Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Bernard lat 27, szlachetny, dziedzic części w Krzewie Plebankach zamieszkały i tamże urodzony, syn Felicjana i Teodory, już nieżyjących z Antoniną KOBYLIŃSKĄ lat 18, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 13.02.1831, 6/1831.

BAGIŃSKI Roch lat 23, szlachetny, dziedzic części w Zambrzycach Kapustach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i Anastazji z Franciszką WNOROWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Hipolita i Bogumiły z Stypułkowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1831, 7/1831.

BAGIŃSKI Stanisław lat 36, szlachetny, wdowiec, dziedzic w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Agnieszki, już nieżyjących z Marianną ZALESKĄ lat 31, córką szlachetnych Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 10.10.1831, 22/1831.

DUCHNOWSKI Wojciech lat 26, włościanin, wyrobnik w Zawadach zamieszkały, w Ożarach urodzony, syn włościan Szymona i Agnieszki, już nieżyjących z Marianną DMOCHOWSKĄ lat 24, córką włościan Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Anny, w Łopuchowie zrodzoną, w Kapicach Starych przy matce zamieszkała, ślub 18.09.1831, 21/1831.

GARBOWSKI Józef lat 23, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Joanną FRANKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Andrzeja i Anieli, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 13.02.1831, 4/1831.

GĄSSOWSKI Antoni lat 19, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Kruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Antoniną CZAJKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Tomasza i nieżyjącej już Wiktorii, w Czajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.07.1831, 19/1831.

GĄSSOWSKI Stanisław lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Kruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Anny, już nieżyjących z Marcjanną ZALESKĄ lat 20, córką szlachetnych Jana i nieżyjącej już Konstancji Maciorkowskiej, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.11.1831, 28/1831.

GROCHOWSKI Józefat lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marianny, już nieżyjących z Anną SIKORSKĄ lat 24, córką szlachetnych Macieja i Apolonii, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 07.02.1831, 3/1831.

JABŁOŃSKI Karol lat 59, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały, urodzony w Raciborach Reszkach, syn szlachetnych Leona i Marianny z Zaleskich, już nieżyjących z Katarzyną GARBOWSKĄ lat 40, wdową po szlachetnym Adamie zmarłym 25.01.1827, córką szlachetnych Mateusza i Antoniny z Truskolaskich małżonków Idźkowskich, już nieżyjących, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałą, ślub 24.01.1831, 1/1831.

KALINOWSKI Jakub lat 45, włościanin, wdowiec, wyrobnik w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkały, w Orbylewie urodzony, syn włościan Macieja i Aleksandry, już nieżyjących z Marcjanną WIŚNIEWSKĄ lat 35, córką włościan Wawrzyńca i Praksedy, już nieżyjących, w Rajskie urodzoną, w Kobylinie Borzymach w służbie zostającą, ślub 23.05.1831, 11/1831.

KIERZKOWSKI Jan lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Teresy, już nieżyjących z Konstancją RZĄCĄ lat 18, córką szlachetnych Macieja i Franciszki, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.02.1831, 2/1831.

KOBYLIŃSKI Wojciech lat 33, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i Petroneli z Julianną ŻENDZIAN lat 18, córką szlachetnych Wincentego i nieżyjącej już Urszuli z Maleszewskich, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.11.1831, 32/1831.

KROPIWNICKI Andrzej lat 25, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały, w Jabłonowie Wypychach urodzony, syn szlachetnych Felicjana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Falkowskich z Marianną KROPIWNICKĄ lat 25, wdową po szlachetnym Michale zmarłym 16.01.1829, córką szlachetnych Kazimierza i Rozalii z Wiszowatych małżonków Dobkowskich, w Pajewie zrodzoną, w Kropiwnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 29.05.1831, 12/1831.

KROPIWNICKI Mateusz lat 40, szlachetny, dziedzic części w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Katarzyny, już nieżyjących z Krystyną ZAJKOWSKĄ lat 33, córką szlachetnych Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Hermanowskich, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.06.1831, 15/1831.

KURZYNA Ignacy lat 33, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Teresy, już nieżyjących z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Antoniego i Katarzyny z Stypułkowskich, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.04.1831, 9/1831.

KURZYNA Wawrzyniec lat 30, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i Agnieszki z Marianną GARBOWSKĄ lat 32, wdową po szlachetnym Kazimierzu, zmarłym 07.09.1827, córką szlachetnych Jakuba i nieżyjącej już Franciszki małżonków Zajkowskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.11.1831, 24/1831.

LEŚNIEWSKI Adam lat 25, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich z Antoniną DOBKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Grzegorza i Marianny z Pogorzelskich, już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.07.1831, 16/1831.

ŁAPIŃSKI Maciej lat 36, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Felicjana i Petroneli, już nieżyjących z Jozefatą KONOPKĄ lat 26, córką szlachetnych Jana i Marianny, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1831, 34/1831.

ŁUPIŃSKI Wawrzyniec lat 32, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Łopiance Starej zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i Marianny, już nieżyjących z Teofilą TRUSKOLASKĄ lat 20, córką szlachetnych Bernarda i Franciszki, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1831, 37/1831.

MAKOWSKI Stanisław lat 22, szlachetny, dziedzic części w Makowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i Marianny z Anielą STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Wojciecha i Heleny z Targońskich, już nieżyjących, w Makowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1831, 31/1831.

MILEWSKI Franciszek lat 24, szlachetny, dziedzic części w Kapicach Lipnikach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Dankowskich z Rozalią DREWNICKĄ lat 28, wdową po Michale zmarłym 28.04.1827, córką sławetnych Grzegorza i nieżyjącej już Anastazji małżonków Kamińskich, w Kobylinie Borzymach zrodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 05.06.1831, 13/1831.

MODZELEWSKI Jan lat 22, Wielmożny Jegomość Pan przy rodzicach w Wnorach Pażochach zamieszkały, w Zakrzewie urodzony, syn Wielmożnych Józefa i Reginy z Katarzyną MAKOWSKĄ lat 17, córką szlachetnie urodzonych Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Drągowskich, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zostającą, ślub 13.02.1831, 5/1831.

PISZCZATOWSKI Grzegorz lat 23, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i nieżyjącej już Katarzyny z Katarzyną ROSZKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Ewy, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 11.07.1831, 17/1831.

PISZCZATOWSKI Jan lat 40, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Anieli, już nieżyjących z Franciszką WNOROWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Szymona i nieżyjącej już Jozefaty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.10.1831, 23/1831.

PISZCZATOWSKI Marcin lat 47, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Urszuli, już nieżyjących z Balbiną GRABOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Stanisława i Anieli, już nieżyjących, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1831, 30/1831.

POGORZELSKI Mateusz lat 44, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Kunegundy, już nieżyjących z Konstancją POGORZELSKĄ lat 32, córką szlachetnych Wiktora i Marianny, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1831, 33/1831.

ROSZKOWSKI Marcin lat 25, szlachetny, parobek w Garbowie Nowym zamieszkały, w Płonce Kościelnej urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Jadwigi, już nieżyjących z Konstancją GARBOWSKĄ lat 38, wdową po szlachetnym Stanisławie zmarłym 02.09.1830, córką szlachetnych Pawła i Zuzanny małżonków Zaleskich, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną, w Garbowie Nowym zamieszkałą, ślub 16.07.1831, 18/1831.

RUDNICKI Hiacenty lat 50, włościanin, wdowiec, wyrobnik w Sikorach Pawłowiętach zamieszkały, w Kuleszach Podlipnych urodzony, syn włościan Ignacego i Katarzyny, już nieżyjących z Rozalią MARCINCZUK lat 40, córką włościan Stanisława i Ewy, już nieżyjących, w Kruszewie zrodzoną, w Kowalewszczyźnie zamieszkałą, ślub 08.05.1831, 10/1831.

SIKORSKI Julian lat 38, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama i Franciszki, już nieżyjących z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Jana i nieżyjącej już Elżbiety Roszkowskiej, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.11.1831, 36/1831.

SOKOŁOWSKI Jakub lat 51, sławetny, wdowiec, posesor zastawny w Sikorach Piotrowiętach zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, syn sławetnych Kazimierza i Doroty, już nieżyjących z Barbarą PIEŃKOWSKĄ lat 30, córką nieżyjącej już Rozalii, w Krasowie Cząstkach zrodzoną, w Sikorach Piotrowiętach w służbie zostającą, ślub 18.06.1831, 14/1831.

SOKÓŁ Jan lat 33, włościanin, wyrobnik w Kropiwnicy Gajkach zamieszkały, w Waniewie urodzony, syn włościan Stanisława i Rozalii z Łucją ZALESKĄ lat 18, córką szlachetnych Wojciecha i Katarzyny z Wnorowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 13.11.1829, 29/1829.

SZLESZYŃSKI Jan lat 25, szlachetny, rolnik w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały, w Szlasach Łopienitych urodzony, syn szlachetnych Jacentego i Marianny z Petronela KULESZĄ lat 22, wdową po szlachetnym Andrzeju zmarłym 14.04.1830, córką szlachetnych Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Stypułkowskich małżonków Stypułkowskich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 15.02.1831, 8/1831.

TRUSKOLASKI Antoni lat 43, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ludwika i Antoniny, już nieżyjących z Elżbietą ROSZKOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkała, ślub 07.11.1831, 25/1831.

WNOROWSKI Karol lat 35, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Wnorach Wypychach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Michała i Magdaleny, tamże zamieszkałych z Marianną JABŁOŃSKĄ lat 28, córką szlachetnych Andrzeja i Antoniny, już nieżyjących, w Łopiance Nowej zrodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 04.09.1831, 20/1831.

WNOROWSKI Wiktor lat 28, szlachetny, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i Krystyny z Anną WNOROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Andrzeja i Katarzyny, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.11.1831, 27/1831.

ZAJKOWSKI Mikołaj lat 36, szlachetny, przy rodzicach w Garbowie Nowym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Anieli z Piszczatowskich z Anną ZAJKOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Adama i Agnieszki, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 07.11.1831, 26/1831.

ZALESKI Stefan lat 35, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały, syn szlachetnych Tomasza i Agnieszki, już nieżyjących z Joanną ZALESKĄ lat 28, córką szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Piszczatowskich, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1831, 35/1831.