Indeks opracował L. Kocoń

BAŃKOWSKA Stanisława rok i 6 miesięcy, córka Ludwika i Heleny Kuleszy, włościan, zmarła w Tyborach 18.04.1903, 16/1903.

BONCZUK Bronisława 6 lat, córka Adolfa i Marianny Mystkowskiej, zmarła w Jabłonce 08.08.1903, 28/1903.

BORECKA Adela 3 lata, córka Michała i Michaliny Zaremby, zmarła w Jabłonce Świerczewie 19.11.1893, 59/1903.

CHANKOWSKA Józefa lat 6, córka Juliana i Józefy Ogórkowskiej, zmarła w Jabłonce 03.11.1903, 52/1903.

CHOIŃSKA Franciszka 3 lata, córka Władysława i Anny Mioduszewskiej, zmarła w Jabłonce 28.09.1903, 39/1903.

CHOIŃSKA Helena 1 rok, córka Aleksandra i Marianny Boguckiej, właścicieli cząstkowych, zmarła w Mioduszach Wielkich 07.04.1903, 13/1903.

CHOIŃSKA Julianna lat 54, właścicielka cząstkowa urodzona w Mioduszach Wielkich, córka Stanisława i Marianny Wnorowskiej małżonków Krassowskich, żona Jana, zmarła w Jabłonce 10.03.1903, 5/1903.

CISZEWSKI Ludwik lat 27, syn Juliana i Antoniny, urodzony w Kocku , Siedleckiej Guberni, mąż Florentyny Kołodziejczyk, zmarł w Jabłonce 06.08.1903, 27/1903.

CZYŻEWSKI Józef lat 70, włościanin urodzony w Żochach, syn Stanisława i Marianny Skarżyńskiej, wdowiec po Justynie Krajewskiej, zmarł w Wólce 18.03.1903, 10/1903.

DANOWSKA Kamila 9 miesięcy, córka Aleksandra i Franciszki Mierzwińskiej, zmarła w Trzciance 13.11.1903, 55/1903.

DMOCHOWSKA Michalina lat 30, właścicielka cząstkowa urodzona w Misztalach, córka Jana i Pauliny Żochowskiej małżonków Borowskich, żona Michała, zmarła w Jabłonce 10.04.1903, 14/1903.

DMOCHOWSKI Mieczysław 5 lat, syn Michała i Michaliny Borowskiej, zmarł w Jabłonce Świerczewie 14.10.1903, 45/1903.

DMOCHOWSKI Stanisław 4 lata, syn Michała i Michaliny Borowskiej, zmarł w Jabłonce Świerczewie 23.10.1903, 47/1903.

FASZCZEWSKA Józefa 1 rok, córka Władysława i Walerii Szepietowskiej, właścicieli cząstkowych, zmarła w Tyborach 11.03.1903, 6/1903.

FIJAŁKOWSKA Helena półtora roku, córka Franciszka i Franciszki z Dybowskich, zmarła w Jabłonce 28.10.1903, 49.1903.

GODLEWSKA Teofila lat 60, właścicielka cząstkowa, córka Franciszka i Anny z Gutowskich małżonków Kaczyńskich, żona Antoniego, zmarła w Mioduszach Wielkich 26.10.1903, 48/1903.

GOŁASZEWSKI Leon lat 55, właściciel cząstkowy urodzony w Czosnowie, parafia Kulesze, syn Stanisława, mąż Franciszki Szeligowskiej, zmarł w Żochach 26.03.1903, 11/1903.

GRODZKI Jan 1 dzień, syn Józefa i Bronisławy Białej, zmarł w Jezierni 29.10.1903, 50/1903.

GRODZKI Władysław 10 miesięcy, syn Antoniego i Julianny Ołdakowskiej, zmarł w Misztalach 30.06.1903, 23/1903.

GULANOWSKI Józef 9 miesięcy, syn Jana i Józefy Nimieńskiej, zmarł w Jabłonce 19.10.1903, 46/1903.

JABŁOŃSKA Bronisława 1 rok, córka Antoniego i Pauliny Rembiszewskiej, zmarła w Jabłonce 28.09.1903, 40/1903.

JABŁOŃSKA Leokadia 5 lat, córka Antoniego i Pauliny Rembiszewskiej, zmarła w Jabłonce 29.09.1903, 41/1903.

JABŁOŃSKI Karol lat 41, właściciel cząstkowy, syn Leopolda i Julianny Kuleszy, mąż Filomeny Zalewskiej, zmarł w Wólce 12.11.1903, 56/1903.

KACZYŃSKI Adam 2 miesiące, syn Jana i Anny Czyżewskiej, zmarł w Stoku 26.08.1903, 32/1903.

KALINOWSKA Paulina półtora roku, córka Piotra i Pauliny Dąbrowskiej, zmarła w Tyborach Olszewie 14.09.1903, 37/1903.

KOŁAKOWSKI Jan 1 rok, syn Wojciecha i Marcjanny Krajewskiej, zmarł w Stasiowiętach 30.04.1903, 19/1903.

KOSSAKOWSKA Marianna Matylda lat 3, córka Aleksandra i Eugenii Orłowskiej, zmarła w Trzciance 26.08.1903, 33/1903.

KRAJEWSKI Franciszek lat 64, gospodarz, syn Michała i Weroniki, mąż Pelagii Kraszewskiej, zmarł w Misztalach 08.07.1903, 24/1903.

KRASZEWSKI Władysław lat 23, kawaler, syn Jana i Józefy z Dmochowskich, zmarł w Stoku 17.12.1903, 62/1903.

ŁOPIŃSKA Marcjanna z domu Koropatwa lat 70, właścicielka cząstkowa urodzona w Dmochach, żona Dominika, zmarła w Jabłonce Świerczewie 16.11.1903, 57/1903.

MALISZEWSKA Anna lat 57, włościanka, córka Kazimierz i Franciszki małżonków Parafińskich, żona Walentego, zmarła w Trzciance 23.01.1903, 2/1903.

MALISZEWSKI Józef 3 dni, syn Michała i Stanisławy Nowackiej, włościan, zmarł w Kamiance 16.03.1903, 7/1903.

MIODUSZEWSKA Anna 1 rok, córka Karola i Ewy Mianowskiej, zmarła w Mioduszach 19.12.1903, 63/1903.

MIODUSZEWSKA Anna lat 50, właścicielka cząstkowa urodzona w Nagórkach, parafia Zambrów, córka Marcina i Katarzyny małżonków Chludzińskich, żona Klemensa, zmarła w Mioduszach Wielkich 07.04.1903, 12/1903.

MIODUSZEWSKI Antoni 1 rok, syn Teofila i Ewy Białej, zmarł w Stoku 11.11.1903, 54/1903.

MIODUSZEWSKI Władysław 4 lata, syn Karola i Ewy Mianowskiej, zmarł w Mioduszach Wielkich 29.09.1903, 42/1903.

MISZTALEWSKA Anna 1 rok, syn Jana i Emilii Mioduszewskiej, zmarł w Stasiowiętach 06.05.1903, 20/1903.

MOSZCICKA Stanisława lat 5, córka Jana i Franciszki Krajewskiej, zmarła w Żochach 03.11.1903, 53/1903.

MUSZYŃSKA Ludwika lat 46, robotnica urodzona w Jabłonce, córka Piotra i Rozalii Krajewskiej małżonków Kropińskich, wdowa po Janie, zmarła w Wólce 18.03.1903, 8/1903.

MUSZYŃSKA Zofia 3 lata, córka Pawła i Katarzyny Michalskiej, zmarła w Wólce 10.08.1903, 30/1903.

MUSZYŃSKI Bronisław rok i 2 miesiące, syn Jana i Matyldy Sawickiej, zmarł w Wólce 26.04.1903, 18/1903.

MYSTKOWSKA Sabina 3 lata, córka Mikołaja i Anastazji Kaczyńskiej, zmarła w Jabłonce 09.09.1903, 35/1903.

NOWACKA Bolesława półtora roku, córka Franciszka i Józefy Konkiewskiej, zmarła w Litewce 26.07.1903, 26/1903.

OSTROWSKI Jan 7 miesięcy, syn Józefa i Ludwiki Gierałtowskiej, zmarł w Tyborach Olszewie 29.10.1903, 51/1903.

PASZKIEWICZ Aleksander 2 lata, syn Jana i Pauliny Bonarowskiej, zmarł w Jabłonce 28.08.1903, 34/1903.

PODEDWORNY Maksymilian lat 1, urodzony w Warszawie, syn niezamężnej Rozalii, służącej, zmarł w Jabłonce 15.04.1903, 15/1903.

PRUSZYŃSKA Kazimiera Marianna 3 lata, córka Franciszka i Marcjanny Tyborowskiej, zmarła w Trzciance 24.12.1903, 64/1903.

RACIBORSKA Marianna lat 80, właścicielka cząstkowa, wdowa po Janie, zmarła w Stasiowiętach 12.02.1903, 3/1903.

REMBISZEWSKI Czesław 3 lata, syn Kacpra i Emilii Mioduszewskiej, zmarł w Jabłonce Świerczewie 11.10.1903, 44/1903.

SOKOŁOWSKI Aleksander 10 tygodni, syn Jana i Marianny Tyborowskiej, zmarł w Tyborach 24.04.1903, 17/1903.

SOKOŁOWSKI Franciszek 6 lat, syn Jana i Marcjanny Tyborowskiej, zmarł w Tyborach 10.07.1903, 25/1903.

STRZESZEWSKA Janina 6 dni, córka Jakuba i Wacławy Kossakowskiej, właścicieli cząstkowych, zmarła w Trzciance 18.03.1903, 9/1903.

ŚWIĘCKA Józefa 7 miesięcy, córka Grzegorza i Aleksandry Żebrowskiej, zmarła w Stoku 12.12.1903, 61/1903.

TYBOROWSKA Bronisława 1 rok, córka Jana i Katarzyny Drewnowskiej, zmarła w Tyborach 29.11.1903, 60/1903.

TYBOROWSKA Emilia 1 dzień, córka Antoniego i Rozalii Kalinowskiej, właścicieli cząstkowych, zmarła w Tyborach 18.01.1903, 1/1903.

TYBOROWSKA Katarzyna lat 48, właścicielka cząstkowa, córka Stanisława i Rozalii z Śliwoskich małżonków Świątkowskich, urodzona w Jaworach, żona Józefa, zmarła w Tyborach 07.08.1903, 29/1903.

TYBOROWSKI Czesław 2 lata, syn Antoniego i Pauliny Jabłońskiej, zmarł w Wólce 11.09.1903, 36/1903.

TYBOROWSKI Konstanty 4 dni, syn Antoniego i Pauliny Jabłońskiej, zmarł w Wólce 20.11.1903, 58/1903.

USZYŃSKI Franciszek 8 lat, syn Aleksandra i Weroniki Mieczkowskiej, zmarł w Mioduszach Wielkich 28.12.1903, 65/1903.

ZALEWSKI Aleksander 1 rok, syn Piotra i Franciszki Gołaszewskiej, zmarł w Tyborach 19.08.1903, 31/1903.

ZAREMBA Czesław półtora roku, syn Wincentego i Józefy Dąbrowskiej, zmarł w Jabłonce 19.09.1903, 38/1903.

ZAREMBA Jan 2 lata, syn Stanisława i Józefy Kaczyńskiej, zmarł w Litewce 08.10.1903, 43/1903.

ZAREMBA Sylwester lat 73, właściciel cząstkowy urodzony w Święszkach, parafia Rosochate, mąż Karoliny Mioduszewskiej, zmarł w Stoku 19.02.1903, 4/1903.