Indeks opracował L. Kocoń

BIELECKI Antoni lat 36, wyrobnik w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, w Ratyniu urodzony, syn Jana i Marianny, już nieżyjących z Heleną DĄBROWSKĄ lat 28, córką Mardera i Katarzyny, już nieżyjących, w Reszlu, państwie Pruskim zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 02.05.1830, 20/1830.

DAŃKOWSKI Bernard lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Garbowskich z Antoniną WNORCZUK lat 21, córką Andrzeja i Teresy, w Makowie zrodzoną, w Kobylinie Latkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1830, 14/1830.

DMOCHOWSKI Maciej lat 37, sławetny, dzierżawca austerii zajezdnej, w Kapicach Lipnikach zamieszkały, w Łopuchowie urodzony, syn sławetnych Tomasza i Anny tamże w Kapicach Lipnikach zamieszkałych z Petronelą WILCZAK lat 45, córką włościan Marcina i Konstancji, już nieżyjących, w Zawadach zrodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 09.02.1830, 8/1830.

GRODZKI Wojciech lat 21, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Teresy z Wnorowskich z Anną POGORZELSKĄ lat 22, córką szlachetnych Pawła i Teresy z Wnorowskich, już nieżyjących , w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1830, 17/1830.

HRYNIEWICKI Franciszek lat 23, szlachetny, przy rodzicach w Żendzianach rolniczo zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Joanny z Horodyńskich z Józefą CZAJKOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Marcina i Anieli, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1830, 43/1830.

IDŹKOWSKI Mikołaj lat 58, szlachetny, wdowiec, ekonom w folwarku Kowalewszczyzna, tamże zamieszkały, urodzony w Idźkach Srzednich, syn szlachetnych Feliksa i Katarzyny, już nieżyjących z Marianną KROPIWNICKĄ lat 38, córką szlachetnych Wacława, już nieżyjącego i żyjącej Brygidy, w Kropiwnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1830, 42/1830.

JAMIOŁKOWSKI Stanisław lat 19, szlachetny, dziedzic części w Jamiołkach Kowalach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Agnieszki z Apolonią GRABOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Eleonory, w Kierzkach zrodzoną, w Stypułkach Święchach przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1830, 41/1830.

JAMIOŁKOWSKI Wincenty lat 18, szlachetny, dziedzic części w Jamiołkach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Konopków z Barbarą STYPUŁKOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Antoniego i Weroniki z Sikorskich, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 14.02.1830, 9/1830.

KALINOWSKI Piotr lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kalinowie Basiach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Rozalii, już nieżyjących z Marianną ZALESKĄ lat 30, córką szlachetnych Mikołaja i nieżyjącej już Agnieszki, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 29.06.1830, 24/1830.

KAPICA Jan lat 30, szlachetny, dziedzic części w Kapicach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Gąssowskich z Franciszką CZAJKOWSKĄ lat 32, wdową po szlachetnym Walentym, zmarłym 01.04.1826, córką szlachetnych Antoniego i Rozalii z Zajkowskich małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną, w Czajkach zamieszkałą, ślub 31.01.1830, 4/1830.

KIERZKOWSKI Wawrzyniec lat 26, szlachetny, w Kobylinie Kruszewie rolniczo zamieszkały, w Kurzynach urodzony, syn szlachetnych Adama i Marianny, już nieżyjących z Marianną GĄSSOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Franciszka i Konstancji, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1830, 39/1830.

KOBYLIŃSKI Łukasz lat 33, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Stypułkowskich z Weroniką MALESZEWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1830, 40/1830.

KONOPKA Jan lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i Katarzyny, już nieżyjących z Zuzanną SIKORSKĄ lat 21, córką szlachetnych Sylwestra i Petroneli, już nieżyjących, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkała, ślub 03.06.1830, 21/1830.

KONOPKA Marcin lat 30, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marianny z Sikorskich z Marianną SIKORSKĄ lat 24, córką szlachetnych Wawrzyńca i Julianny, już nieżyjących, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.11.1830, 33/1830.

KONOPKA Piotr lat 20, szlachetny, dziedzic części w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Petroneli z Kalinowskich z Rozalią ZAJKOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Walentego i Elżbiety z Kuleszów, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.02.1830, 13/1830.

KOSIŃSKI Tomasz lat 19, włościanin, wyrobnik w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, w Waniewie urodzony, syn włościan Walentego i nieżyjącej już Łucji z Agnieszką PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Antoniego i nieżyjącej już Katarzyny, w Bruszewie bywszych, w Rusi Nowej zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach na służbie zostająca, ślub 24.01.1830, 1/1830.

KOSIŃSKI Walenty lat 60, włościanin, wdowiec, wyrobnik w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, w Surażu urodzony, syn włościan Jerzego i Anny z Gołaszewskich, już nieżyjących z Magdaleną JACHYMCZUK lat 28, wdową po Stefanie, córką Antoniego i Katarzyny z Piotruczaków małżonków Piszczatowskich, już nieżyjących, w Sokołach Rusi zrodzoną, w Dworakach Pikatach zamieszkałą, ślub 20.06.1830, 23/1830.

KOWALEWSKI Stanisław lat 26, sławetny, majster kunsztu szewskiego w Kobylinie Borzymach zamieszkały, urodzony w Sikorach Bartkowiętach, syn sławetnych Stanisława i nieżyjącej już Franciszki z Gałeckich z Rozalią KONSTANCZUK lat 25, wdową po włościaninie Ignacym, zmarłym 13.04.1828, córką sławetnych Jakuba i Marianny małżonków Sobolewskich w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałych, w Kobylinie Kuleszkach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkała, ślub 26.01.1830, 2/1830.

KROPIWNICKI Kazimierz lat 25, szlachetny, parobek w Kapicach Starych zamieszkały, w Kropiwnicy Gajkach urodzony, syn szlachetnych Jana i Marianny, już nieżyjących z Anną PERKOWSKĄ lat 34, wdową po szlachetnym Pawle zmarłym 30.04.1829, córką szlachetnych Wiktora i Marianny małżonków Pogorzelskich, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną, w Kapicach Starych zamieszkałą, ślub 07.11.1830, 35/1830.

KROPIWNICKI Kazimierz lat 31, szlachetny, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kropiwnickich z Jozefatą ZALESKĄ lat 19, córką szlachetnych Tomasza i Marianny z Idźkowskich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1830, 18/1830.

KULIKOWSKI Piotr lat 20, szlachetny, dziedzic części w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Joanny z Milewskich, już nieżyjących z Zuzanną CZAJKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Grzegorza i Scholastyki z Lenczewskich, już nieżyjących, w Czajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.02.1830, 11/1830.

ŁAPIŃSKI Marcin lat 40, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Felicjana i Petroneli z Kropiwnickich już nieżyjących z Heleną LEŚNIEWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Szymona i Marianny z Grabowskich, już nieżyjących, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną, w Kropiwnicy Raciborach w służbie zostającą, ślub 31.01.1830, 3/1830.

MILEWSKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Konstantego i Kunegundy z Sikorskich, już nieżyjących z Teresą MILEWSKĄ lat 28, córką szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Dańkowskich, w Kapicach Lipnikach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1830, 15/1830.

MILEWSKI Wincenty lat 31, szlachetny, dziedzic części w Kapicach Lipnikach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Dańkowskich z Klarą MILEWSKĄ lat 32, córką szlachetnych Franciszka i Marianny, już nieżyjących, w Milewie Lesnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.11.1830, 36/1830.

NIECIECKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Kapicach Lipnikach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Michała i Franciszki z Strękowskich z Elżbietą KAPICĄ lat 31, córką szlachetnych Krzysztofa i Agnieszki z Milewskich, w Kapicach Lipnikach zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałą, ślub 16.02.1830, 12/1830.

PERKOWSKI Bartłomiej lat 30, szlachetny, parobek w Kapicach Starych zamieszkały, w Jamiołkach Kowalach urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i nieżyjącej już Marianny z Antoniną KAPICĄ lat 24, córką szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marianny, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 07.11.1830, 32/1830.

PISZCZATOWSKI Ignacy lat 46, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i Franciszki z Piszczatowskich, już nieżyjących z Jozefatą KROPIWNICKĄ lat 21, córką szlachetnych Piotra i Marianny, w Kropiwnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.07.1830, 28/1830.

PISZCZATOWSKI Marcin lat 50, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona i Teofili z Milewskich, już nieżyjących z Marianną WNOROWSKĄ lat 48, wdową po szlachetnym Stanisławie, zmarłym 02.09.1829, córką szlachetnych Tomasza i Marcjanny małżonków Grodzkich, już nieżyjących, w Świętkach Wertycach zrodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 11.07.1830, 27/1830.

PISZCZATOWSKI Piotr lat 36, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Zofii, już nieżyjących z Anielą CHOIŃSKĄ lat 30, wdową po szlachetnym Wawrzyńcu zmarłym 08.02.1829, córką szlachetnych Kazimierza i Anny małżonków Piszczatowskich, już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 15.06.1830, 22/1830.

PISZCZATOWSKI Tomasz lat 26, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i nieżyjącej już Anieli Kobylińskiej z Józefą NIECIECKĄ lat 37, córką szlachetnych Jana i Katarzyny, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.10.1830, 31/1830.

POGORZELSKI Jan lat 26, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Teresy z Wnorowskich, już nieżyjących z Marianną DUCHNOWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Pawła i Apolonii z Kuleszów, już nieżyjących, w Krzewie Nowym zrodzoną, w Wnorach Wandach na służbie zostającą, ślub 07.02.1830, 7/1830.

POGORZELSKI Mateusz lat 38, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Frankowskich z Petronelą CIBOROWSKĄ Lat 20, córką szlachetnych Dominika, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich, w Ciborach Chrzczonach urodzoną, w Kobylinie Pieniążkach przy matce zamieszkałą, ślub 14.02.1830, 10/1830.

ROSZKOWSKI Jan lat 52, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kropiwnicy Raciborach zamieszkały, w Frankach Dąbrowie urodzony, syn szlachetnych Benedykta i Katarzyny z Kaczyńskich, już nieżyjących z Anielą SRZEDNICKĄ lat 36, córką szlachetnych Mateusza i Agaty z Kobylińskich, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 02.02.1830, 5/1830.

SIKORSKI Bernard lat 30, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca i Julianny, już nieżyjących z Konstancją CIBOROWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Targońskich, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 16.10.1830, 30/1830.

SIKORSKI Maciej lat 29, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Tomkowietach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Daniela i Marianny z Marianną SIKORSKĄ lat 21, córką szlachetnych Wojciecha i nieżyjącej już Marcjanny, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zostającą, ślub 23.11.1830, 44/1830.

SIKORSKI Wincenty lat 19, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Tomkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i nieżyjącej już Marianny z Wiłkowyskich z Katarzyną TARGOŃSKĄ lat 26, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 29.06.1830, 25/1830.

STYPUŁKOWSKI Antoni lat 22, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Sikorskich z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Faszczewskich, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1830, 19/1830.

STYPUŁKOWSKI Augustyn lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały, w Stypułkach Koziołkach urodzony, syn szlachetnych Szymona i Zuzanny, już nieżyjących z Marianną KRUSZEWSKĄ lat 40, córką szlachetnych Idziego i Apolonii, już nieżyjących, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 20.07.1830, 29/1830.

STYPUŁKOWSKI Rafał lat 56, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Czajkach zamieszkały, w Stypułkach Koziołkach urodzony, syn szlachetnych Szymona i Anastazji z Zaleskich, już nieżyjących z Katarzyną GARBOWSKĄ lat 33, córką szlachetnych Pawła i Petroneli z Roszkowskich, już nieżyjących, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 02.02.1830, 6/1830.

TARGOŃSKI Kazimierz lat 24, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Antoniną SOBOLEWSKĄ lat 18, córką sławetnych Jakuba i Marianny, w Targoniach Krytułach zrodzoną, w Sikorach Piotrowiętach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.11.1830, 37/1830.

WNOROWSKI Andrzej lat 70, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Cecylii, już nieżyjących z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 48. Córką szlachetnych Krzysztofa i Antoniny z Leśniewskich, już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.07.1830, 26/1830.

WNOROWSKI Antoni lat 19, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama i Katarzyny z Leśniewskich z Rozalią CZACZKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Adama i Anieli, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1830, 16/1830.

ZALESKI Benedykt lat 32, szlachetny, dziedzic części w Zalesiu Szczodruchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Michała i Katarzyny, już nieżyjących z Marcjanną KONOPKĄ lat 25, wdową po szlachetnym Tomaszu zmarłym 17.04.1829, córką szlachetnych Józefa i Barbary małżonków Janczewskich, już nieżyjących, w Dąbrowie Wilkach zrodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 23.11.1830, 45/1830.

ZALESKI Paweł lat 32, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Janowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Krystyny, już nieżyjących z Katarzyną TARGOŃSKĄ lat 24, córką szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Ciborowskich, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 07.11.1830, 34/1830.

ZARĘBA Nikodem lat 20, włościanin, wyrobnik w Wnorach Wandach zamieszkały, w Strękowie urodzony, syn włościan Mikołaja i Ewy, w Dobrochach zamieszkałych z Elżbietą WYSZYŃSKĄ lat 23, córką włościan Stanisława i nieżyjącej już Zofii, w Jaworach zrodzoną, w Wnorach Wandach przy ojcu zostającą, ślub 21.11.1830, 38/1830.