Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Roch lat 30, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Zambrzycach Kapustach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji, szlachty z Magdaleną ZALESKĄ lat 26, córką Jana i Józefaty, szlachty już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.07.1838, 19/1838.

CZAJKOWSKI Hipolit lat 22, szlachcic w Kłoskach Młynowiętach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Garbowskich, szlachty z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Rozalii z Jamiołkowskich, szlachty, w Stypułkach Koziołkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1838, 14/1838.

CZAJKOWSKI Jan lat 20, szlachcic w Kobylinie Kruszewie przy ojcu na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i nieżyjącej już Agnieszki z Dobkowskich, szlachty z Julianną KIERZKOWSKĄ lat 16, córką Antoniego i Konstancji z Faszczewskich, szlachty już nieżyjących, w Kierzkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 19.02.1838, 5/1838.

CZAJKOWSKI Jan lat 21, szlachcic w Kobylinie Cieszymach na gospodarstwie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Kobylińskich, szlachty z Barbarą GĄSSOWSKĄ lat 20, córką Antoniego i Marianny z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 19.02.1838, 7/1838.

CZAJKOWSKI Maciej lat 21, szlachcic w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Anny z Frankowskich, szlachty z Petronelą TARGOŃSKĄ lat 20, córką Franciszka i Magdaleny z Grodzkich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1838, 10/1838.

DĄBROWSKI Piotr lat 27, wdowiec, szlachcic w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Eleonory z Julianną CZAJKOWSKA lat 22, córką szlachetnych Fabiana i nieżyjącej już Franciszki, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 11.11.1838, 24/1838.

DOBKOWSKI Ludwik lat 50, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Szymanach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Baltazara i Franciszki z Gierłachowskich, szlachty już nieżyjących z Anną KRUSZEWSKĄ lat 29, córką Mateusza i Katarzyny z Wądołowskich, szlachty, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.02.1838, 4/1838.

DOBKOWSKI Paweł lat 40, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Szymona i Magdaleny z Jamiołkowskich, szlachty już nieżyjących z Petronelą PERKOWSKĄ lat 30, córką Adama i Joanny z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.11.1838, 31/1838.

GIERŁACHOWSKI Ignacy lat 20, szlachcic w Jamiołkach Świetlikach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Marianny z Jamiołkowskich, już nieżyjących z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Jakuba i Franciszki z Wnorowskich, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 04.09.1838, 20/1838.

GOŁASZEWSKI Grzegorz lat 35, wyrobnik w Milewie Żółtkach zamieszkały, urodzony w Targoniach Witach, syn Mikołaja i Anieli z Wądołowskich, już nieżyjących z Marianną KALINOWSKĄ lat 21, córka Jakuba i Józefaty, włościan już nieżyjących, w Jeżewie zrodzoną, w Milewie Żółtkach zamieszkałą, ślub 26.02.1838, 11/1838.

GOŁECKI Maciej lat 30, wdowiec, włościanin w Zawadach zamieszkały, urodzony w Sikorach Bartkowiętach, syn Michała i Marianny, włościan już nieżyjących z Marianną ZAJKOWSKĄ lat 28, córką Grzegorza i Barbary, już nieżyjących, w Zajkach zrodzoną, w Milewie Żółtkach w obowiązku służby zostającą, ślub 27.11.1838, 32/1838.

HRYNIEWICKI Marcin lat 26, wyrobnik w Jeżewie zamieszkały, urodzony w Tykocinie, syn Jana i Marianny z Czyżewskich, mieszczan już nieżyjących z Scholastyką WASILEWSKĄ lat 30, wdową po Karolu zmarłym 06.12.1834, córką Walentego i Łucji małżonków Kosińskich, włościan już nieżyjących, w Krzyżewie zrodzoną, w Kobylinie Kuleszka w pokomornym zamieszkałą, ślub 25.11.1838, 29/1838.

KAMIŃSKI Jan lat 22, stolarz w Kowalewszczyźnie zamieszkały, urodzony w Kobylinie Borzymach, syn sławetnych Grzegorza i Konstancji tamże zamieszkałych z Anielą KALIKSTA lat 20, córka sławetnych Jana i Magdaleny, w Jeżewie zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.11.1838, 25/1838.

KLIWINOWSKI Stanisław lat 25, włościanin w Piszczatach Piotrowiętach służebnie zamieszkały, urodzony w Wnorach Pażochach, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny, włościan z Antoniną WYSZYŃSKĄ lat 23, córką Stanisława i Zofii, włościan już nieżyjących, w Jaworach zrodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 11.11.1838, 23/1838.

KŁOSKOWSKI Stanisław lat 46, wdowiec, szlachcic w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza i nieżyjącej już Marianny z Kłoskowskich, szlachty z Anielą STYPUŁKOWSKĄ lat 37, wdową po Jakubie zmarłym 15.03.1835, córką Franciszka i Marianny z Targońskich małżonków Garbowskich, szlachty już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną, w Stypułkach Święchach na gospodarstwie zamieszkała, ślub 17.06.1838, 15/1838.

MAKOWSKI Mateusz lat 26, szlachcic w Makowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Makowskich, szlachty z Franciszką KURZYNĄ lat 29, wdową po Ignacym zmarłym 04.01.1837, córką Antoniego i Katarzyny z Stypułkowskich małżonków Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Święchach zrodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 26.02.1838, 12/1838.

MĘŻYŃSKI Wojciech lat 18, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i nieżyjącej już Katarzyny z Zaleskich, szlachty z Marcjanną SOŁOWIEJ lat 18, córką Jana i Franciszki z Majewskich w Bruszewie zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 20.02.1838, 8/1838.

MOJKOWSKI Józef lat 28, szlachcic w Mojkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ignacego i Klary z Idźkowskich, już nieżyjących z Anielą WNOROWSKĄ lat 46, wdową po Pawle zmarłym 16.12.1837, córką szlachetnych Bartłomieja i Anieli małżonków Czajkowskich, już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 26.10.1838, 22/1838.

PERKOWSKI Jan lat 19, szlachcic w Wnorach Starych na gospodarstwie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, szlachty z Marcjanną MOJKOWSKĄ lat 21, córką Gabriela i Anieli z Piszczatowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1838, 1/1838.

PISZCZATOWSKI Jan lat 19, szlachcic w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i nieżyjącej już Joanny z Piszczatowskich, szlachty z Marcjanną ŚLIWOWSKĄ lat 25, córką Kazimierza i Anny z Garbowskich, szlachty, w Garbowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.02.1838, 9/1838.

POGORZELSKI Augustyn lat 55, wdowiec, szlachcic w Wnorach Starych na gospodarstwie rolniczym zamieszkały i tamże urodzony, syn Mikołaja i Urszuli, szlachty już nieżyjących z Eleonorą KRZEWSKĄ lat 30, córką Stanisława i nieżyjącej już Apoloni z Kuleszów na gospodarstwie w Krzewie Starym zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Wnorach Wandach zamieszkałą, ślub 29.01.1838. 2/1838.

POGORZELSKI Kazimierz lat 22, szlachcic w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Rozalią SIKORSKĄ lat 36, wdową po Wojciechu, zmarłym 06.12.1837, córką szlachetnych Dominika i Salomei małżonków Wilkowujskich, już nieżyjących, w Hermanach zrodzoną, w Milewie Zabielnym zamieszkałą, ślub 19.11.1838, 27/1838.

POGORZELSKI Marcin lat 35, wdowiec, szlachcic w Sikorach Bartkowiętach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i Justyny, już nieżyjących z Heleną TARGOŃSKĄ lat 25, córką szlachetnych Onufrego i Katarzyny, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 14.11.1838, 26/1838.

POMIAN Jan lat 44, szlachcic w Babinie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kalinowskich, szlachty z Małgorzatą KAPICĄ lat 34, wdową po Adamie zmarłym 19.01.1836, córką Jana i Marianny małżonków Konopków, szlachty już nieżyjących, w Ciborach Chrzczonach zrodzoną, w Kapicach Starych zamieszkałą, ślub 26.02.1838, 13/1838.

PUCHALSKI Dionizy lat 22, sławetny, garncarz w Sikorach Piotrowiętach przy rodzicach zamieszkały, urodzony w Wólce, syn Grzegorza i Franciszki z Olechnickich z Katarzyną NIECIECKĄ lat 18, córką szlachetnych Karola, już nieżyjącego i żyjącej Urszuli z Czajkowskich, w Kobylinie Łatkach zrodzoną, w Sikorach Piotrowiętach przy matce zamieszkała, ślub 16.09.1838, 21/1838.

SIKORSKI Antoni lat 18, szlachcic w Sikorach Piotrowiętach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Józeftay, szlachty już nieżyjących z Anastazja MACIORKOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Marianny, szlachty, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.07.1838, 18/1838.

STYPUŁKOWSKI Wawrzyniec lat 20, szlachcic w Leśniewie Niedźwiedź przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Kunegundy, szlachty z Kunegundą JAMIOŁKOWSKĄ lat 23, córka Pawła i Marianny, szlachty już nieżyjących, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 15.07.1838, 17/1838.

STYPUŁKOWSKI Wojciech lat 30, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Giemzinie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Franciszki z Wnorowskich, tamże zamieszkałych z Marcjanną MAKOWSKĄ lat 20, córką Wiktora i Agnieszki z Jaworowskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.11.1838, 30/1838.

TRUSKOLASKI Maciej lat 21, szlachcic w Frankach Lachach przy rodzicach zamieszkały, urodzony w Truskolasach Starych, syn szlachetnych Jana i Marianny z Srzednickich z Anną POGORZELSKĄ lat 23, córką szlachetnych Bernarda, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.11.1838, 28/1838.

URYNIAK Jan lat 42, wyrobnik w Idzkach Średnich zamieszkały, w Brzozowie Starym urodzony, syn Grzegorza i Anny z Szymańskich, włościan już nieżyjących z Teklą KROPIEWNICKĄ lat 50, wdową po Janie zmarłym 11.08.1837, córką Michała i Rozalii małżonków Makowskich, już nieżyjących, w mieście Opolu zrodzoną, w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałą, ślub 25.06.1838, 16/1838.

WNORCZUK Szymon lat 27, włościanin w Frankach Dąbrowie zamieszkały, w Makowie urodzony, syn Andrzeja i nieżyjącej już Teresy z Sęków, włościan z Feliksą KURZYNĄ lat 22, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii, szlachty, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1838, 3/1838.

ZALESKI Mikołaj lat 18, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Joanny z Pogorzelskich, szlachty już nieżyjących z Marcelą POGORZELSKĄ lat 22, córką Józefa i Franciszki z Makowskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 19.02.1838, 6/1838.