Indeks opracował L. Kocoń

BIAŁY Franciszek lat 26, syn Wojciecha, właściciela cząstkowego i Antoniny Gostkowny, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Stanisławą KOSSAKOWSKĄ lat 25, córką Piotra, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Anny Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Trzciance, ślub 16.11.1896, 20/1896.

BRUSZEWSKI Idzi lat 23, syn nieżyjącego Jana, właściciela cząstkowego i Walentyny Mieczkowskiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Mieczkach, parafia Puchały z Anną ŻOCHOWSKĄ lat 21, córką Jana, właściciela cząstkowego i Julianny Gierałtowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Żochach, ślub 09.11.1896, 18/1896.

CHMIELEWSKI Aleksander lat 28, właściciel cząstkowy, syn Chryzostoma i nieżyjącej już Julianny Grzymały, urodzony w Sasinach, zamieszkały w Dąbkach, parafia Zambrów z Anną KRUSZEWSKĄ lat 22, córką Józefa, właściciela cząstkowego i Józefy Kruszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wólce, ślub 23.11.1896, 21/1896.

CHOIŃSKI Stanisław lat 28, syn Aleksandra, właściciela cząstkowego i Marceli Kobosko, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Guniach, parafia Kołaki z Michaliną OSTROWSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Marcina, właściciela cząstkowego i Karoliny Grabowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Tyborach Olszewie, ślub 17.02.1896, 8/1896.

DOŁĘGOWSKI Adam lat 34, robotnik, syn nieżyjących już Wiktora i Kunegundy Olenko, urodzony w Wysokiem Mazowiecku, zamieszkały w Jabłonce z Barbarą MUSZYŃSKĄ lat 30, robotnicą, córką nieżyjących już Stanisława i Anny Pudkowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Jabłonce, ślub 11.02.1896, 6/1896.

GODLEWSKI Aleksander lat 37, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Ignacego i Wiktorii Brajczewskiej, urodzony i zamieszkały w Rykaczach, parafia Zambrów z Salomeą KACZYŃSKĄ lat 23, córką Konstantego, właściciela cząstkowego i Anny Ożarowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 03.02.1896, 3/1896.

GOSK Feliks lat 27, syn Antoniego, właściciela cząstkowego i Katarzyny Ciecierskiej, urodzony i zamieszkały w Zarębach Kramkach, parafia Rosochate z Józefą GUTOWSKĄ lat 24, córką Jana, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Elżbiety Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Stoku, ślub 11.02.1896, 7/1896.

GRABOWSKI Apolinary lat 28, syn nieżyjącego już Jana, właściciela cząstkowego i Julianny Łubnickiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Czosakach, parafia Kołaki z Julianną TYBOROWSKĄ lat 18, córką Józefa, właściciela cząstkowego i Katarzyny Świątkowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Tyborach, ślub  27.01.1896, 1/1896.

JANCZEWSKI Andrzej lat 22, syn Józefa, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Marianny Grodzkiej, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Święcku Wielkim, parafia Dąbrowa Wielka z Marianną MOŚCICKĄ lat 19, córką Leonarda, właściciela cząstkowego i Rozalii Kaczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Misztalach, ślub 13.07.1896, 11/1896.

KACPRZUK Stanisław lat 30, robotnik, syn nieżyjących już Piotra i Franciszki Raciborskiej, urodzony w Krzeczkowie Gromadzynie, zamieszkały w Litewce z Anną LEONIAK lat 24, córką Bazylego, włościanina i nieżyjącej już Balbiny Kalinowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Trzciance, ślub 14.09.1896, 13/1896.

KACZYŃSKI Antoni lat 30, włościanin, syn Franciszka i nieżyjącej już Ludwiki Kobryńskiej, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Litewce z Marianną KACPRZUK lat 19, córką Józefa, robotnika i Anastazji Nikodemczuk, urodzoną w Nowodworach, zamieszkałą przy rodzicach w Litewce, ślub 10.02.1890, 5/1890.

KACZYŃSKI Jan lat 24, syn Piotra, właściciela cząstkowego i Justyny Kaczyńskiej, urodzony w Wólce Gołej, parafia Dąbrowa Wielka, zamieszkały przy rodzicach w Jabłonce z Anną OŻAROWSKĄ lat 27, córką Józefa, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Salomei Wińskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Jabłonce, ślub 09.06.1896, 10/1896.

KOŁAKOWSKI Aleksander lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Piotra i Marcjanny Modzelewskiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Czosakach, parafia Kołaki z Heleną BRZÓSKĄ lat 21, córką nieżyjącego już Leonarda, właściciela cząstkowego i Marianny Tymińskiej, urodzoną w Brzóskach Tatarach, zamieszkałą przy matce w Tyborach, ślub 11.11.1896, 19/1896.

KOSSAKOWSKI Teofil lat 45, wdowiec poi Juliannie Łubnickiej zmarłej 16.05.1896, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Tomasza i Wiktorii Kołakowskiej, urodzony w Szczodruchach, zamieszkały w Czosakach, parafia Kołaki z Marianną BRZÓSKĄ lat 39, wdową po Leonardzie zmarłym 17.04.1894, córką nieżyjących już Jana i Apolonii Szepietowskiej małżonków Tymińskich, urodzoną w Moczydłach, zamieszkałą w Tyborach Olszewie, ślub 28.09.1896, 14/1896.

KRAJEWSKI Antoni lat 36, wdowiec po Walentynie Ciborowskiej zmarłej 08.07.1896, robotnik, syn nieżyjących już Jana i Katarzyny Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Jabłonce z Franciszką PODEDWORNĄ lat 26, córką nieżyjących już Jana i Anny Zajkowskiej, robotnicą, urodzoną Pęchratce, zamieszkałą w Skarzynie Starym, parafia Rosochate, ślub 25.11.1896, 22/1896.

MIODUSZEWSKI Franciszek lat 28, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Karola i Józefy Chmielewskiej, urodzony w Rosochatem Nartołtach, zamieszkały w Stoku z Marianną TYBOROWSKĄ lat 25, córką Jana, właściciela cząstkowego i Jozefaty Kunegundy Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Misztalach, ślub 09.11.1896, 17/1896.

MIODUSZEWSKI Jan lat 25, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Konstantego i Teodory Mioduszewskiej, urodzony i zamieszkały w Rembiszewie Studziankach, parafia Kołaki z Emilią NIEWIAROWSKĄ lat 26, córką nieżyjącego już Marcina, właściciela cząstkowego i Teofili Niewiarowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Jabłonce, ślub 27.10.1896, 16/1896.

MIODUSZEWSKI Mikołaj Walerian lat 27, syn nieżyjącego już Bartłomieja, właściciela cząstkowego i Marcjanny Dołęgowskiej, urodzony i zamieszkały przy matce w Stoku z Marianną KRAJEWSKĄ lat 27, córką Franciszka, właściciela cząstkowego i Pelagii Krassowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Misztalach, ślub 04.02.1896, 4/1896.

MISZTALEWSKI Piotr lat 25, syn Melchiora i nieżyjącej już Karoliny Krajewskiej, urodzony i zamieszkały przy ojcu w Stasiowiętach z Franciszką KRASZEWSKĄ lat 30, wdową po Franciszku zmarłym 23.10.1895, córką Mikołaja i Rozalii Dworakowskiej małżonków Idźkowskich, urodzoną Penzach, zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 09.09.1896, 12/1896.

TYBOROWSKI Antoni lat 24, syn nieżyjącego już Jana, właściciela cząstkowego i Marianny Pieńkowskiej, urodzony w Tyborach, zamieszkały w Wólce z Pauliną JABŁOŃSKĄ lat 30, córką Leopolda, właściciela cząstkowego i Julianny Kuleszy, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wólce, ślub  27.10.1896, 15/1896.

TYBOROWSKI Marceli Piotr lat 28, syn Wiktora i Marianny Kołakowskiej, właścicieli cząstkowych, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Tyborach z Michaliną BRZÓSKĄ lat 23, córką nieżyjącego już Leonarda, właściciela cząstkowego i Marianny Tymińskiej, urodzoną w Brzóskach Tatarach, zamieszkałą przy matce w Tyborach, ślub 27.01.1896, 1/1896.

ZALESKI Wojciech lat 31, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Pawła i Marianny Łapińskiej, urodzony w Undach, zamieszkały w Tyborach z Bronisławą KOŁAKOWSKĄ lat 19, córką Andrzeja, właściciela cząstkowego i Ewy Kruszewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Tyborach, ślub 18.05.1896, 9/1896.