Indeks opracował L. Kocoń

CHMIELEWSKI Paweł Henryk lat 30, wdowiec po Antoninie z Rogowskich zmarłej 20.01.1852, syn Tomasza i Franciszki z Pilowieckich, już nieżyjących, w Żędzianach parafii Tykocińskiej zamieszkały z Katarzyną POGORZELSKĄ lat 19, córką Walentego i Teresy z Kapiców, szlachty wylegitymowanych, w Kobylinie Pogorzałkach zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 29.06.1852, 24/1852.

CIBOROWSKI Stanisław lat 19, syn Ignacego i Marianny dawniej w Kobylinie Pogorzałkach na części szlacheckiej zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Sikorach Bartkowiętach przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią NIECIECKĄ lat 22, córką Pawła i Marianny z Dłużniewskich, posiadaczy cząstkowych w Kapicach Lipnikach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1852, 12/1852.

CZAJKOWSKI Paweł lat 27, syn Michała i Moniki z Jamiołkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Czajkach urodzony i tamże przy rodzicach zostający z Marcjanną WNOROWSKĄ lat 25, córka Franciszka i nieżyjącej już Franciszki z Zaleskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Kuzelach zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 22.11.1852, 35/1852.

DANIKOWICZ Józef lat 50, wdowiec po Mariannie z Sitowiczów zmarłej 18.02.1851, syn Daniela i Marianny już nieżyjących, w Kamieńcu Podolskim bywszych, tamże urodzony a teraz w Wnorach Wandach z wyrobku się utrzymujący z Eleonorą STYPUŁKOWSKĄ lat 45, wdową po Rafale zmarłym 25.03.1844, córką Michała i Katarzyny z Stypułkowskich małżonków Stypułkowskich już nieżyjących, w Jamiołkach dawniej na części szlacheckiej zamieszkałych, tamże urodzoną a teraz w Wnorach Wandach z wyrobku się utrzymującą, ślub 11.05.1852, 22/1852.

DZIERŻEK Seweryn lat 19, syn Antoniego i nieżyjącej już Magdaleny z Rogowskich, szlachty legitymujących się w Dzierzkach Janowiętach zrodzony i tamże przy ojcu zamieszkały z Julianna KRUSZEWSKĄ lat 18, córka Mikołaja i Apolonii z Stypułkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Stypułkach Koziołkach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1852, 36/1852.

GRABOWSKI Kacper lat 25, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Truskolaskich w Stypułkach Święchach zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd zamieszkały z Anną STYPUŁKOWSKĄ lat 30, wdową po Wawrzyńcu zmarłym 20.12.1850, córką Franciszka i Teresy z Idźkowskich małżonków Kurzynów, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych dawniej w Frankach Piaskach zamieszkałych, tamże urodzoną, w Stypułkach Święchach po swym mężu na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 02.02.1852, 6/1852.

GRODZKI Franciszek lat 18, syn Dominika i Marianny z Konarzewskich, szlachty wylegitymowanych w Jankowie parafii Rutkowskiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd zamieszkały z Franciszką PRUSZYŃSKĄ lat 19, córką Jana i Anieli z Kapiców, szlachty wylegitymowanych w Kapicach Starych zamieszkałych, tamże urodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 23.02.1852, 15/1852.

IDZKOWSKI Ludwik lat 20, syn Jakuba i Antoniny z Dworakowskich, posiadaczy cząstkowych w Truskolasach Olszynie parafii Sokołowskiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy rodzicach zostający z Apolonią PISZCZATOWSKĄ lat 27, córka Antoniego i Anieli z Kapiców, posiadaczy cząstkowych w Piszczatach Kończanach zamieszkałych, tamże urodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 09.02.1852, 10/1852.

JANUCZYK Onufry lat 19, syn Mateusza i Ewy z Chorków, włościan w Truskolasach dawniej zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Wólce zamieszkały z Antoniną OŁDAKOWSKĄ lat 18, córka Antoniego i Konstancji z Piotruczaków, włościan dawniej w Bruszewie zamieszkałych, tamże urodzoną a teraz w Czajkach przy rodzicach zamieszkałą, ślub 12.01.1852, 1/1852.

KAPICA Ignacy lat 21, syn Adama, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Konopków, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Bibianną STYPUŁKOWSKĄ lat 19, córka Adama i nieżyjącej już Julianny z Stypułkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Kłoskach Młynowietach zrodzoną i tamże dotąd zamieszkałą, ślub 23.02.1852, 20/1852.

KAPICA Jan lat 50, Ignacego i Eleonory z Zaleskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Agatą PISZCZATOWSKĄ lat 50, wdowa po Szczepanie zmarłym 09.07.1847, córką Macieja i Anny z Garbowskich małżonków Zajkowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Kapicach Starych zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 06.07.1852, 26/1852.

KAZIMIERZEWSKI Antoni lat 20, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Grochowskich, włościan w Jamiołkach dawnie zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Kuleszkach ze służby się utrzymujący z Anną MARIANIKOWNĄ lat 22, córką Stefana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Bagińskich, włościan dawniej w Kobylinie Pieniążkach zamieszkałych, tamże urodzoną a teraz w Kuleszkach na służbie zostającą, ślub 22.02.1852, 14/1852.

KOBYLIŃSKI Ambroży lat 60, wdowiec po Rozalii z Konopków zmarłej 11.01.1852, syn Krzysztofa i Petroneli z Kapiców, już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych, w Kobylinie Cieszymach zrodzony i tamże zamieszkały z Julianną SIKORSKĄ lat 40, wdową po Franciszku zmarłym 19.04.1850, córką Leona i Anieli z Garbowskich małżonków Makowskich, posiadaczy cząstkowych z Makowa, tamże urodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą ślub 17.05.1852, 23/1852.

KOBYLIŃSKI ( z przybranego nazwiska ) Mateusz lat 36, wdowiec po Mariannie z Zdrodowskich zmarłej 20.05.1852, syn nieżyjącej już Marianny Niecieckiej, w Kobylinie Pieniążkach urodzony i tamże na szynku zamieszkały z Anastazją GRODZKA lat 25, córką Jakuba i Teresy już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną, w Kobylinie przy siostrze zostającą, ślub 06.07.1852, 27/1852.

KROPIEWNICKI Augustyn lat 23, syn Jana i nieżyjącej już Katarzyny z Roszkowskich, w Kropiewnicy Kiernozkach urodzony i tamże zamieszkały z Domicelą RACIBORSKĄ lat 24, córką Piotra, już nieżyjącego i żyjącej Brygidy z Płońskich, w Płonce Starej urodzoną, w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałą, ślub 23.02.1852, 19/1852.

KROPIEWNICKI Leopold lat 21, syn Tadeusza, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Kropiewnicy Gajkach urodzony i tamże zamieszkały z Franciszka GRODZKĄ lat 21, córką Stefana, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Kropiewnickich, posiadaczy cząstkowych, w Kropiewnicy Kiernozkach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 23.02.1852, 18/1852.

KROPIEWNICKI Stanisław lat 22, syn Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Pogorzelskich, posiadaczy cząstkowych, w Kapicach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Marcjanną MILEWSKĄ lat 30, wdową po Józefie zmarłym 10.01.1852, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Moniki z Rogowskich małżonków Hermanowskich, posiadaczy cząstkowych, w Radulach urodzoną, w Milewie Zabielnym zamieszkałą, ślub 21.11.1852, 33/1852.

KURZYNA Franciszek lat 45, wdowiec po Krystynie z Kropiewnickich, zmarłej 04.10.1851, syn Benedykta i Heleny z Milewskich, już nieżyjących, szlachty legitymujących się w Garbowie Starym zamieszkałych, tamże urodzony i po rodzicach na gospodarstwie zamieszkały z Marcjanną FRANKOWSKĄ lat 22, córka Macieja i nieżyjącej już Katarzyny z Sokołowskich, posiadaczy cząstkowych w Frankach Piaskach zamieszkałych, tamże urodzoną i przy ojcu zamieszkałą, ślub 26.01.1852, 3/1852.

KURZYNA Julian lat 27, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Weroniki z Targońskich, szlachcic wylegitymowany, w Kurzynach urodzony i tamże zamieszkały z Marcela KIERZKOWSKĄ lat 18, córką Wawrzyńca i Joanny z Gąsowskich, posiadaczy cząstkowych, w Kurzynach zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1852, 34/1852.

MACIORKOWSKI Paweł lat 29, wdowiec po Anieli z Targońskich zmarłej 18.03.1851, syn Jana, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Pogorzelskich, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Piotrowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Balbiną CIBOROWSKĄ lat 24, córką Pawła i Heleny z Kossakowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Bartkowiętach zrodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 23.02.1852, 17/1852.

MODZELEWSKI Kacper lat 38, wdowiec po Anastazji z Zajkowskich zmarłej 15.06.1851, szlachcic legitymujący się na części własnej w Śliwowie parafii Rutkowskiej zamieszkały i tamże urodzony, syn Franciszka i Katarzyny z Kołakowskich, już nieżyjących z Weroniką STYPUŁKOWSKĄ lat 28, córką Tadeusza i nieżyjącej już Marianny z Targońskich, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże przy ojcu zamieszkałą, ślub 21.01.1852, 2/1852.

MOJKOWSKI Jan lat 40, syn Ignacego i Klary z Idźkowskich już nieżyjących, w Mojkach na części szlacheckiej zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd zamieszkały z Wiktorią STYPUŁKOWSKĄ lat 40, wdową po Michale zmarłym 28.12.1850, córką Marcina i Krystyny z Garbowskich małżonków Idźkowskich, już nieżyjących, gospodarzy cząstkowych, w Stypułkach Święchach zamieszkałej, ślub 23.02.1852, 16/1852.

PENZA Dionizy lat 34, syn Wojciecha i Joanny z Srzednickich, już nieżyjących, szlachty dziedzicznie w Penzach zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Kropiewnicy Raciborach na propinacji zamieszkały z Agatą MILESKIEWICZ lat 34, wdową po Łukaszu zmarłym 10.02.1849, córką Walentego i Marianny z Wojnów małżonków Uszyńskich, już nieżyjących, w Uszy Małej zrodzoną, w Kobylinie Borzymach z służby się utrzymującą, ślub 02.02.1852, 7/1852.

POGORZELSKI Stanisław lat 30, wdowiec po Mariannie z Dąbrowskich zmarłej 02.12.1851, syn Augustyna i Rozalii z Wnorowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych w Wnorach Wandach zamieszkałych, tamże urodzony i zamieszkały z Wiktorią WNOROWSKĄ lat 30, córką Antoniego i Marianny z Piszczatowskich, posiadaczy cząstkowych w Wnorach Wandach zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 02.02.1852, 5/1852.

SIKORSKI Jan lat 27, syn Antoniego i nieżyjącej już Łucji z Konopków, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Tomkowiętach urodzony i tamże zamieszkały z Julianną ZALESKĄ lat 19, córką Wincentego, już nieżyjącego i żyjącej Teresy z Kobylińskich, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Wojciechowiętach zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 08.11.1852, 30/1852.

SNITOWSKI Maciej lat 26, syn Jana i Elżbiety z Śliwińskich, stolarzy w Rutkach zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Łopuchowie parafii Tykocińskiej przy rodzicach zamieszkały z Marianną Reginą KROPIEWNICKĄ lat 22, córka Józefa i Weroniki z Frankowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych w Kropiewnicy Gajkach dawniej zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy bracie zamieszkałą, ślub 09.02.1852, 9/1852.

STYPUŁKOWSKI Ludwik lat 22, wdowiec po Annie z Maleszewskich zmarłej 30.09.1852, syn Benedykta i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich, posiadaczy cząstkowych, w Stypułkach Święchach urodzony i zamieszkały z Julianną SIKORSKĄ lat 18, córką Leonarda i Franciszki z Piekutowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzoną i tamże przy bracie zamieszkałą, ślub 15.11.1852, 32/1852.

SUPIŃSKI Jakub lat 20, syn Jana i nieżyjącej już Teresy z Maleszewskich, posiadaczy cząstkowych w Maleszewie Porkusach zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy ojcu zamieszkały z Ludwiką GARBOWSKĄ lat 25, córką Pawła i Barbary z Sikorskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych dawniej w Sikorach Janowiętach zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 09.02.1852, 11/1852.

TRUSKOLASKI Franciszek lat 32, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Jozefaty z Jamiołkowskich, szlachty wylegitymowanych dawniej w Truskolasach Starych zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Truskolasach Lachach na gospodarstwie zamieszkały z Anastazją MOJKOWSKĄ lat 17, córką Ignacego i nieżyjącej już Agnieszki z Kurzynów, szlachty wylegitymowanych w Mojkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy ojcu zostającą, ślub 16.02.1852, 13/1852.

WNOROWSKI Marcin lat 28, syn Walentego i Marianny z Sikorskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Kuzelach zrodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Karoliną WNOROWSKĄ lat 20, córką Wiktora i Anny z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.10.1852, 28/1852.

WNOROWSKI Stanisław lat 24, syn Walentego i Konstancji z Zajkowskich, posiadaczy cząstkowych dawniej w Wnorach Wandach zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Garbowie Nowym przy rodzicach zamieszkały z Franciszką Anielą PERKOWSKĄ lat 22, córką Klemensa i Klary a Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych w Wnorach zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd zamieszkałą, ślub 02.02.1852, 4/1852.

WNOROWSKI Stefan lat 35, wdowiec po Mariannie z Krzewskich zmarłej 18.03.1852, syn Grzegorza i nieżyjącej już Heleny z Śliwowskich, w Wnorach Starych urodzony a teraz w Garbowie Nowym na części szlacheckiej dziedzicznie zamieszkały z Delfiną STRYNKOWSKĄ urodzoną 27.11.1834, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Łaskich, posiadaczy cząstkowych w Strynkowie zamieszkałych, tamże urodzoną a teraz w Garbowie Nowym przy swej ciotce zamieszkałej, ślub 11.05.1852, 21/1852.

WNOROWSKI Wawrzyniec lat 22, syn Hiacentego, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Drągowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i zamieszkały z Julianną GARBOWSKĄ lat 25, córką Jerzego i Kunegundy z Niecieckich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Garbowie Starym zrodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 25.10.1852, 29/1852.

WNOROWSKI Wincenty lat 28, syn Jana i Konstancji z Leśniewskich, posiadaczy cząstkowych w Wnorach Starych zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd przy rodzicach zostający z Teresą STYPUŁKOWSKĄ lat 25, córką Mateusza i Marianny z Garbowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych w Stypułkach Święchach zamieszkałych, tamże urodzoną  i dotąd przy bracie zamieszkałą, ślub 09.02.1852, 8/1852.

WNOROWSKI Wojciech lat 26, wdowiec po Petroneli z Maleszewskich zmarłej 19.08.1852, syn Krzysztofa i Marianny z Wnorowskich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych urodzony i tamże zamieszkały z Pauliną DĄBROWSKĄ lat 17, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Wiktorii z Biernackich, posiadaczy cząstkowych, w Wnorach Starych zrodzoną i tamże przy matce zamieszkałą, ślub 22.11.1852, 38/1852.

ZAJKOWSKI Mateusz lat 45, wdowiec po Emilii z Gąsowskich zmarłej 14.05.1852, syn Tomasza i Jozefaty z Stypułkowskich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanej, w Milewie Zabielnym zrodzony i tamże na gospodarstwie po rodzicach zamieszkały z Antoniną SIKORSKĄ lat 37, córką Tomasza i Marianny z Strękowskich, już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Milewie Zabielnym zrodzoną i tamże przy familii zamieszkałą, ślub 04.07.1852, 25/1852.

ZALESKI Leopold lat 20, syn Wojciecha i Anastazji z Grodzkich, szlachty wylegitymowanych, w Zalesiu Łabędzkim zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Julianną WNOROWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Rozalii z Czaczkowskich, szlachty wylegitymowanych, w Makowie urodzoną i tamże przy rodzicach zamieszkałą, ślub 22.11.1852, 37/1852.

ZAWADZKI Piotr lat 30, wdowiec po Juliannie z Jaworowskich, zmarłej 20.01.1852, syn Stanisława i Katarzyny z Sikorskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Milewie Leśnym urodzony i tamże na gospodarstwie zamieszkały z Franciszka KAPICĄ lat 25, córką Dominika i Józefy z Stypułkowskich już nieżyjących, posiadaczy cząstkowych, w Kapicach Lipnikach urodzoną i tamże zamieszkałą, ślub 09.11.1852, 31/1852.