Indeks opracował L. Kocoń

CZAJKOWSKI Franciszek lat 37, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i nieżyjącej już Katarzyny z Roszkowskich z Anielą WNOROWSKĄ lat 34, wdową po szlachetnym Marcinie zmarłym 28.05.1824, córką szlachetnych Antoniego i Franciszki małżonków Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 27.11.1829, 43/1829.

CZARNOWSKI Franciszek lat 29, szlachetny w Kobylinie Borzymach zamieszkały, w Czarnowie Bikach urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Marianny z Zajkowskich, już nieżyjących z Ludwiką SIKORSKĄ lat 26, córką szlachetnych Józefa i Joanny, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1829, 3/1829.

DĄBROWSKI Kazimierz lat 26, szlachetny, dziedzic części w Milewie Leśnym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zawadzkich z Weroniką ROSZKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Wincentego i Krystyny z Kropiwnickich, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.11.1829, 33/1829.

DUCHNOWSKI Jan lat 22, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Jamiołkach Świetlikach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i nieżyjącej już Antoniny z Jamiołkowskich z Marianną FASZCZEWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Ignacego i Petroneli z Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy bracie zostającą, ślub 16.11.1829, 35/1829.

FRANKOWSKI Sylwester lat 18, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Łatkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Kobylińskich z Julianną GRABOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Jakuba i Teresy z Czajkowskich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1829, 38/1829.

HERMAN Piotr lat 36, włościanin, wyrobnik w Garbowie Starym zamieszkały, w Klimówku urodzony, syn włościan Pawła i Rozalii, ju7ż nieżyjących z Petronelą PISZCZATOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Zofii z Borowskich, w Piszczatach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 16/1829.

JABŁONOWSKI Jan lat 18, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały, w Jabłonowie Niedziałkach urodzony, syn szlachetnych Sylwestra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Pogorzelskich z Petronelą PRZYJEMSKĄ lat 20, córką szlachetnych Aleksandra i Zofii z Popławskich, w Zbrzeźnicy zrodzoną, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.02.1829, 5/1829.

JABŁOŃSKI Franciszek lat 22, sławetny, majster kunsztu szewskiego w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, urodzony w Radziłowie, syn sławetnych Franciszka i Katarzyny z Wiśniewskich, już nieżyjących z Marianną ORŁOWSKĄ lat 19, córką włościan Mikołaja i nieżyjącej już Agnieszki, w Zawadach zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.10.1829, 32/1829.

JAWOROWSKI Maciej lat 49, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Anny, już nieżyjących z Ewą ZALESKĄ lat 23, córką szlachetnych Ignacego i nieżyjącej już Katarzyny, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 24.08.1829, 30/1829.

KIERZKOWSKI Wincenty lat 18, szlachetny, dziedzic części w Stpułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Anieli z Kuleszów, już nieżyjących z Barbarą PIEKUTOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Piotra i nieżyjącej już Joanny z Makowskich, w Makowie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkała, ślub 23.11.1829, 39/1829.

KOBYLIŃSKI Franciszek lat 30, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Stypułkowskich z Rozalią MALESZEWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Janczewskich, w Maleszewie Porkusach urodzoną, w Kobylinie Borzymach przy matce zamieszkałą, ślub 24.11.1829, 40/1829.

KONOPACKI Szymon lat 26, sławetny, wyrobnik w Sikorach Bartyczkach zamieszkały, urodzony w Wiźnie, syn sławetnych Andrzeja i Katarzyny, już nieżyjących z Marianną MILEWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Marianny, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 13.07.1829, 27/1829.

KONOPKA Paweł lat 22, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Janowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Marianny z Milewskich, tamże zamieszkałych z Elżbietą ZALESKĄ lat 26, wdową po szlachetnym Franciszku zmarłym 20.04.1828, córką szlachetnych Baltazara i nieżyjącej już Konstancji z Sikorskich małżonków Pruszyńskich w Kapicach Starych zamieszkałych, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 23.02.1829, 13/1829.

KRUSZEWSKI Wojciech lat 33, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Marianny, już nieżyjących z Teresą STYPUŁKOWSKĄ lat 30, wdową po szlachetnym Franciszku zmarłym 12.01.1828, córką szlachetnych Szymona i Marianny małżonków Niecieckich, już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 25.10.1829, 31/1829.

KRZEWSKI Andrzej lat 23, szlachetny, dziedzic części w Krzewie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Łukasza i Apolonii z Kalinowskich, tamże zamieszkałych z Rozalią GARBOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Jana i Teresy z Garbowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1829, 2/1829.

ŁOPIŃSKI Józef lat 66, szlachetny, wdowiec, dziad szpitalny w Sokołach zamieszkały, w Porośli Wojsławach urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Krystyny z Porowskich, już nieżyjących z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 50, wdową po szlachetnym Tomaszu zmarłym 01.07.1818, córką szlachetnych Antoniego i Agaty z Jabłonowskich małżonków Dobkowskich, już nieżyjących a w Kierzkach przedtem zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkałą, ślub 18.02.1829, 6/1829.

MAKOWSKI Tadeusz lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Anny, już nieżyjących z Rozalią SIKORSKĄ lat 26, córką szlachetnych Benedykta i nieżyjącej już Krystyny z Maciorkowskich, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 19/1829.

MALESZEWSKI Jakub lat 26, szlachetny, dziedzic części w Krzewie nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Krzewskich z Anną TARGOŃSKĄ lat 18, córką szlachetnych Romualda i Marianny z Ciborowskich, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1829, 14/1829.

MILEWSKI Wojciech lat 22, szlachetny, dziedzic części w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Kobylińskich z Rozalią MILEWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.06.1829, 25/1829.

MODZELEWSKI Florian lat 60, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Śliwowie Łopienitym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Sebastiana i Ludwiki, już nieżyjących z Elżbietą WNOROWSKĄ lat 36, córką szlachetnych Jana i Marianny, już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.05.1829, 24/1829.

NIECIECKI Wilhelm lat 26, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Nieciecach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Anieli, tamże zamieszkałych z Anną KŁOSKOWSKĄ lat 21, wdową po szlachetnym Hipolicie, zmarłym 01.03.1827, córką szlachetnych Wawrzyńca i Katarzyny małżonków Kłoskowskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.11.1829, 42/1829.

PISZCZATOWSKI Franciszek lat 27, szlachetny, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich z Krystyną ZALESKĄ lat 21, córką szlachetnych Jana i nieżyjącej już Konstancji z Maciorkowskich, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.02.1829, 8/1829.

PISZCZATOWSKI Tadeusz lat 50, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona i Teofili z Sikorskich, już nieżyjących z Joanną FALKOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Stanisława i Anny, już nieżyjących, w Jabłonowie Kątach zrodzoną, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 24.11.1829, 41/1829.

PISZCZATOWSKI Wincenty lat 34, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały, syn szlachetnych Andrzeja i Marianny z Stypułkowskich, już nieżyjących z Anną ROSZKOWSKĄ lat 32, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Ewy, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 17/1829.

POGORZELSKI Antoni lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Pogorzelskich z Małgorzatą ZASLESKĄ lat 22, córką szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Piszczatowskich, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.02.1829, 11/1829.

ROSTKOWSKI Krzysztof lat 56, włościanin, wdowiec, wyrobnik w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, w Krzyżewie urodzony, syn włościan Adama i Elżbiety już nieżyjących z Marianną SŁABOGÓRSKĄ lat 50, wdową po włościaninie Wojciechu, zmarłym 19.12.1816, córką włościan Adama i Franciszki małżonków Łochowskich, już nieżyjących, w Waniewie zrodzoną, w Frankach Dąbrowie zamieszkałą, ślub 18.05.1829, 23/1829.

RUDNICKI Andrzej lat 22, sławetny, czeladnik kunsztu szewskiego, w Sikorach Pawłowiętach zamieszkały, w Zambrowie urodzony, syn sławetnych Jacentego i nieżyjącej już Urszuli z Kostrów z Katarzyną KARWACKĄ lat 23, córką sławetnych Jakuba i Małgorzaty, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 21/1829.

SĘK Antoni lat 22, sławetny, majster kunszty szewskiego w Kobylinie Borzymach zamieszkały i tamże urodzony, syn sławetnych Kazimierza i nieżyjącej już Katarzyny z Roszkowskich z Marianna JAKUBCZYK lat 18, córką włościan Krzysztofa i Katarzyny z Jaworowskich, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkała, ślub 16.11.1829, 36/1829.

SIKORSKI Dominik lat 28, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Pawłowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Rozalii z Ciborowskich z Rozalią KAPICĄ lat 19, córką szlachetnych Adama i Kunegundy z Sikorskich, w Kapicach Starych urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1829, 9/1829.

SIKORSKI Franciszek lat 37, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Garbowskich z Krystyną WNOROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Grzegorza i Heleny z Śliwowskich, w Wnorach Wandach zrodzoną, w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkała, ślub 16.02.1829, 4/1829.

SIKORSKI Stanisław lat 25, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca i Julianny z Zaleskich, już nieżyjących z Teresą GARBOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Franciszka i Marianny z Targońskich, już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy bracie, Janie zostającą, ślub 16.11.1829, 34/1829.

SRZEDNICKI Dominik lat 19, szlachetny, w Kobylinie Pieniążkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ignacego i Marianny z Babińskich z Julianną KOBYLIŃSKĄ lat 15, córką szlachetnych Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Apolonii z Kurzynów, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 18/1829.

STANISZEWSKI Michał lat 20, sławetny, majster kunsztu garncarskiego w Sokołach zamieszkały i tamże urodzony, syn sławetnych Jana i Ewy, tamże zamieszkałych z Apolonią RORZKOWSKĄ lat 21, córką sławetnych Pawła i Marianny, w Stypułkach Borkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.08.1829, 29/1829.

STYPUŁKOWSKI Wojciech lat 45, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Makowie zamieszkały, w Stypułkach Święchach urodzony, syn szlachetnych Walentego i Anny, już nieżyjących z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 33, wdową po szlachetnym Wojciechu zmarłym 11.11.1827, córką szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Antoniny małżonków Jamiołkowskich, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Stypułkach Giemzinie zamieszkałą, ślub 23.01.1829, 12/1829.

SZLESZYŃSKI Wawrzyniec lat 35, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Szlasach Mieszkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i Franciszki z Dąbrowskich, już nieżyjących z Anielą ROSOCHACKĄ lat 30, córką szlachetnych Józefa i Rozalii, już nieżyjących, w Wnorach Wypychach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.02.1829, 7/1829.

TARASINEK Dionizy lat 42, włościanin, wdowiec w Kobylinie Kuleszkach rolniczo zamieszkały, w Moskiewiczach urodzony, syn włościan Michała i Marianny, już nieżyjących z Barbarą SZYMAŃSKĄ lat 40, wdową po włościaninie Jakubie, dziadzie żebrzącym zmarłym 05.04.1828, córką włościan Jakuba i Katarzyny małżonków Nowików, już nieżyjących, w Łaszewiczy zrodzoną, w Czajkach zamieszkałą, ślub 02.08.1829, 28/1829.

TRUSKOLASKI Paweł lat 24, szlachetny, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny Piszczatowskiej z Agnieszką ROSZKOWSKĄ lat 25, wdową po szlachetnym Ignacym zmarłym 20.04.1827, córką szlachetnych Michała i Balbiny małżonków Idźkowskich i Idźkach Średnich zamieszkałych, tamże urodzoną, w Kropiwnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 26.01.1829, 1/1829.

TRUSKOLASKI Stanisław lat 19, szlachetny, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Agnieszki z Frankowskich, już nieżyjących z Marianną NIECIECKĄ lat 18, córką szlachetnych Adama i Wiktorii z Ciborowskich, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.03.1829, 20/1829.

WNOROWSKI Wincenty lat 27, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Katarzyną CZAJKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Tomasza i nieżyjącej już Wiktorii, w Czajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.02.1829, 10/1829.

ZAJKOWSKI Józef lat 23, szlachetny, dziedzic części w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i Józefy z Stypułkowskich, tamże zamieszkałych z Wiktorią GRODZKĄ lat 24, córką szlachetnych Aleksego i Doroty z Milewskich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.02.1829, 15/1829.

ZALESKI Walenty lat 34, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Sikorach Janowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza i Marianny z Zaleskich, już nieżyjących z Katarzyną POGORZELSKĄ lat 33, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Domiceli z Kulikowskich, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkała, ślub 17.11.1829, 37/1829.

ZAMBRZYCKI Mateusz lat 20, szlachetny, dziedzic części w Zambrzycach Kapustach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Bagińskich z Kunegundą IDŹKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Marcina i Krystyny z Garbowskich, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.06.1829, 26/1829.

ZIELIŃSKI Wojciech lat 38, włościanin, wdowiec, wyrobnik w Piszczatach Kończanach zamieszkały, urodzony w Kobylinie Kuleszkach, syn włościan Jakuba i Moniki już nieżyjących z Magdaleną PIOTRUSZEWSKĄ lat 40, wdową po włościaninie Michale, zmarłym 10.02.1823, córką szlachetnych Wojciecha i Anny małżonków Leśniewskich, już nieżyjących, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.05.1829, 22/1829.