Indeks opracował L. Kocoń

ANTONOWICZ inaczej zwany Sikorski Bernard lat 20 miesięcy 9, syn Jana i Joanny z Konopków, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Jozefatą KOBYLIŃSKĄ lat 31, córką Jana, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Łowakowskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 17/1854.

BABIŃSKI Józef Piotr lat 18 miesięcy 7, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże przy matce na gospodarstwie zamieszkały z Teofilą Ludwiką ŻENDZIAN lat 19, córką Jana i Katarzyny z Hermanowskich, właścicieli cząstkowych, w Żendzianach zrodzoną, w Sikorach Janowiętach zamieszkałą, ślub 22.10.1854, 37/1854.

BAGIEŃSKI Stanisław lat 22, szlachcic wylegitymowany w Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich szlachty, posiadaczy cząstkowych z Franciszką ZALESKĄ lat 16 i miesięcy 4, córką Zachariasza i Anny z Kapiców, posiadaczy cząstkowych także w Pogorzałkach zamieszkałych, tamże urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 29.01.1854, 1/1854.

CHMIELEWSKI Aleksander lat 44, wdowiec po Anastazji z Piszczatowskich zmarłej 11.05.1853, syn Augustyna i Barbary z Wołkowojskich, już nieżyjących, w Targoniach parafii Zawadzkiej urodzony a teraz w Makowie w służbie będący z Katarzyną SITOWICZ lat 33, wdową po Piotrze zmarłym 01.03.1853, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Karwackich małżonków Kosińskich, w Kuleszkach zrodzoną a teraz w Makowie z wyrobku się utrzymującą, ślub 30.04.1854, 26/1854.

CZAJKOWSKI Mateusz lat 53, wdowiec po Franciszce z Kruszewskich zmarłej 18.04.1854, syn Marcina i Krystyny z Garbowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Emilią GARBOWSKĄ lat 22, córką Jana i Anny z Garbowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Starym urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 17.07.1854, 29/1854.

CZARNOWSKI Jan lat 20, syn Grzegorza i Reginy z Łuniewskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych gruntów, w Chojanem Pieckach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Izabelą Anielą MOJKOWSKĄ lat 19, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wnorowskich, szlachty wylegitymowanych, w Mojkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.02.1854, 14/1854.

CZYŻEWSKI Wincenty lat 35, wdowiec po Mariannie z Mocarskich zmarłej w Tykocinie22.10.1852, syn Kazimierza i Marianny z Zagórskich już nieżyjących, mieszczan, w Tykocinie urodzony i tamże zamieszkały z Marianną POGORZELSKĄ lat 31, wdową po Franciszku zmarłym od lat dwóch, córką Grzegorza i Heleny z Krzewskich małżonków Krzewskich, już  nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Krzewie zrodzoną, w Kruszewie na swym gospodarstwie zamieszkałą, ślub 21.10.1854, 36/1854.

DĄBROWSKI Jan lat 24, syn Kazimierza i Weroniki z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Milewie Leśnym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefatą MILEWSKĄ lat 19, córką Jana i nieżyjącej już Teresy z Milewskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 18.09.1854, 32/1854.

FRANKOWSKI Stanisław lat 51, wdowiec po Katarzynie z Piszczatowskich zmarłej 30.06.1852, w Kobylinie Łatkach urodzony i na gospodarstwie własnym zamieszkały, syn Tadeusza i Kunegundy z Kobylińskich, już nieżyjących z Anielą KOWALEWSKĄ lat 34, wdową po Marcinie zmarłym w Zawadach 31.03.1852, córką Michała i Justyny z Ciecierskich małżonków Złotkowskich, już nieżyjących, urodzoną w Górze Strenkowie a teraz w Kobylinie Łatkach zamieszkałą, ślub 31.01.1854, 3/1854.

GOŁASZEWSKI Szczepan lat 28, wdowiec po Marcjannie z Kalinowskich, zmarłej 20.09.1854, syn Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Gołaszewskich, właścicieli cząstkowych, w Gołaszach Puszczy urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały, z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 23, córką Wawrzyńca i Anny z Faszczewskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 22.11.1854, 44/1854.

GRABOWSKI Józef lat 37, wdowiec po Elżbiecie z Kierzkowskich zmarłej 16.01.1854, szlachcic wylegitymowany, syn Antoniego i Eleonory z Mojkowskich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych, w Kierzkach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Marcjanną MAKOWSKĄ lat 30, córką Jakuba i Joanny z Sikorskich, już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych, w Makowie zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 21.02.1854, 12/1854.

GRODZKI Jan lat 26 miesięcy 7, syn Wojciecha i Józefaty z Grodzkich, właścicieli cząstkowych, w Grodzkich Starych urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Eufrozyną Scholastyką TARGOŃSKĄ lat 18, córką Adama i nieżyjącej już Karoliny z Wnorowskich, szlachty wylegitymowanych, w Sikorach Piotrowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 18/1854.

KŁOSKOWSKI Józef lat 35, żołnierz urlopowany z batalionu jedenastego Finlandzkiego, syn Mikołaja i nieżyjącej już Antoniny z Frankowskich, szlachty legitymowanych, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Franciszką ROSZKOWSKĄ lat 22, córką Kaliksta i nieżyjącej już Marianny z Babińskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 30.11.1854, 46/1854.

KONOPKA Teodor lat 24, syn Józefata i Rozalii z Wądołowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych w Konopkach Pokrzywnicy urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Antoniną SIKORSKĄ lat 28, córką Dominika i nieżyjącej już Joanny z Targońskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 14.02.1854, 9/1854.

KORZEŃSKI Jan lat 52, wyrobnik, wdowiec po Anieli Wądołowskiej zmarłej 26.02.1852, syn Mateusza i Marianny z Półrzeckich, włościan już nieżyjących, w Pajewie urodzony, w Kapicach Lipnikach zamieszkały z Katarzyną MALINOWSKĄ lat 28, córką Stanisława i Konstancji z Łapińskich, już nieżyjących, włościan, w Złotoryji urodzoną a od dwóch lat w Kapicach Lipnikach zamieszkałą, ślub 12.02.1854, 7/1854.

KROPIEWNICKI Bernard lat 33, wdowiec po Małgorzacie z Roszkowskich zmarłej 26.06.1854, szlachcic wylegitymowany, syn Andrzeja i nieżyjącej już Antoniny z Kierzkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Kurzynach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Weroniką MOJKOWSKĄ lat 20, córką Macieja i Marianny z Leśniewskich, właścicieli cząstkowych, w Mojkach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 16.07.1854, 28/1854.

KROPIEWNICKI Makary Daniel lat 26, szlachcic wylegitymowany, syn Dionizego i nieżyjącej już Łucji z Kapiców, szlachty wylegitymowanych, w Kapicach Starych urodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Józefatą KŁOSKOWSKĄ lat 20, córka Symplicjusza Kazimierza i Ewy z Kropiewnickich, szlachty wylegitymowanych, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 16/1854.

KROPIEWNICKI Teofil lat 21, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Krystyny z Zajkowskich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Balbiną ROSZKOWSKĄ lat 22, córką Wilhelma i Józefy z Kropiewnickich, właścicieli cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.11.1854, 40/1854.

KULESZA Marceli lat 27, wdowiec po Eleonorze z Kraszewskich zmarłej 21.06.1854, syn Andrzeja, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Stypułkowskich, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Rozalią WNOROWSKĄ lat 27, córką Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 21.11.1854, 41/1854.

KULIKOWSKI Jan lat 23, syn Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Barbary z Czajkowskich, wyrobników, w Idźkach Średnich urodzony, w Kapicach Lipnikach służący z Teresą MILEWSKĄ lat 17, córką Wincentego i Klary z Milewskich, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1854, 43/1854.

LEŚNIEWSKI Apolinary lat 19, syn Onufrego i Teresy z Kłoskowskich, szlachty wylegitymowanej, w Stypułkach Borkach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną SIKORSKĄ lat 17, córką Mateusza i Rozalii z Wnorowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 12.02.1854, 5/1854.

ŁAPIŃSKI Augustyn lat 35, syn Jana i Klary z Pogorzelskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych gruntów, w Truskolasach Niewisku urodzony a teraz od dwóch lat w Stypułkach Święchach przemieszkujący z Domicelą STYPUŁKOWSKĄ lat 17, córką Mateusza i Konstancji z Zdrodowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Kobylinie Borzymach zrodzoną a teraz w Stypułkach Święchach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 27.02.1854, 23/1854.

MIASTKOWSKI Tomasz lat 21, mieszczanin, syn Jana i Krystyny z Sakolewiczów już nieżyjących, w Tykocinie urodzony i na gospodarstwie tamże zamieszkały z Apolonią MOJKOWSKĄ lat 24, córka Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Wnorowskich, szlachty wylegitymowanych, w Mojkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.02.1854, 15/1854.

MILEWSKI Rafał lat 42, wdowiec po Mariannie z Targońskich zmarłej 08.03.1845, syn Andrzeja i Moniki z Czajkowskich, szlachty legitymowanej już nieżyjących, w Milewie Leśnym urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Agatą MAKOWSKĄ lat 44, wdową po Faustynie zmarłym 16.05.1852, córką Franciszka i Domiceli z Kulikowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną a teraz w Kropiewnicy Kiernozkach na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 12.02.1854, 6/1854.

OLSZEWSKI Jan lat 18, syn Józefa i Gertrudy z Modzelewskich, właścicieli cząstkowych, w Olszewie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Reginą SLESZYŃSKĄ lat 23, córką Józefa i nieżyjącej już Franciszki z Bagińskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 05.11.1854, 38/1854.

PISZCZATOWSKI Feliks lat 20, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony a teraz w Zalesiu Łabędzkim na gospodarstwie zamieszkały z Marianną ZALESKĄ lat 20, córka Stefana i nieżyjącej już Joanny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 13.02.1854, 8/1854.

PISZCZATOWSKI Ignacy lat 23, syn Bartłomieja i Julianny z Kurzynów, właścicieli cząstkowych gruntów, w Piszczatach Piotrowiętach urodzony i tamże przy ojcu na gospodarstwie zamieszkały z Anną PISZCZATOWSKĄ lat 30, wdowa po Janie zmarłym 28.06.1853, córką Dominika i nieżyjącej już Joanny z Targońskich małżonków Sikorskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Sikorach Tomkowiętach zrodzoną i tamże na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 28.05.1854, 27/1854.

PISZCZATOWSKI Piotr lat 22, syn Grzegorza i Katarzyny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 16, córką Kazimierza i nieżyjącej już Krystyny z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 15.10.1854, 34/1854.

PISZCZATOWSKI Tomasz lat 21, w Piszczatach Kończanach przy rodzicach na gospodarstwie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wilhelma i Anieli z Mojkowskich z Józefą DOBKOWSKĄ lat 19, córką Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Frankowskich, posiadaczy cząstkowych w Stypułkach Szymanach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zamieszkałą, ślub 30.01.1854, 2/1854.

POGORZELSKI Maciej lat 25, szlachcic legitymowany, syn Jana i Franciszki z Wądołowskich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Katarzyną SIKORSKĄ lat 16, córką Dominika, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Kapiców, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 01.10.1854, 33/1854.

ROSZKOWSKI Paweł lat 21, syn Antoniego i Anieli z Idźkowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Kruszewie Brodowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Klarą KŁOSKOWSKĄ lat 19, córka Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Roszkowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Leśniewie Niedźwiedź urodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 20/1854.

STYPUŁKOWSKI Mateusz lat 23, syn Antoniego i Barbary z Srzednickich, szlachty wylegitymowanych, w Kłoskach Świgoniach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefą PŁOŃSKĄ lat 17, córka Wojciecha i Rozalii z Sadowskich, ekonomów w dominium Kruszewo, urodzoną w Kruszewie Głąbach a teraz w tymże dominium przy rodzicach zamieszkałą, ślub 21.02.1854, 11/1854.

TARGOŃSKI Dionizy lat 50, wdowiec po Rozalii z Babińskich zmarłej 18.04.1853, syn Andrzeja i Wiktorii z Zaleskich już nieżyjących, w Garbowie Starym urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Teofilą PISZCZATOWSKĄ lat 25, córką Szczepana i Marianny z Kapiców, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 28.07.1854, 31/1854.

TRUSKOLASKI Tomasz lat 24, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Piszczatowskich, szlachty wylegitymowanych, w Truskolasach Starych urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 23, córką Józefa i Teresy z Roszkowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych gruntów, w Piszczatach Kończanach urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 27.02.1854, 25/1854.

WNOROWSKI Antoni lat 19, syn Walentego i Konstancji z Zajkowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Garbowie Nowym urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Aleksandrą Teofilą ZAJKOWSKĄ lat 21, córką Stefana i nieżyjącej już Franciszki z Garbowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Garbowie Nowym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 27.02.1854, 24/1854.

WNOROWSKI Grzegorz lat 85, wdowiec po Helenie z Śliwowskich zmarłej pięć lat temu, syn Jana i Ewy z Grodzkich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Franciszką WNOROWSKĄ lat 52, wdową po Macieju od dwóch lat zmarłym, córką Krzysztofa i Rozalii z Wnorowskich małżonków Wnorowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Wnorach Wandach zrodzoną i tamże na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 22.11.1854, 42/1854.

WNOROWSKI Karol Florian lat 20, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Wnorach Wandach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Marianną STYPUŁKOWSKĄ lat 20, córką Stanisława i Rozalii z Konopków, szlachty wylegitymowanych, w Stypułkach Borkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 19/1854.

ZAJKOWSKI Jan lat 18, syn Jakuba i Teresy z Zajkowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych gruntów, w Targoniach Wielkich urodzony i tamże przy bracie zamieszkały z Agnieszką POGORZELSKĄ lat 18, córką Marcina i nieżyjącej już Marianny z Żendzianów, szlachty legitymowanych, w Kobylinie Pogorzałkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 27.11.1854, 45/1854.

ZALESKI Hilary lat 26, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Pogorzelskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Janowiętach urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Rozalią SIKORSKĄ lat 26, córką Józefa i Marianny z Kapiców, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 12.11.1854, 39/1854.

ZALESKI Jan Augustyn lat 19, syn Wojciecha i Anastazji z Grodzkich, szlachty wylegitymowanych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną CZARNOWSKĄ lat 21, córką Franciszka i Ludwiki z Sikorskich, właścicieli cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 20.02.1854, 10/1854.

ZALESKI Piotr lat 32, wdowiec po Rozalii z Pogorzelskich, zmarłej 09.04.1854, syn Tomasza i Katarzyny z Wądołowskich, właścicieli cząstkowych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Julianną ZAJKOWSKĄ lat 21, wdową po Feliksie zmarłym 04.09.1853, córką Stanisława i Franciszki z Pogorzelskich małżonków Sikorskich już nieżyjących, w Milewie Zabielnym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 18.07.1854, 30/1854.

ZALESKI Teofil Wilhelm lat 21, szlachcic wylegitymowany, syn Ignacego i Konstancji z Stypułkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Zalesiu Łabędzkim urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Marianną GARBOWSKĄ lat 18, córką Macieja i Franciszki z Idźkowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże przy ojczymie zamieszkałą, ślub 21.02.1854, 13/1854.

ZALESKI Tomasz Franciszek lat 23, syn Wawrzyńca i Marianny z Chorków, właścicieli cząstkowych gruntów, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Józefatą Izabelą ŁAPIŃSKĄ lat 20, córką Wilhelma, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Zaleskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Łopiance Starej zrodzoną a teraz w Kropiewnicy Gajkach przy matce zamieszkałą, ślub 27.02.1854, 22/1854.

ZALESKI Wiktor lat 39, wdowiec po Ewie z Dobkowskich zmarłej 19.11.1853, syn Pawła i Agnieszki z Stypułkowskich już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Ludwiką PISZCZATOWSKĄ lat 37, wdową po Mikołaju zmarłym 20.05.1851, córką Bernarda i Barbary z Butwiłów małżonków Kuleszów, już nieżyjących, właścicieli Cząstkowych, w Łasi zrodzoną, w Piszczatach Kończanach zamieszkałą, ślub 05.02.1854, 4/1854.

ZAMBRZYCKI Napoleon lat 24, syn Mateusza i Rozalii z Zambrzyckich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Zambrzycach Kapustach urodzony, w Rutkach na służbie zostający z Franciszką MILEWSKĄ lat 25, wdową po Wojciechu zmarłym 08.07.1851, córką Antoniego i Marianny z Kurzynów małżonków Frankowskich, już nieżyjących, właścicieli cząstkowych, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże na swym gospodarstwie zamieszkałą, ślub 16.10.1854, 35/1854.

ŻENDZIAN Jan Stanisław lat 21, syn Joachima, już nieżyjącego i żyjącej Ludwiki z Jaworowskich, właścicieli cząstkowych gruntów, w Żendzianach urodzony i tamże przy matce zamieszkały z Franciszką Rozalią CZAJKOWSKA lat 25, córką Wilhelma i Franciszki z Krassowskich, szlachty wylegitymowanych, w Czajkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 26.02.1854, 21/1854.