Indeks opracował L. Kocoń

ABLAMOWICZ Antoni lat 22, sławetny, rolnik przy ojcu w Tykocinie zamieszkały i tamże urodzony, syn sławetnych Józefa i nieżyjącej już Magdaleny z Łukasiewiczów z Ewą CHORKOWNĄ lat 22, córką sławetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Anny, w Jabłonowie zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1832, 63/1832.

BABIŃSKI Wincenty lat 30, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony, syn szlachetnych Macieja i Apolonii, już nieżyjących z Weroniką SRZEDNICKĄ lat 22, córką szlachetnych Jana i Anieli z Dąbrowskich, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1832, 11/1832.

BOGUS Grzegorz lat 40, włościanin, wyrobnik w Kobylinie Kruszewie zamieszkały, w Brześciu, Państwie Rosyjskim urodzony, syn włościan Jana i Marianny, już nieżyjących z Apolonią ROSZKOWSKĄ lat 22, córką Grzegorza i Rozalii, już nieżyjących, w Kobylinie Borzymach zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 30.01.1832, 3/1832.

BUDKIEWICZ Jakub lat 37, sławetny, parobek w Kapicach Lipnikach zamieszkały, w Sawiczach, parafii Głębokie Guberni Grodzieńskiej urodzony, syn sławetnych Pnestera (?) i Marceli, już nieżyjących z Moniką PUCHALSKĄ lat 19, córką sławetnych Grzegorza i Franciszki, w Wólce parafii Waniewskiej zrodzoną, w Kapicach Starych przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1832, 53/1832.

CIBOROWSKI Jan lat 19, szlachetny, dziedzic części w Ciborach Gałeckich zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii Zajkowskiej z Jozefatą DOBKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Józefa i Franciszki z Zajkowskich, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1832, 14/1832.

CIBOROWSKI Józef lat 26, szlachetny w Sikorach Bartkowiętach zamieszkały, syn szlachetnych Pawła i Heleny z Agnieszką ZALESKĄ lat 32, wdową po szlachetnym Jakubie, zmarłym 30.12.1824, córką szlachetnych Jana i Jozefaty z Zaleskich małżonków Zaleskich, już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 21/1832.

CZAJKOWSKI Antoni lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Czajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza i Joanny, już nieżyjących z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 45, wdową po szlachetnym Janie zmarłym 09.12.1831, córką szlachetnych Stanisława i Anny małżonków Maleszewskich, już nieżyjących, w Maleszewie Porkusach zrodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 18.11.1832, 52/1832.

CZAJKOWSKI Wiktor lat 24, szlachetny, dziedzic części w Czajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i nieżyjącej już Wiktorii z Płońskich z Anną DĄBROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Macieja i nieżyjącej już Teresy z Garbowskich, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 27.02.1832, 17/1832.

DĄBROWSKI Franciszek lat 54, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marcjanny, już nieżyjących z Wiktorią KOWALEWSKĄ lat 43, wdową po sławetnym Stanisławie zmarłym 06.02.1831, córką sławetnych Benedykta, już nieżyjącego i żyjącej Marianny małżonków Biernackich, w Andrzejewie zrodzona, w Kobylinie Borzymach zamieszkała, ślub 22.05.1832, 33/1832.

DOBKOWSKI Konstanty lat 37, szlachetny, w Pajewie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Ewy z Milewskich, już nieżyjących z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 40, wdową po szlachetnym Janie zmarłym 14.08.1831, córką szlachetnych Szymona i Marianny z Łapińskich małżonków Łapińskich, już nieżyjących, w Łapach Barwikach zrodzoną, w Kobylinie Latkach zamieszkałą, ślub 18.06.1832, 38/1832.

DRĄGOWSKI Franciszek lat 33, szlachetny, w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże zrodzony, syn szlachetnych Nikodema i nieżyjącej już Małgorzaty z Mojkowskich z Anną WNOROWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Stanisława i Anieli z Grodzkich, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 27.02.1832, 19/1832.

GARBOWSKI Gaspar lat 38, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i Zuzanny z Garbowskich, już nieżyjących z Ewą LEŚNIEWSKĄ lat 28, córką szlachetnych Jakuba i Marianny z Stypułkowskich, już nieżyjących, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.03.1832, 28/1832.

GARBOWSKI Jan lat 28, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Marianny z Targońskich, już nieżyjących z Pauliną ZAMBRZYCKĄ lat 37, wdową po szlachetnym Mateuszu zmarłym 09.01.1832, córką szlachetnych Jana i Katarzyny małżonków Dembnickich, już nieżyjących, w Dembnikach zrodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 11.11.1832, 49/1832.

KACZYŃSKI Antoni lat 18, szlachetnie urodzony, syn szlachetnie urodzonych Stanisława i Rozalii z Dąbrowskich w Rabędach zamieszkałych i tamże urodzony a w Wierzbowie zamieszkały z Aleksandrą KOBYLIŃSKĄ lat 18, córką szlachetnie urodzonych Jana i Apolonii z Roszkowskich, już nieżyjących, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 27/1832.

KALIŚCIŃSKI Michał lat 21, sławetny, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zamieszkały, urodzony w Jeżewie, syn sławetnych Jana i Magdaleny z Jarockich z Antoniną MILEWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Daniela i nieżyjącej już Marcjanny z Kapiców, w Kapicach Jasiewiźnie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 03.07.1832, 41/1832.

KAMIŃSKI Paweł lat 27, w Kobylinie Cieszymach rolniczo zamieszkały, w Sochaczewie urodzony, syn Jana i Marcjanny, już nieżyjących z Ewą DAŃKOWSKĄ lat 42, wdową po szlachetnym Stanisławie zmarłym 29.07.1828, córką szlachetnych Antoniego i Salomei małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną, w Kobylinie Cieszymach zamieszkałą, ślub 05.03.1832, 29/1832.

KAPICA Dominik lat 24, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców z Marianną KROPIEWNICKĄ lat 20, córką szlachetnych Dionizego i Łucji, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1832, 54/1832.

KOBYLIŃSKI Stanisław lat 28, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Marianny z Marianną NIECIECKĄ lat 26, córką szlachetnych Michała i Franciszki, w Kapicach Lipnikach zrodzoną i tamże z zamieszkałą, ślub 31.01.1832, 5/1832.

KONOPKA Maciej lat 45, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Ciborach Chrzczonach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wincentego i Marianny z Kuleszów, już nieżyjących z Apolonią POGORZELSKĄ lat 30, córką szlachetnych Adama i Małgorzaty z Babińskich, już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.01.1832, 1/1832.

KONOPKA Tomasz lat 19, szlachetny, w Ciborach Gołeckich przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Daniela i Jozefaty z Tyborowskich z Konstancją TARGOŃSKĄ lat 17, córką szlachetnych Bartłomieja, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Perkowskich, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1832, 62/1832.

KROPIEWNICKI Jan lat 30, szlachetny, wdowiec, w Kropiewnicy Kiernozkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Barbary z Anielą FRANKOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i Klary z Grodzkich, w Kuleszach Litwie Starej zrodzoną i tamże zamieszkałej, ślub 26.08.1832, 44/1832.

KRUSZEWSKI Franciszek lat 31, szlachetny, dziedzic części w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Katarzyny, już nieżyjących z Agnieszką STYPUŁKOWSKĄ lat 40, wdową po urodzonym Wojciechu, zmarłym 19.03.1831, córką szlachetnych Krzysztofa i Teresy małżonków Kłoskowskich, już nieżyjących, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 01.02.1832, 6/1832.

KRUSZEWSKI Franciszek lat 20, szlachetny, w Truskolasach Niewisku przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i Marianny z Joanną DĄBROWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Jakuba i Katarzyny, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 01.07.1832, 40/1832.

KRZEWSKI Antoni lat 20, szlachetny, w Krzewie Starym przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Marianny z Marianną GARBOWSKA lat 20, córką szlachetnych Pawła i Barbary z Sikorskich, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1832, 55/1832.

KULESZA Maciej lat 28, szlachetny, dziedzic części w Podawcach Kuleszach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Grzegorza i Apolonii z Franciszką JAMIOŁKOWSKĄ lat 17, córką szlachetnych Jakuba i Marcjanny, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 06.02.1832, 7/1832.

KURZYNA Jan lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały, w Garbowie Starym urodzony, syn szlachetnych Szymona i Marianny z Milewskich, już nieżyjących z Katarzyną FRANKOWSKĄ lat 36, wdową po szlachetnym Krzysztofie, zmarłym 01.11.1830, córką szlachetnych Jana i Franciszki z Jabłonowskich małżonków Truskolaskich, w Truskolasach Starych zrodzoną, w Frankach Dąbrowie zamieszkałą, ślub 27.05.1832, 34/1832.

KURZYNA Stanisław lat 33, szlachetny, dziedzic części w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Katarzyny z Sikorskich, już nieżyjących z Marianną KURZYNĄ lat 22, córką szlachetnych Benedykta i Heleny z Milewskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.02.1832, 12/1832.

KURZYNA Wojciech lat 30, szlachetny, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Benedykta i nieżyjącej już Heleny z Marianną ZALESKĄ lat 25, córką szlachetnych Mateusza i nieżyjącej już Katarzyny z Garbowskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkała, ślub 27.02.1832, 15/1832.

LEŚNIEWSKI Mikołaj lat 38, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Benedykta i nieżyjącej już Marcjanny z Stypułkowskich z Łucją KŁOSKOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Jamiołkowskich, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy matce zamieszkała, ślub 17.06.1832, 36/1832.

ŁAPIŃSKI Jan lat 23, szlachetny, dziedzic części w Płonce Matyskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Klemensa i Karoliny z Płońskich, już nieżyjących z Rozalią LEŚNIEWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Benedykta i nieżyjącej już Marcjanny z Stypułkowskich, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkała, ślub 04.03.1832, 22/1832.

MAKOWSKI Teodor lat 34, szlachetny, w Makowie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i nieżyjącej już Anny z Sikorskich z Teresą FRANKOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zaleskich, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną, w Makowie zamieszkałą, ślub 27.11.1832, 64/1832.

MĘŻYŃSKI Stanisław lat 28, szlachetny, w Zalesiu Łabędzkim przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i nieżyjącej już Katarzyny z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Antoniego i Katarzyny, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1832, 60/1832.

MIERZWIŃSKI Jan lat 27, parobek w Wnorach Wypychach zamieszkały, w Kalinowie Nowym urodzony, syn szlachetnej Franciszki z Anielą CZAJKOWSKĄ lat 40, z pierwszego małżeństwa Wnorowską, wdową po szlachetnym Franciszku zmarłym 20.08.1831, córką szlachetnych Antoniego i Anny małżonków Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.09.1832, 45/1832.

MILEWSKI Stanisław lat 48, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Marianny z Zaleskich, już nieżyjących z Konstancją CHMIELEWSKĄ lat 46, wdową po szlachetnym Szymonie zmarłym 09.05.1829, córką szlachetnych Jakuba i Antoniny z Wilamowskich małżonków Wojno, już nieżyjących, w Żendzianach zrodzoną w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałą, ślub 27.02.1832, 18/1832.

NIECIECKI Florian lat 27, szlachetny, dziedzic części w Kapicach Lipnikach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wilhelma, już nieżyjącego i Marianny z Kapiców z Antoniną MILEWSKĄ lat 45, wdową po szlachetnym Adamie zmarłym 16.02.1829, córką szlachetnych Jana i Agnieszki małżonków Kapiców, już nieżyjących, w Milewie Żółtkach zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałą, ślub 30.07.1832, 43/1832.

OŁTARZERWSKI Franciszek lat 26, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i Katarzyny, już nieżyjących z Antoniną SOBOLEWSKĄ lat 21, córką Bartłomieja i Ewy z Truskolaskich, już nieżyjących, w Kurzynach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.01.1832, 4/1832.

PERKOWSKI Józef lat 20, szlachetny w Perkach Wypychach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Doroty z Anastazją SZYMBORSKĄ lat 22, córką szlachetnych Mateusza i Rozalii, już nieżyjących, w Szymborach Andrzejowiętach zrodzoną, Borkach Stypułkach zamieszkałą, ślub 05.03.1832, 30/1832.

PISZCZATOWSKI Tadeusz lat 52, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże zrodzony, syn szlachetnych Szymona i Teofili, już nieżyjących z Franciszką SAWICKĄ lat 47, wdową po Franciszku zmarłym 17.04.1827, córka szlachetnych Tomasza i Marianny małżonków Grodzkich, już nieżyjących, w Mieszkach zrodzoną, w Wnorach Starych zamieszkała, ślub 27.05.1832, 35/1832.

POGORZELSKI Franciszek lat 30, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Kruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marcjanny, już nieżyjących z Joanną BABIŃSKĄ lat 19, córką szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Rakowskich, w Krzewie Plebankach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 26/1832.

POGORZELSKI Klemens lat 34, szlachetny, w Kobylinie Kruszewie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i nieżyjącej już Heleny z Magnuszewskich z Franciszką ZALESKĄ lat 36, z pierwszego małżeństwa Kulikowską, wdową po szlachetnym Antonim zmarłym 10.07.1831, córką szlachetnych Jana i Zofii małżonków Jaworowskich, już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkałą, ślub 21.05.1832, 32/1832.

POGORZELSKI Paweł lat 27, szlachetny, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra i nieżyjącej już Marianny z Łopieńskich z Marcjanną ROSZKOWSKĄ lat 27, córką szlachetnych Franciszka i Klary z Garbowskich, już nieżyjących, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże dziedzicznie zamieszkałą, ślub 27.02.1832, 16/1832.

SIKORSKI Antoni lat 26, szlachetny, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Barbarą SKIERDZIŃSKĄ lat 35, wdową po Krzysztofie zmarłym 27.11.1831, córką szlachetnych Ignacego i Klary małżonków Mojkowskich, już nieżyjących, w Mojkach zrodzoną, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 29.09.1832, 46/1832.

SOBOLEWSKI Franciszek lat 40, sławetny, wdowiec, wyrobnik w Wnorach Wypychach zamieszkały, w Kobylinie Cieszymach urodzony, syn sławetnych Jana i Marianny, już nieżyjących z Anną DĄBROWCZYK lat 37, wdową po włościaninie Krzysztofie zmarłym 17.08.1831, córką Krzysztofa i Katarzyny małżonków Kossakowskich, już nieżyjących, w Szlasach Borowych urodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 17.06.1832, 37/1832.

STASZEWSKI Jan lat 27, włościanin, wyrobnik w Kobylinie Kuleszkach zamieszkały, w Hermanowcach, państwie Rosyjskim urodzony, syn włościan Szymona i Katarzyny tamże zamieszkałych z Marianną NIEDŹWIEDZKĄ lat 22, córką włościan Mikołaja i Jozefaty, już nieżyjących, w Królach zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 30.01.1832, 2/1832.

STYPUŁKOWSKI Adam lat 22, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i Marianny, już nieżyjących z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Mikołaja i Agnieszki, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.02.1832, 8/1832.

STYPUŁKOWSKI Antoni lat 33, szlachetny, w Stypułkach Koziołkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Rocha i Teresy z Anną GARBOWSKĄ lat 38, wdową po szlachetnym Piotrze zmarłym 02.09.1831, córką szlachetnych Jakuba i Marianny małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną, w Stypułkach Koziołkach zamieszkałą, ślub 08.11.1832, 48/1832.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 22, szlachetny, w Stypułkach Koziołkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Rocha i Teresy z Stypułkowskich z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Piotra i nieżyjącej Katarzyny z Płońskich, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 25/1832.

STYPUŁKOWSKI Józef lat 47, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i Elżbiety z Milewskich, już nieżyjących z Anielą GARBOWSKĄ lat 36, wdową po szlachetnym Macieju, zmarłym 06.03.1831, córką szlachetnych Dominika i Marcjanny z Roszkowskich małżonków Kurzynów, już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 24/1832.

STYPUŁKOWSKI Michał lat 50, szlachetny, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 35, wdową po urodzonym Jakubie zmarłym 16.07.1825, córką szlachetnych Piotra i Marianny małżonków Stypułkowskich, już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1832, 9/1832.

STYPUŁKOWSKI Rafał lat 50, szlachetny, wdowiec, rolnik w Stypułkach Święchach zamieszkały, w Stypułkach Koziołkach urodzony, syn szlachetnych Szymona i Anastazji, już nieżyjących z Eleonorą DOBKOWSKĄ lat 28, wdową po szlachetnym Szymonie zmarłym 07.02.1830, córką szlachetnych Michała i Katarzyny małżonków Stypułkowskich, już nieżyjących, w Jamiołkach Piotrowiętach zrodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 20.05.1832, 31/1832.

SZLESZYŃSKI Daniel lat 25, szlachetny, dziedzic części w Szlasach Łopienitych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i nieżyjącej już Ewy z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Tadeusza i Anastazji z Wnorowskich, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1832, 57/1832.

TARGOŃSKI Bartłomiej lat 21, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Marcjanną KOBYLIŃSKĄ lat 42, córką szlachetnych Krzysztofa i Petroneli, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.11.1832, 50/1832.

TARGOŃSKI Franciszek lat 20, szlachetny, w Ciborach Krupach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Krzewskich z Anną ZAJKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Kuleszów, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1832, 56/1832.

TYBOROWSKI Jan lat 21, szlachetny, dziedzic części w Pajewie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Apolonii z Niecieckich z Konstancją KROPIEWNICKĄ lat 24, córką szlachetnych Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kropiewnickich, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1832, 13/1832.

WĄDOŁOWSKI Jakub lat 40, szlachetny, dziedzic części w Targoniach Wielkich zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wawrzyńca i Marianny, już nieżyjących z Katarzyną BRZÓSKĄ lat 22, córką szlachetnych Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dańkowskich, w Pajewie zrodzoną, w Kapicach Starych zamieszkałą, ślub 29.07.1832, 42/1832.

WĄDOŁOWSKI Jan lat 23, szlachetny, dziedzic części w Chlebiotkach Nowych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Konstancji, już nieżyjących z Joanną SIKORSKĄ lat 21, córką szlachetnych Daniela i Marianny z Zaleskich, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.02.1832, 20/1832.

WNOROWSKI Hipolit lat 57, szlachetny, wdowiec dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Ewy z Grodzkich, już nieżyjących z Krystyną WNOROWSKĄ lat 44, wdową po szlachetnym Bartłomieju zmarłym 15.03.1826, córką szlachetnych Szymona i Agnieszki małżonków Szleszyńskich, już nieżyjących, w Mieszkach Łopienitych zrodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 26.11.1832, 59/1832.

WNOROWSKI Jan lat 19, szlachetny, w Wnorach Wandach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama i Katarzyny z Marianną Franciszką CZACZKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Adama i Anieli, w Makowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 27.11.1832, 65/1832.

WNOROWSKI Maciej lat 29, szlachetny, w Wnorach Starych przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i nieżyjącej już Petroneli z Kotowskich z Apolonią KALINOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Pantaleona i Konstancji z Kalinowskich, w Kalinowie Solkach zrodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 26.11.1832, 58/1832.

WNOROWSKI Piotr lat 50, szlachetny, wdowiec, dziedzic części w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Agnieszki, już nieżyjących z Marianną SIKORSKĄ lat 22, córką szlachetnych Michała i Antoniny, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1832, 10/1832.

WYSZYŃSKI Kazimierz lat 19, szlachetny, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkały, urodzony we wsi Dzikie Subornik, syn szlachetnych Kazimierza i Konstancji z Bazylewskich z Anną BAJKOWSKĄ lat 22, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anny, w Śliwnie zrodzoną, w Milewie Zabielnym zamieszkałą, ślub 18.11.1832, 51/1832.

ZALESKI Franciszek lat 21, szlachetny, w Sikorach Janowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja i Marianny z Apolonią MĘŻYŃSKĄ lat 17, córką szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 04.03.1832, 23/1832.

ZALESKI Ignacy lat 29, szlachetny, dziedzic części w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Jozefaty, już nieżyjących z Konstancją STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Jamiołkowskich, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1832, 61/1832.

ZALESKI Jan lat 30, szlachetny, w Sikorach Janowiętach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja i nieżyjącej już Agnieszki z Dobkowskich z Ewą FRANKOWSKĄ lat 37, wdową po szlachetnym Bonawenturze zmarłym 20.08.1831, córką szlachetnych Walentego i Marianny małżonków Łapińskich, już nieżyjących, w Łopiance Starej zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 21.06.1832, 39/1832.

ZALESKI Wincenty lat 39, szlachetny, dziedzic części w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Ewy z Sikorskich, już nieżyjących z Teresą KOBYLIŃSKĄ lat 28, córką szlachetnych Dominika i Joanny z Srzednickich, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.10.1832, 47/1832.