Indeks opracował L. Kocoń

CHORKO Stanisław lat 28, majster kunsztu kowalskiego w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały, w Jabłonowie Kątach urodzony, syn Krzysztofa i Marianny również w Kropiwnicy Gajkach zamieszkałych z Marianną KAPICĄ lat 50, wdową po szlachetnym Adamie zmarłym 30.05.1827, córką szlachetnych Marcina i Petroneli małżonków Kłoskowskich, już nieżyjących, w Kropiwnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkała, ślub 13.10.1828, 23/1828.

CZAJKOWSKI Antoni lat 20, szlachetny, dziedzic części w Czajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Kruszewskich z Emilianną CZAJKOWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Adama i nieżyjącej już Anny z Perkowskich, w Czajkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 11.02.1828, 6/1828.

CZAJKOWSKI Piotr lat 21, szlachetny, dziedzic części w Rzącach zamieszkały, urodzony w Czajkach, syn szlachetnych Mikołaja i nieżyjącej już Marianny z Babińskich z Apolonią MILEWSKĄ lat 17, córką szlachetnych Adama i Antoniny z Kapiców, w Kapicach Jasiewiźnie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1828, 8/1828.

DUCHNOWSKI Wojciech lat 23, włościanin, wyrobnik w Frankach Dąbrowie zamieszkały, urodzony w Ożarkach, syn włościan Szymona i Agnieszki, już nieżyjących z Marianną FILONOWICZ lat 17, córką włościan Marcina i Katarzyny, w Zawadach urodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.11.1828, 27/1828.

FASZCZEWSKI Antoni lat 34, szlachetny, rolnik w Stypułkach Giemzinie zamieszkały, urodzony w Jamiołkach Kowalach, syn szlachetnych Krzysztofa i Marianny z Gierłachowskich, już nieżyjących z Marianną RYMASZEWSKĄ lat 32, córką włościan Mateusza i Marianny, już nieżyjących, w Gąsówce Bagno zrodzoną, w Stypułkach Giemzinie zamieszkałą, ślub 24.08.1828, 21/1828.

FASZCZEWSKI Paweł lat 42, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Faszczach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Bruszewskich z Joanną BRZOZOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Antoniego i Anieli z Stypułkowskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.06.1828, 19/1828.

GARBOWSKI Wawrzyniec lat 27, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja i Agnieszki z Zajkowskich, tamże zamieszkałych z Weroniką ZAJKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Adama i Agnieszki z Tyborowskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1828, 31/1828.

GRABOWSKI Piotr lat 30, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Grabowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Eleonory Wądołowskiej, już nieżyjących z Marianną MILEWSKĄ lat 30, wdową po szlachetnym Marcinie zmarłym 19.09.1826, córką szlachetnych Michała, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Srzednickich małżonków Niecieckich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną, w Sikorach Bartyczkach zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 15/1828.

GRODZKI Grzegorz lat 28, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Marianny z Szleszyńskich, już nieżyjących z Marianną DOBKOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Józefa i Franciszki z Zajkowskich, w Sikorach Bartkowiętach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 23.01.1828, 1/1828.

JAWOROWSKI Wincenty lat 29, szlachetny, dziedzic części w Żędzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bonawentury i Heleny z Dłużniewskich, już nieżyjących z Franiszką KAPICĄ lat 27, córką szlachetnych Piotra, już nieżyjącego i Krystyny, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 20.10.1828, 25/1828.

KŁOSKOWSKI Andrzej lat 35, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Grzegorza, już nieżyjącego i Teresy z Roszkowskich z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Bartłomieja i Elżbiety z Kurzynów, w Stypułkach Święchach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.02.1828, 5/1828.

KŁOSKOWSKI Paweł lat 25, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Sokołowskich z Katarzyną DĄBROWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.02.1828, 18/1828.

KOBYLIŃSKI Andrzej lat 19, szlachetny, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Anieli z Kurzynów z Barbarą MAKOWSKĄ lat 33, córką szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i Salomei, w Makowie urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1828, 35/1828.

KOĆMIEROWSKI Paweł lat 25, szlachetny, dziedzic części w Grodzkich Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Ewy z Gołaszewskich w Wyknie Nowym zamieszkałych z Jozefatą WNOROWSKĄ lat 15, córką szlachetnych Pawła i nieżyjącej już Marianny z Frankowskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.01.1828, 2/1828.

KONOPKA Mateusz lat 30, szlachetny, dziedzic części w Ciborach Chrzczonach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kuleszów z Bogumiłą POGORZELSKĄ lat 24, córką szlachetnych Wojciecha i Marianny z Bienieckich, już nieżyjących, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 01.07.1828, 20/1828.

KONOPKA Stanisław lat 23, szlachetny, dziedzic części w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i Marcjanny z Zaleskich z Jozefatą POGORZELSKĄ lat 18, córką szlachetnych Bartłomieja, już nieżyjącego i Agnieszki z Sikorskich, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1828, 30/1828.

KRUSZEWSKI Mikołaj lat 24, szlachetny, dziedzic części w Truskolasach Niewisku zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Czajkowskich z Apolonią STYPUŁKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Jana i Marianny z Zajkowskich, w Stypułkach Koziołkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.02.1828, 4/1828.

KURZYNA Augustyn lat 34, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza i Anieli z Zaleskich, już nieżyjących z Anną KIERZKOWSKĄ lat 29, córką szlachetnych Jana i Marianny z Roszkowskich, już nieżyjących, w Kierzkach zrodzoną i zamieszkałą, ślub 11.02.1828, 7/1828.

LEŃSKI Wincenty lat 30, sławetny, majster kunsztu stolarskiego w Kobylinie Borzymach zamieszkały, w Sikorach Piotrowiętach urodzony, syn sławetnych Macieja, już nieżyjącego i Anny z Wyszyńskich z Małgorzatą SĘK lat 19, córką sławetnych Kazimierza i nieżyjącej już Katarzyny z Roszkowskich, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.11.1828, 29/1828.

MAKOWSKI Antoni lat 19, szlachetny, dziedzic części w Makowie Zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Makowskich z Franciszką TRUSKOLASKĄ lat 40, wdową po Wielmożnym Józefie, Wójta Gminy Franki Dąbrowa zmarłego 25.03.1823, córką szlachetnych Mateusza i Joanny z Kulikowskich małżonków Zaleskich, już nieżyjących, w Zalesiu Nowym zrodzoną, w Frankach Dąbrowie zamieszkałą, ślub 18.02.1828, 17/1828.

MOJKOWSKI Paweł lat 19, szlachetny, dziedzic części w Truskolasach Niewisku zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Bogumiły z Krzymowskich z Domicelą MOJKOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Marcina i Anieli z Stypułkowskich, w Mojkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.11.1828, 28/1828.

OSSOWSKI Kazimierz lat 19, włościanin, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkały, urodzony w Musikach, syn włościan Wojciecha i Krystyny z Janickich z Rozalią ROSTKOWSKĄ lat 19, córką włościan Krzysztofa i Marianny z Orłowskich, w Waniewie urodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 10/1828.

PRZYJEMSKI Stanisław lat 24, szlachetny, organista kościoła kobylińskiego w Kobylinie Borzymach zamieszkały, urodzony w Zbrzeźnicy, syn szlachetnych Aleksandra i Zofii z Popławskich z Ewą PISZCZATOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Piotra i Marianny z Przybylskich w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałych, w Wierzbowiźnie zrodzoną, w Sikorach Janowiętach zamieszkałą, ślub 16.09.1828, 22/1828.

ROSZKOWSKI Marcin lat 29, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Raciborach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i Joanny z Kropiwnickich, już nieżyjących z Kunegundą STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, w Kropiwnicy Kiernozkach urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 09.11.1828, 26/1828.

ROSZKOWSKI Mateusz lat 28, szlachetny, dziedzic części w Truskolasach Lachach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marianny z Łopińskich z Anną CZAJKOWSKĄ lat 37, córką szlachetnych Jana i Rozalii z Jabłonowskich, już nieżyjących, w Czajkach zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 18.02.1828, 16/1828.

ROSZKOWSKI Wilhelm lat 32, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Augustyna, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji z Kropiwnickich z Jozefatą KROPIWNICKĄ lat 23, córką szlachetnych Jana i Brygidy, już nieżyjących, w Kropiwnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.10.1828, 24/1828.

SIKORSKI Franciszek lat 29, szlachetny, dziedzic części w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Apolonii z Kruszewskich, tamże zamieszkałych z Anną KAPICĄ lat 26, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców, w Milewie Żółtkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1828, 32/1828.

SŁAWIŃSKI Jan lat 30, sławetny, majster kunsztu szewskiego w Czajkach zamieszkały, w Ełku, państwie Pruskim urodzony, syn sławetnych Grzegorza i nieżyjącej już Ewy z Buczków z Franciszką LEŚNIEWSKĄ lat 30, córką nieżyjącej już Marty, panny, w Kropiwnicy Kiernozkach urodzoną, w Kropiwnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 12/1828.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 39, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały, w Stypułkach Giemzinie urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i Marianny z Truskolaskich, już nieżyjących z Anielą LEŚNIEWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Jana i Antoniny z Jamiołkowskich już nieżyjących, w Stypułkach Giemzinie urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 11/1828.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 31, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Faszczewskich z Marcjanną STYPUŁKOWSKĄ lat 39, wdową po Antonim zmarłym 05.10.1826, córką szlachetnych Józefa i Heleny z Garbowskich małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 28.01.1828, 3/1828.

STYPUŁKOWSKI Stanisław lat 19, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Więchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Anny z Konarzewskich z Balbiną SIKORSKĄ lat 18, córką szlachetnych Pawła i Barbary z Babińskich, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 14/1828.

SZLESZYŃSKI Antoni lat 25, szlachetny, w Wnorach Wandach zamieszkały, w Mieczkach Łopienitych urodzony, syn szlachetnych Stefana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Wnorowskich z Marianną ZALESKĄ lat 24, wdową po szlachetnym Franciszku zmarłym 08.06.1826, córką szlachetnych Tadeusza i Eleonory małżonków Roszkowskich, w Łopiance Nowej zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkała, ślub 24.11.1828, 33/1828.

ZAJKOWSKI Mateusz lat 29, szlachetny, dziedzic części w Śliwowie Łopienitym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Katarzyny z Grodzkich z Marianną WNOROWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Marcina i Krystyny z Wnorowskich, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1828, 13/1828.

ZALESKI Jan lat 53, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały, w Sikorach Janowiętach urodzony, syn szlachetnych Pawła i Zuzanny z Ciborowskich, już nieżyjących z Anną KOBYLIŃSKĄ lat 30, wdową po szlachetnym Piotrze zmarłym 29.02.1826, córką szlachetnych Pawła i Marianny z Stypułkowskich małżonków Dąbrowskich, już nieżyjących, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałą, ślub 11.02.1828, 9/1828.

ZALESKI Maciej lat 21, szlachetny, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich z Agnieszką SIKORSKĄ lat 22, córką szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Rozalii z Ciborowskich, w Sikorach Pawłowiętach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1828, 34/1828.