Indeks opracował L. Kocoń

ASIEWICZ Franciszek lat 68, ubogi, syn nieżyjących już Ignacego i Marianny Gierałtowskiej, wdowiec po Ewie Szostakowskiej, urodzony w Matelach, zamieszkały w Kamiance z Ewą MYSIEWICZ lat 36, robotnicą, wdową po Janie zmarłym 25.02.1897, córką nieżyjącej już Salomei Sikorskiej, urodzoną w Dąbrowie Wielkiej, zamieszkałą w Jabłonce, ślub 31.05.1898, 10/1898.

BIAŁY Stanisław lat 21, syn Mikołaja, właściciela cząstkowego i Wiktorii Brajczewskiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Mioduszach Wielkich z Bronisławą BIAŁĄ lat 24, córką Kazimierza, właściciela cząstkowego i Marianny Krassowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Wielkich, ślub 27.11.1899, 12/1899.

BIELECKI Józef Wincenty lat 30, syn nieżyjącego już Tomasza i Aleksandry Sokołowskiej, urodzony w majątku Wierzbowo, zamieszkały w Łomży z Adelą MAJEWSKĄ lat 21, córką nieżyjących już Aleksandra i Anny Szafranowskiej, urodzoną i zamieszkałą w Łomży, ślub 30.04.1898, 9/1898.

BORECKI Władysław lat 27, syn Pawła, włościanina i Ludwiki Pokornickiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Litewce z Zofią WARDZIŃSKĄ lat 30, córką Jana, włościanina i Anny Boćkowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Litewce, ślub 14.02.1898, 6/1898.

BREJNAK Mateusz lat 32, robotnik, syn Józefa i Franciszki Kowalczyk, urodzony w Ostrowi, zamieszkały w Tyborach z Rozalią SKAWSKĄ lat 24, córką Marcjanny, robotnicy, urodzoną w Kamiance, zamieszkałą przy matce w Jabłonce, ślub 31.01.1898, 1/1898.

DOŁĘGOWSKI Piotr lat 26, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Adama i Apolonii Dmochowskiej, urodzony i zamieszkały w Kaczynie Starym, parafia Dąbrowa Wielka z Pauliną TRZCIANKĄ lat 24, córką Michała, włościanina i Wiktorii Faszcza, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 21.11.1898, 13/1898.

FRONCKIEWICZ Bolesław lat 23, włościanin, syn Ludwika i Marianny Bujnowskiej, urodzony w Ożarach, zamieszkały przy ojcu w Kołomyji, parafia Kołaki z Pauliną MALESZEWSKĄ lat 22, córką Ludwika, włościanina i Marianny Parafińskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Kamiance, ślub 07.02.1898, 2/1898.

GŁĘBOCKI Seweryn lat 22, robotnik, syn Stanisława i Franciszki Ratowskiej, urodzony w Zarembach, zamieszkały w Laskowcy, parafia Zambrów z Anną MUSZYŃSKĄ lat 22, córką nieżyjących Jana, włościanina i Ludwiki Tafiłowskiej, urodzoną w Osipach Starych, zamieszkałą w Wólce, ślub 08.02.1898, 4/1898.

GODLEWSKI Józef lat 33, włościanin, robotnik, syn Piotra i Rozalii Liżewskiej, urodzony i zamieszkały w Szczodruchach, parafia Kołaki z Anną DMOCHOWSKĄ lat 25, córką Jana, robotnika i nieżyjącej już Katarzyny Wróblewskiej, urodzoną w Litewce, zamieszkałą w Tyborach, ślub 25.01.1899, 4/1899.

GROCHOWSKI Franciszek lat 32, wdowiec po Paulinie z Trasków, właściciel cząstkowy, syn Tomasza i Marianny Zaniewskiej, urodzony w Sasinach, zamieszkały w Dąbkach, parafia Zambrów z Urszulą CHMIELEWSKĄ lat 23, córką nieżyjących już Aleksandra i Scholastyki Krajewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Żochach, ślub 07.02.1898, 3/1898.

JARZĄBEK Józef lat 31, robotnik, syn nieżyjących już Jana i Heleny Krajewskiej, urodzony i zamieszkały w Kamiance z Justyną CZYŻEWSKĄ lat 25, córką Józefa, włościanina i nieżyjącej już Marcjanny Krajewskiej, urodzoną w Żochach, zamieszkałą przy ojcu w Żochach, ślub 14.02.1898, 5/1898.

KACPRZUK Adam lat 30, robotnik, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny Kacprzuk, urodzony i zamieszkały w Czyżewie Rusi z Marianną BORECKĄ lat 22, córką Pawła, włościanina i Ludwiki Pokornickiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Litewce, ślub 30.05.1899, 8/1899.

KOŁAKOWSKI Wojciech Józef lat 24, syn Andrzeja, właściciela cząstkowego i Ewy Kruszewskiej, urodzony i zamieszkały przy rodzicach w Tyborach z Marianną ZAREMBĄ lat 35, wdową po Aleksandrze zmarłym 30.12.1897, córką nieżyjącego już Franciszka i Joanny Szeligowskiej małżonków Krajewskich, urodzoną w Zaniach, zamieszkałą w Stasiowiętach, ślub 23.01.1899, 2/1899.

KOSSAKOWSKI Aleksander lat 22, właściciel cząstkowy, syn Konstantego i Marianny Kołakowskiej, urodzony i zamieszkały w Kossakach, parafia Kołaki z Józefą GODLEWSKĄ lat 22, córką Franciszka, właściciela cząstkowego i Balbiny Kaczyńskiej, zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Wielkich, ślub 25.10.1898, 12/1898.

KRAJEWSKI Aleksander lat 34, syn Franciszka, właściciela cząstkowego i Joanny Kraszewskiej, urodzony i zamieszkały w Grodzickich, parafia Andrzejewo z Marianną GODLEWSKĄ lat 24, córką Antoniego, właściciela cząstkowego i Teofili Kaczyńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Wielkich, ślub 16.02.1898, 7/1898.

KRASSOWSKI Władysław lat 25, właściciel cząstkowy, syn Macieja i Zuzanny Laskowskiej, urodzony i zamieszkały w Zarembach Krtękach, parafia Rosochate z Marcjanną NIEWIAROWSKĄ lat 26, córką Walentego, właściciela cząstkowego i nieżyjącej już Marianny Mioduszewskiej, urodzoną i zamieszkałą w Stoku, ślub 21.02.1898, 8/1898.

KULESZA Feliks lat 30, właściciel cząstkowy, syn Stanisława i Marianny Olszewskiej, urodzony i zamieszkały w Olszewie, parafia Rutki z Stefanią ZARĘBĄ lat 26, córką nieżyjących już Romualda i Julianny Leśniewskiej, urodzoną i zamieszkałą przy bracie w Mioduszach Wielkich, ślub 30.01.1899, 5/1899.

LESZCZYŃSKI Józef lat 29, włościanin, robotnik, syn Piotra i Petroneli Kowalewskiej, urodzony i zamieszkały w Grochach Chłopskich, parafia Zambrów z Michaliną BONCZUK lat 24, córką Franciszka i Marianny Jankowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Wólce, ślub 30.05.1899, 9/1899.

ŁOPIŃSKI Józef lat 33, właściciel cząstkowy, syn Franciszka i nieżyjącej już Marianny Brzozowskiej, urodzony w Łopieniu Pamięciakach, zamieszkały w Brzóskach Brzezińskich, parafia Wysokie Mazowieckie z Emilią WRÓBLEWSKĄ lat 42, wdową po Stefanie zmarłym 12.06.1895, córką Wilhelma i Jadwigi Łoniewskiej małżonków Gołaszewskich, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Jezierni, ślub 13.02.1899, 7/1899.

MOSZCICKI Antoni lat 27, właściciel cząstkowy, syn nieżyjącego już Franciszka i Konstancji Szepietowskiej, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Katarzyną Agatą KOSSAKOWSKĄ lat 24, córką Kazimierza, właściciela cząstkowego i Stanisławy Skarzyńskiej, urodzoną i zamieszkałą przy ojcu w Żochach, ślub 13.02.1899, 6/1899.

MYSIEWICZ Michał lat 55, wdowiec po Mariannie Bojarskiej, robotnik, syn nieżyjących już Wojciecha i Katarzyny, zamieszkały w Trzecinach, parafia Dąbrowa Wielka z Anastazją BRULIŃSKĄ lat 50, wdową po Ignacym zmarłym 23.12.1895, córką nieżyjących już Piotra i Rozalii Jabłeckiej małżonków Biernackich, urodzoną w Trzecinach, zamieszkałą w Kamiance, ślub 06.09.1898, 11/1898.

PRUSZYŃSKI Julian lat 35, właściciel cząstkowy, syn nieżyjących już Franciszka i Agnieszki Gierałtowskiej, urodzony i zamieszkały w Średnicy Maćkowiętach, parafia Wysokie Mazowieckie z Aleksandrą SKŁODOWSKĄ lat 23, córką Kazimierza, właściciela cząstkowego i Marianny Szepietowskiej, urodzoną w Zabłotnem, zamieszkałą przy rodzicach w Jabłonce, ślub 23.01.1899. 1/1899.

RACIBORSKI Antoni lat 25, syn nieżyjącego już Jana i Marianny Giełczyńskiej, urodzony w Czachach, zamieszkały przy bracie w Stasiowiętach z Zofią MIODUSZEWSKĄ lat 17, córką nieżyjącego już Kazimierza, właściciela cząstkowego i Julianny Laskowskiej, urodzoną i zamieszkałą przy matce w Stasiowiętach, ślub 24.01.1899, 3/1899.

RADŁOWSKI Aleksander lat 39, wdowiec po Franciszce Średnickiej, syn nieżyjących już Walentego, włościanina i Antoniny Jóźwiak, urodzony w Średnicy Jakubowiętach, zamieszkały w Średnicy Maćkowiętach, parafia Wysokie Mazowieckie z Marianną SADOWSKĄ lat 25, córką Macieja, włościanina i Karoliny Średnickiej, urodzoną i zamieszkałą przy rodzicach w Mioduszach Wielkich, ślub 23.11.1899, 11/1899.

ZAREMBA Bolesław lat 40, wdowiec po Paulinie Kraszewskiej zmarłej 22.04.1894, syn Pawła i nieżyjącej już Benedykty Wróblewskiej, właściciel cząstkowy, urodzony i zamieszkały w Mioduszach Wielkich z Józefą STROJKOWSKĄ lat 25, córka nieżyjących już Bonawentury, robotnika i Salomei Gubernskiej, urodzoną w Woli, w Mioduszach Wielkich na służbie zostającą, ślub 21.11.1899, 10/1899.