Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Roch lat 30, wdowiec, szlachcic w Zambrzycach Kapustach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Łapińskich, szlachty z Elżbietą WNOROWSKĄ lat 28, córką Andrzeja i Katarzyny z Makowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.08.1837, 37/1837.

BIAŁY Józef lat 38, szlachcic w Tykocinie na służbie zamieszkały, w Miodusach Wielkich urodzony, syn Marcina i Anny z Skarzyńskich, szlachty już nieżyjących z Anną KAPICĄ lat 21, córką Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Teresy, szlachty, w Milewie Leśnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 13/1837.

BIERNACKI Jan lat 19, szewc w Wnorach Starych  w pokomornym zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, syn Wiktorii z Marianną ŚWIĄTKOWSKĄ lat 21, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Trzasków, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.01.1837, 3/1837.

BRUSZEWSKI Jan lat 27, szlachcic w Bruszewie na swym majątku osiadły i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona i Konstancji z Kruszewskich, już nieżyjących z Marianną DOBKOWSKĄ lat 27, córką szlachetnych Piotra i Petroneli z Sikorskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.06.1837, 25/1837.

BUCZYŃSKI Ludwik lat 24, szlachcic w Czartosach Łantownicy zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Boguckich, szlachty z Bibianną MAKOWSKĄ lat 21, córką Krzysztofa i Marianny z Kruszewskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zostającą, ślub 28.11.1837, 47/1837.

CHOIŃSKI Franciszek lat 23, szlachcic w Mieszkach Szlasach dziedzicznie zamieszkały, urodzony w Wnorach Kuzelach, syn szlachetnych Jakuba i Teresy z Wnorowskich z Anielą WNOROWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Hipolita i nieżyjącej już Bogumiły z Stypułkowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.04.1837, 22/1837.

CHOIŃSKI Piotr lat 23, szlachcic w Chojanem Pieckach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Katarzyny z Faszczewskich, szlachty z Anną KURZYNĄ lat 26, córką Wojciecha i Franciszki z Kurzynów, szlachty, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 10/1837.

DANILEWICZ Franciszek lat 21, włościanin w Wnorach Wandach przy rodzicach zamieszkały, syn Józefa i Marianny, włościan z Marianną MICHAŁOWSKĄ lat 18, córką Adama i Marianny, dziadów szpitalnych, w Tykocinie urodzoną, w Kobylinie Borzymach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.01.1837, 1/1837.

DOBKOWSKI Michał lat 39, szlachcic w Kłoskach Młynowiętach przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały, urodzony w Kierzkach, syn szlachetnych Piotra i Petroneli z Sikorskich z Ludwiką ZALESKĄ lat 23, córką szlachetnych Jana i Konstancji z Maciorkowskich, już nieżyjących, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.05.1837, 24/1837.

DUCHNOWSKI Tomasz lat 24, szlachcic w Górskich przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Szleszyńskich, szlachty z Marcjanną PISZCZATOWSKĄ lat 21, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Janiny z Maleszewskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.01.1837, 5/1837.

DZIUBEK Wincenty lat 22, włościanin w Krzyżewie na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny, włościan z Ewą MARJANCZUK lat 19, córką Stefana i Marianny, włościan, w Frankach Piaskach zrodzoną, w Kobylinie Kuleszkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.11.1837, 41/1837.

GRODZKI Błażej lat 25, szlachcic w Grodzkich Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Wnorowskich, szlachty z Elżbietą WNOROWSKA lat 17, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1837, 44/1837.

KAPICA Wincenty lat 46, szlachcic w Milewie Leśnym zamieszkały, w Kapicach Starych urodzony, syn Franciszka i Scholastyki z Gąssowskich, szlachty już nieżyjących z Franciszką MILEWSKĄ lat 26, córką Antoniego i Marianny z Dobkowskich, szlachty już nieżyjących, w Milewie Leśnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 12/1837.

KIERZKOWSKI Józef lat 28, szlachcic w Kłoskach Świgoniach na gospodarstwie swym zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i Marianny z Dąbrowskich, szlachty już nieżyjących z Magdaleną STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córka Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, szlachty, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.07.1837, 30/1837.

KOBYLIŃSKI Izydor lat 20, szlachcic w Kobylinie Cieszymach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Dominika i Joanny z Srzednickich z Katarzyną DĄBROWSKĄ lat 22, wdową po ? zmarłym 22.09.1836, córką Kazimierza i Anieli z Wnorowskich małżonków Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Wypychach zrodzoną, w Wnorach Kuzelach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 07.08.1837, 35/1837.

KOBYLIŃSKI Józef lat 24, szlachcic w Kobylinie Pieniążkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Faszczewskich, szlachty z Marcjanną NIECIECKĄ lat 22, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Ciborowskich, szlachty, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 11/1837.

KONOPKA Bartłomiej lat 36, wdowiec, szlachcic w Targoniach Krytułach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza i nieżyjącej już Katarzyny z Konopków z Anielą PISZCZATOWSKĄ lat 40, wdową po szlachetnym Janie, zmarłym 11.02.1832, córką szlachetnych Wojciecha i Marianny małżonków Garbowskich, już nieżyjących, w Garbowie Nowym zrodzoną, w Kobylinie Cieszymach zamieszkałą, ślub 04.07.1837, 28/1837.

KONOPKA Nikodem lat 24, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marianny z Sikorskich, już nieżyjących z Rozalią KROPIEWNICKĄ lat 22, córką szlachetnych Benedykta i Marianny z Roszkowskich, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.04.1837, 23/1837.

KULIKOWSKI Adam lat 20, szlachcic w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Bogumiły z Jaworowskich, szlachty z Scholastyką POGORZELSKĄ lat 20, córką Wiktora, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1837, 46/1837.

KURZYNA Franciszek lat 33, szlachcic, pisarz prowentowy folwarku Kurowo tamże zamieszkały, w Garbowie Starym urodzony, syn szlachetnych Benedykta i Heleny, już nieżyjących z Krystyną KROPIEWNICKĄ lat 29, córką szlachetnych Tadeusza i Katarzyny, już nieżyjących, w Kropiewnicy Raciborach zrodzoną i tamże na swym majątku zamieszkałą, ślub 04.07.1837, 29/1837.

KURZYNA Jan lat 42, wdowiec, szlachcic w Garbowie Starym na gospodarstwie zamieszkały, syn Macieja i Anieli z Garbowskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną MAZURKIEWICZ lat 48, wdową po Pawle zmarłym 02.11.1835, córką Jana i Franciszki małżonków Karpińskich, już nieżyjących, w Kobylinie Kuleszkach zrodzoną i tamże w pokomornym zamieszkałą, ślub 06.02.1837, 15/1837.

LEŚNIEWSKI Grzegorz lat 23, szlachcic w Stypułkach Borkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Katarzyny z Czajkowskich z Wiktorią PISZCZATOWSKĄ lat 22, córką Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, szlachty, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 07.08.1837, 34/1837.

MAKOWSKI Jan lat 24, szlachcic w Makowie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i nieżyjącej już Joanny z Sikorskich, szlachty z Józefatą PISZCZATOWSKĄ lat 28, wdową po Ignacym zmarłym 02.12.1836, córką Piotra i nieżyjącej już Marianny z Jaworowskich małżonków Kropiewnickich, szlachty, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 25.10.1837, 40/1837.

MAKOWSKI Stanisław lat 28, wdowiec, szlachcic w Makowie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Makowskich z Marianną SIKORSKĄ lat 24, córką szlachetnych Stanisława i Anny z Mocarskich, już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.06.1837, 26/1837.

MILEWSKI Adam lat 22, szlachcic w Milewie Leśnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Wiktorii z Piszczatowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną Agnieszką KAPICĄ lat 21, córką Benedykta i Joanny z Milewskich, w Milewie Żółtkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.11.1837, 45/1837.

MODZELEWSKI Kacper lat 26, wdowiec, szlachcic w Śliwowie Łopienitym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Katarzyny, już nieżyjących z Anastazją ZAJKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Marcina i Anieli, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.07.1837, 27/1837.

MOJSA Franciszek lat 31, szlachcic w Wólce przy rodzicach swych zamieszkały, w Bokinach urodzony, syn Macieja i Moniki, szlachty z Marcjanną DAŃKOWSKĄ lat 27, córką Ignacego i nieżyjącej już Marianny, szlachty, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 19.07.1837, 32/1837.

NIECIECKI Wincenty lat 22, szlachcic w Kapicach Lipnikach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała i Franciszki z Strękowskich, szlachty z Agnieszką ANDRUSZKIEWICZ lat 19, córką Mikołaja i nieżyjącej już Marianny z Kotłowskich, urodzona Graboniu, w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałą, ślub 22.11.1837, 42/1837.

PERKOWSKI Tomasz lat 48, wdowiec, szlachcic w Truskolasach Lachach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Marianny, już nieżyjących z Anną PIEKUTOWSKĄ lat 26, córką Piotra i nieżyjącej już Joanny z Makowskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.02.1837, 16/1837.

PISZCZATOWSKI Piotr lat 24, szlachcic w Piszczatach Kończanach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, szlachty z Anielą STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córka Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Kłoskowskich, szlachty, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.02.1837, 18/1837.

POGORZELSKI Wincenty lat 18, szlachcic w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Godlewskich, szlachty z Joanną ZALESKĄ lat 18, córka Jakuba i nieżyjącej już Ewy z Sikorskich, szlachty, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 06.02.1837, 17/1837.

ROSZKOWSKI Ignacy Andrzej lat 19, w Kropiewnicy Raciborach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Marianny z Czajkowskich, szlachty z Heleną KROPIEWNICKĄ lat 17, córka Piotra i nieżyjącej już Marianny z Jaworowskich, szlachty, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.01.1837, 4/1837.

SIKORSKI Feliks lat 23, szlachcic w Sikorach Tomkowiętach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i nieżyjącej już Kunegundy, szlachty z Marianną ŁAPIŃSKĄ lat 27, córką Baltazara i Katarzyny z Kuleszów, szlachty już  nieżyjących, w Zambrzycach Kapustach zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim służebnie zamieszkałą, ślub 12.09.1837, 38/1837.

STYPUŁKOWSKI Jakub lat 23, szlachcic w Stypułkach Szymanach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Agaty z Dąbrowskich, szlachty z Konstancją DOBKOWSKĄ lat 17, córką Mikołaja i Marcjanny z Frankowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.01.1837, 2/1837.

STYPUŁKOWSKI Konstanty lat 19, szlachcic w Stypułkach Szymanach przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Stypułkowskich, szlachty z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Stypułkowskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 7/1837.

STYPUŁKOWSKI Piotr lat 24, szlachcic w Stypułkach Szymanach przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kraszewskich, szlachty z Konstancją GARBOWSKĄ lat 17, córką Kazimierza i Józefaty z Piszczatowskich, szlachty, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 9/1837.

STYPUŁKOWSKI Tomasz lat 40, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Szymana na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Urszuli z Kalinowskich, szlachty już nieżyjących z Teresą STYPUŁKOWSKĄ lat 30, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Faszczewskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 25.09.1837, 39/1837.

TARGOŃSKI Antoni lat 20, szlachcic w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zaleskich, szlachty z Franciszką KONOPKĄ lat 20, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Łucji z Zajkowskich, szlachty, w Konopkach Pokrzywnicy zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie zamieszkałą, ślub 06.02.1837, 14/1837.

TRUSKOLASKI Jan lat 18, szlachcic w Truskolasach Lachach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i Anieli z Czajkowskich, już nieżyjących z Domicelą LEŚNIEWSKĄ lat 19, córką Tomasza, już  nieżyjącego i żyjącej Anieli z Faszczewskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.07.1837, 31/1837.

WILKOWUJSKI Antoni lat 25, szlachcic w Hermanach przy ojcu swym zamieszkały i tamże urodzony, syn Leona i nieżyjącej już Marianny z Krajewskich, szlachty z Zuzanną SRZEDNICKĄ lat 30, córką Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Babińskich, szlachty, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce swej zamieszkałą, ślub 08.08.1837, 36/1837.

WNOROWSKI Antoni lat 23, szlachcic w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Franciszki z Faszczewskich, szlachty z Julianną MOJKOWSKĄ lat 18, córka Ignacego i nieżyjącej już Magdaleny z Zajkowskich, szlachty, w Wnorach Wandach zrodzoną, w Mojkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 30.01.1837, 8/1837.

WNOROWSKI Józef lat 44, szlachcic w Wnorach Wandach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Marianny z Piszczatowskich, już nieżyjących z Franciszką KURZYNĄ lat 29, córką szlachetnych Marcina już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Truskolaskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 17.04.1837, 21/1837.

WNOROWSKI Leonard lat 20, szlachcic w Wnorach Wandach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i Katarzyny z Leśniewskich, szlachty z Anielą DĄBROWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Daniela i nieżyjącej już Małgorzaty z Dąbrowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.04.1837, 10/1837.

WNOROWSKI Marcin lat 20, szlachcic w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Katarzyny z Makowskich, szlachty z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córką Franciszka i Marianny z Truskolaskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 07.08.1837, 33/1837.

ZALESKI Jakub lat 19, szlachcic w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Małgorzaty z Kobylińskich, szlachty z Agnieszką STYPUŁKOWSKĄ lat 30, córką Bartłomieja i nieżyjącej już Katarzyny z Sikorskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 27.11.1837, 43/1837.

ZALESKI Sylwester lat 22, szlachcic w Kapicach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i Katarzyny z Perkowskich, szlachty z Anną PERKOWSKĄ lat 20, córką Pawła i Wiktorii z Targońskich, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.01.1837, 6/1837.

ZALESKI Tadeusz lat 19, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i Elżbiety z Konopków z Katarzyną ZALESKĄ lat 36, wdową po szlachetnym Tomaszu zmarłym 06.04.1836, córką Piotra i Ewy z Łaskich małżonków Wądołowskich, szlachty już nieżyjących, w Krzewie Starym zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 17.04.1837, 20/1837.