Indeks opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Mateusz lat 32, wdowiec, szlachcic, gospodarz w Zambrzycach Starych dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zambrzyckich, szlachty z Marianną GARBOWSKĄ lat 28, córką Macieja i nieżyjącej już Katarzyny z Ziołkowskich, , w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 28.04.1844, 25/1844.

BUCZYŃSKI Jan lat 21, parobek w Frankach Dąbrowie zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, syn Joachima i Marianny z Rostkowskich, wyrobników w Frankach Dąbrowie mieszkających z Marianną SRZEDNICKĄ lat 30, córką Andrzeja i Elżbiety z Jamiołkowskich, już nieżyjących, w Srzednicy zrodzoną, w Frankach Dąbrowie służebnie zamieszkałą, ślub 11.11.1844, 38/1844.

DĄBROWSKI Julian lat 28, wdowiec w Garbowie Starym zamieszkały, w Kłoskach Młynowiętach urodzony, syn nieżyjącej już Franciszki, panny z Petronelą KRUSZEWSKĄ lat 24, córką Marianny, panny, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 20/1844.

DĄBROWSKI Wilhelm lat 20, szlachcic w Wnorach Starych na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Eleonory z Milewskich, szlachty z Marianną WNOROWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Krystyny z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 05.02.1844, 7/1844.

DOBRZYNIECKI Franciszek lat 19, włościanin w Gąsuwku Skwarki zamieszkały i tamże urodzony, syn Dominika, już  nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Pastuszyków, włościan z Teofilą KALIŚCIŃSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Magdaleny z Jarockich, włościan, w Kapicach Jasiewiźnie zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 10.06.1844, 28/1844.

DWORAKOWSKI Piotr Onufry lat 20, szlachcic w Idźkach Młynowskich na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Kacpra i Katarzyny z Idźkowskich, szlachty z Anastazją SIKORSKĄ lat 19, córką Józefa i Julianny z Czajkowskich, szlachty, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 22/1844.

FASZCZEWSKI Paweł lat 21, szlachcic w Faszczach na gospodarstwie przy rodzicach zamie3szkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Franciszki z Raciborskich, szlachty z Elżbietą CZAJKOWSKĄ lat 19, córką Wojciecha i Anny z Frankowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.02.1844, 11/1844.

FASZCZEWSKI Stanisław lat 20, szlachcic w Faszczach na gospodarstwie przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Jamiołkowskich, szlachty z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 16, córką Adama, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Łapińskich, szlachty, w Czajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 29.01.1844, 6/1844.

GIENUSZEWSKI Wawrzyniec lat 48, wdowiec, majster kunszty szewskiego  w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały, urodzony w Babinie, syn Mateusza i Marcjanny z Osieckich, już nieżyjących z Krystyną ŚLIWONIK lat 43, wdową po Jakubie zmarłym 18.09.1838, córką Jakuba i Małgorzaty małżonków Karwackich, włościan już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.05.1844, 26/1844.

IDŹKOWSKI Maciej lat 20, szlachcic w Kobylinie Pieniążkach na gospodarstwie rolnym przy matce zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Kobylińskich, szlachty z Agnieszką KROPIEWNICKĄ lat 23, córką Dominika i nieżyjącej już Marcjanny z Danowskich, szlachty, w Zawadach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach przy ojcu zamieszkałą, ślub 12.02.1844, 13/1844.

JABŁOŃSKI Feliks lat 25, szlachcic w Jabłoni Uszyńskich dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mikołaja i Franciszki z Jamiołkowskich, tamże zamieszkałych z Marcjanną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Niecieckich, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 05.11.1844, 37/1844.

KLIMASZEWSKI Franciszek lat 25, wdowiec, szlachcic w Chojanem Gorczanach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i nieżyjącej już Joanny z Rakowskich z Marianną KIERZKOWSKĄ lat 17, córką Antoniego i Konstancji z Faszczewskich, szlachty już nieżyjących, w Kierzkach zrodzoną i tamże przy siostrze zamieszkałą, ślub 13.02.1844, 15/1844.

KŁOSKOWSKI Paweł lat 40, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Antoniego i Konstancji z Sokołowskich, już nieżyjących z Magdaleną PISZCZATOWSKĄ lat 24, córką szlachetnych Józefa i Katarzyny z Maleszewskich, już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 17.06.1844, 30/1844.

KOBYLIŃSKI Józef lat 32, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Faszczewskich z Joanną KROPIEWNICKĄ lat 22, córką szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Wnorowskich, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.11.1844, 45/1844.

KROPIEWNICKI Paweł lat 40, wdowiec, szlachcic w Kropiewnicy Gajkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tadeusza i Marianny z Kropiewnickich, szlachty już nieżyjących z Jozefatą JABŁONOWSKĄ lat 28, wdową po Janie zmarłym 14.08.1842, córką szlachetnych Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Stypułkowskich małżonków  Kobylińskich, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.07.1844, 34/1844.

KRUSZEWSKI Jakub lat 25, szlachcic, dziedzic części w Kłoskach Młynowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza i nieżyjącej już Anieli z Kossakowskich z Joanną KOBYLIŃSKĄ lat 21, córką szlachetnych Hilarego i Brygidy z Kobylińskich, w Kobylinie Latkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1844, 44/1844.

KRZEWSKI Krzysztof lat 40, szlachcic w Sikorach Bartyczkach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Agnieszki z Wądołowskich, już nieżyjących z Marianną ZALESKĄ lat 21, córką szlachetnych Mikołaja i nieżyjącej już Joanny z Sikorskich, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 15.07.1844, 32/1844.

KRZEWSKI Piotr lat 52, wdowiec, szlachetnie urodzony, dziedzic części w Krzewie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Agaty z Łętowskich, już nieżyjących z Julianną WNOROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Zaleskich, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.06.1844, 29/1844.

KULESZA Onufry lat 22, szlachcic w Olszewie przy rodzicach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego i Magdaleny z Kalinowskich, szlachty z Franciszką WNOROWSKĄ lat 20, córką Jakuba i Marianny z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1844, 5/1844.

KULESZA Zachariasz lat 20, szlachcic w Wnorach Więchach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza i Antoniny z Kuleszów, szlachty z Weroniką DĄBROWSKĄ lat 23, wdową po Franciszku, zmarłym 01.05.1843, córką Józefa i Józefaty z Kobylińskich małżonków Srzednickich, szlachty już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną, w Kłoskach Świgoniach zamieszkałą, ślub 06.03.1844, 24/1844.

KULIKOWSKI Kajetan lat 32, nauczyciel szkoły  wiejskiej w Frankach Dąbrowie zamieszkały, urodzony w Mojsikach, parafii Waniewskiej, syn Józefa i Apolonii z Korpaczewskich, włościan już nieżyjących z Anielą CHLUDZIŃSKĄ lat 38, córką Kazimierza i Zofii z Kuleszów, już nieżyjących, w Bruszewie zrodzoną, w Frankach Dąbrowie z wyrobku się utrzymującą, ślub 11.02.1844, 9/1844.

KULIKOWSKI Szymon Tadeusz lat 20, szlachcic w Żendzianach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Elżbiety z Lęczewskich, tamże zamieszkałych z Anną CZAJKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Antoniego i Marianny z Stypułkowskich, już nieżyjących, w Czajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.11.1844, 43/1844.

KULIKOWSKI Wilhelm Leon lat 32, szlachcic w Żendzianach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Babińskich z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Truskolaskich, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.11.1844, 41/1844.

LEŚNIEWSKI Feliks lat 18, szlachcic w Leśniewie Niedźwiedź na gospodarstwie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała i nieżyjącej już Julianny z Kłoskowskich, szlachty z Agnieszką ZALESKĄ lat 20, córką Józefa i Małgorzaty z Kłoskowskich, szlachty już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.01.1844, 2/1844.

LEŚNIEWSKI Jan lat 32, szlachcic w Stypułkach Giemzinie na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Zuzanny z Dworakowskich, szlachty już nieżyjących z Julianną KROPIEWNICKĄ lat 21, córką Dionizego i Cecylii z Kapiców, szlachty, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 17/1844.

ŁUPIŃSKI Piotr lat 22, szlachcic w Łupiance Starej przy rodzicach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Brygidy z Roszkowskich, szlachty z Weroniką SIKORSKĄ lat 29, córką Michała i Antoniny z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy siostrze zamieszkałą, ślub 18.06.1844, 31/1844.

MARDER Józef lat 20, wyrobnik w Makowie zamieszkały, urodzony w Targoniach Witach, syn Heleny, panny, wyrobnicy z Cecylią JABŁONOWSKĄ lat 35, córką Jakuba i Jozefaty z Kropiewnickich, wyrobników już nieżyjących, w Truskolasach Niewisku zrodzoną, w Makowie zamieszkałą, ślub 29.01.1844, 3/1844.

MILEWSKI Jan lat 41, wdowiec, szlachcic, gospodarz w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Konstantego i Kunegundy z Sikorskich, szlachty już nieżyjących z Petronelą DOBKOWSKĄ lat 40, wdową po Franciszku zmarłym 25.03.1841, córką Stanisława i nieżyjącej już Anny z Andruskiewiczów, w Tykocinie zrodzoną, w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałą, ślub 24.09.1844, 35/1844.

NIECIECKI Stanisław lat 41, szlachcic, dróżnik traktu bitego w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkały, w Kobylinie Latkach urodzony, syn Karola i Urszuli z Zajkowskich, szlachty już nieżyjących z Franciszką DĄBROWSKĄ lat 24, córką Wincentego i Konstancji z Stypułkowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 19/1844.

PISZCZATOWSKI Wojciech lat 19, szlachcic, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich z Teofilą POGORZELSKĄ lat 17, córką szlachetnych Jana i Marianny z Duchnowskich, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.11.1844, 39/1844.

POGORZELSKI Feliks lat 19, szlachcic w Kobylinie Pieniążkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Katarzyny z Sikorskich z Franciszką KAPICĄ lat 17, córką szlachetnych Adama i Konstancji z Zambrzyckich, w Milewie Żółtkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 25.11.1844, 42/1844.

POROWSKI Grzegorz lat 30, szlachcic w Truskolasach Olszynie na gospodarstwie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego i nieżyjącej już Zuzanny z Perkowskich, szlachty z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 19, córką Wincentego i Apolonii z Sikorskich, szlachty, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1844, 4/1844.

REMBISZEWSKI Wincenty lat 24, szlachcic w Jabłonce Kościelnej na gospodarstwie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Marianny z Faszczów, szlachty z Marianną ŚLIWOWSKĄ lat 21, córką Rocha, już nieżyjącego i żyjącej Kunegundy z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 21/1844.

SIKORSKI Jan lat 19, szlachcic w Sikorach Pawłowiętach przy bracie na gospodarstwie rolnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Leonarda i Franciszki z Piekutowskich, szlachty już nieżyjących z Bibianną SIKORSKĄ lat 27, córką Wojciecha i nieżyjącej już Marcjanny z Krzewskich, szlachty, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 09.06.1844, 27/1844.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 19, szlachcic w Stypułkach Borkach na gospodarstwie rolnym przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i nieżyjącej już Wiktorii z Stypułkowskich, szlachty z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Sikorskich, szlachty, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 12.02.1844, 10/1844.

STYPUŁKOWSKI Łukasz lat 22, szlachcic w Stypułkach Borkach przy rodzicach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Franciszka i Konstancji z Stypułkowskich z Antoniną PERKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Kaliksta i Jozefaty z Jamiołkowskich, już nieżyjących, w Bruszewie zrodzoną, w Stypyłkach Borkach służebnie zamieszkałą, ślub 18.11.1844, 40/1844.

STYPUŁKOWSKI Stefan lat 29, szlachcic w Stypułkach Giemzinie dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha i Marianny z Leśniewskich, szlachty już nieżyjących z Eleonorą KRUSZEWSKĄ lat 27, córką Mateusza i Katarzyny z Wądołowskich, szlachty, w Kłoskach Młynowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.07.1844, 33/1844.

ŚWIĘTKOWSKI Stanisław lat 21, w Zambrzycach Kapustach przy matce na gospodarstwie zamieszkały, urodzony w Świętkach, syn Katarzyny, panny z Agnieszką STYPUŁKOWSKĄ lat 17, córka Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Jamiołkowskich, szlachty, w Stypułkach Giemzinie zrodzoną, w Wnorach Starych przy matce zamieszkałą, ślub 13.02.1844, 16/1844.

WNOROWSKI Franciszek lat 47, szlachcic w Wnorach Wypychach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Łukasza i Heleny z Wnorowskich, szlachty już nieżyjących z Jozefatą WNOROWSKĄ lat 32, córką Kazimierza i Anieli z Wnorowskich, szlachty, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 12.02.1844, 12/1844.

WNOROWSKI Józef lat 34, szlachcic, gospodarz w Wnorach Kuzelach zamieszkały, urodzony w Gołaszach Dębie, syn Michała i Marcjanny z Gołaszewskich, szlachty już nieżyjących z Joanną SIKORSKĄ lat 21, córką Michała i Rozalii z Stypułkowskich, szlachty już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże zamieszkała, ślub 13.01.1844, 1/1844.

WNOROWSKI Sylwester lat 42, szlachcic w Wnorach Wandach dziedzicznie zamieszkały, gospodarz rolny, tamże urodzony, syn Marcina i Anny z Piszczatowskich, szlachty już nieżyjących z Agnieszką ZAJKOWSKĄ lat 60, wdową po Adamie zmarłym 20.01.1838, córką szlachetnych Wawrzyńca i Teresy z Kurzynów małżonków Tyborowskich, już nieżyjących, w Pajewie zrodzoną, w Garbowie Nowym zamieszkałą, ślub 21.10.1844, 36/1844.

ZAJKOWSKI Stefan lat 48, wdowiec, szlachcic w Garbowie Nowym dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Modesta i Teresy z Kurzynów, szlachty już nieżyjących z Ewą RZĄCĄ lat 21, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Garbowskich, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 18.02.1844, 18/1844.

ZALESKI Karol lat 32, szlachcic w Garbowie Starym dziedzicznie na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i nieżyjącej już Katarzyny z Kurzynów, szlachty z Anną KROPIEWNICKĄ lat 20, córką Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich, szlachty, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 19.02.1844, 23/1844.

ZAMBRZYCKI Franciszek lat 31, szlachcic w Zambrzycach Kapustach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Ciborowskich, szlachty z Konstancją PISZCZATOWSKĄ lat 25, córką Antoniego i Anieli z Kapiców, szlachty, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 12.02.1844, 14/1844.

ZAMBRZYCKI Ignacy lat 21, szlachcic w Kobylinie Kruszewie zamieszkały, urodzony w Ciborach Krupach, syn Feliksa i nieżyjącej już Elżbiety z Pogorzelskich, szlachty z Teresą ZALESKĄ lat 36, wdową po Wincentym zmarłym 10.03.1843, córką Dominika, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Srzednickich małżonków Kobylińskich, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną, w Sikorach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 05.02.1844, 8/1844.