Indeks opracował L. Kocoń

BAGIŃSKI Leopold lat 20, tkacz w Frankach Dąbrowie zamieszkały, urodzony w Tykocinie, syn Jana i nieżyjącej  już Anieli z Lewkowiczów, tkaczy z Katarzyną DOŁKOWSKĄ lat 23, córką Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Sitowiczów, wyrobników, w Kobylinie Borzymach zrodzoną, w Kropiewnicy Raciborach służebnie zostającą, ślub 26.05.1846, 11/1846.

BUJNO Józef lat 18, szlachcic, dziedzic części w Bujnach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Jadwigi z Kruszewskich, gospodarzy z Julianną RZĄCĄ lat 18, córką szlachetnych Macieja i Franciszki z Mojkowskich, gospodarzy, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 16.11.1846, 20/1846.

CHYBOWSKI Jan lat 22, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkały i tamże urodzony, syn Karoliny z Kapiców Chybowskiej z Ludwiką PERKOWSKĄ lat 25, córką szlachetnych Pawła i Wiktorii z Targońskich, gospodarzy już nieżyjących, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże dziedzicznie zamieszkałą, ślub 16.11.1846, 19/1846.

CZOCHAŃSKI Bernard lat 22, szlachcic, dziedzic części w Czochaniu Górze zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Zuzanny z Targońskich, gospodarzy z Teofilą ROSZKOWSKĄ lat 18, córką szlachetnych Franciszka i Ewy z Jamiołkowskich, gospodarzy, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.11.1846, 22/1846.

DAŃKOWSKI Józef lat 22, szlachcic, rolnik w Kobylinie Cieszymach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana i nieżyjącej już Eleonory z Idźkowskich, rolników z Rozalią ZALESKĄ lat 16, córką szlachetnych Macieja i Małgorzaty z Wnorowskich, dziedziców, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkała, ślub 02.02.1846, 1/1846.

DĄBROWSKI Feliks lat 21, szlachcic w Wnorach Wandach dziedzicznie przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Macieja i Rozalii z Frankowskich, gospodarzy z Marianną WNOROWSKĄ lat 23, córką szlachetnych Kazimierza i Anieli z Wnorowskich, gospodarzy, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.02.1846, 8/1846.

DOBKOWSKI Franciszek lat 20, szlachcic w Stypułkach Szymanach dziedzicznie przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Bartłomieja i nieżyjącej już Wiktorii z Zajkowskich, gospodarzy z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 30, wdową po Janie zmarłym 07.04.1845, córką szlachetnych Wincentego i Marianny z Kaczkowskich małżonków Dąbrowskich, gospodarzy, w Truskolasach Woli zrodzoną, w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 09.02.1846, 3/1846.

DOBKOWSKI Tomasz lat 18, szlachcic, rolnik w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Marcina i Katarzyny z Dobkowskich, gospodarzy tamże zamieszkałych z Konstancją ZALESKĄ lat 19, córką szlachetnych Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Wnorowskich, gospodarzy, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 03.02.1846, 2/1846.

DOMALEWSKI Baltazar lat 36, włościanin, wdowiec po Anieli z Duchnowskich, gospodarz rolniczy w Rydnikach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Agnieszki z Kalinowskich, włościan, gospodarzy już nieżyjących z Teofilą PUCHALSKĄ lat 19, córką Grzegorza i Franciszki z Olochnickich, włościan, bednarzy, w Kapicach Starych zrodzoną, w Sikorach Piotrowiętach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 01.06.1846, 12/1846.

DUCHNOWSKI Wincenty lat 34, szlachcic, wdowiec po Franciszce z Łupińskich, w Płonce Matyskach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jakuba i Teresy z Roszkowskich, dziedziców z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 21, córką szlachetnych Jakuba i Antoniny z Idźkowskich, dziedziców, w Leśniewie Niedźwiedź zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.10.1846, 16/1846.

FRANKOWSKI Paweł lat 20, szlachcic, dziedzic części w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Garbowskich, dziedziców z Emilią CZAJKOWSKĄ lat 16, córką szlachetnych Adama, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Łapińskich, dziedziców, w Czajkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.11.1846, 18/1846.

GĄSSOWSKI Andrzej lat 36, szlachcic w Bagienkach przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Mateusza i nieżyjącej już Teresy z Żędzianów, dziedziców z Feliksą DOBKOWSKĄ lat 17, córką szlachetnych Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Frankowskich, dziedziców, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 10.11.1846, 17/1846.

GODLEWSKI Roch lat 36, szlachcic w Złotoryji zamieszkały, urodzony w Kamieniu Rupiach, syn szlachetnych Kazimierza i nieżyjącej już Anastazji z Dąbrowskich, gospodarzy z Antoniną KULESZĄ lat 23, córką Antoniego i Franciszki z Wnorowskich, szlachty, gospodarzy już nieżyjących, w Wnorach Wypychach zrodzoną, w Kobylinie Kruszewie służebnie zamieszkałą, ślub 21.06.1846, 13/1846.

GRABOWSKI Klemens lat 21, szlachcic w Milewie Zabielnym przy ojcu zamieszkały, urodzony w Jaworkach, syn szlachetnych Jana i Marianny z Jaworowskich, gospodarzy rolnych z Emilianną ZALESKĄ lat 16, córką szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Roszkowskich, gospodarzy, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 02.08.1846, 15/1846.

JABŁONOWSKI Mateusz lat 42, wdowiec, stolarz w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkały, urodzony w Truskolasach Niewisku, syn Jakuba i Jozefaty z Chorków, wyrobników już nieżyjących z Franciszka BOBULEWICZ lat 36, wdową po Janie, zmarłym 02.04.1844, córka Stanisława i Konstancji z Targońskich małżonków Konopków, gospodarzy już nieżyjących, w Targoniach Krytułach zrodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach na szynku zostającą, ślub 18.02.1846, 4/1846.

JASIŃSKI Mikołaj Michał lat 40, dróżnik dymisjonowany w Kobylinie Kruszewie zamieszkały, urodzony w Broku, syn Franciszka i Katarzyny z Kabatów, rolników już nieżyjących z Agnieszką MĘCZYŃSKĄ lat 33, wdową po Grzegorzu zmarłym 23.05.1842, córką szlachetnych Szymona i Anny z Targońskich małżonków Kurzynów, gospodarzy już nieżyjących, w Kurzynach zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałą, ślub 23.02.1846, 5/1846.

KAMIŃSKI Jan lat 27, wdowiec po Mariannie Roszkowskiej, szlachcic, dziedzic części w Gąsówce Bagnie zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Pęzów, dziedziców z Teklą STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córką szlachetnych Franciszka i Marianny z Truskolaskich, dziedziców, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.07.1846, 14/1846.

KAMIŃSKI Józef lat 20, kowal w Krzyżewie zamieszkały, urodzony w Kowalewszczyźnie, syn Rafała i Katarzyny z Kropiewnickich, szynkarzy tamże zamieszkałych z Ludwiką FALKOWSKĄ lat 22, córką szlachetnych Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Łapińskich, gospodarzy, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 24.02.1846, 10/1846.

PISZCZATOWSKI Franciszek lat 23, szlachcic, dziedzic części w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Jana, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli, gospodarzy z Teofilą GRODZKĄ lat 26, córką Michała, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli, gospodarzy, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.02.1846, 7/1846.

WDZIEŃKOWSKI Andrzej lat 43, szlachcic, wdowiec po Franciszce Frankowskiej, szynkarz w Milewie Zabielnym zamieszkały, urodzony w Głodowie Dębie, syn szlachetnych Jana i nieżyjącej już Urszuli z Strębińskich, gospodarzy z Anną DMOCHOWSKĄ lat 30, córką szlachetnych Hilarego i Katarzyny z Targońskich, organistów już nieżyjących, w Kobylinie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 23.02.1846, 6/1846.

ZALESKI Michał lat 53, szlachcic, wdowiec po Joannie z Roszkowskich, dziedzic części w Piszczatach Kończanach zamieszkały, w Zalesiu Łabędzkim urodzony, syn szlachetnych Jana i Rozalii z Jarząbków, gospodarzy już nieżyjących z Jozefatą ŁAPIŃSKĄ lat 40, wdową po Macieju zmarłym 01.01.1844, córką szlachetnych Jana i Marianny z Maciorkowskich małżonków Konopków, gospodarzy już nieżyjących, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 23.11.1846, 21/1846.

ZALESKI Piotr lat 32, szlachcic, wdowiec po Katarzynie z Stypułkowskich, dziedzic części w Stypułkach Szymanach zamieszkały i tamże urodzony, syn szlachetnych Józefa i Małgorzaty z Kłoskowskich, gospodarzy już nieżyjących z Konstancją KACZYŃSKĄ z pierwszego małżeństwa Święcką lat 34, wdową po Bonifacym, zmarłym 15.11.1842, córką szlachetnych Aleksandra i Doroty z Milewskich małżonków Grodzkich, gospodarzy już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.02.1846, 9/1846.