Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Mikołaj lat 26, wdowiec, szlachcic  w Zambrzycach Kapustach na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Garbowskich, szlachty z Elżbietą GRABOWSKĄ lat 28, wdową po Jakubie zmarłym 18.04.1838, córką Wojciecha i nieżyjącej już Marcjanny z Krzewskich małżonków Sikorskich, szlachty, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.02.1843, 17/1843.

CZAJKOWSKI Wojciech lat 20, szlachcic w Czajkach na gospodarstwie rolnym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i Anieli z Czajkowskich, szlachty już nieżyjących z Karoliną TRUSKOLASKĄ lat 20, córką Cypriana i Teresy z Zajkowskich, szlachty, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 19.02.1843, 13/1843.

DĄBROWSKI Antoni lat 23, szlachcic w Wnorach Starych na gospodarstwie rolnym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Daniela i Małgorzaty z Dąbrowskich, szlachty już nieżyjących z Katarzyną KRUSZEWSKĄ lat 26, córką Mateusza i nieżyjącej już Anieli z Kossakowskich, w Kłoskach Młynowietach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1843, 45/1843.

FRANKOWSKI Franciszek lat 43, wdowiec, szlachcic w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Bartłomieja i Franciszki z Kurzynów, szlachty już nieżyjących z Marianną KIERZKOWSKĄ lat 28, córką Jana i Katarzyny z Zdrodowskich, szlachty, w Kierzkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 30.01.1843, 3/1843.

FRANKOWSKI Ignacy lat 32, szlachcic w Frankach Piaskach na gospodarstwie rolnym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Rafała i Katarzyny z Makowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną GARBOWSKĄ lat 23, córką Jerzego, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Niecieckich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.11.1843, 47/1843.

FRANKOWSKI Wojciech Karol Maciej lat 19, szlachcic w Kobylinie Cieszymach w służbie zostający, urodzony w Łopiance Nowej, syn Izydora i nieżyjącej już Anny z Gąssowskich, szlachty z Marcelą TARGOŃSKĄ lat 32, włościanką, córką Doroty, wdowy już nieżyjącej, w Targoniach Witach zrodzoną, w Kobylinie Cieszymach w służbie zostającą, ślub 20.11.1843, 41/1843.

GACKI Maciej lat 26, szlachcic w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały, w Wierciszewie urodzony, syn Mikołaja i nieżyjącej już Franciszki z Szymborskich, szlachty z Franciszką KURZYNĄ lat 26, córką Jana i nieżyjącej już Apolonii z Kropiewnickich, szlachty, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.02.1843, 18/1843.

GOŁASZEWSKI Marcel lat 20, szlachcic w Gołaszach Puszczy na gospodarstwie rolnym przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego i Małgorzaty z Tarachulskich, szlachty z Marianną WNOROWSKĄ lat 20, córką Jana i Łucji z Mężyńskich, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.11.1843, 43/1843.

GRODZKI Wojciech lat 19, szlachcic w Zambrzycach Kapustach zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i nieżyjącej już Ewy z Bagińskich, szlachty z Marcjanną PERKOWSKĄ lat 18, córką Wojciecha, już  nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.01.1843, 1/1843.

HERTMAN Szymon Fryderyk lat 26, włościanin w Wnorach Kuzelach zamieszkały, w Mazurach urodzony, syn Brunona i Marianny z Krewzów, włościan już nieżyjących z Antoniną WNOROWSKĄ lat 32, córką Michała i Marianny z Kuleszów, już nieżyjących, w Gołaszach Dąb zrodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 28.02.1843, 30/1843.

JABŁOŃSKI Hipolit lat 24, włościanin w Piszczatach Piotrowiętach w obowiązku służby zostający, w Zawadach urodzony, syn Piotra i nieżyjącej już Marianny z Filonowiczów, włościan z Franciszką SKOWROŃSKĄ lat 22, córką Mikołaja i Anastazji z Wasilewskich, włościan, w Wnorach Pażochach zrodzoną, w Stypułkach Koziołkach w służbie zostającą, ślub 26.02.1843, 27/1843.

JAWOROWSKI Mikołaj lat 37, szlachcic w Pajewie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i nieżyjącej już Łucji z Tyborowskich, szlachty z Franciszką SIKORSKĄ lat 16, córką Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Wnorowskich, szlachty, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1843, 12/1843.

KIERZKOWSKI Mateusz lat 22, szlachcic w Kierzkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Katarzyny z Zdrodowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Marianną FRANKOWSKĄ lat 22, córką Bonawentury, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Łupińskich, szlachty, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1843, 19/1843.

KIERZKOWSKI Tomasz lat 22, w Kierzkach przy rodzicach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Katarzyny z Zdrodowskich z Marianną KURZYNĄ lat 22, córką Macieja i Rozalii z Sikorskich, już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.10.1843, 36/1843.

KŁOSKOWSKI Maciej lat 20, szlachcic w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Tekli z Książków, szlachty z Anną DĄBROWSKĄ lat 29, córką Jakuba i Marianny z Roszkowskich, szlachty już nieżyjących, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.01.1843, 2/1843.

KŁOSKOWSKI Wojciech lat 24, szlachcic w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mikołaja i Antoniny z Frankowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Konstancją FRANKOWSKĄ lat 24, córką Rafała, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, szlachty, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.02.1843, 14/1843.

KROPIEWNICKI Maciej lat 27, szlachcic w Kropiewnicy Kiernozkach przy rodzicach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Katarzyny z Roszkowskich, szlachty z Pauliną KROPIEWNICKĄ lat 24, córką Benedykta i Marianny z Roszkowskich, już nieżyjących, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.10.1843, 37/1843.

KULIKOWSKI Tomasz lat 58, wdowiec, szlachcic w Kobylinie Kruszewie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Anieli z Bajkowskich, szlachty już nieżyjących z Marianną BYSTROWĄ lat 40, wdową po Wojciechu zmarłym 17.08.1838, córką Tomasza i Marianny z Wnorowskich małżonków Sikorskich, szlachty już nieżyjących, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 02.07.1843, 33/1843.

LEŚNIEWSKI Adam lat 26, szlachcic w Leśniewie Niedźwiedź przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Katarzyny z Idźkowskich, szlachty z Apolonią STYPUŁKOWSKĄ lat 25, córką Bartłomieja i Katarzyny z Sikorskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 23/1843.

LEŚNIEWSKI Antoni lat 59, wdowiec, szlachcic, gospodarz w Leśniewie Niedźwiedź na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Rozalii z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących z Anną DOBKOWSKĄ lat 32, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 11.07.1843, 34/1843.

LEŚNIEWSKI Ignacy lat 20, szlachcic w Stypułkach Giemzinie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Jozefaty z Sikorskich, szlachty z Jozefatą WNOROWSKĄ lat 22, córką Hipolita i Bogumiły z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkała, ślub 20.02.1843, 16/1843.

MACIORKOWSKI Wawrzyniec lat 18, szlachcic w Sikorach Piotrowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Marianny z Sikorskich, szlachty tamże zamieszkałych z Joanną NIECIECKĄ lat 24, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Ciborowskich, szlachty, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1843, 4/1843.

MAKOWSKI Franciszek lat 24, w Kobylinie Borzymach zamieszkały, w Makowie urodzony, syn Ignacego i Tekli z Snowideckich małżonków ślubu cywilnego w Kobylinie Borzymach na szynku zamieszkałych z Teresą MILEWSKĄ lat 21, córką Tadeusza i Franciszki z Maleszewskich, szlachty już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 22/1843.

MAKOWSKI Stanisław lat 20, w Makowie na gospodarstwie rolnym dziedzicznie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Elżbiety z Pogorzelskich z Franciszką FRANKOWSKĄ lat 24, córka Rafała, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 27.11.1843, 46/1843.

MAKOWSKI Stanisław lat 35, wdowiec, szlachcic w Makowie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Makowskich, szlachty z Julianną ROSZKOWSKĄ lat 21, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Kropiewnickich, szlachty, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 31.01.1843, 5/1843.

MOŚCICKI Fabian lat 24, szlachcic w Kobylinie Kruszewie przy matce zamieszkały, urodzony w Gołaszach Mościckich, syn Marcelego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Gąssowskich, szlachty z Emilią POGORZELSKĄ lat 22, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Rakowskich, szlachty, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 21/1843.

OSTROWSKI Marcin lat 36, włościanin w Kobylinie Borzymach zamieszkały, urodzony  w Chomicach, syn Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Samsonów, włościan z Antoniną MAKOWSKĄ lat 24, córką Mateusza i Marianny z Garbowskich, już nieżyjących, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną, w Kobylinie Borzymach w obowiązku służby zostającą, ślub 22.10.1843, 35/1843.

PERKOWSKI Mateusz lat 54, wdowiec, szlachcic w Jamiołkach Kowalach na gospodarstwie własnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Marianny z Faszczewskich, szlachty już nieżyjących z Cecylią LEŚNIEWSKĄ lat 25, córką Karola i nieżyjącej już Konstancji z Stypułkowskich, szlachty, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.02.1843, 11/1843.

ROSZKOWSKI Bartłomiej lat 26, szlachcic w Kropiewnicy Raciborach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Franciszki z Zaleskich, szlachty już nieżyjących z Julianną ZAWADZKĄ lat 22, córka Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Milewskich, szlachty, w Milewie Leśnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 05.02.1843, 6/1843.

ROSZKOWSKI Tomasz lat 24, w Kobylinie Kruszewie w obowiązku służby zostający, urodzony Jabłonowie Kątach, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Rząców z Marianną KOBYLIŃSKĄ lat 32, wdową po Bonifacym zmarłym 01.06.1842, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Dąbrowskich małżonków Srzednickich, w Kobylinie Latkach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie na gospodarstwie rolnym zamieszkałą, ślub 20.11.1843, 42/1843.

ROSZKOWSKI Tomasz lat 22, szlachcic przy rodzicach w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i Marianny z Kropiewnickich, szlachty z Ludwiką MAKOWSKĄ lat 19, córką Piotra, już  nieżyjącego i żyjącej Marianny z Makowskich, szlachty, w Makowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 20/1843.

RYNIEWICKI Wojciech lat 23, wdowiec, szlachcic w Żędzianach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Adama i nieżyjącej już Marianny z Żędzianów, szlachty z Agnieszką KULIKOWSKĄ lat 25, córką Ignacego i Klary z Zambrzyckich, szlachty, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 12.11.1843, 40/1843.

RZĄCA Michał lat 28, szlachcic w Wnorach Wandach na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Garbowskich, szlachty z Petronelą DRĄGOWSKĄ lat 20, córką Macieja i nieżyjącej już Kunegundy z Wnorowskich, szlachty, w Krzewie Plebankach zrodzoną, w Kobylinie Latkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 24/1843.

SIKORSKI Feliks lat 28, wdowiec, szlachcic w Sikorach Tomkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Kunegundy z Zaleskich, szlachty już nieżyjących z Elżbietą MILEWSKĄ lat 26, córką Adama i Łucji z Zajkowskich, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy siostrze zamieszkałą, ślub 06.02.1843, 7/1843.

STYPUŁKOWSKI Tomasz lat 22, w Stypułkach Szymanach przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Garbowskich z Elżbietą WNOROWSKĄ lat 22, córką Piotra i nieżyjącej już Franciszki z Wnorowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.11.1843, 38/1843.

TARGOŃSKI Grzegorz lat 22, szlachcic w Targoniu Wielkim dziedzicznie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefata i Franciszki z Dzierżanowskich, szlachty już nieżyjących z Anielą MALESZEWSKĄ lat 24, córką Leonarda i Łucji z Ciborowskich, szlachty już nieżyjących, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 26.11.1843, 44/1843.

TRUSKOLASKI Ignacy lat 22, w Kierzkach przy matce na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Sikorskich z Agnieszką KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Macieja i Teresy z Frankowskich, Kropiewnicy Raciborach zrodzoną i tamże przy rodzicach na gospodarstwie dziedzicznym zamieszkałą, ślub 07.11.1843, 39/1843.

TRUSKOLASKI Kazimierz lat 22, szlachcic w Truskolasach Starej Wsi przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i Katarzyny z Dworakowskich, szlachty z Franciszką KAPICĄ lat 40, wdową po Teodorze zmarłym 10.02.1842, córką Jana i Anny z Hermanowskich małżonków Babińskich, szlachty już nieżyjących, w Żendzianach zrodzoną, w Kapicach Starych zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 29/1843.

WĄDOŁOWSKI Józef lat 28, szlachcic w Chlebiotkach Nowych zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Rozalii z Dębnickich, szlachty tamże dziedzicznie zamieszkałych z Emilią KAPICĄ lat 23, córką Wilhelma i Marianny z Sikorskich, szlachty już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy stryju zamieszkałą, ślub 19.02.1843, 15/1843.

WNOROWSKI Jan lat 19, szlachcic w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Marianny z Grabowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Agnieszką FRANKOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Joanny z Garbowskich, szlachty, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.02.1843, 10/1843.

WNOROWSKI Józef lat 25, wdowiec, szlachcic, gospodarza w Grodzkich Starych na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Konstancji z Faszczewskich, szlachty już nieżyjących z Marianną JAMIOŁKOWSKĄ lat 16, córką Jakuba i Marianny z Stypułkowskich, szlachty, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.05.1843, 32/1843.

WNOROWSKI Stanisław lat 24, szlachcic w Wnorach Starych przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Franciszki z Wnorowskich, szlachty z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 17, córką Wilhelma i Katarzyny z Wnorowskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 26/1843.

ZALESKI Antoni lat 28, szlachcic w Sikorach Janowiętach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i nieżyjącej już Ewy z Sikorskich, szlachty z Marianną DĄBROWSKĄ lat 24, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Jamiołkowskich, szlachty, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 26.02.1843, 25/1843.

ZALESKI Jan lat 32, wdowiec, szlachcic w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Andrzeja i Anieli z Zaleskich, szlachty już nieżyjących z Anną MALESZEWSKĄ lat 26, córka Leonarda i Łucji z Ciborowskich, szlachty już nieżyjących, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 25.05.1843, 31/1843.

ŻENDZIAN Benedykt lat 23, szlachcic w Hermanach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i nieżyjącej już Jozefaty z Wądołowskich, szlachty z Teofilą POGORZELSKĄ lat 26, córką Kazimierza i Anieli z Gąssowskich, szlachty, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 26.02.1843, 28/1843.