Indeks opracował L. Kocoń

DĄBROWSKI Antoni lat 20, w Wnorach Wandach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Rozalii z Frankowskich, posiadaczów części ziemskiej, szlachty niewylegitymowanych z Marianną RZĄCĄ lat 24, córka Franciszka i Franciszki z Czaczkowskich, posiadaczy cząstkowych, szlachty niewylegitymowanych, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 16/1847.

DMOCHOWSKI Maciej lat 54, wdowiec po Petroneli z Wilczewskich zmarłej 15.04.1847, włościanin w Kapicach Starych zamieszkały, urodzony w Łopuchowie, syn Tomasza i Anny z Słoneckowskich, włościan już nieżyjących z Marianną KALINOWSKĄ lat 50, wdową po Jakubie zmarłym 07.06.1846, córką Marcjana i Ewy małżonków Strękowskich, już nieżyjących, w Strękowie zrodzoną, w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 04.09.1847, 25/1847.

FRANKOWSKI Dominik lat 21, w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Katarzyny z Piszczatowskich, dziedziców tamże zamieszkałych z Krystyną GARBOWSKĄ lat 22, córką Adama i Katarzyny z Idźkowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże dziedzicznie zamieszkałą, ślub 21.11.1847, 29/1847.

GARBOWSKI Józef lat 41, wdowiec po Joannie z Frankowskich, posiadacz cząstkowy w Garbowie Starym zamieszkały i tamże urodzony, syn Jakuba i Kunegundy z Wnorowskich, już nieżyjących z Jozefatą Gertrudą KULIKOWSKĄ lat 27, córką Ignacego i Klary z Zambrzyckich, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 11.07.1847, 24/1847.

GARBOWSKI Wojciech lat 20, szlachcic niewylegitymowany, posiadacz części w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zajkowskich z Magdaleną PERKOWSKĄ lat 20, córką Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Targońskich, posiadaczy części ziemskiej, szlachty niewylegitymowanych, w Kobylinie Kruszewie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 13/1847.

KAPICA Józef lat 22, szlachcic dziedziczny w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże zrodzony, syn Benedykta i nieżyjącej już Joanny z Milewskich, szlachty wylegitymowanych z Apolonią MILEWSKĄ lat 27, szlachcianką, córką Mikołaja i Franciszki z Srzednickich, szlachty wylegitymowanych, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 06.07.1847, 23/1847.

KŁOSKOWSKI Stanisław lat 24, w Kłoskach Świgoniach zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i nieżyjącej już Katarzyny z Jamiołkowskich, dziedziców części, szlachty niewylegitymowanych z Magdaleną Martą KIERZKOWSKĄ lat 19, córką Piotra i Agnieszki z Roszkowskich, dziedziców części ziemskiej, szlachty niewylegitymowanych, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 12/1847.

KOBYLIŃSKI Andrzej lat 39, wdowiec po Barbarze z Makowskich, posiadacz części szlacheckiej w Kobylinie Pieniążkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Anieli z Kurzynów, już nieżyjących z Reginą TRUSKOLASKĄ lat 40, córką Stanisława i Heleny z Grodzkich, posiadaczów części, już nieżyjących, w Frankach Dąbrowie zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach służebnie zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 18/1847.

KOMAROWSKI Józef lat 28, czeladnik kunsztu młynarskiego w Zawadach Boryszówce zamieszkały, urodzony w Drzążdzewie, syn Jana i nieżyjącej już Ewy z Dąbrowskich w Warszawie zamieszkałych z Ewą NIECIECKĄ lat 25, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kapiców, posiadaczy części szlacheckiej, w Kapicach Lipnikach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1847, 1/1847.

KONOPKA Antoni lat 23, w Sikorach Wojciechowiętach służebnie zamieszkały, w Konopkach Klimkach zrodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Konopków z Marianną POGORZELSKĄ lat 21, córką Marcina i Katarzyny z Babińskich, gospodarzy już nieżyjących, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.02.1847, 7/1847.

KONOPKA Wincenty lat 21, w Targoniach Krytułach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Anny z Pogorzelskich, szlachty niewylegitymowanej z Antoniną SAWICKĄ lat 26, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Grodzkich, włościan, w Saniach Dąb zrodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1847, 10/1847.

KRUSZEWSKI Walenty lat 26, w Grodzkich Szczepanowiętach zrodzony i tamże zamieszkały, syn Jana i Franciszki z Dołęgowskich, posiadaczy części, szlachty niewylegitymowanych z Teklą Rozalią GRODZKĄ lat 17, córką Stefana, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Kropiewnickich, gospodarzy, w Kropiewnicy Kiernozkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 19/1847.

KRZYŻEWSKI Jan lat 30, wdowiec po Klarze z Maleszków zmarłej 12.01.1847, włościanin, wyrobnik w Kobylinie Kulszkach służebnie zamieszkały, urodzony w Pszczonszynie, syn Mikołaja i Katarzyny, tamże zamieszkałych z Wiktorią DĄBROWSKĄ lat 48, wdową po Franciszku zmarłym 04.02.1842, córką Benedykta i Marianny małżonków Biernackich, już nieżyjących, urodzoną w Andrzejewie, w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałą, ślub 25.05.1847, 21/1847.

LEŚNIEWSKI Józef lat 26, w Kobylinie Borzymach służebnie zamieszkały, w Kuleszach Wyknie Nowym urodzony, syn Wojciecha i nieżyjącej już Zofii z Mrozowskich, gospodarzy rolnych z Jozefatą FRANKOWSKĄ lat 21, córką Bonifacego, już nieżyjącego i żyjącej Ewy z Łopińskich, gospodarzy rolnych, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 09.02.1847, 8/1847.

MAKOWSKI Franciszek lat 21, w Garbowie Starym zrodzony i tamże zamieszkały, syn Wincentego i nieżyjącej już Agnieszki z Jaworowskich, dziedziców z Marianną WNOROWSKĄ lat 22, córką Tomasza i Apolonii z Kuleszów, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1847, 31/1847.

MAKOWSKI Józef lat 20, dziedzic części w Makowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Elżbiety z Pogorzelskich, już nieżyjących z Wiktorią GARBOWSKĄ lat 24, córką Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Sikorskich, w Sikorach Janowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.11.1847, 30/1847.

MAKOWSKI Piotr lat 49, wdowiec po Apolonii z Kropiewnickich, szlachcic dziedziczny, posiadacz części ziemskiej w Kropiewnicy Kiernozkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i Katarzyny z Kropiewnickich, już nieżyjących z Jozefatą MAKOWSKĄ z pierwszego ślubu Piszczatowską lat 38, wdową po Janie zmarłym 08.09.1845, córką Piotra i nieżyjącej już Marianny z Jaworowskich, posiadaczy części ziemskiej, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 15/1847.

MILEWSKI Franciszek Tomasz lat 20, włościanin w Jeżewie zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa i Franciszki z Serafinów, włościan tamże zamieszkałych z Katarzyną HOMIZNOWNĄ lat 24, córką Jana i nieżyjącej już Marianny z Piszczatowskich, włościan, w Piszczatach Piotrowiętach zrodzoną, w Stypułkach Szymanach służebnie zamieszkałą, ślub 24.11.1847, 33/1847.

MILEWSKI Józef lat 22, dziedzic części w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Anny z Pogorzelskich, już nieżyjących z Marcjanną SIKORSKĄ lat 24, wdową po Piotrze zmarłym 06.01.1847, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Moniki z Rogowskich małżonków Hermanowskich, w Radulach zrodzoną, w Milewie Zabielnym zamieszkałą, ślub23.11.1847, 32/1847.

NIECIECKI Mateusz z przybranego nazwiska Kobyliński lat 30, rolnik w Kobylinie Pieniążkach zrodzony i zamieszkały, syn nieżyjącej już Marianny Niecieckiej z Marianną ZDRODOWSKĄ lat 22, córka Franciszka i Barbary z Kamińskich, dziedziców już nieżyjących, w Gąssówce Osse zrodzoną, w Kobylinie Pieniążkach służebnie zamieszkałą, ślub 07.11.1847, 26/1847.

POGORZELSKI Stanisław lat 28, w Sikorach Wojciechowiętach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Rozalii z Dańkowskich, już nieżyjących z Marianną MĘŻYŃSKĄ lat 22, córką szlachetnych Piotra i Anieli z Krzewskich, dziedziców, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1847, 27/1847.

ROSZKOWSKI Piotr lat 26, szlachcic dziedziczny w Kropiewnicy Raciborach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały, syn Pawła i Marianny z Czajkowskich z Marianną Marcjanną MOJKOWSKĄ lat 20, córką Ignacego i Agnieszki z Kurzynów, szlachty dziedzicznych, w Mojkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 11/1847.

SRZEDNICKI Józef lat 24, posiadacz cząstkowy w Kobylinie Latkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Dąbrowskich z Marianną FRANKOWSKĄ lat 20, córką Stanisława i Brygidy z Kapiców, dziedziców, w Kobylinie Borzymach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.11.1847, 28/1847.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 30, w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza i nieżyjącej już Marianny z Garbowskich, gospodarzy rolnych z Julianną KAPICĄ lat 24, wdową po Mateuszu zmarłym 08.08.1844, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Skłodowskich małżonków Sikorskich, gospodarzy, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.02.1847, 4/1847.

STYPUŁKOWSKI Jan lat 28, wdowiec po Teofili z Ciborowskich, szlachcic niewylegitymowany, posiadacz części w Stypułkach Święchach zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Agnieszki z Kuleszów, już nieżyjących z Franciszką KAPICĄ lat 24, córką Benedykta i nieżyjącej już Joanny z Milewskich, szlachty dziedzicznej, posiadaczów części, w Milewie Żółtkach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 17/1847.

STYPUŁKOWSKI Marcin lat 20, w Kłoskach Młynowiętach zrodzony i zamieszkały, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Agnieszki z Kłoskowskich, gospodarzy rolnych, szlachty niewylegitymowanych z Anną GARBOWSKĄ lat 26, córką Walentego, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Grodzkich, szlachty niewylegitymowanych, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 15.02.1847, 20/1847.

SZLESZYŃSKI Adam lat 26, w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Świętkowskich, gospodarzy z Teofilą SĘKOWSKĄ lat 28, córka Piotra i Marianny z Kuleszów, wyrobników już nieżyjących, w Grodzkich Szczepanowiętach zrodzoną, w Wnorach Wypychach służebnie zamieszkałą, ślub 04.02.1847, 2/1847.

ŚWIĘTKOWSKI Konstanty lat 21, w Krzewie Nowym przy ojcu zamieszkały i tamże urodzony, syn Szymona i nieżyjącej już Franciszki z Garbowskich, gospodarzy rolnych z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 26, córką Jana i nieżyjącej już Elżbiety z Frankowskich, gospodarzy rolnych, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 09.02.1847, 9/1847.

TRUSKOLASKI Paweł lat 44, wdowiec po Agnieszce Idźkowskiej zmarłej 08.09.1844, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkały, w Frankach Dąbrowie zrodzony, syn Stanisława i Heleny z Grodzkich, gospodarzy rolnych już nieżyjących z Magdaleną ZAJKOWSKĄ lat 36, córką Wojciecha i Zofii Kazimierkowny, włościan, w Kołakach Kościelnych zrodzoną, w Kapicach Lipnikach służebnie zamieszkałą, ślub 09.02.1847, 5/1847.

WNOROWSKI Maciej lat 43, wdowiec po Apolonii z Kalinowskich, w Wnorach Starych dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Jana i Petroneli z Kotowskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących z Brygidą FRANKOWSKĄ lat 26, wdową po Mateuszu zmarłym 03.01.1840, córką Franciszka i Marianny z Piszczatowskich małżonków Garbowskich, posiadaczy cząstkowych już nieżyjących, w Garbowie Starym zrodzoną i zamieszkałą, ślub 29.06.1847, 22/1847.

WNOROWSKI Maciej lat 31, w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn Walentego i nieżyjącej już Marianny z Sikorskich, posiadaczów części ziemskiej, szlachty niewylegitymowanych z Marianną WNOROWSKĄ lat 21, córką Mateusza i nieżyjącej już Salomei z Szleszyńskich, posiadaczów części ziemskiej, szlachty niewylegitymowanych, w Szlasach Łopienite zrodzoną, w Wnorach Wypychach zamieszkałą, ślub 14.02.1847, 14/1847.

ZAJKOWSKI Fryzanty lat 19, w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Ludwika i Marianny z Kulikowskich , gospodarzy już nieżyjących z Julianną ZALESKĄ lat 21, córką Jakuba i Joanny z Pogorzelskich, gospodarzy już nieżyjących, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.02.1847, 3/1847.

ZAWADZKI Julian lat 33, w Milewie Leśnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Katarzyny z Żykowiczów, gospodarzy rolnych już nieżyjących z Teofilą KAPICĄ lat 24, córka Marcina i Franciszki z Targońskich, gospodarzy rolnych już nieżyjących, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.02.1847, 6/1847.