Indeks opracował L. Kocoń

BABIŃSKI Jan lat 35, wdowiec po Agnieszce z Górskich, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i Marianny z Pogorzelskich, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Cieszymach na teraz zamieszkałych z Konstancją SIKORSKĄ lat 22, córką Antoniego i Łucji z Konopków, szlachty niewylegitymowanych w Sikorach Tomkowiętach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1851, 13/1851.

BABIŃSKI Ludwik lat 23, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Grzegorza i nieżyjącej już Marianny z Pogorzelskich, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Cieszymach na teraz zamieszkałych z Teofilą DAŃKOWSKĄ lat 22, córką Jana i nieżyjącej już Eleonory z Idźkowskich, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Cieszymach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.02.1851, 11/1851.

BAGIŃSKI Franciszek lat 30, szlachcic niewylegitymowany w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Anieli z Kuleszów, szlachty niewylegitymowanych tamże zamieszkałych z Karoliną WNOROWSKĄ lat 19, córką Aleksandra i Marianny z Wnorowskich już nieżyjących, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Kuzelach zamieszkałych, tamże zrodzoną i zamieszkałą, ślub 02.03.1851. 30/1851.

BAGIŃSKI Mateusz lat 24, szlachcic niewylegitymowany w Zambrzycach Kapustach dziedzicznie zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i Antoniny z Grabowskich, już nieżyjących z Teofilą ŚWIĘTKOWSKĄ lat 16, córką Antoniego, już nieżyjącego i żyjącej Elżbiety z Trzasków, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Kuzelach dziedzicznie zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zamieszkałą, ślub 03.02.1851, 3/1851.

BUCZYŃSKI Tomasz lat 22, wyrobnik w Frankach Dąbrowie zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, syn Joachima i Marianny z Rostkowskich, wyrobników tamże zamieszkałych z Marianną WASILEWSKĄ lat 22, córką Karola, już nieżyjącego i żyjącej Scholastyki z Kosińskich, wyrobników w Kobylinie Kuleszkach zamieszkałych, tamże zrodzoną a teraz w Kobylinie Łatkach przy matce zostającą, ślub 24.02.1851, 21/1851.

CIBOROWSKI Stanisław lat 29, szlachcic wylegitymowany w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Elżbiety z Zaleskich już nieżyjących, w Ciborach Kołaczkach dawniej zamieszkałych z Teklą STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Makowskich, szlachty dziedzicznych w Stypułkach Borkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1851, 9/1851.

CZAJKOWSKI Paweł Polikarp lat 21, szlachcic legitymujący się w Kruszewie Brodowie zamieszkały i tamże urodzony, syn Mateusza, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Kruszewskich, gospodarzy z Marianną PISZCZATOWSKĄ lat 20, córka Jana i Elżbiety z Wnorowskich, szlachty legitymujących się w Piszczatach Piotrowiętach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkała, ślub 09.02.1851, 4/1850.

CZAJKOWSKI Wiktor lat 23, syn Antoniego i nieżyjącej już Franciszki z Rząców, szlachty niewylegitymowanych w Czajkach zamieszkałych, tamże zrodzony i przy ojcu zostający z Teofilą WNOROWSKĄ lat 20, córką Szymona, już nieżyjącego i żyjącej Franciszki z Wnorowskich, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Kuzelach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zostającą, ślub 02.03.1851, 29/1851.

DĄBROWSKI Jan lat 30, syn Antoniego i Franciszki z Dańkowskich, szlachty dziedzicznych w Kapicach Starych zamieszkałych, tamże urodzony i przy rodzicach zostający z Zuzanną Zofią POGORZELSKĄ lat 23, córką Józefa i Franciszki z Makowskich już nieżyjących, szlachty dziedzicznych w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy bracie zostającą, ślub 24.02.1851, 19/1851.

DOBKOWSKI Józef lat 28, w Makowie służebnie zamieszkały, w Kierzkach urodzony, syn Jakuba i Eleonory z Kierzkowskich już nieżyjących z Pauliną JASIŃSKĄ lat 24, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Wieczorków w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałych, w Szczuczynie zrodzoną a Kropiewnicy Gajkach służebnie zamieszkałą, ślub 22.06.1851, 45/1851.

DRĄGOWSKI Franciszek lat 50, wdowiec po Magdalenie z Zaleskich, szlachcic nielegitymowany w Kobylinie Łatkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Heleny z Garbowskich już nieżyjących, gospodarzy z Elżbietą WYSOCKĄ lat 30, córką Józefa i nieżyjącej już Marianny, wyrobników w Zawadach zamieszkałych, w Maleszewie zrodzoną, w Kobylinie Łatkach służebnie zamieszkałą, ślub 27.02.1851, 24/1851.

DRĄGOWSKI Serwacy lat 25, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Łatkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Krzewskich z Klarą FRANKOWSKĄ lat 29, córką Krzysztofa, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Truskolaskich, szlachty niewylegitymowanych w Frankach Dąbrowie zamieszkałych, tamże zrodzoną i zamieszkałą, ślub 02.03.1851, 31/1851.

FRANKOWSKI Grzegorz lat 22, w Kobylinie Łatkach przy rodzicach zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Katarzyny z Piszczatowskich, szlachty wylegitymowanych z Bogumiłą GARBOWSKĄ lat 22, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Zaleskich, szlachty niewylegitymowanych w Garbowie Nowym zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zostającą, ślub 02.03.1851, 27/1851.

FRANKOWSKI Paweł lat 25, wdowiec po Emilii z Czajkowskich, szlachcic dziedziczny w Frankach Piaskach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wojciecha, już nieżyjącego i żyjącej Joanny z Garbowskich, szlachty tamże zamieszkałych z Jozefatą STYPUŁKOWSKĄ lat 26, córką Wojciecha i Rozalii z Jamiołkowskich, szlachty dziedzicznych w Stypułkach Koziołkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zostającą, ślub 05.10.1851, 50/1851.

GOŁASZEWSKI Franciszek lat 20, szlachcic dziedziczny w Gołaszach Puszczy zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła, już nieżyjącego i żyjącej Antoniny z Wojnów, szlachty wylegitymowanych tamże zamieszkałych z Rozalią MOJKOWSKĄ lat 20, córką Ignacego i nieżyjącej już Agnieszki z Kurzynów, szlachty wylegitymowanych w Mojkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy ojcu zamieszkałą, ślub 10.02.1851, 7/1851.

GRABOWSKI Stanisław lat 28, szlachcic niewylegitymowany w Targoniach Wielkich zamieszkały i tamże urodzony, syn Łukasza i Franciszki z Targońskich już nieżyjących z Anielą BABIŃSKĄ lat 24, córką Józefa i Marianny z Targońskich, szlachty wylegitymowanych w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 03.08.1851, 38/1851.

GRABOWSKI Wiktor lat 25, wdowiec po Helenie z Targońskich, szlachcic niewylegitymowany w Konopkach Klimkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Ignacego, już nieżyjącego i żyjącej Małgorzaty z Ciborowskich z Marianną SIKORSKĄ lat 30, wdową po Marcinie zmarłym 23.03.1847, córką Bartłomieja i Agnieszki z Sikorskich małżonków Pogorzelskich, już nieżyjących, gospodarzy w Sikorach Wojciechowiętach dawniej zamieszkałych, tamże zrodzoną a teraz w Sikorach Bartkowiętach zamieszkałą, ślub 29.06.1851, 46/1851.

HERMAN Jan lat 25, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Śliwowskich, włościan w Wólce zamieszkałych, tamże urodzony a teraz w Kropiewnicy Raciborach w terminie kowalskim zostający z Agatą ROSZKOWSKĄ lat 28, córką Kacpra, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Choińskich w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałych, urodzoną tamże i dotąd przy matce zostającą, ślub 10.11.1851, 54/1851.

KAMIŃSKI Jakub lat 39, wdowiec po Józefie z Łaskich zmarłej 04.11.1850, majster kunsztu kowalskiego w Stypułkach Borkach zamieszkały, w Kobylinie Borzymach urodzony, syn Grzegorza i Konstancji z Leśniewskich, już nieżyjących, kowali w Kobylinie Borzymach dawniej zamieszkałych z Apolonią ZALESKĄ lat 25, córka Mikołaja i nieżyjącej już Joanny z Sikorskich, dziedziców w Sikorach Pawłowiętach zamieszkałych, tamże urodzoną i zamieszkałą, ślub 19.01.1851, 1/1851.

KAPICA Aleksander lat 28, wdowiec po Katarzynie z Milewskich zmarłej 14.06.1851, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Piwowarskich, szlachty dotąd nie wylegitymowanych w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałych, w Krzewie urodzony a teraz w tychże Kapicach na gospodarstwie zamieszkały z Anną KROPIEWNICKA lat 20, córką Dionizego i nieżyjącej już Łucji z Kapiców, szlachty dziedzicznych w Kapicach Starych zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy ojcu zostającą, ślub 09.11.1851, 53/1851.

KAPICA Józef lat 25, wdowiec po Apolonii z Milewskich, szlachcic dziedziczny w Milewie Żółtkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Benedykta i Joanny z Milewskich, już nieżyjących, szlachty dziedzicznych z Julianną JAMIOŁKOWSKĄ lat 24, córką Stanisława i Marianny z Zaleskich, szlachty dziedzicznych w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałych, urodzoną w Jamiołkach Piotrowiętach a teraz przy rodzicach zostającą, ślub 13.10.1851, 52/1851.

KIERZKOWSKI Marcin lat 20, syn Piotra i Agnieszki z Roszkowskich, szlachty legitymujących się  w Stypułkach Święchach zamieszkałych, tamże zrodzony i przy rodzicach zamieszkały z Franciszką KŁOSKOWSKĄ lat 19, córką Andrzeja i nieżyjącej już Franciszki z Stypułkowskich, szlachty wylegitymowanych w Kłoskach Świgoniach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy ojcu zamieszkałą, ślub 17.02.1851. 10/1851.

KŁOSKOWSKI Wiktor lat 19, syn Symplicjusza i Ewy z Kropiewnickich, szlachty legitymujących się w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałych, tamże zrodzony i przy rodzicach zostający z Agnieszką KURZYNĄ lat 23, córką Wilhelma i Kunegundy z Frankowskich już nieżyjących, szlachty wylegitymowanych w Kurzynach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy bracie zostającą, ślub 24.02.1851, 22/1851.

KOBYLIŃSKI Stanisław lat 52, wdowiec po Mariannie z Niecieckich, wyrobnik w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Marianny z Kobylińskich, wyrobników już nieżyjących z Marianna WNOROWSKĄ lat 50, wdową po Piotrze zmarłym 12.07.1849, córką Michała i Antoniny z Stypułkowskich małżonków Sikorskich, już nieżyjących, w Piszczatach Kończanach zrodzoną, w Wnorach Starych zamieszkałą, ślub 15.05.1851, 38/1851.

KOSIŃSKI Marcin lat 22, w Makowie służebnie zamieszkały, w Kobylinie Kuleszkach urodzony, syn Marcina, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Karwackich, włościan tamże zamieszkałych z Wiktorią KOZŁOWSKĄ lat 31, córką Krystyny w Targoniach Witach zamieszkałej, już nieżyjącej, tamże zrodzoną, w Milewie Zabielnym służebnie zamieszkałą, ślub 27.02.1851, 26/1851.

KRUSZEWSKI Maciej lat 24, syn Wojciecha i Katarzyny z Roszkowskich, szlachty wylegitymowanych w Kruszewie Brodowie zamieszkałych, tamże zrodzony i przy rodzicach zostający z Julianną STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córką Antoniego i Barbary z Srzednickich, szlachty wylegitymowanych w Kłoskach Świgoniach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 24.02.1851, 18/1851.

KUCZEREWICZ Maciej lat 22, syn Teodora i nieżyjącej już Katarzyny z Kraszewskich w Kłoskach Młynowiętach dziedzicznie zamieszkałych, tamże zrodzony i przy ojcu zostający z Marianną WASILEWSKĄ lat 22, córka Jakuba, już nieżyjącego i żyjącej Anny, wyrobników w Czajkach zamieszkałych, w Frankach Dąbrowie zrodzoną, w Czajkach przy matce zamieszkałą, ślub 02.03.1851, 33/1851.

KULESZA Stanisław lat 24, szlachcic niewylegitymowany w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Stypułkowskich z Julianną PŁOŃSKĄ lat 24, córką nieżyjącej już Jozefaty, w Kłoskach Świgoniach zrodzoną, w Stypułkach Koziołkach służebnie zamieszkałą, ślub 08.06.1851, 41/1851.

KURZYNA Jan lat 50, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Borzymach służebnie zamieszkały, urodzony w Frankach Piaskach, syn Antoniego i Katarzyny z Sikorskich już nieżyjących z Franciszką KOBYLIŃSKĄ lat 24, córką Wawrzyńca i Marianny z Zajkowskich już nieżyjących, szlachty niewylegitymowanych, w Kobylinie Pieniążkach zrodzoną i zamieszkałą, ślub 27.02.1851, 25/1851.

LASKOWSKI Kazimierz lat 47, wdowiec po Teofili z Kukowskich, garncarz, syn Macieja i Anastazji z Krzewskich już nieżyjących, garncarzy w Wieczorkach dawniej zamieszkałych, tamże urodzony i zamieszkały z Franciszką KONOPKĄ lat 36, wdową po Dominiku zmarłym w Twierdzy Nowogieorgiejskiej, córką Krzysztofa i Elżbiety z Konopków małżonków Zaleskich, gospodarzy rolnych w Zalesiu Łabędzkim zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd przy rodzicach zostającą, ślub 07.10.1851, 51/1851.

LENCZEWSKI Andrzej lat 24, syn Józefa i Rozalii z Żendzianów, szlachty legitymujących się w Żendzianach zamieszkałych, tamże urodzony i zamieszkały z Łucją KROPIEWNICKĄ lat 24, córką Wincentego i nieżyjącej już Marianny z Idźkowskich, szlachty niewylegitymowanych w Kropiewnicy Raciborach zamieszkałych, tamże zrodzoną i zamieszkałą, ślub 19.02.1851, 35/1851.

LENCZEWSKI Wincenty lat 19, szlachcic legitymujący się w Żendzianach zamieszkały i tamże urodzony, syn Michała i Katarzyny z Kulikowskich, szlachty legitymujących się, tamże zamieszkałych z Joanną POGORZELSKĄ lat 31, wdową po Franciszku zmarłym 30.06.1850, córką Jakuba i Heleny z Ciborowskich małżonków Wądołowskich, szlachty legitymujących się w Konopkach Klimkach dziedzicznie zamieszkałych, tamże zrodzoną a teraz w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkałą, ślub 09.06.1851, 42/1851.

ŁUPIŃSKI Konstanty lat 25, syn Juliana i nieżyjącej już Teresy z Łapińskich, szlachty wylegitymowanych w Płonce Strumiance zamieszkałych, w Łasi Toczyłowie urodzony i przy ojcu zostający z Katarzyną MAKOWSKĄ lat 20, córką Teodora, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Frankowskich, szlachty wylegitymowanych w Makowie zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zostającą, ślub 25.02.1851, 23/1851.

MĘŻYŃSKI Gabriel lat 19, szlachcic dziedziczny w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Piotra i nieżyjącej już Anieli z Krzewskich, szlachty dziedzicznych tamże zamieszkałych z Franciszką DOBKOWSKĄ lat 19, córka Mikołaja, już nieżyjącego i żyjącej Marianny z Frankowskich, szlachty niewylegitymowanych w Stypułkach Szymanach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zamieszkałą, ślub 10.02.1851, 8/1851.

MĘŻYŃSKI Piotr lat 55, wdowiec po Anieli z Krzewskich, szlachcicem wylegitymowanym w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Antoniego i Zofii z Zaleskich, już nieżyjących z Marianną DOBKOWSKĄ lat 58, wdową po Mikołaju zmarłym 21.02.1846, córką Adama i Katarzyny z Kobylińskich małżonków Frankowskich, już nieżyjących, w Kobylinie Łatkach zrodzoną a teraz w Stypułkach Szymanach zamieszkałą, ślub 16.06.1851, 43/1851.

MOŚCICKI Maciej lat 20, szlachcic dziedziczny w Kobylinie Kruszewie na majątku zamieszkały, syn Marcelego, już nieżyjącego i żyjącej Konstancji z Gąssowskich w Jabłonowie Kątach dawniej zamieszkałych, tamże urodzony z Rozalią KRZEWSKĄ lat 16, córką Andrzeja i Rozalii z Garbowskich w Kobylinie Pieniążkach dziedzicznie zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 28.01.1851, 2/1851.

NIECIECKI Adam lat 23, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Cieszymach zamieszkały i tamże urodzony, syn Macieja i Weroniki z Gąssowskich, już nieżyjących z Julianną DOBKOWSKĄ lat 20, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Petroneli z Andruszkiewiczów w Kapicach Jasiewiźnie zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zostającą, ślub 16.06.1851, 44/1851.

PISZCZATOWSKI Antoni lat 24, syn Pawła i Anny z Kłoskowskich, posiadaczy cząstkowych z Garbowa Starego, już nieżyjących, tamże urodzony i na gospodarstwie zamieszkały z Marianną LEŚNIEWSKĄ lat 22, córką Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Idźkowskich, posiadaczy cząstkowych z Leśniewa Niedźwiedź, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zamieszkałą, ślub 23.11.1851, 56/1851.

PISZCZATOWSKI Stanisław lat 30, wdowiec po Mariannie z Sikorskich zmarłej 20.03.1850, syn Ignacego i nieżyjącej już Joanny z Piszczatowskich, posiadaczy cząstkowych w Piszczatach zamieszkałych, tam urodzony i dotąd na części szlacheckiej zamieszkały z Teresą SREBROWSKĄ lat 30, córka Tomasza i Marianny z Czartoryiskich już nieżyjących, włościan, wyrobników z Miastkowa, tamże urodzoną, w Piszczatach Piotrowiętach ze służby się utrzymującą, ślub 23.11.1851, 59/1851.

PISZCZATOWSKI Wojciech lat 34, szlachcic niewylegitymowany, wdowiec po Paulinie z Wnorowskich, w Wnorach Starych zamieszkały, urodzony w Piszczatach Kończanach, syn Józefa i Katarzyny z Maleszewskich, już nieżyjących z Elżbietą WNOROWSKĄ lat 30, córką Kazimierza i Anieli z Wnorowskich, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Wypychach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 23.02.1851, 17/1851.

POGORZELSKI Franciszek lat 21, syn Kazimierza, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Gąssowskich, szlachty dziedzicznych w Pogorzałkach zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd zamieszkały z Aleksandrą KIERZKOWSKĄ lat 20, córką Wawrzyńca i Joanny z Gąssowskich, szlachty dziedzicznych w Kurzynach zamieszkałych, urodzoną w Krzewie a teraz przy rodzicach w Kurzynach zamieszkałą, ślub 23.11.1851, 58/1851.

POGORZELSKI Kajetan lat 25, szlachcic dziedziczny w Kobylinie Pogorzałkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Zachariasza, już nieżyjącego i żyjącej Marcjanny z Izmalickich, szlachty wylegitymowanych tamże zamieszkałych z Apolonią ROSZKOWSKĄ lat 18, córką Franciszka i Ewy z Jamiołkowskich, szlachty niewylegitymowanych w Frankach Dąbrowie zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 10.02.1851, 5/1851.

POGORZELSKI Marcin Marcel lat 20, syn Jana i Petroneli z Piszczatowskich, szlachty niewylegitymowanych  w Kobylinie Kruszewie zamieszkałych, tamże urodzony i przy rodzicach zamieszkały z Wiktorią DRĄGOWSKĄ lat 20, córką Macieja, już nieżyjącego i żyjącej Anieli z Krzewskich, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Łatkach zamieszkałych, w Krzewie Plebankach zrodzoną i dotąd przy matce zostającą, ślub 17.02.1851, 15/1851.

POROWSKI Wawrzyniec lat 22, wdowiec po Juliannie z Czochańskich, posiadacz cząstkowy, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Rozalii z Świętkowskich, posiadaczy cząstkowych w Świętkach zamieszkałych, urodzony tamże i dotąd na gospodarstwie zostający z Antoniną PERKOWSKĄ lat 31, wdową po Klemensie zmarłym 20.08.1850, córką Jana i nieżyjącej już Franciszki z Dołęgowskich małżonków Kruszewskich, posiadaczy cząstkowych w Grodzkich Szczepanowiętach zamieszkałych, urodzoną tamże a teraz w Wnorach Starych na gospodarstwie zamieszkałą, ślub 17.11.1851, 55/1851.

RADŁOWSKI Jan lat 23, syn Franciszka i Teofili z Łupińskich, szlachty niewylegitymowanych w Jabłonowie Kątach dziedzicznie zamieszkałych, tamże urodzony i przy rodzicach zostający z Marianną PERKOWSKĄ lat 23, córką Andrzeja i Franciszki z Targońskich już nieżyjących, szlachty niewylegitymowanych w Kobylinie Kruszewie dawniej zamieszkałych, tamże zrodzoną i zamieszkałą, ślub 02.03.1851, 28/1851.

ROSZKOWSKI Antoni lat 24, szlachcic niewylegitymowany w Zambrzycach Nowych zamieszkały i tamże urodzony, syn Pawła i Małgorzaty z Trzasków już nieżyjących z Salomeą GRODZKĄ lat 24, córką Pawła i Franciszki z Dworakowskich, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Wypychach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 01.06.1851, 39/1851.

SIKORSKI Grzegorz lat 18, syn Macieja i nieżyjącej już Marianny z Ciborowskich, szlachty niewylegitymowanych w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałych, tamże zrodzony i przy ojcu zamieszkały z Justyną ZALESKĄ lat 18, córką Macieja i Małgorzaty z Wnorowskich, szlachty niewylegitymowanych w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zamieszkałą, ślub 18.02.1851, 16/1851.

SIKORSKI Jakub lat 55, wdowiec po Teofili z Truskolaskich, syn Stanisława i Anny z Mocarskich już nieżyjących, szlachty dziedzicznych w Milewie Zabielnym zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd na gospodarstwie zamieszkały z Ewą DĄBROWSKĄ lat 28, córką Antoniego i Franciszki z Dańkowskich, szlachty dziedzicznych w Kapicach Starych zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zostającą, ślub 24.08.1851, 49/1851.

SIKORSKI Jan lat 29, syn Macieja i Julianny z Zajkowskich, szlachty dziedzicznych, w Sikorach Pawłowiętach zrodzony i tamże przy rodzicach zamieszkały z Katarzyną STYPUŁKOWSKĄ lat 22, córką Franciszka i Marcjanny z Truskolaskich, szlachty dziedzicznych w Stypułkach Borkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałych, ślub 10.02.1851, 6/1851.

SIKORSKI Jan lat 38, wdowiec  po Marcjannie z Grabowskich, szlachcic niewylegitymowany w Kobylinie Łatkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Julianny z Frankowskich, gospodarzy tamże zamieszkałych z Franciszką ROSZKOWSKĄ lat 27, córką Wawrzyńca i nieżyjącej już Marianny z Kropiewnickich, szlachty niewylegitymowanych w Kropiewnicy Gajkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i zamieszkałą, ślub 03.03.1851, 34/1851.

SIKORSKI Paweł lat 21, szlachcic wylegitymowany w Milewie Zabielnym zamieszkały i tamże urodzony, syn Stanisława i Franciszki z Pogorzelskich już nieżyjących, szlachty dziedzicznych tamże bywszych z Marianną SIKORSKĄ lat 22, córką Stanisława, już nieżyjącego i żyjącej Anny z Skłodowskich, szlachty wylegitymowanych w Sikorach Tomkowiętach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zamieszkałą, ślub 17.02.1851, 12/1851.

STYPUŁKOWSKI Kazimierz lat 22, szlachcic niewylegitymowany w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Krzysztofa i Wiktorii z Stypułkowskich już nieżyjących z Julianną WNOROWSKĄ lat 22, córką Jana i Konstancji z Leśniewskich, szlachty niewylegitymowanych w Wnorach Starych zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 17.02.1851, 14/1851.

STYPUŁKOWSKI Paulin lat 23, szlachcic wylegitymowany w Stypułkach Borkach zamieszkały i tamże urodzony, syn Wawrzyńca, już nieżyjącego i żyjącej Julianny z Makowskich, szlachty wylegitymowanych tamże zamieszkałych z Konstancją STYPUŁKOWSKĄ lat 21, córka Stanisława i Rozalii z Konopków, szlachty wylegitymowanych w Stypułkach Borkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy matce zostającą, ślub 11.05.1851, 37/1851.

ŚWIĘTKOWSKI Feliks lat 23, szlachcic legitymujący się w Wnorach Kuzelach zamieszkały i tamże urodzony, syn Marcina i Rozalii z Wnorowskich, szlachty niewylegitymowanych tamże bywszych z Marianną CZAJKOWSKĄ lat 19, córka Piotra i Apolonii z Milewskich, szlachty wylegitymowanych w Kapicach Lipnikach zamieszkałych, w Rzącach zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 02.03.1851, 32/1851.

TARGOŃSKI Ludwik lat 21, syn Wincentego i Wiktorii, posiadaczy cząstkowych w Sikorach Piotrowiętach zamieszkałych, urodzony w Witoniu powiecie Łęczyckim a teraz przy rodzicach zamieszkały z Anastazją KONOPKĄ lat 21, córką Pawła i Elżbiety z Pruszyńskich, posiadaczy cząstkowych w Sikorach Janowiętach zamieszkałych, tamże urodzoną i dotąd przy rodzicach zamieszkałą, ślub 23.11.1851, 57/1851.

TARGOŃSKI Wincenty lat 21, syn Franciszka, już nieżyjącego i żyjącej Magdaleny z Grockich, szlachty Legitymujących się w Wnorach Kuzelach zamieszkałych, tamże urodzony i dotąd zamieszkały z Saturniną TARGOŃSKĄ lat 17, córką Adama i nieżyjącej już Karoliny z Wnorowskich, szlachty wylegitymowanych w Sikorach Wojciechowiętach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy ojcu zamieszkałą, ślub 25.11.1851, 60/1851.

WNORCZUK Szymon lat 40, wyrobnik, wdowiec po Feliksie z Kurzynów, w Kurzynach zamieszkały, w Makowie Urodzony, syn Andrzeja i Teresy, wyrobników tamże bywszych z Marianną TRUSKOLASKĄ lat 30, córką Antoniego i nieżyjącej już Joanny z Kobylińskich, żebraków w Kurzynach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy ojcu zostającą, ślub 04.03.1851, 36/1851.

WNOROWSKI Błażej lat 28, wdowiec po Wiktorii z Kamińskich, w Kobylinie Kuleszkach służebnie zamieszkały, w Wnorach Starych urodzony, syn Jana i Konstancji z Kalinowskich już nieżyjących z Salomeą KONOPKĄ lat 21, córką Stanisława i Elżbiety z Konopków już nieżyjących, w Konopkach Klimkach dawniej zamieszkałych, tamże zrodzoną a teraz w Zalesiu Łabędzkim służebnie zamieszkałą, ślub 02.06.1851, 40/1851.

ZAJKOWSKI Marceli lat 20, szlachcic legitymujący się w Garbowie Nowym zamieszkały i tamże urodzony, syn Ludwika i Marianny z Kulikowskich już nieżyjących z Marianną KAPICĄ lat 18, córką Adama i Konstancji z Zambrzyckich, szlachty wylegitymowanych w Milewie Żółtkach zamieszkałych, tamże zrodzoną i przy rodzicach zostającą, ślub 24.02.1851, 20/1851.

ZALESKI Jakub lat 21, szlachcic niewylegitymowany w Zalesiu Łabędzkim zamieszkały i tamże urodzony, syn Tomasza, już nieżyjącego i żyjącej Katarzyny z Wądołowskich, gospodarzy tamże zamieszkałych z Marianną SIKORSKĄ lat 19, córką Józefa, już nieżyjącego i żyjącej Anastazji z Szleszyńskich, gospodarzy w Wnorach Wandach zamieszkałych, tamże zrodzoną i dotąd przy matce zostającą, ślub 29.06.1851, 47/1851.