Indeks opracował L. Kocoń

BRZOZOWSKI Franciszek lat 20, szlachetnie urodzony w Targoniach Krytułach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Rozalii z Kossakowskich, szlachty z Marianną KULESZĄ lat 20, córką Michała i nieżyjącej już Weroniki z Wnorowskich, szlachty, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 23.11.1841, 38/1841.

CIBOROWSKI Jan lat 18, szlachcic w Ciborach Witkach przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Eleonory z Ciborowskich, szlachty z Balbiną ZALESKĄ lat 20, córką Jakuba i Katarzyny z Zaleskich, szlachty, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1841, 39/1841.

CZAJKOWSKI Mateusz lat 40, szlachcic w Kłoskach Młynowiętach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Garbowskich, szlachty z Franciszką GRODZKĄ lat 40, wdową po Karolu zmarłym 18.04.1840, córką Idziego i Apolonii z Kłoskowskich małżonków Kruszewskich, szlachty już nieżyjących, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 20/1841.

DĄBROWSKI Franciszek lat 20, szlachcic w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Krystyny z Stypułkowskich, szlachty z Weroniką SRZEDNICKĄ lat 19, córką Józefa i Jozefaty z Kobylińskich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 17/1841.

DĄBROWSKI Julian lat 24, w Kłoskach Młynowiętach w Obowiązku służącego zostający i tamże urodzony, syn nieżyjącej już Franciszki, panny z Anną NICIECKĄ lat 40, wdową po Józefie zmarłym 10.10.1838, córką Marcina i Agnieszki z Wądołowskich małżonków Krzewskich, już nieżyjących, w Sikorach Bartyczkach zrodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 16/1841.

DOBKOWSKI Stanisław lat 20, szlachcic w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Ludwika i nieżyjącej już Antoniny z Truskolaskich, szlachty z Julianną POGORZELSKĄ lat 22, córką Pawła i Teresy z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 22.02.1841, 22/1841.

GOŁASZEWSKI Jan lat 33, w Garbowie Nowym w Obowiązku służby zostający, urodzony w Chojanem Pawłowiętach, syn Pawła i nieżyjącej już Petroneli z Choińskich z Anną GARBOWSKĄ lat 24, córką Macieja i Katarzyny z Zajkowskich, w Klinikach w Cesarstwie Rosyjskim zrodzoną, w Garbowie Starym zamieszkałą, ślub 23.11.1841, 37/1841.

HOMIZNA Jan lat 47, wdowiec, włościanin w Wnorach Wandach zamieszkały, urodzony w Goniądzu, Cesarstwie Rosyjskim, syn Marcina i Marianny z Niecieckich, włościan już nieżyjących z Katarzyną MALESZEWSKĄ lat 28, córką Anny, panny, w Krzewie Nowym zrodzoną, w Garbowie Starym przy matce zamieszkałą, ślub 17.10.1841, 30/1841.

KAMIŃSKI Stanisław lat 19, rymarz w Truskolasach Olszynie zamieszkały, w Kobylinie Borzymach urodzony, syn Grzegorza, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Leśniewskich, majstrów kunsztu kowalskiego z Agnieszką KALIŚCIŃSKĄ lat 23, córką Jana i Magdaleny z Jarockich, włościan, w Jeżewie zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy ojcu zamieszkałą, ślub 09.11.1841, 32/1841.

KAPICA Maciej lat 45, szlachcic w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Krystyny z Kapiców, szlachty już nieżyjących z Julianną KŁOSKOWSKĄ lat 27, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Pinkowskich, szlachty, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Kapicach Starych zamieszkałą, ślub 05.10.1841, 29/1841.

KŁOSKOWSKI Andrzej lat 49, wdowiec, szlachcic w Kłoskach Świgoniach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Teresy z Roszkowskich, szlachty już nieżyjących z Apolonią DOBKOWSKĄ lat 35, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.05.1841, 25/1841.

KOBYLIŃSKI Stanisław lat 19, szlachcic w Kobylinie Pieniążkach przy ojcu na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i nieżyjącej już Anieli z Kurzynów, szlachty z Balbiną GARBOWSKĄ lat 17, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich, szlachty, w Czochaniu zrodzoną, w Garbowie Starym przy matce zamieszkała, ślub 13.07.1841, 28/1841.

KROPIEWNICKI Paweł lat 24, szlachcic w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Teresy z Frankowskich, szlachty z Anielą KIERZKOWSKĄ lat 24, córką Marcina i nieżyjącej już Krystyny z Zaleskich, szlachty, w Kierzkach zrodzoną i przy ojcu tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 15/1841.

KROPIEWNICKI Wincenty lat 47, wdowiec, szlachcic w Kropiewnicy Raciborach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego i Rozalii z Grodzkich, szlachty już nieżyjących z Ewą ZALESKĄ lat 47, wdową po Janie zmarłym 25.12.1840, córką Walentego i Marianny z Łopińskich małżonków Łopińskich, szlachty już nieżyjących, w Łopiance Starej zrodzoną, w Kobylinie Borzymach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 16.11.1841, 33/1841.

KULESZA Jan lat 20, szlachcic w Kuleszach Litwie Starej przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Felicjana i nieżyjącej już Agnieszki z Kalinowskich, szlachty z Weroniką WNOROWSKĄ lat 20, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Grodzkich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.02.1841, 24/1841.

MAKOWSKI Andrzej lat 31, szlachcic w Makowie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Dworakowskich, szlachty z Ewą MAKOWSKĄ lat 19, córką Wiktora i Agnieszki z Jaworowskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 31.01.1841, 4/1841.

MAKOWSKI Jan lat 45, szlachcic w Makowie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Anieli z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną Marianną ŚLIWOWSKĄ lat 25, córką Kacpra i Jozefaty z Kruszewskich, już nieżyjących, w Śliwowie zrodzoną, w Makowie przy swym wuju zamieszkałą, ślub 31.01.1841, 3/1841.

MALESZEWSKI Jan lat 30, wdowiec, szlachcic w Ciborach Witkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Marianny z Maleszewskich, szlachty już nieżyjących z Joanną STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Stefana i Małgorzaty z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 31.10.1841, 31/1841.

MĘŻYŃSKI Antoni lat 19, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, szlachty z Kunegundą ZALESKĄ lat 19, córką Jakuba i Katarzyny z Zaleskich, szlachty, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 18/1841.

MĘŻYŃSKI Józef lat 21, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Anieli z Krzewskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marianną WNOROWSKĄ lat 17, córką Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Jamiołkowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 09.02.1841, 8/1841.

MILEWSKI Jan lat 37, wdowiec, szlachcic w Milewie Żółtkach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Konstantego i Kunegundy z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Antoniną WNOROWSKĄ lat 41, córką Marcina i Zuzanny z Garbowskich, szlachty już  nieżyjących, w Wnorach Wandach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach w służbie zostającą, ślub 27.01.1841, 2/1841.

PISZCZATOWSKI Jan lat 22, szlachcic w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Jozefaty z Dobkowskich, szlachty już nieżyjących z Anną SIKORSKĄ lat 21, córką Dominika i nieżyjącej już Joanny z Targońskich, szlachty, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 21/1841.

PISZCZATOWSKI Jan lat 56, wdowiec, szlachcic w Piszczatach Kończanach na gospodarstwie dziedzicznym zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Marianny z Piszczatowskich, szlachty już nieżyjących z Franciszką WNOROWSKĄ lat 44, wdową po Ignacym zmarłym 14.12.1838, córką Piotra i nieżyjącej już Marianny małżonków Truskolaskich, szlachty, w Chojanem Pieckach zrodzoną, w Wnorach Kuzelach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 23.02.1841, 23/1841.

PISZCZATOWSKI Mikołaj lat 22, szlachcic w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich, szlachty z Ludwiką KULESZĄ lat 26, córką Bernarda i Barbary z Butfiłów, szlachty już nieżyjących, w Łasi Toczyłowie zrodzoną, w Kobylinie Cieszymach przy siostrze zamieszkałą, ślub 20.01.1841, 1/1841.

SIKORSKI Feliks lat 24, szlachcic w Sikorach Tomkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Anny z Skłodowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Anielą TARGOŃSKĄ lat 21, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Grodzkich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1841, 34/1841.

STYPUŁKOWSKI Adam lat 33, wdowiec, szlachcic w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały, urodzony w Stypułkach Szymanach, syn Bartłomieja i Marianny z Kłoskowskich, szlachty z Ludwiką DOBKOWSKĄ lat 30, wdową po Michale zmarłym 14.10.1839, córką Jana i Konstancji z Maciorkowskich małżonków Zaleskich, szlachty już nieżyjących, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną, w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałą, ślub 15.06.1841, 27/1841.

STYPUŁKOWSKI Benedykt lat 50, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Święchach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Elżbiety z Milewskich, szlachty już nieżyjących z Teresą PISZCZATOWSKĄ lat 48, wdową po Józefie zmarłym 12.02.1837, córką Antoniego i Ewy z Zaleskich małżonków  Roszkowskich w Kłoskach Młynowiętach dziedzicznie zamieszkałych, tamże zrodzoną, w Piszczatach Kończanach na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 31.01.1841, 5/1841.

STYPUŁKOWSKI Jakub lat 20, szlachcic w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn Łukasza i Katarzyny z Piszczatowskich, szlachty z Małgorzatą RZĄCĄ lat 19, córką Macieja i Franciszki z Mojkowskich, szlachty, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 19/1841.

RZĄCA Grzegorz lat 26, szlachcic w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Franciszki z Mojkowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 20, córką Stanisława i nieżyjącej  już Anieli z Jamiołkowskich, szlachty, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1841, 10/1841.

SIKORSKI Stanisław lat 30, szlachcic w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Strynkowskich, szlachty z Jozefatą GROCHOWSKĄ lat 18, córką Jozefata i nieżyjącej już Domiceli z Kropiewnickich, szlachty, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 16.02.1841, 11/1841.

STYPUŁKOWSKI Paweł lat 18, szlachcic w Stypułkach Szymanach przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Stypułkowskich, szlachty z Anną DOBKOWSKĄ lat 18, córką Mikołaja i Marcjanny z Frankowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1841, 36/1841.

TRUSKOLASKI Leon lat 23, wdowiec, szlachcic w Żendzianach na gospodarstwie rolnym zamieszkały, urodzony w Frankach Dąbrowie, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich, szlachty z Weroniką CZACZKOWSKĄ lat 23, córką Adama i Anieli z Kurzynów, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 15.06.1841, 26/1841.

TRUSKOLASKI Marcin lat 36, w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Krystyny z Kierzkowskich, już nieżyjących z Apolonią Krystyną STYPUŁKOWSKĄ lat 29, córką Augustyna i nieżyjącej już Marianny z Czajkowskich, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.11.1841, 35/1841.

WIEWIÓROWSKI Jan lat 25, w Tykocinie zamieszkały, w Raciborach urodzony, syn Daniela i nieżyjącej już Anny z Grądzkich z Julianną GĄSSOWSKĄ lat 24, córką Jana i teresy z Grochowskich, szlachty, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1841, 13/1841.

WNOROWSKI Antoni lat 28, szlachcic w Wnorach Starych zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Franciszki z Wnorowskich, szlachty z Julianną DĄBROWSKĄ lat 20, córką Antoniego i Eleonory z Milewskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1841, 14/1841.

WNOROWSKI Antoni lat 26,wdowiec, szlachcic w Wnorach Starych dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Franciszki z Faszczewskiej, szlachty z Jozefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Wawrzyńca i Julianny z Makowskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.02.1841, 7/1841.

WNOROWSKI Franciszek lat 45, wdowiec, szlachcic w Wnorach Kuzelach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Truskolaskich, szlachty z Marianną KAPICĄ lat 42, córką Ignacego i Leonory z Zaleskich, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 16.02.1841, 12/1841.

ZALESKI Piotr lat 19, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Wądołowskich, szlachty z Rozalią POGORZELSKĄ lat 26, córką Kazimierza i Anieli z Gąssowskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1841, 9/1841.

ZIMOROWICZ Ignacy lat 23, włościanin w Makowie zamieszkały, urodzony w Sikorach Piotrowiętach, syn Leona, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny, włościan z Katarzyną ANTONOWICZ lat 19, córką Jana i Joanny z Konopków, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 07.02.1841, 6/1841.