Indeks opracował L. Kocoń

BRUSZEWSKI Kazimierz lat 28, syn Marcina i nieżyjącej już Marianny z Zaleskich, posiadaczy cząstkowych, w Perkach Karpiach zrodzony i tamże zamieszkały z Teofilą KŁOSKOWSKĄ lat 22, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Czajkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Kłoskach Młynowiętach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.02.1853, 10/1853.

CHOIŃSKI Marcin lat 21, syn Jana i Marianny z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Szymanach zrodzony i dotąd zamieszkały z Salomeą STYPUŁKOWSKĄ lat 24, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Marty z Łubów, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Szymanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.01.1853, 2/1853.

CZAJKOWSKI Adam lat 18, syn Jana i Konstancji z Dworakowskich, szlachty wylegitymowanych, w Czajkach urodzony i tamże zamieszkały z Saturniną KULESZĄ lat 18, córką Stanisława i Julianny z Wnorowskich, szlachty wylegitymowanych, w Garbowie Nowym urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.01.1853, 8/1853.

DĘBNICKI Karol lat 22, wdowiec po Karolinie z Krzewskich zmarłej 26.12.1852, syn Franciszka i Franciszki z Zawistowskich, posiadaczy cząstkowych, w Dębnikach urodzony i tamże zamieszkały z Antoniną GRODZKĄ lat 23, córką Michała, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Wypychach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1853, 19/1853.

DOBKOWSKI Wawrzyniec lat 23, syn Marcina i Katarzyny z Dobkowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Julianną KŁOSKOWSKĄ lat 24, córka Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Czajkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Kłoskach Młynowietach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.02.1853, 11/1853.

GARBOWSKI Maciej lat 26, syn Jana i nieżyjącej już Marianny z Kurzynów, posiadaczy cząstkowych, w Garbowie Starym urodzony i zamieszkały z Antoniną FRANKOWSKĄ lat 23, córka Antoniego i Krystyny z Faszczewskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Frankach Piaskach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 02.02.1853, 9/1853.

GROCHOWSKI Ignacy Piotr lat 19, syn Józefata i Anny z Sikorskich, szlachty wylegitymowanych, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Martą FRANKOWSKĄ lat 22, córką Andrzeja i Izabeli, szlachty wylegitymowanej, w Frankach Dąbrowie urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 21.11.1853, 26/1853.

JAMIOŁKOWSKI Jakub lat 18, syn Marcina i nieżyjącej już Apolonii z Leśniewskich, posiadaczy cząstkowych, w Jamiołkach urodzony i zamieszkały z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 24, córką Jakuba i Antoniny z Idźkowskich, posiadaczy cząstkowych w Leśniewie urodzoną i zamieszkałą, ślub 08.02.1853, 18/1853.

JANKOWSKI Jan lat 25, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Pułtoraków, włościan w Lubotyniu dawniej zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Kruszewie zamieszkały z Katarzyną SUPIŃSKĄ lat 26, córką Szymona i Ewy z Fabianiuków już nieżyjących, włościan, w Laskowcu zrodzoną, w Kobylinie Borzymach zamieszkałą, ślub 09.01.1853, 1/1853.

JASIŃSKI Szymon lat 50, wdowiec po Wiktorii z Kowalewskich zmarłej 20.07.1852, syn Franciszka i Marianny, już nieżyjących włościan, w Szczuczynie urodzony a teraz w pozycji Krzewa na trakcie białostockim zamieszkały z Marianną Antoniną KOSIŃSKĄ lat 40, córką Wawrzyńca i Anny z Uszyńskich, już nieżyjących gospodarzy rolnych, w pozycji Krzewa na tymże trakcie zamieszkałą, ślub 21.11.1853, 27/1853.

KROPIEWNICKI Leopold lat 19, syn Andrzeja i Julianny z Jabłonowskich, posiadaczy gruntowych, w Frankach Dąbrowie urodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Anną MAKOWSKĄ lat 18, córką Jana i Marianny z Sikorskich, posiadaczy gruntowych, w Makowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 13.11.1853, 25/1853.

LEŚNIEWSKI Józef lat 18, syn Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Józefaty z Sikorskich, szlachty wylegitymowanych, w Stypułkach Giemzinie urodzony i tamże zamieszkały z Magdaleną KROPIEWNICKĄ lat 21, córką Stanisława i Anieli z Kropiewnickich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanej, w Frankach Dąbrowie zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.01.1853, 7/1853.

MAKOWSKI Andrzej lat 40, wdowiec po Ewie z Makowskich zmarłej 07.12.1849, syn Antoniego i Katarzyny z Dworakowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Makowie urodzony i tamże zamieszkały z Anielą JAWOROWSKĄ lat 21, córka Marceli, niezamężnej ze służby się utrzymującej, w Żędzianach urodzoną w Makowie zamieszkałą, ślub 07.02.1853, 14/1853.

NIECIECKI Antoni lat 50, wdowiec po Ludwice z Milewskich zmarłej 25.05.1853, syn Wilhelma i Marianny z Kapiców już nieżyjących, posiadaczy gruntowych, w Kapicach Lipnikach urodzony i tamże na gospodarstwie rolnym zamieszkały z Ewą KAPICĄ lat 21, córką Dominika i nieżyjącej już Konstancji z Garbowskich, posiadaczy gruntowych, w Milewie Żółtkach urodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.10.1853, 24/1853.

PERKOWSKI Andrzej lat 21, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Stypułkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i zamieszkały z Rozalią SIKORSKĄ lat 27, córką Michała i Antoniny z Stypułkowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych urodzoną i zamieszkałą, ślub 07.02.1853, 15/1853.

POGORZELSKI Feliks lat 32, syn Bartłomieja i Agnieszki z Sikorskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Anną ZAMBRZYCKĄ lat 18, córką Jana i Małgorzaty z Dąbrowskich, dróżników na trakcie białostockim, w Wądołkach urodzoną a teraz przy rodzicach w Sikorach Pawłowiętach zamieszkałą, ślub 25.10.1853, 23/1853.

SIKORSKI Franciszek lat 18, syn Macieja i nieżyjącej już Marianny z Ciborowskich, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Marianną GRODZKĄ lat 17, córką Konstancji, bez ślubnie spłodzoną, urodzoną w Kapustach, w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałą, ślub 07.02.1853, 16/1853.

SIKORSKI Franciszek lat 22, syn Wincentego i Klary z Czajkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Piszczatach urodzony i tamże zamieszkały z Ewą Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 16, córką Łukasza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Piszczatowskich, w Stypułkach Święchach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.01.1853, 3/1853.

SIKORSKI Mikołaj lat 24, syn Grzegorza i nieżyjącej już Julianny z Dobkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Piszczatach Kończanach urodzony i zamieszkały z Julianną PISZCZATOWSKĄ lat 19, córka Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Roszkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Piszczatach Kończanach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.02.1853, 12/1853.

STYPUŁKOWSKI Antoni  lat 21, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Kobylińskich, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Szymanach urodzony i tamże zamieszkały z Klarą Marianną WNOROWSKĄ lat 27, córką Piotra i Franciszki z Dąbrowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.01.1853, 6/1853.

ŚWIĘTKOWSKI Jan lat 29, syn Krzysztofa i nieżyjącej już Wiktorii z Jamiołkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Łasi urodzony a teraz w Sikorach zamieszkały z Anną SIKORSKĄ lat 18, córką Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Pogorzelskich, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.01.1853, 5/1853.

WNOROWSKI Marcin lat 36, wdowiec po Mariannie z Stypułkowskich, zmarłej 19.02.1853, syn Andrzeja i Katarzyny z Makowskich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Julianną MARKOWSKĄ lat 26, wdową po Kazimierzu zmarłym 09.12.1851, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Konopków małżonków Grabowskich, szlachty wylegitymowanych, w Jaworkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 30.05.1853, 21/1853.

WNOROWSKI Tomasz lat 20, syn Andrzeja i Marianny, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Wandach zrodzony i tamże zamieszkały z Anną WNOROWSKĄ lat 20, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Sikorskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 07.02.1853, 17/1853.

ZAJKOWSKI Michał lat 34, wdowiec po Felicjannie z Zajkowskich zmarłej 16.02.1853, syn Łukasza i Heleny, już nieżyjących, posiadaczy Gruntowych, urodzony w Zajkach, w Łasi parafii Zawadzkiej zamieszkały z Rozalią BABIŃSKĄ lat 20, córką Franciszka i Izabeli z Pogorzelskich, posiadaczy gruntowych, w Kruszewie urodzoną i zamieszkałą, ślub 10.07.1853, 22/1853.

ŻENDZIAN Piotr lat 22, syn Stanisława i nieżyjącej już Marianny z Łupińskich, posiadaczy cząstkowych, w Żendzianach urodzony i zamieszkały z Justyną CIBOROWSKĄ lat 23, córką Ignacego i Marianny z Izmalickich, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 24.01.1853, 4/1853.

ŻĘDZIAN Michał lat 20, syn Jana i Katarzyny z Hermanowskich, posiadaczy cząstkowych, w Żędzianach urodzony i tamże zamieszkały z Wiktorią BABIŃSKĄ lat 24, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Targońskich, posiadaczy cząstkowych, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 08.02.1853, 20/1853.

ŻĘDZIAN Wawrzyniec lat 19, syn Wincentego i nieżyjącej już Katarzyny z Babińskich, szlachty legitymujących się, w Żędzianach urodzony i tamże zamieszkały z Katarzyną KAPICĄ lat 19, córką Jana, już  nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Sikorskich, posiadaczy cząstkowych, w Czajkach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.02.1853, 13/1853.