Indeks opracował L. Kocoń

BRAJCZEWSKI Tomasz lat 29, właściciel cząstkowy, wdowiec po Agnieszce Dmochowskiej, syn Piotra i nieżyjącej już Józefy Mioduszewskiej, zamieszkały w Wróblach, parafia Kołaki z Marianną MIODUSZEWSKĄ lat 30, córką nieżyjących już Jozefata, właściciela cząstkowego i Magdaleny Zaręby, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 02.07.1889, 13/1889.

BRULIŃSKI Władysław lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Ignacego i Karoliny Zakrzewskiej, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Zegadłach, parafia Kołaki z Scholastyką WRÓBLEWSKĄ lat 28, córką nieżyjącego już Marcelego, właściciela cząstkowego i Julianny Białej, urodzoną w Gołaszach Górkach, parafia Kulesze, zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 04.02.1889, 5/1889.

BUDKIEWICZ Franciszek lat 66, gospodarz, wdowiec po Franciszce Gierałtowskiej, syn nieżyjących już Pawła i Zuzanny Bielskiej, urodzony i zamieszkały w Wysokiem Mazowiecku z Marianną JARZĄBEK lat 30, włościanką, robotnicą, córką nieżyjącego już Jana i Heleny Godlewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Kamiance, ślub 08.07.1889, 15/1889.

CHOIŃSKI Hipolit lat 22, właściciel cząstkowy, syn Adama i Ludwiki Śliwowskiej, urodzony i zamieszkały w Guniach z Józefą MIODUSZEWSKĄ lat 18, córką Piotra, właściciela cząstkowego i Elżbiety, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 18.11.1889, 18/1889.

DĄBROWSKI Franciszek lat 45, właściciel cząstkowy, wdowiec po Tekli Rembiszewskiej, syn nieżyjących już Jakuba i Magdaleny Krassowskiej, urodzony w Skarzynie, parafia Rosochate, zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki z Heleną ZARĘBĄ lat 37, córką nieżyjącego już Piotra i Anny Zaręby, urodzoną w Grodzicku, parafia Andrzejewo, zamieszkałą w Tyborach Jezierni, ślub 29.01.1889, 4/1889.

GOŁASZEWSKI Stanisław lat 43, właściciel cząstkowy, wdowiec po Mariannie Milewskiej, syn nieżyjącego już Jana i Antoniny Targońskiej, urodzony i zamieszkały w Gołaszach Górkach, parafia Kulesze z Marcelą KOSSAKOWSKĄ lat 23, córką Piotra, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Anny Krajewskiej, urodzoną w Ostatkach, parafia Rutki, zamieszkałą w Tyborach Trzciance, ślub 12.02.1889, 7/1889.

KAMIŃSKI Mikołaj lat 45, rolnik, wdowiec po Mariannie Pisińskiej, syn nieżyjących już Wincentego i Marianny Średnickiej, urodzony w Falkach Brzezińskich, parafia Wysokie Mazowieckie, zamieszkały w Zambrowie z Józefą BAGIŃSKĄ lat 28, córką Jana i Marianny Przychodzeń, urodzoną w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki, na służbie w Tyborach Żochach zostającą, ślub 23.09.1889, 16/1889.

MALISZEWSKI Michał lat 22, włościanin, syn nieżyjącego już Szymona i Franciszki Łuniewskiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach Kamiance z Stanisławą NOWACKĄ lat 21, robotnicą, córką nieżyjącego już Ludwika i Marianny Szymanowiak, urodzoną w Korytkach, parafia Zambrów, zamieszkałą w Tyborach Kamiance, ślub 28.01.1889, 2/1889.

MALISZEWSKI Piotr lat 29, włościanin, wyrobnik, wdowiec po Mariannie Styklajtys, syn nieżyjącego już Szymona i Franciszki Stańczuk, urodzony w Tyborach Kamiance, zamieszkały w Litewce z Justyną Michaliną NIEMYJSKĄ lat 25, włościanką, wyrobnicą, córką nieżyjącego już Jana i Jozefaty Puchalskiej, urodzoną w Mazurach, parafia Jabłoń Kościelna, zamieszkałą w Tyborach Trzciance, ślub 19.02.1889, 9/1889.

MIODUSZEWSKI Ignacy lat 24, szlachcic, robotnik, syn nieżyjącego już Konstantego i Teodory Mioduszewskiej, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki z Pauliną NIEWIAROWSKĄ lat 23, robotnicą, córką nieżyjącego już Marcina i Teofili Niewiarowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 29.01.1889, 3/1889.

MODZELEWSKI Adam lat 26, rolnik, syn Szymona i Franciszki Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Modzelach, parafia Rutki z Katarzyną GOSIEWSKĄ lat 22, córką nieżyjącego już Stanisława, właściciela cząstkowego i Anny Faszczy, urodzoną i zamieszkałą w Misztalach, ślub 25.02.1889, 10/1889.

MODZELEWSKI Tomasz lat 35, szlachcic, wdowiec po Józefie Bojnowskiej, syn nieżyjących już Wawrzyńca i Rozalii Wądołkowskiej, urodzony i zamieszkały w Kozikach, parafia Puchały z Anną TYBOROWSKĄ lat 18, córką Macieja, właściciela cząstkowego i Joanny Gołaszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Trzciance, ślub 30.10.1889, 17/1889.

NAGÓRKA Franciszek lat 23, właściciel cząstkowy, syn Walentego i Marianny Bieńkowskiej, urodzony i zamieszkały w Rosochatem parafii tejże z Eleonorą DMOCHOWSKĄ lat 24, córką Rocha i Marianny Białej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 27.02.1889, 11/1889.

PISZCZATOWSKI Jan lat 29, włościanin, syn Feliksa i Joanny Matusielańskiej, urodzony i zamieszkały w Wiśniówku, parafia Dąbrowa Wielka z Anną MICHALSKĄ lat 18, włościanką, córką Aleksandra i Marianny Grabowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 19.02.1889, 8/1889.

SIENICKI Julian lat 28, właściciel cząstkowy, młodszy podoficer przeniesiony do rezerwy, syn nieżyjącego już Tomasza i Ludwiki Sienickiej, urodzony i zamieszkały w Sienicy Łukaszach, parafia Czyżew z Teofilą ZARĘBĄ lat 23, córką nieżyjącego już Wojciecha, właściciela cząstkowego i Franciszki Czartoszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stasiowiętach, ślub 05.02.1889, 6/1889.

TARAUL Kacper lat 40, włościanin, wyrobnik, wdowiec po Juliannie Kulęgowskiej, syn nieżyjącego już Jana i Marianny Anuszkiewicz, urodzony w Ożarach, parafia Rutki, zamieszkały w Tyborach Wólce z Elżbietą REMBISZEWSKĄ lat 24, służącą, córką nieżyjących już Franciszka i Walerii Tyborowskiej, urodzoną w Tyborach Jezierni, zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 14.01.1889, 1/1889.

WASIELEWSKI Adolf lat 24, wyrobnik, syn Michała i Marianny Kulczyńskiej, urodzony w Krajewie Białym, parafia Zambrów, zamieszkały w Tyborach Kamiance z Joanną LIPSKĄ lat 32, robotnicą, córką Pauliny, urodzoną w Bogutach Stągiewkach, parafia Boguty Kościelne, zamieszkałą w Tyborach Kamiance, ślub 06.07.1889, 14/1889.

ZARĘBA Józef lat 40, właściciel cząstkowy, wdowiec po Annie Kruszewskiej, syn nieżyjących już Mikołaja i Eleonory Dmochowskiej, urodzony w Zarębach Górach Leśnych, zamieszkały w Zarębach Kromkach, parafia Rosochate z Emilią MIODUSZEWSKĄ lat 23, córką Kacpra, właściciela cząstkowego i Marianny Żochowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Stoku, ślub 14.05.1889, 12/1889.