Indeks opracował L. Kocoń

CHORKO Augustyn lat 39, sławetny, stolarz w Jabłonowie Kątach zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Eleonory z Roszkowskich, gospodarzy z Agatą KROPIEWNICKĄ lat 24, córką szlachetnych Jana i Katarzyny z Roszkowskich, w Kropiewnicy Kiernozkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.02.1845, 4/1845.

DAŃKOWSKI Feliks lat 24, szlachcic, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Ignacego i Józefaty z Kurzynów, już nieżyjących z Marianną PERKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Andrzeja i Jozefaty z Stypułkowskich, już nieżyjących, w Truskolasach Olszynie zrodzoną, w Sikorach Wojciechowiętach przy bracie ciotecznym zamieszkałą, ślub 29.01.1845, 5/1845.

FRANKOWSKI Ignacy Frumencjusz lat 19, urodzony, dziedzic części w Frankach Dąbrowie zamieszkały i tamże urodzony, syn urodzonych Andrzeja i Izabeli z Wyszyńskich, dziedziców tamże zamieszkałych z Marcjanną Karoliną KULESZĄ lat 21, córką urodzonych Michała i nieżyjącej już Weroniki z Wnorowskich, dziedziców, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1845, 24/1845.

GARBOWSKI Kacper lat 48, szlachcic, wdowiec, dziedzic części w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i Zuzanny z Garbowskich, gospodarzy już nieżyjących z Antoniną LEŚNIEWSKĄ lat 32, wdową po Adamie, zmarłym 29.12.1837, córką szlachetnych Grzegorza i Marianny z Pogorzelskich małżonków Dobkowskich, gospodarzy już nieżyjących, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 28.05.1845, 12/1845.

GÓRSKI Walenty lat 20, szlachcic w Targoniach Witach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama i nieżyjącej już Anieli z Jamiołkowskich z Franciszką MOJKOWSKĄ lat 26, córką szlachetnych Antoniego i Anieli z Wnorowskich, w Mojkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.01.1845, 2/1845.

GRABOWSKI Tomasz lat 21, szlachcic, dziedzic części w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Truskolaskich, dziedziców z Teofilą PERKOWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Pogorzelskich, dziedziców, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 25.11.1845, 22/1845.

JANKOWSKI Walerian lat 23, szlachetnie urodzony w Śliwowie Łopienite przy ojcu na gospodarstwie dziedzicznym zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i nieżyjącej już Barbary z Czartoryiskich z Różą TRUSKOLASKĄ lat 20, córką szlachetnych Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Zaleskich, dziedziców, w Frankach Dąbrowie zrodzoną, w Ożarach Olszanie zamieszkałą, ślub 18.06.1845, 15/1845.

KIERZKOWSKI Wincenty lat 33, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Anieli z Kuleszów, już nieżyjących z Wiktorią LEŚNIEWSKĄ lat 29, wdową po Grzegorzu zmarłym 20.01.1842, córką szlachetnych Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Stypułkowskich małżonków Piszczatowskich, w Piszczatach Kończanach zrodzoną, w Stypułkach Borkach zamieszkałą, ślub 02.02.1845, 6/1845.

KONOPKA Jozefat lat 38, szlachcic, wdowiec, dziedzic części w Konopkach Pokrzywnicy zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Stanisława i nieżyjącej już Franciszki z Maleszewskich, dziedziców z Agnieszką DAŃKOWSKĄ lat 32, córką szlachetnych Ignacego i Marianny z Garbowskich, dziedziców już nieżyjących, w Kobylinie Cieszymach zrodzoną i tamże zamieszkała, ślub 29.05.1845, 13/1845.

KRUSZEWSKI Andrzej Mikołaj lat 26, szlachcic, dziedzic części w Kuszewie Brodowie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Grabowskich z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Wilhelma i Franciszki z Krassowskich, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.01.1845, 1/1845.

KULESZA Antoni lat 19, szlachcic w Śliwowie Łopienitem przy ojcu dziedzicznie zamieszkały, urodzony w Kobylinie Kuleszkach, syn szlachetnych Jacentego i nieżyjącej już Joanny z Kuleszów, dziedziców z Julianną Anną SIKORSKĄ lat 19, córką szlachetnych Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji z Szleszyńskich, dziedziców części, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.11.1845, 26/1845.

LEŚNIEWSKI Antoni lat 61, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła i Rozalii z Czajkowskich, dziedziców już nieżyjących z Elżbietą ZALESKĄ lat 55, wdową po Stanisławie, zmarłym 10.02.1833, córką szlachetnych Marcina i Anny z Piszczatowskich małżonków Wnorowskich, gospodarzy już nieżyjących, w Wnorach Wandach zrodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 24.07.1845, 16/1845.

LEŚNIEWSKI Dominik lat 44, szlachcic, wdowiec po Annie z Jamiołkowskich, dziedzic części w Stypułkach Borkach zamieszkały, w Kruszewie Brodowie urodzony, syn szlachetnych Krzysztofa i Teresy z Idźkowskich, dziedziców już nieżyjących z Marcjanną STYPUŁKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Wawrzyńca i nieżyjącej już Anny z Faszczewskich, dziedziców, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 20.10.1845, 18/1845.

MALESZEWSKI Jan lat 37, szlachcic, wdowiec po Joannie z Stypułkowskich, gospodarz w Ciborach Witach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcjanny, już nieżyjącej z Agnieszką DĄBROWSKĄ lat 43, córką szlachetnych Łukasza i Ewy, już nieżyjących, w Moczydłach zrodzoną, w Garbowie Nowym służebnie zamieszkałą, ślub 31.08.1845, 17/1845.

OŁTARZEWSKI Franciszek lat 43, szlachcic, wdowiec po Antoninie z Sobolewskich, dziedzic części w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Walentego i Katarzyny z Kobylińskich, gospodarzy już nieżyjących z Anielą SIERGIEJEWSKĄ lat 30, wdową po Mateuszu zmarłym 18.03.1844, córką Joachima i Anieli z Wiśniewskich małżonków Andruczków, wyrobników w Kobylinie Borzymach zamieszkałych, w Jeżewie zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 20.11.1845, 20/1845.

POGORZELSKI Feliks lat 22, szlachcic, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i Franciszki z Wądołowskich już nieżyjących z Cecylią POGORZELSKĄ lat 20, córką szlachetnych Kazimierza, już nieżyjącego i Anieli z Gąssowskich, dziedziców, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.06.1845, 14/1845.

POGORZELSKI Marcin lat 40, szlachcic, wdowiec po Mariannie z Żendzianów, dziedzic Części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Adama i Małgorzaty z Babińskich, dziedziców już nieżyjących z Teofilą MILEWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Kapiców, dziedziców części w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałych, ślub 25.11.1845, 23/1845.

SIKORSKI Ignacy lat 50, szlachcic, wdowiec, dziedzic części w Sikorach Tomkowiętach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Marianny z Sikorskich, dziedziców już nieżyjących z Marianną KALINOWSKĄ lat 45, wdową po szlachetnym Piotrze, zmarłym 21.08.1843, córką szlachetnych Mikołaja i Agnieszki z Dobkowskich małżonków Zaleskich, dziedziców już nieżyjących, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 04.02.1845, 10/1845.

SKWIERCZYŃSKI Franciszek lat 52, wdowiec, szlachcic, posesor dzierżawny w Frankach Dąbrowie zamieszkały, urodzony w Pniewizkach, syn szlachetnych Pawła i Franciszki z Pniewzkich, już nieżyjących z Weroniką CZAJKOWSKĄ lat 42, córką szlachetnych Marcina i Anieli z Czajkowskich, dziedziców, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 03.02.1845, 8/1845.

SRZEDNICKI Wincenty lat 28, szlachcic, dziedzic części w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Dąbrowskich, dziedziców z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Martyny z Łubów, dziedziców, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1845, 9/1845.

STYPUŁKOWSKI Franciszek lat 33, szlachcic, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i nieżyjącej już Katarzyny z Sikorskich z Katarzyną DĄBROWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Zofii z Wnorowskich, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1845, 7/1845.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 25, wdowiec, szlachcic, dziedzic części w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Kuleszów z Teofilą CIBOROWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Niecieckich, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 28.01.1845, 3/1845.

STYPUŁKOWSKI Wincenty lat 21, szlachcic, dziedzic części w Leśniewie Niedźwiedź zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Joanny z Leśniewskich, dziedziców tamże zamieszkałych z Anną KŁOSKOWSKĄ lat 20, córką szlachetnych Krzysztofa i nieżyjącej już Katarzyny z Jamiołkowskich, dziedziców, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.11.1845, 25/1845.

TARGOŃSKI Franciszek lat 32, szlachcic, dziedzic części w Wnorach Wypychach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Andrzeja i Anieli z Wnorowskich, dziedziców tamże zamieszkałych z Antoniną WNOROWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Bonifacego i Krystyny z Gołaszewskich, dziedziców już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże dziedzicznie zamieszkałą, ślub 25.11.1845, 21/1845.

WNOROWSKI Klemens lat 65, szlachcic, wdowiec, gospodarz w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha i Ewy z Wnorowskich, gospodarzy już nieżyjących z Anną WNOROWSKĄ lat 42, wdową po szlachetnym Janie, zmarłym 18.02.1841, córką szlachetnych Jana i Marianny z Kalinowskich małżonków Wnorowskich, dziedziców już nieżyjących, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.04.1845, 11/1845.

WNOROWSKI Piotr lat 23, szlachcic, dziedzic części w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Szymona i Franciszki z Wnorowskich, dziedziców tamże zamieszkałych z Katarzyną WNOROWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Kaliksta, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Dąbrowskich, dziedziców, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 17.11.1845, 19/1845.