Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Feliks lat 18, szlachcic w Kapustach Zambrzycach na gospodarstwie rolnym przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Garbowskich, szlachty z Joanną PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Maleszewskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1842, 36/1842.

BOGUS Grzegorz lat 45, włościanin, wdowiec w Kobylinie Borzymach zamieszkały, wyrobnik w Brześciu urodzony, syn Jana i Marianny, włościan już nieżyjących z Franciszką ZORGACZ lat 28, córką Ignacego i Jadwigi, włościan już nieżyjących, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną, w Makowie w pokomornym zostającą, ślub 01.05.1842, 16/1842.

CHOIŃSKI Józef lat 24, szlachcic w Wnorach Wypychach dziedzicznie na gospodarstwie rolnym przy rodzicach zamieszkały, urodzony w Trzepnicy, syn Józefa i Franciszki z Jaworowskich, szlachty z Petronelą SLESZYŃSKĄ lat 25, córką Józefa i Franciszki z Bagińskich, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1842, 6/1842.

CHOIŃSKI Wincenty lat 24, szlachcic w Wnorach Kuzelach przy rodzicach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Teresy z Wnorowskich, szlachty z Teklą WNOROWSKĄ lat 21, córką Józefa i Franciszki z Faszczewskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1842, 33/1842.

CICHOCKI inaczej MAZERSKI Jakub lat 50, wdowiec w Sierkach zamieszkały, urodzony w Koryczynie, syn Krzysztofa i Magdaleny z Bielawskich, już nieżyjących z Marcjanną KRZEWSKĄ lat 42, córką Pawła i Apolonii, już nieżyjących, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1842, 8/1842.

DOBKOWSKI Konstanty lat 42, wdowiec, szlachcic w Kobylinie Latkach na gospodarstwie rolnym zamieszkały, urodzony w Milewie Żółtkach, syn Antoniego i Ewy, szlachty już nieżyjących z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 42, wdową po Wawrzyńcu zmarłym 14.08.1838, córką Walentego i Elżbiety z Kuleszów małżonków Zajkowskich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Latkach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 17.01.1842, 1/1842.

DOBKOWSKI Sylwester lat 20, w Stypułkach Szymanach przy ojcu na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i nieżyjącej już Agnieszki z Wądołowskich z Weroniką KŁOSKOWSKĄ lat 20, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Czajkowskich, w Wnorach Wandach zrodzoną, w Kłoskach Młynowiętach przy matce zamieszkałą, ślub 24.01.1842, 2/1842.

FASZCZEWSKI Wincenty lat 21, szlachcic w Sokołach Jaźwinach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Marianny z Uszyńskich, szlachty z Joanną STYPUŁKOWSKĄ lat 18, córką Jana i Marianny z Kamińskich, szlachty, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.11.1842, 28/1842.

FRANKOWSKI Adam lat 25, szlachcic w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Krystyny z Faszczewskich, szlachty już nieżyjących z Leonorą DĄBROWSKĄ lat 22, córką Antoniego i Franciszki z Dankowskich, szlachty, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.07.1842, 21/1842.

GARBOWSKI Grzegorz lat 31, szlachcic, gospodarz w Garbowie Starym przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały  i tamże urodzony, syn Jerzego, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Niecieckich, szlachty z Apolonią TRUSKOLASKĄ lat 30, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Stypułkowskich, szlachty, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 08.11.1842, 25/1842.

GOSK Michał lat 20, w Kalinówku Bystry przy rodzicach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i Konstancji z Grądzkich z Anielą CHOIŃSKĄ lat 20, córką Jakuba i Teresy z Wnorowskich, w Wnorach Kuzelach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 02.02.1842, 7/1842.

GRODZKI Wojciech lat 34, wdowiec w Wnorach Starych dziedzicznie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Teresy z Wnorowskich tamże dziedzicznie zamieszkałych z Anielą KOWALEWSKĄ lat 18, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Biernackich, włościan, w Kobylinie Borzymach zrodzoną, w Wnorach Starych przy matce zamieszkałą, ślub 24.01.1842, 3/1842.

IDŹKOWSKI Franciszek lat 21, szlachcic w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Garbowskich, szlachty z Petronelą PISZCZATOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Maleszewskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkała, ślub 24.04.1842, 15/1842.

JAMIOŁKOWSKI Tomasz lat 60, wdowiec, szlachcic w Bruszewie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Agnieszki z Roszkowskich, szlachty już nieżyjących z Teklą KŁOSKOWSKĄ lat 45, wdową po Tomaszu zmarłym 16.01.1841, córką Michała i Salomei małżonków Książków, już nieżyjących, w Jasienicy zrodzoną, w Kłoskach Świgoniach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 22.11.1842, 37/1842.

KAPICA Mateusz Tomasz lat 21, szlachcic w Kapicach Starych na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i Kunegundy z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Marianną SIKORSKĄ lat 22, córką Stanisława i Anny z Skłodowskich, szlachty, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1842, 32/1842.

KOŁAKOWSKI Wojciech lat 20, szlachcic w Gołaszach Górkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Dominika i Barbary z Leśniewskich, szlachty z Marianną TARGOŃSKĄ lat 20, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Grodzkich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.11.1842, 29/1842.

KROPIEWNICKI Piotr lat 66, wdowiec, szlachcic, gospodarz rolny w Kropiewnicy Gajkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Kazimierza i Petroneli z Raciborskich, już nieżyjących z Jozefatą KROPIEWNICKĄ lat 50, wdową po Tadeuszu zmarłym 12.11.1833, córką szlachetnych Władysława i Agnieszki z Stypułkowskich małżonków Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Pażochach zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 20.06.1842, 19/1842.

KULESZA Adam lat 19, w Niziołkach Starych przy rodzicach na gospodarstwie rolnym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Leona i Barbary z Choińskich z Katarzyną DANKOWSKĄ lat 30, wdową po Baltazarze zmarłym 24.12.1840, córką Bonifacego i Anieli z Grodzkich małżonków  Wnorowskich, już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 24.01.1842, 4/1842.

KURZYNA Franciszek lat 29, szlachcic, gospodarz w Kurzynach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Kurzynów, szlachty z Katarzyną CZOCHAŃSKĄ lat 25, wdową po Stanisławie zmarłym 27.06.1840, córką Jana i Anny z Garbowskich małżonków Garbowskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.11.1842, 31/1842.

LAWENDOWSKI Józef lat 34, cieśla w Łomży zamieszkały, urodzony w Jedwabnem, syn Piotra i Apolonii z Slubeckich, już nieżyjących z Agnieszką KAPICĄ lat 26, córką Tomasza i Anny z Piwowarskich, szlachty, w Łomży urodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy rodzicach zamieszkałą, ślub 08.11.1842, 26/1842.

MAKOWSKI Faustyn lat 32, szlachcic w Kropiewnicy Kiernozkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Katarzyny z Kropiewnickich, szlachty już nieżyjących z Agatą POGORZELSKĄ lat 26, córką Franciszka i Domiceli z Kulikowskich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną, w Sikorach Janowiętach przy siostrze zamieszkałą, ślub 22.11.1842, 38/1842.

MALESZEWSKI Franciszek lat 26, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Sikorach Bartkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Leonarda i Łucji z Ciborowskich, już nieżyjących z Teofilą CZAJKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Marcina i Anieli z Czajkowskich, w Czajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkała, ślub 30.05.1842, 17/1842.

SKARZYŃSKI Franciszek lat 33, szlachcic w Skarzynie Nowym na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i Scholastyki z Gorków, szlachty już nieżyjących z Katarzyną MIODUSZEWSKĄ lat 23, córką Baltazara i nieżyjącej już Barbary z Godlewskich, szlachty, w Krajewie Białym zrodzoną, w Makowie przy bracie zamieszkała, ślub 23.11.1842, 39/1842.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 20, szlachcic w Stypułkach Święchach na gospodarstwie rolnym przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Kuleszów, szlachty z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Wojciecha i Rozalii z Jamiołkowskich, szlachty, w Stypułkach Koziołkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1842, 9/1842.

STYPUŁKOWSKI Wawrzyniec lat 26, szlachcic w Stypułkach Święchach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Marianny z Piszczatowskich, szlachty już nieżyjących z Anną KURZYNĄ lat 29, córką Franciszka i nieżyjącej już Teresy z Idźkowskich, szlachty, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.11.1842, 30/1842.

STYPUŁKOWSKI Wawrzyniec lat 36, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Borkach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Seweryna i Magdaleny, szlachty już nieżyjących z Teresą KRZEWSKĄ lat 40, wdową po Janie zmarłym 25.08.1841, córką Krzysztofa i Julianny z Kalinowskich małżonków Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną, w Garbowie Nowym zamieszkałą, ślub 29.06.1842, 20/1842.

SZLESZYŃSKI Grzegorz lat 22, w Szlasach Łopienite zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i nieżyjącej już Franciszki z Roszkowskich z Franciszką STYPUŁKOWSKĄ lat 24, córką Tadeusza i Marianny z Targońskich, szlachty, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 31.07.1842, 22/1842.

SZLESZYŃSKI Piotr lat 29, szlachcic w Szlasach Mieszkach przy ojcu na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Rocha i nieżyjącej już Franciszki z Gołaszewskich, szlachty z Pauliną DĄBROWSKĄ lat 20, córką Macieja i Rozalii z Frankowskich, szlachty, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamie3szkałą, ślub 25.11.1842, 40/1842.

SZLESZYŃSKI Stanisław lat 21, szlachcic w Grodzkich Starych przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Grodzkich, szlachty z Krystyną ŚWIĄTKOWSKĄ lat 24, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Trzasków, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 06.02.1842, 12/1842.

TARGOŃSKI Walerian lat 19, szlachcic w Sikorach Wojciechowiętach przy rodzicach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Sylwestra i Antoniny z Sikorskich, szlachty z Marianną ZALESKĄ lat 16, córką Mateusza i Konstancji z Truskolaskich, szlachty, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1842, 34/1842.

ZAJKOWSKI Mateusza lat 32, szlachcic w Milewie Zabielnym przy matce dziedzicznie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Stypułkowskich, szlachty z Emilianną GĄSSOWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Konstancji z Rakowskich, szlachty, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 24.01.1842, 5/1842.

ZALESKI Piotr lat 20, wdowiec, szlachcic w Stypułkach Szymanach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Małgorzaty z Kłoskowskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Michała i Katarzyny z Leśniewskich, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 06.02.1842, 11/1842.

ZALESKI Stanisław lat 25, szlachetnie urodzony w Kapicach Starych dziedzicznie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Hiacentego, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Dankowskich, szlachty z Konstancją POGORZELSKĄ lat 22, córką Jakuba i nieżyjącej już Agaty z Babińskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 06.02.1842, 10/1842.

ZALESKI Teodor lat 20, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Joanny z Pogorzelskich, już nieżyjących z Franciszką ŚLIWOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Kazimierza i Jozefaty z Zaleskich, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.06.1842, 18/1842.

ZŁOTKOWSKI inaczej ŚWIĘCKIM zwany Stanisław lat 20, wyrobnik w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkały, w Targoniach Wielkich urodzony, syn Stefana i Tekli z Zaleskich, wyrobników z Karoliną ANDRUSZKIEWICZ lat 21, córką Petroneli, w Słuczu zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie przy matce zamieszkałą, ślub 13.11.1842, 27/1842.

ŻĘDZIAN Emeryk lat 20, szlachcic w Hermanach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Seweryna i Barbary z Niecieckich, szlachty już nieżyjących z Marianną SIKORSKĄ lat 19, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Wilkowujskich, szlachty, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1842, 35/1842.