety Kaczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 19.06.1888, 11/1888.

PRZEŹDZIECKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, syn Pawła i nieżyjącej już Ewy Nowackiej, urodzony i zamieszkały w Jachach, parafia Andrzejewo z Weroniką TYBOROWSKĄ lat 24, córką Jana, właściciela cząstkowego i Józefy Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Misztalach, ślub 07.02.1888, 4/1888.

PRZEŹDZIECKI Wojciech lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Tomasza i Franciszki Godlewskiej, urodzony i zamieszkały w Jachach, parafia Andrzejewo z Walerią KRAJEWSKĄ lat 23, córką Jana, właściciela cząstkowego i Jozefaty Zaręby, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Misztalach, ślub 12.02.1888, 5/1888.

SIENICKI Władysław lat 23, rolnik, syn Jakuba i Marianny Solanko, urodzony w Krzeczkowie Wybranowie, parafia Rosochate, zamieszkały w Jezierni z Franciszką MIODUSZEWSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Mikołaja, rolnika i Marianny Boguckiej, urodzoną i zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 13.02.1888, 7/1888.

ŚWIERCZEWSKI Czesław Wincenty lat 29, właściciel, syn Aleksandra i Eleonory Rutkowskiej, urodzony w Poniatach Ciborach, parafia Winnica, zamieszkały w Łomży z Leontyną Maksymilianną GOSTKOWSKĄ lat 25, córką Antoniego, właściciela i nieżyjącej już Sabiny Mianowskiej, urodzoną w Tyborach Wólce, zamieszkałą w majątku Litewka, ślub 16.02.1887, 8/1887.

TARNOWSKI Adolf lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Franciszka i Józefy Godlewskiej, urodzony i zamieszkały w Tarnowie Goskach, parafia Rosochate z Tominą KRASSOWSKĄ lat 22, córką Macieja, właściciela cząstkowego i Heleny Janczewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 21.02.1887, 10/1887.

TRZECH Marian Wincenty Dominik lat 33, urzędnik Warszawsko – Wiedeńskiej Linii Kolejowej, syn Dominika i nieżyjącej już Ludwiki Radwan, urodzony w Pelcycach Dolnych, zamieszkały w Pietrkowie z Julianną MIECZKOWSKĄ  lat 38, córką nieżyjącego już Mateusza i Marianny Cholewickiej, urodzoną w Mieczkach, parafia Puchały, zamieszkałą  w Jabłonce, ślub 08.04.1888, 8/1888.

WIŚNIEWSKI Mateusz lat 29, właściciel cząstkowy, żołnierz zwolniony do rezerwy, syn nieżyjących już Jana i Salomei Golanowskiej, urodzony i zamieszkały w Łubnicach, parafia Kołaki z Józefą MIODUSZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Bartłomieja i Marcjanny Dołęgowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Stoku, ślub 25.01.1887, 3/1887.

WOJCICKI Teofil lat 29, robotnik, wdowiec po Tekli Mioduszewskiej, syn Józefa i Marianny Dmochowskiej, urodzony w Zawrociu, parafia Wysokie Mazowieckie, zamieszkały w Jabłonce z Adelą MIODUSZEWSKĄ lat 23, córką Pawła, właściciela cząstkowego i Marianny Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stasiowiętach, ślub 27.11.1888, 14/1888.

WRÓBLEWSKI Władysław lat 32, właściciel cząstkowy, syn Walentego i nieżyjącej już Józefy Pszczołowskiej, urodzony w Załęgach, parafia Andrzejewo, zamieszkały w Czartosach, parafia Zambrów z Rozalią TYBOROWSKĄ lat 20, córką Macieja, właściciela cząstkowego i Joanny Gołaszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Trzciance, ślub 12.06.1888, 6/1888.

ŻELAŹNICKI Franciszek lat 29, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Jana i Józefy Żochowskiej, urodzony i zamieszkały w Zarębach Skórkach, parafia Rosochate z Małgorzatą KAPICA lat 20, robotnicą, córką Tadeusza i Franciszki Roszkowskiej, urodzoną w Roszkach Chrzczonach parafia Płonka, zamieszkałą w Jabłonce, ślub 21.02.1887, 9/1887.