Indeks opracował L. Kocoń

BAŃKOWSKI Józef lat 28, włościanin, syn Stanisława i Józefy Boreckiej, urodzony i zamieszkały w Kamiance z Emilią MALESZEWSKĄ lat 19, włościanką, córką Ludwika i Marianny Parafińskiej, urodzoną i zamieszkałą w Kamiance, ślub 20.01.1891, 2/1891.

BIAŁY Ignacy lat 19, syn Feliksa i nieżyjącej już Teofili Mężeńskiej, urodzony i zamieszkały w Jezierni z Józefą REMBISZEWSKĄ lat 23, córką nieżyjących już Franciszka i Walerii Białej, urodzoną w Średnicy Jakubowiętach, w Wólce na służbie zostającą, ślub 10.11.1891, 19/1891.

DĄBKOWSKI Jan lat 28, syn Jakuba i nieżyjącej już Katarzyny Wądołkowskiej, urodzony w Osipach Morgach, zamieszkały w Osipach Nowych, parafia Wysokie Mazowieckie z Józefą MICHALSKĄ lat 20, włościanką, córką Aleksandra i Marianny Grabowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 26.10.1891, 17/1891.

DMOCHOWSKI Bolesław lat 24, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Konstantego i Marianny Gosiewskiej, urodzony w Nagórkach, zamieszkały w Gosiach Leśnicy, parafia Kołaki z Weroniką OŻAROWSKĄ lat 28, córką Józefa i nieżyjącej już Salomei Wińskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 28.01.1890, 3/1890.

DWORAKOWSKI Józef lat 27, włościanin, rolnik, syn Kazimierza i nieżyjącej już Karoliny Czerwińskiej, urodzony i zamieszkały w Kołakach z Pauliną SZYMAŃSKĄ lat 23, córką Juliana, właściciela cząstkowego i Zofii Dąbrowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Trzciance, ślub 12.01.1891, 1/1891.

FILIPKOWSKI Antoni lat 27, robotnik, syn nieżyjących już Franciszka i Karoliny Gładkowskiej, urodzony w Mieczach, zamieszkały w Poniacie, parafia Piątnica z Franciszką CZERNIAK lat 23, włościanką, córką Józefa i nieżyjącej już Rozalii Wądołkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Kamiance, ślub 09.02.1891, 6/1891.

FRĄCKIEWICZ Wojciech lat 27, kowal, syn Jana i Marianny Skowrońskiej, urodzony w Kotach, parafia Puchały, zamieszkały w Rutkach tejże parafii z Władysławą CHOIŃSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Stanisława i Pelagii Niewiarowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 09.02.1891, 10/1891.

GOSK Antoni lat 55, szlachcic, robotnik, wdowiec po Helenie Lutostańskiej, syn nieżyjących już Piotra i Agnieszki Rosochackiej, urodzony i zamieszkały w Zaniach Leśnicy z Marianną MODZELEWSKĄ lat 56, wdową po Leonie zmarłym 08.05.1889, zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 23.06.1890. 7/1890.

GRODZKI Antoni lat 24, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Małgorzaty Zakrzewskiej, urodzony i zamieszkały w Kuleszach Litwie Starej, parafia Kulesze z Julianną OŁDAKOWSKĄ lat 19, córką Franciszka, właściciela cząstkowego i Marianny Gosk, urodzoną i zamieszkałą w Tyborach Misztalach, ślub 20.01.1890, 1/1890.

JAŹWIŃSKI Stanisław lat 26, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i nieżyjącej już Franciszki Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Jaźwinach Pertkach, parafia Czyżewo z Karoliną MIODUSZEWSKĄ lat 21, córką Wawrzyńca, właściciela cząstkowego i Marcjanny Jabłońskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, 8/1891.

KACZYŃSKI Jan lat 27, właściciel cząstkowy, syn Stanisława i Marcjanny Wyszomierskiej, urodzony w Kaczynie Herbasach, zamieszkały w Stoku z Anną CZYŻEWSKĄ lat 23, córką Wincentego, właściciela cząstkowego i Barbary Wyszomierskiej, urodzoną i zamieszkałą w Żochach, ślub 09.02.1891, 9/1891.

KRASSOWSKI Walerian lat 27, właściciel cząstkowy, syn Adama i Joanny Krassowskiej, urodzony i zamieszkały w Miodusach Wielkich z Emilią MIODUSZEWSKĄ lat 20, córką Daniela, właściciela cząstkowego i Aleksandry Dmochowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 24.11.1890, 12/1890.

KRUSZEWSKI Jan lat 22, właściciel cząstkowy, syn Józefa i Józefy Kruszewskiej, urodzony w Zarębach Krtękach, zamieszkały w Wólce z Teofilą JABŁOŃSKĄ lat 25, córką nieżyjącego już Jana, właściciela cząstkowego i Pauliny Sasinowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wólce, ślub 28.04.1890, 5/1890.

KWIATKOWSKI Jan lat 24, służący, syn nieżyjących Ferdynanda i Łucji Grabowskiej, urodzony w Zawrociu, zamieszkały w Michałkach, parafia Wysokie Mazowieckie z Józefą MUSZYŃSKĄ lat 20, córką Jana i nieżyjącej już Ludwiki Tafiłowskiej, zamieszkałą w Tyborach Wólce, ślub 23.11.1891, 20/1891.

ŁOPIEŃSKI Aleksander lat 26, robotnik, syn Dominika i Marcjanny Kuropatwy, urodzony w Woli, zamieszkały w Jabłonce z Anną FIJAŁKOWSKĄ lat 32, córką Leopolda, robotnika i Tekli Sokołowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 13.05.1891, 13/1891.

MILEWSKI Konstanty lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Jakuba i Franciszki Kołakowskiej, urodzony i zamieszkały w Saniach Dąbie z Małgorzatą GOŁASZEWSKĄ lat 26, córką nieżyjących już Stanisława i Karoliny Gołaszewskiej, urodzoną w Gołaszach Dąbie, zamieszkałą w Tyborach, ślub 11.11.1890, 10/1890.

MIODUSZEWSKI Józef lat 24, robotnik, syn Franciszka i Marianny Bialik, urodzony w Puchałach, zamieszkały w Laskowcu, parafia Zambrów z Ludwiką GOŁASZEWSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Antoniego, właściciela cząstkowego i Łucji Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jezierni, ślub 27.01.1890, 2/1890.

MIODUSZEWSKI Julian lat 30, syn nieżyjących już Jacentego i Teodory Włostowskiej, urodzony i zamieszkały w Miodusach Stoku z Marianną ZAREMBĄ lat 25, córką Kazimierza i nieżyjącej już Teodory Wdziękońskiej, urodzoną w Miodusach Wielkich, zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 11.11.1890, 9/1890.

MOŚCICKI Leopold lat 27, syn nieżyjących już Michała i Rozalii Wiśniewskiej, urodzony i zamieszkały w Misztalach z Konstancją MARCINOWSKĄ lat 22, włościanką, córką Jana i Marianny Zych, urodzoną w Szczawinie, parafia Goworowo, na służbie w Żochach zostającą, ślub 03.11.1890, 8/1890.

MURAWSKI Konstanty lat 26, właściciel cząstkowy, syn Pawła i Franciszki Gołębiewskiej, urodzony w Zawistach Piotrowicach, zamieszkały w Grzymkach, parafia Andrzejewo z Katarzyną TYBOROWSKĄ lat 17, córką Szczepana i nieżyjącej już Elżbiety Brajczewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jezierni, ślub 04.11.1891, 18/1891.

OSTROWSKI Bolesław lat 23, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Antoniego i Marianny Grodzkiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach Olszewie z Leokadią USZYŃSKĄ lat 19, córką nieżyjącego już Józefa, właściciela cząstkowego i Agnieszki Gołaszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Misztalach, ślub 20.01.1891, 3/1891.

OSTROWSKI Julian lat 26, właściciel cząstkowy, syn Pawła i Anny Brajczewskiej, urodzony w Woli, zamieszkały w Jezierni z Pauliną BIAŁĄ lat 22, córką nieżyjącego już Jana i Konstancji Mężyńskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jezierni, ślub 07.05.1890, 6/1890.

OŻAROWSKI Mateusz lat 26, właściciel cząstkowy, syn Jana i Marcjanny Kuleszy, urodzony i zamieszkały w Chojanem Gorczanach, parafia Kulesze z Karoliną TYBOROWSKĄ lat 21, córką Jana, właściciela cząstkowego i Józefaty Kunegundy Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Misztalach, ślub 09.02.1891, 7/1891.

REMBISZEWSKI Józef lat 22, syn nieżyjącego już Melchiora i Anny Zawistowskiej, urodzony i zamieszkały w Jabłonce z Marianną KOBOSKA lat 29, córką Ambrożego i Józefy Lipowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jezierni, ślub 26.01.1891, 4/1891.

SOKOŁOWSKI Jan lat 29, rolnik, syn Marcina i Franciszki Mioduszewskiej, urodzony i zamieszkały w Chojanem Stankowiętach, parafia Kulesze z Marianną TYBOROWSKĄ lat 25, córką Wincentego i Katarzyny Kuleszy, urodzoną i zamieszkałą  w Tyborach Uszyńskich, ślub 11.05.1891, 12/1891.

STAŃCZUK Stanisław lat 71, robotnik, wdowiec po Małgorzacie Wojtkowskiej, syn nieżyjących już Jana i Marianny Luniewskiej, urodzony w Wólce, zamieszkały w Jezierni z Wiktorią PIEKUTOWSKĄ lat 47, robotnicą, wdową po Janie zmarłym 05.06.1881, córką nieżyjącego już Jana i Anny Bonczuk małżonków Kulesza, urodzoną w Zambrowie, zamieszkałą w Misztalach, ślub 02.06.1891, 14/1891.

SZEPIETOWSKI Wojciech lat 27, syn Józefa i nieżyjącej już Saturniny Gołaszewskiej, urodzony i zamieszkały w Gołaszach Puszczy, parafia Kulesze z Józefą ZAREMBĄ lat 21, córką nieżyjącego już Wojciecha i Franciszki Czartoszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 10.06.1891, 16/1891.

TARGOŃSKI Bolesław lat 27, właściciel cząstkowy, syn Wiktora i nieżyjącej już Marianny Sikorskiej, zamieszkały w Targoniach Krytułach, parafia Zawady z Marianną ŚWIĘCKĄ lat 18, córką Teofila, właściciela cząstkowego i Weroniki Zaniewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 27.01.1891, 5/1891.

TYBOROWSKI Wincenty lat 47, wdowiec po Katarzynie Kuleszy, syn Jana i nieżyjącej już Elżbiety Żorawskiej, urodzony i zamieszkały w Tyborach z Teodorą MIODUSZEWSKĄ lat 28, córką nieżyjącego już Feliksa, właściciela cząstkowego i Elżbiety Kraszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Miodusach Wielkich, ślub 24.11.1890, 11/1890.

WYSZYŃSKI Adolf Franciszek lat 28, właściciel majątku Wądołki Borowe w parafii Zambrów, syn Jana i nieżyjącej już Tekli z Wyszyńskich, urodzony w Błoniu z Konstancją Józefą GOSTKOWSKĄ lat 21, córką Antoniego, właściciela majątku Litewka Miodusze i nieżyjącej już Sabiny Florentyny Mianowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Mioduszach Litewce, ślub 10.06.1891.

WYSZYŃSKI Albin lat 26, właściciel cząstkowy, syn Walentego i nieżyjącej już Felicjanny Wyszyńskiej, urodzony i zamieszkały w Pogorzeli z Emilią KRUSZEWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Mateusza i Emilii Włostowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wólce, ślub 24.11.1890, 13/1890.

ZAREMBA Jan lat 29, robotnik, syn Pawła i nieżyjącej już Benedykty Wróblewskiej, urodzony i zamieszkały w Miodusach Wielkich z Marianną MĘTECKĄ lat 23, włościanką, córką nieżyjącego już Wojciecha i Antoniny Chmielewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Wólce, ślub 04.05.1891, 11/1891.

ZARĘBA Władysław lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Romualda i Julianny Leśniewskiej, urodzony i zamieszkały w Miodusach Wielkich z Józefą GOSIEWSKĄ lat 20, córką nieżyjącego już Stanisława, właściciela cząstkowego i Anny Faszczewskiej, zamieszkałą w Misztalach, ślub 17.02.1890, 4/1890.