Indeks opracował L. Kocoń

BONCZUK Irena 5 miesięcy, córka Adolfa i Marianny Mystkowskiej, zmarła w Jabłonce 26.03.1904, 12/1904.

BORECKA Stefania 3 lata, córka Mikołaja i Hipolity Prokop, zmarła w Litewce 28.02.1904, 5/1904.

DANOWSKI Aleksander 7 miesięcy, syn Feliksa i Józefy z Zalewskich, zmarł w Trzciance 18.05.1904, 17/1904.

DANOWSKI Feliks lat 58, robotnik, syn Antoniego i Małgorzaty Tyborowskiej, urodzony w Kuleszach, mąż Józefy Zalewskiej, zmarł w Trzciance 19.12.1904, 43/1904.

GODLEWSKI Stanisław 5 dni, syn Mikołaja i Marcjanny Grochowskiej, zmarł w Trzciance 26/03.1904, 10/1904.

GOŁASZEWSKI Paweł lat 72, robotnik, syn Jana i Antoniny z Mioduszewskich, mąż Marianny z Supińskich, zmarł w Mioduszach Wielkich 09.06.1904, 20/1904.

JABŁOŃSKI Bronisław pół roku, syn Teofila i Eleonory Kraszewskiej, właścicieli cząstkowych, zmarł w Mioduszach Stasiowiętach 24.11.1904, 41/1904.

JAŹWIŃSKA Marianna 11 miesięcy, córka Stanisława i Karoliny Mioduszewskiej, zmarła w Mioduszach Wielkich 19.08.1904, 26/1904.

KACZYŃSKI Bolesław 1 rok, syn Jana i Anny Czyżewskiej, zmarł w Mioduszach Stoku 13.08.1904, 25/1904.

KALINOWSKI Julian 5 tygodni, syn Piotra i Pauliny Dąbrowskiej, zmarł w Tyborach Olszewie 14.09.1904, 31/1904.

KRAJEWSKI Czesław Wacław 8 miesięcy, syn Jana i Anny z Gołaszewskich, zmarł w Tyborach Wólce 28.12.1904, 44/1904.

KRASSOWSKA Joanna lat 60, wdowa po Adamie, właścicielu cząstkowym, córka Stanisława i Marianny z Wnorowskich małżonków Kraszewskich, zmarła w Mioduszach Wielkich 03.10.1904, 33/1904.

KRASSOWSKI Franciszek lat 70, robotnik, syn Kacpra i Zofii, mąż Anieli, zmarł w Stasiowiętach 14.03.1904, 9/1904.

KRASSOWSKI Jan 1 rok, syn Walerego i Bronisławy Święckiej, zmarł w Mioduszach Wielkich 03.03.1904, 6/1904.

KRUSZEWSKI Józef 6 miesięcy, syn Anzelma i Aleksandry z Wdziękońskich, zmarł w Tyborach Wólce 13.11.1904, 38/1904.

KULESZA Ewa 5 godzin, córka Pawła i Franciszki Brzóski, zmarła w Mioduszach 04.04.1904, 13/1904.

KULESZA Marianna z domu Kapuścik lat 70, wdowa po Adamie, zmarła w Kamiance 28.10.1904, 35/1904.

LESZCZYŃSKI Piotr lat 77, urodzony w Czartosach, wdowiec po Petroneli Kowalewskiej, syn Józefa, robotnik, zmarł w Wólce 17.07.1904, 23/1904.

MALISZEWSKA Teofila lat 65, wdowa, robotnica, zmarła w Trzciance 25.03.1904, 11/1904.

MALISZEWSKI Aleksander lat 15, syn Tomasza i Weroniki Michalskiej, zmarł w Kamiance 14.02.1904, 3/1904.

MALISZEWSKI Piotr lat 40, robotnik, syn Szymona i Franciszki Staniszewskiej, mąż Justyny Klepackiej, zmarł w Wólce 25.02.1904, 4/1904.

MICHALSKA Karolina 2 lata, córka Jana i Marianny Wesołowskiej, zmarła w Wólce 04.02.1904, 1/1904.

MIODUSZEWSKA Paulina lat 37, właścicielka cząstkowa, Marcina i Teofili z Niewierowskich małżonków Niewierowskich, żona Ignacego, zmarła w Jabłonce Świerczewie 06.03.1904, 7/1904.

MISZTALEWSKI Jan 4 miesiące, syn Piotra i Franciszki Idźkowskiej, zmarł w Miodusach Stasiowiętach 09.09.1904, 29/1904.

MOŚCICKA Józefa lat 34, żona Karola, drobnego właściciela, córka Kazimierza i Stanisławy Skarzyńskiej małżonków Kossakowskich, zmarła w Żochach 10.11.1904, 36/1904.

MUSZYŃSKA Zofia 3 tygodnie, córka Aleksandra i Julianny Mokrzewskiej, włościan, rolników, zmarła w Tyborach Wólce 10.12.1904, 42/1904.

MYSIEWICZ Ludwika lat 45, robotnica, córka Mikołaja Mioduszewskiego, żona Aleksandra, zmarła w Kamiance 09.04.1904, 14/1904.

MYSTKOWSKA Franciszka lat 54, córka Kondrata i Marianny Mioduszewskiej małżonków Krajewskich,  żona Wincentego, włościanina, zmarła w Jabłonce 04.09.1904, 28/1904.

MYSTKOWSKI Aleksander półtora roku, syn Dominika i Kamili z Krassowskich, zmarł w Mioduszach Stasiowiętach 10.11.1904, 37/1904.

OLSZEWSKI Jan lat 19, kawaler, syn Ludwika i Marianny Oleksierowicz, zmarł w Jabłonce Świerczewie 14.09.1904, 30/1904.

ORŁOWSKA Karolina lat 60, panna, robotnica, zmarła w Trzciance 08.03.1904, 8/1904.

PARAFIŃSKI Karol lat 42, syn Stanisława i Wiktorii Kozłowskiej, mąż Franciszki Wądołowskiej, zmarł w Wólce 25.07.1904, 24/1904.

PROSIŃSKA Stefania Michalina lat 12, córka Franciszka i Marianny z Tyborowskich, zmarła w Trzciance 02.06.1904, 19/1904.

SAWICKA Józefa lat 25, córka Karola i Teofili Kuleszy, urodzona w Wiechach, parafia Kulesze, zmarła w Kamiance 15.06.1904, 21/1904.

SAWICKI Adam 2 miesiące, syn Mikołaja i Józefy Olechwierowicz, zmarł w Kamiance 05.02.1904, 2/1904.

SMOLIŃSKI Feliks lat 80, robotnik, wdowiec, zmarł w Jabłonce 12.04.1904, 15/1904.

SOKOŁOWSKA Marianna lat 39, córka Wincentego i Katarzyny z Kuleszów małżonków Tyborowskich, urodzona w Uszyńskich parafia Kulesze, żona Jana, właściciela cząstkowego, zmarła w Tyborach Olszewie 18.09.1904, 32/1904.

SZYMBORSKA Franciszka z domu Zaremba lat 60, wdowa po Stanisławie, włościaninie, zmarła w Tyborach Żochach 29.12.1904, 45/1904.

ŚWIĘCKI Józef lat 86, drobny właściciel, wdowiec po Mariannie z Jabłońskich, zmarł w Mioduszach Stoku 18.11.1904, 39/1904.

TYBOROWSKI Karol 1 rok, syn Marcela i Stanisławy Zalewskiej, zmarł w Tyborach Olszewie 08.05.1904, 16/1904.

TYBOROWSKI Stanisław 6 tygodni, syn Konstantego i Marianny Ożarowskiej, zmarł w Tyborach Olszewie 17.06.1904, 22/1904.

WRÓBLEWSKI Antoni lat 55, robotnik, syn Marcela i Julianny z Białych, mąż Magdaleny Krajewskiej, zmarł w Tyborach Żochach 19.05.1904, 18/1904.

ZAKRZEWSKI Benedykt lat 80, drobny właściciel urodzony w Szumowie, mąż Anny Mioduszewskiej, zmarł w Stoku 23.11.1904, 40/1904.

ZAŁUSKA Wincenty lat 57, kawaler, Grzegorza i Marcjanny Żochowskiej, zmarł w Tyborach Żochach 21.08.1904, 27/1904.

ZAREMBA Karolina lat 60, wdowa po Sylwestrze, córka Wincentego i Katarzyny Tyszki małżonków Mioduszewskich, zmarła w Mioduszach Stoku 19.10.1904, 34/1904.